Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Біологічні науки - Страница 14, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Соціально-екологічні фактори та їх роль у формуванні збалансованого розвитку агросфери (на прикладі - О.М. Нагорнюк
Науково обгрунтовано необхідність проведення соціально-екологічних досліджень у сфері АПК України як важливого фактора його гармонійного розвитку, встановлено доцільність включення підсистеми соціально-економічного моніторингу до системи комплексного державного екологічного моніторингу. Проведено аналіз рівня екологічноі освіти та культури сільського населення у Житомирській області, визначено нові підходи та шляхи його підвищення з урахуванням регіональних умов. Розроблено схему та методику проведення соціально-екологічного моніторингу агросфери. Запропоновано методи та засоби удосконалення процесу екологізації сільськогосподарської діяльності та підвищення ефективності аграрної екологічної політики на Житомирщині.

Геометричне моделювання полів у нормальних конічних та нормальних тороїдальних координатах - Д.В. Неснов
Науково обгрунтовано необхідність проведення соціально-екологічних досліджень у сфері АПК України як важливого фактора його гармонійного розвитку, встановлено доцільність включення підсистеми соціально-економічного моніторингу до системи комплексного державного екологічного моніторингу. Проведено аналіз рівня екологічноі освіти та культури сільського населення у Житомирській області, визначено нові підходи та шляхи його підвищення з урахуванням регіональних умов. Розроблено схему та методику проведення соціально-екологічного моніторингу агросфери. Запропоновано методи та засоби удосконалення процесу екологізації сільськогосподарської діяльності та підвищення ефективності аграрної екологічної політики на Житомирщині.
Дисертації, автореферати » Біологічні науки

Біологічні науки - Страница 14, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Особливості мегакаріоцитарного паростка гемопоезу у хворих на мієлофіброз з мієлоїдною метаплазією, І.М. Прокопенко 129.8 КБ
Особливості меланогенезу в гірськокарпатських овець з кольоровою вовною О.О. Смолянінова 92.0 КБ
Особливості метаболізму злаків при дії низьких температур на рослини В.С. Кравець 35.8 КБ
Особливості метаболічних адаптацій риб до нафтового забруднення водного середовища М.О. Миронюк 194.2 КБ
Особливості метаболічних процесів організму худоби в забруднених важкими металами агроекосистемах пр Б.М. Калин 32.9 КБ
Особливості метаболічної адаптації телят на ранніх етапах постнатального розвитку та шляхи корекції Т.В. Любецька 76.2 КБ
Особливості механізмів зсідання крові корів різних типів вищої нервової діяльності за впливу техноло В.В. Азар'єв 36.6 КБ
Особливості морфогенезу та клональне мікророзмноження деяких квітково- декоративних культур Наталія Миколаївна Іванова 43.7 КБ
Особливості морфофункціонального розвитку та адаптації до фізичних навантажень юнаків 15 - 17 років І.Д. Глазирін 33.5 КБ
Особливості накопичення гамма-випромінюючих радіонуклідів макроміцетами на території зони відчуження Н.Є. Зарубіна 30.3 КБ
Особливості накопичення радіоцезію в організмі овець при його хронічному надходженні в різних умовах Г.В. Трофимова 25.2 КБ
Особливості накопичення90Sr, 137Cs і дозові навантаження у мишоподібних та мід Юлія Олексіївна Маклюк 35.2 КБ
Особливості обміну білків в організмі білих щурів, уражених кадмієм, нітритом і низькими дозами раді О.І. Острівка 44.8 КБ
Особливості обміну речовин в організмі корів у передродовий і післяродовий періоди та роль вітамінів Б.М. Куртяк 52.2 КБ
Особливості окиснювальної модифікації білків хроматину клітин печінки і карциноми Герена попередньо Л.В. Худа 25.2 КБ
Особливості оксидативного стресу і антиоксидантного захисту організму у фазанів за умов штучного роз О.А. Єременко 36.6 КБ
Особливості організації гран хлоропластів О.Ю. Бондаренко 34.5 КБ
Особливості організації і функціонування сигнальних мереж в нормальних та пухлинних клітинах Л.Б. Дробот 246.7 КБ
Особливості організації судинного русла хвоста напівводних гризунів як органа терморегуляції І.П. Закревська 1.7 КБ
Особливості остеокластичної резорбції кісткової тканини при зниженні опорного навантаження О.В. Полковенко 33.3 КБ
Особливості перебігу закону толерантності Шелфорда в світлі істинних функціональних моделей (на прик Тетяна Василівна Филипчук 27.6 КБ
Особливості перебігу процесів енергетичного обміну в організмі курчат-бройлерів під впливом гуматів В.О. Приходченко 354.8 КБ
Особливості перебігу стресу різного походження в корів у залежності від типів вищої нервової діяльно А.І. Кобиш 32.0 КБ
Особливості природної резистентності корів голштинської породи різного фізіологічного стану за вплив Ю.В. Дуда 32.1 КБ
Особливості просторово-часового розподілу водних організмів деяких ділянок літоралі Кременчуцького т В.М. Трохимець 33.2 КБ
Особливості просторової структури тубуліну як основа клітинної відповіді рослин на дію гербіцидів ди О.Ю. Нипорко 41.1 КБ
Особливості протеолітичних процесів у травному тракті телят О.М. Стефанишин 764.5 КБ
Особливості процесів травлення протеїну і метаболіти крові у телят при згодовуванні нативних і екстр Л.В. Клепач 24.1 КБ
Особливості прояву хромосомної нестабільності при культивуванні лімфоцитів периферійної крові людини С.Р. Рушковський 7.5 КБ
Особливості психофізіологічних параметрів і показників гемодинаміки у молоді із слуховою депривацією Ю.В. Кравченко 30.4 КБ
Особливості психофізіологічних реакцій людини при впливах метеорологічних факторів середовища Р. Шарафі 54.5 КБ
Особливості радіоактивного забруднення травостою природних пасовищ, їх внесок у формування потоків < П.М. Малярчук 59.7 КБ
Особливості розвитку та перебігу ерозивно-виразкової патології шлунка і дванадцятипалої кишки у опро О.В. Гасанова 60.9 КБ
Особливості розповсюдження вільноіснуючих нематод північно-західної частини Чорного моря І.І. Кулакова 32.2 КБ
Особливості росту і розвитку Brassica rapa var. Astroplants у змінних світлових полях різної інтенси Андрій Іванович Герц 58.5 КБ
Особливості симбіотичної азотофіксації і продуктивність козлятника східного В.П. Заболотна 37.7 КБ
Особливості сомаклональної мінливості унгернії Віктора (Ungernia victoris Vved. ex Artjushenko) Олена Миколаївна Бублик 43.7 КБ
Особливості соматичної патології з нейроендокринними зрушеннями у евакуйованих мешканців м.Прип'яті О.С. Ільчишин 56.1 КБ
Особливості спонтанної каріотипічної еволюції ембріональних гермінативних клітин миші in vitro Анна Петрівна Яцишина 39.5 КБ
Особливості становлення антиоксидантного захисту та вплив мікотоксинів на організм птиці в онтогенез С.О. Шаповалов 283.5 КБ
Особливості структури та функцій клітинних мембран при панкреатиті та дії фітопрепарату "Поліфітол-1 Л.Ю. Шевченко 28.5 КБ
Особливості структурно-метаболічної адаптації м'язової тканини до поєднаної дії переривчастої гіпокс Б.Л. Гавенаускас 322.6 КБ
Особливості структурно-функціональних характеристик мембран еритроцитів та лімфоцитів при гіперепіде Г.О. Семко 53.5 КБ
Особливості структурно-функціональної організації еритроцитів за умов цукрового діабету 1-го типу Т.В. Буслик 62.8 КБ
Особливості субклітинної локалізації протеїнкіназ S6K1 та S6K2 у тиреоцитах щурів в умовах культури Антоніна Іванівна Хоруженко 39.8 КБ
Особливості таксономічного та екологічного складу рослинних угруповань відвалів південно-західної зо Я.В. Маленко 36.4 КБ
Особливості фізичного розвитку та формування психофізіологічних функцій у дітей молодшого шкільного Л.Г. Коробейнікова 18.4 КБ
Особливості фізіологічних процесів і продуктивності лактуючих корів при згодовуванні їм високобілков П.Ю. Лаврів 68.8 КБ
Особливості формування ентомокомплексів в сучасних агробіоценозах Центрального Лісостепу України С.В. Карлащук 23.1 КБ
Особливості формування мікробіоценозів ризосфери рослин Українського степового природного заповідник Н.Е. Елланська 109.6 КБ
Особливості формування та функціонування симбіозу "Rhizobium meliloti - люцерна" та шляхи підвищення В.П. Сальник 59.7 КБ
Особливості функціонального стану центральної нервової та серцево-судинної систем у зв'язку зі вміст І.А. Євстафьєва 151.9 КБ
Особливості функціонування асоціативної системи: шовковиця - азотофіксуючі бактерії роду Azospirillu Юлія Олексанрівна Гончар 42.7 КБ
Особливості функціонування водоростей-макрофітів Чорного моря в умовах забруднення водного середовищ О.Б. Куцин 39.1 КБ
Особливості функціонування клітинних факторів резистентності поросят за дії препарату тимуса А.М. Трофимчук 48.9 КБ
Особливості функціонування серцево-судинної системи у студентів в умовах різних навантажень О.В. Каленіченко 28.4 КБ
Остеогенна індукція та імунні властивості мезенхімальних стовбурових клітин in vitro Дмитро Олександрович Зубов 56.8 КБ
Отримання біологічних компонентів та конструювання високоінформативної тест-системи для діагностики Г.Є. Раєвська 29.7 КБ
Отримання міжтрибних соматичних гібридів родини Brassicaceae, що містять активну гетерологічну систе Ольга Олександрівна Овчаренко 33.8 КБ
Отримання та використання глюкозооксидази в технології харчових продуктів Абдулазіз Абду Яхья Аббас 26.3 КБ
Отримання трансгенних рослин яблуні шляхом генетичної трансформації за допомогою Agrobacterrium tume Віталій Іванович Корховий 46.6 КБ
Отримання, модифікація та застосування рекомбінантних субодиниць дифтерійного токсину А.А. Кабернюк 27.0 КБ
Оцінка антибіотичного та токсигенного потенціалу деяких видів мікроміцетів роду Aspergillus Mich. К.С. Циганенко 35.8 КБ
Оцінка біогенної міграції 137CS і 90SR в агроландшафтах Білоцерківського район Іван Васильович Перцьовий 137.5 КБ
Оцінка взаємозв'язку функціональної асиметрії мозку, рівня інтелектуального розвитку та швидкісних х Сергій Анатолійович Данилов 29.1 КБ
Оцінка впливу екологічних факторів на психофізіологічну діяльність людини М.В. Говта 53.9 КБ
Оцінка впливу на людину низькопотужного іонізуючого випромінювання в малих дозах за тестом частоти м О.П. Романова 37.6 КБ
Оцінка динаміки радіоекологічної обстановки та дозового навантаження на населення в районах функціон Л.І. Григор'єва 36.7 КБ
Оцінка екологічних умов розміщення виноградних насаджень на Правобережному Нижньодніпров'ї Т.Є. Калина 64.0 КБ
Оцінка екологічного стану довкілля з використанням мікробних моделей Н.Ю. Васильєва 40.9 КБ
Оцінка екологічного стану та розробка природоохоронних заходів для басейну річки Горинь І.І. Статник 27.4 КБ
Оцінка екологічного стану української частини басейну ріки Західний Буг Н.М. Вознюк 29.2 КБ
Оцінка і оптимізація розумової і фізичної працездатності студенток засобами ритмічної гімнастики О.Б. Дуліба 34.7 КБ
Оцінка параметрів переходу 90Sr і 137Cs до організму та продукції великої рога І.В. Чижевський 38.5 КБ
Оцінка ризику народження дитини з хромосомною патологією на основі ультразвукового та біохімічного с С.А. Малова 29.5 КБ
Оцінка різноманітності екосистем Черемського природного заповідника на основі картографічного моделю В.В. Коніщук 47.8 КБ
Оцінка різноманіття гаплотипів мітохондріальної ДНК населення України В.А. Гусар 42.1 КБ
Оцінка стану агросфери сільських населенних пунктів за показниками стійкого розвитку Л.В. Клименко 229.1 КБ
Оцінка фізіологічних механізмів пристосування діяльності серцево-судинної системи людини до розумови В.В. Бернада 48.6 КБ
Оцінювання забруднення урбоекосистеми міста Рівне за показниками ушкодженості рослин-біоіндикаторів Н.Р. Хомич 42.4 КБ
Оцінювання стану агросфери за індикаторами соціоекологічного розвитку (на прикладі Рівненської облас В.О. Люльчик 46.6 КБ
Очеретянки роду Acrocephalus Naum.: біологія та міграції на заході України Оксана Степанівна Закала 42.5 КБ
Павуки (Aranei) природних та трансформованих територій південного сходу України (фауна та еко О.В. Прокопенко 43.6 КБ
Павуки родини Gnaphosidae (Arachnida, Aranei) фауни Криму М.М. Ковблюк 49.7 КБ
Паліноморфологія родини Amaranthaceae О.О. Мартинюк 24.5 КБ
Паразити піленгаса та місцевих видів риб у північно-західній частині Азовського моря (фауна, екологі В.Л. Сарабєєв 68.4 КБ
Партеноклонування шовковичного шовкопряда шляхом культивування яєчника донора у порожнині тіла самця В.Ю. Забеліна 60.4 КБ
Патогенез та індукована стійкість у рослин родини Solanaceae, уражених вірусом бронзовості томатів Вікторія Володимирівна Шепелевич 35.9 КБ
Патофізіологічні та екологічні аспекти уродженого ендемічного зоба у телят на Рівненщині В.Л. Романюк 31.7 КБ
Педофауна вищих комах парків м. Харкова О.О. Дехтярьова 27.6 КБ
Первинні механізми мембраномодулюючої дії біорегуляторів природного і синтетичного походження Г.В. Островська 75.8 КБ
Передчасне розділення центромер метафазних хромосом як перспективний діагностичний і прогностичний м А.Г. Сіренко 25.3 КБ
Перекисне окислення ліпідів та його регуляція в організмі тварин за умов радіонуклідного впливу та п М.Є. Романько 33.9 КБ
Перекисне окиснення ліпідів у зародках в'юна за впливу фторхінолонів, іонів кальцію та магнію А.В. Тарновська 23.3 КБ
Перетворення оксиду азоту в тканинах щурів за умов гіпоксії та дії дипептиду карнозину М.М. Бойко 32.1 КБ
Периферичні рефлекторні реакції каудального брижового ганглія О.М. Пасічніченко 31.6 КБ
Пероксидне окиснення ліпідів і показники білкового обміну у курчат-бройлерів при різних системах утр М.М. Сімоненко 30.3 КБ
Пероксидне окиснення ліпідів та активність супероксиддисмутази в рослинах гороху за умов кліностатув В.В. Бараненко 167.4 КБ
Пероксидне окиснення ліпідів та показники обміну білків і нуклеїнових кислот в яєчку перепілки залеж Д.В. Єсьман 36.0 КБ
Пероксидне окиснення ліпідів у нирках перепелів за умов кадмієвого навантаження та його корекція спо О.С. Цехмістренко 141.6 КБ
Пероксидні процеси та стан системи оксиду азоту в судинній стінці щурів різного віку О.В. Ніжанковська 119.0 КБ
Перстач прямостоячий (Potentilla erecta (L.) Raeusch.) на Волині (еколого-ценотичні особливості, зап Г.А. Лисак 33.4 КБ
Пігментні клітини як характерний елемент гемопоетичної системи наземних пойкілотермних хребетних Н.М. Акуленко 19.2 КБ
Підвищення адаптаційних можливостей організму при комбінуванні фізичних навантажень з мілдронатом та Н.С. Сафронова 31.3 КБ
Підвищення життєздатності кріоконсервованих статевих клітин півнів О.В. Дунаєва 42.5 КБ
Піднебінно-носовий комплекс ссавців (порівняльна анатомія, ембріологія, еволюція) М.Г. Білецька 50.0 КБ
Піоціанін як антибактеріальний та імуногенний субстрат синьогнійної палички О.Г. Гейдеріх 29.8 КБ
Плазуни лівобережного лісостепу України (поширення, морфологія, таксономія, біологія, екологія) О.І. Зіненко 141.6 КБ
Плазуни півдня Степової зони України (поширення, мінливість, систематика та особливості біології) Ю.В. Кармишев 63.5 КБ
Пластичні зміни нейронів гіпокампа при порушеннях мозкового кровотоку і шляхи їх корекції І.О. Осадченко 46.9 КБ
Плітка (Rutilus rutilus L.) Каховського водосховища та її промислове значення Тимофій Васильович Спесівий 46.0 КБ
Поведінка 137Cs в природних і напівприродних агроландшафтах Полісся та їх класифікація за Н.Р. Грицюк 26.8 КБ
Поверхневі компоненти вірусів Коксакі В та їх селекціонованих варіантів В.В. Бобир 375.8 КБ
Поверхневі ліпіди зерна сорго і кукурудзи Діуф Мамаду 32.8 КБ
Повітряний моніторинг пилку алергенних рослин урбанізованої екосистеми на прикладі м.Вінниці В.В. Родінкова 79.2 КБ