Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Хімічні науки - Страница 2, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Популяції ценозоутворюючих видів злакових рослин на заплавних луках р.Сули в її верхній та середній - Л.М. Бондарєва
Вивчено популяційну структуру семи ценозотвірних видів лучних злаків: Dactylis glomerata L., Festuca pratensis Huds., Phleum pratense L., Deschampsia cespitosa L. P. Beauv., Alopecurus pratensis L., Elytrigia repens (L.) Nevski., Bromopsis inermis (Leyss.) Holub. за умов пасовищної, фенісиціальної та рекреаційної дигресії. Дослідження здійснено у регіоні р. Сули на Сумщині. Виявлено 286 видів трав'янистих судинних рослин 50-ти родин, з 15-ти - мають статус рідкісних і тих, що потребують охорони. На підставі результатів фенологічних спостережень показано, що у досліджених видів злаків за градієнтами антропогенної трансформації лучних фітоценозів відбувалось зміщення термінів проходження фенофаз. На фоні пасквального та фенісиціального градієнтів описано закономірності сезонної динаміки надземної зеленої фітомаси, загальної кущистості та площі листкової поверхні. З'ясовано, що досліджені злаки певною мірою змінювали вікову структуру популяцій за пасквальних та меншою - фенісиціальних навантажень, за цього їх вікові спектри стійко зберігали свої особливості. Установлено, що віталітетна структура популяцій статистично достовірно змінювалась за пасквальним, фенісиціальним і рекреаційним градієнтами. Визначено, що стосовно всіх досліджених рослин, крім D. cespitosa, категорії популяцій змінювалися, зокрема процвітаючих - на рівноважні і депресивні, з відповідним зниженням індексу якості Q. Відзначено, що в цілому реакція різних видів злаків (у межах їх дослідженої групи) на різні форми користування лучними угрупованнями була суто індивідуальною. Розроблено пропозиції щодо охорони заплавних лук р. Сули та оптимізації системи їх господарського використання.

Геометричне та комп'ютерне моделювання компонування обладнання спеціальної техніки швидкого реагуван - О.О. Калашніков
Вивчено популяційну структуру семи ценозотвірних видів лучних злаків: Dactylis glomerata L., Festuca pratensis Huds., Phleum pratense L., Deschampsia cespitosa L. P. Beauv., Alopecurus pratensis L., Elytrigia repens (L.) Nevski., Bromopsis inermis (Leyss.) Holub. за умов пасовищної, фенісиціальної та рекреаційної дигресії. Дослідження здійснено у регіоні р. Сули на Сумщині. Виявлено 286 видів трав'янистих судинних рослин 50-ти родин, з 15-ти - мають статус рідкісних і тих, що потребують охорони. На підставі результатів фенологічних спостережень показано, що у досліджених видів злаків за градієнтами антропогенної трансформації лучних фітоценозів відбувалось зміщення термінів проходження фенофаз. На фоні пасквального та фенісиціального градієнтів описано закономірності сезонної динаміки надземної зеленої фітомаси, загальної кущистості та площі листкової поверхні. З'ясовано, що досліджені злаки певною мірою змінювали вікову структуру популяцій за пасквальних та меншою - фенісиціальних навантажень, за цього їх вікові спектри стійко зберігали свої особливості. Установлено, що віталітетна структура популяцій статистично достовірно змінювалась за пасквальним, фенісиціальним і рекреаційним градієнтами. Визначено, що стосовно всіх досліджених рослин, крім D. cespitosa, категорії популяцій змінювалися, зокрема процвітаючих - на рівноважні і депресивні, з відповідним зниженням індексу якості Q. Відзначено, що в цілому реакція різних видів злаків (у межах їх дослідженої групи) на різні форми користування лучними угрупованнями була суто індивідуальною. Розроблено пропозиції щодо охорони заплавних лук р. Сули та оптимізації системи їх господарського використання.
Дисертації, автореферати » Хімічні науки

Хімічні науки - Страница 2, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Вода в полімерних мембранах І.Д. Атаманенко 75.4 КБ
Водорозчинні комплекси білків з похідними декстану та поліакрилової кислоти М.О. Демченко 57.5 КБ
Вольтамперометричне визначення Co(II), Ni(II), Pd(II) у присутності о,о'- дигідроксозаміщених азобар Світлана Василівна Тимошук 154.2 КБ
Вольтамперометричне визначення вітамінів групи В на хімічно модифікованих скловуглецевих електродах В.І. Бойко 26.8 КБ
Вольтамперометричний аналіз неорганічних сцинтиляційних матеріалів О.П. Кісіль 25.0 КБ
Вольтамперометрія іонів Zr(IV) та Hf(IV) в присутності азобарвників О.О. Оршуляк 59.7 КБ
Вольтамперометрія іонів рідкісноземельних металів(ІІІ) у присутності азобарвників Лілія Осипівна Дубенська 583.4 КБ
Вольтамперометрія сполук рутенію в присутності металів платинової групи О.С. Тимошук 41.7 КБ
Вплив бентонітів на структуроутворення алюмосилікатних та карбонатно-залізооксидних дисперсних систе П.О. Косоруков 30.6 КБ
Вплив будови акрилових мономерів на закономірності їх фотоініційованої полімеризації П.Й. Шаповал 53.4 КБ
Вплив високодисперсних пірогенних кремнеземів на процеси фотополімеризації олігоефіракрилатів та вла Д.Л. Старокадомський 35.9 КБ
Вплив екстернальної кислотності на каталітичні властивості Pd-вмісних висококремнеземних цеолітів у В.В. Бобик 309.9 КБ
Вплив ізовалентних заміщень в катіонних підгратках на синтез, структуру і властивості позисторних ма Л.Л. Коваленко 124.1 КБ
Вплив координаційних сполук металів на формування і структурування зшитих поліуретанів Н.В. Мніх 42.3 КБ
Вплив лігносульфонатів на колоїдно-хімічні та реологічні властивості шламовугільних суспензій О.М. Кобітович 39.9 КБ
Вплив малих збурень на хаотичні режими перебігу автоколивальної хімічної реакції Бєлоусова - Жаботин О.З. Діденко 45.1 КБ
Вплив молекулярної та надмолекулярної структури на фотохімічну модифікацію поліолефінів і сумішей на О.В. Шибирин 27.3 КБ
Вплив монтморилоніту на синтез, структуру і властивості поліціануратів І.М. Бей 57.9 КБ
Вплив нанорозмірних утворень на колоїдно-хімічні властивості гірничо-металургійних шламів І.М. Коваленко 34.9 КБ
Вплив нанорозмірного фактора на каталітичні властивості складних оксидних систем в реакції глибокого М.Р. Канцерова 28.9 КБ
Вплив перфторполіефірів та наночастинок пірогенного діоксиду кремнію на розклад перхлорату амонію Наталія Іванівна Луцишин 42.8 КБ
Вплив пористості і фазового складу <$Eroman bold {TiO sub 2 }> на кінетику та механізм фотокаталітич В.І. Яцьків 39.4 КБ
Вплив природи електрода на інгібуючу дію поверхнево-активних органічних речовин В.Б. Образцов 79.1 КБ
Вплив природи носія і модифікуючих добавок на структурні і функціональні властивості монолітних пала О.В. Мохначук 31.5 КБ
Вплив природи темплату на структуру і сорбційні властивості силікатних та германатних екстраширокопо Н.В. Касьян 523.6 КБ
Вплив просторового дисипативного структурування на процес електролізу системи твердий електрод - роз Б.В. Скіп 26.5 КБ
Вплив розчинника на реакційну здатність аліфатичних пероксикислот Ю.В. Деркач 100.9 КБ
Вплив складу Fe-, Co-вмісних каталізаторів на основі цеолітів та ZrO2 на розклад та відновлення окси Тетяна Михайлівна Бойчук 93.2 КБ
Вплив складу кобальт-нікель-фосфатних каталізаторів на процес парціального окиснення етану І.О. Баренблат 1.39 МБ
Вплив солей гумінових кислот на структурно-механічні властивості водовугільних суспензій Г.О. Федосєєва 39.9 КБ
Вплив структурно-технологічних чинників на кінетику окислення комплексних літійових мастил Л.В. Железний 61.3 КБ
Вплив суміщуючих добавок на кінетику формування та структуру уретановмісних взаємопроникних полімерн С.І. Грищук 96.4 КБ
Вплив термічної передісторії і зовнішніх дій на кінетику кристалізації розплавів О.О. Баранніков 57.1 КБ
Вплив термочасової обробки розплавів на кінетику кристалізації сплавів у системах In - Bi, Bi - Sb, С.О. Фролова 96.0 КБ
Вплив типу сітки фізичних зв'язків на структуру та властивості полімерних сумішей на основі функціон Ольга Василівна Слісенко 73.0 КБ
Вплив ультразвукового та магнітного полів на полімеризацію полівінілпіролідон-мономерних композицій Н.Б. Бенедик 25.4 КБ
Вплив фізичних полів на структуру та властивості бінарних систем на основі поліуретану та ацетобутир В.О. Овсянкіна 496.7 КБ
Встановлення особливостей функціонування 5-ліпоксигенази з використанням ліпофільних нітроксильних с Г.І. Харитоненко 99.0 КБ
Вуглецеві наноструктури, синтезовані в кремнеземних матрицях карбонізацією органічних сполук О.В. Набока 50.7 КБ
Вуглецеві нанотрубки - носії оксидних каталізаторів реакції окиснення СО І.В. Конгурова 99.1 КБ
Газорідинна хроматографія діалкілдитіокарбаматів металів та її використання в аналізі Т.М. Ковальчук 33.3 КБ
Галогенідні макробіциклічні трис-діоксимати заліза (II): синтез, структура та реакційна здатність О.В. Пальчик 39.3 КБ
Галогенування алкілзаміщених у хіноїдному ядрі N-арилсульфоніл-1,4- бензохінонмоноімінів і 4-ароїл(а С.О. Коновалова 26.8 КБ
Гексафторофосфат літію. Синтез та фазові рівноваги в апротонних середовищах І.В. Гончарова 35.6 КБ
Гексафторофосфати лужних металів: синтез, властивості, застосування у суперконденсаторах Л.Е. Байдич 103.3 КБ
Гелеві системи на основі акрилових мономерів для іммобілізації стовбурових клітин О.О. Косенко 60.5 КБ
Гетероароматичні бета-хлороальдегіди та заміщені ацетонітрили в реакціах гетероциклізації А.В. Тарасов 57.8 КБ
Гетерогенно-каталітичне окиснення фенолів у системі перекис водню-бентоніт-вода О.В. Вяткіна 66.7 КБ
Гетерогенно-каталітичні карбоній-іонні перетворення вуглеводнів Л.К. Патриляк 75.2 КБ
Гетерополіаніони структури Кегіна як аналітичні реагенти на азотвміщуючі органічні речовини В.І. Ткач 34.2 КБ
Гетерофазна взаємодія сполук на основі тетраамінних комплексів нікелю(ІІ), міді(ІІ) та поліоксометал А.В. Барна 91.3 КБ
Гетерофазні реакції координаційних сполук міді (I),(II), нікелю (II) з парами води, амоніаку, диетил Н.А. Бурлаєнко 61.9 КБ
Гетероциклізації бета-хлорозаміщених енамідонітрилів з N- і S- нуклеофілами С.В. Попільніченко 36.2 КБ
Гетероциклізації на основі продуктів арилювання та гетарилювання ненасичених сполук В.М. Цялковський 132.1 КБ
Гетероциклізації продуктів арилювання походних фурану Ю.І. Горак 130.7 КБ
Гетероциклічні системи (O-,N-,S-вмісні) на основі 4-арилкумаринів: синтез та властивості В.С. Москвіна 25.7 КБ
Гібридні зв'язуючі на основі модифікованих поліестерних і епоксидних олігомерів для полімерних компо Т.В. Ложичевська 32.8 КБ
Гібридні поліуретан-акрилатні системи на основі іономерних олігоуретанакрилатів Андрій Іванович Перехрест 73.2 КБ
Гідрогелеві кальцій-фосфатні нанокомпозити Л.Б. Суходуб 35.4 КБ
Гідрогелеві носії лікарських препаратів з керованими колоїдно-хімічними властивостями Ю.М. Самченко 59.0 КБ
Гідропероксидне епоксидування олефінів в присутності боридів металів О.І. Макота 163.4 КБ
Гідротермальна і термопарова модифікація цеолітних каталізаторів алкілування ізобутану бутенами та о А.В. Яковенко 46.0 КБ
Глибоке каталітичне окиснення газоподібних вуглеводнів в умовах зустрічної подачі реагентів Л.Т. Струтинська 95.8 КБ
Гомогенно-каталітичний синтез бісфенолів на основі 2,6-ди-трет-бутилфенолу Н.А. Василишин 794.8 КБ
Гранульовані цеолітні каталізатори алкілування на основі формованого каоліну П.І. Бартош 31.7 КБ
Дезактивовані єнаміни як С-нуклеофіли Д.М. Волочнюк 30.5 КБ
Дигідро-1,2,3-триазоло[1,5-а]піримідини та їх азааналоги Є.С. Гладков 75.4 КБ
Дизайн оксидних і сульфідних напівпровідникових систем та фотокаталітичні і термічні процеси за їх у І.М. Кобаса 59.7 КБ
Дизайн та синтез поліфтороалкілвмісних пуринів та їх ізостерних аналогів В.О. Ярошенко 79.1 КБ
Дизайн флуоресцентних зондів на основі ціанінових барвників для нуклеїнових кислот та білків С.М. Ярмолюк 65.3 КБ
Динамічні властивості анодно поляризованих метал-оксидних систем О.В. Болотін 793.4 КБ
Дискретна динаміка найпростіших хімічних реакцій за участю кристалічного реагента О.І. Коробов 100.0 КБ
Діаграми стану систем Al2O3-ZrO2-Ln(Y)2O3 (Ln Сергій Миколайович Лакиза 84.2 КБ
Діаграми стану систем оксидів цирконію та гафнію з оксидами рідкісноземельних елементів як фізико-хі О.В. Шевченко 70.3 КБ
Діазореакції вінілових етерів О.Ю. Фесак 38.7 КБ
Діалкіламінофторосульфурани, поліфтороалкоксифторосульфурани, сульфонієві та селенонієві солі на їх В.Ю. Пашинник 33.2 КБ
Дія супрамолекулярних галоїдвмісних комплексів на розпад ацилпероксидів та ініціювання ними радикаль Н.В. Горбатенко 64.4 КБ
Доміно-реакції сульфінілкарбаніонів з кетонами А.В. Кірій 21.3 КБ
Дослідження впливу фізико-хімічних умов на екстрагування фенольних сполук рослин та антирадикальних Наталія Юріївна Грибова 40.4 КБ
Дослідження вуглистих глин Дніпровського буровугільного басейну і розробка теоретичних основ їх комп І.І. Швець 38.2 КБ
Дослідження інформативності клітинних моделей для попередньої оцінки біологічної активності речовин І.В. Семенюта 46.3 КБ
Дослідження кінетики та механізму оксидації ізомерних нітротолуолів озоном в оцтовому ангідриді Е.В. Потапенко 50.0 КБ
Дослідження координаційних сполук лантаноїдів та уранілу з деякими представниками СО-, РО-донорних л К.О. Знов'як 41.4 КБ
Дослідження реакції оксидації нафталіну та його похідних озоном у рідинній фазі О.В. Мамчур 41.7 КБ
Дослідження реакційної здатності гідразидів О,О-діарилтіофосфорних кислот в реакції з фенілізотіоціа Л.М. Іванець 79.7 КБ
Екситонна підтримка хімічних реакцій в полімерах та модельних органічних сполуках О.Ю. Колендо 42.1 КБ
Експериментальне дослідження та аналіз структури металічних розплавів методами оберненого Монте Карл О.С. Роїк 31.8 КБ
Екстракція та аналітичне застосування іонних асоціатів Ni(II) та Co(II) з нітрозонафтолами та ціанін Д.І. Молнар 51.0 КБ
Електроаналітичні характеристики іоноселективних електродів, оборотних до пестицидів триазинового ря О.В. Мушик 22.1 КБ
Електровідновлення сполук, що містять хром, у присутності мурашиної та амінооцтової кислот В.С. Проценко 17.9 КБ
Електрокаталізатори на базі диоксиду свинцю, модифікованого іонами групи заліза О.О. Баранова 37.2 КБ
Електронна будова і спектральні властивості 3-гетарилхромонів М.І. Львовська 52.2 КБ
Електронна будова низьковимірних супряжених полімерних сполук та стопкових металоорганічних комплекс М.В. Крикунов 77.4 КБ
Електронна структура і магнітне екранування ядер молекул епоксидів та олефінів аліциклічного ряду Людмила Костянтинівна Святенко 32.9 КБ
Електронна структура, фізико-хімічні властивості та перегрупування сінглетних карбенів з супряженими О.О. Горбань 31.8 КБ
Електронні та спектральні властивості донорно-акцепторних поліметинових барвників Н.В. Оберніхіна 35.1 КБ
Електроосадження композиційних електрокаталізаторів на основі PbO2 Тетяна Вікторівна Лук'яненко 35.7 КБ
Електроосадження композиційних оксидних матеріалів PbO2-TiO2 і PbO2-ZrO2 із суспензійних електроліті Валентина Олександрівна Книш 39.8 КБ
Електроосадження та властивості діоксиду свинцю С.В. Ковальов 27.0 КБ
Електроосадження хрому з розчинів Cr (III). Кінетичні закономірності, вплив полімерних добавок Т.Є. Бутиріна 55.4 КБ
Електротитриметрія аргентуму (І), паладію (ІІ), ауруму (ІІІ) у їх сумішах промислового походження О.В. Новохатько 54.2 КБ
Електрофільне сульфенілування і поліфтороалкілування 1-фенілпіразолів С.В. Ємець 13.4 КБ
Електрофільне фосфорилювання пи-електронозбагачених гетероциклів та їх аналогів Сергій Павлович Івонін 35.6 КБ
Електрохімічна відновлювальна деструкція полікарбонатів С.П. Рогальський 27.8 КБ
Електрохімічна поведінка комплексів паладію (ІІ) в гліцинатних електролітах Н.В. Чорненька 55.8 КБ
Електрохімічна поведінка тугоплавких металів (Pt, Ti, Ta) в низькотемпературних карбамідних розплава С.А. Кочетова 32.9 КБ
Електрохімічне визначення антибіотиків тетрациклінового ряду в промисловій продукції Ю.В. Толстенко 56.3 КБ
Електрохімічне визначення опійних алкалоїдів при проведенні криміналістичної експертизи Ірина Юріївна Сухацька 28.3 КБ
Електрохімічні процеси за участю псевдозріджених шарів часток різної природи провідності К.О. Каздобін 51.7 КБ
Електрохімічні процеси на поверхні платини в розчинах амінокислот О.А. Лут 55.7 КБ
Елементи стереотипної регуляції транскрипції ДНК in vitro фізіологічно активними речовинами В.В. Прокопенко 44.4 КБ
Ендиковий ангідрид та його похідні. Замикання та розкриття оксиген- та нітрогенвміщуючих циклічних с О.В. Крищик 76.3 КБ
Енергія активації стадій процесу електрохімічного осадження міді О.В. Галушкін 26.8 КБ
Ензимно-кінетичне визначення фосфорорганічних отруйних сполук з використанням індикаторних реакцій о В.В. Дядченко 157.7 КБ
Епоксидування етилалілетилакрилату і октену-1 гідропероксидом третбутилу у присутності Мо2В Зоряна Михайлівна Комаренська 58.4 КБ