Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Державне управління - Страница 2, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Фізичні основи процесів росту з парової фази монокристалів і епітаксійних шарів AIIDVI та структури - Григорій Архіпович Ільчук


Багатофакторна оцінка та нормування паливної економічності вантажних автомобілів - М.Г. Грубель
Дисертації, автореферати » Державне управління

Державне управління - Страница 2, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Державне регулювання розвитку рекреаційної сфери Карпатського регіону України П.І. Гаман 99.9 КБ
Державне регулювання розвитку ринку кредитних послуг в Україні В.О. Бойко 53.6 КБ
Державне регулювання розвитку системи пенсійного страхування в Україні Н.М. Тополенко 65.8 КБ
Державне регулювання розвитку соціального інституту сім'ї в Україні Л.М. Мельничук 49.6 КБ
Державне регулювання розвитку транспортної системи України С.А. Матійко 48.2 КБ
Державне регулювання розвитку туристичної галузі України в контексті досвіду Франції Ю.В. Алєксєєва 38.4 КБ
Державне регулювання розвитку фондового ринку в Україні Р.Є. Демчак 36.5 КБ
Державне регулювання систем стандартизації та сертифікації в Україні С.С. Олейнікова 49.6 КБ
Державне регулювання системи вищої освіти в Україні С.В. Григанська 45.1 КБ
Державне регулювання системи професійно-технічної освіти в Україні Л.І. Коробко 296.1 КБ
Державне регулювання соціально-економічного розвитку регіону В.А. Занфіров 71.1 КБ
Державне регулювання соціального розвитку регіону С.М. Зінченко 84.3 КБ
Державне регулювання сталого розвитку регіону І.А. Гриджук 169.4 КБ
Державне регулювання структурного розвитку промисловості України О.М. Кондрашов 86.3 КБ
Державне регулювання сфери туризму на обласному рівні Л.І. Давиденко 36.4 КБ
Державне регулювання та контроль операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічній діяльност Т.С. Єдинак 198.8 КБ
Державне регулювання та цільове програмування сталого соціального розвитку в регіоні Ірина Юріївна Беганська 44.2 КБ
Державне регулювання телекомунікаційної сфери Євген Геннадійович Іванов 41.1 КБ
Державне регулювання технічного переоснащення аграрної сфери на засадах фінансового лізінгу В.О. Галушко 50.2 КБ
Державне регулювання торговельної інтеграції України у світовий економічний простір О.А. Пойченко 37.3 КБ
Державне регулювання у сфері природно-техногенної безпеки України І.М. Шпильовий 97.8 КБ
Державне регулювання у сфері транспортного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності України А.М. Ткаченко 83.9 КБ
Державне сприяння адаптації системи вищої освіти в Україні до вимог Болонського процесу Л.В. Пшенична 46.7 КБ
Державне стимулювання ринкових перетворень в аграрному секторі Л.В. Кретинина 37.1 КБ
Державне стимулювання стабільного регіонального розвитку України А.А. Колосюк 46.5 КБ
Державне стратегічне управління інноваційною діяльністю в реальному секторі економіки Т.О. Франчук 62.0 КБ
Державне управління аграрним природокористуванням України в умовах ринкової трансформації О.Г. Мордвінов 50.9 КБ
Державне управління аграрним сектором економіки України: функціонально-структурний аспект І.Г. Сурай 38.8 КБ
Державне управління в гуманітарній сфері регіону України: стан та тенденції розвитку С.А. Кіндзерський 36.9 КБ
Державне управління в системі владно-партійної взаємодії В.В. Баштанник 28.9 КБ
Державне управління в сфері медико-соціальної допомоги безнадійно хворим С.А. Крюков 40.5 КБ
Державне управління в сфері соціального захисту населення: теоретико-методологічні аспекти Ю.Д. Юрченко 32.5 КБ
Державне управління видатками пенсійного фонду України О.Г. Белінська 44.7 КБ
Державне управління використанням мінерально-сировинних ресурсів України Ю.В. Боковикова 30.4 КБ
Державне управління вищою освітою в Україні: структура, функції, тенденції розвитку (1917 - 1959 рр. С.В. Майборода 56.7 КБ
Державне управління військовими формуваннями воєнної організації: стан та тенденції розвитку в сучас В.О. Шамрай 39.2 КБ
Державне управління вугільною промисловістю у перехідній економіці С.Ф. Дубовик 51.3 КБ
Державне управління галузевою стандартизацією в умовах реформування вищої медичної освіти в Україні М.М. Білинська 62.6 КБ
Державне управління етнонаціональними відносинами в контексті формування української національної ід Т.В. Безверха 38.2 КБ
Державне управління засобами забезпечення життєдіяльності регіону (на прикладі водопровідно-каналіза Ю.Є. Хіврич 51.2 КБ
Державне управління зовнішньоекономічною діяльністю як фактор підвищення ефективності національного А.І. Яворський 24.5 КБ
Державне управління зовнішньоторговельною діяльністю в умовах інтеграції України у світовий економіч Л.М. Пісьмаченко 96.8 КБ
Державне управління інвестиційною діяльністю в будівництві Андрій Володимирович Воробйов 39.3 КБ
Державне управління інноваційною діяльністю в промисловості України С.В. Караков 79.3 КБ
Державне управління інноваційною діяльністю в Україні М.В. Гаман 63.1 КБ
Державне управління іноземними інвестиціями: регіональний аспект А.В. Мерзляк 63.4 КБ
Державне управління інфраструктурою ринку цінних паперів України С.Ф. Радзімовська 55.0 КБ
Державне управління медикаментозним забезпеченням населення України на сучасному етапі формування ри В.І. Дячишин 54.9 КБ
Державне управління науково-технічним прогресом: економічні аспекти В.М. Рижих 32.0 КБ
Державне управління освітою фахівців охорони здоров'я в умовах перебудови галузі в Україні Т.І. Чернишенко 35.6 КБ
Державне управління охороною здоров'я в Україні: генезис та тенденції розвитку Я.Ф. Радиш 114.7 КБ
Державне управління пенітенціарною системою України: механізми ресоціалізації засуджених Д.В. Ягунов 30.7 КБ
Державне управління пенсійним забезпеченням осіб похилого віку в Україні О.М. Макаренко 37.4 КБ
Державне управління перебудовою галузі охорони здоров'я в умовах обмежених ресурсів в Україні Н.Д. Солоненко 33.3 КБ
Державне управління підготовкою керівників для охорони здоров'я України в умовах європейської інтегр Т.М. Курило 34.3 КБ
Державне управління приватизацією у контексті трансформації відносин власності в Україні М.В. Чечетов 73.6 КБ
Державне управління процесами адаптації податкової системи України до вимог Європейського Союзу Г.В. Дмитренко 41.0 КБ
Державне управління процесами забезпечення екологічної безпеки в Україні Ю.С. Ковалевська 36.9 КБ
Державне управління регіональним розвитком України в контексті європейської інтеграції Інна Михайлівна Куліш 58.9 КБ
Державне управління рекламною діяльністю в Україні (теоретико-методологічний аспект) Є.В. Ромат 64.9 КБ
Державне управління реформуванням вищої освіти в Україні в контексті Болонського процесу С.К. Андрейчук 32.9 КБ
Державне управління реформуванням системи охорони здоров'я (на прикладі Луганської області) О.П. Перетяка 27.7 КБ
Державне управління розвитком інтелектуальних ресурсів в Україні: теоретико-методологічний аспект О.Б. Кірєєва 34.9 КБ
Державне управління розвитком національної культури в умовах глобалізації Ольга Сергіївна Батіщева 36.2 КБ
Державне управління розвитком продовольчого ринку України в умовах глобалізації економіки Т.М. Лозинська 226.8 КБ
Державне управління розвитком регіонального агропромислового комплексу на засадах сталості В.Г. Аріков 32.5 КБ
Державне управління розвитком туристично-рекреаційної галузі на регіональному рівні (на прикладі Іва О.Б. Василів 32.9 КБ
Державне управління розвитку аграрного сектора регіону в умовах невизначеності і ризику І.І. Шкуратова 265.3 КБ
Державне управління системою охорони здоров'я на засадах загальнообов'язкового державного соціальног Т.В. Педченко 37.2 КБ
Державне управління системою формування кадрового потенціалу медичної служби Збройних Сил у контекст В.О. Жаховський 34.0 КБ
Державне управління соціальним захистом населення в умовах європейської інтеграції України Ю.М. Бондаренко 44.1 КБ
Державне управління спеціальними монополіями в Україні Т.П. Крушельницька 33.0 КБ
Державне управління стаціонарною медичною допомогою в Україні: стан і тенденції розвитку В.Д. Долот 34.1 КБ
Державне управління стратегічним розвитком електроенергетики Г.І. Груба 72.8 КБ
Державне управління сферою промислової власності України в умовах її членства у Світовій організації І.М. Шестак 61.5 КБ
Державне управління сферою рекреаційного обслуговування в Автономній Республіці Крим в умовах ринков О.С. Шаптала 66.7 КБ
Державне управління сферою туризму та охороною культурної спадщини (регіональний аспект) О.В. Малишева 30.5 КБ
Державне управління у сфері забезпечення контролю за дотриманням трудового законодавства Микола Степанович Осійчук 52.4 КБ
Державне управління у сфері забезпечення національної безпеки України: теорія і практика Г.П. Ситник 64.6 КБ
Державне управління у сфері цивільного захисту в Україні: функціонально-структурний аспект Л.А. Жукова 40.4 КБ
Державне управління формування ціннісних орієнтацій сучасного українського суспільства Н.Г. Сорокіна 50.4 КБ
Державне управління цивільно-військовими відносинами в Україні: теоретичні засади та механізми В.В. Говоруха 27.0 КБ
Державне управління якістю загальної середньої освіти в Україні Тетяна Олександрівна Лукіна 88.3 КБ
Державне управління якістю медичної допомоги в системі охорони здоров'я України З.О. Надюк 84.8 КБ
Державне управління якістю продукції переробних підприємств АПК України С.В. Хорошайлов 37.0 КБ
Державний механізм етнонаціональної інтеграції суспільства Ігор Ілліч Голос 62.5 КБ
Державний механізм монетарної політики України в контексті Європейської інтеграції Л.В. Ільченко-Сюйва 55.3 КБ
Державний механізм попередження економічної злочинності в забезпеченні національної безпеки А.В. Халецький 101.1 КБ
Державний механізм протидії тіньової економіці В.Н. Серафимов 36.1 КБ
Державний механізм регулювання інноваційних процесів на основі дослідження та оцінки конкурентоспром С.О. Чернов 89.8 КБ
Державний механізм стимулювання стратегічного цілепокладання регіонів В.А. Краюшкін 515.4 КБ
Державний службовець у взаємовідносинах влади і суспільства С.М. Серьогін 55.0 КБ
Державний фінансовий контроль діяльності органів місцевого самоврядування В.Ю. Стрельцов 47.0 КБ
Державні механізми економіко-правового регулювання природокористування Т.І. Грушева 39.0 КБ
Державні механізми забезпечення взаємодії гілок влади на засадах інформаційної логістики Я.С. Храпська 32.6 КБ
Державні механізми забезпечення та захисту прав пацієнтів в Україні: стан і тенденції розвитку І.М. Паращич 39.6 КБ
Державні механізми реформування системи ресурсного забезпечення Воєнної організації на шляху євроатл В.О. Шевельов 38.1 КБ
Державні механізми управління етнічними конфліктами Т.О. Сенюшкіна 67.9 КБ
Державно-громадське управління загальною середньою освітою на районному рівні В.А. Грабовський 37.8 КБ
Державно-громадське управління системою професійно-технічної освіти в Україні (регіональний аспект) П.М. Кухарчук 42.1 КБ
Державно-управлінська еліта як чинник державотворення в Україні Ю.В. Конотопцева 47.7 КБ
Державно-управлінські механізми адаптації до професійної діяльності (на прикладі звільнених працівни С.В. Онищук 48.2 КБ
Децентралізація в системі державного управління в Україні: теоретико-методологічний аналіз А.П. Лелеченко 35.5 КБ
Діагностика соціально-економічного розвитку території як елемент механізму державного управління М.М. Миколайчук 141.7 КБ
Діяльність органів виконавчої влади в регіоні України: організаційно-правові засади Т.О. Проценко 28.3 КБ
Діяльність органів державної влади з професійного вдосконалення й кар'єрного розвитку державних служ О.М. Слюсаренко 39.2 КБ
Діяльність органів місцевого самоврядування в забезпеченні транспортних послуг О.В. Крісенко 35.4 КБ
Діяльність органів місцевого самоврядування на регіональному рівні в Україні: організаційно-правові І.Б. Ковтун 36.1 КБ
Діяльність органів місцевого самоврядування щодо забезпечення якості надання громадських послуг В.Д. Полтавець 152.0 КБ
Документаційне забезпечення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування України В.Т. Савицький 117.8 КБ
Домінанти державної політики розвитку місцевого самоврядування в Україні І.О. Дегтярьова 35.9 КБ
Досвід становлення системи місцевого самоврядування в Республиці Італія та його адаптація для Україн І.П. Шелепницька 49.5 КБ
Екологічна політика органів місцевої влади великих міст України В.О. Мариненко 60.5 КБ
Економіко-політичний механізм державного управління природними монополіями В.П. Якубенко 72.0 КБ
Економіко-фінансові механізми здійснення державної соціальної політики в перехідних умовах Г.І. Ляхович 36.2 КБ