Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Аналіз, синтез та діагностика складних радіаційно-індукованих та багатошарових систем на поверхні тв - О.А. Галуза
Створено оригінальний комплекс автоматизованих оптичних методик для неруйнівного дослідження властивостей поверхні різних твердих тіл, доведено його ефективність для ранньої діагностики радіаційних перетворень металів. Розроблено оригінальні підходи до аналізу та синтезу багатошарових твердотільних систем, які базуються на використанні особливостей конкретних систем, що дає можливість в ряді випадків істотно спростити розв'язання задачі. Проведено дослідження поверхні ряду металів і сплавів під дією опромінення іонами дейтерію, яке імітує радіаційні умови енергетичних реакторів. Описано особливості формування порушеного шару на поверхні різних матеріалів. Досліджено структуру й оптичні властивості масивного аморфного металевого сплаву Viterloy-1 на основі цирконію у первинному стані та після опромінення іонами дейтерію. Визначено та пояснено високий ступінь стійкості цього сплаву до використання радіаційних факторів.

Електродинаміка плазмових та плазмоподібних уповільнюючих структур для НВЧ-генераторів великих потуж - Г.В. Сотніков
Створено оригінальний комплекс автоматизованих оптичних методик для неруйнівного дослідження властивостей поверхні різних твердих тіл, доведено його ефективність для ранньої діагностики радіаційних перетворень металів. Розроблено оригінальні підходи до аналізу та синтезу багатошарових твердотільних систем, які базуються на використанні особливостей конкретних систем, що дає можливість в ряді випадків істотно спростити розв'язання задачі. Проведено дослідження поверхні ряду металів і сплавів під дією опромінення іонами дейтерію, яке імітує радіаційні умови енергетичних реакторів. Описано особливості формування порушеного шару на поверхні різних матеріалів. Досліджено структуру й оптичні властивості масивного аморфного металевого сплаву Viterloy-1 на основі цирконію у первинному стані та після опромінення іонами дейтерію. Визначено та пояснено високий ступінь стійкості цього сплаву до використання радіаційних факторів.
Дисертації, автореферати » Політичні науки

Політичні науки - Страница 4, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Особливості політичної участі осіб з функціональними обмеженнями у сучасному політичному процесі в У A.П. Гірман 38.3 КБ
Особливості розвитку партійної системи Австрії у контексті європейських трансформаційних процесів В.В. Семенко 32.1 КБ
Особливості розвитку партійної системи Росії після федеральних вибрчих кампаній 2003 - 2004 рр. П.О. Молочко 38.7 КБ
Особливості розвитку політичних партій і партійних систем у посткомуністичних країнах О.О. Нікогосян 29.3 КБ
Особливості становлення громадського суспільства в Україні: теорія і практика А.В. Грамчук 28.2 КБ
Особливості становлення сучасної української політичної еліти В.А. Рихлік 62.9 КБ
Особливості сучасних збройно-політичних конфліктів О.В. Батрименко 36.3 КБ
Особливості сучасного розвитку політичної системи суспільства у країнах Південно- Східної Азії (полі Нгуен Куок Вінь 20.9 КБ
Особливості трансформації виборчої системи сучасної України В.П. Гончарук 25.0 КБ
Особливості трансформації партійної системи України за роки незалежності О.Ю. Бойко 37.7 КБ
Особливості трансформації політичної культури в умовах становлення демократичного політичного режиму В.С. Ясинська 39.3 КБ
Особливості трансформації політичної системи України в епоху Гетьманщини Ю.М. Пазиніч 33.9 КБ
Особливості формування громадянського суспільства в процесі політичної модернізації України В.І. Безродна 25.5 КБ
Особливості формування політичної культури молоді в умовах глобалізації О.О. Морозова 32.5 КБ
Паблік рилейшнз Збройних сил як фактор демократизації та оптимізації цивільно-військових відносин У.В. Ільницька 36.5 КБ
Палестинська проблема в зовнішній політиці США наприкінці 80-х - 90-ті роки Найрат Мухамед Раед 18.9 КБ
Палестинська проблема в зовнішній політиці США наприкінці 80-х-90-ті роки Найрат Мухамед Раед 18.9 КБ
Парадигма успіху в політичній сфері сучасного суспільства Л.С. Хорішко 32.4 КБ
Парламент України в політичній комунікації: політологічний аналіз Ю.С. Ганжуров 51.8 КБ
Парламентська відповідальність уряду: світовий та український досвід Р.М. Павленко 25.6 КБ
Парламентська діяльність політичних партій України і Росії у пострадянський період Л.С. Скочиляс 42.4 КБ
Парламентська опозиція як чинник функціонування сучасної демократії І.В. Зарицька 31.8 КБ
Парламентські об'єднання: світовий досвід та українська практика (політологічний аналіз) В.М. Голишев 30.0 КБ
Партії в політичній системі перехідного періоду: українська практика і світовий досвід В.А. Базів 44.3 КБ
Партії і партійні системи у сучасному демократичному процесі О.С. Стаценко 33.3 КБ
Партійна система в умовах модернізації суспільства: світовий досвід і Україна Л.М. Дунаєва 26.7 КБ
Партійна система Німеччини: політологічний аналіз механізму взаємодії органів державної влади та пол А.Ю. Ключкович 33.1 КБ
Партійно-державна політика щодо релігії та релігійних інституцій в Україні 1940 - 1960-х років: полі В.А. Войналович 54.2 КБ
Партійно-політична система сучасної Канади В.В. Запаранюк 34.2 КБ
Перехід до демократії в Чеській Республіці Н.В. Марадик 36.5 КБ
Позиція України у процесі врегулювання Придністровського конфлікту В.І. Пінцак 28.5 КБ
Політизація російської етнічності в Україні (1991 - 2002 рр.) В.М. Нагірний 34.1 КБ
Політика Великої Британії у контексті формування інформаційного суспільства О.В. Оверчук 30.9 КБ
Політика Європейського Союзу в арабському регіоні (70-80-і роки) Хусейн Талаль Маклад 24.5 КБ
Політика міжнародного співтовариства по врегулюванню конфлікту в Боснії та Герцеговині (1992 - 1995 В.І. Безрученко 23.4 КБ
Політика нейтралітету і позаблоковості в сучасній архітектурі європейської безпеки В.М. Вдовенко 34.4 КБ
Політика органів державної влади щодо ЗМІ в Україні: проблеми взаємодії І.О. Гаврада 33.2 КБ
Політика Словацької Республіки щодо національних меншин: інституційно-правові та політичні аспекти Н.В. Лазар 34.2 КБ
Політика США в Східній Азії в умовах постбіполярності Н.С. Франчук 38.3 КБ
Політика США щодо країн Перської затоки в кінці 70-х - першій половині 90-х років (військово-політич Адель Ахмед Хайдар 20.2 КБ
Політика України в галузі експорту озброєнь в 90-ті роки ХХ століття В.В. Чередніченко 27.6 КБ
Політика Японії щодо країн АСЕАН (кінець 70-х - 90-і роки) О.В. Радченко 29.8 КБ
Політика: взаємодія реальності і міфу Ю.Ж. Шайгородський 68.1 КБ
Політико-владний потенціал громадянського суспільства в сучасній теорії політики М.М. Калініченко 37.4 КБ
Політико-ділові цикли в контексті управління соціальними змінами: світова практика та український до О.І. Простова 47.9 КБ
Політико-інформаційна детермінанта протиборства з сучасним міжнародним тероризмом С.Р. Постоловський 44.3 КБ
Політико-інформаційний вимір державного брендінгу України Г.В. Шевченко 43.3 КБ
Політико-культурна парадигма державної інформаційної політики І.А. Кисарець 30.7 КБ
Політико-правовий аналіз українсько-російських відносин О.Ю. Тлущак 42.7 КБ
Політико-правові аспекти інтеграції України до організації Північноатлантичного договору Михайло Вікторович Павлюк 32.9 КБ
Політико-правові засади екологічно безпечного розвитку України С.Г. Прутько 31.1 КБ
Політико-правові засади етнонаціональної політики постсоціалістичних країн К.М. Вітман 65.3 КБ
Політико-правові засади становлення міської влади в столиці України в умовах сучасного державотворен Р.М. Молибога 30.3 КБ
Політико-правові засади управління етнічним конфліктом А.І. Кіссе 52.3 КБ
Політико-правові засади формування інституту лобізму в Україні Р.М. Мацкевич 34.3 КБ
Політико-системний аспект об'єднання країни в стратегії Республіки Корея Кан Ден Сік 34.5 КБ
Політико-системні трансформації в регіоні Східна Європа (1989 - 2004) О.І. Брусиловська 53.9 КБ
Політико-стабілізаційна роль місцевого самоврядування в умовах суспільно-політичнотрансформації суча Г.О. Лебединська 31.1 КБ
Політична аргументація як засіб раціоналізації політичної комунікації О.А. Третяк 33.7 КБ
Політична боротьба як форма взаємовідносин соціальних сил в умовах утвердження державності сучасної І.А. Побочий 53.3 КБ
Політична герменевтика як метод політологічного дослідження О.Є. Алексєєв 39.9 КБ
Політична діяльність Симона Петлюри в українському державотворенні В.М. Гоцуляк 32.3 КБ
Політична діяльність: теоретичні засади та практика сучасної України П.В. Кузьмін 66.6 КБ
Політична довіра як складова соціального капіталу громадянського суспільства В.В. Сукачов 31.4 КБ
Політична еліта України: проблема легітимації О.Ю. Дащаківська 28.0 КБ
Політична етика у сучасних соціотрансформаційних процесах: український контекст І.М. Кучеренко 33.7 КБ
Політична етика у філософії М.О.Бердяєва доеміграційного періоду (1900 - 1922 рр.) В.В. Бушанський 38.4 КБ
Політична ідентичність в Україні в період кризи "розвинутого соціалізму" і здобуття державної незале В.П. Землюк 34.6 КБ
Політична ідентичність українського суспільства в умовах європейської інтеграції Олена Леонідівна Добржанська 32.0 КБ
Політична інтеграція в Латинській Америці: генеза, ключові характеристики, детермінанти кризових тен О.І. Ковальова 30.8 КБ
Політична інтеракція у сучасній Україні: особливості та складові Д.В. Яковлев 50.9 КБ
Політична комунікація в демократизації владних відносин України Т.І. Кадлубович 34.6 КБ
Політична комунікація в інформаційному просторі Автономної Республіки Крим М.В. Сомов 93.3 КБ
Політична комунікація в системі міжпартійних та внутрішньопартійних відносин в Україні О.В. Шиманова 33.9 КБ
Політична комунікація як фактор соціокультурної реінтеграції сучасного українського суспільства Олексій Олександрович Ромашко 29.3 КБ
Політична комунікація як чинник трансформації політичних цінностей А.К. Клячин 33.9 КБ
Політична коректність: концептуальні основи та технологічні прийоми О.Ю. Колтунов 37.3 КБ
Політична культура сучасної студентської молоді в Україні (на прикладі вузів м.Києва) М.А. Остапенко 22.3 КБ
Політична культура українського суспільства як чинник його демократизації М.В. Конончук 44.7 КБ
Політична культура як чинник формування громадянського суспільства в Україні В.О. Мельник 35.3 КБ
Політична лояльність як детермінанта забезпечення політичного порядку та стабільності держави А.В. Тітаренко 29.5 КБ
Політична мова як засіб маніпулятивного впливу В.В. Петренко 28.0 КБ
Політична мова як чинник формування інтерсуб'єктивного політичного знання Г.В. Щолокова 30.9 КБ
Політична модернізація та розвиток демократичних процесів в сучасній Україні О.В. Новакова 55.9 КБ
Політична наука і освіта в Україні: передумови виникнення, процес становлення, перспективи розвитку І.А. Горбатенко 32.2 КБ
Політична опозиція в системі владних відносин України С.С. Бондар 32.5 КБ
Політична опозиція в Україні та Республіці Польща в умовах демократичної трансформації: порівняльний О.В. Кукуруз 40.5 КБ
Політична опозиція гетьманатові П.Скоропадського (квітень-грудень 1918р.) О.Є. Бавико 34.5 КБ
Політична опозиція як інститут демократії та суб'єкт політичного процесу сучасного українського сусп Н.І. Піскарьова 39.3 КБ
Політична опозиція як інститут сучасної демократії Н.Ю. Вінничук 30.6 КБ
Політична освіта як засіб формування політичної культури та чинник політичного процесу М.С. Іванов 58.7 КБ
Політична пропаганда як засіб становлення і трансформації політичних режимів М.А. Кравчук 33.5 КБ
Політична реклама у виборчих технологіях: аксіологічно-нормативні виміри та принципи Н.В. Лютко 31.3 КБ
Політична реклама як іміджева технологія у системі комунікації та маркетингу К.В. Луценко 31.2 КБ
Політична реклама як комунікативний процес І.В. Шовкун 30.3 КБ
Політична свідомість українського суспільства в трансформаційний період: чинники формування (політол Ю.Ю. Руденко 44.7 КБ
Політична свідомість: суть та умови її формування в процесі державотворення в Україні С.М. Матвієнків 33.9 КБ
Політична соціалізація молоді в умовах трансформації суспільства: аналіз міжнародного і українського Н.М. Юрій 29.2 КБ
Політична соціалізація молоді в умовах трансформації українського суспільства Я.В. Подолян 32.7 КБ
Політична соціалізація школярів в умовах трансформації українського суспільства М.С. Катаєва 27.7 КБ
Політична соціалізація як складова демократизації сучасного суспільства Н.Г. Ісхакова 36.1 КБ
Політична стабільність: суть і основні засоби її досягнення в Україні І.Б. Кіянка 27.8 КБ
Політична стратегія і тактика в умовах нестабільності суспільно-державного розвитку П.В. Мироненко 37.9 КБ
Політична структуризація в умовах становлення громадянського суспільства в Україні О.О. Полішкарова 27.4 КБ
Політична суб'єктність української нації: генеза, стан, тенденції розвитку О.Ф. Терешкун 32.0 КБ
Політична та етнокультурна маргінальність у трансформаційних процесах пострадянської України О.А. Матета 31.7 КБ
Політична участь громадян України в умовах демократичного транзиту В.І. Бортніков 63.5 КБ
Політична участь жінок країн Центральної і Східної Європи у період системної трансформації кінця XX О.А. Сурніна-Далекорей 35.4 КБ
Політичне забезпечення збалансованого екологічного розвитку сучасного суспільства Л.Л. Стасюк 44.3 КБ
Політичне лідерство: історико-політологічний контекст і сучасне становище А.Д. Пахарєв 53.9 КБ
Політичне лідерство: сутність та механізм формування в Україні С.В. Кузнєцова 36.5 КБ
Політичне моделювання як інформаційно-аналітична технологія (на прикладі етноконфесійних відносин у А.С. Михайлова 59.6 КБ
Політичне прогнозування як засіб забезпечення ефективності функціонування сучасного суспільства І.О. Бутовська-Ілюшко 34.3 КБ
Політичне управління соціально-трудовими конфліктами як фактор суспільної стабільності О.М. Шушпанніков 35.0 КБ
Політичний вимір діяльності фінансово-політичних груп у державах перехідного типу Ігор Вячеславович Рейтерович 40.1 КБ