Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Національна безпека - Страница 1, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Характеристика генетичних та епігенетичних змін генів/локусів 3-ї хромосоми людини в епітеліальних п - В.В. Гордіюк
За допомогою NotI-мікрочипів установлено генетичні / епігенетичні зміни генів / локусів трьох хромосом людини у пухлин епітеліального походження. Вивчено статус метилування гена FHIT у разі світлоклітинної карциноми нирок. З 192-х NotI-зв'язувальних клонів третьої хромосоми людини виявлено делеції / метилування більше, ніж у 30 % зразків пухлин для 32-х генів / локусів у разі раку шийки матки (11-ти - уперше), для 35-ти генів / локусів - у разі раку яєчників (17-ти - уперше), для 15-ти генів / локусів - у разі карциноми нирок (7-ми - уперше). Знайдено 7 генів / локусів з високою частотою генетичних / епігенетичних змін за умов всіх досліджених типів раку. Для гена GORASPI у аденокарциномах і гена GNAI2 в усіх досліджених зразках злоякісних пухлин яєчників уперше показано зниження експресії.

Енергозберігаюча технологія отримання паливного газу з біомаси та його спалювання в пічних агрегатах - Ю. В. Шишко
За допомогою NotI-мікрочипів установлено генетичні / епігенетичні зміни генів / локусів трьох хромосом людини у пухлин епітеліального походження. Вивчено статус метилування гена FHIT у разі світлоклітинної карциноми нирок. З 192-х NotI-зв'язувальних клонів третьої хромосоми людини виявлено делеції / метилування більше, ніж у 30 % зразків пухлин для 32-х генів / локусів у разі раку шийки матки (11-ти - уперше), для 35-ти генів / локусів - у разі раку яєчників (17-ти - уперше), для 15-ти генів / локусів - у разі карциноми нирок (7-ми - уперше). Знайдено 7 генів / локусів з високою частотою генетичних / епігенетичних змін за умов всіх досліджених типів раку. Для гена GORASPI у аденокарциномах і гена GNAI2 в усіх досліджених зразках злоякісних пухлин яєчників уперше показано зниження експресії.
Дисертації, автореферати » Національна безпека

Національна безпека - Страница 1, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Антимонопольне регулювання в системі економічної безпеки України О.М. Олещенко 34.8 КБ
Антитерористична діяльність як складова національної безпеки (політологічний аналіз) Ю.В. Марченко 34.3 КБ
Біотестування питної води у моніторингу стану екологічної безпеки Ольга Олексіївна Єфремова 50.6 КБ
Вдосконалення сорбційних технологій видалення гумінових речовин із води для раціонального використан А.О. Мітченко 34.0 КБ
Взаємодія фільтратів полігонів твердих побутових відходів (ТПВ) із зоною аерації (еколого-геохімічна Ю.В. Кулинич 40.6 КБ
Визначення зон безпечного розташування пожежно-рятувальних сил при ліквідації надзвичайних ситуацій О.В. Захаренко 90.3 КБ
Визначення особливостей зміни вогнегасної ефективності порошків при гасінні полум'я газоповітряного О.М. Тищенко 44.5 КБ
Визначення параметрів безпечної утилізації твердих побутових відходів О.В. Луньова 67.6 КБ
Визначення пожежонебезпечного температурного режиму при розвитку гніздового самонагрівання рослинної В.В. Тригуб 150.5 КБ
Визначення раціональних параметрів комбінованої подачі вогнегасних речовин для підвищення ефективнос О.І. Шкоруп 55.8 КБ
Визначення часу спрацьовування точкових теплових пожежних сповіщувачів максимального типу Є.В. Курінний 128.1 КБ
Використання явища гелеутворення для підвищення ефективності рідинних засобів пожежогасіння О.В. Бабенко 43.4 КБ
Вилучення U(VI) та Со(II) з використанням поліетиленіміну та етилендиамінтетраоцтової кислоти з об'є А.А. Боголєпов 33.4 КБ
Вилучення урану (VI) та важких металів із забруднених вод методами ультра- і нанофільтрації у поєдна Л.Ю. Юрлова 42.8 КБ
Відтворення інгаляційних доз опромінення після аварії на ЧАЕС в 30-км зоні А.В. Чупов 44.0 КБ
Вогнебіозахист тканин і паперу просочувальною композицією О.Г. Барило 51.2 КБ
Вогнебіостійкі епоксидні композиційні матеріали для дерев'яних конструкцій Н.В. Дмітрієва 36.6 КБ
Вогнестійкість енергоефективних стінових огороджуючих конструкцій житлових та громадських будівель А.П. Половко 85.4 КБ
Вплив "мокрої" консервації шахт на еколого-радіаційний стан навколишнього природного середовища (на І.В. Удалов 37.2 КБ
Вплив елементів та структури внутрішніх електричних мереж житлового сектору на їх пожежну небезпеку О.М. Коваль 74.0 КБ
Вплив зміни параметрів вітру та вологості лісового пального матеріалу на інтегральні характеристики Андрій Якович Калиновський 350.0 КБ
Вплив просторових флуктуацій пірологічних параметрів середовища на інтегральні характеристики низово О.А. Тарасенко 58.3 КБ
Вплив процесів видобутку залізних руд на стан навколишнього середовища та екологічну безпеку у Криво І.М. Малахов 29.0 КБ
Вторинний підйом радіоактивних аерозолів при виконанні агротехнічних операцій, осушенні водойм, луго В.П. Процак 63.7 КБ
Вуглецеві сорбенти для ліквідації нафтових забруднень О.В. Кравченко 30.8 КБ
Геомеханічні і аерологічні основи запобігання пожеж від самозаймання вугілля в шахтах В.К. Костенко 105.2 КБ
Гідроекологічний потенціал Українських Карпат і перспективи його використання Людмила Миколаївна Консевич 41.7 КБ
Громадянська ідентифікація особи як чинник формування української політичної нації Л.А. Шимченко 36.9 КБ
Дезактивація стічних вод, що містять радіоізотопи цезію- 137 і стронцію- 90 Оксана Миколаївна Терещенко 20.3 КБ
Довгострокове прогнозування розвитку провально-просадкових проявів сульфатного і карбонатного карсту І.В. Чепурний 81.7 КБ
Досвід європейської інтеграції Польщі: перспективи для України М.Б. Басараб 36.4 КБ
Дослідження вертикальної міграції радіонуклідів у ближній зоні ЧАЕС з використанням нерадіохімічних М.В. Желтоножська 47.4 КБ
Дослідження впливу підробки територій на втрати води в техногенних регіонах та вибір оптимальних тех О.В. Грабар 61.3 КБ
Дослідження умов флегматизування горючих газових середовищ озононеруйнівними газовими вогнегасними р Ю.В. Цапко 57.2 КБ
Екологічна безпека геологічного середовища у зв'язку із розвитком зсувних процесів (на прикладі Харк О.В. Бутко 1.42 МБ
Екологічна безпека гірничо-хімічних виробництв в умовах аеротехногенного забруднення довкілля (на пр І.О. Камаєва 62.1 КБ
Екологічна безпека гірничопромислових комплексів Західного регіону України Л.Є. Шкіца 75.9 КБ
Екологічна безпека регіону в умовах техногенного пилового забруднення атмосферного повітря В.С. Бахарєв 33.3 КБ
Екологічна безпека регіону: методи та засоби її забезпечення в умовах виникнення екстремальних ситуа В.М. Лагутін 47.7 КБ
Екологічна безпека систем водопостачання міст: методологія вивчення та управління С.Л. Василенко 150.9 КБ
Екологічна безпека техногенно навантажених урбанізованих екосистем С.В. Руденко 75.3 КБ
Екологічна безпека техноприродних геосистем (наукові та методичні основи) Г.І. Рудько 79.0 КБ
Екологічна безпека техноприродних геосистем адміністративних областей (на прикладі Львівської област В.С. Гошовський 38.1 КБ
Екологічна оптимізація системи скидання шахтних вод до річкової мережі (на прикладі басейну р.Самари К.К. Охотник 57.1 КБ
Екологічний моніторинг мікродомішок поліциклічних сполук у повітряному середовищі за відсутності ета В.П. Дмитриков 126.3 КБ
Екологічно безпечна маловідхідна технологія реутилізації сірчанокислого електроліту акумуляторних ба Т.С. Башева 55.6 КБ
Екологічно безпечне одержання хітинвмісних сполук із міцеліальних відходів біотехнологічного виробни Т.В. Солодовнік 38.7 КБ
Екологічно безпечні ресурсозберігаючі технологічні процеси та устаткування у виробництві поверхнево- М.О. Подустов 74.5 КБ
Екологічно безпечні системи оборотного водопостачання коксохімічних, металургійних і машинобудівних В.А. Андронов 70.2 КБ
Екологічно безпечні технології переробки полімерних відходів (на прикладі Харківського регіону) М.П. Горох 51.2 КБ
Еколого-геологічний моніторинг забруднення довкілля об'єктами нафтогазового комплексу Петро Григорович Дригулич 65.5 КБ
Еколого-геохімічна оцінка Дністровського каньйону як регіонального коридора національної екологічної Д.О. Зорін 115.1 КБ
Еколого-дозиметричні моделі опромінювання населення у разі глобальної радіаційної аварії (за досвідо Л.М. Ковган 184.0 КБ
Еколого-економічна оцінка ефективності технології промислового водоочищення (на прикладі ЦПВ) Н.Л. Авраменко 77.6 КБ
Еколого-соціальні наслідки підтоплення міських територій та розробка заходів до його зменшення (на п Наталія Олександрівна Непошивайленко 43.0 КБ
Економічна безпека підприємств у стратегічній взаємодії з суб'єктами зовнішнього середовища Л.Г. Шемаєва 412.2 КБ
Економічна оцінка можливостей євроатлантичної інтеграції України В.В. Шемаєв 128.7 КБ
Екотехнологія утилізації відпрацьованих олив О.Г. Чайка 34.5 КБ
Електрокінетична очистка глинистих шламів та грунтів від важких металів і радіонуклідів Р.Є. Кліщенко 109.9 КБ
Епоксидні композиційні матеріали для протипожежного захисту виробів будівельного та електротехнічног Т.М. Обіженко 26.4 КБ
Етносоціальний вектор культурної політики України: стратегічні пріоритети В.О. Бакальчук 27.6 КБ
Ефективне використання ядерного палива - ресурс економічної безпеки держави М.Ю. Ватагін 229.6 КБ
Ефективність механізмів народовладдя як основа внутрішньополітичної безпеки України Максим Олександрович Паламарчук 28.9 КБ
Забезпечення воєнно-економічної безпеки України в умовах реалізації стратегії євроатлантичної інтегр Е.Б. Новіков 37.2 КБ
Забезпечення екологічної безпеки розвитку і функціонування водних і наземних екосистем Широколужансь Ю.В. Царькова 84.7 КБ
Забезпечення екологічної безпеки та енергозбереження при роботі підкачувальних зрошувальних насосних Р.Ю. Захаров 38.7 КБ
Забезпечення економічної безпеки України в контексті транснаціоналізації високотехнологічного сектор О.О. Олейніков 95.1 КБ
Забезпечення інструментального комплексного моніторингу внутрішнього опромінення дорослого населення В.В. Василенко 46.0 КБ
Забезпечення інформаційної безпеки держави як складової системи національної безпеки (приклад США) В.К. Конах 27.9 КБ
Забезпечення ліквідації пожежі на промислових підприємствах з урахуванням надійності пожежної технік І.О. Мовчан 102.7 КБ
Закономірності сорбіції іонів U(VI) з водних розчинів на неорганічних іонітах та окиснених вуглецеви Олег Ігорович Закутевський 94.2 КБ
Замкнені системи оборотного водопостачання машинобудівних заводів О.Л. Пальченко 32.1 КБ
Застосування гідродинамічно-активних полімерних композицій для підвищення ефективності роботи систем Н.В. Биковська 76.9 КБ
Застосування капсульованих добрив для екологічної безпеки агросистем В.В. Сабадаш 49.8 КБ
Захист водних об'єктів від біогенних елементів та завислих речовин (на прикладі м.Дніпродзержинська) І.М. Корнієнко 31.4 КБ
Заходи захисту навколишнього середовища від токсичних сполук ванадію С.О. Гринь 34.0 КБ
Збройні етнополітичні конфлікти та шляхи їх врегулювання в контексті забезпечення національної безпе А.В. Дацюк 34.3 КБ
Зворотний осмос у поєднанні з іншими фізико-хімічними методами при знесоленні слабомінералізованих в Д.Д. Кучерук 63.0 КБ
Знешкодження нафтових забруднень компонентів геосфери сорбентами та біодеструкторами, що транспортую О.М. Бугаєнко 100.5 КБ
Зниження антропогенного навантаження на довкілля від пилових викидів деревообробної промисловості Ю.Є. Шелюх 40.1 КБ
Зниження горючості і підвищення вогнестійкості будівельних дерев'яних конструкцій за рахунок застосу А.С. Бєліков 71.5 КБ
Зниження екологічної небезпеки МОР та продовження терміну її використання в технологічних лініях вел Н.Л. Березуцька 39.2 КБ
Зниження інтенсивності пожежі у корабельних приміщеннях методом вакуумування М.А. Попов 47.8 КБ
Зниження об'ємів накопичених відходів водоочищення - осадів стічних вод, шляхом їх утилізації в асфа Р.В. Бреус 751.8 КБ
Зниження пожежної небезпеки піротехнічних нітратовмісних виробів під час їх застосування О.В. Кириченко 84.0 КБ
Зниження рівня екологічно небезпечного впливу осадів міських стічних вод на навколишнє середовище Ф.О. Котюк 38.6 КБ
Зниження техногенного впливу виробництва гранульованого суперфосфату на атмосферу Осама Мостафа Махмуд Кетанех 53.3 КБ
Зовнішньоторговельна політика України в умовах європейського вибору: механізми реалізації національн О.М. Струк 37.3 КБ
Ідентифікація моделей швидкості розповсюдження фронту лісової пожежі та їх практичні застосування О.М. Дигало 368.3 КБ
Ідентифікація осередків самозігрівання рослинної сировини, які спричиняють пожежі на підприємствах п Іван Якимович Кріса 75.1 КБ
Інституційні зміни у сфері господарювання та їх вплив на показники економічної безпеки В.П. Мартинюк 47.2 КБ
Інструментальна дозиметрія і профілактика внутрішнього опромінення дітей, що постраждали внаслідок а Г.М. Яковлева 32.3 КБ
Інтенсифікація масопереносу при електрокінетичній очисці грунту Лариса Леонідівна Лисенко 31.6 КБ
Комплексна маловідходна іонообмінна технологія очистки стічних вод від іонів важких металів О.В. Глушко 37.4 КБ
Комплексна методика оцінки та шляхи забезпечення енергетичної незалежності держави В.О. Бараннік 43.1 КБ
Комплексна оцінка екологічного стану та реструктуризація господарського використання басейнів малих О.В. Рибалова 50.6 КБ
Комплексна оцінка і прогнозування еколого-гідрогеологічного стану Червоноградського вугільного регіо Н.А. Шевчук 95.3 КБ
Комплексна оцінка стану грунтів в гірничодобувних районах та прогноз наслідків їх техногенної трансф Т.І. Долгова 94.3 КБ
Комплексна переробка екологічно небезпечних хлорвмісних пестицидних препаратів О.В. Гайдідей 40.2 КБ
Комплексне оцінювання ризиків життєдіяльності на територіях підвищеної хімічної і геологічної небезп С.П. Іванюта 39.6 КБ
Конфігурація європейської безпеки в контексті реалізації національних інтересів України (воєнно-полі І.А. Храбан 59.0 КБ
Концептуально-методичні засади підвищення екологічної безпеки виробництва синтетичних ниток, волокон І.М. Іванова 92.5 КБ
Ліберальна парадигма в формуванні європейської колективної безпеки ХХІ століття Володимир Михайлович Грубов 72.4 КБ
Ліквідація екологічних наслідків транспортних аварій з нафтопродуктами Ю.В. Зеленько 96.1 КБ
Локалізація екологічної загрози забруднення атмосфери від пилу спалювання вугілля на ТЕС К.І. Азарський 87.0 КБ
Локалізація пожеж розливів нафтопродуктів у резервуарних парках Ернест Михайлович Улинець 90.6 КБ
Локалізація та знешкодження стічних вод, забруднених сполуками хрому, кадмію та цинку Ірина Степанівна Сагайдак 20.4 КБ
Маловитратні технології для підвищення екологічної безпеки теплоенергетичних об'єктів та систем Г.Б. Варламов 94.8 КБ
Метод комплексної оцінки і прогнозування потужності викидів оксиду азоту із газотурбінних установок О.В. Левченко 48.8 КБ
Метод раціонального розміщення пожежних депо при проектуванні і оновленні районів міста А.Г. Коссе 64.5 КБ
Метод та засоби прогнозування розповсюдження радіоактивних забруднень в проточних поверхневих водойм В.П. Сизоненко 67.5 КБ
Методи удосконалення системи регулювання скиду промислових стічних вод О.С. Большакова 41.3 КБ
Методологія аналізу техногенно небезпечних об'єктів і територій для управління їх екологічною безпек С.І. Азаров 1.16 МБ
Механізм коригування дисбалансу зовнішніх платежів України Т.С. Шемет 39.0 КБ
Механізм удосконалення системи економічної безпеки суб'єктів господарювання на основі оптимізації оп Л.О. Кошембар 460.6 КБ