Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Соціологічні науки - Страница 1, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Математичне моделювання процесів поширення теплового та електромагнітного полів у неоднорідних серед - Л.М. Журавчак
Досліджено проблеми моделювання процесів поширення теплового й електромагнітного полів, розподілу потенціальних полів у неоднорідних середовищах. Для визначення та дослідження нестаціонарних, стаціонарних і усталених фізичних полів у кусково-однорідних і локально-неоднорідних об'єктах побудовано математичні моделі у вигляді систем диференціальних рівнянь з частинними похідними другого порядку, доповнених умовами контакту на межах поділу середовищ, заданими межовими (у разі вивчення нестаціонарних процесів початковими) умовами. За допомогою фундаментальних розв'язків одержаних систем рівнянь та інтегральних зображень, до яких зведено диференціальні рівняння моделі, розроблено підходи до розв'язування зазначених задач, які грунтуються на новому ефективному числово-аналітичному методі - непрямому методі примежових елементів та некласичному методі скінченних різниць у локальних областях неоднорідності матеріалу. З застосуванням запропонованих підходів проведено обчислювальні експерименти для прямих задач теорій геоелектромагнетизму, теплопровідності та фізично нелінійної пружності. За цього одержано нові теплові й електромагнітні закономірності, які доцільно використовувати під час розв'язування проблем пошуку родовищ корисних копалин у земній корі, для визначення геометричних розмірів чужорідних включень, пустот і дефектів за умов проектування, виготовлення та забезпечення надійної експлуатації елементів конструкцій сучасної техніки.

Автоматизоване управління технологічним комплексом виробництва високофруктозних сиропів - І.В. Костюк
Досліджено проблеми моделювання процесів поширення теплового й електромагнітного полів, розподілу потенціальних полів у неоднорідних середовищах. Для визначення та дослідження нестаціонарних, стаціонарних і усталених фізичних полів у кусково-однорідних і локально-неоднорідних об'єктах побудовано математичні моделі у вигляді систем диференціальних рівнянь з частинними похідними другого порядку, доповнених умовами контакту на межах поділу середовищ, заданими межовими (у разі вивчення нестаціонарних процесів початковими) умовами. За допомогою фундаментальних розв'язків одержаних систем рівнянь та інтегральних зображень, до яких зведено диференціальні рівняння моделі, розроблено підходи до розв'язування зазначених задач, які грунтуються на новому ефективному числово-аналітичному методі - непрямому методі примежових елементів та некласичному методі скінченних різниць у локальних областях неоднорідності матеріалу. З застосуванням запропонованих підходів проведено обчислювальні експерименти для прямих задач теорій геоелектромагнетизму, теплопровідності та фізично нелінійної пружності. За цього одержано нові теплові й електромагнітні закономірності, які доцільно використовувати під час розв'язування проблем пошуку родовищ корисних копалин у земній корі, для визначення геометричних розмірів чужорідних включень, пустот і дефектів за умов проектування, виготовлення та забезпечення надійної експлуатації елементів конструкцій сучасної техніки.
Дисертації, автореферати » Соціологічні науки

Соціологічні науки - Страница 1, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
"Дідівщина" як соціально-культурне явище: механізми та форми відтворення А.В. Проноза 25.5 КБ
"Знакове спорядження повсякденної взаємодії" в контексті соціальних змін (на прикладі сучасної Украї А.Г. Слободянюк 39.9 КБ
Боротьба за панування у повітрі в боях на Правобережній Україні в період 23.12.1943 - 28.02.1944 В.П. Колєчкін 42.3 КБ
Бюрократія як соціокультурний феномен Б.В. Слющинський 28.0 КБ
Взаємодія населення з міліцією: стан та шляхи удосконалення В.І. Московець 34.1 КБ
Виховна система сучасного ВНЗ: соціологічні аспекти аналізу Л.О. Бєлова 59.8 КБ
Вища освіта як механізм формування кар'єрного ресурсу спеціаліста Н.В. Шевченко 38.7 КБ
Вища школа регіону як об'єкт соціального управління П.О. Куделя 42.6 КБ
Відтворення населення: регіональні особливості та стратегії реалізації життєвого потенціалу Стелла Семенівна Вєтрова 35.3 КБ
Військово-оборонна діяльність Українського товариства Червоного Хреста у 1918 - 1939 роках Т.А. Литовченко 36.0 КБ
Військовополонені українці в таборах Австро-Угорщини і Німеччини в період Першої світової війни: виш Й.Й. Саєвич 31.5 КБ
Гендерна нерівність та соціальний статус жінки в сучасному українському суспільстві О.О. Стрельник 32.5 КБ
Гендерні аспекти працевлаштування випускників ВНЗ (на прикладі західного регіону України) О.М. Лободинська 33.9 КБ
Гендерні ролі як символічні системи соціокультурного розвитку суспільства Тетяна Володимирівна Хавлін 46.0 КБ
Головні тенденції та специфіка розвитку новітніх релігійних організацій в Україні (на прикладі неопр Д.В. Миронович 27.8 КБ
Громадська думка у системі оцінки діяльності органів внутрішніх справ України В.В. Мальцев 31.7 КБ
Грошова культура як об'єкт соціологічного аналізу М.С. Шкребець 34.3 КБ
Детермінація і специфіка девіантної поведінки підлітків в умовах промислового регіону (на прикладі К Л.В. Кучерявенко 38.3 КБ
Динаміка зайнятості населення України в період становлення ринкової економіки Г.І. Чепурко 52.2 КБ
Динаміка рівня життя населення України (соціологічний аналіз) Н.В. Толстих 21.0 КБ
Динаміка соціального статусу етнічної спльноти (на прикладі поляків Житомирської області) Н.Ю. Бутковська 35.7 КБ
Динаміка структури вільного часу курсантів вищого військового навчального закладу О.В. Кожедуб 27.0 КБ
Динаміка ціннісних орієнтацій військовослужбовців строкової служби В.А. Полюга 30.8 КБ
Дисфункціональна сім'я як чинник девіантної поведінки неповнолітніх А.А. Бесєдін 29.7 КБ
Дисфункціональні явища в освіті за умов реформування вищої школи: регіональний вимір А.В. Северинюк 34.7 КБ
Диференціація доходів як чинник соціальної напруженості Олена Володимирівна Бабак 28.7 КБ
Діяльнісно-структурний потенціал трансформаційного процесу: до розробки концепції класоутворення О.Д. Куценко 63.8 КБ
Донбас в етнокультурних координатах України (соціологічний аналіз) І.Ф. Кононов 55.4 КБ
Еволюція відображення зв'язку групових життєвих стилів та соціальної структури в соціологічних конце О.М. Кролевець 30.6 КБ
Еволюція змісту та пізнавальних функцій поняття "соціальний престиж" у соціології А.М. Марченко 28.0 КБ
Еволюція концептуальних уявлень про владу в історико-соціальному процесі А.В. Слободянюк 29.8 КБ
Еволюція національної самосвідомості в період суспільних трансформацій Т.В. Єрескова 30.4 КБ
Еволюція норм та девіацій у сфері спорту О.А. Васильченко 37.9 КБ
Еволюція української діаспори як соціокультурної системи К.О. Чернова 60.1 КБ
Евристичний потенціал соціологічної теорії трансформаційних процесів Е.С. Ковтуненко 24.4 КБ
Економічна культура молоді за умов становлення ринкових відносин в Україні І.М. Майструк 35.3 КБ
Економічна моральність сучасного українського суспільства Л.М. Кондратик 29.3 КБ
Електоральна культура населення України в умовах трансформації суспільства Б. Ідрісов 23.7 КБ
Електоральна культура як об'єкт соціологічного дослідження О.С. Зубченко 35.5 КБ
Електоральна соціологія: історія, теорії, методи О.І. Вишняк 43.8 КБ
Електоральні преференції як індикатор ефективності економічної політики: регіональний вимір О.О. Козуб 38.2 КБ
Етнічна ідентифікація на українському пограниччі К.Ю. Шестакова 30.5 КБ
Етнорегіональний та лінгвістичний чинники електоральних орієнтацій виборців сучасної України О.В. Михайлич 103.2 КБ
Етос економічної поведінки в православ'ї та юдаїзмі: порівняльний аналіз В.В. Смакота 27.9 КБ
Зв'язки банківських установ України з громадськістю в умовах інформаційного суспільства: соціальний А.С. Погребняк 35.3 КБ
Злагода як феномен життєдіяльності суспільства В.В. Ніколенко 38.0 КБ
Зміна уявлень суспільства про соціальний простір як прояв символічного аспекту соціальної трансформа О.О. Мусієздов 28.4 КБ
Зміст і структура правосвідомості населення України А.А. Бова 29.8 КБ
Ідентифікація громадської думки з проблем політики в соціологічних дослідженнях В.М. Шевченко 28.5 КБ
Інженерне забезпечення бойових дій за досвідом воєнних конфліктів у ДРА, Перській затоці та Чечні (1 В.В. Зайвий 34.0 КБ
Інноваційні процеси в вищій школі України О.І. Навроцький 61.2 КБ
Інноваційні трансформації інституту освіти як фактор оптимізації формування творчої особистості (соц С.В. Марікян 35.0 КБ
Інститут зайнятості в умовах трансформації соціальної політики в Україні В.М. Галицький 29.6 КБ
Інституціалізація спорту: динаміка структурних змін Л.П. Люта 30.4 КБ
Інституційна модернізація культурно-дозвіллєвої сфери в Україні Н.М. Цимбалюк 83.7 КБ
Інституційні засади регулювання гендерних відносин Т.О. Марценюк 28.4 КБ
Інституціоналізація волонтерського руху в Україні І.В. Юрченко 28.1 КБ
Інституціоналізація молодіжних громадських організацій у сучасному українському суспільстві (на прик О.Т. Бень 32.9 КБ
Інституціоналізація профілактики наркотизму в Україні Ю.Л. Бєлоусов 40.8 КБ
Інституціоналізація соціального простору міста: соціокультурний аспект Вадим Геннадійович Бєлоусов 27.9 КБ
Інституціоналізація сучасного молодіжного руху України: тенденції та проблеми В.В. Барабаш 35.0 КБ
Інтегративна функція релігії як соціального інституту в суспільстві: історико-соціологічний аналіз М.А. Паращевін 25.2 КБ
Інтелектуальна еліта сучасного суспільства: особливості формування та діяльнісний потенціал К.Г. Михайльова 69.4 КБ
Інтеракційні механізми соціалізації учнів середньої школи України Г.Ю. Чередник 26.4 КБ
Інтернет-представництво як комунікативний ресурс державного управління Н.В. Коритнікова 42.5 КБ
Інтернет-сайти вищих навчальних закладів як інноваційні канали комунікації в умовах формування інфор Л.В. Калашнікова 31.1 КБ
Інформаційна нерівність як соціологічна проблема О.О. Лобовікова 67.5 КБ
Історико-теоретична реконструкція гносеологічних засад ціннісно-оцінкового пізнання в проекті "науко Т.В. Ройко 30.8 КБ
Категорія "інтерес" як об'єкт протосоціологічної та соціологічної рефлексії Д.В. Александров 35.2 КБ
Конституювання і розвиток теорії модернізації в соціологічному дискурсі С.І. Цимбалюк 30.0 КБ
Конструктивні та деструктивні функції гендерних стереотипів О.Ю. Вілкова 26.8 КБ
Конструювання гендерних ідентичностей в дискурсах реклами Т.С. Бурейчак 565.7 КБ
Конфліктна поведінка особистості за умов трансформації українського суспільства О.М. Лисенко 26.6 КБ
Концептуальні засади дослідження консолідації демократії як соціально-політичного процесу І.О. Тітар 41.0 КБ
Концепції розвитку та модернізації суспільства: історико-соціологічний аналіз дослідницьких програм П.В. Кутуєв 59.9 КБ
Концепція історичних систем в світ-системному аналізі: історико-соціологічний аспект А.М. Малюк 29.0 КБ
Концепція постструктуралістського синтезу в соціології П.Бурдьє М.О. Соболевська 27.6 КБ
Концепція соціальних змін Петра Штомпки: теоретико-методичний потенціал Д.С. Черняк 28.4 КБ
Концепція соціального мислення в соціології знання Карла Мангейма В.Л. Ніколаєнко 35.1 КБ
Кредитні відносини у структурі фонду життєвих засобів: соціологічний аспект Г.І. Андрущенко 52.9 КБ
Легітимація як категорія феноменологічної соціології О.М. Шульга 28.3 КБ
Легітимізація соціальної нерівності як чинник конституювання соціального порядку О.О. Середа 33.2 КБ
Лікувальний процес як об'єкт соціологічного дослідження Наталя Сергіївна Денісова 37.0 КБ
Логіка запитань і валідизація соціологічного опитувальника Л.Л. Юзва 28.5 КБ
Майновий стан в перехідному суспільстві як фактор соціального розшарування І.Р. Чапська 22.2 КБ
Мегаметафора "простір" в системі соціологічного знання С.В. Літвінов 30.2 КБ
Медичне страхування працівників підприємств в дискурсі інституціонального підходу О.С. Опрятна 37.9 КБ
Менталітет: сутність та особливості регіональних проявів Олена Василівна Лісеєнко 17.2 КБ
Мережева структура соціального капіталу О.Б. Демків 24.2 КБ
Методи дослідження властивостей сталих структур у соціальних системах Г.В. Ятвецька 30.9 КБ
Методика вимірювання та досвід аналізу бідності в сучасній Україні Н.М. Харченко 30.7 КБ
Методологічне обгрунтування дослідження динаміки ціннісних орієнтацій за особистісними документами В.В. Борщенко 27.5 КБ
Механізм впливу соціальних змін на соціальну напруженість в сучасній Україні (на прикладі мегаполісу О.В. Чернявська 34.6 КБ
Міжетнічна взаємодія в умовах великого міста Д.В. Цимбал 29.5 КБ
Міжкультурна комунікація в багатонаціональному регіоні України Б.В. Слющинський 44.1 КБ
Міжпоколінна трансформація етнічних цінностей (на прикладі українського етносу України) О.А. Борусевич 17.4 КБ
Міжпоколінні особливості колективних ідентифікацій в умовах інтенсивних соціальних змін А.М. Свинаренко 28.0 КБ
Міжпрофесійна мобільність та зміна соціальної ідентичності О.В. Симончук 20.8 КБ
Моделі соціальної адаптації потерпілих від Чорнобильської катастрофи Н.В. Ходорівська 27.0 КБ
Модернізаційний дискурс елітних груп у сучасній Україні М.Н. Єнін 46.1 КБ
Мотивація фінансової поведінки населення України В.В. Леонов 29.4 КБ
Наркоситуація в Україні та девіантна поведінка молоді В.І. Лазаренко 41.5 КБ
Наркотизм як соціальне явище: його тенденції та напрямки профілактики О.О. Сердюк 37.3 КБ
Народна культура в житті сучасного українського суспільства О.Б. Іванкова-Стецюк 31.7 КБ
Насильство в сім'ї: соціологічний аналіз явища О.В. Бойко 34.2 КБ
Наукова діяльність: соціальна детермінація та перспективи Л.О. Малиш 31.5 КБ
Науково-дослідна робота як ресурс розвитку творчого потенціалу особистості студента О.С. Овакімян 39.1 КБ
Норми та девіації сучасного шлюбу В.В. Щербина 38.2 КБ
Образи смислоутворюючих чинників в функціонуванні соціальних систем Ю.В. Романенко 79.3 КБ
Образи соціального порядку в сучасних теоріях глобалізації Т.В. Цимбал 31.0 КБ
Оптимізація сімейної політики в умовах сучасного українського суспільства С.М. Вакуленко 35.8 КБ
Освіта як чинник соціально-класової ідентифікації та диференціації І.С. Нечітайло 38.6 КБ
Особистісна криза в умовах суспільної трансформації А.І. Нагорний 41.1 КБ
Особистісний чинник у структурі управління організацією В.І. Кузьменко 26.0 КБ
Особистість як суб'єкт соціальних змін О.Г. Злобіна 55.0 КБ