Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Апроксимативна транзитивність груп перетворень в ергодичній теорії - О.М. Сохет


Еволюційні моделі та методи аналізу і оптимізації рівня пожежної безпеки житлових об'єктів - О. М. Джулай
Дисертації, автореферати » Політичні науки

Політичні науки - Страница 1, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
"Тайванська проблема" в системі міжнародних відносин Азіатсько-Тихоокеанського регіону О.В. Шевчук 35.6 КБ
Активістська орієнтованість масової політичної свідомості в сучасній Україні І.О. Жданов 37.7 КБ
Альтернативні концепції державності в політичній думці української міжвоєнної еміграції в Європі О.В. Мошак 28.0 КБ
Американський чинник в процесі інформаційної глобалізації К.О. Данилішина 28.4 КБ
Аналіз політичних технологій та особливостей їх застосування в транзитивному суспільстві Д.Ю. Наріжний 33.8 КБ
Аналітичні центри як суб'єкти дослідження публічної політики О.Є. Глоба 59.3 КБ
Антитерористична політика держави як фактор суспільної стабільності М.Є. Целуйко 31.4 КБ
Балканська криза (1990 - 2005) в контексті геополітичних трансформацій в Європі М.М. Гелетій 40.3 КБ
Безпекова політика Індії в Південній Азії (1989 - 2004) А.М. Кобзаренко 33.7 КБ
Безпекова політика Франції в контексті сучасних європейських геополітичних трансформувань О.О. Мітрофанова 33.6 КБ
Безпековий вимір індійсько-китайських відносин у постбіполярний період В.М. Таран 55.1 КБ
Безпекові імперативи телевізійного простору України Г.М. Сащук 24.5 КБ
Близькосхідна політика Ізраїлю в контексті стратегії розвитку ізраїльського суспільства Є.М. Федченко 26.0 КБ
Бюрократизм в системі державного управління та правовий механізм його подолання Валентина Миколаївна Скрипнюк 26.3 КБ
Великобританія в європейських інтеграційних процесах В.Ю. Крушинський 47.7 КБ
Взаємна політична відповідальність державної влади і громадянина в сучасній правовій державі В.М. Торяник 42.2 КБ
Взаємодія виборчої і партійної систем: світовий досвід та проблеми України Г.М. Малкіна 26.3 КБ
Взаємодія ЗМІ і влади в контексті реалізації права громадян на інформацію О.С. Пронченко 45.7 КБ
Взаємодія неурядових організацій і транснаціональних корпорацій з національною державою в умовах гло О.М. Сорока 28.3 КБ
Взаємодія церкви та інститутів громадянського суспільства: політологічний аналіз І.В. Коваль 30.2 КБ
Взаємозалежність між виборчою системою та партійною структуризацією суспільства (на прикладі постком Т.В. Дешко 24.3 КБ
Вибір та реалізація етнонаціональної моделі в процесі державотворення Ю.Ю. Калиновський 22.3 КБ
Вибори та виборчі системи в контексті трансформаційного розвитку українського суспільства Б.С. Райковський 33.4 КБ
Виборча кампанія Соціалістичної партії України в Криму у 2006 році Г.Г. Зурабян 50.9 КБ
Виборчі технології як чинник політичних трансформацій у пострадянських країнах (на прикладі України О.Л. Хромець 41.6 КБ
Визначення орієнтирів воєнно-політичного розвитку України в програмних документах політичних партій В.Ж. Богайчук 35.0 КБ
Відродження етнічної ідентичності німців України Ю.О. Дингес 31.9 КБ
Військова могутність сучасної Української держави (політологічний аналіз) В.Ф. Смолянюк 54.5 КБ
Військово-політичні аспекти становлення системи національної безпеки України О.В. Феденко 28.9 КБ
Військово-політичні союзи як інструмент зовнішньої політики малих та середніх держав С.М. Ковальчук 46.0 КБ
Влада засобів масової інформації: політологічний аналіз Б.М. Калініченко 59.7 КБ
Влада і громадянське суспільство: механізми взаємодії М.А. Бойчук 38.0 КБ
Влада і молодь: особливості взаємовідносин в процесі демократизації українського суспільства О.Г. Старинець 27.4 КБ
Влада у некласичних формах демократії: політико-антропологічний вимір В.О. Шевчук 33.4 КБ
Внесок М.М.Аркаса у розвиток суспільно-політичної думки України В.І. Андріяш 36.5 КБ
Внутрішні та зовнішні чинники трансформації політичної системи посткомуністичної Болгарії М.І. Мілова 126.5 КБ
Внутрішні, регіональні та міжнародні фактори в еволюції Косовського конфлікту Д.М. Шлапаченко 90.8 КБ
Внутрішньополітична інтеграція сучасного українського суспільства в контексті державотворення Т.І. Сергієнко 32.4 КБ
Вплив "Політики" Арістотеля на становлення і розвиток європейської політичної думки В.С. Петрінко 35.3 КБ
Вплив віктимних чинників на політичну поведінку кримськотатарських репатріантів О.М. Велешко 33.2 КБ
Вплив гуситської революції на інституційні та етнонаціональні процеси в чеських землях наприкінці XI І.М. Кубай 33.4 КБ
Вплив засобів масової інформації на політичний простір сучасної України Т.П. Хлівнюк 29.8 КБ
Вплив ідеології НАТО на формування зовнішньої та оборонної політики Франції та ФРН у євроатлантичном М.П. Мовчан 30.3 КБ
Вплив інтелігенції на державотворчі процеси в Україні Н.І. Візірякіна 29.5 КБ
Вплив несвідомого на формування політичного простору О.В. Локаш 30.3 КБ
Впровадження електронної демократії: концептуальні підходи та особливості процесу реалізації в Украї Л.О. Малишенко 39.7 КБ
Гендерні аспекти формування паритетної демократії в Україні І.В. Цікул 39.2 КБ
Гендерні виміри лінійних та мережевих систем політики О.Є. Сорокопуд 35.5 КБ
Генезис і еволюція політики англійського лейборизму: сутність, методи, концепції (історико-політолог А.С. Соколов 57.4 КБ
Геополітика та геостратегія Франції К.Ю. Денисенко 35.1 КБ
Геополітична експансія як державотворчий макропроцес В.Л. Кирик 34.1 КБ
Геополітичне позиціонування України в процесах євроінтеграції Ж.О. Панченко 33.8 КБ
Геополітичне положення України в Центрально-Східній Європі П.П. Черник 31.6 КБ
Геополітичний вимір етнонаціональних процесів в Україні О.О. Бірюкова 29.7 КБ
Геополітичні виміри України в загальноєвропейському політичному процесі С.Д. Василенко 68.0 КБ
Геополітичні ідеї в Україні: джерела та еволюція А.В. Луценко 36.9 КБ
Геополітичні пріоритети України в сучасному світі Ю.І. Шмаленко 28.8 КБ
Геостратегічна дилема України: теоретико-методологічний аналіз та інституціональні рішення Д.Є. Ключко 28.7 КБ
Геостратегія США в процесі становлення глобальної держави С.В. Юрченко 58.5 КБ
Глобалізація в сфері політики: інститути і механізми наддержавного впливу Ю.В. Ткачук 29.2 КБ
Глобалізація і проблема відсталості у постбіполярному світі Абдульдін Бассам Саїд 27.1 КБ
Громадські організації України, Росії та Білорусі в умовах системної політичної трансформації постра Євген Олександрович Пожидаєв 45.5 КБ
Громадські організації як чинник становлення громадського суспільства А.В. Матвійчук 37.8 КБ
Громадсько-політичні об'єднання як суб'єкти політичної нормотворчості О.О. Гурічева 40.1 КБ
Громадянська згода як передумова громадянського суспільства в Україні (досвід політологічного аналіз М.С. Арудов 29.2 КБ
Громадянська самоорганізація як чинник стабільності політичної системи України І.Л. Гороховський 42.1 КБ
Громадянське суспільство в Україні: становлення, функціонування, перспективи розвитку О.Г. Чувардинський 59.3 КБ
Групи інтересів в засобах масової інформації: вплив на політичний процес в Україні О.А. Демченко 33.6 КБ
Групи інтересів у багатоскладовому суспільстві. Політологічний аналіз О.В. Лісничук 32.7 КБ
Групи інтересу у сучасній теорії політики Ярина Йосипівна Боренько 26.9 КБ
Гуманізація політичного процесу як мета і засіб модернізації України Г.П. Дашутін 27.8 КБ
Гуманізація політичної діяльності в концепції ненасильства М.І. Семененко 31.6 КБ
Гуманітарна діяльність ООН у контексті врегулювання збройних конфліктів (1990 - 2000 рр.) О.В. Балдинюк 19.1 КБ
Гуманітарний чинник в українсько-польських міждержавних відносинах Наталія Георгіївна Завітневич 44.3 КБ
Деетатизація воєнної сфери недержавними збройними формуваннями в сучасному світі В.О. Целуйко 31.0 КБ
Демократичний транзит у посткомуністичних країнах: теоретико-методологічні й прикладні аспекти О.М. Марчак 32.5 КБ
Демократичні механізми підготовки і прийняття державно-політичних рішень Юрій Романович Мірошниченко 33.4 КБ
Демократія і неопатримоніалізм у сучасних теоріях політичного розвитку О.А. Фісун 68.3 КБ
Демократія: сутність, механізми здійснення та сучасні світові тенденції розвитку Н.А. Латигіна 69.7 КБ
Депортаційна політика сталінського тоталітарного режиму в західних областях України (1939-1953 рр.) Й.Е. Надольський 30.6 КБ
Державна етнокультурна політика в Україні на сучасному етапі: механізми формування і реалізації А.О. Леонова 96.7 КБ
Державна кадрова політика: соціально-психологічний та гуманітарний компоненти удосконалення підготов Л.М. Титаренко 29.5 КБ
Державна молодіжна політика в Україні (регіональний аспект) М.П. Перепелиця 32.2 КБ
Державна політика в галузі управління інформаційним ресурсом України О.В. Соснін 56.6 КБ
Державна політика пам'яті як чинник утвердження української національниї ідентичності Юлія Олександрівна Зерній 67.1 КБ
Державна політика по зниженню соціальної напруженості у перехідному суспільстві (сфера трудових відн Н.В. Сокур 29.9 КБ
Державний устрій України: проблеми теорії і практики С.О. Телешун 49.5 КБ
Державницькі теорії Д.Донцова і В.Липинського, порівняльний аналіз В.В. Рєзнік 31.7 КБ
Державно-церковні відносини як об'єкт політологічного аналізу О.М. Білоус 37.2 КБ
Державотворчі ідеї у політичній думці доби гетьманщини І.В. Куташев 63.7 КБ
Динаміка суспільно-політичного розвитку республіки Молдова в контексті етнополітичного конфлікту А.В. Дирун 28.0 КБ
Дипломатія Святого Престолу у сучасній системі міжнародних відносин В.А. Козлов 48.9 КБ
Діяльність єврейських партій та об'єднань у розбудові національного життя в Україні (1917 - 1925) О.Я. Найман 21.0 КБ
Діяльність інформаційних агентств світу в умовах формування глобального комунікаційного простору О.Є. Пантелеймонов 35.8 КБ
Діяльність Ліги арабських держав по врегулюванню палестинської проблеми (80-і - перша половина 90-х Аль-Рукібат Хайел М.С. 14.7 КБ
Доктрина розподілу влади: від теоретичної концепції до політико-конституційного принципу О.С. Каневський 50.4 КБ
Доктринальний вимір стратегій зовнішньої політики США: від стримування до глобальної демократизації Микола Миколайович Рижков 57.1 КБ
Доктрини зовнішньої політики: історія та сучасний розвиток О.Н. Горбач 22.0 КБ
Домінуюча партія як чинник політичної інтеграції перехідних суспільств О.І. Анастасов 54.6 КБ
Досвід пострадянського політичного розвитку: аналіз і синтез С.І. Тихоміров 20.3 КБ
Дослідження політичних відносин методом контент-аналізу М.Й. Беззуб'як 38.9 КБ
Еволюція багатостороннього співробітництва держав пострадянського простору О.Ю. Ковтун 29.7 КБ
Еволюція взаємовідносин у трикутнику Індія - КНР - США в умовах глобалізації Є.В. Баєнкова 35.7 КБ
Еволюція виборчих технологій у сучасному політичному процесі Є.О. Юрченко 42.8 КБ
Еволюція зовнішньої політики КНР в умовах реалізації стратегії "чотирьох модернізацій" М.І. Гримська 57.3 КБ
Еволюція зовнішньої політики Російської Федерації щодо країн СНД: головні напрямки та визначальні те Л.І. Коврик-Токар 28.8 КБ
Еволюція канадського федералізму та проблема Квебека (80-ті - 90-ті рр. XX ст.) П.М. Катеринчук 34.1 КБ
Еволюція політики Європейського Союзу щодо країн Центральної та Східної Європи Н.М. Буренко 27.6 КБ
Еволюція політики Ізраїлю по близькосхідному врегулюванню в 80-ті - 90-ті роки Аль-Аваса Раед 16.4 КБ
Еволюція політичного режиму Республіки Білорусь І.С. Недокус 31.9 КБ
Еволюція публічної природи самоврядної влади України в умовах впливу глобального громадянського сусп А.М. Шаповалова 35.0 КБ
Еволюція становлення і перспективи спільної зовнішньої політики ЄС: концептуальний та регулятивний а О.П. Кравченко 33.1 КБ
Екологічна безпека як предмет політики міжнародного співробітництва Махмуд Ахмед Алі Аль-Намрі 25.6 КБ
Електоральна поведінка населення незалежної України в регіональних зрізах К.В. Черкашин 40.1 КБ
Електоральний процес постсоціалістичного суспільства: політико-культурний вимір (на прикладі України І.О. Поліщук 68.3 КБ