Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Державне управління - Страница 5, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Морфологічні особливості репаративного остеогенезу в умовах аліментарного дефіциту кальцію (експерим - О.А. Нікольченко
Наведено результати експериментального дослідження морфологічних особливостей будови кісткової тканини, репаративної регенерації кістки та прояву остеогенних властивостей клітин кісткового мозку лабораторних щурів за наявності модельованого аліментарного дефіциту кальцію. Виявлено, що утримання щурів з 1-місячного віку на низькокальцієвій (0,03 %) дієті протягом 1-го, 5-ти,11-ти місяців обумовлює виникнення структурних змін у кістковій тканині стегнової кістки, пов'язаних з активізацією процесів резорбції (остеокластичної, остеоцитарної, перикананалікулярної, пазушної) та зменшенням відносної площі губчастої та компактної кістки. Встановлено, що темпи розвитку та ступінь прояву цих змін найбільш виражені у губчастій кістці самців після 5-місячного аліментраного дефіциту кальцію. Перебіг репаративного остеогенезу, поєднаного з попереднім 5-місячним аліментарним дефіцитом кальцію досліджено на моделі травматичного ушкодження дистального метафіза стегнової кістки (наскрізний дірчастий дефект d = 1,3 мм), кістковий регенерат щоденно оцінювався протягом 1 - 7-ми діб та через 14, 21-у, 28 діб після операції. У щурів дослідної групи на ранніх стадіях остеорепарації виявлено уповільнення темпу катаболізму продуктів запалення та процесу диференціювання клітин фібро- й остеобластичного диферонів, що пов'язано з низькою функціональною активністю макрофагів і зменшенням їх кількості, а також тканинних базофілів і фібробластів у порівнянні з контрольною групою. На подальших стадіях репаративного остеогенезу зафіксовано затримку реорганізації тканин регенерату, більш пізнє формування остеоїду, кісткових трабекул і відновлення кортикальної кістки. На підставі вивчення результатів ектопічної трансплантації клітин кісткового мозку на носії з пористого гідроксилапатиту доведено, що у разі низького вмісту кальцію у раціоні харчування щурів (донорів і реципієнтів) пригнічуються остеогенні властивості цих клітин, внаслідок чого після 5-місячного аліментарного дефіциту кальцію ектопічно утворена кісткова тканина характеризується меншою площею та зрілістю у порівнянні з контролем, а після 11-місячного - не виявляється.

Керування сертифікацією льотної придатності повітряних суден в експлуатації - Ю.І. Кордянін
Наведено результати експериментального дослідження морфологічних особливостей будови кісткової тканини, репаративної регенерації кістки та прояву остеогенних властивостей клітин кісткового мозку лабораторних щурів за наявності модельованого аліментарного дефіциту кальцію. Виявлено, що утримання щурів з 1-місячного віку на низькокальцієвій (0,03 %) дієті протягом 1-го, 5-ти,11-ти місяців обумовлює виникнення структурних змін у кістковій тканині стегнової кістки, пов'язаних з активізацією процесів резорбції (остеокластичної, остеоцитарної, перикананалікулярної, пазушної) та зменшенням відносної площі губчастої та компактної кістки. Встановлено, що темпи розвитку та ступінь прояву цих змін найбільш виражені у губчастій кістці самців після 5-місячного аліментраного дефіциту кальцію. Перебіг репаративного остеогенезу, поєднаного з попереднім 5-місячним аліментарним дефіцитом кальцію досліджено на моделі травматичного ушкодження дистального метафіза стегнової кістки (наскрізний дірчастий дефект d = 1,3 мм), кістковий регенерат щоденно оцінювався протягом 1 - 7-ми діб та через 14, 21-у, 28 діб після операції. У щурів дослідної групи на ранніх стадіях остеорепарації виявлено уповільнення темпу катаболізму продуктів запалення та процесу диференціювання клітин фібро- й остеобластичного диферонів, що пов'язано з низькою функціональною активністю макрофагів і зменшенням їх кількості, а також тканинних базофілів і фібробластів у порівнянні з контрольною групою. На подальших стадіях репаративного остеогенезу зафіксовано затримку реорганізації тканин регенерату, більш пізнє формування остеоїду, кісткових трабекул і відновлення кортикальної кістки. На підставі вивчення результатів ектопічної трансплантації клітин кісткового мозку на носії з пористого гідроксилапатиту доведено, що у разі низького вмісту кальцію у раціоні харчування щурів (донорів і реципієнтів) пригнічуються остеогенні властивості цих клітин, внаслідок чого після 5-місячного аліментарного дефіциту кальцію ектопічно утворена кісткова тканина характеризується меншою площею та зрілістю у порівнянні з контролем, а після 11-місячного - не виявляється.
Дисертації, автореферати » Державне управління

Державне управління - Страница 5, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Регулюючий вплив держави на функціонування банківських інститутів Д.П. Фьоклін 74.6 КБ
Регулятивна роль державного управління в контексті розвитку енергетичної політики України О.В. Ставицька 43.6 КБ
Регуляторний вплив територіальних органів влади на розвиток підприємницької діяльності Юрій Леонідович Орел 63.7 КБ
Результативність функціонування суб'єктів державного управління та місцевого самоврядування на основ О.Б. Бабич 38.3 КБ
Ресурсне забезпечення діяльності Верховної Ради України: стан і тенденції розвитку (теоретичні засад М.Ю. Парамонова 31.1 КБ
Реформування кадрових служб органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні Б.П. Колесніков 33.4 КБ
Реформування системи влади та державного управління в УРСР: зміст, особливості, наслідки (1953 - 196 В.І. Тимцуник 71.3 КБ
Реформування системи професійного навчання державних службовців в Україні в контексті досвіду країн О.А. Харченко 41.5 КБ
Реформування системи фінансового забезпечення місцевого самоврядування в Україні з урахуванням заруб Володимир Олександрович Федотов 29.6 КБ
Ринкова трансформація організаційних форм державного управління системою водокористування Т.В. Мірошніченко 57.6 КБ
Розвиток багаторівневої системи державного регулювання інвестиційної діяльності Н.С. Орлова 37.9 КБ
Розвиток біоетики в Україні (державно-управлінський аспект) Г.Т. Терешкевич 36.0 КБ
Розвиток державного регулювання електроенергетики в Україні Д.Ю. Дрожжин 35.4 КБ
Розвиток державної інвестиційної політики в Україні Н.В. Кармазіна 48.6 КБ
Розвиток державної податкової політики в Україні Н.О. Беспала 35.2 КБ
Розвиток державної податкової політики стимулювання інноваційної діяльності в Україні А.В. Білюк 39.6 КБ
Розвиток державної політики продовольчого забезпечення України О.О. Шевченко 102.8 КБ
Розвиток європейського управління в контексті впливу на державне управління в Україні І.А. Грицяк 69.6 КБ
Розвиток корпоративних форм державного управління регіоном М.Є. Дейч 34.6 КБ
Розвиток малих форм господарювання у взаємодії з органами місцевого самоврядування О.І. Травянко 151.6 КБ
Розвиток механізмів державно-громадського управління регіональною системою освіти О.Г. Тягушева 55.9 КБ
Розвиток механізмів державного регулювання науково-технічної та інноваційної діяльності (регіональни І.І. Кириченко 35.5 КБ
Розвиток механізмів державного регулювання регіонального ринку праці І.А. Сай 240.7 КБ
Розвиток механізмів державного управління інтелектуальною промисловою власністю у контексті інноваці С.Є. Захаров 37.7 КБ
Розвиток механізмів державного управління охороною громадського здоров'я на регіональному рівні Інга Володимирівна Рожкова 117.2 КБ
Розвиток механізмів державного управління підготовкою управлінських кадрів для регіону О.В. Богданов 40.8 КБ
Розвиток механізму державного управління виробничою інфраструктурою підприємств вугільної галузі Г.О. Єпішенкова 126.5 КБ
Розвиток механізму державного управління оподаткуванням фізичних осіб А.А. Омел'янчук 98.2 КБ
Розвиток механізму державного управління соціальним діалогом Олександр Дмитрович Шемяков 79.5 КБ
Розвиток місцевого самоврядування як чинник волевиявлення та самоорганізації населення у громадянськ Л.Я. Самойленко 58.4 КБ
Розвиток позик органів місцевого самоврядування в перехідний період І.І. Розпутенко 35.7 КБ
Розвиток процесу управління персоналом (на прикладі митної служби України) Н.М. Стецюк 34.3 КБ
Розвиток психологічної культури державних службовців України Л.О. Нестеренко 63.2 КБ
Розвиток системи державного регулювання енергетики України І.А. Франчук 134.3 КБ
Розвиток системи державного регулювання інвестиційної діяльності малого підприємництва Р. Й. Левицький 60.1 КБ
Розвиток системи державного управління вищими навчальними закладами мистецтва і культури в Україні ( О.Л. Приходько 22.4 КБ
Розвиток системи підготовки і атестації наукових і науково-педагогічних кадрів в Україні (1992 - 199 О.Г. Котова 35.6 КБ
Розвиток стилю державно-управлінської діяльності В.В. Єганов 51.2 КБ
Розвиток стимулюючої функції державного управління зовнішньоекономічною діяльністю Павло Олександрович Мойсейченко 116.6 КБ
Розвиток та вдосконалення контрольно-ревізійної системи в державному управлінні А.В. Мамишев 40.6 КБ
Розвиток теорії і практики функціонування механізмів державного управління колективними трудовими ко Л.В. Беззубко 351.9 КБ
Розвиток територіальної організації місцевого самоврядування в Україні Я.Ф. Жовнірчик 41.0 КБ
Розвиток управлінського спілкування в системі підготовки державних службовців С.В. Загороднюк 76.5 КБ
Розробка інформаційно-аналітичної системи органа регіонального управління (на прикладі управління ос Л.П. Полякова 82.6 КБ
Розробка моделі формування сценарію розвитку міста О.П. Кокіц 52.9 КБ
Світоглядно-утопічні трансформації державного управління ХХ століття О.М. Руденко 38.1 КБ
Середовище вироблення державної політики (теоретико-методологічні аспекти) О.В. Антонова 30.7 КБ
Система і механізми державного управління в умовах значимої соціально-економічної диференціації краї В.Б. Дейч 50.4 КБ
Система маркетингу в державному управлінні вищою освітою України О.В. Дубровка 36.1 КБ
Система підготовки державних службовців у Франції В.О. Чмига 37.9 КБ
Система ресурсного забезпечення регіонального управління: концептуальні засади розбудови і механізми Т.М. Безверхнюк 180.8 КБ
Системнорівневий аналіз і моделювання суб'єктної складової державного управління Т.О. Сербинська 37.2 КБ
Сітьова парадигма територіального розвитку: сутність, логіка впровадження О.В. Молодцов 82.5 КБ
Соціальна відповідальність органів державної влади в умовах розбудови соціальної держави І.Г. Савченко 31.6 КБ
Соціально-етичний потенціал державної служби (теоретико-історичний аналіз) В.С. Колтун 30.5 КБ
Соціально-захисна спрямованість державної соціальної політики за умов трансформації українського сус А.С. Крупник 27.4 КБ
Соціально-психологічні умови підвищення ефективності управлінської діяльності в системі державної сл Ю.О. Молчанова 42.5 КБ
Соціально-психологічні чинники реформування ринку праці О.М. Петроє 39.4 КБ
Справедливість та законність як принципи державно-правового регулювання С.В. Околіта 22.1 КБ
Стабілізаційна економічна політика в Україні в епоху глобалізації В.В. Юрчишин 66.8 КБ
Стандартизація освіти державних службовців в Україні Н.Г. Синицина 42.2 КБ
Стандартизація фахової підготовки з державного управління в країнах Північної Америки і Європи Ж.В. Таланова 32.1 КБ
Становлення вищих та центральних органів виконавчої влади української держави 1918 року С.М. Коник 35.6 КБ
Становлення і розвиток консультаційної діяльності в державному управлінні України Алла Олексіївна Краснейчук 37.1 КБ
Становлення і розвиток системи державних органів управління освітою в Україні (1917 - 1941 рр.) Н.В. Самандас 68.1 КБ
Становлення та розвиток політичних виборів в Україні (управлінський аспект) І.В. Шкурат 38.5 КБ
Становлення та розвиток регіональних механізмів інтеграції України до Європейського Союзу А.О. Лавренчук 35.4 КБ
Становлення та розвиток соціально-ціннісних засад державного управління в Україні В.М. Козаков 65.9 КБ
Становлення та тенденції розвитку органів місцевого управління в Україні (середина XVII - початок XX В.В. Шикеринець 26.5 КБ
Статус державного службовця в Україні: теоретико-правовий аспект А.П. Рачинський 34.7 КБ
Статус інституту місцевого самоврядування у вимірах сучасної комунікативної парадигми Л.О. Савенко 47.8 КБ
Стратегічне державне управління формуванням агропромислового комплексу регіону С.В. Постніков 35.5 КБ
Стратегічне планування економічного розвитку великого міста як інструмент підвищення ефективності йо В.М. Вакуленко 44.7 КБ
Стратегічне планування розвитку муніципального утворення С.А. Фоломіна 38.8 КБ
Стратегічне планування сільськогосподарського виробництва у системі державного управління В.В. Галанець 37.4 КБ
Стратегічне планування у сфері державного управління національною безпекою А.І. Семенченко 510.3 КБ
Стратегічне управління державним зовнішнім боргом України В.В. Шпачук 38.4 КБ
Стратегія місцевого самоврядування в забезпеченні розвитку території Н.В. Землянська 82.5 КБ
Стратегія реформування системи охорони природного середовища в трансформаційному суспільстві: регіон В.О. Мартиненко 37.3 КБ
Стратегія розвитку муніципальної власності місцевого самоврядування В.В. Хороших 37.3 КБ
Стратегія формування індустрії переробки відходів в управлінні екокризовими промисловими регіонами А.М. Близнюк 99.8 КБ
Структурна політика в системі державного регулювання економіки в умовах суспільної трансформації С.О. Біла 72.6 КБ
Структурно-функціональне забезпечення реалізації державно-управлінських відносин на територіальному Л.В. Набока 38.2 КБ
Структурно-функціональне забезпечення територіального управління запобіганням та ліквідацією надзвич О.О. Труш 33.2 КБ
Структурування державної соціальної політики в регіоні як основа її ефективності М.П. Аровіна 83.1 КБ
Теоретико-методичні засади державного управління соціально-економічним розвитком малих міст у сучасн Н.О. Пушкарьова 55.5 КБ
Теоретико-методичні засади удосконалення механізмів державного регулювання зайнятості населення (рег Л.Б. Костровець 75.7 КБ
Теоретико-методичні засади удосконалення механізму управління працевлаштуванням незайнятих громадян А.В. Кретова 41.1 КБ
Теоретико-методологічні засади державотворення в Україні Тетяна Олександрівна Бутирська 69.4 КБ
Теоретико-методологічні засади контролю у сфері публічної влади О.І. Сушинський 58.6 КБ
Теоретико-методологічні засади механізмів державного управління сталим розвитком підприємств малого Олена Вячеславівна Долгальова 85.7 КБ
Теоретико-методологічні засади механізмів державного управління формуванням енергоефективної економі О.М. Суходоля 78.7 КБ
Теоретико-методологічні засади розвитку взаємовідносин органів державної влади з неурядовими організ Лариса Михайлівна Усаченко 81.2 КБ
Теоретико-методологічні засади розробки та функціонування механізмів державного управління в системі Ніна Григорівна Діденко 71.6 КБ
Теоретико-методологічні засади управління територіальним розвитком В.В. Мамонова 62.8 КБ
Теоретико-методологічні засади формування державно-управлінських рішень В.Д. Бакуменко 50.6 КБ
Теоретико-методологічні засади формування й реалізації державної гендерної політики в Україні Н.В. Грицяк 65.8 КБ
Теоретико-методологічні засади формування нових механізмів державного регулювання в сфері соціально Олена Іванівна Черниш 642.2 КБ
Теоретико-методологічні засади формування системи управління державними корпоративними правами в Укр І.О. Жадан 45.9 КБ
Теоретико-метологічні засади запровадження корпоративних відносин в управлінні розвитком муніципальн Олена Юріївна Бобровська 60.4 КБ
Теоретико-організаційні основи культури праці державних службовців України Л.О. Воронько 38.9 КБ
Теоретичні основи державного управління в адміністративному районі міст України В.Г. Титарчук 33.0 КБ
Теоретичні основи і розвиток державного соціально-орієнтованого управління В.М. Лобас 92.4 КБ
Теоретичні та організаційно-функціональні засади політичного управління містом в умовах самоврядуван С.Є. Саханенко 65.6 КБ
Теорія та методологія фахової підготовки державних службовців Олександр Федорович Мельников 54.3 КБ
Територіальна громада як суб'єкт місцевого самоврядування О.Г. Лиска 49.4 КБ
Технологія впровадження оздоровчих видів гімнастики у фізичне виховання старшокласниць (на прикладі У.С. Шевців 35.9 КБ
Трансформація системи державного управління соціальним захистом населення В.В. Собченко 36.6 КБ
Трансформація системи державного управління у військовій сфері В.І. Слуговін 144.6 КБ
Трансформація системних характеристик державного управління в умовах глобалізації І.А. Радзієвський 36.3 КБ
Удосконалення державних механізмів управління розвитком туризму в Україні А.О. Чечель 237.4 КБ
Удосконалення державного механізму управління регіональними інвестиційними потоками І.В. Шкрабак 40.3 КБ
Удосконалення державного механізму управління формуванням та використанням місцевих бюджетів в Украї Є.П. Парій-Сергєєнко 72.8 КБ
Удосконалення державного податкового регулювання підприємницької діяльності О.О. Костенко 30.1 КБ
Удосконалення державного регулювання інвестиційною діяльністю в регіоні І.О. Кірнос 35.8 КБ