Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Статистичні методи моделювання багатовимірних лінійних систем в умовах структурної невизначеності - О.П. Саричев
Розроблено нові статистичні методи параметричної ідентифікації та нові, побудовані за принципами методу групового урахування аргументів (МГУА), критерії структурної ідентифікації, які в сукупності вирішують важливу науково-прикладну проблему підвищення якості прогнозування стану технічних систем за умов структурної невизначеності. Уперше обгрунтовано застосування критерію регулярності МГУА в схемі повторних спостережень та усередненого критерію регулярності МГУА як критеріїв структурної ідентифікації в задачі моделювання об'єктів з одномірним виходом. Розроблено методи параметричної ідентифікації в задачі моделювання об'єктів багатовимірним виходом у двох класах моделей: у класі систем регресійних рівнянь з детермінованими коефіцієнтами, у яких адитивні випадкові складові можуть бути статистично залежними, а множини вхідних змінних можуть бути різними; у класі систем регресійних рівнянь із залежними випадковими коефіцієнтами. Запропоновано досліджений у схемі повторних спостережень системний критерій МГУА структурної ідентифікації; для двох класів моделей з детермінованими та випадковими коефіцієнтами одержано умови редукції системи регресійних рівнянь, оптимальної за складом включених до неї регресорів. Розроблено два критерії МГУА якості дискримінантних функцій у задачі статистичної класифікації на основі дискримінантного аналізу: критерій єз розбиттям спостережень на навчальні й перевірні вибірки та критерій ковзного контролю. Розроблено метод статистичної класифікації в задачі діагностики стану об'єкта, що може знаходитись у двох класах станів, а кожний із них описується своєю системою регресійних рівнянь.

Аутекологічні особливості репродуктивного зусилля орхідних гірського Криму - Є.М. Кучер
Розроблено нові статистичні методи параметричної ідентифікації та нові, побудовані за принципами методу групового урахування аргументів (МГУА), критерії структурної ідентифікації, які в сукупності вирішують важливу науково-прикладну проблему підвищення якості прогнозування стану технічних систем за умов структурної невизначеності. Уперше обгрунтовано застосування критерію регулярності МГУА в схемі повторних спостережень та усередненого критерію регулярності МГУА як критеріїв структурної ідентифікації в задачі моделювання об'єктів з одномірним виходом. Розроблено методи параметричної ідентифікації в задачі моделювання об'єктів багатовимірним виходом у двох класах моделей: у класі систем регресійних рівнянь з детермінованими коефіцієнтами, у яких адитивні випадкові складові можуть бути статистично залежними, а множини вхідних змінних можуть бути різними; у класі систем регресійних рівнянь із залежними випадковими коефіцієнтами. Запропоновано досліджений у схемі повторних спостережень системний критерій МГУА структурної ідентифікації; для двох класів моделей з детермінованими та випадковими коефіцієнтами одержано умови редукції системи регресійних рівнянь, оптимальної за складом включених до неї регресорів. Розроблено два критерії МГУА якості дискримінантних функцій у задачі статистичної класифікації на основі дискримінантного аналізу: критерій єз розбиттям спостережень на навчальні й перевірні вибірки та критерій ковзного контролю. Розроблено метод статистичної класифікації в задачі діагностики стану об'єкта, що може знаходитись у двох класах станів, а кожний із них описується своєю системою регресійних рівнянь.
Дисертації, автореферати » Військові науки

Військові науки - Страница 2, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Радянський фактор у розвитку збройних сил Польщі (1943 - 1956 рр.) Ю.Б. Климків 39.0 КБ
Регуляція психічної напруженості військовослужбовців в екстремальних умовах службово-бойової діяльно Ю.В. Ярошок 25.8 КБ
Розвиток високоточних авіаційних засобів ураження у другій половині ХХ - на початку XXI століття В.І. Рєзнік 35.4 КБ
Розвиток воєнного мистецтва у війнах періоду другої половини ХХ ст. В.Г. Радецький 37.4 КБ
Розвиток воєнного мистецтва українського козацького війська у війнах першої чверті XVII століття В.В. Корнієнко 34.7 КБ
Розвиток воєнного мистецтва флотів у локальних війнах та збройних конфліктах при веденні самостійних І.І. Фурман 34.7 КБ
Розвиток готовності в молодих офіцерів-прикордонників до самостійного виконання посадових обов'язків Т.В. Бунєєв 27.4 КБ
Розвиток етнопедагогічної культури майбутніх офіцерів у навчально-виховному процесі О.М. Гомонюк 49.4 КБ
Розвиток педагогічної техніки викладачів-початківців вищих військових навчальних закладів І.А. Яремчук 40.6 КБ
Розвиток протичовнової зброї надводних кораблів ВМФ Радянського Союзу в післявоєнний період (1945 - В.М. Володін 33.8 КБ
Розвиток форм і способів збройної боротьби у війнах у зоні Перської затоки у 90-х роках XX ст. - поч А.В. Слюсаренко 37.2 КБ
Розвідувальна діяльність періодів Нової Запорізької Січі та Української революції: історичний аспект С.В. Тищенко 30.1 КБ
Системний підхід до виховання дисциплінованості у курсантів вищих військових навчальних закладів С.М. Гречко 17.3 КБ
Соціальний захист військовослужбовців Збройних Сил України (1991 - 2005 рр.): історичний аспект С.С. Корольов 40.5 КБ
Соціально-психологічне забезпечення діяльності рятувальних підрозділів цивільної оборони МНС України Василь Анатолійович Шойко 29.9 КБ
Становлення і розвиток систем стратегічної протиракетної оборони: досвід провідних держав світу Олександр Ілліч Попович 42.1 КБ
Стратегія і тактика ОУН в українському національно-визвольному русі Західної України в 1929 - 1935 р Ю.З. Юрик 29.9 КБ
Сухопутні війська збройних сил України доби революції 1917-1921 рр. Павло Петрович Ткачук 93.3 КБ
Східно-Карпатська операція та приєднання Закарпаття до СРСР (вересень 1944 р. - червень 1945 р.) І.В. Рєпін 43.7 КБ
Творення українського військового флоту в добу Центральної Ради (березень 1917 - квітень 1918 рр.) А.В. Лубенець 39.2 КБ
Територіальна організація Збройних Сил Франції І.О. Ольховой 28.0 КБ
Удосконалений метод діагностування цифрових пристроїв з використанням параметрів енергодинамічного п С.В. Гахович 50.2 КБ
Удосконалення професійного виховання військовослужбовців за контрактом у прикордонних військах Украї А.В. Катковський 53.1 КБ
Україна в зовнішній політиці Антанти (1917 - 1920 рр.) О.С. Кучик 31.8 КБ
Українська військова авіація в умовах боротьби за національну державність (грудень 1917 - листопад 1 В.В. Мараєва 41.7 КБ
Українське питання в радянсько-польських стосунках 20 - 50-х років XX ст.: військово-історичний аспе А.Г. Ліпкан 38.5 КБ
Український Партизансько-Повстанський Штаб та його участь в організації антибільшовицької боротьби в Т.І. Плазова 40.6 КБ
Управління коаліційними збройними силами в локальних війнах другої половини XX - початку XXI ст. М.А. Шпанко 23.4 КБ
Утворення і діяльність військових формувань Карпатської України (1938 - 1939) І.В. Буковський 27.2 КБ
Участь жандармерії в державному будівництві та захисті суверенітету ЗУНР Дмитро Дмитрович Футулуйчук 32.2 КБ
Участь Збройних сил України в миротворчій діяльності (1992 - 2006 рр.) І.П. Козинець 36.7 КБ
Участь молоді в українському військовому русі і творенні збройних сил УНР (березень 1917 р. - квітен Н.О. Химиця 35.6 КБ
Формування вищої військової освіти в Україні (1992 - 1998 рр.) М.М. Голик 30.6 КБ
Формування готовності майбутніх офіцерів до професійної діяльності засобами інформаційних технологій А.С. Сіцінський 29.5 КБ
Формування збройних сил Української Народної Республіки доби Директорії О.М. Демчучен 37.6 КБ
Формування інформаційної культури особистості майбутнього офіцера Г.В. Вишинська 26.7 КБ
Формування лідерських якостей майбутніх офіцерів Олег Казимирович Маковський 48.4 КБ
Формування мовної культури особистості у військовому вузі С.П. Шумовецька 29.1 КБ
Формування морально-вольових якостей майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі занять східними єди О.В. Фігура 25.4 КБ
Формування мотивації учбової діяльності у курсантів вищих військових навчальних закладів В.М. Клачко 18.4 КБ
Формування основ педагогічної культури у слухачів Академії Прикордонних військ України в процесі вій В.І. Шевчук 18.9 КБ
Формування самооцінки курсантів вищих військових закладів освіти у процесі навчання іноземної мови І.Г. Блощинський 46.3 КБ
Формування системи залучення Збройних Сил України до врегулювання воєнних конфліктів (1992 - 2002 рр О.О. Луник 37.4 КБ
Формування ціннісного ставлення курсантів вищих військових закладів освіти до вивчення іноземної мов С.В. Сінкевич 25.0 КБ
Шляхи та педагогічні умови підготовки офіцерів внутрішніх військ до управлінської діяльності у вищих І.Г. Радванський 18.2 КБ
Шляхи та умови удосконалення виховання курсантів Національної академії Прикордонних військ України Д.М. Коцеруба 32.7 КБ