Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Соціологічні науки - Страница 3, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Міжфазні поверхні в процесах кристалізації розплавів - М.С. Расщупкіна
Наукове дослідження проведено шляхом моделювання з використанням спеціально розроблених комп'ютерних програм, що реалізують нові різновиди методики кінетичного Монте-Карло моделювання та удосконаленої методики моделювання дифузійних процесів за методом сіток. Встановлено, як на однорідність плівок під час рідкофазної епітаксії впливають величина переохолодження й енергія зв'язку з підкладкою. Шляхом Монте-Карло моделювання росту кристалів зі змішаних розплавів встановлено, як величина міжатомної взаэмодії різнойменних атомів впливає на структуру поверхні первинних гранних кристалів. Виявлено природу ефекту покращання адгезії до підкладки потрійного розплаву з активним В-компонентом у разі введення С-компонента, який сильно взаємодіє з основним А-компонентом і слабо взаємодіє з В-компонентом. Вперше відтворено всі стадії процесу утворення плівок з газової фази. Визначено фактори, що впливають на щільність напилених плівок, а також на контактні кути малих крапель, що зростають під час конденсації. Уперше виконано моделювання спрямованого твердіння з одночасним урахуванням анізотропії швидкості росту й поверхневого натугу. Встановлено що ця анізотропія більше впливає на розвиток збурень і сприяє утворенню більш регулярних структур. Встановлено, що теоретично очікувана стійкість фронту за дуже низьких швидкостей протягування зразка не підтверджується результатами Монте-Карло моделювання через локальні флуктуації швидкості росту, а структура кристала, що утворюється за таких умов, є вкрай недоконалою.

Метаболізм у рубці та його вплив на жирнокислотний склад ліпідів молока корів за різного вуглеводног - І.В. Вудмаска
Наукове дослідження проведено шляхом моделювання з використанням спеціально розроблених комп'ютерних програм, що реалізують нові різновиди методики кінетичного Монте-Карло моделювання та удосконаленої методики моделювання дифузійних процесів за методом сіток. Встановлено, як на однорідність плівок під час рідкофазної епітаксії впливають величина переохолодження й енергія зв'язку з підкладкою. Шляхом Монте-Карло моделювання росту кристалів зі змішаних розплавів встановлено, як величина міжатомної взаэмодії різнойменних атомів впливає на структуру поверхні первинних гранних кристалів. Виявлено природу ефекту покращання адгезії до підкладки потрійного розплаву з активним В-компонентом у разі введення С-компонента, який сильно взаємодіє з основним А-компонентом і слабо взаємодіє з В-компонентом. Вперше відтворено всі стадії процесу утворення плівок з газової фази. Визначено фактори, що впливають на щільність напилених плівок, а також на контактні кути малих крапель, що зростають під час конденсації. Уперше виконано моделювання спрямованого твердіння з одночасним урахуванням анізотропії швидкості росту й поверхневого натугу. Встановлено що ця анізотропія більше впливає на розвиток збурень і сприяє утворенню більш регулярних структур. Встановлено, що теоретично очікувана стійкість фронту за дуже низьких швидкостей протягування зразка не підтверджується результатами Монте-Карло моделювання через локальні флуктуації швидкості росту, а структура кристала, що утворюється за таких умов, є вкрай недоконалою.
Дисертації, автореферати » Соціологічні науки

Соціологічні науки - Страница 3, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Специфіка соціалізації учнівської та студентської молоді за умов перехідного суспільства (на матеріа А.К. Тащенко 34.3 КБ
Ставлення до праці промислових робітників за нових соціально-економічнимих умов О.М. Дрожанова 42.2 КБ
Становлення інноваційної освіти в Україні О.А. Марущенко 34.9 КБ
Становлення категорії "соціальна влада" в історико-соціологічному контексті І.В. Казанська 30.0 КБ
Становлення нової моделі соціального діалогу в сучасній Україні: соціологічний аналіз В.А. Варениця 46.9 КБ
Становлення регіональних владних еліт в Україні А.О. Зоткін 27.6 КБ
Становлення та розвиток конфліктологічної парадигми в німецькій соціології Н.О. Майструк 30.7 КБ
Стилі життя студентської молоді: типологія та детермінанти формування Т.В. Пилаєва 36.8 КБ
Стимулювання громадської активності в українському суспільстві як проблема соціоінженерної діяльност Д.І. Акімов 30.8 КБ
Структура етнокультурного простору України: формування та взаємодія складових елементів О.О. Суліменко 24.8 КБ
Структура і динаміка ставлення населення України до екологічних проблем М.В. Потабенко 78.5 КБ
Структурно-діяльнісна концепція дискурсу А.Д. Литовченко 34.3 КБ
Структурування елітних мереж в Україні В.С. Нікулін 34.8 КБ
Субкультура футбольних хуліганів: фактори формування та особливості прояву на пострадянському просто П.М. Артьомов 46.4 КБ
Судова влада в умовах трансформації українського суспільства Ю.С. Сіда 35.6 КБ
Сучасне українське суспільство: стратифікаційний вимір регіону Р.О. Савчинський 150.9 КБ
Сучасні тенденції відтворення армії як соціального інституту (соціологічний аспект) О.В. Мазурик 32.3 КБ
Схема сприймання соціального простору в текстах масової комунікації Ю.Г. Сорока 19.4 КБ
Тенденції розвитку спорту в умовах ринкових перетворень В.І. Лукащук 37.8 КБ
Теоретико-методологічний потенціал концепції комунікативної раціональності Ю.Габермаса С.Б. Артеменко 26.6 КБ
Теоретико-методологічні засади вивчення соціально-просторової організації міста (становлення та розв Н.К. Ходько 30.2 КБ
Технологія соціальної адаптації чоловіків, які звільняються з місць позбавлення волі В.В. Проскура 37.5 КБ
Типологія кіноспоживання в сучасному соціокультурному просторі України Д.О. Виставкіна 42.1 КБ
Топологічні характеристики електорального поля України Е.А. Гугнін 29.1 КБ
Торгівля жінками в Україні як вид латентних соціальних відносин В.М. Набока 71.4 КБ
Традиції в органах внутрішніх справ України: соціологічний аналіз О.С. Проскурякова 35.5 КБ
Традиціоналістські та модерністські цінності в структурі молодіжної ціннісної свідомості: соціологіч Ю.В. Борисова 36.2 КБ
Трансформація соціальної сфери українського села в умовах сучасної аграрної реформи А.М. Шатохін 54.4 КБ
Трудова мобільність в умовах регіонального ринку праці Н.В. Коваліско 24.5 КБ
Трудові міграції у період трансформації соціально-економічних відносин в Україні І.П. Майданік 33.0 КБ
Умови інституціалізації соціальної роботи в Україні Г.М. Попович 27.0 КБ
Університетська організація в контексті трансформаційних процесів Н.М. Тарапатова 30.7 КБ
Управління комунікаціями в системі надання соціальних послуг у сучасній Україні І.Ю. Косуля 52.6 КБ
Управлінське рішення як вид соціальної діяльності С.В. Романенко 31.0 КБ
Феномен кіберкультури в інформаційно-технологічному відтворенні соціуму Є.Я. Прохоренко 45.6 КБ
Феномен маргінальності в сучасному українському суспільстві: теоретико-методологічний аналіз Ю.Ю. Бродецька 36.6 КБ
Феномен повсякденного і шляхи відновлення суспільства А.В. Худенко 31.8 КБ
Феномен професійної маргінальності студентства О.В. Бутиліна 41.0 КБ
Формування антропогенної моделі виховання студентів в умовах безперервної освіти Т.В. Зверко 34.7 КБ
Формування гендерних ідентичностей рекламою Ю.В. Бєлікова 32.8 КБ
Формування зв'язків з громадськістю в органах місцевого самоврядування України: соціологічний аналіз В.А. Водолазький 28.1 КБ
Формування зв'язків із громадськістю в неурядових організаціях України: соціологічний аналіз Д.Л. Коник 32.7 КБ
Формування і функціонування сучасної іранської сім'ї як соціального інституту С.К. Мусаві 27.9 КБ
Формування підприємницького інтересу молоді України в умовах трансформації суспільства. (Соціологічн Т.В. Ярмак 27.0 КБ
Функціонування культурної традиції у соціальному просторі К.В. Настояща 32.0 КБ
Цілі в соціальному розвитку підприємницької організації Ірина Володимирівна Жеребятнікова 42.8 КБ
Ціннісна детермінація становлення соціальної суб'єктності студентства в умовах соціокультурної транс Л.Г. Сокурянська 74.9 КБ
Ціннісні диспозиції учнів в контексті соціокультурної диференціації освіти Е.Г. Позднякова-Кирбят'єва 36.7 КБ
Ціннісні орієнтири сучасного менеджменту С.Л. Буко 41.7 КБ
Ціннісні основи модернізації в сучасному суспільстві С.В. Хобта 26.2 КБ
Человек на рынке труда: социальные проблемы занятости и безработицы 30.9 КБ
Шляхи забезпечення логічної коректності в системі сучасного соціологічного знання О.В. Коваленко 27.0 КБ
Ядерна енергетика як предмет соціо-екологічного діалогу (соціо-технологічний підхід) М.М. Саппа 32.1 КБ
Якість публічних послуг органів місцевої влади в умовах трансформації українського суспільства Ю.О. Приймак 37.6 КБ