Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Вплив частоти та форми циклу навантажування на високотемпературну циклічну тріщиностійкість біматері - П.О. Марущак
Виявлено, що короткотривала витримка у разі максимального навантаження протягом 10 с у 5 - 6 разів зменшує швидкість поширення тріщини втоми-повзучості. Розроблено інженерний метод визначення ресурсу роботи ролика МБЛЗ з тріщиною.

Оксидно-гідроксидні нікелеві композиційні покриття. Отримання та електрокаталітичні властивості - А.О. Гиренко
Виявлено, що короткотривала витримка у разі максимального навантаження протягом 10 с у 5 - 6 разів зменшує швидкість поширення тріщини втоми-повзучості. Розроблено інженерний метод визначення ресурсу роботи ролика МБЛЗ з тріщиною.
Дисертації, автореферати » Біологічні науки

Біологічні науки - Страница 18, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Спектральні характеристики індо-1 при зв'язуванні bold {Ca 2+} в клітині і в білкових роз Ю.В. Семенов 47.2 КБ
Спектрофотометричний аналіз зв'язування біологічно активних лігандів з молекулами ДНК Н.О. Гладковська 53.3 КБ
Спеціалізація зеленої дубової листовійки (Tortrix viridana L.: Lepidoptera, Tortricidae) до к Г.Є. Бойко 33.1 КБ
Спонтанна рослинність м.Черкаси В.В. Осипенко 36.1 КБ
Спонтанна та індукована мінливість кукурудзи in vitro Тетяна Миколаївна Чеченєва 115.2 КБ
Спонтанний та індукований рентгенівським опроміненням мутагенез у ліній lozenge Drosophila melano Я.П. Бобак 26.2 КБ
Спонтанний та індукований рентгенівським опроміненням мутагенез у ліній lozenge Drosophila melanogas Ярослав Петрович Бобак 26.2 КБ
Спрямоване респіраторне тренування в оптимізації функціональних резервів зовнішнього дихання дітей д А.В. Алпєєва 997.2 КБ
Спрямованість генетико-демографічних процесів в умовах депопуляції населення О.В. Линчак 115.5 КБ
Стабільність коротких шпилькових структур нуклеїнових кислот і їх комплексів з ароматичними сполукам В.В. Костюков 51.8 КБ
Стан адренергічних реакцій у білих щурів при адаптації до холоду і різному тиреоїдному статусі Юлія Олександрівна Девяткова 44.2 КБ
Стан азотистого обміну риб в умовах забруднення нітрозамінами і токсичними елементами С.О. Омельченко 66.4 КБ
Стан антиоксидантної системи в організмі коропа за різного вмісту селену і сірки у воді та раціоні Г.В. Станіславчук 34.5 КБ
Стан антиоксидантної системи і гуморального імунітету за токсичного ураження білих щурів етиловим сп І.Я. Демків 46.3 КБ
Стан антиоксидантної ферментної системи крові чорноморських риб в умовах комплексного хронічного заб К.М. Скуратовська 48.4 КБ
Стан біологічних мембран та вміст макро- і мікроелементів в організмі тварин і людини при дії етанол Л.М. Дереча 51.5 КБ
Стан вільнорадикальних процесів у мітохондріальній фракції карциноми Герена і печінки попередньо опр О.М. Волощук 30.6 КБ
Стан властивостей основних нервових процесів, функції пам'яті та уваги у людей зрілого та похилого в О.К. Кравченко 29.6 КБ
Стан властивостей психофізіологічних функцій у дітей молодшого шкільного віку Т.В. Куценко 23.0 КБ
Стан гіпоталамо-гіпофізарно-надниркової та симпато-адреналової систем за умов дії на організм тварин Л.П. Дерев'янко 314.1 КБ
Стан гіпофізарно-тиреоїдної системи і фізіологічного калоригенезу у білих щурів при гострій дії холо О.Г. Ревякіна 207.9 КБ
Стан глутатіон-залежної ферментної системи та вплив на неї омега-3 поліненасичених жирних кислот при В.М. Жадан 38.1 КБ
Стан ендокринної функції підшлункової залози при дії малих рівнів іонізуючого опромінення та стресу І.М. Руднєв 112.8 КБ
Стан енергетичних процесів у сперматозоїдах бугаїв за умов штучного гіпобіозу М.В. Маренець 27.2 КБ
Стан імунної системи і метаболічний профіль крові коропа при захворюванні краснухою і різних способа Н.Й. Тушницька 29.1 КБ
Стан іхтіофауни Дністровського водосховища за дії факторів антропогенної природи О.І. Худий 42.3 КБ
Стан нервовоспецифічних білків і мнестичних процесів за умов впливу несприятливих чинників різної пр В.С. Недзвецький 53.7 КБ
Стан окисно-антиоксидантної системи головного мозку за умов впливу іонізуючої радіації та його корек Д.А. Сутковой 249.5 КБ
Стан популяцій китоподібних у водах України С.В. Кривохижин 185.5 КБ
Стан популяцій ляща і плітки в трансформації водної екосистеми Канівського водосховища В.В. Цедик 35.5 КБ
Стан прооксидантно-антиоксидантної системи та індукція хромосомних аберацій за умов дії ксенобіотикі С.В. Гірін 151.7 КБ
Стан психофізіологічних функцій та успішність навчання учнів середнього шкільного віку і їх зв'язок І.І. Мацейко 36.4 КБ
Стан системи ліпоперекисного гомеостазу і антиоксидантного захисту в парієтальних клітинах за умов р Л.М. Гайда 46.6 КБ
Стан структури комплексів турунів екосистем Присамар'я Дніпровського в умовах тиску антропогенних фа В.В. Бригадиренко 27.2 КБ
Стан структурної організації безхребетних тварин підстилки степових лісів в умовах промислового забр Ю.Л. Кульбачко 26.8 КБ
Стан Т- і В-системи імунітету у хворих на інфекційний ендокардит до і після хірургічної корекції ура З.Т. Баланнік 467.0 КБ
Стан уваги та вегетативні показники людини за умов мікроколивань атмосферного тиску Л.О. Дідик 30.8 КБ
Статистична та кінетичні моделі скорочення м'язового волокна А.М. Шут 150.7 КБ
Створення букального препарату з інсуліном та оцінка його ефективності при корекції стоматологічних П.Л. Старокадомський 27.7 КБ
Створення генетично модифікованих рослин родин Compositae та Solanaceae Надія Анатоліївна Матвєєва 48.5 КБ
Створення колекції джерел морфологічних маркерних ознак соняшнику і вивчення їх генетичного контролю К.В. Ведмедєва 26.1 КБ
Створення нових ліній арабідопсису (Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.), що марковані мутантними генам Людмила Іванівна Сігідіненко 42.0 КБ
Створення та експериментальне дослідження активності ліпосомної форми препарату тимічних гормонів С.М. Галицька 36.3 КБ
Стероїдні сапоніни цибулі пониклої (Allium nutans L.) та їх біологічна активність Л.С. Ахов 18.3 КБ
Стійкість гібридів і сортів кукурудзи до кукурудзяного метелика та багаторічний прогноз його чисельн О.О. Бахмут 31.3 КБ
Стійкість грунту як основа педоекологічного нормування забруднення М.М. Мірошниченко 65.2 КБ
Стійкість мікробних угруповань грунту до генотоксичного впливу деяких пестицидів Н.А. Ямборко 55.5 КБ
Стохастичні ефекти в процесах міграції радіонуклідів у навколишньому середовищі Є.Є. Перетятко 82.3 КБ
Стохастичні колективні ефекти у функціонуванні іонних каналів та процесі фолдінгу білків С.О. Єсилевський 55.5 КБ
Стронгілятози травного тракту великої рогатої худоби в умовах Лісостепу України (епізоотологія, пато Алхінді Халіль Мухамед 29.6 КБ
Структура видових комплексів дощових червів Octolasion tyrtaeum s.lato (Savigny, 1826) та Octodrilus Ірина Петрівна Онищук 63.4 КБ
Структура зони гібридизації червоночеревої (bombina bombina L.) і жовточеревої (bombina variegata L. Олексій Валерійович Янчуков 36.5 КБ
Структура і динаміка популяцій сегетальних рослин в зернових сівозмінах на північному сході України О.М. Тихонова 145.5 КБ
Структура і функції ГТФаз-модулюючих ділянок білка Bcr при Ph'-позитивних лейкеміях Д.О. Мірошниченко 72.1 КБ
Структура і функціонування бактеріоланктону та бактеріобентосу у водойомах, забруднених мінеральним Євгенія Василівна Старосила 71.3 КБ
Структура й особливості формування фауни та населення птахів середнього міста (на прикладі Чернівців І.В. Скільський 27.6 КБ
Структура основних типів рослинних угруповань західних районів Криворізького залізорудного басейну, С.В. Дерполюк 96.2 КБ
Структура популяцій в'язілю увінчаного (Coronilla coronata L., Fabaceae) на північно-східній межі ар Наталія Євгенівна Паньків 53.6 КБ
Структура популяцій основних домінантів трав'яно-чагарничкового ярусу в лісових масивах Деснянсько-С І.М. Коваленко 33.5 КБ
Структура популяцій справжніх ящірок (Lacertidae) в умовах центрального лісостепу України. Популяцій О.І. Ситнік 31.9 КБ
Структура популяцій та гібридизація зелених жаб Rana esculenta complex урбанізованих територій Серед Оксана Дмитрівна Некрасова 29.1 КБ
Структура та динаміка населення панцирних кліщів (Acariformes, Oribatei) заповідних степів Південног А.Д. Штірц 18.8 КБ
Структура та динаміка рослинних угруповань дернових покриттів м.Києва О.В. Мележик 36.1 КБ
Структура та функції макрозообентосу екотонних систем в умовах комплексного використання водойм (на Ю.М. Воліков 319.5 КБ
Структура ценопопуляцій степових видів на південному сході України Ю.В. Ібатуліна 36.7 КБ
Структура, типологія, динаміка і відновлення дібров Дніпровсько-Орільського природного заповідника В.В. Манюк 35.6 КБ
Структурна організація геному помірного бактеріофага ZF40 Erwinia carotovora Ганна Іванівна Панщина 140.2 КБ
Структурна організація й збереження зоомікроценозів водних екосистем Чорногори (Українські Карпати) Т.І. Микітчак 31.1 КБ
Структурний стан гемоглобіну та метаболічні зміни в еритроцитах за умов посиленного перебігу окиснюв Наталія Маратівна Йолкіна 65.2 КБ
Структурний стан мембрани еритроцитів за дії іонізуючої радіації в надмалих дозах Олена Адамівна Лапоша 34.5 КБ
Структурний стан хроматину тимоцитів за дії іонізуючої радіації та пероксиду водню І.І. Гринюк 91.1 КБ
Структурні компоненти вірусу плямистості аїру та його біологічні властивості О.Б. Левчук 45.2 КБ
Структурні ліпіди кератину вовни овець у зв'язку з ростом, процесами пожовтіння, фізико-хімічними вл В.М. Ткачук 28.6 КБ
Структурні особливості нуклеїнових кислот з опромінених та пухлинних тканин О.П. Репницька 32.2 КБ
Структурні особливості плазматичної та мітохондріальної мембран ентероцитів тонкої кишки щурів за ді О.О. Кисіль 87.0 КБ
Структурні особливості процесів мієлінізації та експериментально викликаної демієлінізації в умовах О.В. Колотушкіна 87.6 КБ
Структурні та електрокінетичні властивості ядер клітин букального епітелію людини у зв'язку з дією ф Ю.Г. Шкорбатов 45.1 КБ
Структурні та ультраструктурні особливості мікроциркуляторного русла кон'юнктиви ока при старінні і П.П. Клименко 28.1 КБ
Структурно-динамічне різноманіття реліктових популяцій Pinus sylvestris L. та його відтворення в шту Антоніна Миколаївна Ліснічук 189.7 КБ
Структурно-метаболічна відповідь сполучної тканини на дію розтягуючого механічного напруження Ю.Г. Кот 42.6 КБ
Структурно-порівняльна оцінка диференціації ценофлор Київського плато Т.В. Фіцайло 28.3 КБ
Структурно-функціональна (консортивна) організація комплексів грунтових олігохет у біогеоценозах зах В.В. Іванців 64.5 КБ
Структурно-функціональна організація каротоворіцинів та їх роль в мікробному антагонізмі О.Б. Балко 35.5 КБ
Структурно-функціональна організація локуса miniature-like у Drosophila virilis Ольга Вільямівна Жук 50.1 КБ
Структурно-функціональна організація політенних хромосом Drosophila Melanogaster Meig. у зв'язку з е Любов Олександрівна Шакіна 44.4 КБ
Структурно-функціональна організація популяції мідій Mytilus galloprovincialis Чорного моря Н.М. Шурова 63.5 КБ
Структурно-функціональна організація угруповань одноденок (Insecta, Ephemeroptera) річкових екосисте Р.Й. Годунько 35.6 КБ
Структурно-функціональна організація угруповань та популяцій дрібних ссавців за умов урбанізації Н.М. Черемних 42.8 КБ
Структурно-функціональна організація ядерця рослинних клітин в умовах зміненої сили тяжіння М.А. Соболь 117.8 КБ
Структурно-функціональна характеристика дніпровського фітопланктону В.І. Щербак 53.0 КБ
Структурно-функціональна характеристика органічного ураження головного мозку в учасників ліквідації М.О. Бомко 107.1 КБ
Структурно-функціональний стан внутрішньої мембрани мітохондрій клітин слизової оболонки тонкої кишк Л.В. Грубська 30.9 КБ
Структурно-функціональний стан печінки у коропа в умовах тепловодного вирощування Н.Б. Єсіпова 32.9 КБ
Структурно-функціональний стан популяцій клітин кордової крові після кріоконсервування з непроникаюч О.Л. Зубова 63.1 КБ
Структурно-функціональний стан сироваткового альбуміну спортсменів при впливі фізичного навантаження В.О. Нікольська 51.5 КБ
Структурно-функціональний стан системи еритрону за дії низькоінтенсивного іонізуючого випромінювання Л.О. Дацюк 42.6 КБ
Структурно-функціональні властивості гемаглютиніну і нейрамінідази різних штамів віруса грипу H9N2 І.Л. Гісіна 43.3 КБ
Структурно-функціональні властивості ізоформ каталітичної субодиниці {Na+, K+} О.А. Капля 40.3 КБ
Структурно-функціональні дослідження ліпополісахаридів Ralstonia solanacearum Н.В. Москаленко 31.0 КБ
Структурно-функціональні зміни в системі аденогіпофіз-периферійні ендокринні залози в умовах тривало Ігор Миколайович Рожков 54.8 КБ
Структурно-функціональні маркери адаптації мікроводоростей при дії поверхнево-активних речовин Т.В. Паршикова 58.7 КБ
Структурно-функціональні особливості галофітів в умовах Приазов'я України О.Є. Пюрко 53.5 КБ
Структурно-функціональні особливості зимостійкості деяких видів роду Magnolia L. Р.М. Палагеча 66.4 КБ
Структурно-функціональні особливості кіназ рибосомного білка S6 - S6K1 та S6K2 В.В. Філоненко 59.6 КБ
Структурно-функціональні особливості остеоцитів при зниженні опорного навантаження на скелет Н.В. Золотова-Гайдамака 32.5 КБ
Структурно-функціональні особливості статевого диморфізму покритонасінних роздільностатевих видів фл Н.І. Попіль 38.9 КБ
Ступінь впливу А-бактерину на колонізацію та адгезивні властивості клінічно значущих співчленів мікр О.В. Покришко 634.1 КБ
Субодиничний склад нікотинових холінорецепторів нейронів нижнього брижового ганглія морської свинки О.М. Коваль 37.2 КБ
Сукцесії донної рослинності шельфу південно-східного Криму Є.О. Дикий 45.6 КБ
Сукцесійна трансформація високогірних біогеоценозів Українських Карпат О.С. Климишин 97.9 КБ
Сукцесія фітопланктону Канівського водосховища Н.В. Майстрова 135.2 КБ
Сумарна мутагенна активність як інтегральний показник оцінки еколого- генетичного стану довкілля О.М. Дуган 54.8 КБ
Сумісна дія важких металів у регіоні Львівсько-Волинського вугільного басейну, способи попередження Г.А. Буцяк 39.4 КБ
Сумісна дія іонізуючої радіації та важких металів на фібробласти мишей в культурі Т.М. Дудченко 27.0 КБ
Сумісна дія іонізуючої радіації та кадмію на клітини печінки і слизової оболонки тонкої кишки щурів А.А. Бублик 27.4 КБ