Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Біологічні науки - Страница 16, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Екстремальні задачі і квадратичні диференціали в геометричній теорії функцій комплексної змінної - О.К. Бахтін
Розроблено нові методи дослідження екстремальних задач геометричної теорії функцій комплексної змінної. Для дослідження екстремальних задач з метою одержання точних оцінок зверху функціоналів на класах неперетинних областей або відкритих множин розроблено метод "керуючих" функціоналів. Введено поняття променевих систем точок, що дає змогу розширити класи екстремальних задач, для яких одержано повний розв'язок. Здійснено істотне послаблення вимог щодо геометрії взаємного розташування вільних полюсів квадратичних диференціалів, які відповідають задачам, що вивчаються. Узагальнено та посилено класичні результати В.М.Дубініна, Г.В.Кузьміної, Є.Г.Ємельянова. Досліджено властивості голоморфних функцій, які задовольняють систему двох функціонально-диференціальних рівнянь. Одержано розв'язок відомої гіпотези Дюрена для частинного випадку скінченних лінійних функціоналів. Одержано розв'язок узагальненої задачі Фекете.

Метод кластерних розкладів представлення розв'язків рівнянь Боголюбова деяких багаточастинкових дина - Г.М. Губаль
Розроблено нові методи дослідження екстремальних задач геометричної теорії функцій комплексної змінної. Для дослідження екстремальних задач з метою одержання точних оцінок зверху функціоналів на класах неперетинних областей або відкритих множин розроблено метод "керуючих" функціоналів. Введено поняття променевих систем точок, що дає змогу розширити класи екстремальних задач, для яких одержано повний розв'язок. Здійснено істотне послаблення вимог щодо геометрії взаємного розташування вільних полюсів квадратичних диференціалів, які відповідають задачам, що вивчаються. Узагальнено та посилено класичні результати В.М.Дубініна, Г.В.Кузьміної, Є.Г.Ємельянова. Досліджено властивості голоморфних функцій, які задовольняють систему двох функціонально-диференціальних рівнянь. Одержано розв'язок відомої гіпотези Дюрена для частинного випадку скінченних лінійних функціоналів. Одержано розв'язок узагальненої задачі Фекете.
Дисертації, автореферати » Біологічні науки

Біологічні науки - Страница 16, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Радіогенні цитогенетичні ефекти у учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС Е.А. Дьоміна 72.6 КБ
Радіоекологічна безпека населення, що зазнає тривалої дії радіаційного фактора І.П. Дрозд 63.1 КБ
Радіоекологічна оцінка медоносних фітоценозів Житомирського Полісся Д.В. Лісогурська 59.4 КБ
Радіоекологічні аспекти формування потоків радіонуклідів в системі "грунт - рослина" О.П. Кравець 44.8 КБ
Радіоіндукований цитогенетичний ефект і його модифікація in vitro в лімфоцитах периферичної крові ос Людмила Ростиславівна Педан 66.1 КБ
Радіонукліди в компонентах водних екосистем зони відчуження Чорнобильської АЕС: розподіл, міграція, Д.І. Гудков 55.0 КБ
Радіонукліди в компонентах водних екосистем південного регіону України: міграція, розподіл, накопиче Ю.А. Томілін 57.3 КБ
Ранній ембріональний розвиток тварин in vivo і in vitro та біотехнологічні фактори його регуляції А.В. Мадіч 95.5 КБ
Раритетний компонент флори Буковинського Прикарпаття, його аналіз та охорона Алла Іларіонівна Токарюк 36.2 КБ
Раритетний флорофонд Кодимо-Єланецького Побужжя (популяційні та созологічні аспекти) О.Ф. Щербакова 123.3 КБ
Реактивність головного мозку у людей з різними типами фонової електроенцефалограми Л.В. Березовчук 26.4 КБ
Реактивність системи дихання юних спортсменів в процесі вікового розвитку та спеціалізованого тренув Л.В. Богданович 25.6 КБ
Реакції серцево-судинної і центральної нервової систем на вестибулярні подразнення у боксерів з різн В.В. Мінін 31.1 КБ
Реакції тучних клітин на дію слабких магнітних полів вкрай низьких частот Рема Шехда Хассан Абу Хадда 24.1 КБ
Реакція серцево-судинної системи спортсменів на фізичне навантаження залежно від рівня вмісту мікро О.А. Решетняк 143.8 КБ
Регенераційна здатність та стеблове живцювання інтродукованих деревних листяних рослин на південному Н.Ф. Довбиш 47.7 КБ
Регенерація печінки щурів після часткової гепатектомії та трансплантації ембріональних і диференційо Н.М. Моісєєва 34.8 КБ
Регенерація рослин в культурі пиляків м'якої пшениці, шляхи її підвищення Катерина Іванівна Лобанова 210.2 КБ
Регіональні особливості адаптивних можливостей серцево-судинної системи різних груп населення М.В. Маліков 61.3 КБ
Регуляторна дія монохроматичного видимого світла нетеплової інтенсивності на розвиток птиці (за функ І.Л. Якименко 42.4 КБ
Регуляторна роль Ca+ у функціонуванні глутатіонової антиоксидантної системи лімфоцитів крові Наталія Олександрівна Підковка 284.3 КБ
Регуляторний вплив енкефалінів та їх синтетичних аналогів на жовчосекреторну функцію Є.М. Решетнік 23.0 КБ
Регуляторний вплив кальмодуліну та фосфорилювання на активність кальційзалежних ферментів лімфоцитів Л.І. Гавриш 22.7 КБ
Регуляція внутрішньоклітинних Са2+ - транспортувальних систем малоклітинних травних залоз Соломія Володимирівна Бичкова 36.0 КБ
Регуляція дозрівання ооцитів та відтворювальної функції корів при дії гормонів in vitro та in vivo Оксана Всеволодівна Штапенко 80.7 КБ
Регуляція С2-метаболізму у Acinetobacter sp. B-7005 - продуцента екзополісахариду етаполану Юлія Володимирівна Корж 38.7 КБ
Регуляція тироксином мієлопоезу та лімфопоезу у ранньому постнатальному періоді Н.О. Бабич 56.5 КБ
Регуляція фібринолізу некаталітичними ділянками молекул плазміногену/плазміну Т.В. Гриненко 62.1 КБ
Регуляція фізіологічних процесів цукрових буряків і колосових злаків за допомогою мембранно-активних В.О. Варавкін 29.4 КБ
Регуляція функціонального стану моноцитів лізосомальними ферментами нейтрофілів при розвитку стрес-с В.В. Степаненко 20.4 КБ
Редуктазна активність мікросом печінки при стресі у дорослих та старих щурів Н.П. Рудько 56.2 КБ
Резистентність гетеротрофних морських бактерій Одеського прибережжя до важких металів А.Є. Бухтіяров 57.6 КБ
Резистентність та її корекція у новонароджених поросят О.В. Данчук 40.9 КБ
Результат комбінованого генетичного скринінгу вагітних як показання до інвазивної пренатальної діагн В.М. Бадюк 612.8 КБ
Ремедіація забрудненого хлорорганічними пестицидами грунту за допомогою лужних агентів І.М. Городиська 31.1 КБ
Репродуктивна біологія деяких видів родини Lamiaceae lindley Анастасія Дмитрівна Ярославцева 65.4 КБ
Репродуктивна біологія ряду цінних субтропічних плодових та декоративних рослин Криму С.В. Шевченко 58.8 КБ
Ресурси дикоростучих лікарських рослин та вирощування нагідок лікарських (Calendula officinalis L.) Сергій Леонідович Рибальченко 34.0 КБ
Рівень екпсресії та мікрогетерогенність альфа-кислого глікопротеїну при запаленні та онкотрансформац Наталя Іванівна Стєклєньова 42.8 КБ
Рід Primula L. (Primulaceae) у флорі України (систематика, фітохорологія, еволюція) Л.Р. Грицак 25.6 КБ
Рід Colchicum L. в Україні (систематика, хорологія, морфологія, інтродукція, фітосозологія) Алла Миколаївна Гнатюк 49.6 КБ
Рід Eria Lindley (Orchidaceae Juss.) у флорі В'єтнаму: морфологічна еволюція і таксономія Ву Нгок Лонг 33.2 КБ
Рід Euphrasia L. (Orobanchaceae vent.) у флори України: систематика і хорологія Олена Миколаївна Перегрим 1.43 МБ
Рід Festuca L.(Poaceae) у флорі західних регіонів України Ірина Олександрівна Беднарська 42.4 КБ
Рід Juglans L. (Juglandaceae) в Україні (морфолого-біологічні та географічні особливості, систематич Світлана Леонідівна Жигалова 37.8 КБ
Рід Linum L. у флорі України Ольга Михайлівна Оптасюк 1.48 МБ
Рід Paeonia L. природної флори України (біологія, кількісно-популяційний аналіз, охорона) Наталія Михайлівна Журавель 121.0 КБ
Рід Picea A.Dietr. у Правобережному Лісостепу України (інтродукція, біологічні особливості, використ Ольга Петрівна Похильченко 476.5 КБ
Рід Rubus L. (Rosaceae Juss.) у флорі заходу України В.І. Гончаренко 33.4 КБ
Рідкісні степові ефемероїди Лівобережного Придніпров'я (стан популяцій та наукові основи охорони) Т.В. Криворучко 41.6 КБ
Рідкісні та зникаючі види флори Волинського Полісся (хорологія, еколого-ценотичні особливості, охоро О.Р. Баранський 54.1 КБ
Рідкісні та зникаючі види флори Донецького кряжу М.М. Перегрим 41.8 КБ
Різнорівнева біоіндифікаційна оцінка екологічного стану слабкоурбанізованих селітебних територій Чер Т.В. Морозова 39.0 КБ
Ріст мідій Mytilus galloprovincialis Lam. в донних поселеннях північно- західної частини Чорного мор Олександр Юрьович Варігін 67.7 КБ
Ріст та диференціація клітин кореня Brassica rapa L. в умовах мікрогравітації та кліностатування Яна Михайлівна Калініна 25.6 КБ
Ріст та формування генеративних органів Quercus robur L. в умовах Правобережного Лісостепу України в І.В. Красноштан 34.6 КБ
Родина Brassicaceae у флорі Південного Сходу України (таксономічний склад, біологічні та популяційні Олеся Володимирівна Копанєва 33.9 КБ
Родина Caryophyllaceae Juss. у флорі України: систематика, географія, історія розвитку Микола Михайлович Федорончук 78.2 КБ
Розвиток і будова тимуса в представників різних таксономічних груп хребетних тварин О.М. Клименко 53.6 КБ
Розвиток та особливості розмноження лані європейської (Dama dama L.) в умовах напіввільного утриманн В.М. Смаголь 32.0 КБ
Розмаїття грунтової мезофауни центральної заплави р.Самара в умовах штучного забруднення середовища О.М. Кунах 54.2 КБ
Розповсюдженість та клініко-генетична характеристика деяких моногенних хвороб у дітей Автономної Рес Н.О. Афанасьєва 25.2 КБ
Розподіл білка адгезії нервових клітин NCAM в стуктурах головного мозку щурів за умов дії іонізуючог І.О. Лещинська 26.5 КБ
Розподіл важких металів у гідроекосистемі прісної водойми (на прикладі Тернопільського ставу) Г.Б. Гуменюк 35.3 КБ
Розподіл і експресія ендогенних ретровірусів у геномі птахів Л.Г. Борисенко 29.6 КБ
Розподіл і міграція 90Sr у компонентах екосистем басейну Дніпра і Чорного моря після аварії на ЧАЕС Наталя Юріївна Мірзоєва 52.9 КБ
Розподіл населення західних областей України за групами крові у зв'язку зі злоякісними захворюванням І.Б. Чень 110.5 КБ
Розподіл негемового заліза в організмі за даними спектроскопії електронного спінового резонансу Н.О. Дудченко 44.5 КБ
Розробка амперометричних біосенсорів для визначення лактату, етанолу та глюкози у виноматеріалах Л.В. Шкотова 32.6 КБ
Розробка бактеріального препарату для ферментованих м'ясних продуктів Ц.О. Король 117.0 КБ
Розробка бінарної функціонально асиметричної бактеріальної системи як способу одержання біопрепараті В.В. Негруцька 40.3 КБ
Розробка біоселекційних елементів моно- та мультисенсорів для екологічного моніторингу О.О. Солдаткін 56.3 КБ
Розробка біосенсора для визначення концентрацій стероїдних глікоалкалоїдів О.А. Назаренко 217.5 КБ
Розробка біосенсорів на основі композицій мономер-олігомерного типу, що здатні фотополімеризуватись А.В. Ребрієв 32.5 КБ
Розробка біотехнології одержання кормового білка на основі нетрадиційної рослинної сировини О.О. Килименчук 120.2 КБ
Розробка біотехнології отримання гідролітичного ферментного препарату з альфа-галактозидазною активн А.П. Петросьянц 90.3 КБ
Розробка біотехнології отримання кормового білкового продукту з виноградних вичавок М.Д. Гіашвілі 106.5 КБ
Розробка біотехнології отримання модифікованих рослинних фосфоліпідів П.С. Губаренко 28.0 КБ
Розробка біотехнології очистки стічних вод і виробництва біогазу на відходах молочних заводів Є.А. Лукашевич 74.4 КБ
Розробка біотехнології переробки зернової сировини в харчові добавки Т.В. Шпирко 26.3 КБ
Розробка біотехнології ферментованих соєпродуктів С.Л. Невмиваний 23.9 КБ
Розробка біотехнологічних параметрів застосування імуномодулятора КАФІ для підвищення продуктивності А.Д. Качан 21.6 КБ
Розробка імунних біосенсорів для визначення нонілфенолу А.В. Гордієнко 32.4 КБ
Розробка імунних сенсорів на основі поруватого кремнію та дослідження їх функціональних характеристи В.М. Стародуб 210.4 КБ
Розробка імуноферментних тест-систем для виявлення антигену тешовірусу свиней першого серотипу та сп Т.О. Бова 49.2 КБ
Розробка інструментальних аналітичних біотестів та вивчення їхніх основних характеристик при визначе І.А. Левковець 44.8 КБ
Розробка клітинних біоелементів сенсорів та ферментативних методів для аналізу метнолу, етанолу та ф М.М. Майдан 40.7 КБ
Розробка композиції поліштамового пробіотику на основі бактерій роду Lactobacillus Світлана Олександрівна Старовойтова 134.2 КБ
Розробка методів підвищення частоти і розширення спектра індукованих мутацій озимої пшениці І.П. Артемчук 124.7 КБ
Розробка методу та вимірювання модуля зсуву мембран еритроцитів Л.І. Попівненко 66.4 КБ
Розробка модельної системи отримання транспластомних рослин на прикладі представників родини пасльон К.С. Ситник 32.1 КБ
Розробка молекулярно-генетичних тест-систем для ранньої детекції вірусу лейкозу великої рогатої худо О.Ю. Лиманська 28.9 КБ
Розробка нової технології виготовлення антигену сибіркового стандартного Г.А. Завірюха 28.6 КБ
Розробка прийомів прогнозування і оптимізації життєздатності та продуктивності лускокрилих комах на О.В. Даньшина 48.3 КБ
Розробка промислової технології культивування біологічних агентів для виробництва ротавірусних антиг К.М. Білоткач 41.2 КБ
Розробка систем генетичної трансформації для флавіногенних дріжджів Pichia guilliermondii та А.Я. Вороновський 32.4 КБ
Розробка специфічних компонентів імуноферментної тест-системи для визначення антитіл до вірусу Епште Світлана Дмитрівна Загородня 92.6 КБ
Розробка способу анаеробного очищення стічних вод з використанням залізовідновлювальних бактерій В.П. Стабніков 42.3 КБ
Розробка та вивчення робочих характеристик ензимних сенсорів для визначення рівня фосфорорганічних п М.І. Канюк 26.5 КБ
Розробка та впровадження способу одержання нейстонних біопрепаратів за допомогою флотації Н.М. Грегірчак 38.8 КБ
Розробка та експериментальне вивчення властивостей вуглецевих ДНК-вмісних імуносорбентів з підвищено К.І. Бардахівська 59.9 КБ
Розробка теоретичних основ та методів дистанційного моніторінгу стану посівів озимої пшениці за допо Т.М. Шадчина 51.3 КБ
Розробка технології денітрифікації підземної води у реакторі з фіксованою біоплівкою М.М. Уланов 121.2 КБ
Розробка технології заквашувальних препаратів прямого внесення для йогурту та сметани І.О. Романчук 33.4 КБ
Розробка технології інтерферонів І типу з використанням конструкційно оформленої індукторної системи Юрій Миколайович Пенчук 32.0 КБ
Розробка технології комплексного ферментного препарату beta-фруктофуранозидази з біомаси дріжджів ро Н.Я. Малінова 198.6 КБ
Розробка технології одержання йодованої біомаси спіруліни в закритих умовах культивування А.В. Котинський 38.9 КБ
Розробка технології отримання сухого концентрату молочнокислих бактерій Г.В. Ямборко 56.0 КБ
Розробка технології очищення та утилізації концентрованих стічних вод мелясно-спиртових заводів за д Г.М. Заболотна 33.3 КБ
Розробка технології передбачення спорідненості органічних сполук до молекулярно-біологічних мішеней Олександр Ярославович Яковенко 59.4 КБ
Розробка технології препаратів лактобацил і їх використання для виготовлення сирокопчених ковбас І.В. Фабіянська 41.5 КБ
Розробка технології синтезу поверхнево-активних речовин нафтоокиснювальними бактеріями І.М. Волошина 90.3 КБ
Розробка технологій функціональних інгредієнтів з про- і пребіотичними властивостями М.І. Гоцуленко 49.4 КБ
Розробка трансгенних ліній Arabidopsis thaliana чутливих до хімічних мутагенів Надія Олександрівна Орел 35.0 КБ
Розумова діяльність за умов переробки зорової інформації різного ступеня складності та успішність на С.М. Хоменко 31.1 КБ