Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Військові науки - Страница 2, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Діагностичні критерії симптоматичних епілепсій, що сполучаються із хромосомними порушеннями - Ю.Б. Гречаніна
Вивчено пробанди з епілепсією (Е), що сполучаються з малими аномаліями хромосом (МАХ) - хромосомною нестабільністю (ХН), хромосомним поліморфізмом (ХП) і структурними абераціями хромосом (САХ). Серед 739-ти сімей з гамартозами, фенілкетонурією (ФКУ), ГФА та МАХ Е сполучалась з ФКУ у 19,67 % пробандів, з гамартозами - у 36,4 %, з ХН - у 4,17 %, з ХП - у 2,58 %, з САХ - у 4,3 %. Виявлено, що ризик судом для гамартозів становить 81, для ФКУ і ГФА - 34,7, ХН - 6,2, ХП - 3,8, САХ - 6,3. У каріотипах 10 467-ми пробандів відмічено підвищення питомої ваги ХП з 4,9 % до 44,6 %, що ймовірно пов'язане зі зростанням генетичного вантажу. Серед 108-ми хворих з Е та МАХ виявлено аномальний каріотип у 45,8 %, нормальний - у 54,2 %. У 50,1 % хворих з Е та МАХ мала місце ХН, у 40,9 % - ХП та у 9 % - САХ. У випадку поєднання Е та МАХ встановлено наявність негативних чинників під час вагітності, слабкість пологової діяльності, обмеженість родоводу та патологію немовлят. З'ясовано, що фенотипові ознаки Е з МАХ мають вигляд мезоектодермальних дисплазій. Зроблено припущення про етіологічне значення поліглютамінової експансії у виникненні нейротоксичного ефекту, порушення біоенергетичного обміну та апоптозу.

Морфологічні та фізіолого-біохімічні особливості раннього онтогенезу кефалей (род.Mugilidae) Азово-Ч - Любов Іванівна Буллі
Вивчено пробанди з епілепсією (Е), що сполучаються з малими аномаліями хромосом (МАХ) - хромосомною нестабільністю (ХН), хромосомним поліморфізмом (ХП) і структурними абераціями хромосом (САХ). Серед 739-ти сімей з гамартозами, фенілкетонурією (ФКУ), ГФА та МАХ Е сполучалась з ФКУ у 19,67 % пробандів, з гамартозами - у 36,4 %, з ХН - у 4,17 %, з ХП - у 2,58 %, з САХ - у 4,3 %. Виявлено, що ризик судом для гамартозів становить 81, для ФКУ і ГФА - 34,7, ХН - 6,2, ХП - 3,8, САХ - 6,3. У каріотипах 10 467-ми пробандів відмічено підвищення питомої ваги ХП з 4,9 % до 44,6 %, що ймовірно пов'язане зі зростанням генетичного вантажу. Серед 108-ми хворих з Е та МАХ виявлено аномальний каріотип у 45,8 %, нормальний - у 54,2 %. У 50,1 % хворих з Е та МАХ мала місце ХН, у 40,9 % - ХП та у 9 % - САХ. У випадку поєднання Е та МАХ встановлено наявність негативних чинників під час вагітності, слабкість пологової діяльності, обмеженість родоводу та патологію немовлят. З'ясовано, що фенотипові ознаки Е з МАХ мають вигляд мезоектодермальних дисплазій. Зроблено припущення про етіологічне значення поліглютамінової експансії у виникненні нейротоксичного ефекту, порушення біоенергетичного обміну та апоптозу.
Дисертації, автореферати » Військові науки

Військові науки - Страница 2, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Радянський фактор у розвитку збройних сил Польщі (1943 - 1956 рр.) Ю.Б. Климків 39.0 КБ
Регуляція психічної напруженості військовослужбовців в екстремальних умовах службово-бойової діяльно Ю.В. Ярошок 25.8 КБ
Розвиток високоточних авіаційних засобів ураження у другій половині ХХ - на початку XXI століття В.І. Рєзнік 35.4 КБ
Розвиток воєнного мистецтва у війнах періоду другої половини ХХ ст. В.Г. Радецький 37.4 КБ
Розвиток воєнного мистецтва українського козацького війська у війнах першої чверті XVII століття В.В. Корнієнко 34.7 КБ
Розвиток воєнного мистецтва флотів у локальних війнах та збройних конфліктах при веденні самостійних І.І. Фурман 34.7 КБ
Розвиток готовності в молодих офіцерів-прикордонників до самостійного виконання посадових обов'язків Т.В. Бунєєв 27.4 КБ
Розвиток етнопедагогічної культури майбутніх офіцерів у навчально-виховному процесі О.М. Гомонюк 49.4 КБ
Розвиток педагогічної техніки викладачів-початківців вищих військових навчальних закладів І.А. Яремчук 40.6 КБ
Розвиток протичовнової зброї надводних кораблів ВМФ Радянського Союзу в післявоєнний період (1945 - В.М. Володін 33.8 КБ
Розвиток форм і способів збройної боротьби у війнах у зоні Перської затоки у 90-х роках XX ст. - поч А.В. Слюсаренко 37.2 КБ
Розвідувальна діяльність періодів Нової Запорізької Січі та Української революції: історичний аспект С.В. Тищенко 30.1 КБ
Системний підхід до виховання дисциплінованості у курсантів вищих військових навчальних закладів С.М. Гречко 17.3 КБ
Соціальний захист військовослужбовців Збройних Сил України (1991 - 2005 рр.): історичний аспект С.С. Корольов 40.5 КБ
Соціально-психологічне забезпечення діяльності рятувальних підрозділів цивільної оборони МНС України Василь Анатолійович Шойко 29.9 КБ
Становлення і розвиток систем стратегічної протиракетної оборони: досвід провідних держав світу Олександр Ілліч Попович 42.1 КБ
Стратегія і тактика ОУН в українському національно-визвольному русі Західної України в 1929 - 1935 р Ю.З. Юрик 29.9 КБ
Сухопутні війська збройних сил України доби революції 1917-1921 рр. Павло Петрович Ткачук 93.3 КБ
Східно-Карпатська операція та приєднання Закарпаття до СРСР (вересень 1944 р. - червень 1945 р.) І.В. Рєпін 43.7 КБ
Творення українського військового флоту в добу Центральної Ради (березень 1917 - квітень 1918 рр.) А.В. Лубенець 39.2 КБ
Територіальна організація Збройних Сил Франції І.О. Ольховой 28.0 КБ
Удосконалений метод діагностування цифрових пристроїв з використанням параметрів енергодинамічного п С.В. Гахович 50.2 КБ
Удосконалення професійного виховання військовослужбовців за контрактом у прикордонних військах Украї А.В. Катковський 53.1 КБ
Україна в зовнішній політиці Антанти (1917 - 1920 рр.) О.С. Кучик 31.8 КБ
Українська військова авіація в умовах боротьби за національну державність (грудень 1917 - листопад 1 В.В. Мараєва 41.7 КБ
Українське питання в радянсько-польських стосунках 20 - 50-х років XX ст.: військово-історичний аспе А.Г. Ліпкан 38.5 КБ
Український Партизансько-Повстанський Штаб та його участь в організації антибільшовицької боротьби в Т.І. Плазова 40.6 КБ
Управління коаліційними збройними силами в локальних війнах другої половини XX - початку XXI ст. М.А. Шпанко 23.4 КБ
Утворення і діяльність військових формувань Карпатської України (1938 - 1939) І.В. Буковський 27.2 КБ
Участь жандармерії в державному будівництві та захисті суверенітету ЗУНР Дмитро Дмитрович Футулуйчук 32.2 КБ
Участь Збройних сил України в миротворчій діяльності (1992 - 2006 рр.) І.П. Козинець 36.7 КБ
Участь молоді в українському військовому русі і творенні збройних сил УНР (березень 1917 р. - квітен Н.О. Химиця 35.6 КБ
Формування вищої військової освіти в Україні (1992 - 1998 рр.) М.М. Голик 30.6 КБ
Формування готовності майбутніх офіцерів до професійної діяльності засобами інформаційних технологій А.С. Сіцінський 29.5 КБ
Формування збройних сил Української Народної Республіки доби Директорії О.М. Демчучен 37.6 КБ
Формування інформаційної культури особистості майбутнього офіцера Г.В. Вишинська 26.7 КБ
Формування лідерських якостей майбутніх офіцерів Олег Казимирович Маковський 48.4 КБ
Формування мовної культури особистості у військовому вузі С.П. Шумовецька 29.1 КБ
Формування морально-вольових якостей майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі занять східними єди О.В. Фігура 25.4 КБ
Формування мотивації учбової діяльності у курсантів вищих військових навчальних закладів В.М. Клачко 18.4 КБ
Формування основ педагогічної культури у слухачів Академії Прикордонних військ України в процесі вій В.І. Шевчук 18.9 КБ
Формування самооцінки курсантів вищих військових закладів освіти у процесі навчання іноземної мови І.Г. Блощинський 46.3 КБ
Формування системи залучення Збройних Сил України до врегулювання воєнних конфліктів (1992 - 2002 рр О.О. Луник 37.4 КБ
Формування ціннісного ставлення курсантів вищих військових закладів освіти до вивчення іноземної мов С.В. Сінкевич 25.0 КБ
Шляхи та педагогічні умови підготовки офіцерів внутрішніх військ до управлінської діяльності у вищих І.Г. Радванський 18.2 КБ
Шляхи та умови удосконалення виховання курсантів Національної академії Прикордонних військ України Д.М. Коцеруба 32.7 КБ