Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Біологічні науки - Страница 11, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Інтегруючий гіроскопічний гравіметр авіаційної гравіметричної системи - О.О. Добржанський
Досліджено можливості та доцільність використання як гравіметра авіаційної гравіметричної системи інтегрувального гіроскопічного гравіметра з метою підвищення точності та швидкодії вимірювань величини гравітаційного прискорення. Досліджено особливості роботи інтегрувального гірогравіметра за статичного та динамічного режимів у разі гармонійної дії збурення з допомогою ЕОМ. Уточнено рівняння руху авіаційної гравіметричної системи з урахуванням місця встановлення приладу та вібрацій літака під час польоту. Визначено аналітичні та кількісні оцінки складових похибки гірогравіметра. Запропоновано методи зменшення його похибки. Розроблено систему реєстрації сигналу гірогравірометра. Проведено експериментальні дослідження інтегрувального гірогравірометра з метою підтвердження вірогідності одержаних теоретичних положень.

Керування стохастичними об'єктами в умовах невизначеності на основі нечітких нейромережевих моделей - В.В. Колодяжний
Досліджено можливості та доцільність використання як гравіметра авіаційної гравіметричної системи інтегрувального гіроскопічного гравіметра з метою підвищення точності та швидкодії вимірювань величини гравітаційного прискорення. Досліджено особливості роботи інтегрувального гірогравіметра за статичного та динамічного режимів у разі гармонійної дії збурення з допомогою ЕОМ. Уточнено рівняння руху авіаційної гравіметричної системи з урахуванням місця встановлення приладу та вібрацій літака під час польоту. Визначено аналітичні та кількісні оцінки складових похибки гірогравіметра. Запропоновано методи зменшення його похибки. Розроблено систему реєстрації сигналу гірогравірометра. Проведено експериментальні дослідження інтегрувального гірогравірометра з метою підтвердження вірогідності одержаних теоретичних положень.
Дисертації, автореферати » Біологічні науки

Біологічні науки - Страница 11, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Математичне моделювання процесів виникнення радіаційних пошкоджень ДНК клітини і їх репарації О.П. Мещерякова 127.7 КБ
Математичне моделювання процесів виникнення, росту та прогресії злоякісних пухлин Г.І. Соляник 65.6 КБ
Медико-генетичне консультування в системі генетичного моніторингу населення В.О. Галаган 161.7 КБ
Медико-генетичне консультування сімей з онкологічною патологією в потомстві Н.І. Кіцера 30.7 КБ
Мейобентос Чорного і Азовського морів Л.В. Воробйова 43.5 КБ
Мембранні глікопротеїни клітин за умов апоптозу: виявлення, характеристика, біомедичні аспекти дослі Ростислав Олександрович Білий 45.7 КБ
Мембранні механізми дії апаміну на іонні струми гладеньком'язової клітини О.В. Повстян 98.0 КБ
Мембранні та внутрішньоклітинні механізми М-холінергічної активації гладеньком'язових клітин тонкого О.В. Жолос 56.9 КБ
Мембранні та клітинні механізми дії імуноактивних речовин на електрогенез та скорочення гладеньких м Т.Л. Давидовська 68.8 КБ
Меропланктон прибережних вод Криму (чорноморський сектор) О.В. Лисицька 1.02 МБ
Метаболізм азоту у прісноводних водоростей та його роль у формуванні їх угруповань і якості води П.Д. Клоченко 57.8 КБ
Метаболізм ксенобіотиків-субстратів цитохрому Р450 в умовах голодування, введення індукторів та інгі С.О. Качула 40.6 КБ
Метаболізм пропіонової і лінолевої кислот в організмі великої рогатої худоби при додаванні до раціон Я.М. Процик 90.1 КБ
Метаболізм сахарози і його регуляція в рослинах з різним складом запасних вуглеводів В.Д. Сакало 100.7 КБ
Метаболізм у рубці та його вплив на жирнокислотний склад ліпідів молока корів за різного вуглеводног І.В. Вудмаска 82.1 КБ
Метаболіти бактерій роду Pseudomonas як селективний фактор стійкості цукрових буряків до бактеріальн Юлія Василівна Коломієць 40.4 КБ
Метаболічна і продуктивна дія протеїново-мінеральної добавки для овець А.Є. Сивик 34.0 КБ
Метаболічна інженерія початкових етапів катаболізму у дріжджів Hansenula polymrpha з метою конструюв Олена Валеріївна Дмитрук 70.7 КБ
Метаболічна та продуктивна дія бікарбонату амонію при його використанні в годівлі телят Т.І. Стецько 32.7 КБ
Метаболічна та продуктивна дія клітковини при підвищенні її рівня в раціоні відгодівельної худоби в А.В. Шелевач 35.2 КБ
Метаболічні зміни в органах щурів за умов свинцево-кадмієвих токсикозів та їх корекція гепатопротект О.Й. Гнатик 27.1 КБ
Метаболічні механізми адаптації чорноморських риб до гіпоксичних станів О.О. Солдатов 135.2 КБ
Метаболічні порушення в організмі щурів, уражених нітритом натрію, тетрахлорметаном і низькими дозам Л.С. Фіра 58.3 КБ
Метаболічні процеси в організмі кролів за умов створення стану штучного вуглекислотного гіпобіозу Н.Б. Сілонова 50.5 КБ
Метаболічні процеси в організмі овець і їх продуктивність за умов використання в раціонах хрому С.В. Кочетов 48.7 КБ
Метаболічні, продуктивні та репродуктивні показники курей-несучок за різного складу раціону Б.Б. Лісна 66.1 КБ
Метаботропна регуляція синаптичного пуринергічного гальмування у вісцеральних гладеньких м'язах І.Б. Філіппов 27.4 КБ
Метаногенез у рубці великої рогатої худоби і деякі аспекти його регуляції І.В. Лучка 102.2 КБ
Методи багаторічного прогнозу масового розмноження озимої совки М.Х. Хуссейн 21.7 КБ
Методологія сталого розвитку лісової галузі України: теорія і практика В.В. Лавров 117.2 КБ
Механізм дії високого тиску і температури на деякі мікроорганізми та вітаміни І.В. Нога 61.0 КБ
Механізми адаптації ссавців до гіпоксії за участю дихальних гемопротеїнів В.М. Коробов 53.9 КБ
Механізми антитілоіндукованої модуляції кальцієвого гомеостазу в клітинах-мішенях Р.І. Янчій 60.0 КБ
Механізми взаємодії FMRFa-подібних пептидів з протон-активованими каналами в сенсорних нейронах щурі О.І. Островська 101.7 КБ
Механізми взаємодії антибактеріального препарату норфлоксацину і ДНК-зв'язуючихся ароматичних ліганд Х.О. Рибакова 75.2 КБ
Механізми взаємодії мишачих макрофагоподібних клітин лінії J774.2 з клітинами-мішенями Н.І. Кащак 40.0 КБ
Механізми взаємодії систем регуляції агрегатного стану крові та водно-сольового обміну В.І. Швець 42.7 КБ
Механізми взаємодії та конкурентного зв'язування з ДНК ароматичних антипухлинних препаратів А.А. Ернандес Сантьяго 48.8 КБ
Механізми відновлення саморегуляції, підвищення продуктивності, охорони та раціонального використанн Г.В. Манівчук 81.5 КБ
Механізми внутрішньоклітинної кальцієвої регуляції в екзокринних клітинах П.В. Білан 82.9 КБ
Механізми впливу електронів та акустичних полів на біологічні мембрани В.В. Товстяк 46.0 КБ
Механізми дії кон'югатів ГАМК з вітамінами на гальмівні постсинаптичні реакції нейронів нової кори м Є.В. Топольнік 14.5 КБ
Механізми захисту дріжджів Saccharomyces cerevisiae від стресу під впливом слабких органічних кислот О.Б. Абрат 97.8 КБ
Механізми і засоби поліпшення стану функціональної системи дихання і підвищення працездатності П.О. Радзієвський 59.4 КБ
Механізми індукції апоптозу у лімфомних клітинах під впливом алкалоїдів чистотілу В.О. Камінський 32.6 КБ
Механізми комбінованої стійкості до дії важких металів і високої температури К.В. Сєдова 193.9 КБ
Механізми модулюючої дії NO на скорочення та K+-канали мембрани міоцитів сонної артерії щ В.В. Цвіловський 28.9 КБ
Механізми накопичення ергостерину в клітинах дріжджів Saccharomyces cerevisiae в залежності в І.С. Леонова 62.6 КБ
Механізми пасивної проникності до неелектролітів та індекс сферичності еритроцитів людини О.І. Гордієнко 109.0 КБ
Механізми підтримання кальцієвого гомеостазу в ацинарних клітинах підщелепної слинної залози Н.В. Федірко 89.4 КБ
Механізми реалізації адаптаційно-компенсаторних реакцій організму за умов дії екопатогенних чинників О.В. Севериновська 60.4 КБ
Механізми реалізації дії альфа-латротоксину як стимулятора нейросекреції М.В. Лінецька 25.4 КБ
Механізми реалізації імуносупресивних властивостей умовно-патогенних бактерій - етіологічних агентів В.В. Флегонтова 61.4 КБ
Механізми регуляції кальцієвого гомеостазу в сомі та дендритах нейронів центральної нервової системи О.В. Гаращук 41.6 КБ
Механізми скоротливих реакцій венозних судин печінки на ацетилхолін Т.П. Приходько 29.9 КБ
Механізми та моделі регулювання функціональних станів організму жінок при дії ендогенних та екзогенн І.Г. Герасимов 52.8 КБ
Механізми температурно-осмотичної стабілізації еритроцитів при охолодженні й заморожуванні у присутн Л.О. Бабійчук 58.5 КБ
Механізми трансдукції сигналу в парієтальних клітинах слизової оболонки шлунка щурів при експеримент В.О. Чайка 21.7 КБ
Механізми участі трансформуючого фактора росту бета у відповіді ракових клітин на дію деяких протипу О.С. Філяк 26.4 КБ
Механізми, що визначають кінетику спаду гальмівних синаптичних струмів в культурі нейронів гіпокампу А.Р. Степанюк 174.4 КБ
Механокінетика процесу скорочення-розслаблення гладеньких м'язів caecum щурів та вплив на неї інгібі Ольга Вікторівна Шелюк 42.2 КБ
Міграції червоногрудого побережника як приклад використання континентального пролітного шляху арктич Сергій Володимирович Хоменко 34.3 КБ
Міграційні та екотоксикологічні властивості свинцю і камдію в системі "грунт-рослина" в умовах захід Тетяна Миколаївна Лозовицька 37.8 КБ
Міграція важких металів у біотехнологічній системі з виробництва м'яса курчат-бройлерів С.В. Куркіна 36.8 КБ
Міграція важких металів у водних екосистемах (на прикладі річки Замчисько) О.О. Бєдункова 26.1 КБ
Міграція радіоцезію при водно-ерозійних процесах у лісоаграрних ландшафтах Правобережного Полісся Ук О.Є. Поліщук 43.1 КБ
Міграція рухомих форм свинцю і цинку у вегетативну частину рослин та організм тварин на фоні дії ент І.М. Курляк 184.1 КБ
Міграція та акумуляція важких металів в агроценозах, прилеглих до автомагістралей, в умовах Закарпат О.В. Грабовський 27.8 КБ
Міжмолекулярні взаємодії біологічно активних ароматичних речовин і ДНК у водному розчині М.П. Євстигнєєв 87.0 КБ
Мікобактерії туберкульозу в сучасних умовах: бактеріологія та імунологія Галина Василівна Яворська 35.6 КБ
Мікробіологічна характеристика кандідозної інфекції у вагітних жінок В.М. Голубнича 125.7 КБ
Мікробіологічна характеристика легіонел, які циркулюють на території України, та деякі підходи щодо В.О. Пушкіна 30.5 КБ
Мікробіологічна характеристика мікрофлори мигдаликів, Corynebacterium diphtheriae та особливості між Тетяна Анатоліївна Рижкова 60.1 КБ
Мікробіологічне обгрунтування використання плацентарних препаратів та декаметоксину при синьогнійній С.Ю. Біляєвська 22.6 КБ
Мікробіологічне обгрунтування застосування антисептиків у лікуванні хворих коростою М.С. Трет'яков 400.9 КБ
Мікробіологічне обгрунтування застосування антисептичних препаратів четвертинного амонію в комплексн О.М. Зарицький 1.25 МБ
Мікробіологічне обгрунтування застосування мірамістину для корекції мікробіоценозу шкіри І.М. Герасимів 108.5 КБ
Мікробіологічне обгрунтування комплексного використання антисептиків з антибіотиками і сульфаніламід Абу Асад Фуад 28.0 КБ
Мікробіологічне обгрунтування нових підходів до лікування та профілактики стафілококових інфекцій на Р.В. Куцик 137.7 КБ
Мікробіологічне обгрунтування перспективності створення комплексних лікарських засобів на основі про О.А. Шакун 48.4 КБ
Мікробіологічне обгрунтування поєднаного застосування мірамістину й антибіотиків при стафілококовій Н.В. Павлова 15.9 КБ
Мікробіологічне обгрунтування принципу створення комплексних антимікробних препаратів з упереджуваль В.М. Остапенко 34.6 КБ
Мікробіологічне обгрунтування раціонального сумісного використання глюкокортикоїдів і нестероїдних п Н.І. Філімонова 61.2 КБ
Мікробіологічне обгрунтування розробки і застосування поживних середовищ для культивування мікобакте С.А. Колодій 548.1 КБ
Мікробіологічне обгрунтування сумісного використання антибіотиків з антисептиками групи четвертинног В.С. Дідик 28.3 КБ
Мікробіологічний моніторинг етіології та антибіотикорезистентності збудників опортуністичних інфекці О.В. Покас 77.1 КБ
Мікробіологічні аспекти імунних та метаболічних порушень при пневмоніях І.О. Лаврінчук 27.8 КБ
Мікробіологічні основи підвищення родючості підзолистих і дерново-підзолистих грунтів М.В. Патика 700.3 КБ
Мікробіологічні та імунологічні аспекти гнійно-запальних процесів вагіни, обумовлені кандидозно-бакт Н.Д. Боднарюк 34.1 КБ
Мікробіологічні, імунологічні та цитоморфологічні паралелі при інфекційно-запальних захворюваннях се А.Є. Кузьменко 276.0 КБ
Мікробіоценоз опікової рани та його корекція А-бактерином Т.І. П'ятковський 65.9 КБ
Мікробіоценоз порожнини товстої кишки у хворих на грип А.С. Сидорчук 313.5 КБ
Мікробіоценоз слизової оболонки піднебінних мигдаликів та порожнини товстої кишки у хворих на ангіни Г.П. Марусик 47.7 КБ
Мікробіоценоз шкіри стопи у хворих на цукровий діабет та його корекція А-бактерином О.В. Бойчак 73.5 КБ
Мікробна екосистема кишечника дітей, нові підходи до її оцінки та корекції в сучасних умовах О.І. Поліщук 59.7 КБ
Мікроводорості як кормові об'єкти личинок мідій і устриць Л.В. Ладигіна 182.8 КБ
Мікрогаметофітний добір на стійкість до фузаріозу у рицини В.М. Ніконова 69.2 КБ
Мікрогаметофітний добір на холодостійкість у ріпака ярого М.Г. Калінова 17.1 КБ
Мікроекологія кишечнику на тлі хронічних запальних процесів і пухлин травного тракту О.П. Корнійчук 152.1 КБ
Мікроміцети подрібненої деревини гілок листяних порід та їх еколого-біологічні властивості в умовах Н.М. Волощук 113.9 КБ
Мікроорганізми ризосфери пшениці озимої за біооргано-мінеральної системи удобрення В.В. Чайковська 315.1 КБ
Мікроорганізми як фактор гомеостазу техногенно порушених екосистем Верхнього Потисся Н.В. Бойко 99.8 КБ
Мікроорганізми як чинники пошкоджень творів станкового живопису музейного фонду України Тетяна Олексіївна Кондратюк 116.8 КБ
Мікрофітобентос Чорного моря Л.І. Рябушко 390.1 КБ
Мікрофлора забруднених важкими металами грунтів, їх індикація та шляхи оздоровлення З.В. Макарчук 24.8 КБ
Мікрофлора рубця великої рогатої худоби при надходженні <$Enothing sup 137 roman Cs> з кормами Л.О. Солодка 23.5 КБ
Мікрофлора систем гідробіологічного очищення морських вод Ю.В. Дорошенко 50.1 КБ
Міксоміцети Кримського природного заповідника К.О. Романенко 122.9 КБ
Міксоміцети Національного природного парку "Гомільшанські ліси" Д.В. Леонтьєв 720.1 КБ
Мінливість геному буряків (Beta Vulgaris L.) за інбридингу та в культурі in Vitro О.В. Дубровна 72.0 КБ
Мінливість геному пшениці Triticum aestivum при віддаленій гібридизації її з Aegilops cylindrica Олексій Володимирович Галаєв 47.4 КБ
Мінливість геному тирличів (Gentiana L.) у природі та в культурі in vitro Мар'яна Остапівна Твардовська 55.5 КБ
Мінливість морфологічних ознак і активності травлення у коропа залежно від умов існування Ю.М. Забитівський 99.6 КБ
Мінливість рДНК рослин та її використання в якості молекулярного маркера Ю.М. Давидюк 35.8 КБ
Мінливість структурних характеристик фітопланктону в Чорному морі Ю.В. Брянцева 26.1 КБ