Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Національна безпека - Страница 3, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Кінетичні закономірності фотоініційованої кополімеризації моно- і ди(мет)акрилатів до глибоких конве - Г.І. Хованець
Досліджено кінетичні закономірності стаціонарної фотоініційованої кополімеризації моно- та ди(мет)акрилатів до глибоких конверсій методом лазерної інтерферометрії залежно від природи, функціонального навантаження комономерів, складу композицій, концентрації фотоініціатора й інтенсивності УФ-опромінення. Вивчено кінетичні закономірності загибелі метакрилатних та акрилатних макрорадикалів та їх росту в одержаних полімерних матрицях різної природи у широкому температурному діапазоні методом ЕПР-спектроскопії. Встановлено кореляційний зв'язок між кінетичними закономірностями кополімеризації та природою мономерів. На базі концепції мікрогетерогенності розроблено кінетичні моделі лінійної та тривимірної кополімеризації (мет)актрилатів до глибоких конверсій із урахуванням особливостей проходження процесів у різних реакційних зонах, а також кінетичну модель кополімеризації для випадку лінійного обривання ланцюга. Показано, що одержаний експериментальний матеріал і запропоновані кінетичні моделі лінійної та тривимірної кополімеризації моно- та ди(мет)акрилатів розширюють і доповнюють уявлення про процес фотоініційованої кополімеризації та дозволяють кількісно за відомими кінетичними параметрами розрахувати динаміку процесу до глибоких конверсій, що забезпечує можливість створення нових технологій синтезу полімерних матеріалів з прогнозованими властивостями.

Нековалентні взаємодії флавін-мононуклеотиду із біологічно активними ароматичними речовинами та ДНК - Ю.В. Мухіна
Досліджено кінетичні закономірності стаціонарної фотоініційованої кополімеризації моно- та ди(мет)акрилатів до глибоких конверсій методом лазерної інтерферометрії залежно від природи, функціонального навантаження комономерів, складу композицій, концентрації фотоініціатора й інтенсивності УФ-опромінення. Вивчено кінетичні закономірності загибелі метакрилатних та акрилатних макрорадикалів та їх росту в одержаних полімерних матрицях різної природи у широкому температурному діапазоні методом ЕПР-спектроскопії. Встановлено кореляційний зв'язок між кінетичними закономірностями кополімеризації та природою мономерів. На базі концепції мікрогетерогенності розроблено кінетичні моделі лінійної та тривимірної кополімеризації (мет)актрилатів до глибоких конверсій із урахуванням особливостей проходження процесів у різних реакційних зонах, а також кінетичну модель кополімеризації для випадку лінійного обривання ланцюга. Показано, що одержаний експериментальний матеріал і запропоновані кінетичні моделі лінійної та тривимірної кополімеризації моно- та ди(мет)акрилатів розширюють і доповнюють уявлення про процес фотоініційованої кополімеризації та дозволяють кількісно за відомими кінетичними параметрами розрахувати динаміку процесу до глибоких конверсій, що забезпечує можливість створення нових технологій синтезу полімерних матеріалів з прогнозованими властивостями.
Дисертації, автореферати » Національна безпека

Національна безпека - Страница 3, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Розробка методу підшарового генерування та регенерування піни для гасіння пожеж у резервуарах з нафт В.С. Бабенко 24.0 КБ
Розробка окиснювальних та мембранних методів очищення рідких радіоактивних відходів з об'єкту "Укрит О.В. Джужа 48.5 КБ
Розробка реагентів для комплексних технологій очищення води та утилізації відходів Т.В. Крисенко 31.1 КБ
Розробка систем і створення технічних засобів пожежного водопостачання гірничих виробок глибоких шах Ю.М. Ющенко 570.2 КБ
Розробка способу пожежобезпечного відпрацьовування світи зближених крутих пластів С.П. Кузьмін 58.9 КБ
Розробка спринклерних зрошувачів підвищеної ефективності за швидкодією О.А. Петухова 162.2 КБ
Розробка схем пожежних стволів, оптимальних за критерієм дальності подачі вогнегасної речовини О.О. Шаповалова 40.9 КБ
Розробка технології ліквідації нафтового забруднення довкілля застосуванням біоактивного вуглецевого А.В. Хохлов 34.0 КБ
Роль культурного простору у процесі становлення української політичної нації Т.Г. Злобіна 31.8 КБ
Самоочищення наземних екосистем Українського Полісся від радіаційного забруднення В.В. Долін 77.7 КБ
Синтез коагулянтів із алюмінату натрію та оцінка їх ефективності при очищенні води Т.М. Красільнікова 635.5 КБ
Система оцінки техногенної безпеки промислових підприємств: методологія та алгоритм розрахунку В.І. Бендюг 74.1 КБ
Система технічного забезпечення моніторингу навколишнього середовища Є.М. Варламов 53.4 КБ
Ситеми національної та міжнародної безпеки в умовах формування нового світового порядку: 1991 - 2001 О.С. Бодрук 45.2 КБ
Створення екологічно безпечного технологічного процесу та устаткування для переробки побутових орган Л.М. Маркіна 34.9 КБ
Створення нових засобів і технологій для забезпечення ресурсозбереження у промисловому водоспоживанн Ю.В. Носачова 37.5 КБ
Створення нових ресурсозберігаючих технологій кондиціювання та очищення води для промислових систем М.Д. Гомеля 56.9 КБ
Створення системи реагування та регулювання якості вогнегасників для підвищення протипожежної захище В.В. Ковалишин 51.6 КБ
Створення стабілізаційних добавок для водооборотних систем охолодження з використанням промислових в Н.І. Гонтар 104.3 КБ
Стратегічне управління експортом продукції військового призначення та подвійного використання в конт В.М. Бегма 65.6 КБ
Сучасні тенденції воєнного виробництва як чинники формування воєнно-економічної безпеки Б.Б. Жуков 68.9 КБ
Температурні об'єктові випробування теплових пожежних сповіщувачів із терморезистивним чутливим елем В.В. Коврегін 76.7 КБ
Теоретико-методологічні засади забезпечення інвестиційної безпеки України через механізм інституційн Сергій Захарович Мошенський 80.9 КБ
Теоретичне обгрунтування ресурсозберігаючого, маловідходного методу пом'якшення і коректування лужно О.А. Валуйська 71.2 КБ
Теоретичні і прикладні основи відновлення техногенних ландшафтів до рівня природних (на прикладі тер Л.Г. Зубова 51.0 КБ
Терморезистивні теплові пожежні сповіщувачі з покращеними характеристиками та методи їх температурни В.М. Гвоздь 231.6 КБ
Техногенний вплив елементів кадмію та свинцю, що містяться у відвалах фосфогіпсу, на навколишнє сере І.О. Трунова 491.6 КБ
Трансрегіональна стабільність як чинник зовнішньої безпеки України А.О. Мішин 33.1 КБ
Трансуранові елементи в зоні впливу Чорнобильської атомної електростанції О.О. Одінцов 43.2 КБ
Удосконалення аерозолевої вогнегасної речовини на основі солей калію та обгрунтування умов її застос В.М. Баланюк 60.4 КБ
Удосконалення засобів і методів зменшення відходів нафтогазового виробництва М.М. Орфанова 132.9 КБ
Удосконалення існуючих та розробка нових методів вибору і оцінки захисних властивостей матеріалів ве М.М. Клим'юк 51.7 КБ
Удосконалення методики розрахунку систем порошкового пожежогасіння С.Ю. Огурцов 71.8 КБ
Удосконалення методів зменшення техногенного забруднення грунтового середовища Оксана Володимирівна Люта 94.6 КБ
Удосконалення методів оцінки пожежної небезпеки обігрівальних електричних приладів Р.І. Кравченко 41.4 КБ
Удосконалення методів оцінки показників якості спеціальних матеріалів захисного одягу пожежників Б.В. Болібрух 56.4 КБ
Удосконалення проектування генерального плану аеропорту з урахуванням акустичного фактора О.В. Коновалова 35.4 КБ
Удосконалення рятувальних робіт на пожежі за рахунок використання пневмогумового пожежно-технічного В.Г. Аветисян 36.3 КБ
Удосконалення системи визначення пожежонебезпечних властивостей речовин, матеріалів та будівельних к В.І. Згуря 83.4 КБ
Україна у геополітичних концепціях Європейського Союзу: динаміка "об'єкт-суб'єктивних" відносин О.В. Снігир 28.8 КБ
Українсько-російські торговельні відносини як чинник економічної безпеки України О.Д. Ладюк 57.5 КБ
Умови формування і стратегія забезпечення конкурентоспроможності національної економіки Я.Б. Базилюк 40.4 КБ
Управління екологічною безпекою міських автотранспортних мереж (на прикладі м. Тираспіль) О.М. Башкатов 47.4 КБ
Управління екологічною безпекою на регіональному рівні (теоретичні та практичні аспекти) В.М. Шмандій 98.4 КБ
Управління екологічною безпекою рекреаційного регіону Н.М. Ветрова 76.6 КБ
Управління системою фінансової безпеки підприємства Ю.Г. Кім 64.0 КБ
Утворення, розподіл та перенесення галогенвуглеводнів в геологічному середовищі М.С. Базилевська 48.3 КБ
Утилізація залізовмісних відходів виробництва пігментного титану (IV) оксиду В.Г. Заречений 43.8 КБ
Утилізація промислових відходів переробки деревини шляхом створення біопалива Р.Я. Бать 29.3 КБ
Утилізація промислових відходів через створення технології виробництва нових добрив для екологічно б Я.М. Корнієнко 74.8 КБ
Фізико-хімічне обгрунтування дії магнітного поля на водні розчини для розробки систем техногенно-еко Б.А. Баран 447.7 КБ
Флегматизування газових горючих середовищ із застосуванням повітророздільних мембранних установок М.Я. Откідач 44.4 КБ
Формування підземних вод промислово-міських агломерацій (науково-методичні аспекти екологічної безпе І.Б. Абрамов 676.3 КБ