Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Структура, фазовий склад та механічні властивості покриттів на основі системи титан - вуглець - А.В. Павлов
Вивчено і систематизовано загальні закономірності та інформацію про структуру, фазовий склад, фізико-механічні характеристики покриттів на основі системи Ti - C, отриманих за конденсації вуглецево-титанових парів з різним ступенем пересичення та співвідношення компонентів. Наведено математичну модель розрахунку хімічного складу з урахуванням радіального розподілу швидкості розпилення речовини та геометричних параметрів розпилювальної системи. Особливу увагу приділено опису та отриманню перехідних розвантажувальних шарів на межі поділу Ti - скло.

Динаміка популяцій і прогноз розвитку попелиць на баштанних культурах в Лівобережному Лісостепу Укра - В.Л. Черненко
Вивчено і систематизовано загальні закономірності та інформацію про структуру, фазовий склад, фізико-механічні характеристики покриттів на основі системи Ti - C, отриманих за конденсації вуглецево-титанових парів з різним ступенем пересичення та співвідношення компонентів. Наведено математичну модель розрахунку хімічного складу з урахуванням радіального розподілу швидкості розпилення речовини та геометричних параметрів розпилювальної системи. Особливу увагу приділено опису та отриманню перехідних розвантажувальних шарів на межі поділу Ti - скло.
Дисертації, автореферати » Психологічні науки

Психологічні науки - Страница 5, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Психологічні детермінанти розвитку комунікативної компетентності менеджера освіти шкільного рівня Г.В. Данченко 75.5 КБ
Психологічні детермінанти сексуальної поведінки підлітків О.В. Сечейко 29.1 КБ
Психологічні детермінанти та психокорекція шкільних страхів у молодших школярів О.М. Скляренко 35.9 КБ
Психологічні детермінанти шкільної дезадаптації підлітків Г.М. Федоришин 30.1 КБ
Психологічні закономірності адаптації особистості до особливих умов діяльності О.Р. Охременко 90.6 КБ
Психологічні закономірності керування мотивацією учіння студентської молоді С.С. Занюк 31.8 КБ
Психологічні закономірності та механізми духовного розвитку дітей і молоді Е.О. Помиткін 259.9 КБ
Психологічні засади відбору до училищ професійної підготовки працівників міліції С.М. Ірхіна 46.2 КБ
Психологічні засади готовності учасників освітньої діяльності до управління інноваційними процесами В.Й. Бочелюк 77.5 КБ
Психологічні засади гуманізації професійної підготовки студентів-інвалідів за соціономічним профілем І.В. Томаржевська 89.5 КБ
Психологічні засади діяльності дільничного інспектора міліції з профілактики насильства у сім'ї В.Є. Боднар 31.0 КБ
Психологічні засади індивідуалізації учбового процесу шестиліток А.Й. Ваврик 50.6 КБ
Психологічні засади інтенсифікації високоавтоматизованих технологічних процесів в умовах металургійн Щу Гао Хан 30.0 КБ
Психологічні засади моніторингу навчальних досягнень учнів основної школи Л.Р. Кашкарьова 194.3 КБ
Психологічні засади організації навчання іноземної мови у дошкільних навчальних закладах Н.Ф. Шаркова 62.2 КБ
Психологічні засади особистісно орієнтованого навчання курсантів у вищому військово-морському навчал В.М. Тітяєв 43.3 КБ
Психологічні засади особистісно-креативного підходу в навчанні студентів університету (на матеріалі І.В. Кукуленко-Лук'янець 37.5 КБ
Психологічні засади підготовки керівників загальноосвітніх навчальних закладів до прогностичної діял Д.В. Прасол 51.0 КБ
Психологічні засади професійного відбору працівників оперативних підрозділів податкової міліції С.І. Корсун 44.0 КБ
Психологічні засади професійного становлення тренера-викладача Наталія Юріївна Волянюк 65.8 КБ
Психологічні засади профілактики делінквентності неповнолітніх Р.І. Благута 31.4 КБ
Психологічні засади формування індивідуального стилю професійно-педагогічного спілкування у майбутні В.М. Теслюк 32.7 КБ
Психологічні засоби запобігання та корекції фрустрації у професійній діяльності молодих учителів О.О. Холодова 33.1 КБ
Психологічні засоби корекції міжособистісних стосунків у підлітків з агресивною поведінкою В.Р. Павелків 62.1 КБ
Психологічні засоби подолання деструктивних конфліктів педагогів із старшокласниками І.Л. Рудзевич 32.8 КБ
Психологічні засоби профілактики "професійного вигорання" вчителя Н.В. Назарук 56.3 КБ
Психологічні засоби розвитку креативності майбутніх учителів філологічного профілю Т.П. Гусєва 39.2 КБ
Психологічні засоби формування соціального інтелекту в майбутніх менеджерів Г.В. Ожубко 49.5 КБ
Психологічні засоби формування у майбутнього педагога здатності до довільної саморегуляції поведінки С.В. Малазонія 30.8 КБ
Психологічні й сексуальні чинники в генезі мастопатії та їх психокорекція В.В. Воробйов 44.4 КБ
Психологічні методи вогневої підготовки в підрозділах органів внутрішніх справ МВС України В.І. Малічевський 27.3 КБ
Психологічні механізми адаптації підлітків з кримінальною поведінкою в умовах примусової ізоляції І.О. Ярмиш 28.6 КБ
Психологічні механізми виявлення та протидії маніпулятивним намірам у студентів Н.В. Волинець 52.4 КБ
Психологічні механізми нормативно-правової регуляції поведінки особистості К.П. Гавриловська 126.9 КБ
Психологічні механізми особистісної тривожності у підлітковому віці Є.М. Калюжна 63.6 КБ
Психологічні механізми подолання дезадаптаційних переживань студентів-першокурсників Л.В. Литвинова 34.4 КБ
Психологічні механізми прийняття рішень у побутовій діяльності В.В. Редько 32.4 КБ
Психологічні механізми самореалізації жінки (на прикладі жіночої молоді, включеної у творчу професій Тетяна Петрівна Вівчарик 33.1 КБ
Психологічні механізми саморегуляції поведінки підлітків Т.В. Кириченко 33.5 КБ
Психологічні механізми становлення автентичності особистості в період життєвої кризи Н.М. Когутяк 67.1 КБ
Психологічні механізми трансформації ціннісних орієнтацій студентської молоді М.В. Шевчук 39.9 КБ
Психологічні механізми формування у молоді образу майбутнього шлюбного партнера В.В. Мацюк 130.9 КБ
Психологічні ознаки культури українців на сучасному етапі розвитку суспільства Н.А. Маєвська 31.6 КБ
Психологічні основи аксіогенезу особистості З.С. Карпенко 50.9 КБ
Психологічні основи забезпечення ефективності спільної діяльності операторів військ протиповітряної Ю.І. Панфілов 59.4 КБ
Психологічні основи ідентифікації технічної обдарованості в юнацькому віці О.В. Зазимко 37.4 КБ
Психологічні основи міжнародних реабілітаційних програм для потерпілих від крупномасштабних критични Лоренсо Руіс Алексіс 38.9 КБ
Психологічні основи особистісного зростання підлітків І.С. Булах 70.4 КБ
Психологічні основи особистісного становлення дошкільника О.Л. Кононко 59.7 КБ
Психологічні основи педагогічної взаємодії Л.К. Велитченко 66.5 КБ
Психологічні основи розвитку емпатії людини Л.П. Журавльова 89.5 КБ
Психологічні основи розвитку здатності до підприємництва у випускників професійно-технічних навчальн І.А. Добренко 39.5 КБ
Психологічні основи становлення образу світу дітей шкільного віку І.М. Бушай 132.4 КБ
Психологічні основи становлення саморегуляції у навчально-професійній діяльності майбутніх рятівникі Г.С. Грибенюк 62.1 КБ
Психологічні основи успішності управлінської діяльності керівників закладів охорони здоров'я Г.С. Канюка 38.5 КБ
Психологічні основи формування професійної індивідуальності майбутніх учителів О.П. Сергєєнкова 53.1 КБ
Психологічні особливості агресивної поведінки менеджерів комерційних закладів Є.В. Тополов 42.1 КБ
Психологічні особливості агресивної поведінки старшокласників та її корекція в процесі навчальної ді Т.О. Ломова 228.5 КБ
Психологічні особливості адаптації розумово відсталих першокласників до навчання А.М. Кузнєцов 37.4 КБ
Психологічні особливості аксіогенезу майбутніх психологів В.М. Мицько 37.6 КБ
Психологічні особливості актуалізації мовних здібностей у студентів вищих навчальних закладів у проц І.В. Кикилик 34.5 КБ
Психологічні особливості амбівалентності атитюдів у юнацькому віці А.Е. Хурчак 37.6 КБ
Психологічні особливості амбівалентності як чинника розвитку особистості в ранньому юнацькому віці в В.В. Хабайлюк 39.1 КБ
Психологічні особливості антиципації в процесі розв'язання старшокласниками мисленнєвих задач Галина Вадимівна Гуменюк 33.2 КБ
Психологічні особливості взаємин в родині як чинник становлення життєвих перспектив майбутнього сім' Ю.Р. Сидорик 56.6 КБ
Психологічні особливості взаємодії вчителя і учнів молодших класів при розв'язанні "важких" мисленнє Л.В. Дяченко 108.5 КБ
Психологічні особливості використання невербальних засобів спілкування у діяльності вчителя О.Г. Ставицька 56.1 КБ
Психологічні особливості виникнення і подолання корупційного делікту правоохоронців М.Д. Данчук 154.4 КБ
Психологічні особливості відношення батька як чинник формування статеворольової "Я"-концепції у дівч Н.В. Барінова 42.4 КБ
Психологічні особливості військовослужбовців строкової служби з ознаками девіантної поведінки О.М. Овчар 35.6 КБ
Психологічні особливості віктимної поведінки підлітків О.М. Хархан 67.7 КБ
Психологічні особливості включення вчителя в педагогічні системи навчання Т.О. Гальцева 36.1 КБ
Психологічні особливості внутрішнього світу дітей, хворих на бронхіальну астму Н.Є. Шмігель 29.2 КБ
Психологічні особливості внутрішньої картини здоров'я в осіб з виразковою хворобою О.С. Лісова 40.5 КБ
Психологічні особливості впливу батьківської сім'ї на молоде подружжя М.І. Мушкевич 31.0 КБ
Психологічні особливості впливу темпераменту на формування індивідуального стилю учбової діяльності Т.М. Васецька 32.1 КБ
Психологічні особливості гендерної ідентичності жінок - майбутніх менеджерів І.О. Бондаревська 52.5 КБ
Психологічні особливості диспозиційної системи особистості у функціонально неспроможній родині О.В. Волошок 37.4 КБ
Психологічні особливості егоцентризму в музичній творчості підлітків С.Й. Гаваші 44.1 КБ
Психологічні особливості емоційно-почуттєвого розвитку дітей старшого дошкільного віку Н.С. Славіна 50.7 КБ
Психологічні особливості емоційного вигорання педагогів Ю.П. Жогно 50.4 КБ
Психологічні особливості емоційного сприймання музики розумово відсталими дітьми О.В. Коломійцева 56.8 КБ
Психологічні особливості емоційності і товаристкості дітей молодшого шкільного віку І.А. Василенко 108.1 КБ
Психологічні особливості емоційності підлітків та стилі сімейного виховання І.Г. Кошлань 122.3 КБ
Психологічні особливості емпатії підлітків В.І. Кротенко 51.9 КБ
Психологічні особливості життєвих перспектив підлітків, які виховуються в різних соціальних умовах К.О. Орловська 33.3 КБ
Психологічні особливості життєвої антиципації особистості О.Г. Рихальська 39.7 КБ
Психологічні особливості забезпечення особистісної самореалізації майбутніх психологів у процесі фах Л.В. Мова 34.3 КБ
Психологічні особливості засвоєння природничого матеріалу молодшими школярами з порушенням мовленнєв О.І. Мякушко 54.3 КБ
Психологічні особливості засвоєння техніко-технологічних знань учнями початкових класів допоміжної ш І.В. Кущенко 33.6 КБ
Психологічні особливості засуджених-суїцидентів В.В. Суліцький 32.8 КБ
Психологічні особливості і діагностика посттравматичних стресових станів жертв катастрофічних подій І.В. Шаллан 25.9 КБ
Психологічні особливості імперативних та діалогічних впливів батьків на підлітків З.Т. Борисенко 33.1 КБ
Психологічні особливості інтеграції середньої та вищої шкіл в умовах освітнього комплексу Т.В. Ткач 29.7 КБ
Психологічні особливості інтенсифікації розвитку комунікативних здібностей майбутніх фахівців міжнар Ю.В. Якимчук 129.2 КБ
Психологічні особливості інтерпретації невербальної поведінки особистості, яка здійснює протиправну С.Б. Олексієнко 28.5 КБ
Психологічні особливості кар'єрних орієнтацій військовослужбовців Анжеліка Петрівна Поплавська 114.7 КБ
Психологічні особливості кар'єрних очікувань майбутніх інженерів- металургів у процесі професійного Марина Володимирівна Сурякова 41.6 КБ
Психологічні особливості комунікативної сфери слабозорих дошкільників з афективною поведінкою І.М. Некрасова 34.0 КБ
Психологічні особливості конфліктів у процесі спільної учбової діяльності студентів І.А. Коваль 30.1 КБ
Психологічні особливості конфліктної поведінки військовослужбовців строкової служби В.І. Санташов 71.2 КБ
Психологічні особливості корекції поведінки соціально дезадаптованих дітей дошкільного віку із затри В.В. Назаревич 57.6 КБ
Психологічні особливості міжособистісного взаєморозуміння в системі "вчитель-учень" як умова поперед І.О. Вахоцька 32.3 КБ
Психологічні особливості морального виховання глухих і слабочуючих дітей старшого дошкільного та мол О.Ю. Михайлова 35.1 КБ
Психологічні особливості мотивації лідерства у підлітків С.В. Походенко 21.9 КБ
Психологічні особливості мотивації моральної поведінки молодших школярів О.В. Осика 48.1 КБ
Психологічні особливості мотивації навчальної діяльності майбутніх інженерів-педагогів Т.В. Чаусова 44.6 КБ
Психологічні особливості мотивації підприємницької діяльності Н.Ю. Худякова 59.6 КБ
Психологічні особливості навчання школярів писемного мовлення із застосуванням комп'ютера О.О. Гокунь 28.2 КБ
Психологічні особливості образу власного майбутнього в ранній юності О.В. Посацький 35.7 КБ
Психологічні особливості образу довкілля в свідомості підлітків О.Л. Вернік 39.9 КБ
Психологічні особливості організаторської діяльності менеджера освіти в умовах Карачаєво-Черкеської М.І. Байрамуков 33.9 КБ
Психологічні особливості осіб з різним рівнем стресостійкості (на прикладі працівників стресогенних М.Е. Білова 32.8 КБ
Психологічні особливості особистісних ставлень підлітків до небезпеки ураження ВІЛ статевим шляхом Л.П. Бутузова 33.5 КБ
Психологічні особливості особистісно-професійного становлення студентів психолого-педагогічних спеці Н.М. Фалько 41.3 КБ