Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Основні задачі теорії пружності для півплощини з отворами та тріщинами - Сергій Вікторович Вакуленко


Фазові рівноваги в системах CdSe-Ga2Se3-PbSe(Bi2Se3, Sb2Se3, As2Se3, PbTe, CdI2) та вирощування моно - Світлана Миколаївна Сосовська
Дисертації, автореферати » Біологічні науки

Біологічні науки - Страница 15, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Поглинання і розподіл K+ і Ca2+ в рослинах озимої пшениці за різних умов живлення Тетяна Володимирівна Жукова 205.2 КБ
Подвійна трансформація як ефективний засіб для отримання трансгенних рослин гороху посівного (Pisum Ю.В. Симоненко 27.8 КБ
Поєднана дія емоційного стресу і недостатності гонад на стан кісткової тканини та її корекція М.В. Білець 35.5 КБ
Поєднаний вплив солей кадмію, кобальту та рентгенівських променів на захисні системи тварин та шляхи П.Г. Лихацький 69.7 КБ
Позаклітинна фруктозо-1,6-бісфосфатаза Bacillus subtilis 668 Олена Вікторівна Ястребова 33.4 КБ
Показники вуглеводного обміну у кролів з експериментальним цукровим діабетом після трансплантації ос Н.В. Колот 54.9 КБ
Показники енергетичного обміну в організмі тварин за умов штучного гіпобіозу В.І. Вихованець 32.8 КБ
Показники метаболізму клітин крові та їх збереженість за умов консервації факторами штучного гіпобіо О.В. Арнаута 65.0 КБ
Показники обміну заліза та еритроцитопоезу у перепелів за умови лазерного та рентгенівського опромін Т.М. Царенко 31.0 КБ
Поліаміни у комплексній оцінці хворих на уросепсис О.М. Берко 23.5 КБ
Поліваріантність онтогенезу міцеліальних мікроміцетів Олена Миколаївна Громозова 58.2 КБ
Поліморфізм Wx-генів і розробка біотехнології оцінки та контролю вмісту амілози в процесі селекції п Ірина Володимирівна Петрова 71.9 КБ
Поліморфізм генів, асоційованих з господарсько-цінніми ознаками великої рогатої худоби К.В. Копилова 32.9 КБ
Поліморфізм фрагментів ДНК та особливості геномної організації деяких видів ссавців і дводольних рос Н.В. Тряпіцина 34.2 КБ
Поліреактивні антитіла як регулятори адгезивних взаємодій клітин Ю.І. Петрова 53.6 КБ
Попелиці (Homoptera, Aphidoidea) деревно-чагарникової рослинності України В.В. Журавльов 46.2 КБ
Популяції ценозоутворюючих видів злакових рослин на заплавних луках р.Сули в її верхній та середній Л.М. Бондарєва 36.2 КБ
Популяційна мінливість рівня фертильності пилку і кількості насіннєвих зачатків у зав'язі люцерни та В.М. Никончук 33.4 КБ
Популяційне різноманіття видів роду Bufo у Лівобережному лісостепу України Дмитро Андрійович Шабанов 53.0 КБ
Популяційний аналіз бобових на заплавних луках річки Псел в умовах господарського користування К.С. Кирильчук 125.5 КБ
Популяційні різновиди роду Betula L. та їх оцінка для використання в Поліссі України О.В. Тарасевич 27.4 КБ
Популяційно-генетична мінливість трьох корінних видів роду Pinus L. в Українських Карпатах і Я.В. Пірко 35.0 КБ
Популяційно-генетичний аналіз поведінкових ознак: досвід вивчення населення України О.В. Філіпцова 59.4 КБ
Популяційно-генетичний моніторинг формування генофонду української чорно-рябої молочної породи О.Д. Бірюкова 122.0 КБ
Популяційно-генетичні механізми адаптації і розповсюдження напівлетальних рецесивних мутацій на прик А.Е. Маріуца 93.8 КБ
Популяційно-генетичні основи екологічної адаптивності сільськогосподарських видів тварин С.І. Тарасюк 162.6 КБ
Порівняльна морфологія та організація провідної системи квітки миртових (Myrtaceae Juss.) Анастасія Валеріївна Степанова 36.3 КБ
Порівняльна характеристика антиоксидантної системи ембріонів перепелів та курей в нормі та за дії мо О.П. Мельниченко 1.31 МБ
Порівняльна характеристика електричної активності головного мозку і нервово-м'язового апарату при но Т.С. Комшук 22.9 КБ
Порівняльна характеристика ефективності пренатальної діагностики хромосомної патології у I та II три О.В. Краснов 44.9 КБ
Порівняльна характеристика структури, хімічного складу, фізичних показників нормальної і дефектної в І.Я. Лико 173.7 КБ
Порівняльна характеристика структурних властивостей гемоглобінів та показників еритроцитарного метаб А.О. Гідулянов 38.9 КБ
Порівняльна характеристика тіамінзв'язуючих білків мозку, печінки та нирок щурів О.Р. Янчій 41.4 КБ
Порівняльне вивчення просторової структури тРНКSer і тРНКLeu із Thermus the О.П. Коваленко 63.5 КБ
Порівняльне дослідження антимікробних та біологічних властивостей супозиторіїв З.М. Прокопчук 90.6 КБ
Порівняльне дослідження антимікробної активності і властивостей нових антисептичних препаратів Н.М. Шевчук 337.2 КБ
Порівняльний аналіз механізмів формування та роль різних компонентів електричної активності риненцеф Л.М. Ілюха 31.7 КБ
Порівняльний аналіз ооцитів, яйцеклітин та ембріонів великої рогатої худоби і свині, що були отриман О.В. Щербак 68.7 КБ
Порівняльний аналіз фізіологічних особливостей підлітків різних соціальних груп О.А. Стратюк 31.1 КБ
Порівняльний аналіз функціональних та регуляторних особливостей кіназ рибосомного білка S6 (S6К1 і S Т.Й. Вальовка 37.5 КБ
Порівняння ефективності біоспорину з дією інших пробіотиків у комплексному лікуванні хворих на неспе Л.В. Тропко 33.7 КБ
Порівняння ефективності застосування мікробіологічних методів діагностики туберкульозу різної локалі Н.В. Кондратюк 39.0 КБ
Порівняння цитогенетичної та антимікротрубочкової активності фітотоксичних металів А.І. Довгалюк 107.9 КБ
Порушення захисних систем організму у тварин з гострим токсичним ураженням печінки і корекція їх за Л.О. Кравчук 29.4 КБ
Порушення обміну та коферментних функцій рибофлавіну та можливість їх корекції О.К. Будняк 31.5 КБ
Поствакцинальні віруснейтралізуючі антитіла до полівірусів трьох типів та чинники, що впливають на ї Н.Л. Зубкова 38.5 КБ
Пострадіаційні зміни адаптивних функцій центральної нервової системи в процесі геронтогенезу Л.А. Романенко 37.2 КБ
Похідні протромбіну та їх роль у функціонуванні коагуляційної ланки системи гемостазу Д.С. Корольова 43.1 КБ
Поширення і характеристика криптичних плазмід Erwinia carotovora Жанна Юріївна Сергєєва 51.2 КБ
Поширення ротавірусів на території України та удосконалення методичних підходів до їх визначення в в О.В. Обертинська 367.2 КБ
Поширення та екологічні особливості бульбочкових бактерій сої в різних регіонах України Д.В. Крутило 121.3 КБ
Поширення, особливості екології та поведінки вовка (Canis lupus) на території України Марина Геннадіївна Шквиря 57.8 КБ
Пошук і характеристика пухлиноасоційованих антигенів раку щитовидної залози та меланоми людини І.О. Тихонкова 132.2 КБ
Пренатальний добір у ссавців: селекція бластоцист американських норок (Mustela vison) Юрій Вікторович Вагін 84.7 КБ
Пренатальні діагностичні критерії спадкових захворювань скелета Т.А. Майборода 55.6 КБ
Прикріплені птолофіти водойм басейну Десни Північного Сходу України: еколого-ценотичні особливості, Ю.Л. Скляр 121.8 КБ
Принципи генетичного аналізу жита посівного (Secale cereale L.) за генетично моно- або полімо В.С. Мартиненко 36.6 КБ
Природа модулюючої дії оксиду азоту на електрогенез у гладеньких м'язах основної легеневої артерії т В.С. Тєлєжкін 42.7 КБ
Природа, походження та шляхи розповсюдження мутацій, що спричинюють моногенні спадкові захворювання Л.А. Лівшиць 54.7 КБ
Природжена спадково детермінована патологія у населення Прикарпатського регіону: клініко-генетичні х Н.М. Фоменко 108.3 КБ
Природні кормові угіддя Лісостепу України: флора, рослинність, динаміка, оптимізація Б.Є. Якубенко 208.1 КБ
Пристосованість генотипів Drosophila melanogaster за умов штучного заміщення хромосом Л.В. Левчук 42.8 КБ
Пристосованість і частота кросинговеру у мутантів Drosophila melanogaster залежно від віку та штучни Нассер Мох'д Юсеф Ал-Шиблі 44.4 КБ
Пристосувальні реакції імунної системи у реконвалесцентів гострої променевої хвороби у віддаленому п М.В. Азарскова 39.5 КБ
Причина та механізм явища гіпертонічного кріогемолізу С.Є. Коваленко 37.3 КБ
Проблема стафілококового носійства та порівняльна характеристика засобів санації різного механізму д О.О. Бліндер 29.1 КБ
Проблема сумісності у вищих базидіоміцетів (фізіологічні, екологічні, морфологічні аспекти) М.М. Сухомлин 70.0 КБ
Проблеми дозиметрії внутрішнього опромінення людини трансурановими радіонуклідами О.О. Бондаренко 85.5 КБ
Прогнозування та закономірності розповсюдження вірусів рослин в біоценозах України Валерій Петрович Поліщук 52.4 КБ
Прогнозування циркуляції та розвитку фітовірусних інфекцій з урахуванням біологічних властивостей па Ф.П. Дем'яненко 41.7 КБ
Прогнозування, клініко-генетична характеристика та шляхи профілактики уроджених вад серцево-судинної Н.І. Підвисоцька 93.4 КБ
Продуктивні властивості та фізіолого-біохімічні характеристики ляща (Abramis brama L.) і плітки (Rut Наталія Ярославівна Рудик-Леуська 47.0 КБ
Продуктивність біосистем у токсичному середовищі В.П. Гандзюра 60.4 КБ
Продукція і таксономічний склад фітопланктону середньої притоки Дніпра Ю.С. Кузьмінчук 37.9 КБ
Проліферативна активність клітин кореневої меристеми гороху (Pisum sativum L.) за умов кліностатуван Ольга Анатоліївна Артеменко 30.5 КБ
Проникність еритроцитів до кріопротекторів і структурно-функціональний стан компонентів їх цитоплазм С.Х. Межидов 38.9 КБ
Просторова синхронізація електричної активності кори головного мозку в осіб із різним рівнем сили і Тетяна Федорівна Поручинська 46.8 КБ
Просторова та часова мінливість пісні зяблика (Fringilla coelebs coelebs L.) на території Лісової та Євгенія Дмитрівна Яблоновська-Грищенко 35.0 КБ
Просторово-функціональна структура поселень крячків в екосистемах басейну верхньої течії р. Дністер Н.В. Дзюбенко 71.3 КБ
Просторово-часова структура біогеноценозів Нижньодніпровського екокоридору Павло Михайлович Бойко 38.0 КБ
Просторово-часовий розподіл каланоїдних копепод родини Eucalanidae в Аравійському морі Ірина Юріївна Прусова 33.9 КБ
Протекторні властивості бактерій роду Pseudomonas за умов клонального мікророзмноження та товарного М.В. Ковальчук 93.4 КБ
Протеоміка Т-лімфоцитів миші дикого типу та за відсутності гена білка секурину Є.З. Філяк 45.3 КБ
Противірусна дія молекулярного комплексу дріжджова РНК-тилорон при експериментальній ВПГ-1-інфекції О.І. Скроцька 39.4 КБ
Противірусні властивості офіцінальних препаратів декаметоксину, етонію та уітіолу по відношенню до в Тетяна Леонідівна Гридіна 38.3 КБ
Протимікробна активність і біологічні властивості нового антисептика туберкулоциду Амер А.Р. Ал-Омарі 22.8 КБ
Протимікробна активність і фармакологічні ефекти четвертинних солей акридину та фенантридину С.Л. Крестецька 35.3 КБ
Протимікробна активність та біологічна дія азометинових похідних хіноліну Еліна Владиславівна Супрун 34.0 КБ
Протимікробна активність та біологічна дія гідразонів солей хінолінію В.І. Молєва 82.4 КБ
Протимікробна активність та біологічна дія нових азот- та залізовміщуючих гетероциклічних органічних В.А. Гречко 16.9 КБ
Протимікробна активність та фармакологічна дія гетероциклічних похідних хінолінію, що вміщують фрагм С.С. Руденко 145.9 КБ
Протимікробна активність, токсичність і фармакологічна дія гетероциклічних сполук, що вміщують фрагм О.К. Толстанов 32.3 КБ
Протимікробна дія метинових похідних хінолінію та математичне моделювання процесу скринінгу біологіч А.Ю. Волянський 22.1 КБ
Протимікробна дія та біологічна активність нових антисептиків і деяких хінолонів В.М. Бойко 65.6 КБ
Протимікробна та фармакологічна дія антисептиків - похідних фенолу і четвертинного амонію В.О. Соболєв 25.0 КБ
Протимікробні властивості глюкогенних амінокислот та їх синергізм з антибіотиками Н.В. Дубініна 36.3 КБ
Протонна регуляція процесів трансформації енергії в тилакоїдних мембранах О.К. Золотарьова 164.6 КБ
Протонна рухливість у модельних білково-нуклеїнових і нуклеїново-нуклеїнових комплексах та її можлив А.Л. Потягайло 39.1 КБ
Процеси перекисного окиснення ліпідів та гормональні і субстратні механізми регуляції антиоксидантно В.В. Данчук 69.3 КБ
Процеси пероксидного окислення в проростках кукурудзи за умов сольового стресу І.М. Куриленко 21.5 КБ
Процесна організація корпоративного управління діяльністю операторів телекомунікацій В.В. Коваль 68.7 КБ
Прояв кількісних ознак при внутрішньолінійних схрещуваннях у залежності від умов утримання батьківсь Валерія Володимирівна Навроцька 42.2 КБ
Прояви і значення гетерозису при трансплантації ембріонів великої рогатої худоби С.Ю. Шеховцов 76.6 КБ
Психічні розлади при дії іонізуючого випромінювання внаслідок Чорнобильської катастрофи: нейрофізіол К.М. Логановський 145.8 КБ
Психофізіологічні функції і успішність навчання учнів молодшого шкільного віку з різним фізичним та О.П. Запорожець 32.9 КБ
Психофізіологічні функції людей зрілого віку Л.І. Юхименко 86.5 КБ
Птахи Чорноморсько-Середземноморського пролітного шляху (екологічні особливості, моніторинг, різнома О.В. Мацюра 124.9 КБ
Птахи-індикатори стадій сукцесії водно-болотних угідь Полісся та Лісостепу України Ігор Валентинович Давиденко 35.8 КБ
Пурпурові сіркобактерії водойм Яворівського сіркового родовища: морфофізіологічна характеристика і р Л.Я. Кіт 143.6 КБ
Радіаційна вагомість фітоценозів лук та перелогів Чорнобильської зони відчуження на етапі пізньої фа С.А. Паскевич 27.9 КБ
Радіаційна індукція множинних хромосомних пошкоджень у рослин Н.К. Куцоконь 49.2 КБ
Радіаційно індуковані зміни у печінці щурів та їх корекція лазерним випроміненням Я.Г. Іванушко 126.1 КБ
Радіоадаптивна відповідь, індукована ультрафіолетовим випроміненням, у рослин О.О. Данильченко 26.9 КБ
Радіобіологічні ефекти хронічного іонізуючого опромінення сосни звичайної (Pinus sylvestris L.) в зо Ю.О. Бондар 42.6 КБ
Радіогенні ефекти життєздатності клітин та механізм модифікуючої дії їх електромагнітним випромінюва Галина Йосипівна Лавренчук 54.8 КБ