Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Розсіяння випромінювань на багатоцентрових потенціалах. Розв'язувані моделі - М.М. Худинцев
Розроблено окремі розв'язувані моделі розсіяння випромінювань на багатоцентрових потенціалах. Одержано аналітичні співвідношення, які описують мезоскопічний опір та енергетичний спектр модельних одновимірних граток, що вміщують довільну кількість зсувних або ізотопічних дефектів або мають структуру композиційної супергратки. Запропоновано точно розв'язувану модель пружного низькоенергетичного розсіяння заряджених частинок на багатоцентрових системах, які описуються за допомогою кулонівського потенціалу, збуреного присутністю короткодійних потенціалів, у межах якої проведено ефективну параметризацію експериментальних даних з пружного ізотропного низькоенергетичного розсіяння протонів на дейтроні. Розраховано структурні фактори та функції розподілу числа частинок на бінарній суміші, розподіленій на одновимірній потенціальній гратці з реакціями типу полімеризації. За допомогою одержаних точних розв'язків моделі досліджено вплив асимптотичних квазінерівноважних станів на поведінку та параметри досліджених структурних факторів.

Екологічні та соціально-економічні передумови розвитку виробництва органічної продукції - Олена Іванівна Корніцька
Розроблено окремі розв'язувані моделі розсіяння випромінювань на багатоцентрових потенціалах. Одержано аналітичні співвідношення, які описують мезоскопічний опір та енергетичний спектр модельних одновимірних граток, що вміщують довільну кількість зсувних або ізотопічних дефектів або мають структуру композиційної супергратки. Запропоновано точно розв'язувану модель пружного низькоенергетичного розсіяння заряджених частинок на багатоцентрових системах, які описуються за допомогою кулонівського потенціалу, збуреного присутністю короткодійних потенціалів, у межах якої проведено ефективну параметризацію експериментальних даних з пружного ізотропного низькоенергетичного розсіяння протонів на дейтроні. Розраховано структурні фактори та функції розподілу числа частинок на бінарній суміші, розподіленій на одновимірній потенціальній гратці з реакціями типу полімеризації. За допомогою одержаних точних розв'язків моделі досліджено вплив асимптотичних квазінерівноважних станів на поведінку та параметри досліджених структурних факторів.
Дисертації, автореферати » Державне управління

Державне управління - Страница 3, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Економічна політика в управлінні державним боргом України Р.Н. Василишин 29.1 КБ
Економічна політика співпраці України з міжнародними фінансовими організаціями Ю.В. Ковбасюк 57.6 КБ
Експлікація місцевого самоврядування в програмах політичних партій України П.В. Ворона 27.7 КБ
Етнонаціональний аспект адміністративної реформи в Україні (теоретико- методологічний аналіз) Петро Іванович Надолішній 35.9 КБ
Етнонаціональні державотворчі процеси в Україні (управлінський аспект) Ю.О. Куц 60.5 КБ
Ефективна державна податкова політика як механізм соціально орієнтованої ринкової економіки Андрій Юрійович Лаврешов 47.4 КБ
Ефективне управління містом в умовах соціально орієнтованих ринкових реформ О.М. Єгоров 23.2 КБ
Ефективність формування доходів місцевих бюджетів в Україні В.С. Толуб'як 46.3 КБ
Забезпечення фінансової автономії органів місцевого самоврядування Г.Г. Васюков 69.7 КБ
Засоби забезпечення принципу політичної нейтральності у професійній діяльності державних службовців О.О. Рацюк 34.6 КБ
Зв'язки з громадськістю в системі місцевих органів влади (державно-управлінський аспект) А.Й. Серант 25.9 КБ
Зв'язки з громадськістю у формуванні іміджу органів державного управління С.В. Колосок 31.0 КБ
Зв'язки з громадськістю як інститут державного управління Ю.І. Работа 35.4 КБ
Зв'язки з громадськістю як комунікативний аспект державного управління Л.М. Руіс Мендісабаль 36.0 КБ
Зміна парадигми в державному управлінні інформаційною сферою: комунікативний аспект Н.К. Дніпренко 39.7 КБ
Інноваційна стратегія розвитку місцевого самоврядування шахтарських міст Г.І. Мар'яненко 41.1 КБ
Інноваційні технології в державному регулюванні соціально-економічного розвитку регіону А.О. Кузнецов 35.3 КБ
Інститут банкрутства в системі державного регулювання ринкової економіки В.Б. Крикун 38.7 КБ
Інституційна взаємодія народовладдя та органів державної влади у виборах О.В. Радченко 26.1 КБ
Інституціоналізація публічної самоврядної влади в Україні О.Д. Лазор 83.8 КБ
Інституціональна організація фінансового контролю на центральному рівні державного управління С.М. Клімова 29.6 КБ
Інституціональний механізм державного регулювання розвитку підприємництва О.С. Лєсная 45.8 КБ
Інституціональні засади формування та функціонування обласних державних адміністрацій в Україні Л.В. Покрова 37.3 КБ
Інтегративна ідеологія та її роль у системі адміністративного реформування І.І. Смагін 39.0 КБ
Інформаційне забезпечення державного управління земельними ресурсами України В.А. Боклаг 82.2 КБ
Інформаційне забезпечення місцевого самоврядування при наданні послуг населенню В.П. Пархоменко 50.6 КБ
Інформаційне забезпечення органів регіонального управління в сучасних умовах І.Ю. Древицька 54.0 КБ
Інформаційне забезпечення системи державного управління Ю.В. Уманський 40.3 КБ
Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів влади Р.А. Коваль 43.0 КБ
Кадрове забезпечення державного управління (організаційно-правовий аспект) В.Г. Яцуба 20.6 КБ
Кадрові процеси в державному управлінні України: стан і перспективи розвитку В.М. Олуйко 58.2 КБ
Кар'єра державного службовця в Україні: теоретичні засади Б.Й. Візіров 50.9 КБ
Комплексна стратегія управління землекористування адміністративно-територіального утворення О.П. Охрій 40.1 КБ
Комунікативна діяльність в державному управлінні: теоретико-методологічний аспект Н.М. Драгомирецька 144.8 КБ
Конкурентна політика держави та механізми її впровадження у трансформаційну економіку В.М. Мороз 37.5 КБ
Контроль в державному управлінні України: теоретико-організаційні питання О.П. Полінець 30.2 КБ
Конфлікти в державному управлінні та шляхи їх вирішення Н.П. Довгань 38.0 КБ
Конфлікти в діяльності органів місцевого самоврядування: причини, шляхи розв'язання та прогнозування Н.О. Федчун 43.2 КБ
Концептуалізація побудови та функціонування бюджетної системи місцевого самоврядування І.В. Мізіна 183.8 КБ
Концептуальні засади взаємодії органів державної влади та засобів масової інформації в умовах демокр М.Г. Лашкіна 35.3 КБ
Концептуальні засади реформування митної служби України І.В. Письменний 32.4 КБ
Концептуальні основи реформування територіальної організації державного управління О.С. Конотопцев 24.5 КБ
Концептуальні чинники формування державної політики України у сфері засобів масової інформації В.М. Дрешпак 32.2 КБ
Коригування бюджетно-податкової політики України в перехідний період В.А. Мірошниченко 32.7 КБ
Людські ресурси у сфері державного управління: теоретико-методологічні засади оцінювання Л.А. Пашко 61.6 КБ
Маркетингова спрямованість діяльності органів місцевого самоврядування І.М. Дробязко 37.9 КБ
Маркетинговий підхід в муніципальному управлінні Олександр Іванович Чебан 39.0 КБ
Методологічні аспекти формування інвестиційної політики органів місцевого самоврядування Станіслава Едуардівна Малахівська 43.0 КБ
Методологічні засади оцінки та підвищення ефективності діяльності органів влади як публічних організ В.Б. Дзюндзюк 162.9 КБ
Методологічні засади стратегічного планування в муніципальному менеджменті Ю.П. Шаров 63.3 КБ
Механізм антикризового державного регулювання галузевих ринків В.Л. Ключка 38.7 КБ
Механізм вдосконалення взаємодії органів податкової служби з громадськістю О.В. Поколодна 97.0 КБ
Механізм вдосконалення управління місцевим господарством О.В. Ольшанський 30.5 КБ
Механізм державного управління вторинними сировинними ресурсами І.І. Ляшко 48.8 КБ
Механізм державного управління економічною безпекою особистості К.Т. Томашкова 57.4 КБ
Механізм державного управління запровадженням накопичувальної системи пенсійного забезпечення в Укра Н.В. Луговенко 31.5 КБ
Механізм державного управління структурно-інноваційними зрушеннями в економіці України М.В. Скиба 104.2 КБ
Механізм державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності М.А. Погрібняк 101.8 КБ
Механізм забезпечення ефективності діяльності державних службовців Т.К. Гречко 190.5 КБ
Механізм здійснення державного контролю антимонопольними органами в сфері захисту економічної конкур Н.О. Трегубець 32.5 КБ
Механізм удосконалення регіонального управління в сфері зайнятості населення С.В. Краснопьорова 28.1 КБ
Механізм формування іміджу державної установи Ю.Г. Падафет 31.2 КБ
Механізм формування кадрового потенціалу державної служби в Україні О.І. Пархоменко-Куцевіл 31.5 КБ
Механізми вдосконалення парламентського фінансового контролю (на прикладі Автономної Республіки Крим В.В. Поліщук 34.0 КБ
Механізми вдосконалення фінансового контролю в системі державного управління В.Л. Рибачук 47.8 КБ
Механізми взаємовідносин органів публічної влади в процесі управління земельними ресурсами В.С. Циплухіна 45.6 КБ
Механізми взаємодії влади та ЗМІ в контексті становлення громадянського суспільства в Україні В.М. Головій 44.2 КБ
Механізми взаємодії держави та церкви в Україні І.В. Рябко 64.7 КБ
Механізми взаємодії місцевих державних адміністрацій та територіальних підрозділів центральних орган С.Г. Давтян 63.1 КБ
Механізми взаємодії органів державного управління та громадських організацій в реалізації молодіжної О.В. Кулініч 55.0 КБ
Механізми взаємозв'язку процесів приватизації і державного управління бюджетними доходами В.М. Трубаров 793.4 КБ
Механізми впровадження стратегії розвитку агропромислового комплексу України на регіональному рівні В.В. Зайченко 31.6 КБ
Механізми державного антикризового управління в регіонах на основі інноваційного розвитку Т.А. Гончарова 61.6 КБ
Механізми державного регулювання взаємодії великих промислових підприємств з підприємствами малого і Сергій Борисович Дейч 50.1 КБ
Механізми державного регулювання використання трудового потенціалу населення Павло Анатолійович Климець 39.3 КБ
Механізми державного регулювання економічної безпеки регіону Н.М. Ткачова 137.7 КБ
Механізми державного регулювання і планування залучення інвестицій у виробничу сферу регіону О.М. Шапошнікова 60.5 КБ
Механізми державного регулювання і стимулювання інноваційно-інвестиційної діяльності в матеріальному В.В. Петрушевська 59.9 КБ
Механізми державного регулювання інноваційного розвитку регіону О.В. Кіктенко 40.9 КБ
Механізми державного регулювання інституціонального середовища регіону О.С. Коврига 162.3 КБ
Механізми державного регулювання національної системи бухгалтерського обліку в Україні О.І. Стрельніков 71.8 КБ
Механізми державного регулювання природно-техногенної безпеки великих міст Г.Г. Іщенко 241.5 КБ
Механізми державного регулювання продовольчого ринку України Юлія Євгенівна Вороніна 51.2 КБ
Механізми державного регулювання реформуванням системи охорони здоров'я (на матеріалах м.Києва) В.В. Загородній 26.0 КБ
Механізми державного регулювання ринку медичних послуг в Україні Зіновій Олександрович Надюк 139.7 КБ
Механізми державного регулювання ринку праці та відтворення економічно активного населення в працена Ю.А. Благодир 45.7 КБ
Механізми державного регулювання розвитку агропромислового комплексу на регіональному рівні І.В. Пушкарь 102.6 КБ
Механізми державного регулювання розвитку виробничого потенціалу промислових підприємств регіону Є.М. Воловікова 53.8 КБ
Механізми державного регулювання розвитку людського капіталу І.В. Дунаєв 240.0 КБ
Механізми державного регулювання розвитку малого підприємництва на регіональному рівні О.А. Дєгтяр 28.3 КБ
Механізми державного регулювання розвитку сільського господарства О.О. Копелець 145.1 КБ
Механізми державного регулювання роздрібної торгівлі в Україні Антон Юрійович Литвин 40.0 КБ
Механізми державного регулювання системи надання медичної допомоги населенню України О.В. Савкіна 42.7 КБ
Механізми державного регулювання страхової діяльності в Україні Н.П. Докторова 37.0 КБ
Механізми державного управління багатоканальним фінансуванням системи охорони здоров'я України О.В. Виноградов 46.2 КБ
Механізми державного управління в сфері захисту економічної конкуренції в Україні В.С. Савчук 34.4 КБ
Механізми державного управління в сфері оподаткування з урахуванням принципів еволюційної економіки В.В. Балабан 38.2 КБ
Механізми державного управління власністю на регіональному рівні Д.О. Чебикін 35.4 КБ
Механізми державного управління демографічними процесами в Автономній Республіці Крим В.В. Сімоненко 146.9 КБ
Механізми державного управління діяльністю закладів охорони здоров'я (організаційно-правовий аспект) С.О. Козуліна 106.9 КБ
Механізми державного управління екологізацією надрокористування у вугільній промисловості України Н.В. Маєвська 46.2 КБ
Механізми державного управління земельними ресурсами (на прикладі деградованих і малопродуктивних зе Ольга Іванівна Шапоренко 82.6 КБ
Механізми державного управління інноваційним розвитком регіональних промислових кластерів М.Б. Борисенко 33.0 КБ
Механізми державного управління міським продовольчим комплексом О.Ю. Лебединська 61.8 КБ
Механізми державного управління науково-технічними програмами та проектами соціально-економічного ро Є.Л. Морозов 133.9 КБ
Механізми державного управління підприємствами сфери інформаційних послуг О.О. Казанська 73.5 КБ
Механізми державного управління податковою службою України в умовах ризиків О.А. Долгий 87.6 КБ
Механізми державного управління професійною підготовкою співробітників органів внутрішніх справ Віктор Миколайович Бесчастний 39.7 КБ
Механізми державного управління процесом адаптації національного права до права ЄС: порівняльний ана І.В. Кравчук 42.2 КБ
Механізми державного управління ресурсним забезпеченням соціально-економічного розвитку регіону Р.В. Ободець 44.1 КБ
Механізми державного управління реформуванням вищої освіти України в умовах євроінтеграції Ю.О. Журавльова 41.1 КБ
Механізми державного управління реформуванням та розвитком підприємств житлово-комунального господар Володимир Іванович Логвиненко 230.8 КБ
Механізми державного управління розвитком соціально-економічної інфраструктури регіону І.Є. Алфьорова 55.1 КБ
Механізми державного управління системою первинної медико-санітарної допомоги міському населенню Віктор Цезарович Чорномаз 1.70 МБ
Механізми державного управління соціальним захистом інвалідів в Україні К.С. Міщенко 65.2 КБ