Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Національна безпека - Страница 3, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Гасіння коливань механічних систем нелінійними динамічними гасителями - С.М. Решетнікова
Досліджено динаміку механічних систем, що містять основну лінійну підсистему, коливання якої необхідно загасити, та нелінійний гаситель з відносно малою масою. Виділено нелокальні форми коливань, коли амплітуди коливань лінійної підсистеми та нелінійного гасителя порівнянні, локалізовані форми коливань, коли амплітуда коливань гасителя значно більше, ніж амплітуда коливань лінійної підсистеми. Одержано області параметрів систем, сприятливі для гасіння коливань, коли нелокальна форма є нестійкою, а локалізована форма - стійкою. Розв'язано задачу гасіння вимушених коливань з використанням нелінійних гасителів. Розглянуто гасіння хвильових процесів істотно нелінійними гасителями. Показано, що значна частина енергії хвилі може утримуватися у гастелі коливань. Розв'язано задачу про гасіння крутильних коливань силової передачі двигуна внутрішнього згоряння за допомогою нелінійної муфти з кусково-лінійною пружною характеристикою. Показано, що резонансну частоту коливань можна вивести за межі робочого діапазону частот. Розглянуто задачу нелінійної динаміки зубчастої пари зі змінною у часі жорсткістю зачеплення. Визначено області параметрів системи пари, де відбуваються небезпечні резонансні режими коливань.

Методологічні основи автоматизованого навчання фахівців з використанням інтелектуальних інформаційни - К.О. Метешкін
Досліджено динаміку механічних систем, що містять основну лінійну підсистему, коливання якої необхідно загасити, та нелінійний гаситель з відносно малою масою. Виділено нелокальні форми коливань, коли амплітуди коливань лінійної підсистеми та нелінійного гасителя порівнянні, локалізовані форми коливань, коли амплітуда коливань гасителя значно більше, ніж амплітуда коливань лінійної підсистеми. Одержано області параметрів систем, сприятливі для гасіння коливань, коли нелокальна форма є нестійкою, а локалізована форма - стійкою. Розв'язано задачу гасіння вимушених коливань з використанням нелінійних гасителів. Розглянуто гасіння хвильових процесів істотно нелінійними гасителями. Показано, що значна частина енергії хвилі може утримуватися у гастелі коливань. Розв'язано задачу про гасіння крутильних коливань силової передачі двигуна внутрішнього згоряння за допомогою нелінійної муфти з кусково-лінійною пружною характеристикою. Показано, що резонансну частоту коливань можна вивести за межі робочого діапазону частот. Розглянуто задачу нелінійної динаміки зубчастої пари зі змінною у часі жорсткістю зачеплення. Визначено області параметрів системи пари, де відбуваються небезпечні резонансні режими коливань.
Дисертації, автореферати » Національна безпека

Національна безпека - Страница 3, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Розробка методу підшарового генерування та регенерування піни для гасіння пожеж у резервуарах з нафт В.С. Бабенко 24.0 КБ
Розробка окиснювальних та мембранних методів очищення рідких радіоактивних відходів з об'єкту "Укрит О.В. Джужа 48.5 КБ
Розробка реагентів для комплексних технологій очищення води та утилізації відходів Т.В. Крисенко 31.1 КБ
Розробка систем і створення технічних засобів пожежного водопостачання гірничих виробок глибоких шах Ю.М. Ющенко 570.2 КБ
Розробка способу пожежобезпечного відпрацьовування світи зближених крутих пластів С.П. Кузьмін 58.9 КБ
Розробка спринклерних зрошувачів підвищеної ефективності за швидкодією О.А. Петухова 162.2 КБ
Розробка схем пожежних стволів, оптимальних за критерієм дальності подачі вогнегасної речовини О.О. Шаповалова 40.9 КБ
Розробка технології ліквідації нафтового забруднення довкілля застосуванням біоактивного вуглецевого А.В. Хохлов 34.0 КБ
Роль культурного простору у процесі становлення української політичної нації Т.Г. Злобіна 31.8 КБ
Самоочищення наземних екосистем Українського Полісся від радіаційного забруднення В.В. Долін 77.7 КБ
Синтез коагулянтів із алюмінату натрію та оцінка їх ефективності при очищенні води Т.М. Красільнікова 635.5 КБ
Система оцінки техногенної безпеки промислових підприємств: методологія та алгоритм розрахунку В.І. Бендюг 74.1 КБ
Система технічного забезпечення моніторингу навколишнього середовища Є.М. Варламов 53.4 КБ
Ситеми національної та міжнародної безпеки в умовах формування нового світового порядку: 1991 - 2001 О.С. Бодрук 45.2 КБ
Створення екологічно безпечного технологічного процесу та устаткування для переробки побутових орган Л.М. Маркіна 34.9 КБ
Створення нових засобів і технологій для забезпечення ресурсозбереження у промисловому водоспоживанн Ю.В. Носачова 37.5 КБ
Створення нових ресурсозберігаючих технологій кондиціювання та очищення води для промислових систем М.Д. Гомеля 56.9 КБ
Створення системи реагування та регулювання якості вогнегасників для підвищення протипожежної захище В.В. Ковалишин 51.6 КБ
Створення стабілізаційних добавок для водооборотних систем охолодження з використанням промислових в Н.І. Гонтар 104.3 КБ
Стратегічне управління експортом продукції військового призначення та подвійного використання в конт В.М. Бегма 65.6 КБ
Сучасні тенденції воєнного виробництва як чинники формування воєнно-економічної безпеки Б.Б. Жуков 68.9 КБ
Температурні об'єктові випробування теплових пожежних сповіщувачів із терморезистивним чутливим елем В.В. Коврегін 76.7 КБ
Теоретико-методологічні засади забезпечення інвестиційної безпеки України через механізм інституційн Сергій Захарович Мошенський 80.9 КБ
Теоретичне обгрунтування ресурсозберігаючого, маловідходного методу пом'якшення і коректування лужно О.А. Валуйська 71.2 КБ
Теоретичні і прикладні основи відновлення техногенних ландшафтів до рівня природних (на прикладі тер Л.Г. Зубова 51.0 КБ
Терморезистивні теплові пожежні сповіщувачі з покращеними характеристиками та методи їх температурни В.М. Гвоздь 231.6 КБ
Техногенний вплив елементів кадмію та свинцю, що містяться у відвалах фосфогіпсу, на навколишнє сере І.О. Трунова 491.6 КБ
Трансрегіональна стабільність як чинник зовнішньої безпеки України А.О. Мішин 33.1 КБ
Трансуранові елементи в зоні впливу Чорнобильської атомної електростанції О.О. Одінцов 43.2 КБ
Удосконалення аерозолевої вогнегасної речовини на основі солей калію та обгрунтування умов її застос В.М. Баланюк 60.4 КБ
Удосконалення засобів і методів зменшення відходів нафтогазового виробництва М.М. Орфанова 132.9 КБ
Удосконалення існуючих та розробка нових методів вибору і оцінки захисних властивостей матеріалів ве М.М. Клим'юк 51.7 КБ
Удосконалення методики розрахунку систем порошкового пожежогасіння С.Ю. Огурцов 71.8 КБ
Удосконалення методів зменшення техногенного забруднення грунтового середовища Оксана Володимирівна Люта 94.6 КБ
Удосконалення методів оцінки пожежної небезпеки обігрівальних електричних приладів Р.І. Кравченко 41.4 КБ
Удосконалення методів оцінки показників якості спеціальних матеріалів захисного одягу пожежників Б.В. Болібрух 56.4 КБ
Удосконалення проектування генерального плану аеропорту з урахуванням акустичного фактора О.В. Коновалова 35.4 КБ
Удосконалення рятувальних робіт на пожежі за рахунок використання пневмогумового пожежно-технічного В.Г. Аветисян 36.3 КБ
Удосконалення системи визначення пожежонебезпечних властивостей речовин, матеріалів та будівельних к В.І. Згуря 83.4 КБ
Україна у геополітичних концепціях Європейського Союзу: динаміка "об'єкт-суб'єктивних" відносин О.В. Снігир 28.8 КБ
Українсько-російські торговельні відносини як чинник економічної безпеки України О.Д. Ладюк 57.5 КБ
Умови формування і стратегія забезпечення конкурентоспроможності національної економіки Я.Б. Базилюк 40.4 КБ
Управління екологічною безпекою міських автотранспортних мереж (на прикладі м. Тираспіль) О.М. Башкатов 47.4 КБ
Управління екологічною безпекою на регіональному рівні (теоретичні та практичні аспекти) В.М. Шмандій 98.4 КБ
Управління екологічною безпекою рекреаційного регіону Н.М. Ветрова 76.6 КБ
Управління системою фінансової безпеки підприємства Ю.Г. Кім 64.0 КБ
Утворення, розподіл та перенесення галогенвуглеводнів в геологічному середовищі М.С. Базилевська 48.3 КБ
Утилізація залізовмісних відходів виробництва пігментного титану (IV) оксиду В.Г. Заречений 43.8 КБ
Утилізація промислових відходів переробки деревини шляхом створення біопалива Р.Я. Бать 29.3 КБ
Утилізація промислових відходів через створення технології виробництва нових добрив для екологічно б Я.М. Корнієнко 74.8 КБ
Фізико-хімічне обгрунтування дії магнітного поля на водні розчини для розробки систем техногенно-еко Б.А. Баран 447.7 КБ
Флегматизування газових горючих середовищ із застосуванням повітророздільних мембранних установок М.Я. Откідач 44.4 КБ
Формування підземних вод промислово-міських агломерацій (науково-методичні аспекти екологічної безпе І.Б. Абрамов 676.3 КБ