Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Біологічні науки - Страница 13, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Механізми люмінесценції в дифузійних шарах широкозонних II-IV напівпровідників - Михайло Михайлович Сльотов


Методи захисту програмного забезпечення від несанкціонованого доступу та шкідливих програм - Р.А. Айрапетян
Дисертації, автореферати » Біологічні науки

Біологічні науки - Страница 13, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Наукові принципи структурно-функціонального конструювання штучних біогеоценозів (в системі: грунт - Н.В. Заіменко 94.5 КБ
Науково-методичне обгрунтування біодеградації пестицидів грунтовими мікроорганізмами О.В. Тертична 32.8 КБ
Науково-методичне обгрунтування екологічно-безпечних землекористувань В.М. Кривов 68.8 КБ
Науково-методичне обгрунтування організації медико-соціального забезпечення ліквідації великомасштаб В.А. Піщиков 65.1 КБ
Науково-методичні основи екотоксикологічного моніторингу і ремедіації забруднених органічними ксеноб Л.І. Моклячук 73.9 КБ
Нейро- та психофізіологічний аналіз стану тривожності у людини С.В. Чорний 41.9 КБ
Нейро-гуморальна регуляція кровообігу і дихання печінки П.І. Янчук 66.6 КБ
Нейроактивні амінокислоти у генезі судомної активності головного мозку Т.І. Якименко 16.3 КБ
Нейробіологічні механізми корекції емоційних розладів у осіб з аутоагресивною спрямованістю впливом Т.В. Ткаченко 61.1 КБ
Нейродинамічні та психічні функції у дітей молодшого шкільного віку з різним рівнем фізичного розвит Ю.О. Петренко 34.9 КБ
Нейрометаболічні особливості та інтегративна діяльність центральної нервової системи за умов експери Л.В. Гузь 143.6 КБ
Нейрофізіологічні механізми відновлення слідових процесів у щурів під впливом мозкової та дистантної Д.О. Бевзюк 35.0 КБ
Нейрофізіологічні механізми ефектів фотостимуляції при експериментальній емоційній гіпертензії А.В. Шляхова 26.8 КБ
Нейрофізіологічні особливості відновлення пам'яті у щурів під впливом трансплантації тканин гіпокамп А.В. Гончарова 24.4 КБ
Нейрофізіологічні особливості впливу системи позитивного емоційного підкріплення на процеси неспання Н.П. Смолєнко 35.8 КБ
Нейрохімічні механізми формування судомної готовності головного мозку в щурів Л.Д. Попова 47.5 КБ
Нековалентні взаємодії флавін-мононуклеотиду із біологічно активними ароматичними речовинами та ДНК Ю.В. Мухіна 56.1 КБ
Нелінійні особливості скорочення камбаловидного м'язу щура В.М. Сорока 22.3 КБ
Несприятливі ефекти при роботі з комп'ютером: електрофізіологічні кореляти та можливості немедикамен Володимир Леонідович Тюнін 31.5 КБ
Низькоінтенсивні електромагнітні випромінювання в діапазоні надвисоких частот як фактор модифікації Н.В. Тордія 33.5 КБ
Низькотемпературна консервація статевих і ембріональних клітин птиці О.Б. Артеменко 70.0 КБ
Нові гени-супресори росту епітеліальних пухлин В.І. Кашуба 110.7 КБ
Нові підходи до ідентифікації молочнокислих бактерій В.В. Лащевський 74.0 КБ
Нові фармакологічні впливи на калієві канали у пірамідних нейронах гіпокампу: селективна блокада кан Юрій Вікторович Кірічок 25.2 КБ
Ногохвістки (Entognatha: Collembola) як компонент лісових екосистем центральної частини України О.В. Безкровна 38.5 КБ
Нокардіоподібні актинобактерії-деструктори моторних олив Л.А. Хоменко 41.5 КБ
НТ-2 токсин: мікробіологічний метод визначення, розповсюдженість, токсичність та застосування препар Олег Вікторович Труфанов 74.3 КБ
Об'ємрегульовані хлорні канали в клітинах карциноми простати: вплив кальційхелатуючих речовин, pH і Ю.М. Вітко 33.4 КБ
Обгрунтування агроекологічної відповідності моделей грунтової родючості та її факторів вимогам польо В.Р. Черлінка 38.8 КБ
Обгрунтування використання критичних ландшафтів Полісся України, забруднених 137Сs внаслідок аварії Сергій Петрович Вербельчук 53.1 КБ
Обгрунтування екобезпечного ведення сільськогосподарської діяльності з використанням методів математ Ю.В. Шмиголь 105.9 КБ
Обгрунтування екологічної безпеки застосування біологічного пестициду актофіту О.В. Веренко 52.6 КБ
Обгрунтування мікробіологічних критеріїв важкості перебігу поєднаної травми опорно-рухової системи і О.М. Піддубна 111.2 КБ
Облігатнопаразитні фітотрофні мікроміцети Харківського Лісостепу О.І. Гаврило 33.2 КБ
Обмеження вірусних інфекцій в рослинах під дією порфіринів та генетичної трансформації І.В. Крулько 79.9 КБ
Обмін амінокислот і фракційний склад білків у організмі коропа за дії іонів марганцю, цинку, міді та Ю.В. Синюк 28.2 КБ
Обмін білків в організмі курей різного віку при згодовуванні жирів Г.М. Кузняк 24.6 КБ
Обмін речовин, морфолого-функціональний стан ендокринних залоз та репродуктивної системи у свиней пр Т.В. Мельникова 38.8 КБ
Обмінні процеси в організмі щурів при отруєнні цезієм і стронцієм та зміні кислотно-лужного стану Л.В. Кліх 47.5 КБ
Обмінні процеси, продуктивні та м'ясні якості бугайців за мікроелементної корекції раціонів Л.М. Усаченко 102.6 КБ
Обтяженість спадковою патологією та генетико-демографічна структура Євпаторійської популяції І.П. Мещерякова 57.3 КБ
Одержання біологічно-активного пролактину людини із використанням бакуловірусної експресійної систем Р.А. Мелешко 33.3 КБ
Одержання і властивості мутантів Streotomyces globisporus 1912- продуцентів антибіотиків, каротиноїд Віталій Анатолійович Лутченко 49.8 КБ
Одержання і характеристика нового високопродуктивного штаму культивованих клітин арнебії барвної О.О. Пороннік 23.5 КБ
Одержання одноланцюгових варіабельних фрагментів антитіл проти дифтерійного токсину О.С. Олійник 34.4 КБ
Одержання, характеристика та біологічна активність кореневих екзометаболітів проростків пшениці Ю.О. Кузнецова 44.1 КБ
Одержання, характеристика та використання ферментів отрути щитомордника звичайного (Agkistrodon haly Ольга Володимирівна Горницька 36.5 КБ
Окислювальна конверсія етанолу в ацетальдегід клітинами метилотрофних дріжджів О.М. Мороз 32.7 КБ
Окисне фосфорилювання і активність ферментів антиоксидантного захисту в тканинах щурів за дії аліфат І.М. Курбатова 34.0 КБ
Окиснення білків і ліпідів у дріжджів Saccharomyces Cerevisiae та можлива роль каталаз у його Д.В. Господарьов 28.7 КБ
Окисно-відновні процеси в мітохондріях тканин телиць і корів за умов поліовуляції, викликаної гонадо Ю.І. Сливчук 28.4 КБ
Окисно-відновні процеси в тканинах яєчника, матки та надниркової залози корів і телиць залежно від с М.О. Кротких 75.7 КБ
Оксидази метилотрофних дріжджів і цвільових грибів: характеристика та біоаналітичне використання Г.М. Павлішко 101.4 КБ
Оксидно-відновні процеси в статевих клітинах бугаїв і корів, способи оцінювання якості та підвищення Д.Д. Остапів 77.1 КБ
Олфактивна дія рослинних ефірних олій на функціональну активність головного мозку людини А.О. Чернінський 27.1 КБ
Онтогенез психофізіологічних функцій людини В.С. Лизогуб 68.2 КБ
Онтогенетична пристосованість гібридів <$Eroman bold {F sub 1 }> баклажана, перетворювальна функція П.Ю. Монтвід 33.1 КБ
Онтогенетичні зміни жаро-посухостійкості та продуктивність сортів і селекційних форм озимої м'якої п П.О. Феоктістов 142.8 КБ
Онтогенетичні особливості обміну білків у тканинах гусей і деякі фактори його регуляції Я.М. Сірко 28.3 КБ
Онтогенетичні особливості обміну ліпідів і ліпідного живлення у свиней Р.П. Параняк 45.2 КБ
Опіоїдна модуляція P2X рецепторів у сенсорних нейронах щурів М.В. Маменко 55.5 КБ
Оптимізація екобезпеки довкілля на територіях забруднених радіонуклідами в агросфері Вінниччини М.А. Дзюмак 152.1 КБ
Оптимізація інтегрованого захисту помідорів у закритому грунті західного Лісостепу і Полісся України В.В. Боярин 30.3 КБ
Оптимізація продукційного процесу рослин озимої пшениці за використання регулятора росту природного М.В. Волкогон 37.4 КБ
Оптимізація процесів культивування у виробництві пробіотичних препаратів на основі лактобацил Х. Азізпур 43.2 КБ
Оптимізація радіоекологічного моніторингу забруднених штучними радіонуклідами територій і сільського Ю.В. Хомутінін 86.4 КБ
Оптимізація сірчаного живлення часнику (Allium Sativum L.) як спосіб регуляції накопичення фармаколо А.М. Косян 16.6 КБ
Оптимізація структури мікробних угруповань кореневої зони озимої пшениці О.В. Шерстобоєва 72.7 КБ
Оптимізація технології отримання подвоєних гаплоїдів генотипів м'якої пшениці, що різняться за генам Марина Василівна Жосонар 46.6 КБ
Оптимізація технологічних режимів і норм згодовування мацеробациліну Г3х свиням на відгодівлі С.П. Бабенко 22.1 КБ
Оптимізація функціонування симбіотичної системи Rhizobium - Trifolium поліфункціональним комплексом Тетяна Мефодіївна Коваленко 300.0 КБ
Орлан-білохвост в Україні: сучасний стан, біологія та охорона М.Н. Гаврилюк 30.7 КБ
Орнітофауна антропогенних екосистем північного Лівобережжя України (на прикладі Чернігівської област Л.П. Кузьменко 71.5 КБ
Орнітофауна як структурний елемент культурбіогеоценозів м. Донецька та прилеглих до нього зелених за Ю.О. Штірц 61.1 КБ
Осмотична поведінка ооцитів і ембріонів миші на різних етапах кріоконсервування О.В. Пішко 198.1 КБ
Осмотична та температурна чутливість еритроцитів ссавців С.С. Єршов 99.7 КБ
Осмотичні властивості ооцитів та яйцеклітин свині Г.Г. Трохименко 28.9 КБ
Основні шкідники суниці і захист їх від них у Західному Лісостепу України О.М. Коханець 22.2 КБ
Основні шкідники троянди і гвоздики та захист від них у закритому грунті в Центральному Лісотепу Укр Г.В. Пащенко 26.2 КБ
Основні шкідники цибулі у Східному Лісостепу України. Видовий склад, динаміка чисельності і прийоми Салем Джамал Абдельрахман Абдалла 26.8 КБ
Особливості адаптації організму людини до гіпербарії залежно від типу вегетативного гомеостазу В.М. Ільїн 32.6 КБ
Особливості адаптаційних впливів при взаємодії сеченовського ефекту активного відпочинку з фізичними В.М. Ходінов 241.6 КБ
Особливості антиоксидантного захисту дріжджів Saccharomyces Cerevisiae на різних фазах росту культур Марія Михайлівна Байляк 34.3 КБ
Особливості антиоксидантного статусу тканин двостулкового молюска Mytilus galloprovincialis Lam. в у Ольга Леонідівна Гостюхіна 54.7 КБ
Особливості антиоксидантної системи у високотільних корів і новонароджених телят та деякі фактори її О.В. Слипанюк 48.8 КБ
Особливості біології тютюнового трипса (Thrips tabaci Lind.) в Криму і вдосконалення захисних заході А.О. Лунгул 52.5 КБ
Особливості біологічних властивостей бактеріальних збудників гострої кишкової інфекції у дітей та но І.А. Воронкіна 244.1 КБ
Особливості біохімічних змін та молекулярно-генетичний аналіз в сім'ях з високим ризиком хвороби Гош А.М. Недобой 38.4 КБ
Особливості біохімічного складу сполучної тканини аорти та процесів вільнорадикального окиснення при Світлана Валентинівна Іваннікова 44.4 КБ
Особливості будови слизової оболонки шлунку щурів при надходженні в організм летких компонентів епок Т.П. Гречишкіна 33.8 КБ
Особливості взаємовідносин кальцитоніну та ендогенних опіоїдів при сечокам'яній хворобі М.В. Панасенко 29.8 КБ
Особливості взаємодії деяких білків ссавців з мелітином і ліпофорином комах М.В. Ширяєв 33.5 КБ
Особливості взаємодії мікро- і макросимбіонтів в системі діазотрофи - небобова рослина О.В. Надкернична 55.5 КБ
Особливості взаємодії помірного бактеріофага Р1 Escherichia coli з фітопатогенними бактеріями роду E Лариса Михайлівна Бурова 39.7 КБ
Особливості видового складу та чутливість до антибактеріальних препаратів мікроорганізмів, виділених М.В. Тверезовський 488.1 КБ
Особливості використання недеревної продукції лісу в умовах радіоактивного забруднення Полісся Украї І.Д. Іванюк 25.7 КБ
Особливості відбору пробіотичних культур роду Lactobacillus для створення препаратів і продуктів різ Наталія Віталіївна Дехтяренко 48.1 КБ
Особливості вільнорадикальних процесів у спермі і крові людини при зміні морфофункціональних характе З.О. Серебровська 22.1 КБ
Особливості гемопоезу у тварин на ранніх стадіях постнатального розвитку Г.Л. Антоняк 50.9 КБ
Особливості геномної мінливості кукурудзи в культурі in vitro Дмитро Миколайович Майданюк 42.2 КБ
Особливості георафічного поширення та еколого-ценотична диференціація видів родини Euphorbiaceae Jus О.В. Мотронюк 50.6 КБ
Особливості глутаматдегідрогеназної та амінотрансферазних реакцій у слизовій оболонці травного тракт І.С. Фоменко 31.2 КБ
Особливості детоксикуючої системи у щурів різного віку за дії кадмію та корекції антиоксидантами та І.Є. Соловодзінська 31.9 КБ
Особливості дефектної лізогенії Erwinia carotovora Тетяна Володимирівна Іваниця 69.4 КБ
Особливості екології диких бджолиних (Hymenoptera, Apoidea) Українських Карпат Олександр Миколайович Бокотей 30.9 КБ
Особливості експресії alpha та beta ізоформ протеїнкінази рибосомного білка S6 при злоякісній трансф Л.О. Савінська 34.6 КБ
Особливості електричної активності кори головного мозку при творчій літературній діяльності О.П. Мотузюк 30.5 КБ
Особливості енергетичного обміну у курчат-бройлерів під час технологічного вирощування та застосуван Н.І. Гладка 44.8 КБ
Особливості енергетичного обміну штамів Neisseria gonorrhoeae з різною стійкістю до антибіотиків Тетяна Володимирівна Скляр 70.5 КБ
Особливості індукції морфогенезу і синтезу антоціанів в калусній культурі сортів винограду, ідентифі С.М. Гориславець 49.6 КБ
Особливості каріотипу подружніх пар з репродуктивними розладами різного походження О.В. Підгорна 72.1 КБ
Особливості катаболічних процесів у стійких до антибіотиків штамів Neisseria gonorrhoeae Олександр Володимирович Крисенко 61.4 КБ
Особливості коркової активності та мозкового кровотоку при виконанні розумових завдань в осіб, що по О.А. Журавльов 31.9 КБ
Особливості культивування стеноспермокарпічного насіння винограду в селекції на безнасінність І.О. Павлова 52.6 КБ
Особливості ліпідного обміну у кролів з експериментальною гіперхолестеринемією при алотрансплантації О.С. Лебединський 30.1 КБ