Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Транспорт Ca2+ в мітохондріях гладеньком'язових клітин - Тетяна Олександрівна Векліч


Електрошлакова технологія у виробництві сучасних прокатних валків - В.Ю. Шевченко
Дисертації, автореферати » Політичні науки

Політичні науки - Страница 2, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Електоральний процес у перехідних системах: технологічний аспект Г.А. Пилипенко 38.4 КБ
Електронний паблік рілейшнз як засіб формування зовнішньополітичного іміджу держави В.І. Терещук 60.2 КБ
Електронний уряд: інноваційні підходи до політики і управління в інформаційному суспільстві О.М. Ємельяненко 36.2 КБ
Електронні джерела політичного впливу: форми маніпулювання свідомістю та засоби їх обмеження Г.О. Осика 28.8 КБ
Етика засобів масової інформації в сучасних політичних процесах Г.Ю. Хлистун 31.1 КБ
Етнічна та національна ідентичність сучасної української молоді І.Ю. Вільчинська 33.9 КБ
Етнічні протиріччя і конфлікти в сучасній Україні: політологічний концепт В.О. Котигоренко 56.9 КБ
Етнокультурні самоідентифікації учнівської молоді в умовах трансформації українського суспільства (н Світлана Дмитрівна Місержи 29.1 КБ
Етнонаціональна політика як фактор державотворення в Україні М.М. Юрченко 18.3 КБ
Етнонаціональний аспект життєдіяльності територіальних громад Українського Північного Приазов'я (пол А.М. Дегтеренко 27.0 КБ
Етнонаціональний вимір конфлікту у Країні Басків К.В. Поліщук 35.0 КБ
Етнонаціональний вимір самовизначення соціального суб'єкта (теоретико-методологічний аналіз) С.Ю. Римаренко 55.8 КБ
Етнополітичний аспект угорсько-українських міждержавних відносин Ю.І. Гузинець 35.9 КБ
Єврейська спільнота у політичному процесі на українських землях у складі Російської імперії (середин С.Є. Кальян 66.2 КБ
Єврейський кредитно-кооперативний рух в Україні: етнополітологічний аспект А.М. Мучник 36.4 КБ
Єврейські політичні партії та рухи у 20-х роках ХХ ст.: політологічний аналіз О.С. Копил 34.3 КБ
Євроінтеграційна політика Франції І.І. Погорська 30.1 КБ
Євроінтеграційний вимір в політиці соціал-демократії (на прикладі Німеччини, Франції та Великобритан В.Ю. Болотнік 66.6 КБ
Європейська інтеграція України в контексті її відносин з Російською Федерацією Р.Ю. Філоненко 36.0 КБ
Європейська політика Австрійської республіки О.В. Сахаренко 32.8 КБ
Європейська політика об'єднаної Німеччини С.В. Кондратюк 36.3 КБ
Європейська політика України: проблеми формування та реалізації (політологічний аналіз) Т.В. Андрущенко 120.7 КБ
Європейська політика Франції за президенства Жака Ширака О.І. Шаповалова 45.7 КБ
Європейська політична інтеграція в сучасній цивілізаційній системі О.Ю. Полтораков 27.2 КБ
Європейське співробітництво у сфері захисту навколишнього природного середовища А.М. Карнаухова 36.8 КБ
Жіночі об'єднання України як суб'єкти державотворення кінця XX століття О.Б. Ярош 32.6 КБ
Жіночі організації України в громадсько-політичному житті суспільства наприкінці ХХ - на початку ХХІ І.Л. Георгізова 32.8 КБ
Забезпечення прав і свобод людини у процесі соціально-політичного реформування українського суспільс В.О. Скомаровський 33.3 КБ
Зародження і легалізація багатопартійності в умовах переходу від тоталітаризму до демократії: істори І.Л. Рябіка 27.3 КБ
Зарубіжні концепції і практика децентралізації державного управління М.В. Харитончук 35.9 КБ
Засоби масової інформації як інструмент моделювання політичної свідомості у виборчій кампанії (на ма О.О. Заславська 37.2 КБ
Засоби масової комунікації у виробничому процесі: вибори Президента України 1999 року О.А. Семченко 38.4 КБ
Збройні Сили України як елемент воєнної організації держави А.Б. Єрмоленко 33.1 КБ
Зовнішні аспекти енергетичної політики України Є.Ю. Єнько 66.0 КБ
Зовнішньополітична стратегія США в регіоні Центральна Азія Д.В. Дорофеєв 27.7 КБ
Зовнішньополітична стратегія США та РФ щодо КНР О.В. Шевчук 59.1 КБ
Зовнішньополітична стратегія США щодо Турецької Республіки О.А. Ірхін 33.8 КБ
Зовнішньополітичний образ України та чинники його формування в друкованих англомовних ЗМІ в умовах т О.В. Бойко 36.7 КБ
Зовнішньополітичний та безпековий феномен рейганізму А.М. Годлюк 39.3 КБ
Зовнішньополітичні аспекти реалізації курсу Чеської Республіки на інтеграцію до Європейського Союзу Л.Ю. Кіцила 36.1 КБ
Зовнішньополітичні аспекти формування і реалізації політики національної безпеки Республіки Польщі в Я.І. Тимків 39.8 КБ
Зовнішньополітичні механізми забезпечення національної безпеки України Л.Д. Чекаленко 54.6 КБ
Зовнішньополітичні стратегії Франції, Німеччини та Великобританії у контексті розвитку й імплементац О.В. Романова 36.0 КБ
Зовнішньополітичні чинники врегулювання Придністровського конфлікту І.В. Петрова 30.1 КБ
Зовнішня політика європейської середньої держави за умов глобалізації (на прикладі Великої Британії, В.В. Дударьов 29.8 КБ
Зовнішня політика країн Балтії в контексті розширення ЄС та НАТО Д.В. Аракелян 37.1 КБ
Ідеї еволюції та революції в українській політичній думці кінця ХІХ - початку ХХ сторіччя Н.О. Новакова 40.1 КБ
Ідеї консенсусу в концепціях політичних еліт Н.А. Дубовик 26.2 КБ
Ідеї національної еліти в історії української політичної думки другої половини XIX ст. Л.М. Мельник 30.3 КБ
Ідейні та політико-практичні засади діяльності соціал-демократії О.Є. Швець 34.5 КБ
Ідейно-політична діяльність В.Липинського в контексті формування політичної культури сучасного украї О.П. Самойленко 35.3 КБ
Ідейно-політичні процеси як детермінанта формування політичної системи суспільства І.В. Мацишина 35.0 КБ
Ідейно-теоретична еволюція західноєвропейської соціал-демократії в контексті ліберальної трансформац В.В. Голоперов 106.4 КБ
Ідентифікації громадян України як чинник її зовнішньополітичного розвитку Сергій Геннадійович Веселовський 29.9 КБ
Ідентифікація та типологізація політичної харизми в контексті політичного лідерства І.В. Колісніченко 31.9 КБ
Ідеологічний фактор сучасного політичного та партійного розвитку України В.А. Лага 25.9 КБ
Ідеологічні детермінанти політичного процесу (державний та глобальний виміри) Ю.М. Біденко 35.2 КБ
Ідеологічні домінанти діяльності політичних партій в умовах демократизації українського суспільства Анатолій Анатолійович Постол 32.7 КБ
Ідеологія системних реформ в контексті стабілізації соціально-економічного та політичного розвитку У В.О. Сарапін 32.8 КБ
Ідеологія сталого людського розвитку в Україні в період соціальних трансформацій: проблема становлен Б.Д. Бєлобров 29.4 КБ
Ідеологія та культура діяльності правозахисних органів України в контексті становлення громадянськог М.В. Банчук 29.0 КБ
Ідея відродження української державності в європейській політичній думці початку ХХ ст. (1900 - 1918 Р.Й. Романюк 33.2 КБ
Ідея співвідношення форми держави і характеру національного розвитку в історії суспільно-політичної Ю.М. Манелюк 33.2 КБ
Ідея української державності в історії вітчизняної політичної думки (від витоків до початку XX сторі О.І. Салтовський 53.7 КБ
Імідж політичного лідера в контексті розвитку української політичної культури: особливості формуванн С.Г. Денисюк 33.1 КБ
Імідж як складова політичної культури органу державної виконавчої влади України О.Л. Порфімович 58.9 КБ
Інституалізація громадської ініціативи в Україні: світовий досвід та національні особливості О.С. Білоусов 38.6 КБ
Інститут глави держави як чинник внутрішньополітичних трансформацій у Росії: перше президентство Вол А.С. Наумов 34.6 КБ
Інститут місцевого самоврядування в Україні Ю.В. Крестєва 30.2 КБ
Інститут парламентаризму в контексті досвіду демократичної трансформації сучасних суспільств О.В. Скребець 30.5 КБ
Інститут президентства в контексті досвіду України та Росії Ю.Є. Стасюк 31.5 КБ
Інститут президентства в Україні: етапи трансформації М.І. Зелінська 52.3 КБ
Інститут президентства як суб'єкт концептуальної влади в демократичних політичних системах І.В. Батракова 29.8 КБ
Інституційний вимір зовнішньої політики Європейського Союзу (політологічний аспект) Н.А. Вінникова 32.1 КБ
Інституційні засади реалізації прав етнонаціональних меншин в Україні О.І. Липчук 74.8 КБ
Інституційні процеси в етнонаціональній сфері Республіки Польща (на прикладі української національно Сергій Мирославович Швидюк 33.7 КБ
Інституціоналізація громадянського суспільства в Україні як чинник раціоналізації державної бюрократ Ю.Я. Тишкун 28.7 КБ
Інституціоналізація громадянського суспільства в умовах політичної модернізації в сучасній Україні Оксана Георгіївна Михайловська 33.7 КБ
Інституціоналізація громадянського суспільства у постсоціалістичних країнах (на прикладі країн Вишег Г.І. Зеленько 57.6 КБ
Інституціоналізація громадянського суспільства як чинник формування демократичної політичної стабіль О.В. Карчевська 45.0 КБ
Інституціоналізація груп інтересів в умовах перехідного суспільства Ю.В. Сабанадзе 38.5 КБ
Інституціональний вимір формування єдиної політичної системи Європейського Союзу О.С. Врадій 30.0 КБ
Інституціональні виміри бікамеральних систем (порівняльний аналіз) М.М. Новіков 31.1 КБ
Інституціональні чинники політичної стабільності в демократичному суспільстві В.В. Колюх 26.6 КБ
Інтегративна ідеологія як чинник консолідації українського суспільства Є.С. Риженко 45.6 КБ
Інтеграційна політика владних органів країн Вишеградської групи щодо ЄС і НАТО у 1989 - 1999 рр. В.І. Дем'янець 25.1 КБ
Інтеграційний вимір міждержавного співробітництва Республіки Білорусь та Російської Федерації І.В. Вівчар 39.4 КБ
Інтеграційні процеси в Африці: рівні, фактори, спрямованості та закономірності розвитку (1960 - 2005 К.О. Юрченко 34.8 КБ
Інтеграційні процеси в Латинській Америці та Карибському басейні: особливості, тенденції, перспектив Н.М. Весела 24.3 КБ
Інтеграція пострадянських держав Середньої Азії у світове співтовариство в 90-ті роки В.В. Гусаков 24.3 КБ
Інтегрований образ країни як складова політичної культури суспільства Юлія Павлівна Щегельська 34.5 КБ
Інфокомунікаційні технології як чинник політичної модернізації В.А. Коляденко 29.3 КБ
Інформаційна безпека держави: Кримський регіон В.О. Козубський 32.4 КБ
Інформаційна влада як чинник демократизації сучасного суспільства М.Г. Каращук 33.0 КБ
Інформаційна діяльність ООН О.М. Степко 38.1 КБ
Інформаційна політика держави в контексті глобалізації О.Г. Старіш 67.6 КБ
Інформаційна політика держави як фактор реформування суспільства Г.П. Несвіт 28.4 КБ
Інформаційна політика Китайської Народної Республіки в сучасних міжнародних відносинах Хуан Цинь 25.9 КБ
Інформаційне суспільство: сучасний стан та перспективи розвитку в Україні А.В. Колодюк 32.0 КБ
Інформаційний розвиток сучасної України у світовому контексті: політологічний аналіз О.П. Дубас 34.8 КБ
Інформаційний тероризм як феномен сучасної міжнародної політики О.В. Свентицька 30.2 КБ
Інформаційний чинник політики США і Росії в питанні міжнародного тероризму М.М. Руденко 39.4 КБ
Інформаційні виміри політичного простору країн Європи (Німеччина, Франція, Португалія, Чеська Респуб А.Л. Шинкарук 36.8 КБ
Інформаційні стратегії у зовнішній політиці США та Росії за кризових умов Я.О. Варивода 33.8 КБ
Ісламський чинник у сучасному політичному процесі України Ганна Леонідівна Колесніченко 34.1 КБ
Йордано-ізраїльські відносини як фактор формування регіональної системи безпеки на Близькому Сході Аль-Шбуль Алі Мухамед 25.4 КБ
Кадрова політика та її роль у реформуванні Збройних сил України О.І. Сивак 31.7 КБ
Камбоджійська проблема в міжнародних відносинах у Південно-Східній Азії (1975 - 1991 рр.) Ву Тхе Хієп 28.3 КБ
Канадська багатокультурність: політичний досвід і суспільна практика (національний і глобальний вимі В.В. Богатирець 31.7 КБ
Компаративно-політичні виміри та глобалізаційні імперативи протидії міжнародному тероризмові В.М. Вакулич 57.0 КБ
Комунікаційні системи епохи формування глобального суспільства Т.М. Шульга 21.1 КБ
Конверсія в контексті системної еволюції міжнародних відносин О.С. Пархомчук 62.0 КБ
Конверсія як соціально-політична проблема трансформації українського суспільства М.В. Вакуленко 34.1 КБ
Консенсус як принцип сучасної демократії П.Ф. Вознюк 29.1 КБ
Консенсусний потенціал політичної комунікації в умовах ідеологічного плюралізму М.Р. Потураєв 37.5 КБ