Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Біологічні науки - Страница 10, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Скінченностанова спряженість лінійних ізометрій простору 2-адичних чисел - Д.І. Морозов
Наведено опис централізатора для довільного елемента групи автоморфізмів кореневого однорідного дерева валентності 2, як базовий приклад окремо описано централізатори елементів максимального про-порядку. Розглянуто клас ізометрій простору Бера, що задаються лінійними функціями на кільцях цілих 2-адичних чисел, встановлено критерій скінченностановості таких ізометрій. Визначено, які лінійні ізометрії є сферично-однорідними автоморфізмами, обчислено для таких ізометрій централізатори в групі скінченно-автоматних підстановок. Наведено критерій спряженості лінійних шарово-однорідних ізометрій простору 2-адичних чисел, за допомогою якого одержано приклад автоморфізму групи скінченно-автоматних підстановок, що не є спряженим зі своїм оберненим.

Радіоекологічна оцінка медоносних фітоценозів Житомирського Полісся - Д.В. Лісогурська
Наведено опис централізатора для довільного елемента групи автоморфізмів кореневого однорідного дерева валентності 2, як базовий приклад окремо описано централізатори елементів максимального про-порядку. Розглянуто клас ізометрій простору Бера, що задаються лінійними функціями на кільцях цілих 2-адичних чисел, встановлено критерій скінченностановості таких ізометрій. Визначено, які лінійні ізометрії є сферично-однорідними автоморфізмами, обчислено для таких ізометрій централізатори в групі скінченно-автоматних підстановок. Наведено критерій спряженості лінійних шарово-однорідних ізометрій простору 2-адичних чисел, за допомогою якого одержано приклад автоморфізму групи скінченно-автоматних підстановок, що не є спряженим зі своїм оберненим.
Дисертації, автореферати » Біологічні науки

Біологічні науки - Страница 10, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Історико-науковий аналіз становлення і розвитку основних напрямів фізіології репродукції тварин в Ук С.Г. Мироненко 38.2 КБ
Іхтіопатологічний моніторинг рибогосподарських водойм України Н.І. Вовк 63.5 КБ
Іхтіофауна та показники якості води Молочного лиману в зв'язку з рибогосподарським використанням вод В.О. Демченко 31.5 КБ
Їздці родин Eulophidae та Tetracampidae (Hymenoptera: Chalcidoidea): морфо- біологічні особливості т Олексій Васильович Гумовський 71.7 КБ
Їздці-енциртиди (Hymenoptera, Chalcidoidea, Encyrtidae) Українських Карпат С.А. Сімутнік 35.6 КБ
Калій в буроземах Зовнішньо-Карпатської та Передкарпатської височинної областей (еколого-генетичний О.В. Вархол 32.8 КБ
Кальцієва регуляція гальмівної синаптичної передачі між нейронами культури гіпокампу М.О. Кравченко 58.3 КБ
Кальцієва сигналізація в спінальних нейронах соматосенсорної системи в умовах наявності ноціцептивни Н.В. Войтенко 68.0 КБ
Кальцієва сигналізація в хромафінних клітинах щура при дії факторів, що стимулюють секрецію О.Л. Заїка 33.7 КБ
Кальцієвий гомеостаз на ранніх етапах апоптозу тимоцитів щура Д.М. Гребіник 31.2 КБ
Кальцій-залежні механізми оогенезу мишей в нормі та при дії антиоваріальних антитіл Т.В. Блашків 25.2 КБ
Канали Kv-групи інтернейронів культури клітин гіпокампа О.О. Григоров 971.4 КБ
Каріотипова різноманітність деяких видів роду Crepis L О.В. Гостєва 24.1 КБ
Каротиногенез у різних штамів дріжджів Phaffia Rhodozyma та їх застосування у живленні курей-несучок M. В. Камінська 105.8 КБ
Кизил (Cornus mas L.) у природі Закарпаття (біологія, екологія, формове різноманіття) Отілія Андріївна Мельничук 96.0 КБ
Кислотно-лужний стан та показники мінерального обміну в організмі вагітних щурів і плодів при отруєн Т.А. Ткаченко 58.4 КБ
Кисневі режими організму людини за різних станів серцево-судинної системи Л.М. Білик 33.9 КБ
Кількісний аналіз цитогенетичних ефектів діоксидину, тіофосфаміду та мітоміцину в клітинах Allium ce Володимир Миколайович Шкарупа 51.1 КБ
Кінетика ростових процесів пшениці і кукурудзи в умовах водного та високотемпературного стресів О.І. Жук 87.3 КБ
Кінетичні властивості Mg2+, АТФ- залежного транспорту іонів Ca у внутрішньоклітинних структурах міом Людмила Анатоліївна Борисова 27.7 КБ
Кінетичні властивості Mg2+-залежної АТРази плазматичної мембрани гладеньком'язових клітин Г.В. Данилович 38.9 КБ
Кінетичні закономірності транспорту іонів Ca в мітохондріях міометрія та вплив кофеїну на цей процес О.Б. Вадзюк 31.9 КБ
Класифікація водних ресурсів за інтегральними показниками якості на прикладі басейну р. Прип'ять М.М. Борисюк 34.3 КБ
Клініко-гематологічні особливості та тактика лікування В-клітинної хронічної лімфоцитарної лейкемії О.М. Поліщук 5.9 КБ
Клініко-генетичні особливості дітей, які народилися в сім'ях учасників ліквідації наслідків аварії н О.О. Скварська 36.5 КБ
Клініко-генетичні характеристики хворих з проявами екзокринної недостатності підшлункової залози та О.В. Васильєва 80.0 КБ
Клініко-інструментальна характеристика і особливості перебігу ішемічної хвороби серця у учасників лі О.М. Настіна 86.3 КБ
Клініко-нейропсихологічна характеристика органічних психічних розладів у віддалений період в осіб, о К.Ю. Антипчук 74.1 КБ
Клініко-нейрофізіологічна характеристика функціонального стану рухової системи в осіб, що зазнали вп К.Л. Юр'єв 45.9 КБ
Клініко-функціональна характеристика стану здоров'я дітей та підлітків - мешканців радіоактивно забр Людмила Олександрівна Чебаненко 62.0 КБ
Клінічний поліморфізм та генетична гетерогенність синдрому Мартіна-Бела Г.М. Бичкова 22.7 КБ
Клітинна селекція пшениці на стійкість до Fusarium graminearum Schwabe С.І. Волощук 56.0 КБ
Клітинні механізми формування радіаційних ефектів в імунній системі у віддаленому періоді Чорнобильс Н.В. Бєляєва 103.9 КБ
Кліщі (Acarina), пов'язані з короїдами (Coleoptera: Scolytidae) Південного узбережжя Криму О.О. Хаустов 30.9 КБ
Кліщі родини Phytoseiidae (Parasitiformes, Mesostigmata), які мешкають на рослинах дендропарків та б І.Д. Омері 52.5 КБ
Клонування гена та характеристика білка-партнера протеїнкінази рибосомного білка S6 коензим А-синтаз І.О. Немазаний 33.6 КБ
Клонування генів формальдегіддегідрогенази FLD1 і формальдегідредуктази ADH1 дріжжів Hansenula polym Соломія Ярославівна Парижак 78.7 КБ
Клонування коренеспецифічного та світлозалежного промоторів генів рослин Л.Г. Льошина 58.4 КБ
Клонування та аналіз структури і особливостей експресії гена екзопектатліази ендофітної бактерії Kle Олена Василівна Лар 32.9 КБ
Клонування та аналіз структури і функцій гена екзополігалактуронази ендофітної бактерії Klebsiella o Г.Л. Ковтунович 36.7 КБ
Клонування, бактеріальна експресія та цитокіноподібна активність С-кінцевого некаталітичного модуля О.Л. Дубровський 66.7 КБ
Колагеназа і кератиназа стрептоміцетів О.В. Іванко 29.3 КБ
Колективні ночівлі воронових птахів: розподіл, типи організації та стратегії поведінки (на прикладі О.О. Брезгунова 113.8 КБ
Колемболи (Collembola, Entognatha) лісів у Степу Південного Сходу України: фауна, екологія І.В. Бондаренко-Борисова 39.8 КБ
Комбінована дія протимікробних засобів і імуномодуляторів при протейній інфекції (експериментальне д М.М. Мішина 80.6 КБ
Комплекси Acaroidea антропогенних та напівприродних біотопів Правобережного Центрального Лісостепу У Світлана Петрівна Ковалишина 35.2 КБ
Комплексна оцінка агроекологічного стану орних земель Чернігівської області та обгрунтування заходів Є.Л. Москальов 34.9 КБ
Комплексне використання різних класів генетичних маркерів у процесі створення нових популяцій курей Т.Е. Ткачик 65.5 КБ
Комплексне каріологічне та морфологічне дослідження ставковиків фауни України О.В. Гарбар 28.3 КБ
Комплексне оцінювання генетичних наслідків забруднення навколишнього середовища і шляхи їхнього попе Р.В. Козовий 43.1 КБ
Конвергенція фоновоактивних прегангліонарних входів на нейроні симпатичного ганглія В.Ю. Маслов 40.9 КБ
Конкурентне зв'язування біологічно активних речовин з полінуклеотидними матрицями Є.Л. Єрмак 82.3 КБ
Консортивна структура сосни муго (Pinus mugo Turra) в Чорногірському високогір'ї (Українські Карпати І.Й. Царик 26.7 КБ
Консортивні зв'язки листогризучих комах в індивідуальних консорціях дуба пухнастого (акумуляція і мі І.Г. Савушкіна 60.5 КБ
Консортивні зв'язки птахів у дібровах степового Придніпров'я як фактор стійкості лісових екосистем О.Л. Пономаренко 51.8 КБ
Консортивні зв'язки синявців (Lepidoptera: Lycaenidae) плакорних трав'яних біогеоценозів степового П Кирило Костянтинович Голобородько 183.1 КБ
Конструювання та селекція штаму Streptomyces peucetius subsp. caesius - продуцента даунорубіцину та Лідія Петрівна Дубицька 31.1 КБ
Координація періодичної діяльності гастродуоденальної зони при порушенні її функціонально-морфологіч О.С. Трушенко 123.2 КБ
Корекція аеробної та анаеробної лактатної продуктивності організму молоді біговими навантаженнями рі Ю.М. Фурман 45.5 КБ
Корекція експериментального гіпотиреозу шляхом комбінованої трансплантації органотипових культур С.Б. Білявська 54.0 КБ
Корекція заплідненості корів і телиць та метаболізму в їх організмі препаратом глютам М.В. Себа 34.8 КБ
Корекція комплексами з L-аргініном морфофункціонального стану яєчників щурів різних вікових груп, як Я.Б. Луцишин 39.9 КБ
Корекція параметрів біотехнології вермикультивування та регламентація використання біомаси черв'яків С.В. Мерзлов 40.1 КБ
Корекція порушень антиоксидантної системи крові та клітин кісткового мозку нікотинамідом за умов стр Н.В. Біронт 33.5 КБ
Кореневі гнилі озимої пшениці в зоні Полісся України та заходи щодо обмеження їх розвитку Ю.О. Черницький 55.1 КБ
Критерії морфологічної діагностики та лікувального патоморфозу саркоми Юїнга М.М. Мельник 28.4 КБ
Кріоконсервовані органні культури щитовидної залози при ало- та ксенотрансплантації Н.О. Волкова 28.0 КБ
Кріоконсервування культивованих фібробластоподібних клітин шляхом повільного заморожування і вітрифі Н.А. Горохова 37.4 КБ
Кріоконсервування ооцит-кумулюсних комплексів корів на різних стадіях мейотичного дозрівання та оцін П.А. Троцький 23.8 КБ
Кріоконсервування ооцитів миші і корови з використанням повільних, швидких і надшвидких режимів замо А.С. Саліна 76.2 КБ
Кріоконсервування фетотестикулярної тканини людини В.А. Керос 28.1 КБ
Кріоконсервування фібробластоподібних клітин-попередників ембріональної печінки людини Н.Г. Скоробогатова 33.4 КБ
Кріоконсервування фрагментів органів ссавців і біологічна дія одержаних з них водно-сольових екстрак С.Є. Гальченко 55.8 КБ
Кріочутливість еритроцитів різних видів ссавців 38.6 КБ
Круговійчасті інфузорії (Ciliophora, Peritrichia) очисних споруд Житомира Л.А. Константиненко 44.8 КБ
Культивована дендрофлора Волині та перспективи її використання Л.О. Коцун 28.8 КБ
Культивована дендрофлора покритонасінних Передкарпаття та перспективи її використання В.І. Гнєзділова 27.3 КБ
Культивована дендрофлора східного району Південного берега Криму та перспективи її використання І.Л. Потапенко 78.9 КБ
Лабораторна діагностика кліщового енцефаліту та іксодового кліщового бореліозу серед населення ендем З.П. Василишин 42.1 КБ
Ландшафтно-екологічна оптимізація систем захисних лісових насаджень України А.П. Стадник 78.1 КБ
Лектини бобових і їх фізіологічна роль у формуванні і функціонуванні симбіозу П.М. Маменко 34.8 КБ
Лектини як фактори впливу на мутаційний процес І.С. Карпова 88.1 КБ
Лисиця звичайна (vulpes vulpes L., 1758) в умовах Нижнього Подніпров'я (морфологія, екологія, практи Наталія Іванівна Лебедєва 43.8 КБ
Листогризучі лускокрилі комахи-шкідники дуба в нагірних дібровах Харківської області (екологія, прог О.В. Дунаєв 25.1 КБ
Личинки жуків-стрибунів (Coleoptera, Cicindelidae) світової фауни і загальний огляд підтриби Cicinde О.В. Пучков 68.9 КБ
Лишайники Донецького кряжа Ольга Володимирівна Надєіна 52.4 КБ
Лишайники кам'янистих відслоєнь Кримського півострова О.Є. Ходосовцев 63.5 КБ
Лишайники приморської смуги Кримського півострова О.О. Редченко 38.7 КБ
Лишайники природного заповідника "Медобори" Т.О. Смеречинська 85.9 КБ
Лізогенія і бактеріофаги Erwinia carotovora Федір Іванович Товкач 77.9 КБ
Лізогенний шлях розвитку помірного бактеріофага ZF40 Erwinia carotovora Алла Іванівна Кушкіна 58.6 КБ
Лікарські макроміцети у поверхневій та глибинній культурі М.Л. Ломберг 40.5 КБ
Лікарські рослини Лівобережного Полісся: стан ресурсів, перспективи використання і охорона О.В. Турубара 72.3 КБ
Ліпід-пігментний комплекс та екзогенні біорегулятори у формуванні адаптивних реакцій пшениці до посу Н.Б. Свєтлова 30.1 КБ
Ліпіди і ліпопротеїни крові та печінки за дії іонізуючого випромінювання та ксенобіотиків на організ Л.В. Бабич 32.0 КБ
Ліпідний обмін в організмі страусів у віковому аспекті та за дії біологічно активних препаратів В.М. Поліщук 38.3 КБ
Ліпідний склад апікальної мембрани ентероцитів тонкої кишки щурів за дії іонізуючої радіації Л.І. Степанова 32.1 КБ
Ліпідний склад плазматичної мембрани коренів проростків кукурудзи за умов засолення та обробки синте О.О. Контурська 26.9 КБ
Ліпідний склад плазмолеми абсорбційних ентероцитів порожньої кишки плодів великої рогатої худоби А.О. Бугай 36.0 КБ
Ліпідний склад та процеси пероксидації ліпідів у тканинах перепелів за різного рівня ліпідів і вітам В.О. Кисців 52.0 КБ
Ліпідний та жирнокислотний склад тканин курей, ембріонів і добових курчат за різного складу раціону Богдан Ярославович Кирилів 323.3 КБ
Ліпополісахариди Rahnella aquatilis: структурно-функціональні дослідження Андрій Миколайович Остапчук 41.2 КБ
Ліпополісахариди бактерій Erwinia carotovora (Jones 1901) Bergey et al.1923 - збудників м'якої гнилі С.М. Мороз 25.1 КБ
Ліпополіцукриди та позаклітинні глікополімери Ralstonia solanacearum: склад, структура і біологічна Оксана Степанівна Броварська 75.1 КБ
Лісові гризуни в антропогенно змінному середовищі (на прикладі трьох фонових видів грабової діброви) С.А. Мякушко 38.9 КБ
Лісові миші Sylvaemus (Muridae) фауни України: поширення, морфометрична мінливість та ідентиф О.І. Лашкова 27.9 КБ
Локалізація ділянок зв'язування плазміногену на стрептокіназі В.І. Корольчук 21.2 КБ
Луки Північного лівобережного геоботанічного округу: флора, синтаксономія, охорона А.П. Тертишний 33.5 КБ
Лучні степи Київського плато: флора, рослинність, популяції рідкісних видів та охорона В.В. Гриценко 35.8 КБ
Макрофітобентос північно-західної частини Чорного моря (флора, розповсюдження, екологія, перспективи Ф.П. Ткаченко 54.2 КБ
Малі популяції рідкісних видів рослин високогір'я Українських Карпат: структура, стратегія і життєзд В.Г. Кияк 71.9 КБ
Маркування генів VRN і PPD м'якої пшениці методами ПЛР-аналізу Ірина Анатоліївна Балашова 35.1 КБ
Мас-спектрометричні дослідження стероїдних глікозидів та їх комплексоутворення з компонентами біопол В.В. Пилипенко 73.1 КБ
Маслинка багатоквіткова (Elaeagnus multiflora Thunb.) в Лісостепу України (ріст, розвиток, розмножен Євген Анатолійович Васюк 59.9 КБ
Математичне моделювання дифузії і споживання кисню і глюкози в злоякісних пухлинах М.А. Бондаренко 57.3 КБ