Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Біологічні науки - Страница 17, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Адаптивні можливості серцево-судинної системи дітей шкільного віку та шляхи їх оптимізації - Н.В. Богдановська
Одержано нові експериментальні дані щодо особливостей вікової динаміки адаптивних можливостей і функціонального стану серцево-судинної системи організму дітей, підлітків та юнаків. З'ясовано, що процес формування адаптивних можливостей апарату кровообігу в онтогенезі відбувається нерівномірно та характеризується періодами їх відносної стабілізації, інтенсивного розвитку та вираженого зниження. Виявлено, що періоди істотного погіршення компенсаторно-пристосувальних реакцій організму дітей шкільного віку суттєво залежать від їх статевої належності. Встановлено, що для хлопчиків і хлопців несприятливими періодами істотного погіршення адаптивних можливостей і функціонального стану серцево-судинної системи є вікові періоди від 9-ти до 10-ти і від 15-ти до 16-ти років, а у дівчаток і дівчат - від 8-ми до 9-ти, від 11-ти до 12-ти та від 15-ти до 16-ти років відповідно. Експериментально доведено можливість оптимізації компенсаторно-пристосувальних реакцій організму та функціонального стану школярів за допомогою оригінальної програми реабілітаційних заходів аеробної спрямованості.

Вплив експериментально-індукованого діабету і змін позаклітинного рівня pH на низькопорогові потенці - В.О. Пінченко
Одержано нові експериментальні дані щодо особливостей вікової динаміки адаптивних можливостей і функціонального стану серцево-судинної системи організму дітей, підлітків та юнаків. З'ясовано, що процес формування адаптивних можливостей апарату кровообігу в онтогенезі відбувається нерівномірно та характеризується періодами їх відносної стабілізації, інтенсивного розвитку та вираженого зниження. Виявлено, що періоди істотного погіршення компенсаторно-пристосувальних реакцій організму дітей шкільного віку суттєво залежать від їх статевої належності. Встановлено, що для хлопчиків і хлопців несприятливими періодами істотного погіршення адаптивних можливостей і функціонального стану серцево-судинної системи є вікові періоди від 9-ти до 10-ти і від 15-ти до 16-ти років, а у дівчаток і дівчат - від 8-ми до 9-ти, від 11-ти до 12-ти та від 15-ти до 16-ти років відповідно. Експериментально доведено можливість оптимізації компенсаторно-пристосувальних реакцій організму та функціонального стану школярів за допомогою оригінальної програми реабілітаційних заходів аеробної спрямованості.
Дисертації, автореферати » Біологічні науки

Біологічні науки - Страница 17, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Розумова працездатність в учнів старшого шкільного віку при різних типах погоди О.М. Ратинська 28.2 КБ
Роль NO-залежних сигнальних шляхів у регуляції морфофункціонального стану тромбоцидів за умов цукров О.І. Вовк 76.1 КБ
Роль активних форм кисню в індукції захисних реакцій в культурі клітин Allium cepa L. Жанна Миколаївна Кравчук 112.4 КБ
Роль аліментарних факторів у регуляції обміну фосфатидилсерину в мозку, нирках та печінці щурів в пр Я.О. Семенова 49.1 КБ
Роль альфа-2-антиплазміну на різних етапах фібринолітичного процесу Марина Борисівна Задорожна 27.6 КБ
Роль анаеробних мікроорганізмів у трансформації сільськогосподарської сировини в біопаливо Лариса Сергіївна Ястремська 581.9 КБ
Роль асиметрії головного мозку в регуляції рухових та вегетативних функцій організму Г.П. Коротка 27.5 КБ
Роль аскорбату та ніацину в регуляції функціонально-метаболічних порушень мітохондрій опромінених пр Н.В. Онещук 27.6 КБ
Роль аскорбінової кислоти та ферментів її метаболізму в адаптації рослин до токсичної дії іонів свин І.М. Микієвич 35.2 КБ
Роль бактерій роду Bacillus у формуванні й функціонуванні мікробних ценозів чорнозему опідзоленого Олена Іванівна Маклюк 38.3 КБ
Роль білків теплового шоку в патогенезі захворювань шлунка С.Я. Мандрик 27.0 КБ
Роль білкової системи у формуванні адаптивних реакцій до посухи на ранніх етапах онтогенезу озимої п О.О. Авксентьєва 35.6 КБ
Роль бука лісового як виду-едифікатора в лісовій екосистемі М.В. Талах 38.9 КБ
Роль вітаміну Е у процесах функціонування клітинних ядер та мітохондрій печінки щурів О.О. Капралов 31.0 КБ
Роль внутрішньовидимої мінливості у консортивних зв'язках листогризучих комах дубових насаджень Крим Андрій Павлович Сімчук 102.6 КБ
Роль гаптоглобіну та гаптоглобін-гемоглобінового комплексу у системі антиоксидантного захисту при ок Ю.М. Федевич 43.7 КБ
Роль генетичних маркерів спадкової схильності та факторів середовища у виникненні та перебігу бронхі М. Ебрахімі 491.5 КБ
Роль генетичних та середовищних факторів у розвитку патологічних станів на ранніх етапах онтогенезу З.І. Россоха 201.3 КБ
Роль генотипу шовковичного шовкопряда в прояві ефекту гетерозису, неспецифічної стійкості та успадку О.А. Бойко 33.2 КБ
Роль герпесвірусів при материнсько-плодовій інфекції і система прогнозування ступеня ризику передачі Н.Г. Попова 64.0 КБ
Роль гідрофобних взаємодій у модуляції NMDA рецептор-керованих іонних каналів в нейронах гіпокампа щ П.В. Лішко 33.8 КБ
Роль глікозаміноглікан-зв'язуючих білків у морфогенезі та пластичності мозку Г.О. Ушакова 67.2 КБ
Роль глутаматних рецепторів NMDA-типу в регуляції шлункової секреції Н.В. Дзюбенко 29.8 КБ
Роль глютаматних та ГАМК-рецепторів у генерації електричної активності клітин Hydra oligactis Pallas І.О. Проць 40.4 КБ
Роль дванадцятипалої кишки в регуляції функцій шлунково-кишкового тракту Л.Я. Штанова 28.7 КБ
Роль двостулкових молюсків у міграції радіонуклідів в екосистемі водойми-охолоджувача Чорнобильської Д.В. Лукашов 24.0 КБ
Роль деяких вуглеводзв'язувальних білків у спонтанному та індукованому мутагенезі соматичних клітин Оксана Олександрівна Півень 47.1 КБ
Роль екстрасинаптичних НМДА рецепторів в СА3-СА1 збуджуючій синаптичній передачі в гіпокампі щурів С.Е. Гребенюк 381.4 КБ
Роль ендоплазматичного ретикулуму у регуляції внутрішньоклітинної <$Eroman bold {Са sup 2+ }>- сигна О.В. Копач 48.6 КБ
Роль ендотелійзалежних факторів у регуляції ворітного кровообігу В.І. Комаренко 43.9 КБ
Роль ендотеліну-1 в регуляції кровообігу і тканинного дихання печінки Я.І. Русінчук 149.3 КБ
Роль змін вмісту мікроелементів крові в патогенезі деяких захворювань печінки у ліквідаторів наслідк Н.В. Архипова 49.1 КБ
Роль іммобілізованних і мобільних буферних систем у світлозалежному зв'язуванні протонів тилакоїдним В.В. Подорванов 51.0 КБ
Роль інтермедіатів циклу трикарбонових кислот у процесах енергозабезпечення та антиоксидантного захи Н.М. Кургалюк 52.5 КБ
Роль іонів кальцію, калію, натрію і транспортних АТФаз у збереженні біологічної повноцінності сперма Г.В. Максим'юк 50.3 КБ
Роль кальцієвих і калієвих каналів у сигнальних функціях нервових клітин С.А. Федулова 50.8 КБ
Роль кальцієвих каналів у функціонуванні нервових та нейроендокринних клітин в нормі та патології О.О. Лук'янець 65.1 КБ
Роль кальцію в структурно-функціональних змінах тканин за умов гіперхолестеринемії В.П. Ляшенко 65.0 КБ
Роль карнозину у попередженні метаболічних порушень в печінці щурів при дії нітриту натрію О.М. Крисько 26.0 КБ
Роль кори мозку й підкорових амінергічних структур в організації цілеспрямованого поведінкового акту В.Б. Павленко 51.9 КБ
Роль ксантиноксидазно-ксантиндегідрогеназної системи в механізмі дії ксенобіотиків Тетяна Олегівна Кішко 34.1 КБ
Роль кумулюсних клітин та іонів кальцію в мейотичному дозріванні ооцитів мишей в нормі та при дії ан Т.Ю. Вознесенська 49.1 КБ
Роль лізосомального апарату нейтрофілів крові у формуванні адаптаційного синдрому в умовах дисбаланс О.О. Можаєва 25.0 КБ
Роль ліпідів в адаптації мозку риб до дії важких металів Г.Б. Чайковська 144.8 КБ
Роль малих генів у генетичному контролі цитоплазматичної чоловічої стерильності кукурудзи молдавсько О.М. Карпенко 70.9 КБ
Роль металотіонеїнів в детоксикації йонів міді, цинку, марганцю та свинцю в організмі прісноводних р О.Б. Столяр 164.6 КБ
Роль металотіонеїнів коропа (Cyprinus carpio L.) та рака (Astacus leptodactylus eschscholtz) в адапт Галина Іванівна Фальфушинська 144.9 КБ
Роль мікро- і макромутацій в генетичному поліпшенні сортів озимої пшениці М.М. Назаренко 33.5 КБ
Роль мікроорганізмів техногенно забруднених грунтів в біопошкодженні сталі Н.В. Смикун 43.6 КБ
Роль мінеральних речовин у процесах вовноутворення Г.М. Седіло 715.2 КБ
Роль молекул адгезії у механізмах синаптичної пластичності О.Г. Ніконенко 76.0 КБ
Роль монооксиду азоту в регуляції ефективності використання кисню працюючим скелетним м'язом А.Ю. Богуславський 29.8 КБ
Роль нюхового аналізатора в інтегративній діяльності мозку М.Ю. Макарчук 36.0 КБ
Роль оксиду азоту в механізмах ураження печінки ксенобіотиками Т.Я. Ярошенко 491.9 КБ
Роль оксиду азоту в реалізації цитотоксичної дії N-нітрозодиметиламіну та обміні цієї нітрозосполуки Л.М. Смердова 36.2 КБ
Роль опіоідів і внутрішньониркових гормональних систем у тригерних механізмах апоптозу за гіпертрофі Є.А. Благодаренко 85.9 КБ
Роль опіоїдних пептидів в модуляції імунної відповіді хворих на дисциркуляторну енцефалопатію у відд Н.А. Голярник 70.3 КБ
Роль позасинаптичних NMDA-рецепторів у збуджуючій синаптичній передачі CA3 - CA1 у гіпокампі ссавців Н.О. Лозова 44.6 КБ
Роль про- і антиоксидантів у перебігу експериментального токсикозу, викликаного солянокислим гідрази М.М. Михалків 28.4 КБ
Роль ратичних (Cervidae, Bovidae) та хижих (Canidae) у біогеценозах окремих районів Палеарктики Валерій Іванович Домніч 100.9 КБ
Роль світлозбирального комплексу в адаптації вищих рослин до умов освітлення Н.М. Топчій 129.6 КБ
Роль системи інтерферону в імунопатогенезі папіломавірусної інфекції Л.М. Лазаренко 56.8 КБ
Роль системи оксиду азоту в реалізації кардіогенних та синокаротидних рефлексів В.В. Даценко 37.3 КБ
Роль спадкових факторів в формуванні затримки статевого розвитку та опсоменореї Т.А. Начьотова 38.2 КБ
Роль тиреоїдних гормонів в реалізації фізеологічних механізмів вроджених та набутих форм поведінки у Олена Михайлівна Демченко 96.9 КБ
Роль тиреоїдних гормонів у регуляції обміну фосфоінозитидів у печінці щурів різного віку О.А. Красільнікова 31.6 КБ
Роль трансформувального фактора росту beta1 в регуляції структурно-функціонального стану позаклітинн Н.Ю. Євдокимова 652.8 КБ
Роль умовно патогенних мікроорганізмів в розвитку запальних процесів слинних залоз Г.М. Большакова 340.8 КБ
Роль фотодихання в регуляції фотосинтезу, продуктивності та стійкості рослин до абіотичних стресів О.О. Стасик 77.3 КБ
Роль центрів організації мікротрубочок у стійкості до ізопропіл-N- фенілкарбамату мутантів Nicotiana Оксана Олександрівна Рогова 59.0 КБ
Роль цистеїнових катепсинів у деградації білків при патологічних станах О.Л. Лянна 34.9 КБ
Роль цитокінів у молекулярних механізмах ендогенної інтоксикації, викликаної пухлинним ростом та під Ростислав Русланович Панчук 37.9 КБ
Роль чутливості мітохондріальної пори до індукторів її відкриття та експресії bax в розвитку функціо Олена Володимирівна Рудик 44.6 КБ
Рослини Бернської конвенції в Україні (поширення, екологія, ценологія та охорона) Т.С. Вініченко 40.3 КБ
Рослинність басейну р. Удай та її созологічне значення Л.О. Лобань 1.99 МБ
Рослинність долини річки Рось: синтаксономія, антропогенна динаміка, охорона А.А. Куземко 39.6 КБ
Рослинність долини річки Хорол та її флористичні і созологічні особливості Л.М. Гомля 39.6 КБ
Рослинність приморських кіс північного узбережжя Азовського моря О.В. Тищенко 37.0 КБ
Рослинність природного заповідника "Медобори" В.А. Онищенко 25.8 КБ
Рослинність східної частини Малого Полісся Л.С. Юглічек 24.0 КБ
Самоочищення морського середовища від вуглеводнів нафти у прибійній зоні Севастополя С.І. Рубцова 71.8 КБ
Секреторна функція молочної залози корів у різні стадії лактації та методи її корекції М.Д. Замазій 54.8 КБ
Селективні ознаки патогенних ентеробактерій,їх вплив на мікробіоценоз кишечнику та імунний статус ор В.В. Липовська 93.1 КБ
Сенсорні кореляти рухової діяльності спортсменів В.А. Ровний 54.4 КБ
Серцевий міозин як автоантиген при розвитку дилятаційної кардіоміопатії В.І. Бобик 33.5 КБ
Симбіотичні властивості, фотосинтез та продуктивність рослин гороху, інокульованих стійкими до мінер С.М. Охріменко 16.1 КБ
Синантропні акаридієві кліщі (Acariformes, Acaridia) Закарпаття А.Т. Дудинська 41.5 КБ
Синаптичне гальмування гладеньких м'язів кишечнику та його модуляція М.М. Груша 38.1 КБ
Сингенетичні і екзогенні зміни рослинності Дунайського біосферного заповідника О.І. Жмуд 30.4 КБ
Синдром Ніймеген (NBS) у Західному регіоні України Н.В. Маркевич 58.0 КБ
Синергічне посилення фітотоксичної дії гербіцидів-інгібіторів ацетил-КоА-карбоксилази Л.В. Озерова 110.1 КБ
Синтаксономія і антропогенна динаміка рослинності гирлової області Дніпра Т.Б. Чинкіна 48.1 КБ
Синтез і біологічна активність авермектинового комплексу Streptomyces avermitilis Тетяна Вікторівна Петрук 43.4 КБ
Синтез мікробного екзополісахариду етаполану на суміші ростових субстратів М.О. Коваленко 88.1 КБ
Синтез оксиду азоту в серцево-судинній системі при старінні і експериментальному діабеті та шляхи йо Ю.П. Коркач 50.0 КБ
Система клонування генів у штамах актиноміцетів-продуцентах канаміцину Streptomyces kanamyceticus А.М. Лужецький 39.5 КБ
Система перинатального прогнозування, діагностики і профілактики внутрішньоутробних інфекцій на осно І.А. Жадан 62.1 КБ
Система тирозинового фосфорилювання - дефосфорилювання в клітинах слизової оболонки шлунка за умов е Л.І. Кузьменко 28.5 КБ
Система транспорту ліпідів при оксидативному стресі у щурів А.Л. Загайко 46.0 КБ
Систематика дощових червів роду Aporrectodea (Oligochaeta, Lumbricidae) фауни України: біохіміко-ген Руслана Петрівна Власенко 41.5 КБ
Систематика та біологія бактерій роду Klebsiella Г.М. Коваль 20.7 КБ
Систематика, фітогеографія та генезис родини Chenopodiaceae Vent. С.Л. Мосякін 58.5 КБ
Системи трансмембранного транспортування кальцію у секреторних клітинах слинних залоз личинки Chiron Володимир Васильович Манько 92.4 КБ
Системний аналіз взаємозв'язків біоселективних елементів із мініатюрними електрохімічними перетворюв С.В. Дзядевич 64.1 КБ
Склад бактерій в 10-км зоні ЧАЕС і їх стійкість до <$Egamma>-випромінювання та інших стресових факто П.В. Рокитко 167.8 КБ
Склад жирних кислот за умов патологічних станів та можливість його корекції під впливом N-ацилетанол В.М. Маргітич 1.43 МБ
Склад поверхневих білків клітинної стінки та антигенні властивості непатогенних коринебактерій І.М. Фуртат 89.7 КБ
Скринінг мікробних продуцентів, очистка та біоаналітичне використання L- лактат: цитохром с-оксидоре Олег Володимирович Смуток 50.1 КБ
Соматичний ембріогенез та органогенез як основа біотехнології отримання і збереження багаторічних са І.В. Митрофанова 59.4 КБ
Соматичні та генетичні ефекти в дітей у віддалені строки після внутрішньоутробного опромінення внасл Ж.А. Мішаріна 38.0 КБ
Сортові особливості індукції адаптивних реакцій озимої пшениці різних екотипів за умов посухи О.І. Серга 32.4 КБ
Сосна кедрова європейська (Pinus cembra L.) в Україні: хорологія, структура популяцій та охорона Оксана Геннадіївна Сіренко 55.8 КБ
Соціальні та екологічні особливості стану агроекосистем (на прикладі Полтавського регіону) О.О. Ласло 32.5 КБ
Соціально-екологічні фактори та їх роль у формуванні збалансованого розвитку агросфери (на прикладі О.М. Нагорнюк 57.1 КБ
Спадкова мінливість у льону олійного, індукована гамма-променями І.О. Полякова 123.9 КБ