Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Дрібномасштабні нестійкості в передспалаховій плазмі петель в активній області Сонця - О.Н. Кришталь
Досліджено дрібномасштабні нестійкості й умови генерації хвиль у плазмі петель на самому початку спалахового процесу у разі наявності в петлях великомасштабного квазістатичного електричного поля. Доведено, що у раніше не дослідженій просторово-часовій області, яка відповідає самому початку розвитку спалахового процесу, наявність у ній слабкого квазістатичного електричного поля та просторових неоднорідностей плазми обумовлює появу нестійкостей з низьким порогом збудження. Запропоновано й апробовано концепцію досліджень дрібномасштабних нестійкостей. Доведено можливість генерації високочастотних хвиль - 1-ї та 2-ї квазібернштейнівських гармонік - у передспалаховій плазмі нижньої частини петлі за умови наявності у ній кілогаусових магнітних полів і відсутності пучків високоенергійних часток. Одержано вирази для інкрементів розвитку нестійкостей поздовжніх плазмових хвиль - низькочастотної іонно-звукової та високочастотної денгмюрівської - у дослідженій області за наявності в ній слабкого електричного поля та з урахуванням впливу зіткнень. Доведено можливість генерації у передспалаховій плазмі петлі кінетичної іонно-звукової хвилі (КІЗХ) внаслідок розпадної нестійкості кінетичної альфвенівської хвилі (КАХ), що з'являється на самому початку спалахового процесу. Одержано модифіковане дисперсійне рівняння (МДР) для низькочастотних хвиль за умови наявності зовнішнього електричного поля в магнітоактивній плазмі із зіткненнями. Досліжено умови генерації хвиль, одержано вирази для інкрементів розвитку нестійкостей. Показано, що двом із чотирьох коренів МДР відповідають КАХ, а ще двом - дві хвилі раніше невідомого проміжного типу із діапазону КІЗХ. Виявлено, що усі досліджені нестійкості з'являються за умови, якщо середні масштаби просторових неоднорідностей температури та густини плазми є величинами одного порядку. Знайдено відповідність між чітко визначеною послідовністю появи певних типів нестійкостей та адіабатично повільним зростанням амплітуди квазістатичного електричного поля в струмовому контурі петлі в активній області.

Математичне та комп'ютерне моделювання фотохімічних процесів та визначення їх кінетичних параметрів - О.В. Клименко
Досліджено дрібномасштабні нестійкості й умови генерації хвиль у плазмі петель на самому початку спалахового процесу у разі наявності в петлях великомасштабного квазістатичного електричного поля. Доведено, що у раніше не дослідженій просторово-часовій області, яка відповідає самому початку розвитку спалахового процесу, наявність у ній слабкого квазістатичного електричного поля та просторових неоднорідностей плазми обумовлює появу нестійкостей з низьким порогом збудження. Запропоновано й апробовано концепцію досліджень дрібномасштабних нестійкостей. Доведено можливість генерації високочастотних хвиль - 1-ї та 2-ї квазібернштейнівських гармонік - у передспалаховій плазмі нижньої частини петлі за умови наявності у ній кілогаусових магнітних полів і відсутності пучків високоенергійних часток. Одержано вирази для інкрементів розвитку нестійкостей поздовжніх плазмових хвиль - низькочастотної іонно-звукової та високочастотної денгмюрівської - у дослідженій області за наявності в ній слабкого електричного поля та з урахуванням впливу зіткнень. Доведено можливість генерації у передспалаховій плазмі петлі кінетичної іонно-звукової хвилі (КІЗХ) внаслідок розпадної нестійкості кінетичної альфвенівської хвилі (КАХ), що з'являється на самому початку спалахового процесу. Одержано модифіковане дисперсійне рівняння (МДР) для низькочастотних хвиль за умови наявності зовнішнього електричного поля в магнітоактивній плазмі із зіткненнями. Досліжено умови генерації хвиль, одержано вирази для інкрементів розвитку нестійкостей. Показано, що двом із чотирьох коренів МДР відповідають КАХ, а ще двом - дві хвилі раніше невідомого проміжного типу із діапазону КІЗХ. Виявлено, що усі досліджені нестійкості з'являються за умови, якщо середні масштаби просторових неоднорідностей температури та густини плазми є величинами одного порядку. Знайдено відповідність між чітко визначеною послідовністю появи певних типів нестійкостей та адіабатично повільним зростанням амплітуди квазістатичного електричного поля в струмовому контурі петлі в активній області.
Дисертації, автореферати » Соціологічні науки

Соціологічні науки - Страница 3, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Специфіка соціалізації учнівської та студентської молоді за умов перехідного суспільства (на матеріа А.К. Тащенко 34.3 КБ
Ставлення до праці промислових робітників за нових соціально-економічнимих умов О.М. Дрожанова 42.2 КБ
Становлення інноваційної освіти в Україні О.А. Марущенко 34.9 КБ
Становлення категорії "соціальна влада" в історико-соціологічному контексті І.В. Казанська 30.0 КБ
Становлення нової моделі соціального діалогу в сучасній Україні: соціологічний аналіз В.А. Варениця 46.9 КБ
Становлення регіональних владних еліт в Україні А.О. Зоткін 27.6 КБ
Становлення та розвиток конфліктологічної парадигми в німецькій соціології Н.О. Майструк 30.7 КБ
Стилі життя студентської молоді: типологія та детермінанти формування Т.В. Пилаєва 36.8 КБ
Стимулювання громадської активності в українському суспільстві як проблема соціоінженерної діяльност Д.І. Акімов 30.8 КБ
Структура етнокультурного простору України: формування та взаємодія складових елементів О.О. Суліменко 24.8 КБ
Структура і динаміка ставлення населення України до екологічних проблем М.В. Потабенко 78.5 КБ
Структурно-діяльнісна концепція дискурсу А.Д. Литовченко 34.3 КБ
Структурування елітних мереж в Україні В.С. Нікулін 34.8 КБ
Субкультура футбольних хуліганів: фактори формування та особливості прояву на пострадянському просто П.М. Артьомов 46.4 КБ
Судова влада в умовах трансформації українського суспільства Ю.С. Сіда 35.6 КБ
Сучасне українське суспільство: стратифікаційний вимір регіону Р.О. Савчинський 150.9 КБ
Сучасні тенденції відтворення армії як соціального інституту (соціологічний аспект) О.В. Мазурик 32.3 КБ
Схема сприймання соціального простору в текстах масової комунікації Ю.Г. Сорока 19.4 КБ
Тенденції розвитку спорту в умовах ринкових перетворень В.І. Лукащук 37.8 КБ
Теоретико-методологічний потенціал концепції комунікативної раціональності Ю.Габермаса С.Б. Артеменко 26.6 КБ
Теоретико-методологічні засади вивчення соціально-просторової організації міста (становлення та розв Н.К. Ходько 30.2 КБ
Технологія соціальної адаптації чоловіків, які звільняються з місць позбавлення волі В.В. Проскура 37.5 КБ
Типологія кіноспоживання в сучасному соціокультурному просторі України Д.О. Виставкіна 42.1 КБ
Топологічні характеристики електорального поля України Е.А. Гугнін 29.1 КБ
Торгівля жінками в Україні як вид латентних соціальних відносин В.М. Набока 71.4 КБ
Традиції в органах внутрішніх справ України: соціологічний аналіз О.С. Проскурякова 35.5 КБ
Традиціоналістські та модерністські цінності в структурі молодіжної ціннісної свідомості: соціологіч Ю.В. Борисова 36.2 КБ
Трансформація соціальної сфери українського села в умовах сучасної аграрної реформи А.М. Шатохін 54.4 КБ
Трудова мобільність в умовах регіонального ринку праці Н.В. Коваліско 24.5 КБ
Трудові міграції у період трансформації соціально-економічних відносин в Україні І.П. Майданік 33.0 КБ
Умови інституціалізації соціальної роботи в Україні Г.М. Попович 27.0 КБ
Університетська організація в контексті трансформаційних процесів Н.М. Тарапатова 30.7 КБ
Управління комунікаціями в системі надання соціальних послуг у сучасній Україні І.Ю. Косуля 52.6 КБ
Управлінське рішення як вид соціальної діяльності С.В. Романенко 31.0 КБ
Феномен кіберкультури в інформаційно-технологічному відтворенні соціуму Є.Я. Прохоренко 45.6 КБ
Феномен маргінальності в сучасному українському суспільстві: теоретико-методологічний аналіз Ю.Ю. Бродецька 36.6 КБ
Феномен повсякденного і шляхи відновлення суспільства А.В. Худенко 31.8 КБ
Феномен професійної маргінальності студентства О.В. Бутиліна 41.0 КБ
Формування антропогенної моделі виховання студентів в умовах безперервної освіти Т.В. Зверко 34.7 КБ
Формування гендерних ідентичностей рекламою Ю.В. Бєлікова 32.8 КБ
Формування зв'язків з громадськістю в органах місцевого самоврядування України: соціологічний аналіз В.А. Водолазький 28.1 КБ
Формування зв'язків із громадськістю в неурядових організаціях України: соціологічний аналіз Д.Л. Коник 32.7 КБ
Формування і функціонування сучасної іранської сім'ї як соціального інституту С.К. Мусаві 27.9 КБ
Формування підприємницького інтересу молоді України в умовах трансформації суспільства. (Соціологічн Т.В. Ярмак 27.0 КБ
Функціонування культурної традиції у соціальному просторі К.В. Настояща 32.0 КБ
Цілі в соціальному розвитку підприємницької організації Ірина Володимирівна Жеребятнікова 42.8 КБ
Ціннісна детермінація становлення соціальної суб'єктності студентства в умовах соціокультурної транс Л.Г. Сокурянська 74.9 КБ
Ціннісні диспозиції учнів в контексті соціокультурної диференціації освіти Е.Г. Позднякова-Кирбят'єва 36.7 КБ
Ціннісні орієнтири сучасного менеджменту С.Л. Буко 41.7 КБ
Ціннісні основи модернізації в сучасному суспільстві С.В. Хобта 26.2 КБ
Человек на рынке труда: социальные проблемы занятости и безработицы 30.9 КБ
Шляхи забезпечення логічної коректності в системі сучасного соціологічного знання О.В. Коваленко 27.0 КБ
Ядерна енергетика як предмет соціо-екологічного діалогу (соціо-технологічний підхід) М.М. Саппа 32.1 КБ
Якість публічних послуг органів місцевої влади в умовах трансформації українського суспільства Ю.О. Приймак 37.6 КБ