Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Психологічні науки - Страница 8, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

ЕПР перехідних іонів в кристалах з структурою перхлорату гексагідрату: ефекти температури і тиску - А.О. Прохоров
Досліджено спектри електронного парамагнітного резонансу (ЕПР) домішкових центрів в ізоморфних кристалах фторборатів і перхлоратів у широкому діапазоні температур і тисків. Встановлено характер спотворень лігандного оточення домішкового парамагнітного іону в кристалах фторборатів і перхлоратів та їх зміцнення в процесі високого тиску. Виявлено, що температурні залежності початкового розщеплення іонів зі спіном більше одиниці в усіх досліджених кристалах мають особливість в районі 200 К. Під час всебічного стискання виявлено ефект збіжності ліній ЕПР, які відносяться до різних квантових переходів. Показано, що виявлений ефект пов'язаних з кросрелаксацією в спіновій системі. Досліджено зміцнення g-факторів іонів з незамороженим орбітальним моментом у низькотемпературному інтервалі.

Оптичні і електрохімічні властивості структур змінного складу і валентності на основі оксидів і ціан - В.Б. Нечитайло
Досліджено спектри електронного парамагнітного резонансу (ЕПР) домішкових центрів в ізоморфних кристалах фторборатів і перхлоратів у широкому діапазоні температур і тисків. Встановлено характер спотворень лігандного оточення домішкового парамагнітного іону в кристалах фторборатів і перхлоратів та їх зміцнення в процесі високого тиску. Виявлено, що температурні залежності початкового розщеплення іонів зі спіном більше одиниці в усіх досліджених кристалах мають особливість в районі 200 К. Під час всебічного стискання виявлено ефект збіжності ліній ЕПР, які відносяться до різних квантових переходів. Показано, що виявлений ефект пов'язаних з кросрелаксацією в спіновій системі. Досліджено зміцнення g-факторів іонів з незамороженим орбітальним моментом у низькотемпературному інтервалі.
Дисертації, автореферати » Психологічні науки

Психологічні науки - Страница 8, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Психологія навчального спілкування Т.Д. Щербан 60.4 КБ
Психологія потенціалу індивідуального буття людини: онтологічно орієнтований підхід І.П. Маноха 82.8 КБ
Психологія прийняття рішень у педагогічній діяльності В.М. Чернобровкін 98.4 КБ
Психологія професійного розвитку особистості Казимєж Чарнецкі 66.2 КБ
Психологія розвитку інтелекту в ранній юності М.Л. Смульсон 63.5 КБ
Психологія розуміння творчих задач А.Б. Коваленко 53.9 КБ
Психологія становлення громадянськості особистості Л.А. Снігур 50.6 КБ
Психологія стресостійкості особистості В.М. Корольчук 156.3 КБ
Психологія творчого математичного мислення студентів Л.А. Мойсеєнко 76.3 КБ
Психолого-дидактичні засоби реабілітації онкологічних хворих різного віку О.В. Строяновська 39.9 КБ
Психолого-історичний аналіз якісно-кількісних характеристик мимовільного запам'ятовування (у порівня Є.С. Мажиріна 33.2 КБ
Психолого-організаційні детермінанти самоактуалізації менеджерів комерційних організацій М.Г. Ткалич 33.0 КБ
Психолого-педагогічна концепція життєвого самовизначення колегіїстів А.Л. Швидкий 25.8 КБ
Психолого-педагогічна корекція затримки психічного розвитку дітей молодшого шкільного віку (на основ В.М. Шмаргун 29.1 КБ
Психолого-педагогічна корекція шкільної неуспішності молодших школярів І.Ф. Муханова 39.0 КБ
Психолого-педагогічні детермінанти моральних вчинків учнів молодшого шкільного віку О.В. Гудима 48.3 КБ
Психолого-педагогічні засади об'єктивності оцінювання вчителем успішності навчальної діяльності школ О.Д. Погрібна 27.8 КБ
Психолого-педагогічні засоби оптимізації особистісних утворень старшокласників із розладами дихальни І.М. Горбасенко 51.1 КБ
Психолого-педагогічні критерії диференціації навчання молодших школярів А.С. Харченко 21.6 КБ
Психолого-педагогічні основи виховання особистості молодшого школяра в умовах інтегрованого підходу М.Г. Іванчук 66.0 КБ
Психолого-педагогічні основи корекційної спрямованості трудового навчання учнів з обмеженими розумов О.П. Хохліна 48.5 КБ
Психолого-педагогічні основи ресоціалізації депривованих підлітків Я.О. Гошовський 101.0 КБ
Психолого-педагогічні основи розвитку індивідуальності дитини від 3 до 7 років В.У. Кузьменко 73.9 КБ
Психолого-педагогічні основи розвитку комунікативної компетентності студентів (на прикладі вивчення О.В. Касаткіна 32.4 КБ
Психолого-педагогічні основи управління учбовою діяльністю учнів із затримкою психічного розвитку в Т.В. Сак 82.1 КБ
Психолого-педагогічні причини лихослів'я та особливості його прояву у шкільному середовищі Л.А. Широкорадюк 29.9 КБ
Психолого-педагогічні умови гармонізації етнічної самосвідомості старшокласників Ю.О. Михальчук 32.5 КБ
Психолого-педагогічні умови ефективного використання світоглядних діалогів у процесі навчання А.М. Грись 69.2 КБ
Психолого-педагогічні умови корекції особистісних дисгармоній вчителів загальноосвітніх шкіл Н.А. Савчук 40.5 КБ
Психолого-педагогічні умови подолання комунікативних бар'єрів у процесі вивчення іноземної мови Н.В. Яковлева 38.5 КБ
Психолого-педагогічні умови розвитку лінгвістичного мислення майбутніх перекладачів К.М. Скиба 100.7 КБ
Психолого-педагогічні умови розвитку пізнавальної активності молодших школярів у процесі вивчення ін С.А. Козачук 68.3 КБ
Психолого-педагогічні умови розвитку професійної компетентності керівника навчального закладу Г.Д. Беженар 39.3 КБ
Психолого-педагогічні умови становлення самостійності у дітей раннього віку З.В. Гуріна 45.3 КБ
Психолого-педагогічні умови формування гуманних взаємин підлітків (на заняттях аматорського музичног Н.В. Слободяник 35.1 КБ
Психолого-педагогічні умови формування мовленнєвої компетентності у дітей із ЗПР в процесі вивчення Оксана Богданівна Колодич 40.8 КБ
Психолого-педагогічні умови формування української ментальності учнів основної школи (на матеріалі у Н.О. Видолоб 82.0 КБ
Психолого-педагогічні чинники креативності вихованців дитячих театральних студій Є.П. Воропаєв 74.3 КБ
Психолого-педагогічні чинники розвитку чуйності у ранньому юнацькому віці Г.М. Свідерська 61.8 КБ
Психолого-правові засади формування особистості майбутніх працівників ОВС у процесі професійної підг Надія Павлівна Сергієнко 35.1 КБ
Психолого-юридична характеристика хуліганства Володимир Олегович Калашнік 44.6 КБ
Психомоторна дія як фактор розумової активності в навчанні дітей п'яти - восьми років Л.С. Роговик 128.5 КБ
Психомоторно-рівнева структура активності та свободи суб'єкта А.І. Шинкарюк 50.0 КБ
Психопатологічні та патопсихологічні особливості дітей та підлітків, хворих на епілепсію з інтелекту О.В. Світлична 88.1 КБ
Психопрофілактика порушення функціонування студентської сім'ї (медико- психологічні аспекти) Маріанна Владиславівна Маркова 63.3 КБ
Психосемантична репрезентація порушень функціонування особистості Т. А. Омар Халабі 32.6 КБ
Психосемантична структура етнічної свідомості О.М. Лозова 91.5 КБ
Психосемантична структура професійної свідомості психолога-практика Н.О. Кучеровська 34.3 КБ
Психосемантичний аналіз ефективності засобів комунікативного впливу М.М. Тепляков 38.2 КБ
Психосемантичні особливості громадянської свідомості студентської молоді Н.М. Савелюк 32.4 КБ
Психосемантичні особливості лінгвокраїнознавства при вивченні іноземної мови у вищому навчальному за С. О. Пілішек 49.9 КБ
Психосемантичні особливості професійної свідомості майбутніх менеджерів О.В. Дробот 34.6 КБ
Психосемантичні особливості сприймання студентами народної орнаментальної символіки О.Г. Польшина 321.7 КБ
Психосимптоматика хронічних неінфекційних захворювань у дітей І.І. Савенкова 34.7 КБ
Психофізіологічна "ціна" пізнавальної діяльності учнів Г.Л. Заікіна 46.6 КБ
Психофізіологічне забезпечення адаптації до навчання молодших школярів із зони безумовного відселенн Л.С. Гармаш 70.4 КБ
Психофізіологічне забезпечення військово-професійної діяльності співробітників особистої охорони О.В. Нічик 42.5 КБ
Психофізіологічні властивості учнів молодшого шкільного віку з різним фізичним та розумовим навантаж О.П. Запорожець 47.2 КБ
Психофізіологічні механізми управління руховою діяльністю О.Р. Малхазов 85.0 КБ
Психофізіологічні основи попередження дезадаптації студентів перших років навчання І.М. Соколова 79.1 КБ
Раннє прогнозування труднощів у навчанні дошкільників з церебральними паралічами Т.В. Скрипник 40.2 КБ
Репрезентація терапевтичного середовища у хворих на параноїдну шизофренію В.Л. Луцик 45.8 КБ
Рефлексивне забезпечення соціального втручання в соціальній роботі О.О. Байдарова 33.2 КБ
Рефлексивні компоненти професійного самовизначення старшокласників З.Л. Становських 45.2 КБ
Рефлексивні механізми свідомості виборців як суб'єктів політичної взаємодії Д.В. Позняк 79.1 КБ
Рефлексивно-ціннісна регуляція розвитку учбових здібностей у молодшому шкільному віці Н.О. Никончук 151.1 КБ
Рефлексія тілесного потенціалу в життєвому самовизначенні старшокласників А.Ю. Рождественський 33.8 КБ
Розв'язування психологічних задач як засіб становлення творчої активності майбутнього вчителя С.В. Корнієнко 33.0 КБ
Розвиток вищих форм пам'яті Т.Б. Хомуленко 49.7 КБ
Розвиток візуальної креативності підлітків засобами комп'ютерного тренінгу О.М. Грек 44.6 КБ
Розвиток вольових якостей молодших школярів як умова їх навчальної успішності К.В. Савченко 35.9 КБ
Розвиток екологічної свідомості підлітків-учасників скаутського руху Т.О. Євдокимова 42.0 КБ
Розвиток емоційної сфери дітей дошкільного віку в різних соціальних умовах виховання І.П. Сопрун 30.9 КБ
Розвиток емоційної сфери учнів при переході до основної школи в умовах різних типів навчання Ю.А. Гімаєва 40.3 КБ
Розвиток емпатії у професійному становленні студентів вищих навчальних закладів О.Д. Кайріс 54.4 КБ
Розвиток і корекція мисленнєвих операцій у дітей різного віку та статі Л.М. Цибух 28.7 КБ
Розвиток ідеї цілісного дослідження дитини в українській педології 20 - 30-х років XX століття І.В. Болотнікова 27.3 КБ
Розвиток інтелектуальної ініціативності першокласників в процесі спільної учбової діяльності Олена Віталіївна Старинська 57.0 КБ
Розвиток інтерпретаційних процесів у майбутніх практичних психологів Н.Ф. Литовченко 38.3 КБ
Розвиток комунікативних функцій дошкільників у процесі творчих ігор К.В. Карасьова 33.4 КБ
Розвиток комунікативної саморегуляції майбутнього вчителя О.С. Ніколаєнко 72.0 КБ
Розвиток креативного потенціалу у майбутніх менеджерів організації О.М. Харцій 45.5 КБ
Розвиток креативності у молодших школярів із порушеними соціальними зв'язками Н.І. Булка 64.5 КБ
Розвиток ментальної моделі світу в ранній юності засобами Інтернет-середовища І.В. Кузнєцова 52.3 КБ
Розвиток механізмів особистісної корекції емоційної напруженості при діяльності в екстремальних умов В.А. Стадник 68.9 КБ
Розвиток моральної саморегуляції у молодшому шкільному віці О.С. Безверхий 52.1 КБ
Розвиток моральної свідомості та самосвідомості в молодшому шкільному віці Р.В. Павелків 136.8 КБ
Розвиток мотивації навчання молодших школярів у процесі вивчення інтегрованих курсів Н.О. Юдіна 27.4 КБ
Розвиток мотивації оволодіння іноземною мовою в умовах вищого військового навчального закладу О.М. Гринчишин 53.5 КБ
Розвиток організаторських здібностей особистості в підлітковому віці А.В. Поденко 63.1 КБ
Розвиток особистісно-професійних якостей учнів професійно-технічних навчальних закладів у процесі пі Н.Д. Вінник 58.9 КБ
Розвиток особистісної зрілості майбутнього вчителя у процесі професійної підготовки О.В. Темрук 37.2 КБ
Розвиток особистісної зрілості старшокласників щодо подружнього життя Г.А. Дьоміна 39.2 КБ
Розвиток особистісної рефлексії підлітків (на матеріалі сприйняття музики) А.М. Виногородський 26.6 КБ
Розвиток особистісної рефлексії у підлітків засобами художньої літератури Т. Турчин 57.3 КБ
Розвиток особистості майбутнього психолога-практика засобами корекційно-виховного впливу Т.І. Білуха 33.6 КБ
Розвиток педагогічної креативності викладачів-лінгвістів засобами психологічного тренінгу Т.В. Остафійчук 59.9 КБ
Розвиток пізнавальних здібностей дітей старшого дошкільного віку засобами ігрових психотехнік Т.В. Улькіна 1.7 КБ
Розвиток пізнавальної активності дітей дошкільного віку у спілкуванні з вихователем Т.А. Ткачук 37.7 КБ
Розвиток політичної психології в Україні: історична ретроспектива і новітній досвід В.В. Москаленко 36.1 КБ
Розвиток просторової перцепції у осліплих осіб зрілого віку В.В. Журов 26.3 КБ
Розвиток професійної готовності водіїв автотранспорту до дій в екстремальних ситуаціях Ю.Л. Бриндіков 60.3 КБ
Розвиток професійної позиції шкільного психолога у післядипломній освіті О.Л. Подолянюк 35.3 КБ
Розвиток професійної рефлексії майбутнього вчителя іноземної мови А.М. Веремчук 37.9 КБ
Розвиток процесів ідентифікації і відособлення у підлітковому і ранньому юнацькому віці Л.В. Клочек 36.6 КБ
Розвиток психологічної готовності старшокласників до оволодіння професією стоматолога І.В. Самойленко 67.0 КБ
Розвиток психологічної готовності студентської молоді до створення сім'ї Тетяна Леонідівна Левицька 41.6 КБ
Розвиток психологічної культури майбутніх вчителів трудового навчання О.Г. Видра 38.8 КБ
Розвиток регулятивної функції самооцінки у дітей дошкільного і молодшого шкільного віку Ж.В. Гордєєва 95.9 КБ
Розвиток рефлексивності у підлітків з відхиленою поведінкою І.Л. Пономаренко 65.6 КБ
Розвиток рухової навички з урахуванням психічної інтенсивності вправляння О.В. Процюк 35.0 КБ
Розвиток самооцінки творчих здібностей у молодшому шкільному віці Інна Станіславівна Загурська 67.6 КБ
Розвиток саморегуляції старших дошкільників у взаємодії з однолітками і дорослими О.М. Байєр 34.1 КБ
Розвиток самосвідомості обдарованих дітей у спільній діяльності Н.М. Куліш 63.3 КБ
Розвиток спільної діяльності як чинник подолання мовленнєвих відхилень у першокласників Г.М. Ніщук 34.1 КБ