Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Фізичне виховання та спорт - Страница 4, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Взаємодія крос-спряжених дієнамінів циклічних кетонів з електрофільними реагентами - М.В. Лисенко
Вивчено реакції крос-спряжених дієнамінів циклічних кетонів з ацилювальними, фосфорилювальними, електроциклічними реагентами та сполуками, що містять електрофільні кратні C-C-зв'язки. Показано, що розглянуті реакції проходять за alpha-атомом спряженої системи. Встановлено, що на швидкість реакцій заміщення в крос-спряжених дієнамінах циклічних кетонів природа замісників біля delta-атома бутадієнового ланцюга та величина ненасиченого циклу впливають істотно, а на легкість проходження реакцій приєднання та циклоприєднання ці фактори не виявляють впливу.

Високоефективний привід для ультразвукової віброударної обробки металів - А.В. Мовчанюк
Вивчено реакції крос-спряжених дієнамінів циклічних кетонів з ацилювальними, фосфорилювальними, електроциклічними реагентами та сполуками, що містять електрофільні кратні C-C-зв'язки. Показано, що розглянуті реакції проходять за alpha-атомом спряженої системи. Встановлено, що на швидкість реакцій заміщення в крос-спряжених дієнамінах циклічних кетонів природа замісників біля delta-атома бутадієнового ланцюга та величина ненасиченого циклу впливають істотно, а на легкість проходження реакцій приєднання та циклоприєднання ці фактори не виявляють впливу.
Дисертації, автореферати » Фізичне виховання та спорт

Фізичне виховання та спорт - Страница 4, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Управління зв'язками з громадськістю центрів реабілітації неповносправних О.М. Стасюк 28.8 КБ
Управління режимами дихання юних важкоатлетів у процесі початкового навчання Я. Сахарук 57.8 КБ
Управління руховою активністю чоловіків розумової праці першого зрілого віку І.М. Ріпак 30.2 КБ
Управління тренувальними і змагальними навантаженнями спортсменів високого класу в умовах інтенсифік Ю.М. Шкребтій 77.6 КБ
Фізична і розумова працездатність студентів з низьким рівнем фізичної підготовленості О.Т. Кузнєцова 31.6 КБ
Фізична культура Північного Причорномор'я в античний період (VI ст. до н.е. - IV ст. н.е.) О.О. Гречанюк 28.7 КБ
Фізична підготовка веслувальниць на байдарках на етапі попередньої базової підготовки О.А. Чичкан 28.6 КБ
Фізична підготовка курсантів-вертолітників у період допольотного навчання А.І. Маракушин 66.3 КБ
Фізична підготовка студенток економічних спеціальностей з урахуванням їх морфофункціональних особлив Н.І. Фалькова 29.7 КБ
Фізична підготовленість і функціональні особливості студентів із різним рівнем фізичного здоров'я Л.П. Долженко 257.9 КБ
Фізична підготовленість кваліфікованих спортсменів як фактор спортивної майстерності у видах спорту Я. Ящур-Новіцкі 73.2 КБ
Фізична підготовленність учнів середнього шкільного віку з рівнем фізичного розвитку та властивостей В.О. Пустовалов 49.7 КБ
Фізична реабілітація дітей дошкільного віку з функціональною недостатністю стопи Мохаммед Абдель Кадер Амро 34.7 КБ
Фізична реабілітація дітей з вадами розумового розвитку Н.Є. Михайлова 37.5 КБ
Фізична реабілітація дітей зі сколіозом I ступеня у спеціалізованих дошкільних закладах Е.В. Макарова 35.1 КБ
Фізична реабілітація дітей молодшого шкільного віку з церебральним паралічем, ускладненим сколіозом С.М. Афанасьєв 39.7 КБ
Фізична реабілітація жінок другого зрілого віку при дископатії шийного відділу хребта Л.М. Ціж 51.9 КБ
Фізична реабілітація жінок похилого віку після перелому проксимального кінця стегнової кістки Г.В. Дідух 29.1 КБ
Фізична реабілітація осіб другого зрілого віку з ішемічною хворобою серця (стабільна стенокардія ІІ Н.В. Жарська 33.9 КБ
Фізична реабілітація осіб другого зрілого віку після мозкового ішемічного інсульту О.Ю. Білянський 32.7 КБ
Фізична реабілітація осіб з нижньою параплегією внаслідок травми грудного та поперекового відділів х С.Ю. Кобелєв 30.1 КБ
Фізична реабілітація осіб першого зрілого віку із хребетно-спинномозковою травмою шийного відділу в Б.Р. Крук 32.1 КБ
Фізична реабілітація пацієнтів з туберкульозом легенів А.О. Ногас 32.9 КБ
Фізична реабілітація при комплексному лікуванні вагітних з артеріальною гіпертензією Т.П. Гусєв 31.4 КБ
Фізична реабілітація студенток, хворих на нейроциркуляторну дистонію за кардіальним типом С.С. Возний 32.6 КБ
Фізична реабілітація хворих з травматичними ушкодженнями нижньо-грудного і поперекового відділів хре Дамін Фалех Дамін 114.1 КБ
Фізична реабілітація хворих із закритими переломами проксимального кінця плечової кістки після стабі Абдельсалам Мох'д С.Хамаршех 33.9 КБ
Фізична реабілітація хворих на статичну форму плоскостопості та остеохондроз хребта І.О. Жарова 32.3 КБ
Фізична реабілітація хворих при ендопротезуванні кульшового суглоба Халед М.С. Альджамаль 37.1 КБ
Фізична реабілітація чоловіків після лобектомії та пульмонектомії у післяопераційному періоді К.А. Тимрук-Скоропад 57.7 КБ
Фізична та технічна підготовленість стрибунів у висоту відповідно до кваліфікаційних моделей О.В. Ханікянц 28.9 КБ
Фізичне вдосконалення студентів технічних вищих навчальних закладів засобами футболу Д.В. Бондарев 30.4 КБ
Фізичне виховання в спадщині українських педагогів (друга пол. ХІХ - перша пол. ХХ століття) А.М. Окопний 31.0 КБ
Фізичне виховання дітей до 3-річного віку засобами етнопедагогіки І.С. Кліш 33.1 КБ
Фізичне виховання і спорт у шкільній освіті Англії І.Х. Турчик 31.2 КБ
Фізичне виховання студентів з низьким рівнем фізичної підготовленості І.Р. Боднар 30.1 КБ
Фізичний стан глухих дітей молодшого шкільного віку та його корекція засобами фізичного виховання Х.Є. Гурінович 32.5 КБ
Фізичний стан дітей молодшого шкільного віку з порушеннями постави Аль-Ананзіх Джасер Хосні Метлак 24.2 КБ
Фізичні засоби реабілітації у підлітковій гінекології М.М. Василенко 83.9 КБ
Формування адаптивних типологічних змін серцево-судинної системи плавців високої кваліфікації в трен М.Б. Огурцова 40.0 КБ
Формування вертикальної стійкості тіла дітей 9 - 12 років на уроках фізичної культури А.І. Альошина 20.7 КБ
Формування відчуття ритму у дітей молодшого шкільного віку Р.Л. Петрина 21.8 КБ
Формування готовності до професійної діяльності майбутніх учителів фізичної культури М.Т. Данилко 18.7 КБ
Формування готовності майбутніх учителів початкової школи до роботи з фізичного виховання Н.М. Мацкевич 43.1 КБ
Формування державної політики у сфері фізичної культури і спорту у Палестині Абдельрахман МА Найрат 28.9 КБ
Формування динамічних з'єднань вправ спортивної акробатики І.А. Чертілін 44.0 КБ
Формування знань і навичок майбутніх вчителів фізичної культури в процесі вивчення дисциплін "Теорія А.В. Забора 31.6 КБ
Формування комплексної системи навчально-тренувальних завдань у фізичному вихованні школярів (на при Л.В. Мосійчук 29.6 КБ
Формування концептуальної моделі професійної діяльності викладача фізичного виховання вищого навчаль О.О. Солтик 37.4 КБ
Формування мотивації до занять фізичними вправами дівчат 11 - 15 років, які проживають на території В.В. Пантік 37.0 КБ
Формування мотивації до занять фізичною підготовкою і спортом курсантів технічних військових навчаль С.В. Романчук 52.0 КБ
Формування мотивації до рухової активності у процесі фізичного виховання студентів вищих навчальних Є.А. Захаріна 38.1 КБ
Формування національної самосвідомості майбутніх вчителів фізичної культури В.І. Смолюк 18.1 КБ
Формування оптимальної структури координаційних здібностей у школярів 7 - 9 років І.І. Козетов 29.6 КБ
Формування оптимальної структури функціональної підготовленності борців високої кваліфікації Тарас Григорович Данько 52.5 КБ
Формування постави школярів засобами фізичного виховання Бенсбаа Абделькрім 39.3 КБ
Формування потреби займатися фізичними вправами у дітей молодшого шкільного віку Л.В. Гнітецький 35.6 КБ
Формування програмно-методичного забезпечення фізичного виховання у молодшій школі з урахуванням рег М.В. Молнар 27.7 КБ
Формування ритмової структури техніки метання молота із застосуванням снарядів різної ваги в підгото В.Д. Антонець 23.7 КБ
Формування ритму бігу з бар'єрами у хлопців 13 - 15 років на етапі початкової спортивної спеціалізац С.В. Бірюк 22.7 КБ
Формування рухових якостей та технічної підготовленості школярів протягом безперервної футбольної пі В.В. Шаленко 38.1 КБ
Формування системи сенсорного контролю точнісних рухів спортсменів А.С. Ровний 100.9 КБ
Формування системи тенісу в Україні О.В. Борисова 23.9 КБ
Формування структури підготовленості важкоатлетів високої кваліфікації в процесі довгострокової адап О.О. Довгич 55.7 КБ
Формування структури функціональної підготовленості юних бігунів на середні дистанції в річному цикл О.С. Еделев 43.7 КБ
Формування та удосконалення навички штрафного кидка у баскетболі з використанням технічних засобів В.М. Кудімов 50.6 КБ
Формування технічної майстерності легкоатлетів-стрибунів високої кваліфікації в системі спортивної п В.І. Бобровник 63.9 КБ
Формування фізичних і вольових здібностей у дітей молодшого шкільного віку в процесі спрямованої фіз П.П. Коханець 28.4 КБ
Формування ціннісних категорій особистої фізичної культури у студентської молоді О.Ю. Марченко 94.5 КБ
Фрактальний аналіз серцевого ритму у спортсменів В.Й. Земцова 28.2 КБ
Функціонування та розвиток сфери фізичної культури і спорту в умовах ринку Ю.П. Мічуда 57.9 КБ
Хореографічна корекція фізичної підготовленості акробатів-стрибунів на етапі спеціалізованої базової Еліна Олексанрдівна Серебрянська 86.2 КБ
Чутливість реакцій кардіореспіраторної системи кваліфікованих спортсменів при втомі і можливості її В.Є. Виноградов 45.7 КБ
Швидкісно-силова підготовка волейболістів 15-17 років з урахуванням ігрового амплуа І.В. Синіговець 31.7 КБ
Швидкісно-силова підготовка кваліфікованих лижників-гонщиків у підготовчому періоді з урахуванням їх Г.Г. Хохлов 76.3 КБ
Швидкісно-силова підготовка кваліфікованих регбістів у підготовчому періоді А.А. Мартиросян 290.4 КБ
Швидкісно-силова підготовка семиборок 12 - 14 років на етапі спеціалізованої базової підготовки І.О. Асаулюк 26.5 КБ