Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Державне управління - Страница 4, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Методика розрахунку та дослідження нелінійних нестаціонарних аеродинамічних характеристик тілесних п - М.М. Орловський
Дисертацію присвячено питанням розробки методики та дослідження щодо оцінки впливу струмини від силової установки на аеродинамічні характеристики механізованих тілесних профілів. Використано модифікований метод дискретних вихорів як чисельний метод нелінійної аеродинаміки. Розроблена методика дозволяє моделювати і розраховувати в нестаціонарній постановці обтікання довільних двовимірних тілесних компоновок з урахуванням інтерференції окремих елементів та працюючої силової установки в області нелінійної зміни аеродинамічних характеристик. Отримав подальший розвиток спосіб розрахунку обтікання двовимірних компоновок з урахуванням тілесності. Визначено спосіб апроксимації циркуляції на поверхні тіла, що дозволяє "редискретизувати" чисельний розв'язок та отримати безперервний розподіл параметрів за несучими поверхнями. Запропоновано новий спосіб побудови траєкторій рідких частинок, що рухаються у просторі. Розроблено рекомендації з питань дискретизації розрахункової поверхні профілів. Визначено оптимальні геометричні параметри, які характеризують положення гондол силової установки перерізу крила.

Геодинаміка розломів Передкарпаття - А.М. Бубняк
Дисертацію присвячено питанням розробки методики та дослідження щодо оцінки впливу струмини від силової установки на аеродинамічні характеристики механізованих тілесних профілів. Використано модифікований метод дискретних вихорів як чисельний метод нелінійної аеродинаміки. Розроблена методика дозволяє моделювати і розраховувати в нестаціонарній постановці обтікання довільних двовимірних тілесних компоновок з урахуванням інтерференції окремих елементів та працюючої силової установки в області нелінійної зміни аеродинамічних характеристик. Отримав подальший розвиток спосіб розрахунку обтікання двовимірних компоновок з урахуванням тілесності. Визначено спосіб апроксимації циркуляції на поверхні тіла, що дозволяє "редискретизувати" чисельний розв'язок та отримати безперервний розподіл параметрів за несучими поверхнями. Запропоновано новий спосіб побудови траєкторій рідких частинок, що рухаються у просторі. Розроблено рекомендації з питань дискретизації розрахункової поверхні профілів. Визначено оптимальні геометричні параметри, які характеризують положення гондол силової установки перерізу крила.
Дисертації, автореферати » Державне управління

Державне управління - Страница 4, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Механізми державного управління соціальним партнерством В.В. Алексейчук 37.6 КБ
Механізми державного управління соціальними флуктуаціями на рівні регіону О.В. Плакіда 34.6 КБ
Механізми державного управління у сфері захисту прав жінок в Україні С.І. Сулімова 181.9 КБ
Механізми державного управління ціноутворенням в охороні здоров'я О.А. Євтушенко 41.6 КБ
Механізми ефективної взаємодії органів державної влади і громадських об'єднань на регіональному рівн А.В. Стойка 42.5 КБ
Механізми забезпечення бюджетної стабільності на регіональному рівні: державно-управлінський аспект С.В. Осадчук 36.5 КБ
Механізми надання управлінських послуг органами влади О.В. Поляк 34.8 КБ
Механізми підвищення ефективності системи державного управління економікою: організаційно-методологі Світлана Миколаївна Науменко 36.6 КБ
Механізми прийняття рішень органами державного управління з розвитку туристсько-рекреаційних територ Г.О. Крапівіна 44.3 КБ
Механізми протидії проявам тероризму на залізничному транспорті України Г.П. Фердман 33.7 КБ
Механізми реалізації державної екологічної політики в аспекті охорони довкілля на регіональному рівн В.Ю. Крук 39.9 КБ
Механізми реалізації державної етнонаціональної політики щодо національних меншин України: регіональ І.М. Попова 35.9 КБ
Механізми реалізації державної інноваційної політики в регіоні В.А. Ізюмська 44.1 КБ
Механізми реалізації державної інформаційної політики у сфері європейської інтеграції А.В. Баровська 46.5 КБ
Механізми реалізації державної політики у сфері водопостачання в Автономній Республіці Крим Е.І. Салієв 49.4 КБ
Механізми реалізації державної політики у сфері засобів масової інформації (регіональний рівень) Н.М. Ільченко 53.5 КБ
Механізми реформування районного агропромислового комплексу в умовах перехідної економіки А.П. Савков 31.3 КБ
Механізми становлення та розвитку соціального партнерства органів публічної влади і неурядових неком Наталія Вікторівна Піроженко 39.8 КБ
Механізми удосконалення регіонального управління інвестиційною діяльністю М.М. Колісник 29.0 КБ
Механізми управління місцевими бюджетами (на прикладі міста без районного розділення) Г.В. Машко 38.0 КБ
Механізми формування комплексної стратегії інноваційного розвитку промислових регіонів Л.М. Костіна 34.3 КБ
Механізми формування соціального капіталу (державно-управлінський аспект) О.Г. Сидорчук 67.1 КБ
Механізми формування та реалізації державної молодіжної політики в Україні Наталія Борисівна Метьолкіна 34.0 КБ
Механізми формування та реалізації регіональних стратегій розвитку Ігор Юрійович Карпов 34.0 КБ
Механізми функціонування системи державної служби в період суспільних реформ Т.І. Пахомова 49.2 КБ
Міжбюджетні взаємовідносини в період трансформації суспільства в Україні І.О. Федів 58.3 КБ
Міжпрофесійна мобільність фахівців у системі державної служби України (на прикладі офіцерів, звільне О.Г. Гусак 47.4 КБ
Місцеве самоврядування як фактор регулювання соціально-економічного розвитку постраждалих районів ві А.Б. Войтенко 36.5 КБ
Мобілізаційний механізм державного регулювання фінансових потоків у процесі інноваційно-інвестиційно Т.О. Самофалова 73.1 КБ
Моделювання системи професійного навчання державних службовців ділової англійської мови С.М. Опрятний 37.7 КБ
Моделювання та управління сталим соціально-економічним розвитком О.Г. Осауленко 55.3 КБ
Модернізація державного управління бібліотечною справою в Україні: теоретико-методологічні аспекти Л.Ф. Голоха 63.2 КБ
Модернізація державного управління в контексті реформування політичної системи Ю.Я. Друк 71.2 КБ
Молодіжний громадський рух як чинник державотворення в Україні К.В. Плоский 50.1 КБ
Моніторинг ринку праці в системі державного регулювання зайнятості населення О.Г. Бондаренко 55.9 КБ
Моральна культура державних службовців: сутність, стан та особливості формування Марія Антонівна Нинюк 29.3 КБ
Моральна регуляція підприємницької діяльності (філософсько-управлінський аналіз) Т.О. Гугніна 24.4 КБ
Морально-психологічний потенціал державних службовців (організаційно-управлінський аспект) В.О. Козловський 40.1 КБ
Наближення вітчизняної системи врядування до європейських стандартів: регіональний рівень Е.Х. Топалова 35.4 КБ
Надання управлінських послуг населенню органами виконавчої влади України: організаційно-правовий асп В.С. Долечек 39.4 КБ
Наукові засади інноваційних механізмів державного управління підготовкою студентів управлінських спе Ю.М. Комар 92.2 КБ
Науково-методичні засади формування механізмів державного управління проектно-програмним розвитком р П.С. Гурій 40.5 КБ
Науково-методичні основи створення механізму державного управління і регулювання системи безпеки під Т.М. Гладченко 40.4 КБ
Науково-теоретичні основи діяльності центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників о М.П. Міненко 31.3 КБ
Неурядові організації як суб'єкти вироблення державної політики О.В. Тинкован 31.8 КБ
Оздоровлення державних фінансів у період ринкової трансформації економіки України О.І. Романюк 28.3 КБ
Оптимізація взаємодії державної влади і громадянського суспільства (управлінський аспект) Т.О. Бутирська 36.3 КБ
Оптимізація взаємодії політичного керівництва та державного управління в умовах модернізації політик В.В. Токовенко 57.8 КБ
Оптимізація управління державними установами в умовах трансформації українського суспільства А.М. Балашов 47.6 КБ
Органи самоорганізації населення в системі місцевого самоврядування Д.В. Кольцова 36.7 КБ
Організації громадянського суспільства як суб'єкти вироблення державної політики В.О. Купрій 35.0 КБ
Організаційні механізми забезпечення переходу до інноваційного державного управління науково-технічн В.О. Стригун 44.4 КБ
Організаційні та договірно-регуляторні механізми взаємовідносин Української держави і закордонного у С.М. Вдовенко 89.0 КБ
Організаційно-економічний механізм державного регулювання якості медичних послуг в Україні Ю.О. Котляревський 34.3 КБ
Організаційно-економічний механізм розвитку місцевого самоврядування Є.П. Бабенков 74.0 КБ
Організаційно-економічний механізм управління охороною здоров'я О.В. Галацан 34.2 КБ
Організаційно-економічні методи державної підтримки текстильної галузі О.О. Ройтман 52.6 КБ
Організаційно-економічні механізми державного регулювання туристичної сфери України І.В. Валентюк 39.4 КБ
Організаційно-правове забезпечення комунікативної діяльності місцевих органів влади Д.А. Терещенко 41.6 КБ
Організаційно-правове регулювання діяльності учасників фондового ринку України Ю.О. Ровинський 39.3 КБ
Організаційно-правовий механізм державного управління в сфері гендерної політики М.П. Попов 37.0 КБ
Організаційно-правові засади контрольної діяльності державних інспекцій в соціальній сфері В.В. Костилев 32.4 КБ
Організаційно-правові засади реформування системи державної служби в Україні В.Ю. Захарченко 34.2 КБ
Організаційно-правові механізми реалізації державної молодіжної політики в України на регіональному Іван Орестович Парубчак 62.7 КБ
Організаційно-правові питання взаємодії органів державної влади у сфері національної інформаційної б В.І. Гурковський 40.3 КБ
Організаційно-правові питання соціального партнерства органів державної влади та громадських об'єдна В.В. Новак 40.8 КБ
Організаційно-правові форми господарювання в регіонах України: стан і тенденції розвитку В.О. Кучеренко 36.9 КБ
Організаційно-функціональні принципи і методи діяльності органів місцевого самоврядування В.С. Куйбіда 61.5 КБ
Організація влади у містах зі спеціальним статусом (на прикладі м.Севастополь) М.І. Росенко 39.5 КБ
Організація діяльності органів місцевого самоврядування в сфері надання послуг зв'язку Г.А. Борщ 34.7 КБ
Організація діяльності органів місцевого самоврядування: досвід Великобританії Василь Миколайович Тимків 43.0 КБ
Організація контролю за виконанням нормативно-правових актів в органах виконавчої влади В.П. Писаренко 82.2 КБ
Особливості взаємодії політичних партій та органів місцевого самоврядування в розбудові громадянсько В.Я. Місюра 35.0 КБ
Особливості державно-громадського управління освітою в Польщі Яна Романівна Гречка 48.6 КБ
Особливості державного управління в сфері духовно-ціннісного розвитку українського суспільства Л.В. Мисів 55.8 КБ
Особливості державного управління в умовах надзвичайних ситуацій: теоретичний та історичний аспекти Н.Г. Клименко 74.0 КБ
Особливості інституту президентства в Україні та Азербайджанській Республіці: державно-управлінський А.Д. Гулієв 40.2 КБ
Особливості й тенденції розвитку державного управління освітою в Україні (1946 - 2001 рр.) О.В. Жабенко 41.2 КБ
Особливості формування культури мовлення у професійній діяльності державних службовців О.І. Козієвська 40.2 КБ
Особливості формування та розвитку понятійного апарату державного управління О.В. Сацюк 32.0 КБ
Оцінка ефективності управління в органах державної виконавчої влади (на прикладі районних державних І.І. Артим 162.1 КБ
Оцінювання ефективності і результативності євроатлантичної політики України Євген Олександрович Романенко 50.1 КБ
Парламентаризм як основа розвитку держави: теорія і практика Республіки Таджикистан М. Дадажонов 37.8 КБ
Партнерські відносини між владою та "третім сектором" у соціальній державі Н.В. Калінкіна 35.9 КБ
Підвищення ефективності державного механізму валютного регулювання і контролю в Україні А.В. Степанов 104.0 КБ
Підвищення ефективності регіонального управління у сфері використання відходів виробництва І.Ю. Пелюгіна 44.2 КБ
Підвищення результативності державного регулювання діяльності машинобудівних підприємств В.В. Підгірний 61.2 КБ
Підвищення соціального статусу органів митної служби України Р.А. Черкасський 31.2 КБ
Підготовка державних службовців до професійно-мовленнєвої комунікації: концептуальні засади й страте С.К. Хаджирадєва 50.0 КБ
Планування в системі державного регулювання ринкової економіки: організаційно-правові засади В.П. Марущак 65.0 КБ
Політика регіональних органів влади у сфері зовнішньоекономічної діяльності: управлінські аспекти І.Л. Райнін 35.6 КБ
Політико-управлінська еліта України: особливості становлення та розвитку в умовах суспільної трансфо О.І. Крюков 52.9 КБ
Політико-управлінські засади взаємодії України з українською діаспорою в державах Європейського Союз Ю.Е. Лагутов 43.2 КБ
Політичні партії як чинники формування та реалізації стратегії державної політики Борис Миколайович Максимець 31.8 КБ
Прийняття управлінських рішень при формуванні місцевих бюджетів на підставі нових інформаційних техн Леонід Віталійович Сапельніков 36.2 КБ
Принципи відкритості та прозорості в діяльності органів державного управління України Н.В. Гудима 40.5 КБ
Пріоритетні напрями, шляхи реалізації і перспективи державної політики України в галузі релігійно-це Ю.Г. Кальниш 25.6 КБ
Проблема формування сучасного типу державного службовця в Україні Н.М. Грінівецька 20.5 КБ
Прогнозування впливу чинників соціальної динаміки на державне управління забезпеченням населення Укр В.Є. Скляренко 38.2 КБ
Просторово-часова організація діяльності посадових осіб місцевого самоврядування Наталя Леонідівна Шаргородська 36.5 КБ
Протидія корупційним проявам у системі державної служби України (організаційно-правовий аспект) О.Я. Прохоренко 33.6 КБ
Протиріччя між виконавчою владою і місцевим самоврядуванням на регіональному рівні та механізми їх р В.В. Карпенко 30.1 КБ
Професійний розвиток державних службовців на засадах самотренінгу Т.В. Кошова 32.6 КБ
Професійний розвиток державних службовців центральних органів виконавчої влади як фактор стабілізаці О.Я. Окіс 37.6 КБ
Професіоналізм державних службовців: сутність, стан та особливості формування І.І. Нинюк 35.2 КБ
Проходження державної служби в Україні: організаційно-правові засади П.Т. Павленчик 29.6 КБ
Психолого-методичні засади розробки програм підвищення кваліфікації державних службовців (освітня сф Д.І. Дзвінчук 17.0 КБ
Раціоналізація механізмів управління приміськими зонами великих міст І.В. Нагорна 37.3 КБ
Реалізація державної влади на територіальному рівні Н.В. Фоміцька 31.1 КБ
Реалізація державної політики у сфері економічної безпеки національної економіки А.О. Плакіда 48.8 КБ
Регіональне управління економічними процесами Р.Г. Соболь 36.1 КБ
Регіональне управління розвитком зовнішньоекономічної діяльності в системі державного управління О.В. Стеценко 53.5 КБ
Регіональний моніторинг як механізм реалізації державної регіональної політики О.С. Марков 35.5 КБ
Регіональні особливості державотворення в Україні В.М. Семенов 37.6 КБ
Регулювання міжбюджетних стосунків в розвитку місцевого самоврядування Андрій Володимирович Горник 44.8 КБ