Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Державне управління - Страница 1, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Вплив меліорантів на агроекологічний стан дерново-підзолистих грунтів Полісся України - О.С. Мороз
Науково обгрунтовано причини погіршання стану дерново-підзолистих грунтів Полісся України. Визначено кількісні та якісні показники водно-фізичних властивостей грунтів. Надано оцінку запасів гумусу в дерново-підзолистих грунтах Полісся України. Визначено концентрації радіонуклідів у сільськогосподарській продукції. Надано оцінку радіологічної забрудненості дерново-підзолистих грунтів даного регіону. Запропоновано методи складання прогнозу вмісту радіонуклідів у сільськогосподарській продукції, а також запропоновано методику внесення меліорантів до грунту для зменшення вмісту радіонуклідів у ньому. Наведено агроенергетичні розрахунки принципів та методів покращання стану грунтів, забруднених радіонуклідами.

Ідентифікатор джерел випромінювання гнучких виробничих систем радіаційного моніторингу - Т.А. Ліхоузова
Науково обгрунтовано причини погіршання стану дерново-підзолистих грунтів Полісся України. Визначено кількісні та якісні показники водно-фізичних властивостей грунтів. Надано оцінку запасів гумусу в дерново-підзолистих грунтах Полісся України. Визначено концентрації радіонуклідів у сільськогосподарській продукції. Надано оцінку радіологічної забрудненості дерново-підзолистих грунтів даного регіону. Запропоновано методи складання прогнозу вмісту радіонуклідів у сільськогосподарській продукції, а також запропоновано методику внесення меліорантів до грунту для зменшення вмісту радіонуклідів у ньому. Наведено агроенергетичні розрахунки принципів та методів покращання стану грунтів, забруднених радіонуклідами.
Дисертації, автореферати » Державне управління

Державне управління - Страница 1, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Агентство регіонального розвитку як механізм управління розвитком регіону на засадах демократичного Т.А. Берегой 37.3 КБ
Адаптація до професійної діяльності на державній службі: соціально-психологічний аспект Н.К. Рашитова 36.4 КБ
Адміністративне реформування в Україні в умовах глобалізації: теоретико-методологічний аспект М.Г. Орел 48.1 КБ
Адміністративно-правові засади державного управління у сфері реалізації екологічної політики в Украї О.Я. Лазор 98.3 КБ
Англосаксонська модель адміністративної юстиції в державному управлінні В.В. Решота 124.0 КБ
Антикризові технології як механізм реалізації цілей державного управління В.І. Шарий 36.6 КБ
Багатофакторна модель регіонального управління підприємництвом у секторі малого та середнього бізнес А.А. Халецька 32.3 КБ
Вдосконалення механізмів формування та реалізації гендерної політики в Україні І.Г. Лазар 86.8 КБ
Вдосконалення моніторингу в системі державного управління З.В. Гбур 49.5 КБ
Вдосконалення організаційно-правового механізму інформаційної діяльності місцевих державних адмініст Т.В. Гаман 39.8 КБ
Вдосконалення організаційного механізму управління корпоративними правами держави (регіональний аспе О.С. Мельниченко 70.2 КБ
Взаємовідносини органів місцевого самоврядування з органами державної влади в регулюванні соціальног В.О. Лактіонов 80.6 КБ
Взаємодія адміністративних та політичних механізмів у системі управління охороною здоров'я Т.Д. Чеканова 48.8 КБ
Взаємодія владних структур, політичних і громадських організацій як засіб підвищення ефективності уп В.І. Надрага 35.9 КБ
Взаємодія жіночих громадських організацій з органами державної влади як фактор здійснення гендерної Н.П. Ковалішина 37.6 КБ
Взаємодія місцевих органів виконавчої та представницької влади в реалізації бюджетних відносин О.М. Ніколаєва 56.9 КБ
Взаємодія органів державного управління і місцевого самоврядування з громадськістю: теоретико-методо О.О. Бабінова 36.1 КБ
Взаємозв'язок державного регулювання та механізмів самоорганізації в управлінні вищою освітою Н.М. Колісніченко 39.0 КБ
Взаємообумовленість принципів і закономірностей державного управління: теоретико-методологічний аспе Н.Л. Виноградова 61.1 КБ
Влада в системі суб'єктно-об'єктних управлінських відносин в державі В.П. Солових 25.5 КБ
Воєнна організація держави в особливих умовах : державно-управлінський аспект Єфімов Геннадій Васильович 74.4 КБ
Вплив глобалізації на систему державного управління Р.В. Войтович 84.4 КБ
Вплив молодіжного руху на формування та реалізацію державної політики України М.В. Канавець 42.7 КБ
Гендерна паритетність у державному управлінні: становлення та тенденції розвитку в Україні О.І. Кулачек 1.18 МБ
Громадський рух як чинник формування громадянського суспільства в Україні (державно-управлінський ас О.Я. Хуснутдінов 37.4 КБ
Громадські лікарські організації як суб'єкти формування та реалізації державної політики України в г В.В. Лещенко 59.9 КБ
Гуманізація суспільної свідомості (державно-управлінський аспект) М.І. Задорожна 49.9 КБ
Демократизація механізмів державного управління процесами суспільних трансформацій В.М. Мартиненко 55.7 КБ
Державна інноваційна політика в умовах соціально орієнтованої ринкової економіки Катерина Андріївна Алексеєва 59.7 КБ
Державна кадрова політика в регіоні України: формування і реалізація В.М. Олуйко 34.6 КБ
Державна молодіжна політика в контексті європейського вибору України: механізми реалізації Р.П. Сторожук 226.0 КБ
Державна підтримка розвитку підприємництва в аграрній сфері Олена Григорівна Гіндес 54.9 КБ
Державна підтримка розвитку транскордонного співробітництва О.М. Кушніренко 37.7 КБ
Державна політика екологічного розвитку економіки в трансформаційний період П.І. Гаман 28.9 КБ
Державна політика забезпечення продуктивної зайнятості населення регіону шляхом розвитку підприємниц В.Л. Міненко 42.8 КБ
Державна політика залучення інвестицій у вугільну промисловість України О.О. Підгайна 516.0 КБ
Державна політика запобігання тероризму в Україні В.М. Ляшенко 28.8 КБ
Державна політика протидії торгівлі жінками Л.М. Сергєєва 35.7 КБ
Державна політика співробітництва України з Радою Європи в галузі захисту прав людини (2000 - 2005 р Б.В. Мелех 31.0 КБ
Державна політика у сферах державного і регіонального управління розвитком житлово-комунального госп Сергій Володимирович Корнійчук 45.3 КБ
Державна політика у сфері культури: сутність та особливості реалізації в сучасних умовах В.В. Карлова 35.7 КБ
Державна політика України в галузі охорони здоров'я: механізми формування та реалізації Н.П. Кризина 95.2 КБ
Державна політика України у сфері громадянства в контексті європейської інтеграції К.Л. Шкумбатюк 29.6 КБ
Державна політика України у сфері профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу: механізми формування та реалізаці Ірина Іванівна Хожило 255.5 КБ
Державна політика фінансового вирівнювання місцевих бюджетів Н.І. Балдич 36.1 КБ
Державна політика Чехії в галузі освіти: стан і тенденції розвитку Н.О. Бондарчук 54.8 КБ
Державна політика щодо стратегії розвитку галузі (на прикладі підприємств будівельних матеріалів та В.М. Любаров 21.9 КБ
Державна політика: аналіз і впровадження в Україні В.В. Тертичка 61.9 КБ
Державна політика: теоретико-методологічні засади дослідження процесу формування та здійснення О.О. Кучеренко 26.4 КБ
Державна промислова політика в умовах розвитку інтеграційних відносин В.А. Бондік 47.1 КБ
Державна промислова політика в умовах структурної трансформації економіки України В.Г. Горник 29.1 КБ
Державна регіональна політика: механізми забезпечення комплексного і збалансованого соціально-економ О.В. Збаращук 52.5 КБ
Державна регуляторна політика сприяння розвитку малого підприємництва С.М. Кулик 36.8 КБ
Державна стратегія розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров'я О.О. Шумаєва 69.7 КБ
Державна стратегія управління процесами природокористування приморських регіонів В.І. Демченко 48.0 КБ
Державне антикризове регулювання розвитку машинобудування України О.В. Мягкова 38.6 КБ
Державне регулювання автономізації закладів охорони здоров'я в Україні В.М. Рудий 41.2 КБ
Державне регулювання аграрного ринку України в умовах глобалізації С.В. Майстро 125.1 КБ
Державне регулювання аграрного сектору економіки в ринкових умовах С.І. Чернов 35.4 КБ
Державне регулювання банківської системи України Л.О. Донченко 42.1 КБ
Державне регулювання в галузі туризму: становлення та розвиток в Україні Є.В. Козловський 60.9 КБ
Державне регулювання відносин власності на природні ресурси А.Л. Антонов 32.1 КБ
Державне регулювання відтворювальних процесів у промисловості О.Я. Шибірін 37.8 КБ
Державне регулювання діяльності українських миротворчих контингентів: генезис та тенденції розвитку О.М. Мельник 37.1 КБ
Державне регулювання доходів суб'єктів господарювання на підставі удосконалення прямого оподаткуванн Володимир Петрович Задорожний 38.0 КБ
Державне регулювання економічної безпеки в Україні В.Р. Котковський 131.8 КБ
Державне регулювання електроенергетичної галузі України В.М. Кальченко 84.3 КБ
Державне регулювання забезпечення населення лікарськими засобами А.В. Бєліченко 54.0 КБ
Державне регулювання забезпечення продовольчої безпеки в Україні В.М. Шкаберін 33.0 КБ
Державне регулювання зайнятості в Україні І.О. Терехов 35.8 КБ
Державне регулювання зайнятості населення в крупних містах України О.М. Коваль 42.5 КБ
Державне регулювання зайнятості населення в Україні Т.П. Козарь 37.8 КБ
Державне регулювання зайнятості сільського населення в умовах реформування аграрного сектора економі О.В. Загвойська 31.6 КБ
Державне регулювання зовнішньої міграції робочої сили в Україні М.П. Бублій 159.6 КБ
Державне регулювання інвестицій в людський капітал як фактор інтелектуального розвитку суспільства М.А. Ажажа 27.7 КБ
Державне регулювання інвестиційного розвитку курортно-рекреаційного комплексу регіону О.Г. Розметова 66.6 КБ
Державне регулювання інвестиційної діяльності в промисловості Володимир Вікторович Демидович 108.9 КБ
Державне регулювання інвестиційної та інноваційної діяльності в умовах спеціальних економічних зон і Ганна Григорівна Скиба 52.9 КБ
Державне регулювання інноваційних процесів у системі охорони здоров'я Д.В. Карамишев 82.6 КБ
Державне регулювання інноваційно-інвестиційного розвитку промислового міста Ж.А. Новицька 68.2 КБ
Державне регулювання інноваційно-інвестиційного розвитку регіону Н.Г. Клименко 33.2 КБ
Державне регулювання інноваційної реструктуризації промислового комплексу України Рустам Ільмирович Темиргалієв 95.7 КБ
Державне регулювання малого підприємництва в Україні та її регіонах О.І. Кирпот 22.6 КБ
Державне регулювання механізму формування освітнього середовища для малого та середнього підприємниц В.В. Михальська 84.9 КБ
Державне регулювання митної вартості Т.С. Тоцька 277.7 КБ
Державне регулювання міжбюджетних відносин: регіональний аспект Я.М. Казюк 74.5 КБ
Державне регулювання науки в Україні Олена Василівна Ядранська 73.1 КБ
Державне регулювання природних монополій (на прикладі електроенергетики) В.Г. Сагір 36.1 КБ
Державне регулювання природокористування на регіональному рівні С.О. Линник 62.6 КБ
Державне регулювання продовольчого забезпечення регіону В.А. Ільяшенко 128.4 КБ
Державне регулювання процесів реструктуризації в реальному секторі економіки В.В. Семененко 55.9 КБ
Державне регулювання раціонального використання земельних ресурсів України в умовах проведення земел О.Є. Євграфов 47.3 КБ
Державне регулювання регіонального рекреаційно-туристичного комплексу В.М. Дмитренко 208.8 КБ
Державне регулювання реструктуризації господарських комплексів шахтарських міст України В.В. Сокіл 30.6 КБ
Державне регулювання ринку освітніх послуг в Україні В.І. Шилова 43.4 КБ
Державне регулювання ринку праці в регіоні О.В. Заїка 42.2 КБ
Державне регулювання ринку транспортних послуг Микола Леонідович Погребицький 89.3 КБ
Державне регулювання роботи залізничного транспорту Д.А. Тимоха 33.1 КБ
Державне регулювання розвитку автомобілебудування в Україні О.В. Андрєєв 257.7 КБ
Державне регулювання розвитку аграрного сектора економіки регіону Ю.О. Ульянченко 55.2 КБ
Державне регулювання розвитку аграрного сектора економіки України М.А. Латинін 109.7 КБ
Державне регулювання розвитку агробізнесу Є.Л. Гринь 84.9 КБ
Державне регулювання розвитку інфраструктури аграрного ринку В.В. Косенко 34.4 КБ
Державне регулювання розвитку книговидання в Україні Т.В. Кузнякова 36.7 КБ
Державне регулювання розвитку корпоративного сектора в Україні Т.В. Корягіна 53.5 КБ
Державне регулювання розвитку культури на регіональному рівні Н.С. Фесенко 30.6 КБ
Державне регулювання розвитку легкої промисловості в Україні П.І. Чулаков 58.7 КБ
Державне регулювання розвитку лізингу в Україні О.С. Бєлоусова 44.9 КБ
Державне регулювання розвитку малого та середнього підприємництва в умовах інформаційного суспільств І.В. Сітко 133.2 КБ
Державне регулювання розвитку обслуговуючої кооперації в аграрній сфері В.Ю. Бабаєв 76.0 КБ
Державне регулювання розвитку олійного виробництва в Україні С.І. Таршин 46.2 КБ
Державне регулювання розвитку приватного сектора в охороні здоров'я України на регіональному рівні С.А. Антонюк 37.2 КБ
Державне регулювання розвитку регіональних ринків Л.А. Калітієвська 277.4 КБ
Державне регулювання розвитку регіонального продовольчого комплексу України (на прикладі Черкаської Є.В. Капінус 39.8 КБ
Державне регулювання розвитку регіонів в Україні: теорія і практика В.Ю. Керецман 47.0 КБ