Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Рекомбінаційні процеси та електрофізичні властивості низькорозмірних систем на основі дийодиду свинц - Р.М. Пастернак
Вивчено рекомбінаційні процеси й електрофізичні властивості низькорозмірних систем на базі дийодиду свинцю та кисневмісних сполук цинку. Досліджено вплив розмірних ефектів та домішок, а також технологічних умов одержання та обробки зразків на оптичні й електричні характеристики та структуру досліджених матеріалів. Проведено фазовий, рентгеноструктурний аналіз і комп'ютерне моделювання структури тонких, зокрема наноструктурних плівок ZnO. Установлено напрям текстури полікристалічних плівок і розраховано розміри нанокристалів. Проведено дослідження взаємозв'язку спектрів поглинання, пропускання та люмінесценції, а також електрофізичних характеристик досліджених плівок з особливостями їх структури. Здійснено порівняльний аналіз зазначених властивостей плівок з властивостями монокристалів ZnO. Проведено аналіз часів релаксації перехідних струмів у зразках дийодиду свинцю різних розмірів і конфігурації та зроблено їх прив'язку до конкретних центрів розсіювання. Вивчено абсорбційні та термореактиваційні спектри, спектри фотолюмінесценції дийодиду свинцю та їх зміни.

Клініко-нейропсихологічна характеристика органічних психічних розладів у віддалений період в осіб, о - К.Ю. Антипчук
Вивчено рекомбінаційні процеси й електрофізичні властивості низькорозмірних систем на базі дийодиду свинцю та кисневмісних сполук цинку. Досліджено вплив розмірних ефектів та домішок, а також технологічних умов одержання та обробки зразків на оптичні й електричні характеристики та структуру досліджених матеріалів. Проведено фазовий, рентгеноструктурний аналіз і комп'ютерне моделювання структури тонких, зокрема наноструктурних плівок ZnO. Установлено напрям текстури полікристалічних плівок і розраховано розміри нанокристалів. Проведено дослідження взаємозв'язку спектрів поглинання, пропускання та люмінесценції, а також електрофізичних характеристик досліджених плівок з особливостями їх структури. Здійснено порівняльний аналіз зазначених властивостей плівок з властивостями монокристалів ZnO. Проведено аналіз часів релаксації перехідних струмів у зразках дийодиду свинцю різних розмірів і конфігурації та зроблено їх прив'язку до конкретних центрів розсіювання. Вивчено абсорбційні та термореактиваційні спектри, спектри фотолюмінесценції дийодиду свинцю та їх зміни.
Дисертації, автореферати » Державне управління

Державне управління - Страница 6, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Удосконалення державного управління вищою освітою в контексті європейської інтеграції Ірина Миколаївна Сікорська 403.5 КБ
Удосконалення державного управління поводженням з відходами на основі розвитку функцій екологічного М.М. Шафоростова 52.2 КБ
Удосконалення діяльності керівника в органах державної влади: теоретико-методологічний аналіз О.П. Губа 38.6 КБ
Удосконалення законності в державному управлінні України В.М. Соловйов 38.8 КБ
Удосконалення змісту та методів підвищення кваліфікації державних службовців в умовах адміністративн Лариса Іванівна Плаксій 23.3 КБ
Удосконалення механізмів державного регулювання інноваційних процесів в Україні та регіонах Олександр Миколайович Соловйов 54.4 КБ
Удосконалення механізмів державного управління регіональними фінансовими ресурсами через казначейськ М.В. Сізова 31.4 КБ
Удосконалення механізмів державного управління розвитком інформаційної системи галузі охорони здоров О.В. Балуєва 54.0 КБ
Удосконалення механізмів державного управління соціальною сферою на регіональному рівні: організацій М.М. Панченко 45.3 КБ
Удосконалення механізмів державного управління та контролю в сфері охорони, захисту, використання та В.В. Акулов-Муратов 116.2 КБ
Удосконалення механізмів реалізації державної політики у сфері енергозбереження України (соціально-е Г.О. Дзяна 124.8 КБ
Удосконалення механізмів управління державними корпоративними правами в Україні Н.Г. Яковлева 59.8 КБ
Удосконалення механізмів формування та реалізації державної політики у сфері протидії епідемії ВІЛ-і О.В. Худоба 127.7 КБ
Удосконалення механізму державного регулювання діяльності неприбуткових організацій В.В. Д'яченко 36.6 КБ
Удосконалення механізму державного управління післядипломною освітою в Україні В.П. Коваленко 593.1 КБ
Удосконалення механізму узгодження державних і місцевих програм соціально-економічного розвитку тери В.М. Переверзєв 40.1 КБ
Удосконалення організації надання туристичних послуг в малому історичному місті А.В. Кожина 55.4 КБ
Удосконалення організації та методики проведення державного контролю у вугільній промисловості В.В. Павлюк 52.8 КБ
Удосконалення організаційного механізму державного управління аграрним сектором (на прикладі Львівсь І.І. Козак 35.1 КБ
Удосконалення підвищення кваліфікації державних службовців в Україні: організаційно-правовий аспект В.А. Яцюк 28.1 КБ
Удосконалення системи місцевого управління в Україні з використанням зарубіжного досвіду Л.Р. Михайлишин 39.5 КБ
Удосконалення системи управління місцевими фінансовими ресурсами Наталія Валеріївна Калінюк 39.9 КБ
Удосконалення управління державними пакетами акцій в Україні О.М. Сафронова 43.7 КБ
Удосконалення управління комунальною власністю в Україні: теоретичні засади В.М. Алексєєв 27.9 КБ
Удосконалення управління розвитком виробничої сфери регіону Дмитро Олександрович Войнорубов 47.2 КБ
Удосконалення управління цивільною авіацією України на сучасному етапі О.Г. Хороманська 21.1 КБ
Удосконалення фінансового контролю в системі державного управління В.М. Зайцев 45.3 КБ
Удосконалення функцій і структури Кабінету Міністрів України в період адміністративної реформи А.В. Дуда 29.8 КБ
Управління бюджетним процесом на регіональному рівні О.С. Чорний 35.6 КБ
Управління громадянською злагодою в регіоні М.Л. Братковський 78.9 КБ
Управління державними видатками в перехідних економіках І.В. Розпутенко 38.1 КБ
Управління державними соціальними гарантіями в Україні О.П. Крентовська 34.2 КБ
Управління економічним комплексом великого міста В.О. Костерін 40.5 КБ
Управління житлово-комунальним господарством у процесі ринкової трансформації економіки України Н.І. Олійник 147.5 КБ
Управління загальноосвітніми навчальними закладами в Польщі: стан та перспективи розвитку А.Й. Пендель 30.2 КБ
Управління зовнішніми міграціями в контексті європейської інтеграції України О.А. Малиновська 56.7 КБ
Управління інституціональним розвитком державної митної служби України Н.А. Липовська 73.8 КБ
Управління кадровими ресурсами в умовах модернізації Державної митної служби України С.П. Петрусь 34.5 КБ
Управління керівним персоналом у сфері державної служби України Н.Т. Гончарук 55.2 КБ
Управління конфліктами в діяльності державних службовців В.Г. Тимофієв 35.5 КБ
Управління освітньою галуззю в умовах становлення громадянського суспільства в Україні: регіональний А.В. Мазак 37.2 КБ
Управління процесом реституції церковної власності в умовах сучасного українського суспільства Т.М. Тесля 42.9 КБ
Управління реформуванням первинної медико-санітарної допомоги на місцевому рівні (на прикладі м.Льво Д.М. Джафарова 33.0 КБ
Управління системою медичного забезпечення державної прикордонної служби України: особливості й тенд В.П. Мегедь 40.1 КБ
Управління системою підвищення кваліфікації кадрів державної податкової служби України В.Л. Журавський 36.0 КБ
Управління соціально-економічним розвитком монофункціональних міст України О.І. Васильєва 38.9 КБ
Управлінська діяльність керівного складу спеціалізованого виду державної служби: організаційно-психо А.С. Сіцінський 67.2 КБ
Урядовий PR: принципи організації та засоби забезпечення Владислава Олексіївна Мінаєва 51.8 КБ
Урядові інформаційні компанії з європейської інтеграції в Польщі: теоретико-методологічний підхід Тетяна Михайлівна Ілюк 54.0 КБ
Фінансовий механізм державного управління розвитком малого підприємництва Н.А. Ясинська 55.6 КБ
Фінансові механізми державного регулювання економіки регіону В.О. Самойленко 36.3 КБ
Фінансово-бюджетний контроль в механізмі державного регулювання територіального розвитку Антон Олексійович Монаєнко 42.6 КБ
Формування громадської думки: механізми державного регулювання інформаційних потоків Олександр Павлович Попроцький 55.3 КБ
Формування державного механізму управління економічною безпекою підприємництва Т.В. Хайлова 39.2 КБ
Формування державної ідеології виховання людини в умовах трансформації суспільства: теоретико-методо В.В. Лола 34.5 КБ
Формування державної молодіжної політики в Україні В.В. Орлов 48.2 КБ
Формування державної підтримки розвитку малого підприємництва І.О. Драган 210.7 КБ
Формування державної політики зайнятості сільського населення Я.С. Стрілько 73.9 КБ
Формування державної політики підтримки малого бізнесу в Україні Т.В. Кондратюк 32.0 КБ
Формування державної стратегії на інформаційному ринку в умовах глобалізації Р.Л. Скулімовський 41.3 КБ
Формування етики державних службовців в умовах демократизації і професіоналізації державного управлі М.І. Рудакевич 61.6 КБ
Формування ефективної системи управління житлово-комунальним господарством у великих промислових цен О.Т. Рибалка 34.7 КБ
Формування іміджу місцевих державних адміністрацій в Україні І.І. Колосовська 28.1 КБ
Формування інтегрованого інституту публічної служби в Україні О.С. Петренко 59.9 КБ
Формування інформаційного забезпечення в системі державного управління М.Ю. Дітковська 61.1 КБ
Формування інформаційного суспільства в Україні в контексті інтеграції в Європейський Союз (державно О.О. Григор 37.0 КБ
Формування й оцінка соціальних напрямків державної інвестиційної політики в регіоні І.В. Мальцева 66.9 КБ
Формування й реалізація державної кадрової політики в установах, організаціях і на підприємствах агр Н.Т. Гончарук 31.6 КБ
Формування маркетингово-орієнтованої системи управління в місцевому самоврядуванні О.В. Лащенко 188.8 КБ
Формування менеджменту методичної діяльності в системі муніципального управління освітою І.В. Маслікова 52.6 КБ
Формування механізмів державного регулювання розвитку харчової промисловості Т.А. Кравченко 37.7 КБ
Формування механізмів реалізації прав громадян через місцеве самоврядування В.В. Сидоренко 47.4 КБ
Формування механізму державного регулювання інвестиційних процесів в економіці України В.Д. Кириллов 64.2 КБ
Формування механізму державного управління земельними ресурсами населених пунктів В.Ю. Пересоляк 39.3 КБ
Формування механізму державного управління постприватизаційними процесами Наталя Петрівна Вишневська 29.4 КБ
Формування механізму державної підтримки інноваційної діяльності малого підприємництва О.М. Лошинська 39.5 КБ
Формування механізму реалізації інвестиційної політики в Україні І.В. Бондарчук 19.0 КБ
Формування організаційно-економічного механізму державного регулювання розвитку АПК регіону М.В. Болдуєв 69.6 КБ
Формування політики надання якісних муніципальних послуг Д.В. Сухінін 69.0 КБ
Формування політико-адміністративної еліти і особливості прояву її суб'єктивного потенціалу на регіо Н.Ф. Селютіна 31.8 КБ
Формування престижу державної служби (на прикладі митної служби України) Є.Є. Курасова 36.1 КБ
Формування програм місцевого розвитку: теоретичні та прикладні засади І.В. Пілунський 48.1 КБ
Формування проектно-орієнтованої системи стратегічного управління розвитком міста І.А. Чикаренко 44.0 КБ
Формування регіонального фінансово-кредитного механізму управління розвитком малого підприємництва В.О. Лук'янченко 30.5 КБ
Формування системи державного регулювання національної економіки в умовах глобальних ринкових трансф В.Є. Воротін 60.4 КБ
Формування системи державного управління інвестиційним процесом в Україні В.Ф. Мартиненко 61.0 КБ
Формування системи державного управління корпоративними структурами в Україні Л.М. Сав'юк 40.2 КБ
Формування системи державної підтримки іноземного інвестування на регіональному рівні Т.М. Дудін 34.3 КБ
Формування системи моніторингу малого підприємництва органами місцевого самоврядування О.М. Титаренко 44.2 КБ
Формування системи прийняття управлінських рішень місцевими органами державної виконавчої влади Світлана Василівна Тарабан 36.9 КБ
Формування системи стратегічного управління регіоном в Україні О.В. Коломієць 29.8 КБ
Формування стабілізаційної макроекономічної політики в Україні М.П. Кузьмин 35.7 КБ
Формування стилю мислення суб'єкта державно-управлінської діяльності: теоретико-методологічні аспект Д.В. Вітер 31.7 КБ
Формування стратегії управління розвитком територіальної одиниці (на прикладі районної державної адм В.Г. Ровний 31.7 КБ
Формування структури місцевого самоврядування: організаційно-управлінський аспект Р.М. Плющ 62.0 КБ
Формування структурно-інвестиційної політики в Україні Д.О. Бондаренко 34.3 КБ
Формування та впровадження нової парадигми соціальних цінностей українського суспільства (управлінсь М.В. Кравченко 34.9 КБ
Формування та реалізація державної гендерної політики в Україні Г.В. Даудова 63.8 КБ
Формування та реалізація державної інноваційної політики: галузевий аспект Дмитро Миколайович Ворона 50.0 КБ
Формування та реалізація державної мовної політики в галузі освіти України І.П. Лопушинський 85.3 КБ
Формування та реалізація державної політики регіонального розвитку І.В. Новікова 38.4 КБ
Формування та реалізація державної соціальної політики В.В. Янукович 48.5 КБ
Формування та розвиток організаційно-правової культури в діяльності центральних органів виконавчої в М.О. Кушнір 33.3 КБ
Формування та розвиток системи державного регулювання аграрного сектора економіки М.Х. Корецький 66.0 КБ
Формування та розподіл коштів бюджету місцевого самоврядування О.Б. Мечинський 26.6 КБ
Формування та становлення системи місцевих органів державної влади та управління в Україні у другій Р.Б. Воробей 53.4 КБ
Формування теоретико-методологічних засад політичної аналітики в державному управлінні України Ю.Г. Кальниш 57.2 КБ
Централізація, децентралізація та нелінійність у державному управлінні К.О. Линьов 34.6 КБ
Шляхи вдосконалення механізмів державного управління електоральним процесом в Україні І.А. Фєтєску 38.9 КБ
Шляхи розвитку місцевого самоврядування України в контексті досвіду держав Європейського Союзу О.В. Чумакова 34.6 КБ
Шляхи та механізми вдосконалення державно-церковних відносин в Україні (на прикладі новітніх релігій В.М. Петрик 37.1 КБ
Якісне перетворення системи управління на рівні районних державних адміністрацій С.Ю. Чистов 44.9 КБ