Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Лінійний ланцюжок джозефсонівських контактів у резонаторі поверхневої хвилі - О.М. Іванюта
Показано високу однорідність струмів основної моди коливань РПХ за віссю розповсюження хвилі у хвилеводі в напрямку вздовж її резонансного розміру. Визначено, що повздовжні розрізи до напрямку НВЧ струмів у РПХ слабо впливають на його НВЧ властивості та навпаки, цей вплив дуже сильний для випадку нанесення розрізів перпендикулярно до напрямку НВЧ струмів у РПХ. З'ясовано, що висока квазіоднорідність струмів, які течуть у плівці вздовж резонуючого розміру та їх симетричний розподіл за віссю розповсюдження хвилі в хвилеводі для основної моди коливань у РПХ зберігається для випадку нанесення розрізів повздовжніх до напрямку НВЧ струмів у цьому резонаторі. Запропоновано наближені вирази для визначення відносної зміни резонансної частоти та власної добротності для напівхвилевого та чвертьхвилевого резонаторів залежно від ступеня інтеграції елементів топології в плівці РПХ. Показано можливість застосування запропонованого методу РПХ для визначення якості плівок, що осаджені на діелектричні підкладинки на всіх етапах побудови лінійних ланцюжків бікристалічних джозефсонівських контактів (ДК) на основі високотемпературних надпровідників (ВТНП). Запропоновано топологію поєднання симетричних бікристалічних ВТНП ДК у ЛЛ. та ЛЛ симетричних ВТНП бікристалічних ДК з різним ступенем інтеграції в напівхвилеві та чвертьхвилеві РПХ. Показано, що визначальним чинником для їх синхронної роботи в ЛЛ інтегрованому в РПХ є технологічний розкид критичних параметрів контактів. Для досліджуваних бікристалічних ДК цей розклад не повинен перевищувати <$Esymbol Г ~40~%>. Експериментально визначено умови одержання максимальних за амплітудою сходинок Шапіро, що виникають відповідно до джозефсонівського співвідношення, на вольт-амперних характеристиках окремих та ЛЛ ДК з різним ступенем інтеграції в напівхвилеві та чвертьхвилеві РПХ. Досягнуто необхідні значення напруги для побудови стандартів напруги. За результатами досліджень ланцюжків бікристалічних ВТНП ДК інтегрованих у РПХ показано, що їх можна використовувати для побудови нового покоління метрологічних пристроїв, які працюють за температур рідкого азоту.

Структура та високопольова модифікація поверхонь поділу в нанокристалічних тугоплавких металах - О.І. Луговська
Показано високу однорідність струмів основної моди коливань РПХ за віссю розповсюження хвилі у хвилеводі в напрямку вздовж її резонансного розміру. Визначено, що повздовжні розрізи до напрямку НВЧ струмів у РПХ слабо впливають на його НВЧ властивості та навпаки, цей вплив дуже сильний для випадку нанесення розрізів перпендикулярно до напрямку НВЧ струмів у РПХ. З'ясовано, що висока квазіоднорідність струмів, які течуть у плівці вздовж резонуючого розміру та їх симетричний розподіл за віссю розповсюдження хвилі в хвилеводі для основної моди коливань у РПХ зберігається для випадку нанесення розрізів повздовжніх до напрямку НВЧ струмів у цьому резонаторі. Запропоновано наближені вирази для визначення відносної зміни резонансної частоти та власної добротності для напівхвилевого та чвертьхвилевого резонаторів залежно від ступеня інтеграції елементів топології в плівці РПХ. Показано можливість застосування запропонованого методу РПХ для визначення якості плівок, що осаджені на діелектричні підкладинки на всіх етапах побудови лінійних ланцюжків бікристалічних джозефсонівських контактів (ДК) на основі високотемпературних надпровідників (ВТНП). Запропоновано топологію поєднання симетричних бікристалічних ВТНП ДК у ЛЛ. та ЛЛ симетричних ВТНП бікристалічних ДК з різним ступенем інтеграції в напівхвилеві та чвертьхвилеві РПХ. Показано, що визначальним чинником для їх синхронної роботи в ЛЛ інтегрованому в РПХ є технологічний розкид критичних параметрів контактів. Для досліджуваних бікристалічних ДК цей розклад не повинен перевищувати <$Esymbol Г ~40~%>. Експериментально визначено умови одержання максимальних за амплітудою сходинок Шапіро, що виникають відповідно до джозефсонівського співвідношення, на вольт-амперних характеристиках окремих та ЛЛ ДК з різним ступенем інтеграції в напівхвилеві та чвертьхвилеві РПХ. Досягнуто необхідні значення напруги для побудови стандартів напруги. За результатами досліджень ланцюжків бікристалічних ВТНП ДК інтегрованих у РПХ показано, що їх можна використовувати для побудови нового покоління метрологічних пристроїв, які працюють за температур рідкого азоту.
Дисертації, автореферати » Психологічні науки

Психологічні науки - Страница 9, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Розвиток стратегічних тенденцій аналогізування в творчій діяльності старших дошкільників І.М. Біла 53.8 КБ
Розвиток творчих здібностей дошкільників засобами терапевтичної метафори І.М. Міхіна 37.2 КБ
Розвиток творчої уяви молодших школярів як компонент становлення їхньої суб'єктності І.Г. Тітов 36.8 КБ
Розвиток у педагогів орієнтації на суб'єкт - суб'єктну взаємодію у процесі післядипломної освіти О.М. Легун 44.3 КБ
Розвиток у першокласників здатності до спільної діяльності у ситуаціях невизначеності В.В. Турбан 27.3 КБ
Розвиток у старшокласників діалогічних якостей пізнавальної діяльності (на матеріалі курсу "Світова Е.З. Івашкевич 26.7 КБ
Розвиток усвідомленої саморегуляції довільної активності майбутніх вчителів Н.І. Сидоренко 101.8 КБ
Розвиток функціональної системи інтуїтивно-почуттєвого відображення у майбутніх психологів В.Д. Потапова 64.0 КБ
Розвиток хореографічних здібностей дітей молодшого шкільного віку Ірина Миколаївна Поклад 40.6 КБ
Розвиток Я-концепції у підлітковому віці в залежності від засобу організації учбової діяльності у по Л.П. Чепіга 34.7 КБ
Розуміння вчителем особистості учня підліткового віку як фактор вирішення міжособистісних і педагогі О.М. Поєнко 30.0 КБ
Розуміння старшими дошкільниками нової інформації у вербальній і візуальній формах Н.А. Ваганова 38.1 КБ
Роль саморегуляції в успішності професійної діяльності прокурорів Володимир Ігорович Анушкевич 56.2 КБ
Роль установки у вчиненні "безмотивних" насильницьких злочинів Д.О. Александров 32.6 КБ
Самоактуалізація особистості як умова профільного навчання старшокласників В.В. Русова 41.1 КБ
Самоактуалізація студентів вищих аграрних навчальних закладів І - ІІ рівнів акредитації в процесі пр Т.М. Соломка 53.3 КБ
Самовизначення та самореалізація як мотив участі старшокласників у гуртковій роботі О.І. Баришева 37.6 КБ
Самооцінка та рівень домагань особистості як динамічна система Г.І. Меднікова 30.7 КБ
Самопрезентація як засіб створення позитивного іміджу особистості О.М. Капустюк 38.0 КБ
Саморегуляція професійного мислення в системі фахової підготовки практичних психологів Н.І. Пов'якель 66.2 КБ
Самосвідомість як фактор психологічної адаптації першокурсників до навчальної діяльності В.А. Демченко 46.5 КБ
Самостійна художньо-словесна творчість учнів як засіб розвитку літературних здібностей З.В. Юрченко 27.7 КБ
Сексуальна дезадаптація при екскреторно-токсичній безплідності та її психотерапія В.О. Лещинський 26.3 КБ
Сексуальна дезадаптація при хронічному простатиті та система її психотерапії (медико-психологічні ас В.Є. Бабелюк 31.7 КБ
Семантичні чинники суб'єктності майбутнього педагога С.І. Дьяков 42.6 КБ
Синдром емоційного вигоряння вчителя Н.М. Булатевич 39.1 КБ
Синдром емоційного вигоряння психолога-консультанта: психологічні чинники, профілактика та корекція К.О. Малишева 26.2 КБ
Синдром професійного вигоряння і його психотерапевтична корекція у медичного персоналу швидкої допом Богдан Степанович Федак 48.4 КБ
Система психолого-педагогічного захисту соціально занедбаних дітей і підлітків Т.І. Бессонова 42.9 КБ
Система соціально-психологічного забезпечення функціонування аеромобільних військових підрозділів в В.В. Стасюк 55.4 КБ
Сімейні конфлікти як фактор емоційного вигорання у підлітків Л.В. Кондрацька 32.9 КБ
Сімейні фактори формування материнської сфери у жінок із загрозою переривання вагітності Ю.М. Мальована 48.2 КБ
Соціалізація статі як фактор розвитку Я-концепції Т.В. Говорун 63.0 КБ
Соціальна ідентичність особистості як чинник вибору стилю поведінки в конфлікті Н.І. Пилат 38.0 КБ
Соціальна перцепція як чинник оптимізації управлінської діяльності керівника середньої загальноосвіт В.І. Худякова 119.9 КБ
Соціальне самопочуття як чинник політичної поведінки особистості Анастасія Володимирівна Склярук 27.2 КБ
Соціальний інтелект як чинник успішності педагогічної діяльності С.В. Руденко 45.0 КБ
Соціальний капітал як чинник громадянської активності студентської молоді: психологічна модель І.І. Семків 47.2 КБ
Соціально-перцептивні викривлення - епіфеномен психологічних захистів Т.В. Горобець 30.5 КБ
Соціально-психологічна адаптація інвалідів з вадами зору до навчання у вищих навчальних закладах Т.М. Гребенюк 43.2 КБ
Соціально-психологічна адаптація курсантів у вищому закладі освіти МВС як етап професійного становле О.В. Іванова 18.9 КБ
Соціально-психологічна адаптація підлітка до нових умов навчання І.І. Бойко 39.7 КБ
Соціально-психологічна адаптація учнів молодших класів допоміжної школи-інтернату О.І. Проскурняк 32.9 КБ
Соціально-психологічна адаптація учня до нового класного колективу А.П. Мельник 53.9 КБ
Соціально-психологічна адаптованість творчої особистості О.О. Вельдбрехт 84.9 КБ
Соціально-психологічна корекція стану співзалежних жінок, які зазнали насильства в сім'ї О.М. Савчук 68.8 КБ
Соціально-психологічна модель гендерної поведінки політичного лідера в уявленнях студентської молоді О.М. Скнар 29.5 КБ
Соціально-психологічна реабілітація військовослужбовців із районів військових конфліктів В.О. Лесков 51.7 КБ
Соціально-психологічне дослідження особистості школяра в процесі експериментального навчання Г.О. Горбань 39.6 КБ
Соціально-психологічний імідж сучасного керівника Т.В. Скрипаченко 29.6 КБ
Соціально-психологічний клімат в колективах працівників міліції та його оптимізація О.В. Волошина 27.4 КБ
Соціально-психологічний супровід академічної групи як засіб розвитку культури спілкування студентів Л.В. Власенко 32.5 КБ
Соціально-психологічний тренінг як засіб відновлення психологічної стійкості рятувальників МНС Украї Я.О. Овсяннікова 49.0 КБ
Соціально-психологічні детермінанти віктимної поведінки неповнолітніх жертв сексуальних злочинів Ю.В. Воронова 34.7 КБ
Соціально-психологічні детермінанти помилкових дій у професійній діяльності фахівців водолазних форм Д.В. Лєбєдєв 52.1 КБ
Соціально-психологічні детермінанти синдрому "професійного вигорання" у вчителів Т.В. Зайчикова 32.2 КБ
Соціально-психологічні засоби корекції особистості школярів з соціально дезадаптованою поведінкою А.І. Лучинкіна 102.8 КБ
Соціально-психологічні засоби технологізації Public relations у сфері маркетингу І.В. Клименко 132.2 КБ
Соціально-психологічні механізми впливу ціннісних орієнтацій співробітників на міжособистісну взаємо О.Ф. Король 36.1 КБ
Соціально-психологічні механізми політико-ідеологічного самовизначення молоді Г.В. Циганенко 403.8 КБ
Соціально-психологічні механізми фінансової поведінки молоді В.В. Мяленко 37.4 КБ
Соціально-психологічні механізми формування професійної відповідальності колективних суб'єктів управ С.В. Баранова 58.3 КБ
Соціально-психологічні основи збереження психічного здоров'я військовослужбовців Є.М. Потапчук 60.7 КБ
Соціально-психологічні основи особистісного розвитку керівників загальноосвітніх навчальних закладів О.І. Бондарчук 77.1 КБ
Соціально-психологічні особливості генезу поведінки у студентській групі Л.С. Бенько 31.1 КБ
Соціально-психологічні особливості культури спілкування учнів недільних релігійних шкіл О.Г. Гуменюк 39.8 КБ
Соціально-психологічні особливості мотивації професійного вдосконалення спеціалістів відділів освіти В.М. Сич 81.4 КБ
Соціально-психологічні особливості особистості підлітків та молоді, схильних до протиправної поведін Наталя Олександрівна Сущенко 34.6 КБ
Соціально-психологічні особливості професійної інтеракції у соціальній роботі Т.І. Сила 39.1 КБ
Соціально-психологічні особливості управління навчальним процесом в багатопрофільних технічних навча Н.О. Полікевич 31.5 КБ
Соціально-психологічні особливості управлінської діяльності керівника закладу освіти О.Ю. Кощинець 30.2 КБ
Соціально-психологічні особливості формування життєвих планів Інтернет-залежної молоді В.В. Посохова 72.5 КБ
Соціально-психологічні особливості формування особистості неповнолітніх правопорушників Ніна Власіївна Малиш 33.5 КБ
Соціально-психологічні очікування в міжособистісній взаємодії у групах курсантів вищих навчальних за І.С. Попович 27.7 КБ
Соціально-психологічні передумови аутоагресивної поведінки молоді Т.О. Ларіна 32.4 КБ
Соціально-психологічні умови подолання комунікативних бар'єрів студентської молоді Г.Л. Федосова 36.9 КБ
Соціально-психологічні умови профілактики нестатутних взаємовідносин у первинних військових колектив В.І. Тробюк 31.3 КБ
Соціально-психологічні умови розвитку автономності особистості в юнацькому віці М.В. Яцюк 66.2 КБ
Соціально-психологічні умови формування еколого-економічної культури підприємця О.М. Паламарчук 31.6 КБ
Соціально-психологічні умови формування комунікативної толерантності у викладача вищого навчального А.Г. Скок 46.3 КБ
Соціально-психологічні умови формування конкурентоздатності майбутніх менеджерів В.П. Хапілова 33.9 КБ
Соціально-психологічні умови формування організаційної культури промислового підприємства І.І. Сняданко 31.2 КБ
Соціально-психологічні фактори динаміки агресивної поведінки молоді О.Ю. Дроздов 28.1 КБ
Соціально-психологічні характеристики особистості сільського вчителя як лідера громадської думки А.І. Анцибор 77.4 КБ
Соціально-психологічні чинники виникнення міжособистісних конфліктів у ранньому юнацькому віці Л.П. Матяш-Заяц 36.1 КБ
Соціально-психологічні чинники виникнення та розвитку прийомного батьківства Г.М. Бевз 37.1 КБ
Соціально-психологічні чинники життєвого цілепокладання студентської молоді М.М. Копотун 52.8 КБ
Соціально-психологічні чинники політичної соціалізації студентської молоді Т.П. Поснова 34.8 КБ
Соціально-психологічні чинники професійної самоідентифікації фахівців системи соціального захисту на Н.І. Кривоконь 35.5 КБ
Соціально-психологічні чинники становлення комунікативної культури майбутнього юриста в процесі проф А.В. Білоножко 79.4 КБ
Соціально-психологічні чинники становлення менеджера виробничої сфери Н.Я. Попадюк 57.4 КБ
Соціально-психологічні чинники становлення професійної самосвідомості студентів технічних університе Н.І. Мащенко 29.9 КБ
Соціально-психологічні чинники становлення статеворольової ідентифікації підлітків Н.М. Городнова 98.2 КБ
Соціально-психологічні чинники формування правової поведінки молоді О.А. Коломійцев 49.2 КБ
Соціокультурні чинники сприймання виборцями рекламних повідомлень Н.В. Гаєвська 31.5 КБ
Специфіка емоційності осіб з різним рівнем креативності Л.Я. Малімон 93.4 КБ
Співвідношення агресивної поведінки та ціннісних орієнтацій особистості З.В. Спринська 128.0 КБ
Спільна навчальна робота молодших школярів як чинник їх розумового та соціального розвитку Л.В. Бондар 30.2 КБ
Спостереження і спостережливість як умови формування екологічного мислення молодших школярів М.М. Філоненко 34.1 КБ
Ставлення до батьків як чинник розвитку релігійних уявлень осіб юнацького віку Оксана Іванівна Крупська 47.7 КБ
Ставлення до грошей як фактор економічної соціалізації старшокласників І.К. Зубіашвілі 25.3 КБ
Стан страху та його роль у правоохоронній діяльності працівників ОВС В.О. Артем'єв 82.1 КБ
Становлення варіативності мислення у дітей старшого дошкільного віку О.І. Миргород 55.7 КБ
Становлення відповідальності як професійно значущої якості соціального працівника Оксана Петрівна Патинок 51.2 КБ
Становлення емоційної зрілості в підлітковому та юнацькому віці І.Г. Павлова 29.4 КБ
Становлення естетичних почуттів у процесі формування Я-образу Н.І. Тавровецька 40.3 КБ
Становлення і розвиток вітчизняної експериментальної психології (на матеріалі Південноукраїнського р Л.Н. Акімова 31.6 КБ
Становлення молодшого школяра як суб'єкта писемного мовлення (в умовах культурологічно орієнтованого В.Ф. Литовський 31.6 КБ
Становлення моральної самосвідомості підлітків у процесі психологічного консультування Ю.А. Алєксєєва 42.5 КБ
Становлення особистісної ідентичності в ранньому юнацькому віці О.М. Ічанська 34.5 КБ
Становлення особистості майбутнього вчителя як суб'єкта життєтворчості Л.І. Іванцев 27.6 КБ
Становлення політичної свідомості молоді в умовах суспільної нестабільності Микола Леонтійович Дідух 34.4 КБ
Становлення психологічної структури учбової діяльності в системі розвивального навчання І.П. Булах 50.5 КБ
Становлення статусу дітей у групі на етапі переходу від старшого дошкільного до молодшого шкільного А.В. Пасічніченко 31.0 КБ
Становлення та розвиток психологічної теорії колективу у вітчизняній психології (1920 - 1990 роки) О.В. Ніколаєнко 38.9 КБ