Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Соціальні комунікації - Страница 1, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Стрибковий транспорт і кінетика люмінесценції наноструктурованого кремнію - А.Я. Жугаєвич
Досліджено довготривалу кінетику фотолюмінесценції кремнієвих наноструктур. Пояснено природу аномально малого бекерелевого показника згасання люмінесценції, а також його немонотонну температурну залежність багатократним перезахопленням носіїв пастками на шляху до їх рекомбінації. Встановлено, що даний ефект свідчить про значне просторове розділення електрон-діркової пари. Показано можливість його використання як кількісної характеристики даного розділення. Запропоновано й реалізовано на прикладі нанокремнію метод знаходження ефективного розподілу енергій активації пасткових станів за довготривалою кінетикою люмінесценції носіїв, захоплених на дані стани. У повній аналогії з методом термостимульованої люмінесценції виявлено можливість використання результатів дослідження часової та температурної залежності довготривалої кінетики згасання люмінесценції для визначення пасткових станів системи.

Функції росту автоматів Мілі з двома станами над двохелементним алфавітом та напівгрупи, що ними пор - І.І. Резников
Досліджено довготривалу кінетику фотолюмінесценції кремнієвих наноструктур. Пояснено природу аномально малого бекерелевого показника згасання люмінесценції, а також його немонотонну температурну залежність багатократним перезахопленням носіїв пастками на шляху до їх рекомбінації. Встановлено, що даний ефект свідчить про значне просторове розділення електрон-діркової пари. Показано можливість його використання як кількісної характеристики даного розділення. Запропоновано й реалізовано на прикладі нанокремнію метод знаходження ефективного розподілу енергій активації пасткових станів за довготривалою кінетикою люмінесценції носіїв, захоплених на дані стани. У повній аналогії з методом термостимульованої люмінесценції виявлено можливість використання результатів дослідження часової та температурної залежності довготривалої кінетики згасання люмінесценції для визначення пасткових станів системи.
Дисертації, автореферати » Соціальні комунікації

Соціальні комунікації - Страница 1, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
"Чорний піар" як соціально-комунікативна технологія (на матеріалі виборчих кампаній у ЗМІ) К.В. Кириченко 77.8 КБ
Архівна спадщина М.Ф. Біляшівського (1867 - 1926): склад, зміст та історико-культурна значущість А.Ф. Примак 33.7 КБ
Архівний портал ЮНЕСКО: засада створення, структура, інформаційний ресурс О.А. Кравцова 43.6 КБ
Архівно-бібліотечні зібрання української еміграції з Чехословацької Республіки: історія переміщень т Т.Г. Боряк 33.5 КБ
Варіативність та взаємоперехід інформаційних жанрів у сучасній українській пресі А.А. Іващук 33.8 КБ
Взаємозв'язок релігійної та економічної проблематики в системі соціальних комунікацій (на матеріалі С.Й. Хомінський 24.4 КБ
Взаємокореляція та взаємозбагачення жанрів: новітні тенденції розвитку журналістської творчості О.В. Голік 36.0 КБ
Видавнича діяльність Львівської політехніки: структура, постаті, репертуарна політика (1844 - 1944) Р.С. Самотий 40.0 КБ
Видавнича діяльність української діаспори в Австралії (1948 - 2008 рр.) Л.І. Саєнко 34.1 КБ
Видання правничої літератури в Україні: історичний, типолого-тематичний та редакційно-видавничий асп М.І. Женченко 32.9 КБ
Виникнення та розвиток медіа-мистецтв у системі масової комунікації Артем Петрович Захарченко 42.7 КБ
Висвітлення морально-етичної проблематики на шпальтах преси Православної Церкви Волині (1867-2006 рр Марія Андріївна Левчук 31.7 КБ
Виховна діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у сучасних соціально-комунікаційних умовах Н.Г. Грабар 35.6 КБ
Вища бібліотечно-інформаційна освіта в сучасній Україні: формування документологічної складової Л.І. Демчина 38.5 КБ
Вторинна документальна інформація з історії України в бібліографічних посібниках і архівних довідник О.А. Політова 41.7 КБ
Гендерний чинник у видавничій справі України: історія та сучасність Ірина Василівна Школик 46.6 КБ
Двомовна преса в умовах білінгвізму в Україні: історія, практика, тенденції розвитку М.В. Варич 32.6 КБ
Домінантні мотиви у християнських дитячих журналах сучасної України У.О. Колесніченко 32.1 КБ
Еволюція дистантних форм бібліотечної роботи як спосіб розширення доступу користувачів до бібліотечн В.М. Медведєва 31.9 КБ
Екологічна етика журналу "The ecologist" у контексті глобалізаційних процесів у соціальних комунікац Т.О. Бондаренко 49.9 КБ
Екологічна публіцистика: світоглядний аспект (на прикладі зарубіжних та українських видань 1992 - 20 Г.М. Гопко 29.9 КБ
Журнал "Дукля" (Словаччина, 1953 - 2004 рр.): організаційний, проблемно-тематичний та жанровий аспек О.В. Кушнір 49.1 КБ
Журналістська етика: проблеми і концепції (світовий та вітчизняний досвід) Я.І. Ширченко 32.9 КБ
Засоби масової комунікації та формування іміджу українського спорту (за матеріалами преси та сайтів О.О. Садовник 38.6 КБ
Іван Крип'якевич як книгознавець Т.О. Литвин 45.3 КБ
Ідіостиль газетного видання Тетяна Вікторівна Глушкова 32.3 КБ
Інноваційна політика бібліотек України: зміст та стратегії розвитку в інформаційному суспільстві І.О. Давидова 86.0 КБ
Інформаційне висвітлення конфліктів у Перській затоці та його еволюція (1991 - 2004 рр.) А.Ю. Джаралла 34.3 КБ
Інформаційні технології дистанційного навчання у вищій бібліотечній освіті США О.В. Олійник 41.2 КБ
Історико-кодикографічні та бібліографічні дослідження рукописно-книжної спадщини України (друга поло С.М. Міщук 84.4 КБ
Кирилична рукописна книга XVI ст. в історико-культурному процесі в Україні М.М. Кольбух 63.4 КБ
Комерціалізація бібліотечно-інформаційної діяльності в умовах ринкової економіки України М.В. Соловйова 36.4 КБ
Концептуально-тематичні особливості української публіцистики другої половини 80-х років ХХ століття Н.С. Желіховська 41.8 КБ
Концепція людини та світу в публіцистичній і художній творчості Умберто Еко Лариса Гагіківна Масімова 43.9 КБ
Лексико-семантичні особливості газетних заголовків Л.І. Солодка 32.0 КБ
Мас-медіа як середовище створення та функціонування стереотипів масової свідомості М.В. Бутиріна 70.6 КБ
Мас-медійне забезпечення політичних орієнтирів України в контексті Євроатлантичної інтеграції Б.М. Носова 37.0 КБ
Медіаобраз Криму в поліетнічному інформаційному просторі Автономної Республіки Крим (2002 - 2007 рр. В.Л. Кондратська 40.6 КБ
Михайло Таранько - редактор і видавець українських часописів та книжкових серій для дітей і молоді ( Л.М. Кусий 29.9 КБ
Міжособистісна взаємодія в колективі як фактор інноваційного розвитку бібліотек Ю.Є. Петрухно 28.5 КБ
Національна бібліотека в стратегіях подолання цифрової нерівності Чжао Лін 30.0 КБ
Образи мікросистеми в журналістському тексті: специфіка функціонування І.Л. Гаврилюк 36.3 КБ
Організація діловодства в органах державної влади Чернігівської губернії в першій половині XIX столі Н.О. Леміш 36.9 КБ
Особливості комунікативних функцій паблік рилейшнз в діяльності прес-служб установ освіти А.М. Бахметьєва 29.8 КБ
Особливості розвитку сучасної української есеїстики в системі журналістських жанрів С.В. Шебеліст 33.9 КБ
Поняття конфліктного наповнення діяльності мас-медіа в теорії соціальних комунікацій (контекст форму Г.П. Синоруб 27.4 КБ
Преса діаспори США як комунікативний чинник формування ідентичності українців (1939 - 2005 рр.) 36.0 КБ
Преса Луганщини 1917 - 1938 рр.: становлення та основні тенденції розвитку К.М. Ульянова 38.2 КБ
Преса Сирії: структура, особливості функціонування, тематично-жанрові домінанти, порівняльний аспект Каміран Шейхо 39.5 КБ
Професійно-діяльнісне середовище бібліотеки: чинники формування, структура й управління В.П. Жукова 38.3 КБ
Публіцистика Б. Олійника: проблематика та етико-естетичні виміри М.І. Свалова 27.7 КБ
Публіцистично-художня діяльність Миколи Данька в контексті національного інформаційного простору 60- Володимир Олексійович Садівничий 54.0 КБ
Редакторська та видавнича діяльність Івана Франка М.Г. Василенко 38.7 КБ
Реклама в галузі науки і техніки (за матеріалами періодичної преси) С.Г. Соловйов 34.7 КБ
Реклама як соціокультурне явище в системі масової комунікації А.В. Лященко 33.2 КБ
Рексамний дискурс в електронних мас-медіа України: соціолінгвістичні особливості, форми творення в І Н.М. Фурманкевич 32.2 КБ
Розвиток інноваційних бібліотечних технологій інформаційного обслуговування в Україні (1980 - 2007 р О.О. Ісаєнко 32.9 КБ
Роль галицької дитячої періодики 20-30-х рр. XX ст. у становленні української пізнавальної літератур Ю.В. Стадницька 35.7 КБ
Саморедагування Олесем Гончаром публіцистичного твору: модифікація, прагматика, інтерпретація О.С. Куцевська 32.1 КБ
Сатиричний дискурс публіцистики Наддніпрянської України 1905-1920 рр.: особливості творення і темати В.В. Стадник 25.5 КБ
Семіотичний інструментарій у комунікативній стратегії українського телебачення Вікторія Володимирівна Бабенко 31.3 КБ
Система бібліотечно-інформаційних ресурсів вищих навчальних закладів: концептуалізація регіональних Т.М. Костирко 39.5 КБ
Система керування електронною документацією у Федеративній Республіці Німеччина (1990 - 2006 рр.) В.В. Рудюк 33.6 КБ
Система книгорозповсюдження в Україні в умовах інтеграції соціокомунікаційного простору О.М. Афанасенко 42.9 КБ
Соціальні та когнітивні особливості замітки в українській періодиці початку ХХІ ст. С.І. Куранова 33.3 КБ
Соціально-комунікативна парадигма публіцистики Віталія Карпенка О.З. Лебедєва-Гулей 40.5 КБ
Соціокультурна роль мас-медія у формуванні громадянського суспільства в Україні: комунікативний диск А.В. Матюшина 43.1 КБ
Становлення і розвиток документознавства в Україні (друга половина XX - початок XXI ст.) В.В. Бездрабко 76.3 КБ
Становлення і розвиток західноукраїнської молодіжної преси 1900 - 1939 рр. О.І. Тимчишин 25.5 КБ
Становлення і розвиток преси Києва (1835 - 1917): типологія, проблематика, національна спрямованість А.М. Волобуєва 55.9 КБ
Становлення та розвиток рекламно-довідкової преси на території Східної України ХIХ - початку ХХ ст. В.В. Георгієвська 35.0 КБ
Структурно-функціональні особливості преси для дітей періоду незалежності України Т.С. Давидченко 32.8 КБ
Сучасна релігійна преса України: типологія, характеристика, домінанти І.М. Скленар 28.0 КБ
Телевізійний маркетинг в Україні: тенденції та стратегії Інна Володимирівна Черемних 29.3 КБ
Тижневик "Освіта" як чинник християнського виховання молоді: соціально-комунікативний аспект (1992 - В.В. Перехейда 37.1 КБ
Толерантність як орієнтир професійної діяльності журналіста в українській пресі мультикультурного су О.Ю. Сухомлин 40.3 КБ
Трансформаційні тенденції якісної преси Великобританії (на прикладі "The Times", "The Guardian", "Th С.Р. Блавацький 28.2 КБ
Українська журналістика як соціокультурна модель: генезис, домінанти у світовому інформаційному конт М.Г. Житарюк 170.4 КБ
Українська преса Австралії (1949 - 2007) як чинник збереження національно-духовних цінностей Т.О. Моісеєва 35.4 КБ
Українська преса Галичини (1919 - 1939): політико-правові умови функціонування, тенденції розвитку, Л.В. Сніцарчук 58.9 КБ
Українська сатирична публіцистика Наддніпрянщини періоду національно-визвольних змагань 1917 - 1921 О.І. Почапська 27.4 КБ
Українськомовна легальна преса Волині, Полісся, Холмщини та Підляшшя 1917 - 2000 років як структурна І.З. Павлюк 1.7 КБ
Фаховий часопис для видавців: основні засади функціонування в контексті розвитку сучасної видавничої Л.Й. Дмитрів 50.3 КБ
Феномен науково-інформаційного дискурсу у сфері соціальних комунікацій О.В. Тріщук 57.6 КБ
Формування фонду мережевих ресурсів у науковій бібліотеці (90-ті роки XX ст. - поч. XXI ст.) В.О. Копанєва ???
Французька книга в Галичині у другій половині XVIII ст.: видавничий репертуар, розповсюдження та рец І.Б. Качур 47.7 КБ
Функціональні характеристики контентної конвергенції засобів масової комунікації Вікторія Василівна Золяк 28.1 КБ
Часопис "Вістник для русинів Австрійської держави" (1850 - 1866 рр.) як джерело вивчення історії нац М.М. Кулинич 33.5 КБ
Часопис "Книгарь" як осередок вивчення видавничої справи в Україні періоду визвольних змагань (1917 Т.С. Гринівський 33.8 КБ
Часопис "Український Голос" (Вінніпег, Канада, 1910 - 1981 рр.): проблемно-тематичний та організацій О.М. Дзвінчук 25.8 КБ
Часописи Поділля періоду національно-визвольних змагань (1917 - 1920 рр.) у відстоюванні ідей держав В.О. Гандзюк 47.3 КБ