Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Фізичне виховання та спорт - Страница 3, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Застосування рентгенофлуоресцентної спектрометрії для визначення важких металів у повітряному середо - К.М. Бєліков
Розроблено методи оптимізації пробопідготовки та проведення вимірів під час рентгенофлуоресцентного визначення важких металів у природних об'єктах. Запропоновано метод усунення впливу макрокомпонентів - шляхом визначення рухомих форм важких металів у грунтах, який полягає у додаванні у пробу 10 мас. % Ва. Створено приставку для попередньої селекції за енергією випромінювання проби, що дозволяє знизити межі виявлення елементів у "тонких" випромінювачах у 6 - 20 разів.

Фізіологічні закономірності впливу окремих параметрів процесу кріоконсервації на запліднюючу здатніс - Алла Володимирівна Базалевич
Розроблено методи оптимізації пробопідготовки та проведення вимірів під час рентгенофлуоресцентного визначення важких металів у природних об'єктах. Запропоновано метод усунення впливу макрокомпонентів - шляхом визначення рухомих форм важких металів у грунтах, який полягає у додаванні у пробу 10 мас. % Ва. Створено приставку для попередньої селекції за енергією випромінювання проби, що дозволяє знизити межі виявлення елементів у "тонких" випромінювачах у 6 - 20 разів.
Дисертації, автореферати » Фізичне виховання та спорт

Фізичне виховання та спорт - Страница 3, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Програми тренувальних занять в атлетизмі, що побудовані залежно від індивідуальних властивостей м'яз А.А. Чернозуб 248.8 КБ
Програмно-нормативні основи фізичного виховання студентів (історико-методологічний аналіз) С.П. Козіброцький 23.0 КБ
Програмно-цільове управління матеріально-технічною базою олімпійського та параолімпійського спорту в Ю.І. Довгенько 31.6 КБ
Програмування занять з оздоровчої ходьби для дітей молодшого шкільного віку з різним рівнем фізичног І.І. Вовченко 94.5 КБ
Програмування засобів і методів фізичного виховання юнаків 16 - 17 років, які проживають на територі Е.М. Навроцький 22.3 КБ
Програмування фізкультурно-оздоровчих занять аквафітнесом з жінками першого зрілого віку Наталія Олегівна Гоглювата 59.0 КБ
Програмування фізкультурно-оздоровчих занять дівчат 12 - 13 років О.В. Андрєєва 46.4 КБ
Пропедевтична підготовка розумово відсталих дітей до оволодіння спортивними іграми Д.В. Шептицький 33.9 КБ
Професійно-прикладна фізична підготовка жінок-військовослужбовців О.О. Ярмощук 30.8 КБ
Професійно-прикладна фізична підготовка студентів технічних вищих навчальних закладів на основі факт Олена Вікторівна Церковна 370.4 КБ
Професійно-прикладна фізична підготовка техніків-механіків В.М. Хомич 36.0 КБ
Професійно-прикладна фізична підготовка учнів з церебральним паралічем в професійно-технічних заклад М.С. Ковінько 29.5 КБ
Професійно-прикладна фізична підготовка учнів професійно-технічних училищ за профілем радіотехніка Р.В. Римик 81.1 КБ
Профілактика та корекція порушень постави у дівчат 7 - 8 років, що займаються художньою гімнастикою Н.В. Білошицька 17.0 КБ
Профілактика травматизму у молодших школярів засобами фізичного виховання Анатолій Петрович Конох 28.8 КБ
Психологічні зміни особистості яхтсмена у процесі спортивної діяльності під впливом психотравмуючих У.В. Корнійко 39.0 КБ
Психологічні показники у визначенні спортивного амплуа футболістів О.В. Байрачний 49.9 КБ
Психологічні фактори, які забезпечують ефективність змагальної діяльності баскетболістів високої ква С.Є. Шутова 35.4 КБ
Психологія самоорганізації у структурах управління спортом Палестини Жабер Рамзі 19.3 КБ
Психолого-педагогічні технології оптимізації змагальної діяльності тенісистів в процесі становлення І.О. Хейлік 44.9 КБ
Психофізична підготовка спортсменок 12 - 14 років у художній гімнастиці Н.О. Шельчук 35.3 КБ
Психофізична підготовка юних гімнастів С.М. Борщов 23.9 КБ
Психофізичний розвиток як фактор готовності шестилітніх дітей до навчання в школі Л.В. Ковальчук 29.8 КБ
Раціональне співвідношення вправ оздоровчого спрямування у фізичному вихованні школярок 15 - 17 рокі Б.Д. Розпутняк 24.0 КБ
Раціональні параметри фізкультурно-оздоровчих занять із студентами, які проживають в різних зонах ра М.В. Курочкіна 25.2 КБ
Реалізація міжпредметних зв'язків у фізичному вихованні молодших школярів О.В. Міщенко 21.4 КБ
Режими рухової активності дітей 5 - 6 років із різним рівнем фізичного стану Н.О. Тупчій 24.5 КБ
Режими тренувальних навантажень, спрямовані на розвиток стійкості реакцій аеробного енергозабезпечен О.М. Русанова 35.6 КБ
Рейтингова оцінка фізичної підготовленості підлітків як засіб підвищення мотивації до систематичних В.С. Добринський 25.2 КБ
Реформування системи фізичного виховання школярів Румунії Г.І. Арделеан 27.2 КБ
Розвиток і вдосконалення фізичних якостей хлопців 7-17 років різних соматотипів М.В. Зубаль 41.7 КБ
Розвиток координації рухів у дітей 7-9 років на уроках фізичної культури у середній школі на підгрун Асмі Назем 53.0 КБ
Розвиток координаційних здібностей могулістів на етапах початкової та попередньої базової підготовки Н.М. Грабик 31.1 КБ
Розвиток координаційних здібностей стрибунів у воду 5 - 7 років на етапі початкової підготовки О.С. Микитчик 61.5 КБ
Розвиток координаційних здібностей у баскетболістів 13 - 14 років з вадами слуху О.А. Заворотна 45.7 КБ
Розвиток координаційних здібностей учнів 5 - 6 класів у процесі навчання Г.К. Петренко 207.3 КБ
Розвиток професійно важливих якостей студентів спеціальності "Оподаткування" засобами футболу Е.І. Маляр 37.4 КБ
Розвиток психомоторних здібностей першокласників на уроках фізичної культури Інна Олександрівна Омельяненко 90.3 КБ
Розвиток рухових і розумових здібностей дітей 5-го і 6-го років життя в процесі фізичного виховання В.В. Поліщук 90.6 КБ
Розвиток спеціальних рухових здібностей у гімнасток 8 - 12 років засобами вільних вправ В.В. Сидорова 86.9 КБ
Розвиток та контроль спеціальної витривалості у юних волейболістів В.І. Ковцун 27.0 КБ
Розвиток фізичних якостей учнів початкових класів загальноосвітньої школи (на прикладі сили і витрив С.І. Присяжнюк 22.8 КБ
Розвиток швидкісно-силових якостей школярів 12-14 років на уроках фізичної культури в умовах підвище І.М. Дуб 26.6 КБ
Розвиток швидкості та точності ігрових дій у дівчаток 10-14 років, які займаються баскетболом О.В. Тимошенко 25.1 КБ
Роль екологічного маркетингу в розвитку сучасного олімпійського спорту О.В. Ярмолюк 42.8 КБ
Руховий режим і фізичний стан дітей 6 - 7 років, які навчаються у школах різного типу І.О. Когут 38.4 КБ
Самоконтроль у фізичному вихованні як засіб підвищення мотивації до професійно-прикладної фізичної п О.І. Подлесний 46.2 КБ
Силова підготовка жінок 19 - 29 років на основі використання ковзних поверхонь Д.О. Підкопай 21.5 КБ
Силова підготовка неповносправних баскетболістів М.П. Пітин 27.0 КБ
Система багаторічного спортивного удосконалення в ускладнених умовах поєднання основних сторін підго В.В. Мулик 83.8 КБ
Система вдосконалення спеціальної витривалості кваліфікованих спортсменів в академічному веслуванні А.Ю. Дяченко 62.7 КБ
Система відбору важкоатлетів з урахуванням модельних характеристик О.І. Пуцов 23.9 КБ
Система оцінки рухової обдарованості хлопчиків 7 - 10 років Н.Г. Огієнко 24.9 КБ
Система оцінки успішності з фізичного виховання у початковій школі Греції Ніколу Панагіотіс 74.9 КБ
Система підготовки спортсменів у видах спорту зі складнокоординаційною структурою рухів (на матеріал І.М. Мєдвєдєва 578.0 КБ
Система побудови чотирирічних циклів підготовки спортсменів високого класу до Олімпійських ігор (на В.О. Дрюков 57.3 КБ
Система професійно-прикладної фізичної підготовки фахівців машинобудівної промисловості В.І. Філінков 33.4 КБ
Система фізичної підготовки майбутніх фахівців з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій І.С. Овчарук 31.2 КБ
Соціальна адаптація дітей-сиріт засобами фізичного виховання і спорту К.В. Хлєбцевич 113.6 КБ
Соціальна інтеграція глухих дітей на основі рухової активності І.П. Випасняк 26.2 КБ
Соціально-педагогічна профілактика наркотичної залежності підлітків засобами фізичної культури і спо А.О. Щелкунов 66.9 КБ
Соціально-педагогічні аспекти організації післядипломної освіти фахівців фізичного виховання і спорт І.А. Лисенко 45.1 КБ
Спеціальна силова підготовка висококваліфікованих гандболістів у річному циклі тренувального процесу Фадхлун Мурад Бен Алі 42.0 КБ
Спеціальна силова підготовка дзюдоїстів високої кваліфікації у передзмагальному періоді Ю.О. Юхно 21.2 КБ
Спеціальна силова підготовка та засоби її контролю у річному циклі тренування кваліфікованих борців С.В. Латишев 29.4 КБ
Спеціальна фізична підготовка кваліфікованих лижників-двоборців В.О. Бережанський 25.0 КБ
Спеціальна фізична підготовка офіцерів чергового бойового розрахунку командного центру Військово-мор В.М. Красота 55.4 КБ
Спеціальна фізична підготовка у вищих навчальних закладах МВС України з урахуванням індивідуальних о І.П. Закорко 1.7 КБ
Спеціальна фізична підготовка у системі професіонального навчання фахівців податкової міліції Ю.П. Сергієнко 61.6 КБ
Спеціальні силові якості дзюдоїстів та їх розвиток на етапі спеціалізованої базової підготовки А.В. Соловей 22.2 КБ
Співвідношення національних та інтернаціональних термінів в українській термінології галузі фізичної О.В. Боровська 27.3 КБ
Співпраця сім'ї та школи у фізичному вихованні учнів середнього шкільного віку М.В. Данилевич 68.3 КБ
Степ-аеробіка у фізичній реабілітації юнаків і дівчат 15 - 16 років з вегето-судинною дистонією за г В.В. Дорошенко 42.6 КБ
Стильова саморегуляція психічних станів кваліфікованих тенісистів Ю.О. Ємшанова 39.2 КБ
Структура та діагностика спеціальної фізичної підготовленості бейсболістів В.М. Венгер 28.3 КБ
Структура та напрями удосконалення фізичної і технічної підготовленості бігунів на короткі дистанції Д.І. Степаненко 73.8 КБ
Структура фізичної підготовленості і розвиток фізичних якостей, які визначають рівень спортивних рез Р.Я. Проходовський 63.5 КБ
Суспільно-історичні та організаційні аспекти утворення й діяльності Національного олімпійського комі Ю.В. Зайдовий 27.0 КБ
Теоретико- методичні основи комплексного контролю в системі підготовки юних гімнастів Казімєж Коханович 36.8 КБ
Теоретико-методичне забезпечення фізичного виховання у вищих закладах освіти В.Є. Білогур 31.6 КБ
Теоретико-методичне обгрунтування тестування фізичної підготовленості молодших школярів у процесі фі Вікторія Вікторівна Білецька 31.1 КБ
Теоретико-методичні аспекти застосування ігрового методу фізичного виховання у розвитку психомоторик Л.Л. Харченко 28.6 КБ
Теоретико-методичні аспекти застосування середніх холодових навантажень в оздоровчому тренуванні осі Б.В. Дикий 38.4 КБ
Теоретико-методичні засади інноваційних технологій в системі фізичного виховання молодших школярів Н.В. Москаленко 70.7 КБ
Теоретико-методичні основи застосування індивідуальних програм з фізичної реабілітації дітей з цереб Т.В. Баришок 35.5 КБ
Теоретико-методичні основи керування підготовкою футболістів Г.А. Лисенчук 102.8 КБ
Теоретико-методичні основи техніко-тактичної підготовки спортсменів у стрілецьких олімпійських вправ В.Т. Пятков 54.6 КБ
Теоретико-методичні основи управління системою багаторічної підготовки спортсменів швидкісно-силових Р.Ф. Ахметов 64.3 КБ
Теоретико-методичні основи формування знань про фізичне здоров'я в системі фізичного виховання у ста Н.Г. Долбишева 43.9 КБ
Теоретико-методологічні засади формування системи спорту для всіх в Україні Мирослав Васильович Дутчак 70.4 КБ
Теоретико-методологічні основи технології управління персоналом фізкультурних організацій Л.Я. Чеховська 25.0 КБ
Теоретичні і методичні основи управління фізичною культурою і спортом в Україні М.О. Олійник 91.2 КБ
Теоретичні та методологічні засади фізичного виховання молоді Галичини кінця ХІХ - початку ХХ століт Я.Б. Боднар 23.1 КБ
Тестовий контроль у системі оцінки знань студентів інститутів фізичної культури і спорту (на приклад Марія Анатоліївна Ісаченко 38.4 КБ
Техніко-тактична підготовка дзюдоїстів високого класу на основі аналізу модельних характеристик К.В. Ананченко 30.9 КБ
Техніко-тактична підготовка стрільців у спортивно-прикладних вправах з пістолета С.М. Банах 33.2 КБ
Технічна підготовка спортсменів з наслідками церебрального паралічу з урахуванням особливостей рухов А.В. Передерій 29.0 КБ
Технічна підготовка спортсменів у пляжному волейболі на основі біомеханічних моделей стрибків і пере Ю.А. Горчанюк 49.8 КБ
Технологія навчання гри в баскетбол учнів загальноосвітньої школи Г.З. Максимів 88.9 КБ
Технологія навчання футболу школярів у системі фізичного виховання загальноосвітніх шкіл А.Г. Васильчук 27.7 КБ
Технологія оптимізації фізичного стану учнів ліцею з посиленою військово- фізичною підготовкою Володимир Михайлович Мисів 37.1 КБ
Типологічні особливості вестибуловегетативних реакцій у спортсменів Д.В. Сишко 67.6 КБ
Традиції фізичного виховання Київської Русі та їх використання в загальноосвітній школі Н.А. Деделюк 32.5 КБ
Удосконалення навчально-тренувального процесу футболісток у підготовчому періоді з урахуванням фаз О В.Р. Будзин 31.7 КБ
Удосконалення техніки веслування кваліфікованих байдарочників на основі моделювання кінематичної стр О.В. Жирнов 37.6 КБ
Удосконалення техніки рухових дій кваліфікованих спортсменів, які спеціалізуються в шорт-треку Юрій Вікторович Литвиненко 26.1 КБ
Удосконалення техніко-тактичних дій висококваліфікованих баскетболістів в умовах атаки швидким прори С.Г. Защук 34.3 КБ
Удосконалення техніко-тактичної підготовки спортсменів у стрільбі по рухомих мішенях Є.О. Павлюк 59.8 КБ
Удосконалення техніко-тактичної підготовки футболістів 15-17 років з використанням комплексів тренув С.М. Журід 110.0 КБ
Удосконалення тренувального процесу в пожежно-прикладному спорті у спортсменів високої кваліфікації В.П. Корж 30.1 КБ
Удосконалення ударних рухів боксерів на основі використання технічних засобів контролю Андрій Борисович Жадан 36.5 КБ
Удосконалення управління змагальною діяльністю в американському футболі на основі застосування інфор О.Б. Подоляка 126.5 КБ
Удосконалення фізичної підготовленості курсантів операторських спеціальностей засобами гирьового спо К.В. Пронтенко 151.2 КБ
Удосконалення швидкісно-силових якостей висококваліфікованих легкоатлетів у річному тренувальному ци А.В. Колот 34.6 КБ
Умови ефективного розвитку рухових здібностей у школярів молодших класів засобами рухливих ігор С.І. Марченко 41.5 КБ