Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Фізичні властивості рідкокристалічних моделей біомембран - О.В. Ващенко
Висвітлено ефекти, пов'язані з надмолекулярною впорядкованістю ліпідної компоненти біологічних мембран. Досліджено низку модельних біомембран на базі ліотропних і термотропних рідкокристалічних (РК) систем, які містять біомолекули різних хімічних класів. Для обох типів систем показано чітке розрізнення ефектів, обумовлені особливостями фазового стану та тих, які пов'язані з поглинанням на молекулярному рівні. Встановлено, що зміну калориметричних параметрів фазових переходів фосфоліпідних мультишарів обумовлено хімічною природою введених біомолекул. Запропоновано використання РК-систем на основі ефірів холестерину як рідкокристалічної моделі біомембран. Отримано дані про зміни надмолекулярних структурних параметрів холестеричних систем, що містять продукти синтезу вітаміну D, які мають практичний інтерес з точки зору біоеквівалентності ультрафіолетової дозиметрії. У рамках методів термічного аналізу отримано параметри гідратних оболонок ліотропних модельних мембран.

Методи адаптації пристроїв передавання інформації до параметрів каналу зв'язку - Д.С. Кривогубченко
Висвітлено ефекти, пов'язані з надмолекулярною впорядкованістю ліпідної компоненти біологічних мембран. Досліджено низку модельних біомембран на базі ліотропних і термотропних рідкокристалічних (РК) систем, які містять біомолекули різних хімічних класів. Для обох типів систем показано чітке розрізнення ефектів, обумовлені особливостями фазового стану та тих, які пов'язані з поглинанням на молекулярному рівні. Встановлено, що зміну калориметричних параметрів фазових переходів фосфоліпідних мультишарів обумовлено хімічною природою введених біомолекул. Запропоновано використання РК-систем на основі ефірів холестерину як рідкокристалічної моделі біомембран. Отримано дані про зміни надмолекулярних структурних параметрів холестеричних систем, що містять продукти синтезу вітаміну D, які мають практичний інтерес з точки зору біоеквівалентності ультрафіолетової дозиметрії. У рамках методів термічного аналізу отримано параметри гідратних оболонок ліотропних модельних мембран.
Дисертації, автореферати » Біологічні науки

Біологічні науки - Страница 12, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Мінливість та успадкування ознак габітусу в льону олійного О.Ю. Калініна 57.5 КБ
Мінорні компоненти та жирнокислотний склад поверхневих ліпідів деяких видів рослин В.М. Шепеленко 120.3 КБ
Мішечниці (Lepidoptera, Psychidae) України (видовий склад, поширення, особливості біології) Є.В. Рутьян 58.8 КБ
Моделювання змін популяцій та запасів основних промислових видів риб Канівського та Кременчуцького в О.В. Діденко 121.7 КБ
Моделювання росту та біосинтезу морських мікроводоростей у квазібезперервній культурі О.С. Лелеков 65.9 КБ
Модернізація освітньої системи в східних землях Німеччини (1945 - 2007 рр.) С.В. Павлюк 33.8 КБ
Модифікація білків мембрано-цитоскелетного комплексу та ліпідної асиметрії в еритроцитах при охолодж П.М. Зубов 30.2 КБ
Модифікація мінерального живлення рослин за допомогою консорціуму бактерій І.Є. Заєць 53.1 КБ
Модифікація неспецифічних адаптаційних реакцій за допомогою низькоінтенсивного електромагнітного вип М.В. Чирський 26.4 КБ
Модифікація та функціоналізація зондів і субстратів для нанобіотехнології О.П. Лиманський 98.9 КБ
Модифікація функціональної активності потенціалкерованих кальцієвих каналів нейронної плазматичної м С.В. Король 74.3 КБ
Модифікація функціональної активності Са2+ -АТФази і мембрано- цитоскелетного комплексу еритроцитів Ольга Олексіївна Кофанова 31.6 КБ
Модулююча дія гіперфорину на кальцієві канали Р-типу в нейронах Пуркіньє О.І. Фісюнов 29.0 КБ
Модулюючий вплив зміни позаклітинної концентрації йонів калію на властивості потенціал-керованої кал Н.Я. Бойко 32.2 КБ
Модуляційна спектроскопія ближнього інфрачервоного діапазону для медичної діагностики Сергій Олександрович Мамилов 34.6 КБ
Модуляція сегментарних гальмівних процесів при активації сенсорного апарату півколових каналів людин І.М. Кофан 33.2 КБ
Модуляція, пластичність та гетерогенність властивостей синаптичних зв'язків в простих нейронних мере М.В. Сторожук 50.5 КБ
Мозкова система позитивного емоційного підкріплення та її місце в механізмах набутих мотивацій (експ С.М. Гарбузова 33.1 КБ
Молекули середньої маси та процеси перекисного окислення ліпідів у крові хворих з гострим порушенням А.М. Мохамед 27.8 КБ
Молекулярна гетерогенність ферментів енергетичного обміну клітин кісткового мозку та еритроцитів щур Г.А. Бесерріль Арагон 41.3 КБ
Молекулярна діагностика латентного вірусу та SSR-ПЛР ідентифікація сортів хмелю (Humulus lupulus L.) Віталій Віталійович Оверченко 55.7 КБ
Молекулярний механізм сиквенс-специфічної взаємодії інтеркалюючих лігандів з дезоксиолігонуклеотидам С.Ф. Барановський 50.0 КБ
Молекулярні аспекти екзогенної регуляції метаболізму у клітинах мікроорганізмів-сімбіонтів та тварин Л.Г. Калачнюк 74.4 КБ
Молекулярні маркери в дослідженні геному кукурудзи (Zea mays L.) Наталія Едуардівна Кожухова 1.10 МБ
Молекулярні маркери в еколого-генетичному моніторингу сільськогосподарських тварин О.В. Городна 724.5 КБ
Молекулярні механізми біологічної дії синтетичних поверхнево-активних речовин В.В. М'ясоєдов 67.9 КБ
Молекулярні механізми взаємодії біомолекул з наноструктурами, лігандами та малими дозами мікрохвильо Г.І. Довбешко 150.4 КБ
Молекулярні механізми взаємодії нових антибіотиків актиноцинового ряду з матрицями нуклеїнових кисло Є.В. Духопельников 35.1 КБ
Молекулярні механізми внутрішньоклітинної передачі сигналу за умов злоякісного росту та променевої т Я.Б. Раєцька 32.8 КБ
Молекулярні механізми гідратації та комплексоутворення нуклеїнових кислот з біологічно активними реч Г.В. Шестопалова 74.2 КБ
Молекулярні механізми дії вуглекислоти на розвиток та підтримання гіпобіотичного стану тварин С.Д. Мельничук 62.8 КБ
Молекулярні механізми реалізації нейротропної дії вітаміну РР та його біологічно активних похідних І.О. Шиманський 36.3 КБ
Молекулярні механізми регуляції експресії 6-фосфофрукто-2-кінази/фруктозо-2,6-бісфосфатази в різних В.Г. Михальченко 41.9 КБ
Молекулярні механізми структурної динаміки хроматину А.В. Сиволоб 60.3 КБ
Молекулярні механізми утворення фібрину та фібринолізу Е.В. Луговськой 133.1 КБ
Молекулярні основи змін структурно-функціонального стану клітин крові за умов цукрового діабету 1-го Н.О. Сибірна 66.7 КБ
Молекулярні та біофізичні механізми дії ультразвуку на тканини при експериментальному запаленні і хр Н.Є. Нурищенко 54.0 КБ
Молекулярно-біологічне вивчення геномних і реплікативних РНК фіто- та міковірусів як основа для ство М.Д. Мельничук 75.8 КБ
Молекулярно-біологічні аспекти білково-мембранних взаємодій: термодинамічний і кінетичний контроль в О.С. Ладохін 57.2 КБ
Молекулярно-біологічні аспекти змін формотворення у сосни звичайної, індукованих хронічним випроміню Л.Б. Зелена 39.8 КБ
Молекулярно-біологічні властивості Українських ізолятів латентних вірусів яблуні А.В. Господарик 1.02 МБ
Молекулярно-біохімічна характеристика видів підродини Prunoideae Focke А.Є. Шелифіст 24.6 КБ
Молекулярно-генетичний аналіз дистрофін-дистрогліканового комплексу у модельного об'єкта Drosophila Андрій Сергійович Яценко 2.27 МБ
Молекулярно-генетичний аналіз нейродегенеративних мутацій Drosophila melanogaster, локалізованих в X Наталія Петрівна Матійців 43.5 КБ
Молекулярно-генетичний поліморфізм грибів роду Fusarium Link, що вражають кукурудзу Ольга Олександрівна Захарова 590.7 КБ
Молекулярно-генетичні зміни при Ph'-позитивних лейкеміях та їхня діагностика М.В. Дибков 56.9 КБ
Молекулярно-генетичні маркери раку молочної залози у осіб різних вікових груп Рассі Хоссейн 38.6 КБ
Молекулярно-генетичні порушення, асоційовані з гострими лейкеміями у дітей І.В. Дмитренко 46.1 КБ
Молекулярно-цитогенетична характеристика синдромів сегментних анеусомій О.Г. Євсеєнкова 167.0 КБ
Молюски північної частини Азовського моря (фауна, зоогеографія, екологія) І.О. Халіман 36.7 КБ
Молюски підродини Planorbinae (Gastropoda: Pulmonata) України (фауна, систематика, поширення, еколог О.І. Уваєва 60.9 КБ
Молюски родин Melanopsidae, Lithoglyphidae, Bithyniidae (Gastropoda, Pectinibranchia) Правобережної В.М. Градовський 32.9 КБ
Моніторинг пестицидів в агроценозі цукрового буряка Л.Л. Гаврилюк 24.3 КБ
Моногенеї роду Ligophorus (Dactylogyridae) (морфологія, таксономія, деякі аспекти взаємовідносин з х Наталія Юріївна Рубцова 63.4 КБ
Морські кліщі (Halacaridae: Acari) північно-західної частини Чорного моря: видова різноманітність та М.В. Гельмбольт 32.9 КБ
Морфо-фізіологічні аспекти стійкості мохів до токсичної дії іонів важких металів С.М. Маєвська 35.1 КБ
Морфо-фізіологічні властивості бактерій родів Chromatium i Thiocystis, виділених з водойм збагачених Юлія Олександрівна Павлова 1.76 МБ
Морфо-функціональний стан яйцеклітини і зиготи в процесі їх розвитку у деяких квіткових рослин Н.А. Кириленко 31.6 КБ
Морфо-функціональні особливості, чисельність та просторовий розподіл рудої полівки (Clethrionomys gl С.К. Семенюк 37.3 КБ
Морфо-функціональні характеристики яйцеклада бабок (Insecta, Odonata) Н.О. Матушкіна 26.5 КБ
Морфобіологічні особливості однорічних видів роду Trifolium L. в зв'язку з введенням у культуру в це С.Д. Криклива 56.2 КБ
Морфобіологічні особливості рослин видів роду Symphytum L. в зв'язку з інтродукцією в Північному Ліс Олена Миколаївна Вергун 62.2 КБ
Морфогенез в культурі in vitro сегментів стебла і клональне мікророзмноження Arnica chamissonis Less Галина Артемівна Зеленіна 45.5 КБ
Морфогенез вегетативних органів вищих рослин: молекулярно-генетичні закономірності фізіологічної та О.М. Тищенко 44.5 КБ
Морфогенез та особливості вегетативного розмноження видів роду Gentiana L. in vitro Анастасія Володимирівна Голубенко 29.1 КБ
Морфогенетичний аналіз раннього ембріогенезу свиней при одержанні зародків in vitro Юрій Володимирович Куновський 53.0 КБ
Морфология побеговых систем драцен (Dracaena Vand. ex L. - Dracaenaceae Salisb.) Игорь Юрьевич Мальцов 30.2 КБ
Морфологічні особливості інтерфазних ядер букального епітелію у людей з дисгормональними порушеннями Ю.В. Лозовська 25.3 КБ
Морфологічні особливості репаративного остеогенезу в умовах аліментарного дефіциту кальцію (експерим О.А. Нікольченко 81.4 КБ
Морфологічні та фізіолого-біохімічні особливості раннього онтогенезу кефалей (род.Mugilidae) Азово-Ч Любов Іванівна Буллі 41.7 КБ
Морфологія і філогенія грунтових та прісноводних нематод підряду Leptolaimina Lorenzen, 1981 О.В. Головачов 38.2 КБ
Морфолого-анатомічна будова листків та стебел псамофітів флори України О.А. Футорна 54.8 КБ
Морфолого-анатомічні та біологічні особливості трансгеномних рослин родини Solanaceae Juss. Валентина Григорівна Шевченко 35.1 КБ
Морфологобіологічні особливості видів роду Amaranthus L. у зв'язку з інтродукцією в лісостепу Україн Олена Леонідівна Андрущенко 55.4 КБ
Морфофізіологічні адаптації різновікових груп Cyprinus carpio L. за несприятливої дії екологічних фа Алла Олександрівна Жиденко 78.9 КБ
Морфофункціональна характеристика оболонок жовчного міхура при хронічному калькульозному холециститі І.В. Григорова 27.3 КБ
Морфофункціональний стан сперматозоїдів собак в залежності від умов кріоконсервування М.І. Єгоров 34.2 КБ
Морфофункціональні зміни в корі надниркових залоз тварин за дії іонізуючого випромінювання і солей в Л.І. Кіптенко 26.0 КБ
Морфофункціональні зміни в щитовидній залозі новонароджених щурів за умов материнського гіпотиреозу В.В. Лизогубов 28.4 КБ
Морфофункціональні зміни в яєчнику та матці корів за умов статевого циклу та при його корекції М.М. Брошков 48.9 КБ
Морфофункціональні зміни клітин крові, зябер і хвостового плавця риб при оцінці якості водного серед М.Р. Верголяс 112.6 КБ
Морфофункціональні основи формування морського фітобентосу Галина Григорівна Мінічева 23.4 КБ
Морфофункціональні особливості захисних систем і продуктивність худоби чорно-рябої породи при адапта Л.І. Коюда 24.4 КБ
Морфофункціональні особливості мегакаріоцитів і тромбоцитів при мієлодиспластичному синдромі І.В. Бєлінська 138.3 КБ
Морфофункціональні особливості регуляції активності адренокортикоцитів щура С.Л. Токар 53.6 КБ
Морфофункціональні та біохімічні особливості системи еритрону за умов цукрового діабету 1-го типу М.Я. Люта 32.7 КБ
Морфофункціональні характеристики клітин інтерстицію сім'яників статевозрілих щурів при кріоконсерву О.В. Пахомов 34.9 КБ
Морфофункціональні характеристики ставковика озерного Lymnaea stagnalis (Linne, 1758) за дії важких Д.А. Вискушенко 30.4 КБ
Морфофункціональні, цитологічні і молекулярно-генетичні характеристики нативних і кріоконсервованих М.П. Петрушко 53.5 КБ
Мохоподібні природного заповідника "Горгани" С.О. Нипорко 86.3 КБ
Мутації cn I vg, локус Adh і пристасованість генотипів DROSOPHILA MELANOGASTER MEIG. Світлана Василівна Білоконь 54.0 КБ
Мутації гена TGFBI у хворих із спадковими дистрофіями строми рогівки Володимир Миколайович Пампуха 39.8 КБ
Мутації стійкості до антибіотиків, які впливають на біосинтез ландоміцину Е у Streptomyces globispor Олександр Миколайович Громико 50.1 КБ
Мутації, індуковані рентгенівським опроміненням та деякими хімічними реагентами, що змінюють тривалі Наталія Ярославівна Голуб 37.0 КБ
Мутаційна мінливість озимої пшениці за умов хронічної дії радіонуклідних забруднень в зоні аварії Чо С.П. Братущак 97.6 КБ
Мутаційні спектри у різних груп дітей, які зазнали впливу низькодозового іонізуючого випромінення В.В. Настюкова 41.5 КБ
Мутація rib1-86 як інструмент для виявлення генів, задіяних у регуляції біосинтезу рибофлавіну та го Костянтин Євгенович Капустяк 41.2 КБ
Мухи тефритоїдного комплексу (Diptera, Platystomatidae, Pyrgotidae, Tephritidae) Палеарктики (філоге В.О. Корнєєв 71.3 КБ
Мухи-стрічкокрилки (Diptera, Ulididae) Палеарктики (фауна, морфологія, систематика) О.П. Каменєва 30.2 КБ
Нагромадження та розподіл іонів важких металів в органах кукурудзи О.М. Головач 31.7 КБ
Надклітинні механізми онтогенетичної радіоадаптації у рослин О.М. Міхєєв 56.4 КБ
Надходження та трансформація важких металів в екосистемах біосферного заповідника "Асканія-Нова" Є.М. Моргун 44.6 КБ
Надшвидке заморожування та відтавання ембріонів корів з використанням мембраностабілізуючих речовин І.М. Яремчук 35.2 КБ
Наземні молюски Brephulopsis cylindrica (Menke, 1828) у Північному Причорномор'ї (поширення, морфоло Наталя Валентинівна Вичалковська 382.3 КБ
Накопичення та виведення цезію-137 з організму гідробіонтів В.В. Беляєв 27.3 КБ
Напрямки розвитку та созологічна оцінка флори судинних рослин Східного Полісся О.В. Лукаш 88.1 КБ
Населення Херсонеса в I - XIV ст. за антропологічними даними Т.О. Назарова 29.1 КБ
Натрій-залежний фосфатний транспортер NaPi2b як маркер раку яєчника Віталіна Сергіївна Гришкова 77.2 КБ
Наукове обгрунтування використання природних розсолів і мінералів в агроекосистемах П.В. Писаренко 107.2 КБ
Наукове обгрунтування еколого-гігієнічних заходів щодо попередження впливу токсичних промислових від О.А. Шевченко 133.3 КБ
Наукове обгрунтування і удосконалення генетичних методів дослідження раннього ембріогенезу сільськог С.І. Ковтун 95.9 КБ
Наукові основи біотехнології та використання апіфітопрепаратів ветеринарного призначення В.О. Постоєнко 51.6 КБ
Наукові основи моделювання екологічно збалансованих агроекосистем України А.В. Калініченко 83.7 КБ
Наукові основи технологій біологічно активних добавок-коректорів процесів травлення Г.В. Крусір 97.3 КБ
Наукові основи формування моделей сталого розвитку агроекосистем в Лісостепу та Поліссі України Ю.О. Тараріко 51.7 КБ