Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Національна безпека - Страница 2, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Стаціонарний дуговий розряд низького тиску у системах плазмової обробки поверхонь - В.М. Хороших
Розглянуто питання генерації, фокусування та сепарації потоків часток у електродугових іонно-плазмових системах для оброблення поверхонь. Експериментально вивчено і сформульовано фізичні основи процесу формування потоків плазми стаціонарної дуги низького тиску. З'ясовано особливості характеру прикатодних процесів у стаціонарній вакуумній дузі в широкому діапазоні параметрів розряду за умов жорсткого контролю на катодній поверхні. Визначено основні чинники, що впливають на швидкість і характер ерозії катода. Вивчено краплинну фазу ерозії катода. Отримано дані про розподіл крапель за розміром та їх просторовий розподіл, показано, що за розглянутих експериментальних умов основна витрата маси катода відбувається за рахунок потоків іонів і крапель. Проведено дослідження плазми стаціонарного вакуумного дугового розряду. Вперше проаналізовано просторовий розподіл складу плазми вакуумної дуги. Виявлено, що ступінь спрямованості іонних потоків зростає зі зменшенням зарядності іонів. Розкрито роль плазмових нестійкостей у процесі формування потоків часток. Досліджено радіальні потоки часток. Знайдено високу кількість газових іонів, що виникають у процесі перезарядження часток плазми катодного матеріалу на газовій мішені. Проаналізовано плазмооптичні властивості електромагнітних систем транспортування плазми.

Струмові стани в надпровідних композиціях з просторовою неоднорідністю структури - В.Є. Сахнюк
Розглянуто питання генерації, фокусування та сепарації потоків часток у електродугових іонно-плазмових системах для оброблення поверхонь. Експериментально вивчено і сформульовано фізичні основи процесу формування потоків плазми стаціонарної дуги низького тиску. З'ясовано особливості характеру прикатодних процесів у стаціонарній вакуумній дузі в широкому діапазоні параметрів розряду за умов жорсткого контролю на катодній поверхні. Визначено основні чинники, що впливають на швидкість і характер ерозії катода. Вивчено краплинну фазу ерозії катода. Отримано дані про розподіл крапель за розміром та їх просторовий розподіл, показано, що за розглянутих експериментальних умов основна витрата маси катода відбувається за рахунок потоків іонів і крапель. Проведено дослідження плазми стаціонарного вакуумного дугового розряду. Вперше проаналізовано просторовий розподіл складу плазми вакуумної дуги. Виявлено, що ступінь спрямованості іонних потоків зростає зі зменшенням зарядності іонів. Розкрито роль плазмових нестійкостей у процесі формування потоків часток. Досліджено радіальні потоки часток. Знайдено високу кількість газових іонів, що виникають у процесі перезарядження часток плазми катодного матеріалу на газовій мішені. Проаналізовано плазмооптичні властивості електромагнітних систем транспортування плазми.
Дисертації, автореферати » Національна безпека

Національна безпека - Страница 2, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Міграція тритію в підземних водах у районі розташування Запорізької АЕС В.В. Турбаєвський 63.2 КБ
Міжбюджетне регулювання в системі забезпечення економічної безпеки держави В.Ф. Дець 45.9 КБ
Міжнародні рейтинги України як фактор впливу на національну безпеку держави О.Ю. Гребініченко 29.3 КБ
Моделювання радіоекологічних процесів методом камерних моделей при оцінці екологічного стану локальн І.В. Матвєєва 38.7 КБ
Модифікування неорганічних мікрофільтраційних мембран для очищення води від екологічно небезпечних з Т.Ю. Дульнева 55.6 КБ
Моніторинг навколишнього середовища ряду регіонів України та застосування природних сорбентів для по Й.Й. Наконечний 41.0 КБ
Напрями оптимізації структури енергетичної галузі України в контексті економічної безпеки Олександр Вадимович Юспін 41.2 КБ
Наукове обгрунтування прогнозу стану річкових басейнів України і методи його оцінки О.С. Волошкіна 82.8 КБ
Науково-практичні засади захисту довкілля від забруднення високомінералізованими розсолами (на прикл О.Р. Манюк 64.0 КБ
Науково-технічне забезпечення техногенної безпеки зварних конструкцій екологічно небезпечних виробни К.М. Іваненко 264.9 КБ
Науково-технічні засади поліпшення стану питного водопостачання регіонів України Лариса Леонідівна Грабовська 42.7 КБ
Науково-технічні методи і засоби зменшення техногенного навантаження на довкілля в районі затоплених О.С. Малишевська 57.8 КБ
Національна безпека в умовах соціальних трансформацій (теоретико-методологічний аналіз) О.П. Дзьобань 63.3 КБ
Національна безпека України в контексті євроатлантичної інтеграції О.А. Палій 22.6 КБ
Нетрадиційна енергетика як фактор економічної безпеки держави Є.І. Сухін 67.6 КБ
Обгрунтування методів оцінки та прогнозування ризику впливів шкідливих речовин при забрудненні атмос Г.В. Звягінцева 65.6 КБ
Обгрунтування параметрів гасіння пожеж в кабельному тунелі шляхом рециркуляції продуктів горіння С.Ю. Дмитровський 103.4 КБ
Обгрунтування параметрів захисного одягу для застосування під час проведення пожежно-рятувальних роб О.А. Гаврилко 88.9 КБ
Обгрунтування параметрів пожежного насоса з криволінійно-профільованими роторами І.В. Дворянин 50.3 КБ
Обгрунтування параметрів тришарових перегородок з мінераловатними плитами для будівель та споруд з у Є.В. Качкар 53.9 КБ
Обгрунтування параметрів установки для дистанційного гасіння пожеж газоводяною сумішшю Р.Я. Лозинський 51.0 КБ
Обгрунтування способів профілактики самозаймання вугілля в зонах геологічних порушень, що розкриті п О.Л. Зав'ялова 90.6 КБ
Обгрунтування технології інженерно-геологічних вишукувань для забезпечення екологічної безпеки об'єк В.А. Соколов 250.8 КБ
Обгрунтування технології компаундування твердих вуглецевих відходів для екологічно чистої термічної С.І. Антонюк 686.7 КБ
Обгрунтування умов застосування вогнегасних речовин в системах протипожежного захисту газокомпресорн Д.М. Деревинський 53.7 КБ
Одержання та застосування екологічно безпечних піноутворювачів для гасіння пожеж В.О. Боровиков 27.7 КБ
Оперативне визначення основних характеристик утворення і розповсюдження диму при пожежі у приміщенні О.В. Єлізаров 28.9 КБ
Оптимізація відбору проб при радіоекологічному моніторингу територій Українського Полісся К.І. Жебровська 38.5 КБ
Оптимізація розміщення сил і засобів при локалізації ландшафтної пожежі С.Ф. Кривошликов 247.8 КБ
Організаційно-економічні засади розвитку системи оборонного планування в Україні Р.М. Федоренко 62.1 КБ
Організаційно-тактичні основи реалізації оперативно-розшукової інформації на стадії порушення кримін Г.О. Душейко 30.1 КБ
Організаційно-технічні заходи при гасінні пожежі на станції нейтралізації компонентів ракетного пали Л.Л. Михальська 84.3 КБ
Організація та функціонування системи економічної безпеки суб'єктів господарювання (на матеріалах пр Ю.В. Ткаченко 51.9 КБ
Особливості вилучення екологічно небезпечних поверхнево-активних речовин із водних систем С.К. Смолін 39.7 КБ
Особливості розподілу урану та стронцію в матеріалах захисного шару приповерхневих сховищ радіоактив І.Л. Колябіна 47.8 КБ
Оцінка впливів техногенно небезпечних об'єктів на навколишнє середовище: науково-теоретичні основи, Я.О. Адаменко 80.9 КБ
Оцінка впливу забруднених зливових вод з поверхні автомобільних доріг на навколишнє середовище О.В. Мостепан 42.0 КБ
Оцінка впливу об'єктів автотранспортного комплексу на навколишнє природне середовище в умовах гірськ С.П. Муровський 773.5 КБ
Оцінка впливу технологічних та експлуатаційних факторів на займистість генераторних газів, одержуван В.В. Олійник 134.1 КБ
Оцінка впливу уразливості підземних вод на екологічну безпеку Центрального Донбасу в умовах закриття В.О. Сляднєв 41.8 КБ
Оцінка екологічного стану геологічного середовища та рекреаційних можливостей Долинського району Кар Я.С. Коробейникова 31.5 КБ
Оцінка пожежовибухонебезпеки систем зберігання та подання водню на основі гідрореагуючих сполук та р Р.В. Корнієнко 332.4 КБ
Оцінка пожежовибухонебезпеки систем зберігання та подачі водню на основі оборотних гідридів інтермет Ю.П. Ключка 116.1 КБ
Оцінка та прогнозування впливу техногенного забруднення на мінеральний склад поверхневих вод України Т.В. Котова 216.1 КБ
Оцінка та прогнозування вторинного забруднення радіонуклідами навколишнього природного середовища вн С.Ф. Гаркавий 141.9 КБ
Оцінка тепловологісного впливу на граничні стани за вогнестійкістю згинальних залізобетонних елемент Т.Б. Юзьків 38.7 КБ
Оцінка техногенного забруднення грунтів методами сучасних інформаційних технологій Вікторія Ігорівна Клименко 42.8 КБ
Оцінка якості відходів буріння та контроль за станом грунтів в районах спорудження нафтових та газов І.М. Фесенко 30.5 КБ
Очистка природних і стічних вод від сполук урану (VІ) і торію (ІV) І.А. Ковальчук 161.7 КБ
Очищення стічних вод від барвників шляхом адсорбції на природних дисперсних сорбентах Г.З. Леськів 38.4 КБ
Очищення стічних вод від іонів важких металів та радіоізотопів феритним методом О.І. Іваненко 31.6 КБ
Очищення стічних вод від мінерального азоту в проточних біореакторах М.В. Безкровна 1.12 МБ
Очищення стічних вод від нафтопродуктів, барвників і важких металів донецьким природним мезопористим С.П. Прохоренко 55.0 КБ
Очищення стічних вод від прямих барвників активованим клиноптилолітом С.Г. Ягольник 54.9 КБ
Перетворення природних органічних речовин в процесах водоочистки та водопідготовки І.П. Козятник 61.3 КБ
Підвищення вогнезахисту елементів будівельних дерев'яних конструкцій імпульсним просоченням антипіре М.О. Бруєв 46.1 КБ
Підвищення вогнестійкості електричних кабельних ліній систем протипожежного захисту В.В. Коваленко 76.3 КБ
Підвищення екологічної безпеки використання джерельних вод (на прикладі Харківського регіону) Т.В. Дмитренко 57.9 КБ
Підвищення екологічної безпеки металургійного виробництва при переливах чавуну В.А. Кравець 58.1 КБ
Підвищення екологічної безпеки нафтових родовищ на кінцевій стадії розробки Б.Ю. Депутат 328.8 КБ
Підвищення екологічної безпеки при аварійних викидах токсичних речовин В.М. Лісняк 461.3 КБ
Підвищення екологічної безпеки при електрохімічній переробці свинцево- кислотних акумуляторів у силі Ніна Володимирівна Ісаєва-Парцванія 42.6 КБ
Підвищення екологічної безпеки при поводженні з відходами металургійного виробництва Т.Г. Данилова 45.1 КБ
Підвищення екологічної безпеки при спорудженні нафтогазових свердловин Арсен Володимирович Пукіш 93.9 КБ
Підвищення екологічної безпеки систем питного водопостачання Н.Г. Насонкіна 73.5 КБ
Підвищення екологічної безпеки у безвідходних технологіях переробки багатокомпонентних солевмісних м Ю.Й. Ятчишин 70.2 КБ
Підвищення екологічної безпеки шляхом зменшення кислотоутворення в атмосфері на техногенно навантаже В.М. Шварцман 34.5 КБ
Підвищення ефективності виявлення факторів небезпеки надзвичайної ситуації природного характеру, обу Юрій Олексійович Гордієнко 81.8 КБ
Підвищення ефективності вогнезахисту деревини шляхом послідовного просочування антипіреном і полімер П.Ф. Борисов 58.2 КБ
Підвищення ефективності вогнезахисту фанери просочувальними засобами С.В. Жартовський 100.0 КБ
Підвищення ефективності гасіння пожеж легкозаймистих та горючих речовин комбінованими пінними струме В.І. Лущ 61.1 КБ
Підвищення ефективності застосування водних та водопінних вогнегасних речовин Н.М. Козяр 45.7 КБ
Підвищення ефективності пожежогасіння об'єктів житлового сектору шляхом використання гелеутворюючих О.В. Савченко 50.9 КБ
Підвищення ефективності протипожежного захисту деревини з використанням епоксидних композицій зі зни О.М. Григоренко 34.0 КБ
Підвищення ефективності протипожежного захисту об'єктів із застосуванням вогнезахищеної деревини К.І. Соколенко 60.6 КБ
Підвищення ефективності системи димовидалення при горінні рухомого складу в тунелі метрополітена С.Ю. Потетюєв 63.2 КБ
Підвищення ефективності спучуючих вогнезахисних складів на основі епоксиполімерів О.М. Безуглий 45.4 КБ
Підвищення рівня воєнно-економічної безпеки держави на основі логістичного підходу до матеріально-те Петро Васильович Онофрійчук 248.0 КБ
Підвищення рівня економічної безпеки держави на основі технологічної реструктуризації промисловості С.В. Бреус 39.1 КБ
Політико-комунікативна безпека України у євроінтеграційному контексті Д.В. Дубов 35.3 КБ
Політичні орієнтації населення України як чинник політики національної безпеки держави Ю.Б. Каплан 33.3 КБ
Помісна православна церква як чинник становлення та розвитку української нації Лілія Степанівна Григорович 37.7 КБ
Порівняльний аналіз ключових понять і категорій основ національної безпеки України Л.М. Шипілова 39.4 КБ
Пошук та дослідження прихованих скупчень паливовмісних матеріалів зруйнованого 4-го блока Чорнобильс О.С. Лагуненко 94.1 КБ
Природоохоронні системи очистки та використання багатокомпонентних стічних вод із важкими металами В.Л. Филипчук 121.9 КБ
Проблеми оптимізації енергозабезпечення України та шляхи їх вирішення І.М. Заремба 364.5 КБ
Прогнозування впливу техногенного забруднення на довкілля методом непараметричного регресійного анал О.А. Проскурнін 82.6 КБ
Прогнозування екологічного та технічного ризиків при експлуатації магістральних нафтопроводів з пере Г.М. Кривенко 198.7 КБ
Протидія нелегальній міграції як чинник забезпечення національної безпеки України Андрій Вікторович Платонов 46.9 КБ
Протипожежний захист промислових підприємств від небезпечного впливу каскадних пожеж І.Ф. Дадашев 162.6 КБ
Процеси формування регіональної ідентичності України як чинник її зовнішньої політики в галузі безпе Т.С. Стародуб 37.0 КБ
Радіаційний вплив викидів АЕС та ТЕС України на навколишнє середовище та населення В.В. Карташов 48.8 КБ
Радіоактивне забруднення грунтів і грунтових вод в районі об'єкта "Укриття" М.І. Панасюк 36.8 КБ
Раннє виявлення осередків ландшафтних пожеж та прогноз динаміки їх розповсюдження Ростислав Леонідович Покровський 48.1 КБ
Реагентна переробка та раціональне використання екологічно небезпечних сірковмісних пестицидних преп І.І. Тхор 330.3 КБ
Релігійні чинники в системі забезпечення економічної безпеки держави Уляна Василівна Щурко 85.5 КБ
Релігійні чинники у процесі формування та розвитку української нації Олександр Миколайович Литвиненко 43.3 КБ
Розвиток теорії і вдосконалення способів та засобів імпульсного пожежогасіння об'єктів промислового М.А. Касьянов 75.1 КБ
Розвиток транзитного потенціалу України: проблеми економічної безпеки Т.В. Блудова 785.5 КБ
Розвиток транскордонного співробітництва в системі забезпечення економічної безпеки України С.В. Науменко 113.4 КБ
Розвиток фондового ринку України як чинник підвищення рівня економічної безпеки держави О.В. Собкевич 131.3 КБ
Розміщення пожежонебезпечних об'єктів з урахуванням впливу небезпечних чинників пожежі на навколишнє Є.В. Морщ 206.2 КБ
Розрахунково-експериментальний метод визначення вогнестійкості стиснутих елементів залізобетонних бу О.В. Некора 58.8 КБ
Розробка газового пожежного сповіщувача з напівпровідниковим чутливим елементом спіралевидного типу А.В. Пруський 85.6 КБ
Розробка генераторів вогнегасячого аерозолю із покращеними характеристиками С.М. Бондаренко 68.5 КБ
Розробка екологічно безпечних технологічних процесів очищення та антикорозійної обробки елементів ав Є.О. Бовсуновський 48.4 КБ
Розробка енергозберігаючого та екологічно-безпечного обладнання і систем для компресорних станцій ма Л.Б. Чабанович 46.5 КБ
Розробка епоксидних композиційних матеріалів з пониженою горючістю та поліпшеними експлуатаційними в О.М. Семків 388.4 КБ
Розробка засобів і способів підвищення рівня екологічної безпеки при дії шкідливих фізичних полів те Дмитро Володимирович Поліщук 39.5 КБ
Розробка імпульсного вогнегасника для дальнього розпорошення вогнегасних речовин С.О. Биков 35.6 КБ
Розробка комплексу технічних заходів по захисту водойм від забруднення нафтопродуктами О.П. Хохотва 33.8 КБ
Розробка методів зменшення кислотоутворення в атмосфері при експлуатації градирень на техногенно нав В.М. Шварцман 33.3 КБ
Розробка методів і засобів підвищення пожежної безпеки сховищ рослинної сировини В.М. Альбощий 34.1 КБ
Розробка методів і засобів ресурсозбереження у виробництві паперу і картону з макулатури О.С. Коваль 35.4 КБ
Розробка методів управління техногенною безпекою міста на основі імовірнісних структурно-логічних мо В.В. Бєгун 98.8 КБ