Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Психологічні науки - Страница 4, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Роль мікро- і макромутацій в генетичному поліпшенні сортів озимої пшениці - М.М. Назаренко
Наведено результати дослідження індукції мікро- та макромутацій у разі дії фізичних (гамма-променів) і хімічних мутагенів (НЕС, НМС) залежно від доз і концентрацій на прикладі сучасних українських сортів озимої пшениці. Класифіковано одержаний мутантний матеріал на макро- та мікромутанти. Вивчено частоти макро- та мікромутації залежно від дози та концентрації мутагену. Створено генетично та селекційно цінні мутанти лінії, перспективні як вихідний матеріал для використання в якості компонентів селекційних хрещувань та прямого використання у випробуваннях - перспективних кандидатів.

Геодинамічна еволюція Дніпровсько-Донецької западини та Донбасу - С.М. Стовба
Наведено результати дослідження індукції мікро- та макромутацій у разі дії фізичних (гамма-променів) і хімічних мутагенів (НЕС, НМС) залежно від доз і концентрацій на прикладі сучасних українських сортів озимої пшениці. Класифіковано одержаний мутантний матеріал на макро- та мікромутанти. Вивчено частоти макро- та мікромутації залежно від дози та концентрації мутагену. Створено генетично та селекційно цінні мутанти лінії, перспективні як вихідний матеріал для використання в якості компонентів селекційних хрещувань та прямого використання у випробуваннях - перспективних кандидатів.
Дисертації, автореферати » Психологічні науки

Психологічні науки - Страница 4, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Порушення формування особистості за органічним типом у підлітків із мозковою дисфункцією. Причини, м І.Б. Даценко 63.8 КБ
Посттравматичний стресовий розлад у працівників дорожньо-патрульної служби Державтоінспекції: профіл І.М. Слюсар 47.2 КБ
Потреба влади як психологічний чинник політичної свідомості студентів Р.І. Карковська 26.2 КБ
Поширеність подружньої дезадаптації, чинники її ризику в осіб, що беруть шлюб, та їх психопрофілакти В.М. Висоцький 25.0 КБ
Причини, динаміка та способи реалізації агресії у засуджених Т.Р. Морозова 47.8 КБ
Причини, механізми формування та психотерапевтична корекція еректильної дисфункції у молодих чоловік Г.С. Смолін 25.5 КБ
Причини, умови розвитку та психотерапія сексуально-поведінкової дезадаптації молодого подружжя А.С. Мінухін 34.1 КБ
Причини, умови, механізми формування соціальних фобій у підлітків, їх психокорекція та психопрофілак Л.В. Стукан 127.2 КБ
Проблема мовлення в українській психології (на матеріалі наукової спадщини Б.Ф.Баєва та І.О.Синиці) Н.М. Ільїна 30.7 КБ
Проблема особистості у психологічний спадщині В.В.Зеньковського В.М. Летцев 35.1 КБ
Проблемна міжособистісна взаємодія особового складу військової частини та особливості її діагностики І.Р. Карчевський 28.0 КБ
Проблемна ситуація та гра як психологічні детермінанти розвитку пам'яті і мислення молодших школярів Л.Л. Макарова 27.2 КБ
Прогнозування сприйнятливості до психотерапевтичного сугестивного впливу у підлітків І.Ф. Манілов 30.2 КБ
Продуктивна роль пам'яті у формуванні колористичної моделі об'єкта сприйняття Юрій Іванович Блинов 55.7 КБ
Професійна "Я-концепція" майбутніх фахівців правоохоронної діяльності П.В. Макаренко 48.6 КБ
Професійна деформація співробітників органів внутрішніх справ і шляхи її корекції Ю.В. Александров 30.8 КБ
Професійна переорієнтація випускників вищих навчальних закладів як чинник особистісного самоздійснен І.М. Тичина 87.5 КБ
Професійна самореалізація як чинник становлення особистості жінки В.А. Гупаловська 71.7 КБ
Професійний психологічний відбір кандидатів для комплектування підрозділів миротворчих сил Д.І. Сохадзе 25.7 КБ
Професійний стрес працівників органів внутрішніх справ України (концептуалізація, прогнозування, діа О.В. Тімченко 53.2 КБ
Професійно-психологічна підготовка працівників підрозділів швидкого реагування міліції України О.М. Корнєв 27.7 КБ
Професіографічний аналіз діяльності працівників чергово-диспетчерської служби екстреного виклику МНС Л.О. Гонтаренко 40.7 КБ
Профілактика та корекція агресивної поведінки студентів засобами тренінгу спілкування Світлана Георгіївна Шебанова 36.2 КБ
Профілактична діяльність вихователя приймальника-розподільника для неповнолітніх МВС України та псих Н.П. Тарнавська 29.4 КБ
Прояв та корекція ризику у студентів, які навчаються за різними освітньо-професійними програмами О.В. Вдовіченко 26.5 КБ
Прояви агресивності у курсантів вищих військових закладів освіти на різних етапах підготовки Г.А. Гайдукевич 50.4 КБ
Психічне здоров'я у старшому юнацькому віці як предмет психологічного аналізу Р.І. Сірко 23.0 КБ
Психодіагностика індивідуально-типологічних властивостей майбутніх працівників оперативних підрозділ Н.С. Полудьонна 38.3 КБ
Психодіагностика професійної адаптації технічного персоналу в умовах хімічного виробництва Людмила Валентинівна Панченко 68.5 КБ
Психодіагностика професійної придатності майбутнього практичного психолога Н.А. Сургунд 44.9 КБ
Психодіагностика та корекція особистісних дезадаптацій у шахтарів, які постраждали в аваріях Г.О. Токман 52.5 КБ
Психодіагностика та корекція функціональних станів операторів у динаміці професійної діяльності В.І. Осьодло 29.3 КБ
Психодіагностика функціональних станів операторів динамічних і енергетичних автоматизованих систем І.О. Філенко 43.1 КБ
Психокорекційні можливості методу активного соціально-психологічного навчання (на матеріалі підготов О.Г. Біла 30.4 КБ
Психолінгвістичні засоби розвитку пізнавальної сфери студентів в умовах оволодіння іноземною мовою Т.М. Ширяєва 63.7 КБ
Психолінгвістичні особливості перекладу семантичних одиниць іншомовних текстів Ю.М. Крилова-Грек 28.4 КБ
Психологічна адаптація до процесу навчання дітей 6 - 8 років із затримкою психічного розвитку Т.М. Лазоренко 124.2 КБ
Психологічна адаптація курсантів ВНЗ МВС України до діяльності підрозділів кримінальної міліції В.В. Конопльов 16.8 КБ
Психологічна готовність до писемного мовлення дітей старшого дошкільного віку І.І. Карабаєва 33.3 КБ
Психологічна готовність льотного складу до діяльності в умовах тривалих перерв між польотами І.М. Окуленко 151.0 КБ
Психологічна готовність працівників ОВС до застосування вогнепально-силового впливу І.Ю. Горелов 96.8 КБ
Психологічна готовність старших підлітків та юнацтва до подружніх взаємовідносин А.О. Денисенко 36.5 КБ
Психологічна динаміка розгортання рефлексивних процесів у модульно-розвивальному освітньому циклі Я.М. Бугерко 52.5 КБ
Психологічна діагностика професійної придатності управлінських кадрів Державної прикордонної служби Ігор Володимирович Шама 57.2 КБ
Психологічна діагностика та корекція схильності до девіантної поведінки працівників органів внутрішн Т.Ю. Ваврик 33.6 КБ
Психологічна допомога безробітним у кризовому стані в умовах професійної перепідготовки Ю.О. Павлов 48.8 КБ
Психологічна допомога підліткам, схильним до бродяжництва Р.М. Ткач 41.4 КБ
Психологічна допомога функціонально неповним сім'ям в умовах навчально-виховного комплексу I ступеня І.В. Юрченко 82.2 КБ
Психологічна експертиза інноваційної діяльності педагогічного колективу школи Л.З. Ребуха 48.2 КБ
Психологічна компетентність викладача вищого педагогічного навчального закладу як чинник успішності О.В. Полуніна 28.3 КБ
Психологічна корекція соціальних установок засуджених із насильницькою спрямованістю особистості в п О.В. Давидова 27.3 КБ
Психологічна корекція ускладненого спілкування в учнів шкіл-інтернатів Г.Є. Улунова 34.0 КБ
Психологічна організація взаємин учителів із обдарованими учнями І.Й. Любовецька 35.3 КБ
Психологічна організація процесу засвоєння підлітками математичних понять Н.І. Жигайло 28.3 КБ
Психологічна освіта старшокласників як чинник їх життєвого самовизначення С.М. Панченко 46.0 КБ
Психологічна підготовка вагітної жінки до перших пологів О.Ю. Іщук 46.6 КБ
Психологічна підготовка вчителя початкових класів до роботи із соціально занедбаними учнями В.П. Вовк 40.6 КБ
Психологічна підготовка обслуговуючого персоналу морського транспорту в системі навчальної діяльност С.В. Ситнік 26.5 КБ
Психологічна підготовка особового складу спеціальних підрозділів ОВС до дій в екстремальних ситуація М.Г. Логачов 21.4 КБ
Психологічна профілактика агресивних проявів в учнів професійно-технічних навчальних закладів О.П. Лящ 41.0 КБ
Психологічна самореалізація молодшого школяра засобами мистецтва Г.Б. Гандзілевська 135.3 КБ
Психологічна структура діяльності операторів теплових електростанцій Ю.О. Білоцерківська 35.6 КБ
Психологічна структура і динаміка особистісної адаптованості учнів загальноосвітніх шкіл І.С. Ревасевич 31.5 КБ
Психологічна структура та чинники розвитку соціальних здібностей О.І. Власова 71.7 КБ
Психологічна структура українського національного характеру: реконструкція за творами художньої літе І.В. Кривонос 48.2 КБ
Психологічне благополуччя професіонала як умова його ефективної діяльності (на прикладі професії пси В.М. Духневич 30.6 КБ
Психологічне вивчення та корекція образу Я у самотніх жінок В.І. Сіляєва 38.5 КБ
Психологічне забезпечення адаптації дітей шестирічного віку до навчальної діяльності О.Р. Боделан 25.9 КБ
Психологічне забезпечення ефективності професійної діяльності підрозділу охорони Р.А. Калениченко 33.1 КБ
Психологічне забезпечення професійного відбору до вищих навчальних закладів системи МВС України А.П. Москаленко 66.9 КБ
Психологічне забезпечення професійної та функціональної надійності фахівців снайперських груп спеціа С.Ю. Лєбєдєва 35.8 КБ
Психологічне здоров'я підлітків та його оцінка в умовах загальноосвітнього навчального закладу Н.М. Колотій 32.3 КБ
Психологічне обгрунтування змісту і структури модульно-розвивального підручника для середньої загаль А.Н. Гірняк 32.5 КБ
Психологічне прогнозування надійності діяльності офіцерів оперативно-розшукових підрозділів Державно Ю.А. Галімов 32.1 КБ
Психологічне прогнозування професійної надійності фахівців аварійно-рятувальних підрозділів МНС Укра О.П. Євсюков 43.0 КБ
Психологічне проектування вчителем системи навчальних задач Т.Л. Надвинична 76.8 КБ
Психологічне проектування модульно-розвивальних занять у загальноосвітній школі М.Б. Бригадир 28.1 КБ
Психологічний аналіз впливу етноекологічних чинників на формування здібностей до літературної творчо О.А. Кривопишина 38.6 КБ
Психологічний аналіз групових феноменів у котерапії В.Р. Дорожкін 29.9 КБ
Психологічний аналіз інноваційного потенціалу особистості Ю.О. Власенко 33.3 КБ
Психологічний аналіз категорії життєвого шляху особистості І.А. Підласа 36.8 КБ
Психологічний аналіз кризи ідентичності у студентської молоді І.Я. Середницька 31.7 КБ
Психологічний аналіз лідерської обдарованості членів молодіжних громадських об'єднань А.В. Мітлош 70.2 КБ
Психологічний аналіз мисленнєвих процесів комп'ютерних користувачів М.К. Кременчуцька 38.5 КБ
Психологічний аналіз окремих кримінально-правових понять (за чинним КК України) О.Л. Мартенко 37.0 КБ
Психологічний аналіз професійної діяльності дільничного інспектора міліції та визначальні умови її у Г.Є. Запорожцева 20.8 КБ
Психологічний аналіз професійної діяльності дільничного інспектора міліції та визначальні умови її у Г.Є. Запорожцева 33.7 КБ
Психологічний аналіз професійної діяльності міліціонерів ДСО при МВС України та визначальні умови її О.М. Кретчак 25.7 КБ
Психологічний аналіз регулятивної функції емпатії педагога у процесі керування учінням молодших школ О.В. Алпатова 26.8 КБ
Психологічний аналіз розвитку національної рефлексії в процесі навчальної діяльності молодших школяр М.А. Шугай 29.9 КБ
Психологічний аналіз системи дитячо-батьківських стосунків у парадигмі глибинної психології Д.І. Іванов 31.5 КБ
Психологічний вплив командира на підлеглих у військово-професійній діяльності О.А. Матеюк 98.4 КБ
Психологічний зміст компенсації моральної шкоди в нормотворчій та правозастосовчій діяльності О.В. Андрієнко 35.3 КБ
Психологічний механізм мотивації сприйняття естетичної культури юнацтвом (на прикладі музики) С.О. Прокоф'єва-Акопова 29.6 КБ
Психологічний потенціал евристичної бесіди як форми навчальної роботи Н.О. Хупавцева 90.6 КБ
Психологічний потенціал культурологічно орієнтованого навчання старшокласників іноземної мови С.А. Бігунова 41.0 КБ
Психологічний супровід дітей молодшого шкільного віку з вадами психофізичного розвитку в умовах інте Л.М. Гречко 63.4 КБ
Психологічний супровід навчально-службової діяльності курсантів-правоохоронців Т.Т. Чегі 58.2 КБ
Психологічний супровід оперативно-службової діяльності особового складу підрозділів охорони державно А.П. Журавель 30.7 КБ
Психологічний супровід соціальної адаптації китайських студентів в Україні Дін Сінь 34.6 КБ
Психологічні аспекти розв'язання конфліктів у слідчій діяльності МВС України О.В. Кришевич 28.2 КБ
Психологічні аспекти самоорганізації життя людини в рекреаційний період (на прикладі туристичного ві М.А. Береснєва 31.9 КБ
Психологічні аспекти формування правової культури виборців Р.В. Каламаж 31.3 КБ
Психологічні дезадаптаційні реакції у співробітників спеціальних підрозділів органів внутрішніх спра М.В. Зівзах 33.9 КБ
Психологічні детермінанти адаптації військовослужбовців строкової служби до особливих умов діяльност В.М. Невмержицький 31.0 КБ
Психологічні детермінанти активності особистості колишніх в'язнів фашистської неволі - громадян Укра С.Л. Чачко 38.6 КБ
Психологічні детермінанти асоціальної поведінки підлітків О.В. Двіжона 72.4 КБ
Психологічні детермінанти аутоперцепції якості життя хворими на невротичні розлади Г.Ю. Каленська 115.8 КБ
Психологічні детермінанти відповідальності менеджерів промислового підприємства О.В. Лазорко 53.4 КБ
Психологічні детермінанти комунікативного потенціалу вчителя С.В. Терещук 34.8 КБ
Психологічні детермінанти конфліктної поведінки особистості В.М. Радчук 7.6 КБ
Психологічні детермінанти конфліктності вчителя у педагогічній взаємодії Є.В. Юрківський 30.2 КБ
Психологічні детермінанти навчальної успішності молодших школярів В.В. Волошина 23.6 КБ
Психологічні детермінанти професійного стресу у представників професії типу "людина - людина" О.А. Кириленко 31.1 КБ
Психологічні детермінанти професійної самооцінки суддів О.В. Кащенко 46.6 КБ