Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Психологічні науки - Страница 3, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Фізично нелінійні задачі теорії ортотропних композитних оболонок з криволінійним отвором - В.А. Максимюк
Дисертацію присвячено розвитку фізично нелінійної теорії та методів розв'язання одно- і двовимірних задач концентрації напружень в ортотропних композитних оболонках та аналізу напружено-деформованого стану (НДС) у них. Побудовано нові лінеаризовані змішані функціонали для чотирьох варіантів теорії оболонок, в яких застосовано гіпотези Кірхгофа - Лява або Тимошенка і враховано можливе мембранне або зсувне виродження. Геометричні гіпотези тонких оболонок реалізовано методом множників Лагранжа. Поліпшено збіжність числових методів шляхом вибору зазделегідь малих компонент деформацій за додаткові функції, що варіюються. Створено прикладну програму для розрахунків у широкому діапазоні параметрів оболонок. Розв'язано нові класи нелінійних вісесиметричних задач для тонких і нетонких оболонок обертання та двовимірних задач для тонких циліндричних оболонок із круговим отвором, а також сферичних із еліптичними. З використанням різних варіантів теорії досліджено вплив нелінійності, ортотропії, неоднорідності композитних матеріалів на НДС оболонок, а також виявлено нові механічні ефекти.

Закономірності формування газонасиченого порового об'єму сховищ з газовим режимом роботи - О.М. Сусак
Дисертацію присвячено розвитку фізично нелінійної теорії та методів розв'язання одно- і двовимірних задач концентрації напружень в ортотропних композитних оболонках та аналізу напружено-деформованого стану (НДС) у них. Побудовано нові лінеаризовані змішані функціонали для чотирьох варіантів теорії оболонок, в яких застосовано гіпотези Кірхгофа - Лява або Тимошенка і враховано можливе мембранне або зсувне виродження. Геометричні гіпотези тонких оболонок реалізовано методом множників Лагранжа. Поліпшено збіжність числових методів шляхом вибору зазделегідь малих компонент деформацій за додаткові функції, що варіюються. Створено прикладну програму для розрахунків у широкому діапазоні параметрів оболонок. Розв'язано нові класи нелінійних вісесиметричних задач для тонких і нетонких оболонок обертання та двовимірних задач для тонких циліндричних оболонок із круговим отвором, а також сферичних із еліптичними. З використанням різних варіантів теорії досліджено вплив нелінійності, ортотропії, неоднорідності композитних матеріалів на НДС оболонок, а також виявлено нові механічні ефекти.
Дисертації, автореферати » Психологічні науки

Психологічні науки - Страница 3, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Особистісні чинники формування відносин подружньої співзалежності у чоловіків Максим Євгенович Жидко 36.5 КБ
Особистісні чинники формування індивідуального стилю учіння студентів економічних спеціальностей Л.В. Музичко 47.9 КБ
Особистісно-професійний розвиток фахівців екстремальних видів діяльності Василь Олександрович Лефтеров 102.9 КБ
Особистісно-ситуаційна детермінація агресивної поведінки людини С.П. Третьяков 36.7 КБ
Особистість та професійна діяльність практичного психолога ОВС О.В. Романенко 30.7 КБ
Особливості "Я-концепції" дорослих інвалідів з ампутаційними дефектами кінцівок О.І. Купрєєва 63.4 КБ
Особливості взаємодії образних і вербальних чинників у детермінації психічної активності суб'єкта С.Д. Малик 37.3 КБ
Особливості використання почуття гумору як ресурсу психологічного подолання О.О. Зайва 41.6 КБ
Особливості впливу взаємин з дорослими і однолітками на самооцінку старшого дошкільника І.С. Мельник 50.5 КБ
Особливості динаміки ціннісних орієнтацій студентів-психологів Т.А. Кадикова 25.7 КБ
Особливості діяльності командирів прикордонних підрозділів з розв'язання міжособистісних конфліктів В.В. Хіміч 44.6 КБ
Особливості екологічної свідомості в умовах наслідків техногенної катастрофи В.О. Скребець 61.2 КБ
Особливості емоційних чинників у процесі розв'язання мисленнєвих задач молодшими школярами А.Д. Терещук 48.4 КБ
Особливості емоційної регуляції в формуванні пізнавальних інтересів підлітків Л.М. Назарець 36.2 КБ
Особливості емоційної регуляції професійної діяльності вчителя в напружених ситуаціях Інасса Вікторівна Сергєєва 40.0 КБ
Особливості емоційної регуляції процесу розв'язування тактичних задач офіцером Г.В. Капосльоз 43.4 КБ
Особливості емоційної стійкості курсантів в процесі первинної військово-професійної підготовки А.Л. Злотніков 36.8 КБ
Особливості життєвого стилю жінок у залежності від типу їх гендерної ідентичності І.В. Найдовська 46.3 КБ
Особливості застосування методів психологічного впливу у професійній діяльності слідчого Н.Е. Милорадова 103.7 КБ
Особливості застосування традиційної та комп'ютерної діагностики у медико-психологічних дослідженнях М.В. Зеленкова 17.7 КБ
Особливості зорово-просторового сприйняття в онтогенетичному розвитку суб'єкта в нормі та патології А.Л. Душка 67.9 КБ
Особливості інтелектуального розвитку тривожних дітей 6 - 8-річного віку О.В. Казаннікова 44.2 КБ
Особливості категоріальної структури правосвідомості юриста О.В. Кобець 490.1 КБ
Особливості конфліктної поведінки розумово відсталих підлітків Ю.О. Бистрова 97.9 КБ
Особливості межових психічних станів молодших школярів у процесі навчальної діяльності О.І. Макух 43.4 КБ
Особливості міжпівкульної регуляції психомоторних дій людини Є.С. Вакарєв 61.4 КБ
Особливості моральної рефлексії в молодшому шкільному віці Н.О. Яцюк 39.3 КБ
Особливості мотиваційної сфери неповнолітніх правопорушників О.М. Павлик 120.8 КБ
Особливості мотиваційної сфери старшокласників з різним рівнем навчальних досягнень Н.Л. Руда 82.8 КБ
Особливості нейродинамічних та когнітивних функцій учнів старшого шкільного віку з різним рівнем фіз Олена Емануілівна Меньших 93.1 КБ
Особливості образу "Я" акцентуйованих підлітків з девіантною поведінкою Н.М. Панасенко 36.0 КБ
Особливості образу Я у бездоглядних підлітків А.О. Кацеро 137.4 КБ
Особливості особистісної диференціації узалежненої поведінки підлітків та її корекція Н.Є. Завацька 27.1 КБ
Особливості особистості вчителя в системі розвивального навчання О.М. Погребняк 42.6 КБ
Особливості особистості та поведінкові зміни у осіб, що пережили екстремальні події В.А. Кожевнікова 128.0 КБ
Особливості особистості та соціального функціонування ветеранів воєнних дій в Афганістані С.В. Харченко 26.5 КБ
Особливості переживання особистістю почуття самотності у стані соціальної депривації Л.А. Варава 47.4 КБ
Особливості переживання соціального страху з різними рівнями мотивації досягнень у юнацькому віці В.А. Гузенко 39.8 КБ
Особливості пізнання психологічних захистів суб'єкта засобами психоаналізу малюнків Н.В. Шавровська 31.1 КБ
Особливості подолання психологічних бар'єрів у студентів у процесі навчання Н.В. Сопілко 57.3 КБ
Особливості подолання хворими на епілепсію стресових ситуацій, пов'язаних з хворобою О.А. Сорокіна 37.2 КБ
Особливості порушень когнітивних функцій у хворих на розсіяний склероз Олена Євгенівна Гант 37.3 КБ
Особливості порушень психічного розвитку дошкільників із церебрально-органічною патологією та основи Р.Б. Карімова 65.6 КБ
Особливості проявів емоційних станів людини під впливом запаху ефірних олій Т.Б. Кодлубовська 19.9 КБ
Особливості проявів емоційної стійкості особистості співробіників митної служби у соціально складних В.В. Подляшаник 53.4 КБ
Особливості прояву оперативного мислення студентів гуманітарних спеціальностей у процесі вирішення к І.С. Бідна 30.0 КБ
Особливості прояву посттравматичних стресових розладів у працівників пожежно-рятувальних підрозділів Володимир Петрович Садковий 31.6 КБ
Особливості психічних станів жінок дітородного віку при передчасній інволюції шкіри Г.В. Хрупало 94.9 КБ
Особливості психічних станів осіб з вираженим типом функціональної асиметрії мозку О.В. Головльова 33.5 КБ
Особливості психічного здоров'я в осіб із "соматогенною фрустрацією" (на прикладі хворих на остеохон Т.С. Горяча 42.3 КБ
Особливості психологічних детермінант агресивних проявів особистості С.Л. Кравчук 28.4 КБ
Особливості психологічної готовності психологів до професійної діяльності у спорті О.А. Черепєхіна 40.8 КБ
Особливості психосексуального розвитку хворих на невроз жінок, що знаходяться у відносинах подружньо А.В. Коцар 30.1 КБ
Особливості психосоціального розвитку сиблінгів дітей з психофізичними вадами М.І. Карпа 37.1 КБ
Особливості розвитку волі в учнів молодшого шкільного віку С.А. Поліщук 24.1 КБ
Особливості розвитку вольових якостей студентів у навчально-професійній діяльності Ірина Володимирівна Березовська 97.9 КБ
Особливості розвитку емоційної пам'яті у старшокласників Л.М. Лисенко 38.3 КБ
Особливості розвитку комунікативної компетентності майбутнього практичного психолога системи освіти Н.Б. Завіниченко 73.3 КБ
Особливості розвитку мислення молодших школярів в умовах інтегрованого навчання Т.А. Яновська 36.2 КБ
Особливості розвитку образу "Я" дітей-сиріт у навчальному закладі інтернатного типу В.А. Пушкар 37.5 КБ
Особливості розвитку практичного мислення майстрів виробничого навчання О.В. Ягупова 51.2 КБ
Особливості розвитку стресостійкості майбутніх правоохоронців у процесі професійної підготовки К.В. Кім 54.4 КБ
Особливості розумового розвитку молодших школярів залежно від мотивації учіння В.Г. Кириленко 51.4 КБ
Особливості самоактуалізації жінки у професійній діяльності О.М. Мірошниченко 108.9 КБ
Особливості самооцінки молодших школярів з різним рівнем навчальних досягнень Н.І. Мусіяка 123.6 КБ
Особливості соціально-перцептивної регуляції професійного спілкування працівника ОВС І.О. Шинкаренко 36.7 КБ
Особливості соціально-політичних настановлень молоді в умовах трансформації суспільства І.В. Білоконь 33.9 КБ
Особливості соціально-психологічної адаптації майбутніх фахівців з комп'ютерних технологій О.Р. Ткачишина 73.9 КБ
Особливості соціально-психологічної адаптації офіцерів-випускників до діяльності в особливих умовах В.Д. Кислий 33.5 КБ
Особливості сприймання відкритого та замкненого простору в регуляції рухової дії О.М. Поляничко 34.9 КБ
Особливості ставлення до себе жінок, які перебувають у клімактеричному періоді О.В. Бацилєва 58.8 КБ
Особливості станів психічного напруження курсантів-льотчиків в період наземної підготовки Д.П. Приходько 40.7 КБ
Особливості становлення молодіжної Інтернет-аудиторії до участі у політичному житті І.М. Білоус 51.4 КБ
Особливості становлення ціннісних орієнтацій у процесі професійної підготовки військовослужбовців Ю.Л. Горбенко 156.6 КБ
Особливості статево-рольової ідентифікації у жінок з психогенною фригідністю О.І. Морозова-Ларіна 24.8 КБ
Особливості статеворольової соціалізації підлітків В.Г. Романова 32.5 КБ
Особливості та психокоррекція образу я у підлітків з девіантною поведінкою Т.С. Журжу 92.4 КБ
Особливості трансформації особистісних рис жінок в умовах позбавлення волі А.О. Пашко 132.0 КБ
Особливості трансформування мотивів у процесі професійної переорієнтації вчителів Л.М. Кален 57.1 КБ
Особливості усвідомлення молодшими школярами власного життєвого шляху В.Р. Олексюк 41.7 КБ
Особливості усного зв'язного мовлення у комунікативно депривованих дітей-сиріт І.В. Артемчук 34.3 КБ
Особливості уявлень про своє майбутнє у старшокласників із соматичними порушеннями Л.І. Дідковська 33.2 КБ
Особливості формування "Я-образу" в осіб з вадами зору Є.А. Клопота 75.9 КБ
Особливості формування екологічної свідомості у студентів гуманітарного та технічного напрямів підго О.В. Грезе 54.3 КБ
Особливості формування наочно-образного мислення молодших школярів із затримкою психічного розвитку І.Ю. Ужченко 118.7 КБ
Особливості формування професійно-творчого мислення майбутнього фахівця іноземної мови Л.В. Засєкіна 31.5 КБ
Особливості формування професійної свідомості майбутніх психологів А.Г. Самойлова 33.3 КБ
Особливості формування самосвідомості у дітей-погодків М.О. Антонець 32.4 КБ
Особливості формування символічного образу в художньо-графічній діяльності підлітків Н.І. Череповська 35.1 КБ
Особливості формування уявлень про майбутню сім'ю у старшокласників Т.А. Демидова 47.4 КБ
Особливості формування Я-концепції в професійному становленні особистості В.О. Швидкий 161.0 КБ
Особливості формування Я-концепції у слабозорих дошкільників О.П. Таран 57.9 КБ
Особливості формування Я-образу у школярів з церебральним паралічем О.В. Романенко 33.0 КБ
Особливості функціонування емоційної сфери працівників ППСМ в умовах професійної діяльності Г.О. Литвинова 71.5 КБ
Особливості функціонування механізмів психологічного захисту особливості в умовах родинної деприваці О.Г. Максименко 48.3 КБ
Особливості функціонування пізнавальної та емоційної сфери осіб, які мешкають в зоні посиленого раді Н.М. Матейко 34.4 КБ
Патологічна мастурбація у чоловіків у генезі сексуальної дисфункції і подружньої дезадаптації та їх О.В. Висоцька 24.6 КБ
Переживання у структуруванні системних характеристик підсвідомого (на матеріалі АСПН) Л.Л. Бондаревська 33.3 КБ
Перфекціоністські настанови як чинник професійної готовності майбутніх практичних психологів І.А. Гуляс 51.3 КБ
Підготовка майбутніх педагогів до роботи з дезадаптованими дітьми молодшого шкільного віку О.Ю. Пономарьова 36.3 КБ
Підготовка майбутніх учителів до міжособистісної професійної взаємодії Ольга Олексіївна Грейліх 19.6 КБ
Пізнання внутрішньої суперечливості психіки суб'єкта методом психомалюнку С.М. Аврамченко 35.6 КБ
Подружня дезадаптація при органічному розладі особистості у жінок В.Г. Марченко 41.7 КБ
Подружня дезадаптація при порушенні функції сім'ї та її психологічна корекція І.А. Семьонкіна 27.2 КБ
Подружня дезадаптація при соціогенній і психогенній еректильній дисфункції у чоловіків та її психоте М.М. Годовась 24.8 КБ
Подружня дезадаптація та її психокоррекция при ананкастному розладі особистості у чоловіків С.Б. Лях 48.7 КБ
Подружня дезадаптація та позашлюбні сексуальні зв'язки. Причини, механізми формування, прояви, психо О.А. Каденко 45.6 КБ
Подружня дезадаптація та психотерапія при демонстративному розладі особистості у жінок Г.З. Поттер 25.2 КБ
Подружня дезаптація при доброякісній гіперплазії передміхурової залози І.Є. Афанасьєв 60.1 КБ
Порушення адаптації подружньої пари при міомі матки у дружини та його психотерапевтична корекція Л.О. Васякіна 27.4 КБ
Порушення внутрішньосімейних відносин з розвитком співзалежності при наркопатології в сім'ї і способ В.О. Крамченкова 40.0 КБ
Порушення здоров'я сім'ї при алкоголізмі у жінок та його психотерапія М.П. Жданова 28.6 КБ
Порушення подружніх стосунків при віддалених наслідках воєнної закритої черепно-мозкової травми у чо Т.П. Даниленко 29.3 КБ
Порушення предметного та афективного компонентів емоцій у хворих параноїдною формою шизофренії М.Ю. Лотоцька 43.3 КБ
Порушення сексуального здоров'я і подружньої адаптації та їх психокорекція при посткастраційному син В.В. Котлік 51.8 КБ