Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Вплив gamma-радіації і НВЧ випромінювання на параметри GaAs польових транзисторів з бар'єром Шотткі - О.Є. Ренгевич
Дослідження впливу НВЧ випромінювання на параметри ПТШ показали, що зміна характеристик настає навіть за незначних термінів обробки. Внаслідок впливу НВЧ випромінювання збільшується висота бар'єра, а фактор ідеальності зменшується. Експериментально доведено, що, аналогічно випадку gamma-опромінювання, існує діапазон термінів обробки, у якому можливе поліпшення параметрів ПТШ.

Методи синтезу коректорів міжсимвольної інтерференції з використанням кумулярних функцій третього по - І.В. Савченко
Дослідження впливу НВЧ випромінювання на параметри ПТШ показали, що зміна характеристик настає навіть за незначних термінів обробки. Внаслідок впливу НВЧ випромінювання збільшується висота бар'єра, а фактор ідеальності зменшується. Експериментально доведено, що, аналогічно випадку gamma-опромінювання, існує діапазон термінів обробки, у якому можливе поліпшення параметрів ПТШ.
Дисертації, автореферати » Політичні науки

Політичні науки - Страница 7, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Українська демократично-хліборобська партія: ідеологія, досвід, уроки О.В. Піскорський 27.4 КБ
Українська діаспора Австралії як суб'єкт політики І.С. Бойко 28.5 КБ
Українська політика щодо євроінтеграційних процесів О.О. Ковальова 61.5 КБ
Українська радикальна партія - Українська соціалістично-радикальна партія: ідеологія, організація, п М.Б. Міщук 53.9 КБ
Український консерватизм: історія і сучасність Н.А. Козак 30.2 КБ
Український націонал-комунізм: витоки, сутність, еволюція А.В. Кам'янська 52.5 КБ
Український парламентаризм: проблеми становлення і розвитку (політологічний аналіз) В.А. Звірковська 34.0 КБ
Українсько-німецькі відносини: політичний та безпековий вимір співробітництва Г.В. Старостенко 30.7 КБ
Українсько-польські етнополітичні відносини 40-50-х років ХХ століття Ігор Євгенович Цепенда 59.3 КБ
Українсько-турецьке співробітництво як фактор регіональної безпеки В.О. Шишкіна 37.1 КБ
Українці в Польщі: проблема збереження етнонаціональної ідентичності як чинник українсько-польських В.П. Кирилич 23.4 КБ
Управління політичним конфліктом: теоретичні аспекти та українська пострадянська дійсність С.І. Ростецька 28.9 КБ
Участь громадськості у формуванні партійної політики: світовий досвід та українська практика Р.В. Чупрін 30.2 КБ
Участь громадян України у циклічних політичних процесах трансформаційного періоду Н.Ю. Ротар 66.4 КБ
Фактор особистості у формуванні та здійсненні зовнішньої політики у сучасній міжнародній системі К.С. Головинський 28.7 КБ
Фактор преси у конституційному процесі в Україні Е.В. Мамонтова 29.4 КБ
Фактор транснаціональної злочинності в сучасних міжнародних відносинах А.Д. Дорошенко 31.4 КБ
Феномен бюрократії в трансформаційному суспільстві В.Г. Пугач 30.4 КБ
Феномен виникнення та проявів тероризму в сучасних умовах Л.І. Мошкова 41.4 КБ
Феномен жіночого політичного лідерства в Україні Л.С. Трофименко 27.9 КБ
Феномен політичної сили в транзитивному українському суспільстві: Крим у пострадянський період Л.С. Гаспарян 33.3 КБ
Формування громадської думки в умовах легітимації політичної влади (масовокомунікативний вимір) В.І. Набруско 33.1 КБ
Формування гуманістичних цінностей у політичній свідомості молоді В.М. Ярошенко 29.7 КБ
Формування етнополітики в Україні: теоретико-методологічні та концептуальні засади О.В. Антонюк 48.7 КБ
Формування зовнішньополітичних орієнтацій суспільств перехідного періоду засобами масової комунікаці Н.Д. Олексієнко 26.9 КБ
Формування іміджу політичного лідера в процесі виборчої кампанії Н.В. Лікарчук 30.8 КБ
Формування масового суспільства як необхідна передумова становлення та механізм забезпечення функціо М.В. Чабанна 29.6 КБ
Формування моделі державно-церковних відношень в Україні С.М. Осиповський 27.1 КБ
Формування нового світового порядку в умовах глобалізації М.Х. Ялі 35.2 КБ
Формування політичних стереотипів ЗМІ як технологія впливу на політичний процес О.М. Шерман 94.6 КБ
Формування політичних цінностей та орієнтацій середнього класу як чинник демократизації сучасного ук В.В. Козьма 34.8 КБ
Формування політичного іміджу України в міжнародному інформаційному просторі О.В. Швець 44.5 КБ
Формування політичної культури сучасної владної еліти в Україні В.В. Добіжа 49.0 КБ
Формування політичної культури українського суспільства: проблеми і перспективи розвитку О.О. Проскуріна 34.7 КБ
Формування системи політичних цінностей у сучасному соціумі Л.І. Лясота 28.3 КБ
Формування та еволюція зовнішньополітичної стратегії України (1991 - 2004 рр.) А.М. Зленко 26.2 КБ
Формування та здійснення зовнішньої політики України (1990 - 1999 рр.) О.В. Сивак 24.9 КБ
Формування української політичної нації в сучасних умовах: проблеми і перспективи І.Ю. Іванов 40.3 КБ
Формування української політичної нації: передумови та перспективи О.Ю. Хорошилов 29.2 КБ
Фрагментарна політична культура як вияв перехідного періоду розвитку українського суспільства Світлана Анатоліївна Корж 37.5 КБ
Французько-німецьке партнерство в європейських інтеграційних процесах (1989 - 2006 рр.) І.-А.Б. Добровольська 40.8 КБ
Центр-периферійні відносини в територіально-політичній системі держави з позицій просторової ідентиф В.М. Лісовський 36.4 КБ
Центральна та Східна Європа у зовнішній політиці Республіки Польща І.Р. Гуцуляк 41.2 КБ
Цивілізований лобізм як чинник політічної культури: концептуальний та прикладний виміри О.М. Войнич 42.2 КБ
Ціннісне та інституційно-владне забезпечення політичної свободи в умовах демократії: політологічний І.І. Прокопчук 27.6 КБ
Ціннісний вимір функціонування груп політичних інтересів в Україні О.В. Семченко 30.0 КБ
Чинник глобального лідерства США у формуванні військово-політичної та оборонної стратегії Франції О.С. Лозовицький 42.3 КБ
Чинник кризовості у трансформуванні суспільно-політичних систем перехідного періоду А.Л. Черній 37.7 КБ
Чорноморське регіональне співробітництво як геополітичний чинник міжнародних інтеграційних процесів Н.І. Мхитарян 19.4 КБ
Ядерне нерозповсюдження у світовій політиці С.П. Галака 58.4 КБ
Ядерне стримування в політиці США і Росії в постбіполярний період П.А. Сіновець 29.4 КБ