Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Модернізація освітньої системи в східних землях Німеччини (1945 - 2007 рр.) - С.В. Павлюк
Уперше системно-історично та науково-теоретично досліджено особливості створення, розвитку та модернізації народної освіти на східних німецьких землях, соціально-економічні умови та законодавчу базу, що є підгрунтям для модернізації системи освіти єдиної Німеччини. Висвітлено теорію та практику трансформації ідеологізованої тоталітарної народної освіти Німецької Демократичної Республіки в європейську та християнсько-демократичну освітню систему сучасної Німеччини, а також сформульовано пропозиції системного використання в Україні німецького досвіду з метою розвитку загальної та професійної освіти.

Інтенсифікація процесів опорядження текстильних матеріалів у магнітному полі - Н.С. Данилевич
Уперше системно-історично та науково-теоретично досліджено особливості створення, розвитку та модернізації народної освіти на східних німецьких землях, соціально-економічні умови та законодавчу базу, що є підгрунтям для модернізації системи освіти єдиної Німеччини. Висвітлено теорію та практику трансформації ідеологізованої тоталітарної народної освіти Німецької Демократичної Республіки в європейську та християнсько-демократичну освітню систему сучасної Німеччини, а також сформульовано пропозиції системного використання в Україні німецького досвіду з метою розвитку загальної та професійної освіти.
Дисертації, автореферати » Національна безпека

Національна безпека - Страница 1, Cортировка по популярности

Cортировка по: популярности, названию

Книга Популярность Автор Розмір
Економічна безпека підприємств у стратегічній взаємодії з суб'єктами зовнішнього середовища 16 Л.Г. Шемаєва 412.2 КБ
Механізм удосконалення системи економічної безпеки суб'єктів господарювання на основі оптимізації оп 11 Л.О. Кошембар 460.6 КБ
Управління системою фінансової безпеки підприємства 10 Ю.Г. Кім 64.0 КБ
Екологічна безпека техноприродних геосистем (наукові та методичні основи) 8 Г.І. Рудько 79.0 КБ
Досвід європейської інтеграції Польщі: перспективи для України 7 М.Б. Басараб 36.4 КБ
Управління екологічною безпекою на регіональному рівні (теоретичні та практичні аспекти) 6 В.М. Шмандій 98.4 КБ
Замкнені системи оборотного водопостачання машинобудівних заводів 5 О.Л. Пальченко 32.1 КБ
Зниження горючості і підвищення вогнестійкості будівельних дерев'яних конструкцій за рахунок застосу 5 А.С. Бєліков 71.5 КБ
Порівняльний аналіз ключових понять і категорій основ національної безпеки України 5 Л.М. Шипілова 39.4 КБ
Розвиток фондового ринку України як чинник підвищення рівня економічної безпеки держави 5 О.В. Собкевич 131.3 КБ
Синтез коагулянтів із алюмінату натрію та оцінка їх ефективності при очищенні води 5 Т.М. Красільнікова 635.5 КБ
Удосконалення методики розрахунку систем порошкового пожежогасіння 5 С.Ю. Огурцов 71.8 КБ
Екологічна безпека техногенно навантажених урбанізованих екосистем 4 С.В. Руденко 75.3 КБ
Економічна оцінка можливостей євроатлантичної інтеграції України 4 В.В. Шемаєв 128.7 КБ
Очищення стічних вод від мінерального азоту в проточних біореакторах 4 М.В. Безкровна 1.12 МБ
Очищення стічних вод від прямих барвників активованим клиноптилолітом 4 С.Г. Ягольник 54.9 КБ
Підвищення екологічної безпеки при спорудженні нафтогазових свердловин 4 Арсен Володимирович Пукіш 93.9 КБ
Проблеми оптимізації енергозабезпечення України та шляхи їх вирішення 4 І.М. Заремба 364.5 КБ
Релігійні чинники в системі забезпечення економічної безпеки держави 4 Уляна Василівна Щурко 85.5 КБ
Розвиток транзитного потенціалу України: проблеми економічної безпеки 4 Т.В. Блудова 785.5 КБ
Розробка комплексу технічних заходів по захисту водойм від забруднення нафтопродуктами 4 О.П. Хохотва 33.8 КБ
Система оцінки техногенної безпеки промислових підприємств: методологія та алгоритм розрахунку 4 В.І. Бендюг 74.1 КБ
Гідроекологічний потенціал Українських Карпат і перспективи його використання 3 Людмила Миколаївна Консевич 41.7 КБ
Екологічна безпека гірничопромислових комплексів Західного регіону України 3 Л.Є. Шкіца 75.9 КБ
Забезпечення воєнно-економічної безпеки України в умовах реалізації стратегії євроатлантичної інтегр 3 Е.Б. Новіков 37.2 КБ
Збройні етнополітичні конфлікти та шляхи їх врегулювання в контексті забезпечення національної безпе 3 А.В. Дацюк 34.3 КБ
Знешкодження нафтових забруднень компонентів геосфери сорбентами та біодеструкторами, що транспортую 3 О.М. Бугаєнко 100.5 КБ
Метод раціонального розміщення пожежних депо при проектуванні і оновленні районів міста 3 А.Г. Коссе 64.5 КБ
Методологія аналізу техногенно небезпечних об'єктів і територій для управління їх екологічною безпек 3 С.І. Азаров 1.16 МБ
Механізм коригування дисбалансу зовнішніх платежів України 3 Т.С. Шемет 39.0 КБ
Обгрунтування параметрів тришарових перегородок з мінераловатними плитами для будівель та споруд з у 3 Є.В. Качкар 53.9 КБ
Оцінка впливів техногенно небезпечних об'єктів на навколишнє середовище: науково-теоретичні основи, 3 Я.О. Адаменко 80.9 КБ
Оцінка тепловологісного впливу на граничні стани за вогнестійкістю згинальних залізобетонних елемент 3 Т.Б. Юзьків 38.7 КБ
Очищення стічних вод від барвників шляхом адсорбції на природних дисперсних сорбентах 3 Г.З. Леськів 38.4 КБ
Очищення стічних вод від іонів важких металів та радіоізотопів феритним методом 3 О.І. Іваненко 31.6 КБ
Підвищення рівня воєнно-економічної безпеки держави на основі логістичного підходу до матеріально-те 3 Петро Васильович Онофрійчук 248.0 КБ
Умови формування і стратегія забезпечення конкурентоспроможності національної економіки 3 Я.Б. Базилюк 40.4 КБ
Утилізація залізовмісних відходів виробництва пігментного титану (IV) оксиду 3 В.Г. Заречений 43.8 КБ
Визначення параметрів безпечної утилізації твердих побутових відходів 2 О.В. Луньова 67.6 КБ
Вплив елементів та структури внутрішніх електричних мереж житлового сектору на їх пожежну небезпеку 2 О.М. Коваль 74.0 КБ
Вплив процесів видобутку залізних руд на стан навколишнього середовища та екологічну безпеку у Криво 2 І.М. Малахов 29.0 КБ
Довгострокове прогнозування розвитку провально-просадкових проявів сульфатного і карбонатного карсту 2 І.В. Чепурний 81.7 КБ
Екологічна безпека техноприродних геосистем адміністративних областей (на прикладі Львівської област 2 В.С. Гошовський 38.1 КБ
Еколого-геологічний моніторинг забруднення довкілля об'єктами нафтогазового комплексу 2 Петро Григорович Дригулич 65.5 КБ
Еколого-економічна оцінка ефективності технології промислового водоочищення (на прикладі ЦПВ) 2 Н.Л. Авраменко 77.6 КБ
Забезпечення ліквідації пожежі на промислових підприємствах з урахуванням надійності пожежної технік 2 І.О. Мовчан 102.7 КБ
Зниження рівня екологічно небезпечного впливу осадів міських стічних вод на навколишнє середовище 2 Ф.О. Котюк 38.6 КБ
Зниження техногенного впливу виробництва гранульованого суперфосфату на атмосферу 2 Осама Мостафа Махмуд Кетанех 53.3 КБ
Інституційні зміни у сфері господарювання та їх вплив на показники економічної безпеки 2 В.П. Мартинюк 47.2 КБ
Комплексна методика оцінки та шляхи забезпечення енергетичної незалежності держави 2 В.О. Бараннік 43.1 КБ
Ліберальна парадигма в формуванні європейської колективної безпеки ХХІ століття 2 Володимир Михайлович Грубов 72.4 КБ
Міжбюджетне регулювання в системі забезпечення економічної безпеки держави 2 В.Ф. Дець 45.9 КБ
Міжнародні рейтинги України як фактор впливу на національну безпеку держави 2 О.Ю. Гребініченко 29.3 КБ
Моделювання радіоекологічних процесів методом камерних моделей при оцінці екологічного стану локальн 2 І.В. Матвєєва 38.7 КБ
Напрями оптимізації структури енергетичної галузі України в контексті економічної безпеки 2 Олександр Вадимович Юспін 41.2 КБ
Оцінка впливу технологічних та експлуатаційних факторів на займистість генераторних газів, одержуван 2 В.В. Олійник 134.1 КБ
Оцінка якості відходів буріння та контроль за станом грунтів в районах спорудження нафтових та газов 2 І.М. Фесенко 30.5 КБ
Очищення стічних вод від нафтопродуктів, барвників і важких металів донецьким природним мезопористим 2 С.П. Прохоренко 55.0 КБ
Підвищення екологічної безпеки при поводженні з відходами металургійного виробництва 2 Т.Г. Данилова 45.1 КБ
Підвищення ефективності протипожежного захисту об'єктів із застосуванням вогнезахищеної деревини 2 К.І. Соколенко 60.6 КБ
Політичні орієнтації населення України як чинник політики національної безпеки держави 2 Ю.Б. Каплан 33.3 КБ
Радіоактивне забруднення грунтів і грунтових вод в районі об'єкта "Укриття" 2 М.І. Панасюк 36.8 КБ
Раннє виявлення осередків ландшафтних пожеж та прогноз динаміки їх розповсюдження 2 Ростислав Леонідович Покровський 48.1 КБ
Розробка газового пожежного сповіщувача з напівпровідниковим чутливим елементом спіралевидного типу 2 А.В. Пруський 85.6 КБ
Розробка енергозберігаючого та екологічно-безпечного обладнання і систем для компресорних станцій ма 2 Л.Б. Чабанович 46.5 КБ
Розробка імпульсного вогнегасника для дальнього розпорошення вогнегасних речовин 2 С.О. Биков 35.6 КБ
Розробка методів управління техногенною безпекою міста на основі імовірнісних структурно-логічних мо 2 В.В. Бєгун 98.8 КБ
Розробка спринклерних зрошувачів підвищеної ефективності за швидкодією 2 О.А. Петухова 162.2 КБ
Роль культурного простору у процесі становлення української політичної нації 2 Т.Г. Злобіна 31.8 КБ
Створення екологічно безпечного технологічного процесу та устаткування для переробки побутових орган 2 Л.М. Маркіна 34.9 КБ
Флегматизування газових горючих середовищ із застосуванням повітророздільних мембранних установок 2 М.Я. Откідач 44.4 КБ
Антимонопольне регулювання в системі економічної безпеки України 1 О.М. Олещенко 34.8 КБ
Біотестування питної води у моніторингу стану екологічної безпеки 1 Ольга Олексіївна Єфремова 50.6 КБ
Визначення зон безпечного розташування пожежно-рятувальних сил при ліквідації надзвичайних ситуацій 1 О.В. Захаренко 90.3 КБ
Визначення особливостей зміни вогнегасної ефективності порошків при гасінні полум'я газоповітряного 1 О.М. Тищенко 44.5 КБ
Визначення раціональних параметрів комбінованої подачі вогнегасних речовин для підвищення ефективнос 1 О.І. Шкоруп 55.8 КБ
Використання явища гелеутворення для підвищення ефективності рідинних засобів пожежогасіння 1 О.В. Бабенко 43.4 КБ
Вилучення урану (VI) та важких металів із забруднених вод методами ультра- і нанофільтрації у поєдна 1 Л.Ю. Юрлова 42.8 КБ
Вогнебіозахист тканин і паперу просочувальною композицією 1 О.Г. Барило 51.2 КБ
Дезактивація стічних вод, що містять радіоізотопи цезію- 137 і стронцію- 90 1 Оксана Миколаївна Терещенко 20.3 КБ
Екологічно безпечні технології переробки полімерних відходів (на прикладі Харківського регіону) 1 М.П. Горох 51.2 КБ
Еколого-геохімічна оцінка Дністровського каньйону як регіонального коридора національної екологічної 1 Д.О. Зорін 115.1 КБ
Екотехнологія утилізації відпрацьованих олив 1 О.Г. Чайка 34.5 КБ
Етносоціальний вектор культурної політики України: стратегічні пріоритети 1 В.О. Бакальчук 27.6 КБ
Забезпечення екологічної безпеки та енергозбереження при роботі підкачувальних зрошувальних насосних 1 Р.Ю. Захаров 38.7 КБ
Забезпечення економічної безпеки України в контексті транснаціоналізації високотехнологічного сектор 1 О.О. Олейніков 95.1 КБ
Забезпечення інформаційної безпеки держави як складової системи національної безпеки (приклад США) 1 В.К. Конах 27.9 КБ
Зовнішньоторговельна політика України в умовах європейського вибору: механізми реалізації національн 1 О.М. Струк 37.3 КБ
Ідентифікація моделей швидкості розповсюдження фронту лісової пожежі та їх практичні застосування 1 О.М. Дигало 368.3 КБ
Ідентифікація осередків самозігрівання рослинної сировини, які спричиняють пожежі на підприємствах п 1 Іван Якимович Кріса 75.1 КБ
Інструментальна дозиметрія і профілактика внутрішнього опромінення дітей, що постраждали внаслідок а 1 Г.М. Яковлева 32.3 КБ
Комплексне оцінювання ризиків життєдіяльності на територіях підвищеної хімічної і геологічної небезп 1 С.П. Іванюта 39.6 КБ
Маловитратні технології для підвищення екологічної безпеки теплоенергетичних об'єктів та систем 1 Г.Б. Варламов 94.8 КБ
Модифікування неорганічних мікрофільтраційних мембран для очищення води від екологічно небезпечних з 1 Т.Ю. Дульнева 55.6 КБ
Обгрунтування параметрів гасіння пожеж в кабельному тунелі шляхом рециркуляції продуктів горіння 1 С.Ю. Дмитровський 103.4 КБ
Оптимізація розміщення сил і засобів при локалізації ландшафтної пожежі 1 С.Ф. Кривошликов 247.8 КБ
Організаційно-економічні засади розвитку системи оборонного планування в Україні 1 Р.М. Федоренко 62.1 КБ
Особливості розподілу урану та стронцію в матеріалах захисного шару приповерхневих сховищ радіоактив 1 І.Л. Колябіна 47.8 КБ
Оцінка екологічного стану геологічного середовища та рекреаційних можливостей Долинського району Кар 1 Я.С. Коробейникова 31.5 КБ
Оцінка техногенного забруднення грунтів методами сучасних інформаційних технологій 1 Вікторія Ігорівна Клименко 42.8 КБ
Підвищення екологічної безпеки при електрохімічній переробці свинцево- кислотних акумуляторів у силі 1 Ніна Володимирівна Ісаєва-Парцванія 42.6 КБ
Підвищення екологічної безпеки систем питного водопостачання 1 Н.Г. Насонкіна 73.5 КБ
Підвищення ефективності застосування водних та водопінних вогнегасних речовин 1 Н.М. Козяр 45.7 КБ
Підвищення ефективності спучуючих вогнезахисних складів на основі епоксиполімерів 1 О.М. Безуглий 45.4 КБ
Помісна православна церква як чинник становлення та розвитку української нації 1 Лілія Степанівна Григорович 37.7 КБ
Прогнозування екологічного та технічного ризиків при експлуатації магістральних нафтопроводів з пере 1 Г.М. Кривенко 198.7 КБ
Процеси формування регіональної ідентичності України як чинник її зовнішньої політики в галузі безпе 1 Т.С. Стародуб 37.0 КБ
Розвиток теорії і вдосконалення способів та засобів імпульсного пожежогасіння об'єктів промислового 1 М.А. Касьянов 75.1 КБ
Розміщення пожежонебезпечних об'єктів з урахуванням впливу небезпечних чинників пожежі на навколишнє 1 Є.В. Морщ 206.2 КБ
Розрахунково-експериментальний метод визначення вогнестійкості стиснутих елементів залізобетонних бу 1 О.В. Некора 58.8 КБ
Розробка засобів і способів підвищення рівня екологічної безпеки при дії шкідливих фізичних полів те 1 Дмитро Володимирович Поліщук 39.5 КБ
Розробка окиснювальних та мембранних методів очищення рідких радіоактивних відходів з об'єкту "Укрит 1 О.В. Джужа 48.5 КБ
Розробка схем пожежних стволів, оптимальних за критерієм дальності подачі вогнегасної речовини 1 О.О. Шаповалова 40.9 КБ
Система технічного забезпечення моніторингу навколишнього середовища 1 Є.М. Варламов 53.4 КБ
Створення стабілізаційних добавок для водооборотних систем охолодження з використанням промислових в 1 Н.І. Гонтар 104.3 КБ