Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Психологічні науки - Страница 7, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Вивчення особливостей геномної мінливості культивованих клітин раувольфії зміїної Rauwolfia serpenti - Катерина Василівна Спірідонова


Хижі ссавці Північно-Західного Причорномор'я (фауна, динаміка чисельності та морфологія) - М.В. Роженко
Дисертації, автореферати » Психологічні науки

Психологічні науки - Страница 7, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Психологічні особливості формування професійних якостей майбутнього медичного психолога А.С. Борисюк 680.9 КБ
Психологічні особливості формування професійних якостей офіцерів-вихователів у процесі фахової підго О.О. Сегеда 41.3 КБ
Психологічні особливості формування професійно важливих дій у навчальній діяльності студентів-стомат С.М. Коваль 22.0 КБ
Психологічні особливості формування професійної компетентності майбутніх спеціалістів засобами інозе С.В. Цимбал 33.3 КБ
Психологічні особливості формування професійної компетентності працівників ОВС О.С. Губарєва 131.5 КБ
Психологічні особливості формування професійної уяви у курсантів-прикордонників (на матеріалі засвоє К.Д. Дем'янюк 110.2 КБ
Психологічні особливості формування теоретичних географічних понять в учнів середнього шкільного вік Н.В. Шулдик 29.0 КБ
Психологічні особливості ціннісних орієнтацій осіб похилого віку Х.О. Порсева 102.7 КБ
Психологічні особливості ціннісних орієнтацій старших підлітків, груп підвищеної психологічної уваги Н.В. Юнг 27.5 КБ
Психологічні особливості ціннісного самовизначення старшокласників В.І. Сметаняк 32.9 КБ
Психологічні особливості читання тексту іноземною мовою студентами з різним когнітивним стилем С.І. Бондар 34.5 КБ
Психологічні особливості чоловіків, які страждають на гашишну залежність М.О. Шах 41.5 КБ
Психологічні особливості шахрайства О.В. Кравченко 42.4 КБ
Психологічні передумови задоволеності молодих військових фахівців службовою діяльністю О.М. Васильєва 33.1 КБ
Психологічні передумови розвитку молодшого школяра як суб'єкта учіння Н.В. Ханецька 29.9 КБ
Психологічні передумови розвитку моральності молодших школярів В.І. Житарюк 35.5 КБ
Психологічні передумови формування математичних дослідницьких здібностей у старшокласників Г.Г. Колінець 18.1 КБ
Психологічні причини загибелі та поранень працівників органів внутрішніх справ В.О. Лефтеров 27.3 КБ
Психологічні проблеми організації домашнього навчання іноземній мові на ранніх етапах онтогенезу В.Ю. Альперіна 34.3 КБ
Психологічні проблеми сімейно-побутових відносин працівників міліції та умови їх оптимізації О.Ю. Сидоренко 29.7 КБ
Психологічні складові індивідуального іміджу сучасного педагога А.О. Кононенко 32.8 КБ
Психологічні складові проектування навчальної діяльності майбутніх педагогів Н.І. Стовба 58.8 КБ
Психологічні складові схильності особистості до самозмінювання Д.В. Лущикова 56.8 КБ
Психологічні та електрофізіологічні характеристики стрижневих невротичних радикалів І.І. Галецька 83.2 КБ
Психологічні тенденції розвитку моральних цінностей у підлітковому віці Т.Л. Ткачук 114.9 КБ
Психологічні умови активізації творчої навчально-пізнавальної діяльності студентів у процесі вивченн Н.М. Давидюк 44.3 КБ
Психологічні умови ефективної професійної адаптації психологів- початківців І.І. Бондаренко 36.1 КБ
Психологічні умови ефективності дискусії як форми навчальної роботи (на матеріалі курсу "Світова літ Н.О. Михальчук 28.0 КБ
Психологічні умови запобігання травматизму та загибелі військовослужбовців Державної прикордонної сл В.М. Іваненко 46.0 КБ
Психологічні умови застосування комп'ютерних засобів у процесі навчання іноземної мови (на матеріалі О.М. Сорока 30.8 КБ
Психологічні умови оптимізації кадрової роботи з персоналом Державної прикордонної служби України І.І. Васильчук 49.9 КБ
Психологічні умови оптимізації міжособистісних взаємин учнів на початковому етапі навчання Л.Б. Сікорська 87.0 КБ
Психологічні умови оптимізації спілкування батьків з дітьми дошкільного віку О.В. Горецька 73.2 КБ
Психологічні умови особистого розвитку підлітків з депресивними розладами Н.І. Бігун 140.4 КБ
Психологічні умови підготовки керівників загальноосвітніх навчальних закладів до управлінського спіл О.В. Брюховецька 39.5 КБ
Психологічні умови підготовки керівників загальноосвітніх навчальних закладів до формування організа Ж.В. Серкіс 36.0 КБ
Психологічні умови підготовки майбутніх менеджерів до управління змінами в організації М.В. Москальов 36.6 КБ
Психологічні умови підготовки підприємців до професійної діяльності у сфері торгівельного бізнесу О.В. Креденцер 37.3 КБ
Психологічні умови підготовки працівників системи державної служби до роботи в команді В.О. Михайленко 50.1 КБ
Психологічні умови подолання негативної самооцінки в юнацькому віці Р.П. Попелюшко 42.2 КБ
Психологічні умови попередження аморальних вчинків підлітків Т.П. Малихіна 129.6 КБ
Психологічні умови професійного самовизначення випускників середніх шкіл у процесі профконсультації О.І. Вітковська 35.1 КБ
Психологічні умови розвитку екологічної свідомості старшокласників у системі позашкільної освіти О.С. Мамешина 54.2 КБ
Психологічні умови розвитку здібностей молодших школярів до словесної творчості О.Є. Малихіна 88.2 КБ
Психологічні умови розвитку комунікативної компетентності керівників Державної прикордонної служби У В.О. Назаренко 29.8 КБ
Психологічні умови розвитку комунікативної компетентності майбутнього сімейного лікаря М.П. Тимофієва 31.6 КБ
Психологічні умови розвитку комунікативної компетентності учителя С.С. Макаренко 35.0 КБ
Психологічні умови розвитку музичних здібностей у дітей старшого дошкільного віку О.В. Руденко 50.6 КБ
Психологічні умови розвитку підлітка як суб'єкта пізнавальної діяльності (на матеріалі курсу "Світов Н.А. Терновик 36.8 КБ
Психологічні умови розвитку пізнавальної сфери офіцерів оперативно-розшукових підрозділів Державної О.М. Махлай 99.9 КБ
Психологічні умови розвитку професійної креативності викладача іноземної мови Наталія Євгенівна Гоцуляк 89.6 КБ
Психологічні умови розвитку рефлексії у молодших школярів Н.М. Пеньковська 69.6 КБ
Психологічні умови розвитку самоповаги у дошкільників Н.М. Дятленко 38.2 КБ
Психологічні умови розвитку соціальної зрілості учнів вищого професійного училища С.П. Поліщук 44.2 КБ
Психологічні умови розвитку творчої обдарованості студентів вищого технічного навчального закладу І.М. Періг 43.6 КБ
Психологічні умови розвитку управлінських здібностей майбутніх фахівців економічного профілю С.І. Редько 37.9 КБ
Психологічні умови розвитку шкірно- оптичного сприймання кольору у сліпих школярів В.М. Мізрахі 17.8 КБ
Психологічні умови становлення життєвих домагань підлітків із неповної одностатевої сім'ї В.О. Третьяченко 48.2 КБ
Психологічні умови формування відповідального ставлення до материнства у дівчат старшого шкільного в О.В. Тіунова 57.7 КБ
Психологічні умови формування готовності до трудової діяльності учнів професійно-технічних навчальни С.В. Герасіна 102.3 КБ
Психологічні умови формування готовності майбутніх учителів початкових класів до розвитку креативнос В.І. Фадєєв 53.2 КБ
Психологічні умови формування життєвих перспектив у ранній юності (когнітивний аспект) Л.Д. Тодорів 94.5 КБ
Психологічні умови формування іншомовної текстової діяльності студентів (на матеріалі навчання інозе О.О. Євдокімова 31.2 КБ
Психологічні умови формування культури міжособистісних відносин у курсантів-прикордонників Г.Ю. Топольницька 303.3 КБ
Психологічні умови формування патріотичної свідомості учнів ліцеїв О.В. Боровик 100.1 КБ
Психологічні умови формування правової культури старшокласників Д.М. Бойко 36.3 КБ
Психологічні умови формування професійної компетентності учнів професійно-технічних навчальних закла І.М. Матійків 72.5 КБ
Психологічні умови формування та засвоєння мови як знакової системи Н.А. Алфімова 30.2 КБ
Психологічні умови формування технічного мислення в учнів 1-4 класів у позаурочній роботі Л.І. Хімчук 44.9 КБ
Психологічні фактори емоційної дезадаптації молодших школярів М.І. Тіхонова 83.3 КБ
Психологічні фактори психосоматичних розладів (на матеріалі виразкової хвороби) Ю.А. Ващенко 26.3 КБ
Психологічні фактори та прояви процесу адаптації студентів до навчання у вищому навчальному закладі Т.В. Алексєєва 101.5 КБ
Психологічні функції ненормативних мовленнєвих конструктів у комунікативній поведінці особистості Н.Ю. Панова 108.9 КБ
Психологічні характеристики екологічності свідомості особистості О.В. Білоус 25.8 КБ
Психологічні чинники адаптації військовослужбовців миротворчого контингенту до діяльності в особливи Н.А. Агаєв 25.4 КБ
Психологічні чинники вибору молодою людиною цивільного шлюбу О.Я. Кляпець 34.1 КБ
Психологічні чинники виникнення конфліктів у системі "вчитель - учні" початкової школи І.І. Садова 57.5 КБ
Психологічні чинники впровадження сучасних освітніх технологій у вищому навчальному закладі Л.А. Дзюба 34.9 КБ
Психологічні чинники генези національної самосвідомості особистості А.М. Березін 38.7 КБ
Психологічні чинники готовності особистості до громадської активності А.В. Гусєва 40.2 КБ
Психологічні чинники емоційного вигорання слідчих Служби безпеки України Л.М. Леженіна 61.4 КБ
Психологічні чинники запобігання синдрому професійного вигоряння педагога дошкільного навчального за Л.І. Тищук 57.8 КБ
Психологічні чинники і динаміка формування стосунків міжособистісної залежності у жінок Є.В. Фролова 38.9 КБ
Психологічні чинники мотивації вибору особистістю нової роботи О.В. Житник 28.9 КБ
Психологічні чинники підготовки практичного психолога до ведення терапевтичного діалогу І.М. Кирилюк 35.7 КБ
Психологічні чинники підприємницької активності особистості Ю.В. Красилова 25.2 КБ
Психологічні чинники побудови іншомовного письмового тексту (на матеріалі дослідження студентів мовн І.В. Секрет 30.3 КБ
Психологічні чинники подолання дисгармонійного розвитку характеру молодшого школяра Л.Є. Ерастова 40.4 КБ
Психологічні чинники попередження та подолання професійної дезаптації у майбутніх психологів-практик А.Ф. Федоренко 60.8 КБ
Психологічні чинники професійної адаптації інспекторів прикордонної служби О.Б. Самохвалов 33.5 КБ
Психологічні чинники процесуальної динаміки пошукової активності в умовах професійного навчання Я.З. Василькевич 31.3 КБ
Психологічні чинники прояву політичної культури студентської молоді М.В. Білик 53.0 КБ
Психологічні чинники психотерапевтичного дискурсу О.Р. Щіпановська 134.8 КБ
Психологічні чинники розвивальної комунікативної ситуації у вищих закладах освіти С.Б. Коваль 30.6 КБ
Психологічні чинники розвитку життєтворчої активності особистості в дорослому віці В.М. Ямницький 62.2 КБ
Психологічні чинники розвитку креативного мислення майбутніх практичних психологів Н.М. Макаренко 116.4 КБ
Психологічні чинники розвитку професійних умінь працівників органів внутрішніх справ О.А. Левенець 41.0 КБ
Психологічні чинники розвитку професійної ідентичності майбутніх практичних психологів І.А. Дружиніна 42.3 КБ
Психологічні чинники сприйняття молоддю епізодів насильства в художніх фільмах О.В. Виноградна 28.3 КБ
Психологічні чинники становлення відповідальності батьків за розвиток дитини дошкільного віку О.Ю. Хартман 80.7 КБ
Психологічні чинники суїцидальних ідеацій та профілактика самогубств у підлітковому віці Т.В. Вашека 32.4 КБ
Психологічні чинники схильності молоді до соціального утриманства М.Б. Кліманська 155.2 КБ
Психологічні чинники та засоби подолання страхів у підлітковому та молодшому юнацькому віці С.М. Ольховецький 58.3 КБ
Психологічні чинники усвідомлення вини неповнолітніми злочинцями Н.В. Греса 113.8 КБ
Психологічні чинники успішності професійної діяльності пожежних- рятувальників МНС України Юрій Олександрович Приходько 82.0 КБ
Психологічні чинники формування активності безробітних на ринку праці О.В. Корчевна 173.9 КБ
Психологічні чинники формування алкогольної адиктивної поведінки у підлітків та юнацтва Н.П. Бурмака 26.8 КБ
Психологічні чинники формування етнічної свідомості у юнацькому віці В.В. Горбунова 63.5 КБ
Психологічні чинники формування управлінської творчості керівника В.С. Банцер 50.9 КБ
Психологія відносин особистості й держави Н.В. Хазратова 74.3 КБ
Психологія візуального мислення С.М. Симоненко 199.1 КБ
Психологія дії, що організує життя Є.П. Колесніков 72.3 КБ
Психологія комунікативно-мовленнєвого розвитку дитини Т.О. Піроженко 68.9 КБ
Психологія комунікативної культури особистості школяра О.М. Корніяка 71.7 КБ
Психологія менеджменту в освіті (соціально-психологічний аспект) Н.Л. Коломінський 57.4 КБ