Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Динамічні задачі концентрації пружних напружень біля дефектів, що лежать на циліндричних поверхнях - Ю.О. Морозов
Дисертацію присвячено двом актуальним проблемам: механіці крихкого руйнування тіл з наявними в них тріщинами і проблемі діагностики наявності таких в тілах. Розроблено новий підхід до дослідження тривимірних динамічних задач концентрації пружних напружень біля дефектів, що лежать на циліндричних поверхнях, оснований на використанні розривних розв'язків. Побудовано розривний розв'язок тривимірних динамічних задач теорії пружності для областей, що містять циліндричні дефекти. Це дозволило задачі концентрації пружних напружень біля циліндричних дефектів зводити до інтегро-диференціальних рівнянь, що було продемонстроване на задачі кручення. Отримано ефективний наближений розв'язок задачі дифракції хвилі кручення на скінченній циліндричній тріщині, а також вказано шлях до її розв'язання в разі напівнескінченної тріщини. Використання неінтегрованих розв'язків і залучення апарату регуляризації розбіжних інтегралів, дозволило розв'язати її статичний аналог. Отримано асимптотичний розв'язок задачі концентрації напружень біля краю напівнескінченної циліндричної тріщини за ударного завантаження її берегів. Побудовано розривний розв'язок тривимірних динамічних задач теорії пружності для півпростору, що містить циліндричні дефекти. Отримано ефективний наближений розв'язок задачі концентрації напружень біля кінцевої циліндричної тріщини, що виходить на межу півпростору.

Фізико-хімічні методи виділення та визначення суми алкалоїдів "чистотілу великого" - Я.В. Степневська
Дисертацію присвячено двом актуальним проблемам: механіці крихкого руйнування тіл з наявними в них тріщинами і проблемі діагностики наявності таких в тілах. Розроблено новий підхід до дослідження тривимірних динамічних задач концентрації пружних напружень біля дефектів, що лежать на циліндричних поверхнях, оснований на використанні розривних розв'язків. Побудовано розривний розв'язок тривимірних динамічних задач теорії пружності для областей, що містять циліндричні дефекти. Це дозволило задачі концентрації пружних напружень біля циліндричних дефектів зводити до інтегро-диференціальних рівнянь, що було продемонстроване на задачі кручення. Отримано ефективний наближений розв'язок задачі дифракції хвилі кручення на скінченній циліндричній тріщині, а також вказано шлях до її розв'язання в разі напівнескінченної тріщини. Використання неінтегрованих розв'язків і залучення апарату регуляризації розбіжних інтегралів, дозволило розв'язати її статичний аналог. Отримано асимптотичний розв'язок задачі концентрації напружень біля краю напівнескінченної циліндричної тріщини за ударного завантаження її берегів. Побудовано розривний розв'язок тривимірних динамічних задач теорії пружності для півпростору, що містить циліндричні дефекти. Отримано ефективний наближений розв'язок задачі концентрації напружень біля кінцевої циліндричної тріщини, що виходить на межу півпростору.Фотосессия беременной ссылка.
Дисертації, автореферати » Соціологічні науки

Соціологічні науки - Страница 3, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Специфіка соціалізації учнівської та студентської молоді за умов перехідного суспільства (на матеріа А.К. Тащенко 34.3 КБ
Ставлення до праці промислових робітників за нових соціально-економічнимих умов О.М. Дрожанова 42.2 КБ
Становлення інноваційної освіти в Україні О.А. Марущенко 34.9 КБ
Становлення категорії "соціальна влада" в історико-соціологічному контексті І.В. Казанська 30.0 КБ
Становлення нової моделі соціального діалогу в сучасній Україні: соціологічний аналіз В.А. Варениця 46.9 КБ
Становлення регіональних владних еліт в Україні А.О. Зоткін 27.6 КБ
Становлення та розвиток конфліктологічної парадигми в німецькій соціології Н.О. Майструк 30.7 КБ
Стилі життя студентської молоді: типологія та детермінанти формування Т.В. Пилаєва 36.8 КБ
Стимулювання громадської активності в українському суспільстві як проблема соціоінженерної діяльност Д.І. Акімов 30.8 КБ
Структура етнокультурного простору України: формування та взаємодія складових елементів О.О. Суліменко 24.8 КБ
Структура і динаміка ставлення населення України до екологічних проблем М.В. Потабенко 78.5 КБ
Структурно-діяльнісна концепція дискурсу А.Д. Литовченко 34.3 КБ
Структурування елітних мереж в Україні В.С. Нікулін 34.8 КБ
Субкультура футбольних хуліганів: фактори формування та особливості прояву на пострадянському просто П.М. Артьомов 46.4 КБ
Судова влада в умовах трансформації українського суспільства Ю.С. Сіда 35.6 КБ
Сучасне українське суспільство: стратифікаційний вимір регіону Р.О. Савчинський 150.9 КБ
Сучасні тенденції відтворення армії як соціального інституту (соціологічний аспект) О.В. Мазурик 32.3 КБ
Схема сприймання соціального простору в текстах масової комунікації Ю.Г. Сорока 19.4 КБ
Тенденції розвитку спорту в умовах ринкових перетворень В.І. Лукащук 37.8 КБ
Теоретико-методологічний потенціал концепції комунікативної раціональності Ю.Габермаса С.Б. Артеменко 26.6 КБ
Теоретико-методологічні засади вивчення соціально-просторової організації міста (становлення та розв Н.К. Ходько 30.2 КБ
Технологія соціальної адаптації чоловіків, які звільняються з місць позбавлення волі В.В. Проскура 37.5 КБ
Типологія кіноспоживання в сучасному соціокультурному просторі України Д.О. Виставкіна 42.1 КБ
Топологічні характеристики електорального поля України Е.А. Гугнін 29.1 КБ
Торгівля жінками в Україні як вид латентних соціальних відносин В.М. Набока 71.4 КБ
Традиції в органах внутрішніх справ України: соціологічний аналіз О.С. Проскурякова 35.5 КБ
Традиціоналістські та модерністські цінності в структурі молодіжної ціннісної свідомості: соціологіч Ю.В. Борисова 36.2 КБ
Трансформація соціальної сфери українського села в умовах сучасної аграрної реформи А.М. Шатохін 54.4 КБ
Трудова мобільність в умовах регіонального ринку праці Н.В. Коваліско 24.5 КБ
Трудові міграції у період трансформації соціально-економічних відносин в Україні І.П. Майданік 33.0 КБ
Умови інституціалізації соціальної роботи в Україні Г.М. Попович 27.0 КБ
Університетська організація в контексті трансформаційних процесів Н.М. Тарапатова 30.7 КБ
Управління комунікаціями в системі надання соціальних послуг у сучасній Україні І.Ю. Косуля 52.6 КБ
Управлінське рішення як вид соціальної діяльності С.В. Романенко 31.0 КБ
Феномен кіберкультури в інформаційно-технологічному відтворенні соціуму Є.Я. Прохоренко 45.6 КБ
Феномен маргінальності в сучасному українському суспільстві: теоретико-методологічний аналіз Ю.Ю. Бродецька 36.6 КБ
Феномен повсякденного і шляхи відновлення суспільства А.В. Худенко 31.8 КБ
Феномен професійної маргінальності студентства О.В. Бутиліна 41.0 КБ
Формування антропогенної моделі виховання студентів в умовах безперервної освіти Т.В. Зверко 34.7 КБ
Формування гендерних ідентичностей рекламою Ю.В. Бєлікова 32.8 КБ
Формування зв'язків з громадськістю в органах місцевого самоврядування України: соціологічний аналіз В.А. Водолазький 28.1 КБ
Формування зв'язків із громадськістю в неурядових організаціях України: соціологічний аналіз Д.Л. Коник 32.7 КБ
Формування і функціонування сучасної іранської сім'ї як соціального інституту С.К. Мусаві 27.9 КБ
Формування підприємницького інтересу молоді України в умовах трансформації суспільства. (Соціологічн Т.В. Ярмак 27.0 КБ
Функціонування культурної традиції у соціальному просторі К.В. Настояща 32.0 КБ
Цілі в соціальному розвитку підприємницької організації Ірина Володимирівна Жеребятнікова 42.8 КБ
Ціннісна детермінація становлення соціальної суб'єктності студентства в умовах соціокультурної транс Л.Г. Сокурянська 74.9 КБ
Ціннісні диспозиції учнів в контексті соціокультурної диференціації освіти Е.Г. Позднякова-Кирбят'єва 36.7 КБ
Ціннісні орієнтири сучасного менеджменту С.Л. Буко 41.7 КБ
Ціннісні основи модернізації в сучасному суспільстві С.В. Хобта 26.2 КБ
Человек на рынке труда: социальные проблемы занятости и безработицы 30.9 КБ
Шляхи забезпечення логічної коректності в системі сучасного соціологічного знання О.В. Коваленко 27.0 КБ
Ядерна енергетика як предмет соціо-екологічного діалогу (соціо-технологічний підхід) М.М. Саппа 32.1 КБ
Якість публічних послуг органів місцевої влади в умовах трансформації українського суспільства Ю.О. Приймак 37.6 КБ