Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Синтез та властивості халькогенхлоридних сполук родію - І.М. Степаненко
Уперше синтезовано дев'ять нових моно- та гетерохалькогенхлоридів родію у рідких неводних середовищах монохлоридів халькогенів та розчинах халькогенів у монохлоридах халькогенів. структурних фрагментів (S - Cl), (S - S), (Se - Cl), (Rh - <$Eroman {Cl sub кінц }>, (S - Se), (Rh - <$Eroman {Cl sub міст }>, (Rh - S), (Se - Se) та (Rh - Se). За методом оберненого Монте Карло встановлено локальну структуру аморфних тіохлоридів родію (III): у випадку <$Eroman {RhCl sub 3 S~2H sub 2 O}> координаційне оточення атома родію сформовано трьома іонами хлору, двома молекулами води, зв'язаними з атомом родію атомом кисню та атомом сірки - [<$Eroman {RhCl sub 3 S(H sub 2 O) sub 2 }>]; у випадку <$Eroman {RhCl sub 3 S sub 3 ~H sub 2 O}> тільки два іони хлору зв'язані з родієм, молекула води займає третє координаційне місце, останні три координаційні місця займають три атоми сірки <$Eroman {[RhCl sub 2 S sub 3 (H sub 2 O)]Cl}>.

Взаємодія стрічкових фундаментів з основою, що нерівномірно деформується - В.В. Яркін
Уперше синтезовано дев'ять нових моно- та гетерохалькогенхлоридів родію у рідких неводних середовищах монохлоридів халькогенів та розчинах халькогенів у монохлоридах халькогенів. структурних фрагментів (S - Cl), (S - S), (Se - Cl), (Rh - <$Eroman {Cl sub кінц }>, (S - Se), (Rh - <$Eroman {Cl sub міст }>, (Rh - S), (Se - Se) та (Rh - Se). За методом оберненого Монте Карло встановлено локальну структуру аморфних тіохлоридів родію (III): у випадку <$Eroman {RhCl sub 3 S~2H sub 2 O}> координаційне оточення атома родію сформовано трьома іонами хлору, двома молекулами води, зв'язаними з атомом родію атомом кисню та атомом сірки - [<$Eroman {RhCl sub 3 S(H sub 2 O) sub 2 }>]; у випадку <$Eroman {RhCl sub 3 S sub 3 ~H sub 2 O}> тільки два іони хлору зв'язані з родієм, молекула води займає третє координаційне місце, останні три координаційні місця займають три атоми сірки <$Eroman {[RhCl sub 2 S sub 3 (H sub 2 O)]Cl}>.
Дисертації, автореферати » Фізичне виховання та спорт

Фізичне виховання та спорт - Страница 2, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Моделювання параметрів фізичної підготовленності підлітків у процесі фізичного виховання С.Г. Приймак 42.8 КБ
Моделювання спеціальної фізичної підготовленості борців високої кваліфікації в заключному макроциклі О.В. Коленков 46.1 КБ
Моделювання тактичних дій у процесі підготовки юнацьких команд з футболу А.В. Дулібський 29.0 КБ
Модульно-рейтингова система підготовки офіцерів-керівників занять з фізичної підготовки О.М. Ольховий 69.2 КБ
Морфофункціональна та психофізіологічна обумовленість ефективності захисних дій юних футболістів 11 В.М. Степаненко 33.0 КБ
Морфофункціональні та техніко-тактичні модельні характеристики кваліфікованих дзюдоїстів Ф.І. Загура 28.6 КБ
Мотивація до занять фізичною культурою і спортом школярів 5 - 11-х класів Г.В. Безверхня 106.5 КБ
Навчально-ігрове середовище як важливий чинник виховання емоційно-вольових якостей молодших школярів Н.В. Карачевська 50.3 КБ
Навчання плаванню дітей-інвалідів з ушкодженнями опорно-рухового апарату з використанням методів кон О.А. Томенко 18.2 КБ
Науково-методичне обгрунтування кадрової потреби сфери фізичної культури і спорту в Україні О.В. Горбенко 25.2 КБ
Науково-методичні основи формування нормативної бази багатоборства військово-спортивного комплексу В.В. Михайлов 30.6 КБ
Науково-педагогічні основи організації самостійних занять фізичними вправами дітей молодшого шкільно О.О. Власюк 50.3 КБ
Обгрунтування ефективності застосування тренувальних завдань для удосконалення процесу підготовки сп Віктор Федорович Пилипко 168.5 КБ
Обгрунтування змісту і організації спеціальної фізичної підготовки курсантів вищих навчальних заклад О.А. Ярещенко 48.4 КБ
Обгрунтування змісту та організації форм фізичної підготовки курсантів вищих військових навчальних з В.М. Романчук 52.8 КБ
Обгрунтування рівнів фізичних навантажень студенток спеціальних медичних груп О.Ю. Іваночко 52.2 КБ
Обгрунтування системи оцінювання та нормативів фізичної підготовленості юнаків- старшокласників Пале Альмаждалаві Асаад Юсеф 43.4 КБ
Обгрунтування структури та змісту навчальної дисципліни "Адаптивне фізичне виховання" в системі вищо Р.В. Чудна 38.1 КБ
Обгрунтування шляхів вдосконалення керування фізичною культурою та спортом в Іорданії Аль Шаар Амер Алі 16.9 КБ
Оздоровча фізична культура хлопчиків 12 - 14 років у позаурочний час Салман Хані Руміє 60.4 КБ
Оздоровчо-прикладне фізичне виховання студентів спеціального медичного відділення з використанням тр І.П. Чабан 33.7 КБ
Оптимізація занять оздоровчої спрямованості у фізичному вихованні хлопчиків 11 - 14 років К.М. Сидорченко 39.6 КБ
Оптимізація індивідуальної тренувально-оздоровчої програми для студентів вищих педагогічних навчальн І.Б. Верблюдов 113.0 КБ
Оптимізація професійно-стрілецької підготовки особового складу підрозділів органів внутрішніх справ А.М. Ковальчук 20.6 КБ
Оптимізація процесу фізичного виховання в аграрних вищих навчальних закладах України з використанням Л.В. Хрипко 26.1 КБ
Оптимізація процесу формування постави у дітей молодшого шкільного віку з використанням комп'ютерних О.-О.Ю. Бубела 21.7 КБ
Оптимізація психофізичної підготовки курсантів вищих закладів освіти МВС України А.Р. Лущак 21.6 КБ
Оптимізація рухової активності студенток залежно від психофізичних особливостей С.Ю. Ніколаєв 28.3 КБ
Оптимізація соціальної адаптації студентів початкових курсів засобами фізичної культури Р.М. Стасюк 81.6 КБ
Оптимізація спеціальної фізичної підготовленості юних тхеквондистів на етапі попередньої базової під О.В. Лукіна 77.1 КБ
Оптимізація техніко-тактичної підготовки фехтувальників-шаблістів на етапі спеціалізованої базової п І.Г. Рощін 32.4 КБ
Оптимізація тренувального процесу в акробатичному рок-н-ролі на етапі початкової підготовки Л.С. Луценко 152.7 КБ
Оптимізація тренувального процесу кваліфікованих баскетболісток засобами швидкісно-силової спрямован Т.В. Вознюк 35.3 КБ
Оптимізація фізичного виховання дітей 7 - 8 років засобами легкої атлетики М.М. Борейко 24.8 КБ
Оптимізація фізичного виховання студентів вищих закладів освіти гуманітарного профілю А.І. Драчук 22.5 КБ
Оптимізація фізичного стану бігунів на середні дистанції як фактор підвищення ефективності тренуваль С.І. Караулова 109.0 КБ
Оптимізація фізичної підготовки курсантів вищих військових навчальних закладів у період первинного п О.Г. Піддубний 26.0 КБ
Оптимізація фізичної підготовки курсанток вищих військових навчальних закладів з урахуванням специфі О.Г. Шалепа 25.4 КБ
Оптимізація фізичної підготовки курсанток вищих військових навчальних закладів з урахуванням специфі Олександр Григорович Шалепа 113.9 КБ
Оптимізація швидкісно-силових компонентів техніки індивідуальних комбінацій ударів боксерів на етапа С.А. Нікітенко 26.2 КБ
Організаційна взаємодія в соціальному управлінні М.В. Туленков 67.5 КБ
Організаційні аспекти інформаційного забезпечення вищих навчальних закладів фізкультурного профілю Ірина Рудольфівна Свістельник 51.5 КБ
Організаційні аспекти оптимізації діяльності спортивних шкіл на основі програмно-цільового управлінн Г.М. Путятіна 82.5 КБ
Організаційні засади активізації спортивно-оздоровчої діяльності студентів в умовах вищого навчально В.Б. Базильчук 29.6 КБ
Організаційні основи розвитку ігрових видів спорту в Україні (на прикладі гандболу) І.С. Павлюк 34.0 КБ
Організаційні основи розвитку фізкультурно-спортивного руху в Україні впродовж ХХ століття А.О. Кухтій 30.0 КБ
Організаційні основи розвитку фізкультурно-спортивного руху серед сільського населення України М.М. Кость 125.5 КБ
Організаційно-методичне забезпечення фізичного виховання студенток з урахуванням оваріально-менструа Г.В. Клименко 41.2 КБ
Організаційно-методичні аспекти оптимізації фізичної активності жінок-учителів 36 - 55 років М.О. Ріпак 33.6 КБ
Організаційно-методичні аспекти підготовки бакалаврів фізичної реабілітації в Канаді А.М. Герцик 33.8 КБ
Організаційно-методичні аспекти фізичного виховання дітей старшого дошкільного віку з відхиленнями у Л.В. Козіброда 26.1 КБ
Організаційно-методичні основи використання рухливих ігор у фізичному вихованні молодших школярів із О.М. Лесько 28.8 КБ
Організаційно-методичні основи оздоровчого тренування студентів з низьким рівнем соматичного здоров' В.В. Пильненький 31.1 КБ
Організаційно-методичні основи пропагандистської та рекламної діяльності в сфері фізичної культури і Н.Я. Тарасюк 28.6 КБ
Організаційно-методичні основи розвитку спортивно-оздоровчого туризму в Китаї Ма Цзиньган 36.7 КБ
Організаційно-методичні основи туристично-краєзнавчої діяльності в школі та її вплив на організм шко Є.З. Рут 190.9 КБ
Організаційно-методичні особливості підготовки фахівців фізичної реабілітації в Йорданії Ризик Алла Мустафа Хусин Кавакзе 28.0 КБ
Організаційно-педагогічні аспекти розвитку олімпійських видів спортивної боротьби в Україні у 80-і - Д.І. Голод 29.6 КБ
Організаційно-педагогічні особливості фізичного виховання старшокласників у сучасних молодіжних орга П.М. Мартин 70.0 КБ
Організаціонно-методичні основи фізичного виховання дітей 5 - 7 років у спортивно-оздоровчих установ О.В. Віндюк 29.6 КБ
Організація і технологія управління фізичною культурою та спортом у системі районного територіально- В.Е. Куделко 36.0 КБ
Організація самостійних занять фізичними вправами у фізичній реабілітації дітей з церебральним парал К.В. Бандуріна 33.9 КБ
Орієнтація тренувального процесу кваліфікованих лижників-гонщиків з урахуванням індивідуально-типоло 35.5 КБ
Основи технології самостійних занять фізичними вправами учнів молодших класів А.В. Віндюк 25.7 КБ
Основні тенденції комерціалізації сучасного олімпійського спорту Зайдіє Мухаммад 17.0 КБ
Особливості багаторічної підготовки висококваліфікованих спортсменок до олімпійських ігор і чемпіона Т.В. Самоленко 161.4 КБ
Особливості передзмагальної підготовки кваліфікованих лижників-гонщиків з урахуванням участі в класи С.М. Котляр 345.1 КБ
Особливості побудови тренувального процесу жінок, які спеціалізуються в спортивній ходьбі С.В. Калитка 37.5 КБ
Особливості побудови тренувального процесу футболістів-ветеранів В.І. Перевозник 102.6 КБ
Особливості розвитку спеціальної витривалості і швидкісно-силових якостей висококваліфікованих спорт С.І. Атаманюк 32.0 КБ
Особливості фізичного розвитку дітей 6 - 8 років в умовах сімейно-суспільного виховання Л.О. Юр'єва 24.8 КБ
Оцінка індивідуальних можливостей моторно обдарованих дітей 4 - 6 років С.Г. Гавришко 31.1 КБ
Оцінка та корекція спеціальної підготовленості юних лижниць-гонщиць на етапах річного циклу Т.І. Дорофєєва 68.1 КБ
Оцінка фізичного стану учнів молодших класів (7 - 12 років) чоловічих шкіл Палестини Абдель Разек Бассам Х. О. 24.0 КБ
Оцінка функціонального стану кваліфікованих спортсменок, які спеціалізуються з настільного тенісу в Віра Михайлівна Улізько 50.3 КБ
Педагогічні аспекти управління руховою активністю молодших школярів О.Д. Швай 37.6 КБ
Педагогічні аспекти формування здорового способу життя у молодших школярів, які проживають в зоні пі Ю.Ю. Цюпак 27.3 КБ
Педагогічні особливості моделей фізичного виховання студентів вузів на різних курсах навчання Н.І. Турчина 71.5 КБ
Передумови збереження досягнень і тривалість спортивної кар'єри у веслуванні академічному Б.Є. Очеретько 38.2 КБ
Підвищення ефективності навчально-тренувального процесу легкоатлетів 10 - 16 років у підготовчому пе Н.С. Сітнікова 54.1 КБ
Підвищення ефективності тренувальної діяльності спортсменів шляхом використання комплексу антиоксида Л.Г. Станкевич 34.1 КБ
Підвищення ефективності тренувальної і змагальної діяльності спортсменів за допомогою корекції супер І.В. Коваль 113.5 КБ
Підвищення фізичної підготовленості студенток, які проживають в умовах радіаційного забруднення Т.Б. Кутек 26.5 КБ
Підвищення фізичної підготовленості школярів 12 - 14 років, у позакласних формах занять в умовах рад М.А. Галайдюк 37.8 КБ
Підготовка вчителя фізичної культури у процесі вивчення курсу "Легка атлетика" С.І. Савчук 20.6 КБ
Підготовка майбутніх фахівців фізичної культури до правового забезпечення професійної діяльності Світлана Богданівна Мальона 31.5 КБ
Підготовка студентів вищих закладів освіти до самостійних занять фізичними вправами Є.О. Котов 37.3 КБ
Підготовка студентів факультетів фізичної культури до військово-патріотичного виховання учнів В.В. Олещук 19.3 КБ
Підготовка студентів факультету фізичної культури до фізкультурно-оздоровчої роботи (на прикладі пла Я.М. Ніфака 22.5 КБ
Підготовка фахівців у вищих навчальних закладах фізичного виховання і спорту до практичної діяльност Г.Г. Маланчук 29.8 КБ
Планування навчально-тренувального процесу футболістів-інвалідів з наслідками дитячого церебрального С.В. Овчаренко 39.3 КБ
Планування тренувальних засобів загальної і спеціальної спрямованості на різних етапах багаторічної А.Л. Палатний 23.8 КБ
Планування тренувальних навантажень в передзмагальному мезоциклі для акробатичних пар з урахуванням Н.В. Бачинська 32.6 КБ
Побудова довільних композиційних програм гімнастичних вправ на колоді О.О. Омел'янчик 155.0 КБ
Побудова і контроль тренувального процесу волейболісток на етапі спеціалізованої базової підготовки Є.В. Кудряшов 86.2 КБ
Побудова рекреаційних занять з пул-більярду для осіб зрілого віку В.О. Нагорна 41.8 КБ
Побудова тренувальних занять змагальної спрямованості кваліфікованих спортсменок у фехтуванні на шпа Л.В. Ясько 31.9 КБ
Побудова тренувального процесу в паверліфтингу (силовому триборстві) у підготовчому періоді Т.М. Дідик 31.3 КБ
Побудова тренувального процесу в пауерліфтингу на етапі безпосередньої підготовки до змагань А.І. Стеценко 61.7 КБ
Побудова тренувального процесу важкоатлеток високої кваліфікації у річному макроциклі С.О. Пуцов 38.5 КБ
Побудова тренувального процесу спортсменів різної кваліфікації, які спеціалізуються з кіокушинкай ка В.Г. Саєнко 64.8 КБ
Побудова тренувального процесу студентських футбольних команд з урахуванням різного рівня підготовле П.Є. Перепелиця 88.2 КБ
Побудова тренувального процесу тенісистів першого року навчання в умовах клубної системи О.В. Лазарчук 82.7 КБ
Побудування тренувальних програм відновних мікроциклів у юних лижників-гонщиків 15 - 16 років Л.М. Таран 258.2 КБ
Поверхневе дихання і дозована ходьба у фізичній реабілітації жінок репродуктивного віку з екстрагені Н.В. Гончарук 35.4 КБ
Поєднаний розвиток фізичних і пізнавальних здібностей дітей 5 і 6 років у процесі фізичного вихованн А.А. Пивовар 33.5 КБ
Поєднання базової і варіативної частин програми з фізичної культури школярів І.В. Бакіко 154.4 КБ
Показники просторово-часової точності кидкових дій як критерій відбору юних гандболістів Т.А. Кропивницька 72.0 КБ
Порівняльна ефективність тренування бігунів на довгі та середні дистанції в умовах низькогір'я (1000 І.А. Палатний 44.4 КБ
Послідовність і ефективність навчання технічним прийомам юних гандболістів на початковому етапі підг О.М. Соловей 21.4 КБ
Початкова підготовка в художній гімнастиці дівчаток 7 - 9 років з урахуванням розвитку сприйняття ча А.М. Дячук 39.3 КБ
Початкова підготовка юних яхтсменів І.Т. Скрипченко 136.2 КБ
Превентивна фізична реабілітація як стратегія профілактики хронічних соматичних захворювань Н.І. Соколова 75.6 КБ
Принципи проектування регіональної і локальної систем організації фізичного виховання школярів В. Ришковськи 97.7 КБ
Прогнозування психологічної сумісності спортсменів у команді (на прикладі ігрових видів спорту) С.С. Бринзак 43.2 КБ