Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Соціологічні науки - Страница 3, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Спектри та властивості нормальних електропружних хвиль в п'єзокерамічних циліндричних хвилеводах з п - В.В. Пузирьов
Теоретично досліджено закономірності хвилевих процесів в аксіально-поляризованих п'єзокерамічних циліндрах кругового та кільцевого перерізів з вирізами секторної та сегментної форми. Запропоновано методики побудови та дослідження дисперсійних співвідношень, які описують парціальні та повні спектри зв'язаних нормальних електропружних хвиль у п'єзокерамічних циліндричних хвилеводах за умов наявності на межових поверхнях секторних вирізів гнучких нерозтяжних електропровідних покриттів й задання на циліндричній ділянці граничної поверхні крайових умов вільної або закріпленої електродованої поверхні. У науковому дослідженні використано підхід, який базується на точному аналітичному інтегруванні хвильових рівнянь електропружного деформування й одержанні дисперсійних рівнянь з крайових умов межових задач у формі рівностей нулеві скінченних або нескінченних функціональних визначників з елементами, вираженими через циліндричні функції дробових індексів. Одержано асимптотичні формули для великих за модулем комплексних коренів дисперсійних рівнянь. Досліджено множини критичних частот нормальних електропружних хвиль. Розраховано дійсні, уявні та комплексні гілки дисперсійних спектрів нормальних електропружних хвиль у досліджуваних хвилеводах за різних типів граничних умов. Визначено типи високочастотної короткохвильової локалізації нормальних електропружних хвиль. Побудовано та досліджено розподіли кінематичних та енергетичних характеристик нормальних хвиль в областях перерізів хвилеводів. Проаналізовано закономірності трансформації дисперсійних спектрів і властивостей хвиль залежно від сукупності варіативних фізико-механічних і геометричних параметрів хвилеводів.

Вплив радіочастотного електромагнітного випромінювання на фізіолого-біохімічні особливості деяких др - С.І. Войчук
Теоретично досліджено закономірності хвилевих процесів в аксіально-поляризованих п'єзокерамічних циліндрах кругового та кільцевого перерізів з вирізами секторної та сегментної форми. Запропоновано методики побудови та дослідження дисперсійних співвідношень, які описують парціальні та повні спектри зв'язаних нормальних електропружних хвиль у п'єзокерамічних циліндричних хвилеводах за умов наявності на межових поверхнях секторних вирізів гнучких нерозтяжних електропровідних покриттів й задання на циліндричній ділянці граничної поверхні крайових умов вільної або закріпленої електродованої поверхні. У науковому дослідженні використано підхід, який базується на точному аналітичному інтегруванні хвильових рівнянь електропружного деформування й одержанні дисперсійних рівнянь з крайових умов межових задач у формі рівностей нулеві скінченних або нескінченних функціональних визначників з елементами, вираженими через циліндричні функції дробових індексів. Одержано асимптотичні формули для великих за модулем комплексних коренів дисперсійних рівнянь. Досліджено множини критичних частот нормальних електропружних хвиль. Розраховано дійсні, уявні та комплексні гілки дисперсійних спектрів нормальних електропружних хвиль у досліджуваних хвилеводах за різних типів граничних умов. Визначено типи високочастотної короткохвильової локалізації нормальних електропружних хвиль. Побудовано та досліджено розподіли кінематичних та енергетичних характеристик нормальних хвиль в областях перерізів хвилеводів. Проаналізовано закономірності трансформації дисперсійних спектрів і властивостей хвиль залежно від сукупності варіативних фізико-механічних і геометричних параметрів хвилеводів.
Дисертації, автореферати » Соціологічні науки

Соціологічні науки - Страница 3, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Специфіка соціалізації учнівської та студентської молоді за умов перехідного суспільства (на матеріа А.К. Тащенко 34.3 КБ
Ставлення до праці промислових робітників за нових соціально-економічнимих умов О.М. Дрожанова 42.2 КБ
Становлення інноваційної освіти в Україні О.А. Марущенко 34.9 КБ
Становлення категорії "соціальна влада" в історико-соціологічному контексті І.В. Казанська 30.0 КБ
Становлення нової моделі соціального діалогу в сучасній Україні: соціологічний аналіз В.А. Варениця 46.9 КБ
Становлення регіональних владних еліт в Україні А.О. Зоткін 27.6 КБ
Становлення та розвиток конфліктологічної парадигми в німецькій соціології Н.О. Майструк 30.7 КБ
Стилі життя студентської молоді: типологія та детермінанти формування Т.В. Пилаєва 36.8 КБ
Стимулювання громадської активності в українському суспільстві як проблема соціоінженерної діяльност Д.І. Акімов 30.8 КБ
Структура етнокультурного простору України: формування та взаємодія складових елементів О.О. Суліменко 24.8 КБ
Структура і динаміка ставлення населення України до екологічних проблем М.В. Потабенко 78.5 КБ
Структурно-діяльнісна концепція дискурсу А.Д. Литовченко 34.3 КБ
Структурування елітних мереж в Україні В.С. Нікулін 34.8 КБ
Субкультура футбольних хуліганів: фактори формування та особливості прояву на пострадянському просто П.М. Артьомов 46.4 КБ
Судова влада в умовах трансформації українського суспільства Ю.С. Сіда 35.6 КБ
Сучасне українське суспільство: стратифікаційний вимір регіону Р.О. Савчинський 150.9 КБ
Сучасні тенденції відтворення армії як соціального інституту (соціологічний аспект) О.В. Мазурик 32.3 КБ
Схема сприймання соціального простору в текстах масової комунікації Ю.Г. Сорока 19.4 КБ
Тенденції розвитку спорту в умовах ринкових перетворень В.І. Лукащук 37.8 КБ
Теоретико-методологічний потенціал концепції комунікативної раціональності Ю.Габермаса С.Б. Артеменко 26.6 КБ
Теоретико-методологічні засади вивчення соціально-просторової організації міста (становлення та розв Н.К. Ходько 30.2 КБ
Технологія соціальної адаптації чоловіків, які звільняються з місць позбавлення волі В.В. Проскура 37.5 КБ
Типологія кіноспоживання в сучасному соціокультурному просторі України Д.О. Виставкіна 42.1 КБ
Топологічні характеристики електорального поля України Е.А. Гугнін 29.1 КБ
Торгівля жінками в Україні як вид латентних соціальних відносин В.М. Набока 71.4 КБ
Традиції в органах внутрішніх справ України: соціологічний аналіз О.С. Проскурякова 35.5 КБ
Традиціоналістські та модерністські цінності в структурі молодіжної ціннісної свідомості: соціологіч Ю.В. Борисова 36.2 КБ
Трансформація соціальної сфери українського села в умовах сучасної аграрної реформи А.М. Шатохін 54.4 КБ
Трудова мобільність в умовах регіонального ринку праці Н.В. Коваліско 24.5 КБ
Трудові міграції у період трансформації соціально-економічних відносин в Україні І.П. Майданік 33.0 КБ
Умови інституціалізації соціальної роботи в Україні Г.М. Попович 27.0 КБ
Університетська організація в контексті трансформаційних процесів Н.М. Тарапатова 30.7 КБ
Управління комунікаціями в системі надання соціальних послуг у сучасній Україні І.Ю. Косуля 52.6 КБ
Управлінське рішення як вид соціальної діяльності С.В. Романенко 31.0 КБ
Феномен кіберкультури в інформаційно-технологічному відтворенні соціуму Є.Я. Прохоренко 45.6 КБ
Феномен маргінальності в сучасному українському суспільстві: теоретико-методологічний аналіз Ю.Ю. Бродецька 36.6 КБ
Феномен повсякденного і шляхи відновлення суспільства А.В. Худенко 31.8 КБ
Феномен професійної маргінальності студентства О.В. Бутиліна 41.0 КБ
Формування антропогенної моделі виховання студентів в умовах безперервної освіти Т.В. Зверко 34.7 КБ
Формування гендерних ідентичностей рекламою Ю.В. Бєлікова 32.8 КБ
Формування зв'язків з громадськістю в органах місцевого самоврядування України: соціологічний аналіз В.А. Водолазький 28.1 КБ
Формування зв'язків із громадськістю в неурядових організаціях України: соціологічний аналіз Д.Л. Коник 32.7 КБ
Формування і функціонування сучасної іранської сім'ї як соціального інституту С.К. Мусаві 27.9 КБ
Формування підприємницького інтересу молоді України в умовах трансформації суспільства. (Соціологічн Т.В. Ярмак 27.0 КБ
Функціонування культурної традиції у соціальному просторі К.В. Настояща 32.0 КБ
Цілі в соціальному розвитку підприємницької організації Ірина Володимирівна Жеребятнікова 42.8 КБ
Ціннісна детермінація становлення соціальної суб'єктності студентства в умовах соціокультурної транс Л.Г. Сокурянська 74.9 КБ
Ціннісні диспозиції учнів в контексті соціокультурної диференціації освіти Е.Г. Позднякова-Кирбят'єва 36.7 КБ
Ціннісні орієнтири сучасного менеджменту С.Л. Буко 41.7 КБ
Ціннісні основи модернізації в сучасному суспільстві С.В. Хобта 26.2 КБ
Человек на рынке труда: социальные проблемы занятости и безработицы 30.9 КБ
Шляхи забезпечення логічної коректності в системі сучасного соціологічного знання О.В. Коваленко 27.0 КБ
Ядерна енергетика як предмет соціо-екологічного діалогу (соціо-технологічний підхід) М.М. Саппа 32.1 КБ
Якість публічних послуг органів місцевої влади в умовах трансформації українського суспільства Ю.О. Приймак 37.6 КБ