Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Біологічні науки - Страница 19, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Особливості механізмів зсідання крові корів різних типів вищої нервової діяльності за впливу техноло - В.В. Азар'єв
Виявлено взаємозв'язок між типологічними параметрами вищої нервової діяльності та прокоагулянтним, антикоагулянтним потенціалами, а також посткоагуляційними фазами, а саме: потенціалом фібринолізу та ретракцією кров'яного зсідку. Установлено, що процеси збудження та гальмування мають взаємозв'язок з інтенсивністю зміни певних показників за технологічного стресу, спричиненому зміною умов утримання, а саме: кількості тромбоцитів, протромбінового часу, активованого тромбопластинового часу, тромбінового часу, рекракції кров'яного зсідку та фібринолізу. Виявлено, що врівноваженість процесів у центральній нервовій системі має зв'язок з кількістю тромбоцитів, протромбінованим часом, активованим парціальним тромбопластиновим часом, толерантністю плазми до гепарину, концентрацією фібриногену, ретракцією кров'яного зсідку та фібринолізом. Визначено, що рухливість нервових процесів взаємопов'язана з функціонуванням певних ланок системи підтримки агрегатного стану крові, а саме: толерантністю плазми до гепарину та концентрацією фібриногену.

Важкі бетони для відновлення несучої здатності транспортних споруд - Д.В. Руденко
Виявлено взаємозв'язок між типологічними параметрами вищої нервової діяльності та прокоагулянтним, антикоагулянтним потенціалами, а також посткоагуляційними фазами, а саме: потенціалом фібринолізу та ретракцією кров'яного зсідку. Установлено, що процеси збудження та гальмування мають взаємозв'язок з інтенсивністю зміни певних показників за технологічного стресу, спричиненому зміною умов утримання, а саме: кількості тромбоцитів, протромбінового часу, активованого тромбопластинового часу, тромбінового часу, рекракції кров'яного зсідку та фібринолізу. Виявлено, що врівноваженість процесів у центральній нервовій системі має зв'язок з кількістю тромбоцитів, протромбінованим часом, активованим парціальним тромбопластиновим часом, толерантністю плазми до гепарину, концентрацією фібриногену, ретракцією кров'яного зсідку та фібринолізом. Визначено, що рухливість нервових процесів взаємопов'язана з функціонуванням певних ланок системи підтримки агрегатного стану крові, а саме: толерантністю плазми до гепарину та концентрацією фібриногену.
Дисертації, автореферати » Біологічні науки

Біологічні науки - Страница 19, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Суспензійна культура пшениці triticum aestivum L. та її використання в генетико- селекційних дослідж Ганна Дмитрівна Волощук 27.1 КБ
Сучасний стан рибного населення басейну річки Рось Ю.К. Куцоконь 198.3 КБ
Сучасний стан рослинного покриву м. Сімферополя Д.В. Єпіхін 39.0 КБ
Сучасний стан рукокрилих фауни України в умовах антропогенної трансформації середовища О.В. Годлевська 31.9 КБ
Сучасні аспекти вірусологічної діагностики геморагічної гарячки з нирковим синдромом Л.П. Козак 42.5 КБ
Сучасні аспекти етіології та антибіотикорезистентність збудників запальних захворювань внутрішніх жі К.В. Конь 1.06 МБ
Сучасні аспекти терапії експериментальної ентерококової інфекції Ю.А. Мозгова 334.5 КБ
Таксономічне положення і біологічна активність ентерококів І.Л. Гармашева 45.9 КБ
Таксономія та антибіотична активність alteromonas-подібних бактерій Чорного моря Ольга Михайлівна Онищенко 32.7 КБ
Твердокрилі (Coleoptera) як показник відновлення екологічного потенціалу біогеоценозів Степу України О.М. Сумароков 103.8 КБ
Тейхоєва кислота стафілокока та її імунобіологічна активність Н.В. Сенчило 22.9 КБ
Теоретичне обгрунтування та експериментальна перевірка ефективності швидкого двоступінчастого заморо М.В. Останков 33.8 КБ
Теоретичне обгрунтування та розробка методів підвищення ефективності біотехнології відтворення велик В.І. Шеремета 46.9 КБ
Теоретичні і практичні аспекти біотехнології виробництва мінерально-вітамінних препаратів та вивченн О.М. Мельниченко 333.6 КБ
Теоретичні основи оптимізації інтродукційного процесу П.Є. Булах 291.3 КБ
Теоретичні основи формування і функціонування гідроекосистем малих водосховищ різного цільового приз Ю.В. Пилипенко 88.5 КБ
Теплопродукція піко- і фемтопланктону В.С. Муханов 2.17 МБ
Теплофізичні та фотодинамічні ефекти дії лазерного випромінювання на багатошарову біологічну тканину В.М. Бідненко 50.2 КБ
Тетраніхові кліщі (Trombidiformes, Tetranychoidea) зелених насаджень м.Києва Ольга Валентинівна Жовнерчук 99.3 КБ
Техногенні радіонукліди у гідробіонтах водойм різного типу О.М. Волкова 150.8 КБ
Технології бактеріальних препаратів для функціональних продуктів і біологічно активних добавок Н.Ф. Кігель 71.4 КБ
Технологічні прийоми виробництва екологічно чистого молока і яловичини в умовах надмірного техногенн С.В. Портянник 98.5 КБ
Технологія БАД, які містять інгібітори амілолітичних ферментів Н.А. Кушнір 48.0 КБ
Технологія одержання кормової рослинно-вуглеводної білкової добавки методом вермікультивування Н.Б. Мітіна 59.6 КБ
Технологія отримання біологічно активних речовин із ракоподібних Л.С. Гураль 40.3 КБ
Тирозил-тРНК синтеза із екстремального термофіла Thermus thermophilus НВ- 27: фізико- хімічна характ С.П. Єгорова 19.2 КБ
Тонка структура поля біолюмінесценції як показник агрегованості планктонних організмів та її зв'язок І.М. Сєрікова 249.1 КБ
Трансгеномні (Brassica napus+B.nigra) та трансгенні (Orychophragmus violaceus) рослини родини хресто Людмила Олександрівна Сахно 34.0 КБ
Трансмембранний біоелектрогенез: модифікуючі впливи на нього, структурно-функціональний аналіз і мод Д.І. Санагурський 68.6 КБ
Транспорт Ca2+ в мітохондріях гладеньком'язових клітин Тетяна Олександрівна Векліч 41.1 КБ
Трансформація азотвмісних сполук та їх вплив на життєдіяльність гідробіонтів в штучних системах Т.І. Леконцева 74.8 КБ
Трансформація важких металів у біотехнологічних системах з виробництва яловичини і свинини О.І. Розпутній 45.8 КБ
Трансформація груп та форм заліза і алюмінію в бурувато-підзолистих оглеєних грунтах південного Пере Р.І. Беспалько 23.1 КБ
Трансформація ліпід-пігментних компонентів фотосинтетичних тканин Triticum aestivum L. за умов свинц О.І. Косик 28.0 КБ
Трансформація ліпідів корму в організмі телят залежно від віку і при згодовуванні екструдованих конц Є.О. Дзень 29.6 КБ
Трансформація протопластів Streptomyces globisporus 1912 за допомогою векторів, сконструйованих на о Андрій Богданович Мацелюх 37.8 КБ
Триба Coronilleae (Adans.) Boiss.(Fabaceae Lindl.) флори України Наталія Іванівна Карпенко 30.4 КБ
Тривале гальмування H-рефлексу людини при дії аферентної стимуляції В.М. Руднєва 26.6 КБ
Трипси лісостепу України: еколого-фауністична характеристика, шкідливість, векторні властивості та а М.М. Барановський 95.7 КБ
Триптофан-2,3-діоксигеназна активність і вміст цитохрому Р-450 в печінці щурів при дії хлориду ртуті О.А. Сокол 45.0 КБ
Тритерпенові і фенольні сполуки Melilotoides cretacea (M.Bieb.) Sojak Анфіса Євгеніївна Палій 24.2 КБ
Трофічні взаємовідносини білого (Hypophthalmichthys molitrix Val.) і строкатого (Ariatichthys nobili Світлана Володимирівна Кружиліна 80.1 КБ
Трофічні зв'язки імаго риючих ос (Hymenoptera, Sphecidae) з квітковими рослинами Ю.В. Проценко 25.0 КБ
Угруповання денних лускокрилих (Lepidoptera, Diurna) як структурний елемент лучних екосистем Українс Юрій Васильович Канарський 89.0 КБ
Удосконалення методичних підходів щодо оцінки мікробіоценозу кишечнику та його корекції О.І. Нікольська 41.5 КБ
Удосконалення методів лабораторної діагностики туберкульозу на основі сучасних уявлень про біологію П.С. Трофімова 62.9 КБ
Удосконалення молекулярно-генетичних методів внутрішньовидового епідеміологічного типування клінічно О.М. Тимченко 85.9 КБ
Удосконалення системи мікробіологічного моніторингу за внутрішньолікарняними інфекціями у новонародж Л.В. Авдєєва 106.1 КБ
Удосконалення способу виділення рослинних ліпаз та їх застосування в технологіях харчових продуктів Е.А. Рамадан Хассан 38.0 КБ
Удосконалення технології виробництва функціональних інгредієнтів з сої Л.Г. Пожіткова 39.0 КБ
Удосконалення технології соєпродуктів з використанням ендогенних ферментів О.М. Міськін 26.8 КБ
Ультраструктурні та гістологічні особливості реакції надниркових залоз птахів на стрес О.К. Вороніна 32.3 КБ
Умови та ефективність відтворення основних промислових видів риб Кременчуцького водосховища Г.О. Котовська 275.6 КБ
Умови формування первинної продукції в водоймах північно-західного Причорномор'я О.Ю. Гончаров 182.6 КБ
Умовнорефлекторна інструментальна поведінка щурів за впливу іонізуючої радіації Є.В. Тукаленко 34.6 КБ
Урбанофлора Кіровограда Г.Ф. Аркушина 36.3 КБ
Урбанофлора Миколаєва Р.П. Мельник 32.6 КБ
Урбанофлори східної частини Малого Полісся (на прикладі Острога, Нетішина, Славути та Шепетівки) Л.М. Губарь 40.3 КБ
Успадкування деяких маркерних ознак гороху та їх взаємозв'язок із продуктивністю М.Е. Баташова 31.8 КБ
Участь антиоксидантних ферментів у модифікації відповіді дріжджів Saccharomyces cerevisiae на нітроз Олег Володимирович Лущак 46.7 КБ
Участь епіфіза та моноамінів у регуляції функції гіпоталамо-гіпофізарно-гонадної системи птахів (гіс Р.О. Барчук 30.7 КБ
Участь інтернейронів гіпокампу в епілептогенезі ФЛС<$Ebeta sup {-"/"- }>-мутантних мишей Н.В. Скрипник 63.1 КБ
Участь мікроміцетів у процесах синтезу та деструкції хітину О.С. Харкевич 55.4 КБ
Участь молочної залози корів різних типів вищої нервової діяльності у білковому обміні під час лакта Д.І. Криворучко 64.8 КБ
Участь нейромедіаторів головного мозку та гіпоталамо-гіпофізарно-тиреоїдної системи птахів в реакції Н.В. Олексієнко 21.8 КБ
Участь протеїназ та системи полі-АДФ-рибозилювання у радіаційно- індукованому апоптозі клітин тимуса Л.П. Драган 28.1 КБ
Участь системи оксиду азоту в механізмах регуляції біохімічних процесів в динаміці розвитку і загоєн Я.С. Максимович 26.5 КБ
Участь специфічних білків-акцепторів [альфа]-токоферолу в регуляції синтезу лейкотриєнів Сергій Борисович Сілонов 40.8 КБ
Участь тромбоксану в загибелі гепатоцитів щурів в культурі Н.Г. Грушка 42.6 КБ
Ушкодження ДНК у радіаційному старінні насіння М.В. Соколов 26.5 КБ
Фактори противірусного імунітету під впливом різних доз антиретикулярної цитотоксичної сироватки К.І. Квеленкова 33.2 КБ
Фармако-біофізична характеристика катіонних каналів плазматичної мембрани міоцитів тонкого кишечнику А.В. Дресвянніков 37.7 КБ
Фармако-біофізична характеристика потенціалкерованих іонних струмів гладеньком'язових клітин хвостов В.Л. Рєзніков 26.6 КБ
Фармако-біофізичні характеристики неселективного катіонного струму активованого мускариновим рецепто Я.Д. Цицюра 35.9 КБ
Фармакологічні властивості та альфа-субодиничний склад нікотинових ацетилхолінових рецепторів нейрон О.Е. Пурнинь 42.3 КБ
Фауна та екологія жуків-м'якотілок (Coleoptera, Cantharidae) Українських Карпат Е.В. Турис 55.9 КБ
Феномен антигенної мімікрії пептидів ВІЛ-1 та бактерій і маркери прогнозування перебігу у ВІЛ-інфекц О.В. Максименок 35.3 КБ
Феномен флористичного ендемізму та його прояви у Криму Андрій Васильович Єна 120.6 КБ
Фенотипові та генотипові властивості бактерій роду Pseudomonas - збудників бурої бактеріальної плями Людмила Анатоліївна Данкевич 38.1 КБ
Фізико- математична теорія гіпотонічного гемолізу еритроцитів людини Ю.Є. Паніна 82.6 КБ
Фізико-хімічна характеристика біологічно активних речовин за даними часопролітної плазмово-десорбцій А.В. Лисиця 31.3 КБ
Фізико-хімічні властивості і субстратна специфічність протеаз Bacillus sp. 27, Bacillus circulans 69 Алла Сергіївна Левішко 46.4 КБ
Фізико-хімічні і біологічні властивості ландоміцину Е і його продукування культурою Streptomyces glo Олеся Володимирівна Тимчик 124.8 КБ
Фізико-хімічні механізми біомолекулярного впізнавання Д.М. Говорун 42.7 КБ
Фізико-хімічні фактори кріопошкоджень і кріозахисту сперматозоїдів півнів у циклі низькотемпературно Т.П. Лінник 62.5 КБ
Фізична модель ендоцитозу О.В. Тимофєєва 74.7 КБ
Фізичні властивості біологічно активних аналогів компонентів нуклеїнових кислот Ю.В. Рубін 40.2 КБ
Фізичні властивості біомолекул у розчинах за даними НВЧ- діелектрометрії Геннадій Марксович Глибицький 18.5 КБ
Фізичні властивості рідкокристалічних моделей біомембран О.В. Ващенко 38.3 КБ
Фізичні механізми асоціації біологічно активних ароматичних молекул та їхнього конкурентного зв'язув М.П. Євстигнєєв 48.6 КБ
Фізичні механізми взаємодії ультразвуку з біологічними структурами та їх моделями С.А. Гірник 44.7 КБ
Фізичні механізми комплексоутворення біологічно активних ароматичних речовин із фрагментами ДНК різн О.В. Рогова 51.5 КБ
Фізіологічна активність Bradyrnizobium japonicum та ефективність соєво- ризобіального симбіозу за ді Наталія Осипівна Леонова 67.5 КБ
Фізіологічна активність мінеральної води "Нафтуся" до і після її мікробної депривації Г.Я. Ковальчук 42.3 КБ
Фізіологічна активність пептидного комплексу печінки О.Л. Гаркович 43.5 КБ
Фізіологічна реактивність кардіореспіраторної системи і особливості прояву фізичної працездатності к О.М. Лисенко 31.7 КБ
Фізіологічна роль лектинів в процесах дозрівання і проростання насіння (Phaseolus vulgaris L.) Н.В. Ковальчук 24.9 КБ
Фізіологічне обгрунтування використання гомогенізованого корму у годівлі свиней О.О. Держговський 99.6 КБ
Фізіологічне обгрунтування ефективності використання кормового препарату мікробіологічного каротину М.І. Федючка 35.6 КБ
Фізіологічне обгрунтування ефективності впливу туристично-краєзнавчої діяльності на організм підлітк І.Я. Коцан 54.5 КБ
Фізіологічне обгрунтування та удосконалення внутрішньоматкового осіменіння свиней С.В. Пилипенко 59.9 КБ
Фізіологічне становлення організму новонароджених телят під впливом компонентів секрету молочної зал Ю.Я. Федик 31.6 КБ
Фізіологічний аналіз впливу занять фізичним вихованням на адаптацію до фізичних навантажень та здоро М.Т. Кобза 39.2 КБ
Фізіологічний аналіз факторів, що протидіють формуванню сколіотичної постави у молодих людей С.Я. Тузінек 80.9 КБ
Фізіологічний калоригенез у білих щурів при багаторазовій адренергічній стимуляції Т.П. Короткова 31.4 КБ
Фізіологічний пріон і білки пріон-реплікуючих органів тварин залежно від віку та факторів годівлі І.М. Петрух 78.8 КБ
Фізіологічний стан організму корів після згодовуванни грибниці Pleurotus ostreatus за різних систем Руслан Андрійович Пеленьо 35.1 КБ
Фізіологічний стан організму курей-несучок другої фази продуктивності на тлі дії біологічно активних Є.О. Лосєва 39.3 КБ
Фізіологічний стан та продуктивність бугайців за дії солей дефіцитних мікроелементів і їх хелатних к М.З. Паска 42.6 КБ
Фізіологічний статус великої рогатої худоби за умов впливу абіотичних чинників середовища О.В. Козенко 70.7 КБ
Фізіологічні аспекти адаптації рослин Carex hirta L. до нафтового забруднення Наталія Миронівна Джура 42.6 КБ
Фізіологічні аспекти захисту насаджень абрикоса від весняних приморозків в умовах півдня України В.А. Одинцова 33.9 КБ
Фізіологічні закономірності впливу окремих параметрів процесу кріоконсервації на запліднюючу здатніс Алла Володимирівна Базалевич 86.8 КБ
Фізіологічні закономірності динаміки вмісту макроелементів у системі мати - плід протягом відтворюва О.О. Титаренко 45.6 КБ
Фізіологічні механізми пристосування організму хлопчиків 10-16 років до систематичних циклічних нава А.О. Кузнєцов 36.2 КБ