Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Хімічні науки - Страница 7, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Вплив просторових характеристик синапсів та постсинаптичних структур на процеси збудження нейронів. - Л.П. Савченко
З використанням теоретичних методів та експериментальних підходів вивчено вплив геометричної організації синапсів і постсинаптичних структур на процеси збудження нейронів, динаміку внутрішньоклітинного кальцію й синаптичну ефективність. Показано, що генерація стохастичних потенціалів дії визначається структурними стохастичними конформаційними переходами потенціал-залежних каналів. Варіабельність латентності потенціалів дії залежить від просторової щільності натрієвих каналів і швидкості допорогової деполяризації. Кластеризація каналів або зменшення їх числа збільшує цю варіабельність. Латеральна електродифузія каналів може бути одним з механізмів, що призводить до кластеризації іонних каналів. Відзначено, що кластери каналів разом з геометрією синаптичної щілини впливають так само на синаптичну ефективність. Хоча більші синапси мають високу ймовірність вивільнення нейромедіатора, вони зазнають більших втрат синаптичного струму всередині щілини. Доведено, що збільшення ймовірності вивільнення нейромедіатора може відбутися або у результаті збільшення везикул у пресинаптичному депо, або у результаті посилення позитивного електричного зворотного зв'язку між пресинаптичною й постсинаптичною клітинами.

Індикаційно-діагностична оцінка поверхневого забруднення суходольних біогеоценозів (на прикладі Запо - Д.Д. Ганжа
З використанням теоретичних методів та експериментальних підходів вивчено вплив геометричної організації синапсів і постсинаптичних структур на процеси збудження нейронів, динаміку внутрішньоклітинного кальцію й синаптичну ефективність. Показано, що генерація стохастичних потенціалів дії визначається структурними стохастичними конформаційними переходами потенціал-залежних каналів. Варіабельність латентності потенціалів дії залежить від просторової щільності натрієвих каналів і швидкості допорогової деполяризації. Кластеризація каналів або зменшення їх числа збільшує цю варіабельність. Латеральна електродифузія каналів може бути одним з механізмів, що призводить до кластеризації іонних каналів. Відзначено, що кластери каналів разом з геометрією синаптичної щілини впливають так само на синаптичну ефективність. Хоча більші синапси мають високу ймовірність вивільнення нейромедіатора, вони зазнають більших втрат синаптичного струму всередині щілини. Доведено, що збільшення ймовірності вивільнення нейромедіатора може відбутися або у результаті збільшення везикул у пресинаптичному депо, або у результаті посилення позитивного електричного зворотного зв'язку між пресинаптичною й постсинаптичною клітинами.
Дисертації, автореферати » Хімічні науки

Хімічні науки - Страница 7, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Синтез та кристалічна структура сполук гомологічної серії M2Cu2O3- Оксана Іванівна Заремба 71.8 КБ
Синтез та перетворення похідних 1,4-нафтохінонсульфенових кислот М.В. Стасевич 193.3 КБ
Синтез та реакції гетероциклічних хінонімінів А.В. Вакуленко 56.0 КБ
Синтез та реакції солей 3-ариламіно- та 3-оксибензофуро[2,3-с]- ,бензотієно[2,3-с]- та -індоло[2-3-c Валерій Сергійович Толкунов 24.4 КБ
Синтез та реакційна здатність 3-гетерилкумаринів з азольними та азиновими фрагментами С.В. Власов 1.21 МБ
Синтез та реакційна здатність природних ізофлавоноїдів та їх аналогів С.П. Бондаренко 24.4 КБ
Синтез та спектральні властивості карбоціанінів з вуглеводневими містковими угрупованнями в хромофор О.І. Майборода 29.9 КБ
Синтез та спектральні властивості мероціанінових барвників на основі малононітрилу та барбітурової к А.В. Кулініч 67.1 КБ
Синтез та спектральні властивості поліметинових барвників на основі ядер псевдоазуленів Д.Г. Кротко 21.7 КБ
Синтез та спектрально-люмінесцентні властивості боратів лужноземельних металів, активованих іонами л П.В. Пір 1.23 МБ
Синтез та спектроскопія хелато-фталоціанінових комплексів титану (IV), цирконію (IV) та гафнію (IV) Л.А. Томачинська 42.1 КБ
Синтез та термічні перетворення гетерометальних та змішаноаніонних акваамінофосфатів купруму(ІІ), ци Д.А. Савченко 66.0 КБ
Синтез та термічні перетворення фосфатів стронцію та кадмію Л.М. Абарбарчук 66.0 КБ
Синтез та фізико-хімічні властивості гомо- та гетерополіядерних ми3- оксокарбоксилатних комплексів F Костянтин Сергійович Гавриленко 38.9 КБ
Синтез та фізико-хімічні властивості нанодисперсних оксидів титану, стануму, танталу І.В. Коваленко 39.1 КБ
Синтез та фізико-хімічні властивості полілюмінолу І.В. Гринчишин 68.2 КБ
Синтез та фізико-хімічні властивості сферично гранульованого гідратованого діоксиду цирконію І.К. Чепурна 61.8 КБ
Синтез та фізико-хімічні характеристики однорідно- та різнолігандних бета- дикетонатів мангану (III) Віктор Кімович Бухтіяров 36.7 КБ
Синтез та фізико-хімія поліаміноаренів О.М. Проців 35.8 КБ
Синтез та хімічні властивості поліфторалкіл-2-тіоксо-3-оксосульфонів Ю.П. Бандера 19.8 КБ
Синтез та хімічні властивості похідних 3-амінопірол-2,5-діона С.В. Чепишев 88.3 КБ
Синтез та хімічні перетворення похідних глутарамінових кислот і гетероциклічних сполук на їх основі Л.А. Шемчук 28.3 КБ
Синтез фосфоровмісних конденсованих гетероциклічних систем на основі функціоналізованих 1,3-азолів В.В. Іванов 20.6 КБ
Синтез, адсорбційні та каталітичні властивості активованого вугілля з нанесеними кислотними центрами Л.М. Гріщенко 29.4 КБ
Синтез, будова і властивості багатоканальних флуоресцентних зондів на основі 1,3-діариліденкетонів, Василь Георгійович Пивоваренко 55.5 КБ
Синтез, будова і властивості комплексів краун-етерів з галогено-, галогенодипероксо-, ди- та трихром Г.М. Чупрін 40.3 КБ
Синтез, будова і властивості комплексних сполук германію (IV) з арилгідразонами гідразидів заміщених Н.В. Шматкова 125.6 КБ
Синтез, будова і властивості комплексних тетрафторборатів міді(II), цинку(II), кадмію(II) та свинцю( М.В. Шестакова 23.0 КБ
Синтез, будова і властивості шаруватих перовскітоподібних сполук та фаз типу AnBnO3n+2 Юрій Олександрович Тітов 43.5 КБ
Синтез, будова та властивості біядерних кластерних сполук ренію (III) з фосфатними лігандами В.Г. Столяренко 42.3 КБ
Синтез, будова та властивості екзоедральних металофулеренів з атомами заліза і нікелю М.М. Нечитайлов 62.6 КБ
Синтез, будова та властивості лантанідвмісних комплексних сполук на основі водорозчинних калікс[4]ар С.С. Кость 89.1 КБ
Синтез, будова та властивості металоценових координаційних сполук Ti, Zr, Hf з аліциклічними каркасн А.В. Графов 49.8 КБ
Синтез, будова та властивості подвійних фосфатів лужних металів, галію та індію Роман Сергійович Бойко 34.5 КБ
Синтез, будова та деструкція у газовій фазі БІС-ню5-циклопентадієнильних комплексів Zr(IV) та Hf(IV) Л.І. Коваль 25.3 КБ
Синтез, будова та полімеризація бета-дикетонантних комплексів 3d-металів(Co, Ni, Cu) з ненасиченими О.С. Бережницька 36.1 КБ
Синтез, будова та реакційна здатність координаційних сполук іонів деяких d- металів та ураніл-іону з Роман Олександрович Дорощук 32.0 КБ
Синтез, будова та спектрально-люмінесцентні властивості гетерополіядерних (f-p) комплексів на основі С.С. Смола 43.5 КБ
Синтез, будова, властивості координаційних сполук Rh (III) та Pd (II) з ароматичними похідними саліц В.В. Бонь 48.7 КБ
Синтез, будова, властивості та використання координаційних сполук Rh (ІІІ) з гідразонами саліциловог С.І. Орисик 35.0 КБ
Синтез, вивчення властивостей і переважних конформацій похідних п-трет-бутилкалікс[4]арену О.О. Алєксєєва 31.6 КБ
Синтез, властивості та будова координаційних сполук на основі диметил-N-трихлорацетиламідофосфату В.О. Труш 29.5 КБ
Синтез, властивості та застосування титанвмісних карбофункціональних олігоспиртів Світлана Миколаївна Кузьменко 154.2 КБ
Синтез, властивості та перетворення бі- і трициклічних похідних азиридину О.І. Збруєв 176.0 КБ
Синтез, властивості та перетворення в ряду похідних пуриндіону-2,6 Д.В. Свєнтух 23.0 КБ
Синтез, властивості та фотохімічна активність змішанолігандних комплексів мангану (ІІ) та церію (ІІІ О.О. Роговцов 28.7 КБ
Синтез, властивості, будова координаційних сполук Ru (III) з гідразонами саліцилового альдегіду Л.М. Рибачук 48.0 КБ
Синтез, кристалічна структура та властивості тернарних пніктидів у системах Er - {Ni, Pd} - {P, As, М.В. Зелінська 64.2 КБ
Синтез, полімеризація та властивості нових фенілметакрилатів на основі продуктів конденсації гідрокс В.О. Смокал 52.5 КБ
Синтез, природа провідності і оптичні властивості складних халькогенідів та систем деяких s-, p-, В.Ф. Зінченко 56.6 КБ
Синтез, спектральні властивості та реакція фотопереносу протона в ряду нових гетероциклічних нітроге Д.А. Свєчкарьов 551.8 КБ
Синтез, структура і властивості 3-гідрокси- та 3-ацилокси-1,2-дигідро-3Н-1,4-бенздіазепін-2-онів К.С. Андронаті 45.6 КБ
Синтез, структура і властивості галогенозаміщених бензокраун-етерів С.М. Плужник-Гладир 79.7 КБ
Синтез, структура і властивості гідридів кисеньстабілізованих <$Ebold eta>-фаз на основі цирконію та І.В. Салдан 73.2 КБ
Синтез, структура і властивості оксимів 2-амінобензофенонів та продуктів їх перетворень О.В. Куліков 28.4 КБ
Синтез, структура та біологічна активність сульфо- та амінокислотних похідних 1,4-нафтохінону О.З. Комаровська-Порохнявець 180.0 КБ
Синтез, структура та властивості композиційних матеріалів на основі складних оксидів титану та манга Д.О. Дурилін 45.9 КБ
Синтез, структура та властивості нових сполук Галію з p-елементами ІV групи та рідкісноземельн Я.О. Токайчук 42.6 КБ
Синтез, структура та електрофізичні властивості твердих розчинів Ln1+хBa2- хCu3Оу Іван Леонідович Багінський 34.4 КБ
Синтез, структура, властивості фосфатів одно- та полівалентних металів Т.І. Ущапівська 27.7 КБ
Синтез, структура, електрофізичні властивості та киснева стехіометрія купратів на основі рідкіснозем Т.А. Войтенко 23.8 КБ
Синтез, структура, спектральні, магнетохімічні і редокс-властивості поліядерних комплексів нікелю(ІІ С.В. Колотілов 22.9 КБ
Синтез, структурні особливості і реакційна здатність N-арилсульфеніл- та N-арилсульфініл-1,4-бензохі Г.О. Санталова 89.6 КБ
Синтез, таутомерія та реакції дигідропохідних імідазо[1,2-а]- та 1,2,4- триазоло[1,5-а] піримідину О.С. Кагановський 44.0 КБ
Синтез, фізико-хімічні властивості, використання в молекулярному дизайні нових сурмавмісних клатрохе С.В. Коробко 26.8 КБ
Синтез, флуоресцентні та електрохімічні властивості фталоціанінових комплексів цинку, цирконію, гафн І.М. Третякова 48.5 КБ
Синтез, хімічні властивості та біологічна дія 7-азакумаринів І.О. Журавель 56.7 КБ
Синтези біоактивних похідних азотистих гетероциклів на основі амідофенацилюючих реагентів О.Г. Белюга 44.8 КБ
Синтези нових біорегуляторів азольного ряду на основі 4,5- дифункціональнозаміщених оксазолів О.В. Головченко 47.9 КБ
Синтези нових похідних азолів на основі 2-ациламіно-3,3-дихлоракрилонітрилів та їх аналогів С.Г. Пільо 27.0 КБ
Синтези потенційних біорегуляторів піримідинового ряду на основі стабілізованих фосфонієвих ілідів Л.В. Музичка 53.2 КБ
Синтези похідних 5-аміно- та 5-гідразино-1,3-оксазолів з потенційними біорегуляторними властивостями О.В. Шабликін 80.6 КБ
Системи TI-Sn(Pb)-S(Se, Te): фазові рівноваги, одержання монокристалів тернарних сполук та їх власти Т.О. Малаховська-Росоха 50.9 КБ
Сіль Рейнеке (NH4[Cr(NCS)4(NH3)2].H20) у прямому синтезі комплексів мідь(ІІ)/хром(ІІІ) з N-донорними Віталіна Миколаївна Нікітіна 120.3 КБ
Сірковмісні похідні ацето- та акрилонітрилів в синтезах біорегуляторів гетероциклічної природи С.Р. Сливчук 89.7 КБ
Складні галогенхалькогеніди в системах на основі Tl, K, Rb, Cs: фазові рівноваги, одержання та власт І.Є. Барчій 82.4 КБ
Складні фосфати титану, цирконію та гафнію І.В. Огородник 42.7 КБ
Складні халькогеніди та галогенхалькогеніди талію в системах Tl - Zr - S(Se, Te), Tl - S(Se) - Br(I) М.Ю. Сабов 24.3 КБ
Слабкі обмінні взаємодії в біядерних комплексах купруму (II) з ацилдигідразонами 2-гідроксиацетофено О.М. Гусев 28.3 КБ
Слабкі обмінні взаємодії між катіонами міді (II) в біядерних комплексах біс (саліциліден) гідразонів О.О. Сарніт 23.9 КБ
Сольватаційні ефекти в реакціях гетеролізу 1-метилциклопентил- та 1-метилциклогексилгалогенідів І.В. Кощій 63.6 КБ
Сорбційне концентрування Pd (II) на клиноптилоліті і морденіті та його застосування в аналізі О.Я. Коркуна 90.2 КБ
Сорбційне концентрування та визначення золота (III), платини (IV) та паладію (II) з використанням со Олена Борисівна Андріанова 33.7 КБ
Сорбційне концентрування та визначення фенолу, 1-нафтолу та 2,4,6-тринітрофенолу з використанням хім В.А. Халаф 98.0 КБ
Сорбційні властивості і рухливість іонів в матеріалах на основі фосфатів Zr(IV) i Mo(VI) О.Г. Котвіцький 52.9 КБ
Сорбційні властивості іонообмінних матеріалів та їх вплив на процес електродеіонізаційного вилучення Л.М. Рождественська 42.5 КБ
Сорбційно-спектрометричне і тест-визначення Bi, Cr, Fe, Mn, Mo, U, I та аніонних ПАР силікагелями, м В.В. Верба 104.8 КБ
Сорбція іонів важких металів на гідроксилапатиті та його модифікованих формах О.В. Шкуткова 54.7 КБ
Сорбція органічних речовин аніонного типу на природних і модифікованих сорбентах В.В. Лук'янова 30.8 КБ
Спектральні властивості конформаційно мобільних в електронно-збудженому стані діамінобензофенонів, ф Т.П. Ромашко 82.0 КБ
Спектральні та електрохімічні властивості нанокомпозитів типу гість-хазяїн на основі електропровідни С.О. Біскулова 33.3 КБ
Спектральні та кислотно-основні властивості барвників у плівках Ленгмюра - Блоджетт на основі поліам О.М. Безкровна 255.9 КБ
Спектральні та фотохімічні властивості метал-напівпровідникових нанокомпозитів на основі ZnO та CdS В.В. Швалагін 33.5 КБ
Спектроскопія ЯМР молекул з структурно напруженими фрагментами та групами з загальмованим внутрішнім О.О. Горкуненко 45.6 КБ
Спектрофотометричне та сорбційно-спектроскопічне визначення арсену(V) та фосфору(V) з використанням Т.В. Старова 172.2 КБ
Спектрофотометрія сполук осмію (IV) з трифенілметановими та азобарвниками О.С. Бонішко 276.9 КБ
Специфічна адсорбція полярних органічних сполук з водних розчинів на міжфазній межі дисперсних систе М.В. Ніколенко 71.3 КБ
Спінові ефекти в молекулах кисню, озону та міжмолекулярних комплексах за участю кисню Л.Б. Ящук 176.2 КБ
Сполуки й композиції фторидів і оксидів Еu (III, II) та Mg, Al, Pb, Sc, Hf: взаємодія й оптичні влас Є.В. Тімухін 53.5 КБ
Сполуки низькокоординованого фосфору в синтезі нових типів металокомплексів А.І. Брусиловець 150.3 КБ
Стадії розряду та кристалізації електроосадження моношару міді Наталя Петрівна Юрченко 65.3 КБ
Стан іонів та фотоелектрохімічні процеси в концентрованих полісульфідних розчинах В.С. Воробець 65.8 КБ
Створення дисперсних систем на основі фосфатидів рослинних олій та їх колоїдно-хімічні властивості В.І. Біленька 96.0 КБ
Створення поліуретанів на основі похідних гідразину, стійких до корозії, індукованої мікроорганізмам Л.П. Робота 42.7 КБ
Стереоізомерні аміни та аміди ряду норборнену. Реакційна здатність, спектральні параметри, біологічн І.М. Тарабара 112.4 КБ
Стереоселективні синтези та властивості оптично активних естерів N-фосфорильованих амінокислот і фос Н.В. Андрушко 21.4 КБ
Стереохімія приєднання брому до аценафтилену та його похідних В.В. Ведута 37.2 КБ
Стирилціаніни для флуоресцентної детекції нуклеїнових кислот за одно- та двофотонного збудження А.О. Баланда 44.0 КБ
Структура дво- та трикомпонентних розплавів алюмінію з 3d- металами О.В. Самсонніков 38.8 КБ
Структура і властивості поліетеруретанів, сформованих у присутності моно- і полігетероядерних компле Ю.В. Скакун 73.9 КБ
Структура та хімічні перетворення аморфних сплавів на основі заліза і кобальту Лідія Михайлівна Беднарська 81.5 КБ
Структура, молекулярна рухливість та іонна провідність оксіетиленвмісних полііоненів К.М. Сухий 60.1 КБ
Структура, стан і фізико-хімічні властивості V2O5 і VOHPO4.0,5H2O, механоактивованих у воді, в етано Леонід Миколайович Ушкалов 34.0 КБ
Структура, фізико-хімічні властивості та перспективи енергохімічного використання солоного вугілля Т.Г. Шендрік 92.1 КБ
Структурна модифікація оптично прозорих густосітчастих епоксидних полімерів В.М. Михальчук 92.9 КБ