Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Діелектричні властивості кристалів в системі Li2Ge4O9 - LiNaGe4O9 - Дмитро Михайлович Волнянський


Міцність залізобетонних балок в зоні дії поперечних сил з урахуванням технологічної пошкодженості - О.В. Бондаренко
Дисертації, автореферати » Політичні науки

Політичні науки - Страница 3, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Конституювання української політичної нації у перехідному суспільстві В.Я. Конопельський 25.9 КБ
Контент-аналіз як засіб конституювання та відтворення політичної науки В.В. Осін 42.3 КБ
Контрманіпулятивний вектор оцінювання сучасної зовнішньої політики США Т.В. Семенюта 56.0 КБ
Контроль громадян над лідерами в теорії демократії Р.Даля Н.В. Скоблик 26.8 КБ
Конфліктно-консенсусна парадигма регулювання суспільно-політичних відносин О.М. Москаленко 40.0 КБ
Концепт "громадянське суспільство" в історії та теорії політичної думки Ю.В. Узун 32.5 КБ
Концепт національної безпеки в політичній культурі суспільства Н.Б. Бєлоусова 48.2 КБ
Концептуальне забезпечення американського глобалізму на початку XXI століття О.П. Оборський 44.6 КБ
Концептуальне забезпечення політики США щодо арабських країн Перської затоки (1980 - 2001 рр.) В.В. Грєбцов 37.3 КБ
Концептуальне забезпечення політики США щодо врегулювання арабо-ізраїльського конфлікту в 1991 - 200 А.М. Захарченко 34.3 КБ
Концептуальні засади визначення геополітичних пріоритетів України В.А. Булгаков 28.0 КБ
Концептуальні засади іміджування Росії американськими "мозковими" центрами О.М. Прохоренко 33.8 КБ
Концептуальні засади та інституційні механізми політики Європейського Союзу у сфері туризму О.А. Краєвська 35.0 КБ
Концептуальні засади та політика США щодо миротворчої діяльності ООН А.В. Німченко 22.9 КБ
Концептуальні і політико-практичні засади вирішення гендерної проблеми в Україні О.І. Катан 35.7 КБ
Концептуальні підходи та політико-правові засади забезпечення індивідуальних і колективних прав наці П.П. Муцький 30.8 КБ
Концептуальні та структурно-політичні виміри віртуальної дипломатії Н.О. Піпченко 29.2 КБ
Концепції чорноморської орієнтації України у вітчизняній політичній думці першої половини ХХ столітт Л.М. Домащенко 32.1 КБ
Концепція нації і держави Володимира Старосольського В.Л. Згурська 41.1 КБ
Концепція української держави в ідеології ОУН (1939-й - 1950-ті роки) А.І. Рибак 32.6 КБ
Корпоративізм як модель взаємодії держави і громадського суспільства В.М. Гончар 30.6 КБ
Корупція як соціально-політичний феномен Є.В. Невмержицький 66.0 КБ
Кризові репутаційні стратегії держав у міжнародних відносинах (на прикладі України та Російської Фед О.Ю. Запорожець 30.3 КБ
Критерії і механізми забезпечення міжнародно-політичних інтересів США в нестаціонарній системі міжна І.Д. Дудко 52.6 КБ
Культурний фактор європейської інтеграції (на прикладі Європейського Союзу) Т.І. Ковальчук 44.7 КБ
Курдська проблема в контексті врегулювання іракської кризи Гама Алі Кадер Макван 30.5 КБ
Курдська проблема в міжнародних відносинах на Близькому та Середньому Сході в середині 70-х - 90-ті Бхарі Абдула Хадер 19.3 КБ
Легітимність влади як фактор політичної стабільності суспільства В.В. Волинець 35.5 КБ
Ліванська проблема в миротворчій діяльності Ліги арабських держав і Організації Об'єднаних Націй (19 Аммар Хусні Мехді 20.1 КБ
Лінгвістичний вимір політичного маніпулювання О.Г. Юр'єва 32.7 КБ
Лобізм як інститут сучасної демократії Н.А. Гричина 153.7 КБ
Людський вимір етнонаціональної політики та його реалізація в Україні О.В. Стогова 30.9 КБ
Мас-медіа в процесах демократичних трансформацій українського суспільства (політико-культурологічний О.М. Гриценко 49.3 КБ
Мас-медіа на демократизаційних процесах перехідного суспільства (на прикладі українських і російськи Н.С. Гармаш 48.4 КБ
Матриця місцевого самоврядування в Україні: моделювання, можливості, прогнозування О.Т. Ніколаєв 29.0 КБ
Медіаполітична система в сучасній Україні (інтегрована комунікаційна модель) С.В. Демченко 35.6 КБ
Мережевий підхід у дослідженні зв'язків політичних акторів К.О. Богуславська 73.1 КБ
Мережеві взаємодії як чинник формування і реалізації публічної екологічної політики Є.О. Сенюшкін 41.0 КБ
Метарегіональна парадигма сучасної політичної регіоналістики О.С. Осельська 40.5 КБ
Методи та технології впливу політичної реклами (на прикладі передвиборної кампанії) Т.В. Джига 24.0 КБ
Микола Міхновський у суспільно-політичних процесах України (кінець ХІХ - перша чверть ХХ століття) С.М. Кулик 28.4 КБ
Міжетнічна взаємодія на західноукраїнських землях у міжвоєнний період М.М. Гон 52.9 КБ
Міжетнічний конфлікт як соціально-політичне явище: теоретичний аналіз М.Л. Ларченко 34.0 КБ
Міжкультурне співробітництво як чинник зовнішньої та внутрішньої політики в умовах державотворчих зр О.П. Кучмій 29.8 КБ
Міжнародна інформаційна політика: структура, тенденції, перспективи Є.А. Макаренко 45.0 КБ
Міжнародне співробітництво у сфері інформаційної безпеки: концептуальний та регулятивний аспекти Ю.В. Романчук 35.1 КБ
Міжнародний тероризм в сучасних глобалізаційних стратегіях В.С. Вознюк 26.0 КБ
Міжнародно-політична протидія розповсюдженню наркотиків як чинника деструктивного впливу на суспільн Т.В. Сьомик 32.8 КБ
Міжнародно-політичний та регіональний виміри врегулювання ліванського конфлікту Ю.С. Скороход 61.8 КБ
Міжнародно-політичні основи становлення і розвитку Спільної європейської безпекової та оборонної пол Г.П. Заворітня 33.8 КБ
Міжнаціональна толерантність в політичному процесі сучасної України І.Ю. Кушніренко 32.2 КБ
Міжнаціональні відносини в період розпаду СРСР І.А. Мельник 55.9 КБ
Мілітаризація близькосхідного регіону в 70 - 90-ті роки XX століття С.Л. Конопльов 35.9 КБ
Місце та роль конституційно-судової гілки влади в демократичному політичному процесі І.Є. Туркіна 28.2 КБ
Місце та роль неконвенційної політичної участі в функціонуванні політичних систем О.М. Максимова 25.1 КБ
Місце та роль самоврядних процесів у демократизації сучасного українського суспільства А.В. Осипов 28.3 КБ
Місце та роль соціал-демократії в політичній модернізації суспільства Л.Л. Даховник 35.1 КБ
Місцеве самоврядування в Україні: політико-правові аспекти становлення і розвитку на сучасному етапі М.В. Грищук 26.7 КБ
Місцеве самоврядування сучасної України як предмет політологічного аналізу А.І. Некряч 54.0 КБ
Місцеве самоврядування як форма народовладдя: особливості інституційної моделі в Україні К.В. Михайловська 37.2 КБ
Міф як феномен сучасної політики Л.Й. Зубрицька 35.0 КБ
Мовна політика в Україні: стан та напрями оптимізації В.В. Заблоцький 31.5 КБ
Мовна політика у двомовному суспільстві (на прикладі України) С.В. Шумлянський 35.5 КБ
Моделі соціальної політики економічно розвинутих країн: історія та сучасний розвиток Т.В. Семигіна 35.2 КБ
Моделювання як метод аналізу політичних процесів В.А. Ткачук 32.1 КБ
Модернізація політичної системи Марокко: напрямки, етапи та перспективи М. Жарраф 68.7 КБ
Модернізація системи влади і управління: чинники змін та розвитку В.В. Брустінов 30.7 КБ
Модернізація соціал-демократичної парадигми в контексті конвергенції ідеологій С.М. Остюченко 28.7 КБ
Модернізація українського суспільства у контексті сучасних цивілізаційних процесів В.П. Горбатенко 40.1 КБ
Наднаціональні інституції Європейського Союзу в теоріях інтеграції В.М. Терницький 34.6 КБ
Напівпрезидентська форма правління: становлення і розвиток О.В. Харченко 39.8 КБ
Націократичні концепції в українській політичній думці першої половини ХХ століття О.Д. Славич 151.9 КБ
Націоналізм та шовінізм у міжнародних відносинах Петро Степанович Кузик 30.8 КБ
Національна ідея як чинник консолідації українського суспільства О.Б. Пашкова 40.4 КБ
Національна свідомість населення України в умовах державної незалежності Г.М. Редькіна 41.7 КБ
Національне питання в діяльності легальних українських політичних партій Західної України у 1935 - 1 Р.Б. Демчишак 30.3 КБ
Національне самовизначення територіально-політичних систем в контексті політичної лімології О.В. Долгов 30.0 КБ
Національний менталітет як об'єкт етнополітологічного аналізу І.М. Патлах 28.7 КБ
Національні меншини у політичному житті України Г.І. Луцишин 24.5 КБ
Національно-державницька концепція Томаша Масарика М.М. Нагорняк 71.8 КБ
Недержавні актори в системі зовнішньої політики Німеччини Л.В. Примаченко 41.4 КБ
Неоєвразійство в сучасній політиці Росії Р.М. Рукомеда 31.3 КБ
Неоліберальні моделі модернізації у суспільствах перехідного типу С.С. Бульбенюк 31.5 КБ
Неопатримоніальні диктатури в арабському світі: аналіз баасистської моделі С.В. Шуляк 36.0 КБ
Неурядові організації у зовнішньополітичному механізмі США Олена Костянтинівна Обрінська 45.0 КБ
Неурядові організації як інститут громадянського суспільства: методологія дослідження та стан в Укра В.І. Пащенко 29.9 КБ
Неурядові організації як фактор розбудови громадського суспільства в Україні В.Д. Новохацький 28.3 КБ
Німеччина у структурі європейського співробітництва Р.А. Кривонос 34.3 КБ
Нормативні межі маніпулювання електоратом у виборчому процесі Л.О. Кучма 34.5 КБ
Нормативно-процедурні умови формування політичної стабільності в транзитних суспільствах (на приклад А.П. Крап 32.0 КБ
Об'єктивна основа і суб'єктивні фактори електорального вибору населення в умовах суспільства, що тра С.А. Білоусов 31.4 КБ
ОБСЄ у зміцненні миру і стабільності на Євразійському просторі Н.А. Поршакова 32.7 КБ
Ольстерська проблема в політиці Великої Британії О.М. Теленко 32.3 КБ
Омбудсмен у системі інститутів правової держави: порівняльно- політологічний аналіз І.О. Дідковська 33.3 КБ
Опозиція як чинник формування демократичної політичної системи в Україні Т.В. Ткаченко 50.0 КБ
Оптимізація функцій органів виконавчої влади України: теоретико-методологічні засади В.Я. Малиновський 36.9 КБ
Організаційна структура як чинник функціонування політичних партій О.І. Погребенник 51.8 КБ
Організаційні критерії функціонування політичних партій в сучасній Україні А.С. Моїсеєва 43.7 КБ
Організація протидії сучасному тероризму: політологічний аналіз М.Г. Гуцало 57.3 КБ
Основні моделі взаємодії громадянського суспільства і держави М.С. Гурицька 76.9 КБ
Основні форми сучасного політичного насилля А.Г. Боброва 35.7 КБ
Особистість як суб'єкт політики: мотиваційний аспект реалізації політичної влади С.Г. Брехаря 621.3 КБ
Особливе партнерство Україна - НАТО як проблема національної та європейської безпеки К.О. Біла 26.9 КБ
Особливості взаємодії громадської думки та влади в Україні Я.О. Легеза 37.3 КБ
Особливості взаємозв'язку політики та економіки в умовах постсоціалістичних трансформацій Т.Ф. Сириця 34.9 КБ
Особливості врегулювання етнополітичних конфліктів П.П. Єрмаков 40.0 КБ
Особливості застосування воєнної сили у збройних конфліктах 90-х рр. XX ст. І.І. Іжнін 34.6 КБ
Особливості і перспективи інтеграційних процесів у регіоні Магрибу Халіфа Мухамед Абу-Бдейда 27.4 КБ
Особливості і реформування політико-владних відносин у перехідних суспільствах (на прикладі країн Ви О.М. Стойко 28.7 КБ
Особливості інституалізації політичної влади в Україні С.В. Довгий 28.9 КБ
Особливості інституціоналізації соціального партнерства (політологічний аналіз) Д.В. Неліпа 28.9 КБ
Особливості національної ідеї в політичних концепціях українського та російського консерватизму Р.М. Коршук 32.7 КБ
Особливості політики України та Польщі в інформаційній сфері у контексті європейського вибору (порів М.М. Лазарук 35.2 КБ
Особливості політичного тероризму в сучасному суспільстві О.О. Половко 29.1 КБ
Особливості політичної суб'єктивації національних меншин в Україні Г.В. Потеряйко 28.3 КБ