Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Полімерні біоциди на основі некласичних сульфонамідів - О.М. Крупка
Уперше синтезовано й охарактеризовано три нових бензолсульфонамідів, чотири нових азидобензолсульфонамідів, чотири нових метакрилових мономерів на основі бензолсульфонамідів, всього синтезовано 20 модельних сполук, з використанням спектральних методів підтверджено їх будову. Досліджено кінетику фотолізу азидів у розчинах. Установлено кінетичні закономірності радикальної термоініційованої полімеризації метакриламідів бензолсульфонамідів за дилатометричним методом. Відзначено, що одержані результати дозволяють здійснювати фотохімічну модифікацію поверхні полімерних матеріалів азидами на основі бензолсульфонамідів, що передбачає їх застосування як біостабілізаторів пластичних мас.

Обмін білків в організмі курей різного віку при згодовуванні жирів - Г.М. Кузняк
Уперше синтезовано й охарактеризовано три нових бензолсульфонамідів, чотири нових азидобензолсульфонамідів, чотири нових метакрилових мономерів на основі бензолсульфонамідів, всього синтезовано 20 модельних сполук, з використанням спектральних методів підтверджено їх будову. Досліджено кінетику фотолізу азидів у розчинах. Установлено кінетичні закономірності радикальної термоініційованої полімеризації метакриламідів бензолсульфонамідів за дилатометричним методом. Відзначено, що одержані результати дозволяють здійснювати фотохімічну модифікацію поверхні полімерних матеріалів азидами на основі бензолсульфонамідів, що передбачає їх застосування як біостабілізаторів пластичних мас.
Дисертації, автореферати » Політичні науки

Політичні науки - Страница 6, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Символічні форми легітимації політичних режимів П.М. Олещук 37.1 КБ
Синергетичний підхід у політичних дослідженнях (на прикладі аналізу політико-владної взаємодії у тер Л.В. Бойко-Бойчук 30.9 КБ
Система організації влади великого міста: політологічний аналіз В.В. Наконечний 33.2 КБ
Системні особливості розвитку країн ЦСЄ в контексті адаптації євроінтеграційного процесу І.І. Грицуник 53.2 КБ
Соціальна держава: еволюція ідеї, сутність та перспективи становлення в сучасній Україні А.О. Сіленко 72.9 КБ
Соціальна держава: структурно-функціональний аналіз Л.О. Четверікова 33.7 КБ
Соціальна держава: сучасні тенденції та перспективи розвитку в Україні А.П. Супруненко 77.4 КБ
Соціальна ефективність ідеалізованих моделей адміністративно-командної системи Д.Й. Власенко 31.2 КБ
Соціальна політика як засіб системного забезпечення демократичних реформ О.Д. Доронін 28.5 КБ
Соціальна, правова держава як фактор розвитку демократичного суспільства в Україні В.М. Співак 29.7 КБ
Соціальний діалог в контексті взаємодії громадянського суспільства і держави В.В. Давиденко 61.2 КБ
Соціальний діалог як інструмент впровадження державної соціальної політики Н.А. Громадська 27.5 КБ
Соціально-політична інтеграція українців у поліетнічне суспільство Канади В.Ю. Макар 33.9 КБ
Соціально-політичний вимір в'єтнамського досвіду модернізації Т.В. Грищенко 33.0 КБ
Соціально-політичний контекст локальних війн і воєнних конфліктів в умовах глобалізації С.В. Сірий 37.2 КБ
Соціально-політичні орієнтації молоді у контексті трансформаційних змін в Україні на початку XXI сто Наталія Євгенівна Мазіна 40.2 КБ
Соціально-політичні особливості інформаційного суспільства В.В. Недбай 24.2 КБ
Соціально-політичні фактори трансформації етнічної самосвідомості українців другої половини XX ст. С.В. Ситник 26.6 КБ
Соціально-правова держава: сутність, проблеми політичної модернізації Федір Пилипович Шульженко 69.7 КБ
Соціокультурні чинники формування міграційної політики в суспільстві, що трансформується К.І. Бондаренко 28.6 КБ
Специфіка розвитку політичного процесу у виборчих кампаніях 2004 - 2006 рр. в України У.Р. Лукач 31.4 КБ
Співвідношення влади та самоврядування в процесі здійснення політичного управління сучасними суспіль Л.М. Дунаєва 54.5 КБ
Співвідношення міжурядового та наднаціонального управління в європейських інтеграційних процесах А.П. Сапсай 36.2 КБ
Співвідношення традиції і модернізації у прцесі становлення громадянського суспільства в Україні В.О. Нікітін 39.1 КБ
Співробітництво України з державами Співдружності Націй: проблеми становлення та розвитку П.М. Ігнатьєв 25.3 КБ
Спільна політика Європейського Союзу у сфері безпеки та оборони в умовах його розширення О.Л. Семенюк 34.2 КБ
Сталий розвиток як предмет міжнародної співпраці. Політологічний аспект К.О. Дергачова 34.6 КБ
Сталінізм як різновид тоталітаризму (історико-політологічний аспект) В.Я. Томахів 29.9 КБ
Становлення демократичної політичної системи та процес європейської інтеграції України: фактори взає Ф.В. Барановський 75.2 КБ
Становлення єдиної національної ідентичності в контексті реалізації національних інтересів України Г.О. Палій 27.9 КБ
Становлення і розвиток виконавчої влади в Україні А.А. Коваленко 55.1 КБ
Становлення і розвиток новітньої соціал-демократії в Україні О.Г. Чувардинський 28.8 КБ
Становлення і трансформація політичних інституцій західного регіону України в 90-х роках ХХ ст. В.В. Бусленко 40.0 КБ
Становлення інститутів державної влади в добу гетьманату Богдана Хмельницького 34.9 КБ
Становлення лобізму в сучасній Україні Олена Володимирівна Гросфельд 30.8 КБ
Становлення політичного лідерства управлінської еліти в суспільстві перехідного періоду О.С. Логвиненко 37.5 КБ
Становлення політичного центризму в партійному житті України А.В. Бородай 36.1 КБ
Становлення політичної культури молоді в умовах демократизації сучасного українського суспільства А.А. Карнаух 30.3 КБ
Становлення системи безпеки і співробітництва в Чорноморському регіоні та роль України у цьому проце С.В. Глебов 26.5 КБ
Становлення та особливості політичної думки доби Хмельниччини С.В. Полтавець 29.1 КБ
Становлення та особливості функціонування гендерної демократії в сучасному українському суспільстві О.М. Венгер 36.1 КБ
Становлення та розвиток співробітництва України та Південно-Африканської Республіки Г.О. Музика 27.7 КБ
Становлення та утвердження соціальної держави в Канаді (30-ті - 60-ті рр. XX ст.) І.І. Макух-Федоркова 41.5 КБ
Становлення та функціонування органів державної влади України в контексті євроінтеграційних процесів О.М. Лисенко 34.3 КБ
Створення системи європейських і євроазійських транспортних коридорів у контексті політики розширенн М.М. Алієв 29.0 КБ
Створення системи моніторингу соціально-політичних процесів в Криму М.В. Гаспарян 31.2 КБ
Стратегії політичної конвертації суспільних капіталів у пострадянських державах Н.О. Наталіна 45.5 КБ
Стратегії політичної модернізації країн Латинської Америки О.І. Ткач 66.3 КБ
Стратегічне партнерство в українсько-польських відносинах О.М. Знахоренко 34.4 КБ
Стратегічне партнерство в українсько-російських відносинах Ю.О. Седляр 35.0 КБ
Стратегічне партнерство країн Північної Африки в євроінтеграційному контексті І.В. Коваль 39.2 КБ
Стратегічне партнерство у зовнішній політиці України І.І. Жовква 32.2 КБ
Стратегічне управління інвестиційними партійно-політичними проектами в сучасній Україні В.С. Сергєєв 45.6 КБ
Стратегія міграційної політики в період національно-державного будівництва Д.М. Баланюк 45.6 КБ
Суб'єктність міжнародних неурядових організацій у світовій політиці Л.Н. Чернявська 36.8 КБ
Судова влада в контексті демократичної трансформації українського суспільства І.Р. Рекецька 27.8 КБ
Судова влада у взаємодії громадянського суспільства та держави Л.В. Вінокурова 41.8 КБ
Суспільні ідеї як чинник формування політичної нації М.М. Розумний 51.5 КБ
Суспільно-політична діяльність конгресу українців Канади Ю.О. Балицька 36.9 КБ
Суспільно-політична діяльність неформальних об'єднань молоді України у 1953 - 1991 роках С.В. Сорока 34.4 КБ
Суспільно-політичний вимір та правові механізми протидії ксенофобії в Україні В.А. Явір 41.7 КБ
Суспільно-політичні настрої населення України у роки Другої світової війни В.А. Гриневич 54.8 КБ
Суспільно-політичні погляди та державотворчі ідеали Осипа Назарука О.Я. Зелена 36.0 КБ
Суспільно-політичні погляди та державотворчі ідеали С.Шелухіна Я.Б. Турчин 33.1 КБ
Суспільно-політичні трансформації в Україні (квітень 1985 - серпень 1991 рр.): історико-політологічн О.Д. Бойко 69.3 КБ
Суспільно-політичні, економічні та наукові зв'язки України та Греції (90-ті роки XX ст.) С.В. Мякушко 30.9 КБ
Сутність і особливості української соціал-демократії у політичній концепції Володимира Левинського Л.П. Кобута 33.0 КБ
Сутність та основні проблеми політичної концепції Володимира Старосольського Ольга Володимирівна Панок 17.4 КБ
Сутність та особливості концепцій демократичного елітизму Л.П. Ходаківська 25.8 КБ
Сучасна політична культура України в умовах глобалізації інформаційного суспільства О.О. Проскуріна 71.4 КБ
Сучасні моделі парламентського бікамералізму Н.В. Кісельова 41.7 КБ
Сучасні тенденції формування інституту політичного лідерства та їх прояв в Україні С.А. Осипова 28.4 КБ
Сучасні українсько-польські міждержавні відносини: політичний аспект В.І. Моцок 28.0 КБ
Східне Середземномор'я в системі регіональних пріоритетів України А.І. Веселовський 29.1 КБ
Тенденції процесу політичної соціалізації молоді в сучасній Україні Н.В. Пробийголова 37.4 КБ
Тенденції розвитку масової політичної свідомості в сучасній Україні Л.О. Левченко 27.8 КБ
Тенденції розвитку міжконфесійних відносин в Автономній Республіці Крим: політологічний аналіз М.А. Жидков 35.6 КБ
Теоретико-методологічний інструментарій і засоби забезпечення політичного аналізу і прогнозування в К.О. Ващенко 77.1 КБ
Теоретико-методологічні засади аналізу сучасного авторитаризму (на прикладі Росії та Білорусі) Г.В. Шипунов 34.7 КБ
Теоретико-методологічні засади політологічного аналізу глобалізації управління М.А. Шепєлєв 77.0 КБ
Теоретико-методологічні засади української суспільно-політичної думки: проблеми становлення та розви Ю.А. Левенець 70.5 КБ
Теоретико-методологічні основи аналізу політичного процесу у сучасній політичній науці А.К. Волинський 26.4 КБ
Теоретичний та практичний виміри розширення Європейського Союзу В.В. Копійка 55.8 КБ
Теоретичні засади визначення загроз національній безпеці України та шляхи її забезпечення О.Л. Хилько 23.6 КБ
Теоретичні проблеми взаємодії гілок влади у пострадянських суспільствах (Україна, Росія, Білорусь) Нгуен Ван Зунг 27.6 КБ
Теорії демократії в сучасній американській політичній науці Т.Ю. Грозіцька 27.4 КБ
Теорія поліархії Р.Даля: концептуальні засади та практика Н.А. Ліпковська-Надєїна 29.7 КБ
Технологічність процесу політичного лідерства Мар'яна Володимирівна Школяр 41.3 КБ
Толерантність як ціннісна детермінанта політичної культури В.В. Логвинчук 35.6 КБ
Тоталітарна держава: еволюція політичних режимів у міжнародному контексті В.М. Розумюк 34.5 КБ
Транзитивні особливості формування електорального простору сучасної України В.П. Березинський 49.6 КБ
Транскордонне співробітництво в системі процесів регіональної інтеграції України: політологічний ана Є.В. Рябінін 29.2 КБ
Трансформаційні та модернізаційні аспекти політичної системи сучасної України: політологичний аналіз О.І. Категоренко 32.6 КБ
Трансформація відносин Європейського Союзу та США в постбіполярний період М.А. Миронова 38.0 КБ
Трансформація державного суверенітету в умовах глобалізації Т.В. Кремень 32.9 КБ
Трансформація ідентичності нових незалежних держав Центральної Азії в системі сучасних міжнародних в Р.Н. Жангожа 78.4 КБ
Трансформація інституту багатопартійності країн Європи в умовах сучасного політичного процесу К.П. Меркотан 32.6 КБ
Трансформація інституту національної держави в умовах глобалізації І.В. Алєксєєнко 52.4 КБ
Трансформація концепції нейтралітету в умовах глобалізації Н.А. Мельник 36.9 КБ
Трансформація політичних систем України та Білорусі: порівняльний аналіз О.О. Долженков 53.2 КБ
Трансформація політичного режиму в Україні на регіональному та субрегіональному рівні Валентина Вікторівна Романова 32.2 КБ
Трансформація політичного руху в масову політичну партію нового типу на прикладі NSDAP і PNF (порівн Ю.А. Михальчишин 33.1 КБ
Трансформація політичної ідеології держави в контексті боротьби з міжнародним тероризмом: проблеми і О.В. Коломієць 30.4 КБ
Трансформація ролі субнаціональних регіонів у сучасних політичних процесах В.П. Рогатін 30.6 КБ
Трансформація системи владних інститутів в Іспанії при переході від франкізму до демократії В.Ю. Лесняк 45.9 КБ
Трансформація української національної ідентичності в умовах глобалізації Н.Є. Пелагеша 38.4 КБ
Трансформація японсько-американського військово-політичного союзу в постбіполярний період П.І. Драган 41.8 КБ
Угорська національна меншина в Україні як суб'єкт політики Н.П. Шипка 33.0 КБ
Україна в геополітичних інтересах країн Середнього Сходу: Туреччини, Ірану, Афганістану Р.В. Стадніченко 26.4 КБ
Україна в геополітичній стратегії Росії (1991 - 2008 рр.): політологічний аналіз джерел формування п М.М. Гнатюк 176.2 КБ
Україна в європейському воєнно-політичному вимірі А.А. Соболєв 33.2 КБ
Україна в зовнішній політиці Республіки Польща: євроатлантичний та європейський інтеграційний вимір С.В. Стоєцький 29.9 КБ
Україна в політичному процесі Європи 1914-1921 рр. (За матеріалами німецькомовної літератури) О.Л. Семотюк 27.6 КБ
Україна в сучасному геополітичному просторі (політико-медійний аспект) О.М. Яхно 36.4 КБ
Україна і Польща: моделі політичної модернізації Г.І. Зеленько 36.0 КБ