Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Математичні моделі та обчислювальні методи аналізу багатокомпонентних псевдопараболічних систем - Ігор Васильович Дейнека


Фотоіндуковані гратки просторового заряду в сегнетонапівпроводникових кристалах Sn2P2S6 - Ігор Васильович Кедик
Дисертації, автореферати » Хімічні науки

Хімічні науки - Страница 8, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Структурна хімія інтермедіатів купрокаталітичного перетворення ацетилену та його похідних Б.М. Михалічко 48.8 КБ
Структурні основи міжмолекулярного розпізнавання та комплексоутворення серинових протеїназ С.В. Верьовка 74.7 КБ
Структурні особливості взаємодії галогенідів купруму (І) з функціональними похідними термінальних ал Г.В. Нощенко 44.6 КБ
Структурні особливості комплексоутворення на поверхні О.А. Голуб 49.9 КБ
Структурні особливості та фізико-хімічні властивості нових гідридів потрійних сполук РЗМ церієвої пі Р.В. Денис 41.1 КБ
Структурні перетворення поблизу температури плавлення при синтезі нелегованого та легованого кадмій О.В. Копач 62.6 КБ
Структурно-сорбційні властивості вуглецевих мезопористих молекулярних сит, одержаних методом матричн Н.Д. Лисенко 58.9 КБ
Структурно-хімічна модифікація полісахаридів та полімерні композити на їх основі С.В. Рябов 48.4 КБ
Сумісні ефекти структури і температури у реакціях арилоксирантів з органічними кислотами І.В. Садова 110.2 КБ
Талій (I) тетратіотитанат (IV) (TI4TiS4) та тверді розчини на його основі Дмитро Володимирович Севрюков 44.1 КБ
Тверді розчини на основі телуридів германію, олова і свинцю з ізо- та гетеровалентним заміщенням у к Р.Я. Михайльонка 162.2 КБ
Тверді розчини на основі тернарних станідів та антимонідів перехідних і рідкісноземельних металів ст Андрій Маркіянович Горинь 52.6 КБ
Твердофазно-спектрофотометричне та текст-визначення хрому(VI) у водах в динамічному режимі Олена Михайлівна Гузенко 82.2 КБ
Теоретичне дослідження структури та властивостей моно- і полігідратів гуаніну та аденіну О.С. Суханов 42.6 КБ
Теоретичне моделювання фазових переходів у низькорозмірних магнетиках та плівках складних рідин Т.О. Кузнецова 230.0 КБ
Теорія зв'язаних кластерів у ab initio розрахунках поверхні потенційної енергії малих молекул Д.І. Лях 75.7 КБ
Термодинаміка комплексоутворення катіона амонію з краун-ефірами у водно-органічних розчинниках І.С. Зайцева 133.5 КБ
Термодинаміка процесів іонної асоціації та активації рухливості іонів в індивідуальних розчинниках Т.А. Каменська 82.3 КБ
Термодинаміка рідких сплавів міді з перехідними металами М.А. Турчанін 52.2 КБ
Термодинаміка розчинення неелектролітів у системах вода - оцтова та вода - сірчана кислота В.М. Мочалін 172.7 КБ
Термодинамічні властивості естерів ненасичених кислот І.З. Галатин 32.7 КБ
Термодинамічні властивості кремнійвмісних ацетиленових пероксидів Г.В. Мельник 41.8 КБ
Термодинамічні властивості потрійних розплавів Ni - Al - Ti (Zr,Hf) та подвійних граничних систем Н. В. Подопригора 38.2 КБ
Термодинамічні властивості рідких сплавів потрійних систем Al - Cu - Si, Al - Fe - Si та AL - Fe - G Д.С. Каніболоцький 65.3 КБ
Термодинамічні властивості розплавів потрійних систем Ge(Si) - Mn - Al, Ge(Si) - Ga - Y та Al - Ga - В.М. Дубина 29.2 КБ
Термодинамічні властивості розплавів Сu-Ti-Zr, Cu-Ni-Ti, Cu-Fe-Ti i моделювання їх схильності до амо Олександр Радікович Абдулов 66.5 КБ
Термодинамічні властивості селенідів рідкісноземельних металів церієвої підгрупи та гадолінію А.Р. Копань 65.8 КБ
Термоліз і активація викопного вугілля, структурно модифікованого в системі HNO3-Ac20 Юлія Володимирівна Тамаркіна 39.5 КБ
Тернарні сполуки типу Me2TeГал6 (Me - K, Rb, Cs, Tl; Гал - Br, I): кристалічна О.В. Зубака 45.6 КБ
Тест-методи хімічного аналізу з візуальною індикацією: метрологічне забезпечення, нові тест-системи Н.О. Нікітіна 52.1 КБ
Точкові дефекти і фізико-хімічні властивості CdTe, HgTe та твердих розчинів на їх основі А.М. Дмитрів 123.3 КБ
Трансанулярна фтороциклізація дієнів біцикло[3.3.1]нонанового ряду М.В. Пономаренко 26.2 КБ
Транспортні та рівноважні властивості 1-1 електролітів в розчинниках з низькими значеннями діелектри В.Г. Панченко 41.4 КБ
Трансфазний каталіз лужного гідролізу активованих ефірів амінокислот О.В. Баранова 54.8 КБ
Триметилхлорсилан - перспективний конденсуючий реагент в реакціях за участю карбонільних сполук С.В. Рябухін 23.2 КБ
Тритерпенові глікозиди аралієвих: виділення, встановлення будови, біологічна активність та хемотаксо В.І. Гришковець 71.4 КБ
Тритерпенові глікозиди калопанакса семилопатного Kalopanax septemlobum (Thunb.) Koidz. Денис Олександрович Панов 51.1 КБ
Тритерпенові глікозиди кусонії волотистої Cussonia paniculata Eckl. et Zeih Ілларіон Ігорович Довгий 83.9 КБ
Тритерпенові глікозиди плюща канарського Hedera canariensis Willd. Л.О. Яковішин 93.5 КБ
Тритерпенові глікозиди фатсії японської Fatsia japonica Євген Олександрович Соболєв-Бутовченко 62.7 КБ
Триядерні мю3-оксоцентровані карбоксилатні комплекси заліза, хрому та марганцю Жук Юлія Юріївна 59.1 КБ
Умови потенціометричного, вольтамперометричного і фотометричного визначення активного хлору О.Ю. Колос 25.1 КБ
Утворення, екстракція та аналітичне застосування іонних асоціатів хрому (VI) з основними барвниками І.М. Мага 22.1 КБ
Фазові рівноваги в багатокомпонентних системах на основі Ті - Si М.В. Буланова 62.3 КБ
Фазові рівноваги в квазіпотрійних системах <$Eroman bold {Cu sub 2 X~-~HgX~-~D sup IV X sub 2 ~(D su О.В. Марчук 97.6 КБ
Фазові рівноваги в квазіпотрійних системах A2IX - BIIX - C2 В.О. Галка 25.3 КБ
Фазові рівноваги в потрійних системах Ti - Ga - Al(Si) Н.В. Антонова 23.2 КБ
Фазові рівноваги в потрійних системах на основі алюмінію, які містять квазіперіодичні та споріднені М.В. Юречко 22.2 КБ
Фазові рівноваги в потрійних системах оксидів цирконію, гафнію і ітрію з оксидами лантаноїдів О.Р. Андрієвська 1.57 МБ
Фазові рівноваги в системах CdSe-Ga2Se3-PbSe(Bi2Se3, Sb2Se3, As2Se3, PbTe, CdI2) та вирощування моно Світлана Миколаївна Сосовська 158.9 КБ
Фазові рівноваги в системах з двохіонними заміщенням на основі сполук Rb3(Cs3)Sb2(Bi2)Br9(I9), одерж Іванна Петрівна Стерчо 97.3 КБ
Фазові рівноваги і властивості проміжних фаз у системах Ag2X - Ga2X3 - GeX2 Г.П. Горгут 24.9 КБ
Фазові рівноваги і властивості фаз у квазіпотрійних системах, утворених халькогенідами елементів 3d- Віталій Петрович Сачанюк 67.4 КБ
Фазові рівноваги і кристалічна структура сполук у системах Nd - {Cu, Ag, Au} - {Si, Ge, Sn, Pb, Sb, О.В. Заплатинський 33.0 КБ
Фазові рівноваги і кристалічні структури сполук у системах R2X3-Cu2X- In2X3(R-Y, La, Pr, Er; X-S, Se Михайло Романович Гуч 35.8 КБ
Фазові рівноваги і кристалічні структури сполук у системах R2X3-Cu2X-ZX2(R- Y,Pr,Ho;Z-Si,Ge;X-S,Se) Ольга Сергіївна Личманюк 487.5 КБ
Фазові рівноваги та властивості проміжних сполук у системі TL2Se-GeSe2- SnSe2 Олег Станіславович Глух 98.5 КБ
Фазові рівноваги та кристалічна структура проміжних фаз у системах <$Ebold roman {Cu(Ag) sub 2 Se~-~ І.А. Іващенко 108.1 КБ
Фазові рівноваги та кристалічна структура сполук в системах Ce - Ag - Ga, Tb - Ag - {Al, Ga} та в де Р.В. Гуменюк 47.4 КБ
Фазові рівноваги та кристалічна структура сполук в системах Er - Ni - B, Yb - {Fe, Co, Ni} - B та в І.В. Веремчук 42.1 КБ
Фазові рівноваги та кристалічна структура сполук в системах {Ce,Yb} - {Co,Ni} - P та деяких спорідне С.Л. Будник 65.8 КБ
Фазові рівноваги та кристалічна структура сполук у системах {Nd, Gd} - Zn - {Si, Ge, Sn,Pb} та деяки П.Ю. Демченко 33.4 КБ
Фазові рівноваги та кристалічна структура сполук у системах {Y, Gd, Yb, Lu}-{Si, Ge}-In Ю.Б. Тиванчук 19.9 КБ
Фазові рівноваги та кристалічні структури сполук у системах Y - {Co, Ni} - {P, As, Sb} та споріднени С.С. Стойко 49.5 КБ
Фазові рівноваги та кристалічні структури сполук у системах Y2X3-Cu2X- Pb(Sn)X (X=S, Se, Te) і Y2X3- Василина Ярославівна Шемет 38.5 КБ
Фазові рівноваги та склоутворення в квазіпотрійних системах BIIX-Ga2X3- DIVX2 (BII-Zn, Cd, Hg; DIV-G Ірина Іванівна Мазурець 58.1 КБ
Фазові рівноваги, кристалічна структура і електричні властивості сполук в системах {La,Ce} - In - {A Г.П. Ничипорук 37.2 КБ
Фазові рівноваги, кристалічні структури і електричні властивості сполук в системах {Y,Pr} - Ag - {Si І.А. Сависюк 28.5 КБ
Фазові рівноваги, кристалічні структури і магнітні та електричні властивості сполук в системах {Er, Я.С. Мудрик 29.6 КБ
Фазові рівноваги, кристалічні структури та властивості сполук у {Ce, Gd, Y} - {Zr, Ag} - In та спорі Я.В. Галаджун 56.6 КБ
Фазові рівноваги, кристалічні структури та деякі фізичні властивості сполук в системах {Ti,Zr,Hf} - Н.О. Коблюк 30.5 КБ
Фазові рівноваги, кристалічні структури, деякі фізичні властивості сполук в системах R - {Co, Ni, Cu В.П. Дубенський 24.7 КБ
Фазові рівноваги, одержання та властивості тернарних фаз в системах Pb(Hg) - Sb - O П.М. Милян 29.6 КБ
Фазові та спинові переходи в координаційних сполуках заліза (ІІ) М.Л. Середюк 102.8 КБ
Феноліз епіхлоргідрину в умовах каталізу органічними основами І.В. Перепічка 42.1 КБ
Фізико- хімія електроактивних матеріалів на основі поліароматичних сполук Наталія-Оксана Лупшак 30.9 КБ
Фізико-хімічна взаємодія в системах AI2BVI-AIIBVI і вирощування монокристалів напівпровідників типу Любомир Іванович Тріщук ???
Фізико-хімічна взаємодія оксидів карбону та вуглеводнів із катіонами <$Eroman Ag sup +> і <$Eroman C І.М. Жибак 28.9 КБ
Фізико-хімічна характеристика розплавів комплексних сполук трифторацетат, тіоціанат лужного металу к Т.А. Змієвська 34.9 КБ
Фізико-хімічне дослідження реакції поліфенольних сполук з пероксильними і дифенілпікрилгідразильним Н.І. Біла 138.1 КБ
Фізико-хімічні аспекти одержання сплавів та обробки поверхні напівпровідників CdSb, CdTe і твердих р Сергій Григорович Дремлюженко 107.0 КБ
Фізико-хімічні властивості електроактивних матеріалів для літієвих джерел струму Я.С. Ковалишин 33.0 КБ
Фізико-хімічні властивості композитів спряжених поліаміноаренів з діелектричними полімерними матриця Г.В. Мартинюк 326.0 КБ
Фізико-хімічні властивості наноструктурованих металевих електродів на основі нікелю у процесах елект О.П. Шевченко 36.8 КБ
Фізико-хімічні властивості Сu- та Cu, Pd-вмісних цеолітних каталізаторів реакції окиснення СО І.В. Кузьмич 40.6 КБ
Фізико-хімічні властивості та каталітична активність Co- та Co - Pd нанесених систем в реакції окисн Л.В. Луценко 53.1 КБ
Фізико-хімічні властивості та структура водних розчинів хлоридів, нітратів та сульфатів 3d-перехідни Г.Ю. Гречишкіна 45.0 КБ
Фізико-хімічні дослідження системи Y2O3-Fe2O3-(PbO-B Владислав Владиславович Моренко 42.0 КБ
Фізико-хімічні закономірності взаємодії "полімер-поверхнево-активна речовина" у водних системах на о А.В. Тугай 43.5 КБ
Фізико-хімічні закономірності взаємодії алюмінію та його сплавів з водними і водно-спиртовими розчин О.М. Бакуменко 39.5 КБ
Фізико-хімічні закономірності взаємодії фторованих естерів(мет)акрилової та фумарової кислот з метил К.І. Манько 47.1 КБ
Фізико-хімічні закономірності електрохімічно активованого введення діоксиду вуглецю в галогенангідри В.А. Лопушанська 126.1 КБ
Фізико-хімічні закономірності кислотно-основних взаємодій у іонних розтопах на основі галогенідів S- В.Л. Чергинець 70.0 КБ
Фізико-хімічні закономірності кінетики процесів хімічного відновлення олова, міді, свинцю з водних р О.А. Бешенцева 301.5 КБ
Фізико-хімічні закономірності одержання та властивості електропровідних полімерів у тонкому шарі О.І. Аксіментьєва 87.7 КБ
Фізико-хімічні закономірності структурних переходів в конденсованих фазах на основі кадмій телуриду Л.П. Щербак 68.3 КБ
Фізико-хімічні закономірності хімічного та електрохімічного розчинення міді і її сплавів у хлоридних Е.Б. Хоботова 66.6 КБ
Фізико-хімічні і електрохімічні властивості електропровідних полімерних матеріалів на основі 3-заміщ Н.В. Конощук 32.5 КБ
Фізико-хімічні методи виділення та визначення суми алкалоїдів "чистотілу великого" Я.В. Степневська 44.0 КБ
Фізико-хімічні основи флотоекстракційного виділення ПАР А.Ф. Тимчук 49.4 КБ
Фізико-хімічні особливості будови розплавів і стекол систем PbO-(MexOy) - SiO< А.О. Милянич 46.7 КБ
Фізико-хімічні процеси у плазмі жевріючого та іскрового розрядів при мас-спектрометричному та емісій В.Д. Курочкін 71.5 КБ
Фізико-хімічні та адсорбційно-каталітичні властивості активованого вугілля, модифікованого органічни А.О. Горлова 28.9 КБ
Фізико-хімічні та антифрикційні властивості композитів термотривких полімерів під час взаємодії з ти Л.Я. Мідак 49.2 КБ
Фізико-хімічні умови фазоутворення в системі Cu2+ - NH4+ - Cl- Є.О. Самойлов 30.0 КБ
Фізико-хімічні характеристики N-ацилоксипіридинієвих солей та їх каталітичні властивості в інверсійн А.М. Редько 63.0 КБ
Фізичні і оптичні явища в напівпровідних полімерних композиціях з поліметиновими барвниками С.Л. Студзинський 30.8 КБ
Флуоренонокраунофани і катенани на їх основі: синтез, структура і властивості О.Ю. Ляпунов 35.3 КБ
Флуоресцентні зонди на основі 3-гідроксихромону: синтез, вивчення спектральних і сенсорних властивос А.С. Климченко 35.0 КБ
Флуоровмісні сіркоорганічні сполуки на основі 1,1- дигідрополіфлуороалкілсульфідів В.М. Тимошенко 43.6 КБ
Формілпорфірини: синтез, структура, властивості Ю.В. Ішков 108.0 КБ
Формування гідрогелів, прищеплених до пероксидованої полімерної поверхні І.Т. Тарнавчик 304.9 КБ
Формування і властивості наповнених напіввзаємопроникних полімерних сіток на основі поліепокситриази О.А. Слінченко 60.7 КБ
Формування оксидних наношарів на поверхні MoSi2, WSi2 і TiSi2 при а Антон Дмитрович Чиркін 43.4 КБ
Формування полімерних наношарів на поверхні активованого діоксиду силіцію та одержання полімеризацій О.Т. Шафранська 38.4 КБ