Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Розробка молекулярно-генетичних тест-систем для ранньої детекції вірусу лейкозу великої рогатої худо - О.Ю. Лиманська
Удосконалено основні критерії оцінки тест-систем для полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) і принципи конструювання праймерів. Показано, що ключовим параметром, який визначає специфічність і точність ПЛР-аналізу, є ступінь гомології праймерів. Сконструйовано набори праймерів для ранньої детекції вірусу лейкозу великої рогатої худоби на основі множинного вирівнювання послідовностей env гена відомих ізоляторів із баз даних EMBL/GenBank та термодинамічного аналізу праймерів та ампліконів. За допомогою теоретичного та експериментального порівняння створених та існуючих наборів праймерів показано, що сконструйовані праймери мають більш високі специфічність і точність на відміну від існуючих аналогів. Створено універсальну ПЛР-тест-систему для визначення статі ембріонів великої рогатої худоби, овець, кіз і свиней.

Біостратиграфія середньо- та верхньоміоценових відкладів Південної України за остракодами - О.В. Бондар
Удосконалено основні критерії оцінки тест-систем для полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) і принципи конструювання праймерів. Показано, що ключовим параметром, який визначає специфічність і точність ПЛР-аналізу, є ступінь гомології праймерів. Сконструйовано набори праймерів для ранньої детекції вірусу лейкозу великої рогатої худоби на основі множинного вирівнювання послідовностей env гена відомих ізоляторів із баз даних EMBL/GenBank та термодинамічного аналізу праймерів та ампліконів. За допомогою теоретичного та експериментального порівняння створених та існуючих наборів праймерів показано, що сконструйовані праймери мають більш високі специфічність і точність на відміну від існуючих аналогів. Створено універсальну ПЛР-тест-систему для визначення статі ембріонів великої рогатої худоби, овець, кіз і свиней.
Дисертації, автореферати » Політичні науки

Політичні науки - Страница 1, Cортировка по популярности

Cортировка по: популярности, названию

Книга Популярность Автор Розмір
Політологічні аспекти державної політики і державного управління 33 О.П. Дем'янчук 68.0 КБ
Порівняльний аналіз політичних систем країн Західної Європи: інституційний вимір 31 А.С. Романюк 65.8 КБ
Державна молодіжна політика в Україні (регіональний аспект) 30 М.П. Перепелиця 32.2 КБ
Ольстерська проблема в політиці Великої Британії 29 О.М. Теленко 32.3 КБ
Інформаційна політика Китайської Народної Республіки в сучасних міжнародних відносинах 26 Хуан Цинь 25.9 КБ
Партійно-політична система сучасної Канади 25 В.В. Запаранюк 34.2 КБ
Політика: взаємодія реальності і міфу 24 Ю.Ж. Шайгородський 68.1 КБ
Етнічні протиріччя і конфлікти в сучасній Україні: політологічний концепт 23 В.О. Котигоренко 56.9 КБ
Особливості становлення сучасної української політичної еліти 23 В.А. Рихлік 62.9 КБ
Лобізм як інститут сучасної демократії 22 Н.А. Гричина 153.7 КБ
Політична мова як засіб маніпулятивного впливу 21 В.В. Петренко 28.0 КБ
Державний устрій України: проблеми теорії і практики 19 С.О. Телешун 49.5 КБ
Інформаційна діяльність ООН 19 О.М. Степко 38.1 КБ
Стратегічне партнерство у зовнішній політиці України 18 І.І. Жовква 32.2 КБ
"Тайванська проблема" в системі міжнародних відносин Азіатсько-Тихоокеанського регіону 17 О.В. Шевчук 35.6 КБ
Геополітичні пріоритети України в сучасному світі 16 Ю.І. Шмаленко 28.8 КБ
Напівпрезидентська форма правління: становлення і розвиток 16 О.В. Харченко 39.8 КБ
Європейська політика Франції за президенства Жака Ширака 15 О.І. Шаповалова 45.7 КБ
Ресурси виборчої кампанії та особливості їх використання в Україні 15 М.А. Бучин 28.3 КБ
Формування іміджу політичного лідера в процесі виборчої кампанії 15 Н.В. Лікарчук 30.8 КБ
Український націонал-комунізм: витоки, сутність, еволюція 14 А.В. Кам'янська 52.5 КБ
Геополітика та геостратегія Франції 13 К.Ю. Денисенко 35.1 КБ
Легітимність влади як фактор політичної стабільності суспільства 13 В.В. Волинець 35.5 КБ
Роль ООН у боротьбі проти міжнародного тероризму 13 М.Я. Гуцман 39.0 КБ
Теорія поліархії Р.Даля: концептуальні засади та практика 13 Н.А. Ліпковська-Надєїна 29.7 КБ
Гендерні аспекти формування паритетної демократії в Україні 12 І.В. Цікул 39.2 КБ
Електоральна поведінка населення незалежної України в регіональних зрізах 12 К.В. Черкашин 40.1 КБ
Партійна система Німеччини: політологічний аналіз механізму взаємодії органів державної влади та пол 12 А.Ю. Ключкович 33.1 КБ
Політична реклама як комунікативний процес 12 І.В. Шовкун 30.3 КБ
Трансформація політичного руху в масову політичну партію нового типу на прикладі NSDAP і PNF (порівн 12 Ю.А. Михальчишин 33.1 КБ
Національно-державницька концепція Томаша Масарика 11 М.М. Нагорняк 71.8 КБ
Парламентська відповідальність уряду: світовий та український досвід 11 Р.М. Павленко 25.6 КБ
Сепаратизм як соціально-політичне явище 11 В.А. Горенкин 28.2 КБ
Теоретичний та практичний виміри розширення Європейського Союзу 11 В.В. Копійка 55.8 КБ
Формування політичних стереотипів ЗМІ як технологія впливу на політичний процес 11 О.М. Шерман 94.6 КБ
Ядерне нерозповсюдження у світовій політиці 11 С.П. Галака 58.4 КБ
Еволюція політичного режиму Республіки Білорусь 10 І.С. Недокус 31.9 КБ
Європейська політика об'єднаної Німеччини 10 С.В. Кондратюк 36.3 КБ
Німеччина у структурі європейського співробітництва 10 Р.А. Кривонос 34.3 КБ
Основні форми сучасного політичного насилля 10 А.Г. Боброва 35.7 КБ
Політичне моделювання як інформаційно-аналітична технологія (на прикладі етноконфесійних відносин у 10 А.С. Михайлова 59.6 КБ
Політичний маркетинг в сучасній Україні 10 Е.В. Золотухін 30.3 КБ
Правова держава як предмет політології: історія, теорія, методологія дослідження 10 І.О. Воронов 49.4 КБ
Соціально-правова держава: сутність, проблеми політичної модернізації 10 Федір Пилипович Шульженко 69.7 КБ
Сталінізм як різновид тоталітаризму (історико-політологічний аспект) 10 В.Я. Томахів 29.9 КБ
Демократія: сутність, механізми здійснення та сучасні світові тенденції розвитку 9 Н.А. Латигіна 69.7 КБ
Електронний паблік рілейшнз як засіб формування зовнішньополітичного іміджу держави 9 В.І. Терещук 60.2 КБ
Позиція України у процесі врегулювання Придністровського конфлікту 9 В.І. Пінцак 28.5 КБ
Політико-системні трансформації в регіоні Східна Європа (1989 - 2004) 9 О.І. Брусиловська 53.9 КБ
Релігія в етнонаціональному розвитку України (політологічний аналіз) 9 О.В. Шуба 33.3 КБ
Феномен виникнення та проявів тероризму в сучасних умовах 9 Л.І. Мошкова 41.4 КБ
Концепція нації і держави Володимира Старосольського 8 В.Л. Згурська 41.1 КБ
Міжкультурне співробітництво як чинник зовнішньої та внутрішньої політики в умовах державотворчих зр 8 О.П. Кучмій 29.8 КБ
Перехід до демократії в Чеській Республіці 8 Н.В. Марадик 36.5 КБ
Політична діяльність Симона Петлюри в українському державотворенні 8 В.М. Гоцуляк 32.3 КБ
Український парламентаризм: проблеми становлення і розвитку (політологічний аналіз) 8 В.А. Звірковська 34.0 КБ
Великобританія в європейських інтеграційних процесах 7 В.Ю. Крушинський 47.7 КБ
Громадянське суспільство в Україні: становлення, функціонування, перспективи розвитку 7 О.Г. Чувардинський 59.3 КБ
Демократія і неопатримоніалізм у сучасних теоріях політичного розвитку 7 О.А. Фісун 68.3 КБ
Діяльність інформаційних агентств світу в умовах формування глобального комунікаційного простору 7 О.Є. Пантелеймонов 35.8 КБ
Доктрини зовнішньої політики: історія та сучасний розвиток 7 О.Н. Горбач 22.0 КБ
Інформаційний тероризм як феномен сучасної міжнародної політики 7 О.В. Свентицька 30.2 КБ
Проблема стратегічного партнерства в зовнішньополітичній діяльності України 7 А.С. Пивоваров 32.6 КБ
Процеси становлення та розвитку інституту політичної опозиції в Україні 7 В.І. Веренько 44.5 КБ
Реалізація принципу поділу функцій влади в сучасній Україні: політико-правовий аналіз 7 Р.С. Мартинюк 34.6 КБ
Роль засобів масової інформації в конструюванні політичної реальності 7 Д.В. Яковлев 26.5 КБ
Українська демократично-хліборобська партія: ідеологія, досвід, уроки 7 О.В. Піскорський 27.4 КБ
Аналітичні центри як суб'єкти дослідження публічної політики 6 О.Є. Глоба 59.3 КБ
Вплив "Політики" Арістотеля на становлення і розвиток європейської політичної думки 6 В.С. Петрінко 35.3 КБ
Громадські організації як чинник становлення громадського суспільства 6 А.В. Матвійчук 37.8 КБ
Дипломатія Святого Престолу у сучасній системі міжнародних відносин 6 В.А. Козлов 48.9 КБ
Електронні джерела політичного впливу: форми маніпулювання свідомістю та засоби їх обмеження 6 Г.О. Осика 28.8 КБ
Інформаційне суспільство: сучасний стан та перспективи розвитку в Україні 6 А.В. Колодюк 32.0 КБ
Консенсус як принцип сучасної демократії 6 П.Ф. Вознюк 29.1 КБ
Політика Великої Британії у контексті формування інформаційного суспільства 6 О.В. Оверчук 30.9 КБ
Політична герменевтика як метод політологічного дослідження 6 О.Є. Алексєєв 39.9 КБ
Політична опозиція як інститут сучасної демократії 6 Н.Ю. Вінничук 30.6 КБ
Розробка та впровадження політичних рішень у демократичному суспільстві 6 О.Л. Шаян 28.0 КБ
Стратегічне партнерство в українсько-польських відносинах 6 О.М. Знахоренко 34.4 КБ
Сучасні українсько-польські міждержавні відносини: політичний аспект 6 В.І. Моцок 28.0 КБ
Україна і Польща: моделі політичної модернізації 6 Г.І. Зеленько 36.0 КБ
Взаємна політична відповідальність державної влади і громадянина в сучасній правовій державі 5 В.М. Торяник 42.2 КБ
Геополітичні ідеї в Україні: джерела та еволюція 5 А.В. Луценко 36.9 КБ
Державницькі теорії Д.Донцова і В.Липинського, порівняльний аналіз 5 В.В. Рєзнік 31.7 КБ
Зовнішньополітична стратегія США та РФ щодо КНР 5 О.В. Шевчук 59.1 КБ
Інститут президентства в Україні: етапи трансформації 5 М.І. Зелінська 52.3 КБ
Інтеграційні процеси в Латинській Америці та Карибському басейні: особливості, тенденції, перспектив 5 Н.М. Весела 24.3 КБ
Кадрова політика та її роль у реформуванні Збройних сил України 5 О.І. Сивак 31.7 КБ
Комунікаційні системи епохи формування глобального суспільства 5 Т.М. Шульга 21.1 КБ
Корупція як соціально-політичний феномен 5 Є.В. Невмержицький 66.0 КБ
Міжнародна інформаційна політика: структура, тенденції, перспективи 5 Є.А. Макаренко 45.0 КБ
Міф як феномен сучасної політики 5 Л.Й. Зубрицька 35.0 КБ
Оптимізація функцій органів виконавчої влади України: теоретико-методологічні засади 5 В.Я. Малиновський 36.9 КБ
Основні моделі взаємодії громадянського суспільства і держави 5 М.С. Гурицька 76.9 КБ
Особливості врегулювання етнополітичних конфліктів 5 П.П. Єрмаков 40.0 КБ
Політико-інформаційний вимір державного брендінгу України 5 Г.В. Шевченко 43.3 КБ
Політична еліта України: проблема легітимації 5 О.Ю. Дащаківська 28.0 КБ
Політична пропаганда як засіб становлення і трансформації політичних режимів 5 М.А. Кравчук 33.5 КБ
Політична участь громадян України в умовах демократичного транзиту 5 В.І. Бортніков 63.5 КБ
Політичний міф як фактор розвитку сучасної політичної свідомості 5 Д.Ю. Арабаджиєв 32.1 КБ
Соціальна політика як засіб системного забезпечення демократичних реформ 5 О.Д. Доронін 28.5 КБ
Стратегія міграційної політики в період національно-державного будівництва 5 Д.М. Баланюк 45.6 КБ
Теоретико-методологічні засади аналізу сучасного авторитаризму (на прикладі Росії та Білорусі) 5 Г.В. Шипунов 34.7 КБ
Трансформація політичних систем України та Білорусі: порівняльний аналіз 5 О.О. Долженков 53.2 КБ
Взаємодія ЗМІ і влади в контексті реалізації права громадян на інформацію 4 О.С. Пронченко 45.7 КБ
Геополітичні виміри України в загальноєвропейському політичному процесі 4 С.Д. Василенко 68.0 КБ
Групи інтересів в засобах масової інформації: вплив на політичний процес в Україні 4 О.А. Демченко 33.6 КБ
Домінуюча партія як чинник політичної інтеграції перехідних суспільств 4 О.І. Анастасов 54.6 КБ
Європейська інтеграція України в контексті її відносин з Російською Федерацією 4 Р.Ю. Філоненко 36.0 КБ
Інститут місцевого самоврядування в Україні 4 Ю.В. Крестєва 30.2 КБ
Інститут парламентаризму в контексті досвіду демократичної трансформації сучасних суспільств 4 О.В. Скребець 30.5 КБ
Концептуальні засади та інституційні механізми політики Європейського Союзу у сфері туризму 4 О.А. Краєвська 35.0 КБ
Культурний фактор європейської інтеграції (на прикладі Європейського Союзу) 4 Т.І. Ковальчук 44.7 КБ
Мас-медіа в процесах демократичних трансформацій українського суспільства (політико-культурологічний 4 О.М. Гриценко 49.3 КБ
Місцеве самоврядування сучасної України як предмет політологічного аналізу 4 А.І. Некряч 54.0 КБ