Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Ефекти, обумовлені лініями виродження електронних зон в металах, і критичні стани вихрової решітки в - Г.П. Микитик
Установлено нові ефекти, за допомогою яких можна виявляти лінії виродження електронних зон у металах з центром інверсії. Показано, що лінія виродження зон, яка є джерелом ненульової фази Беррі, призводить до зсуву за енерегією квазікласичного спектра електрона у магнітному полі. Цей зсув, а отже і лінію виродження зон, можна виявити за вимірами фази осциляційних явищ у магнітному полі (ефекти де Гааза - ван Альфена, Шубникова - де Гааза). Установлено, що магнітна сприйнятливість електронів зазнає гігантської аномалії у разі проходження рівня Фермі через точки електронного топологічного переходу, який взаємопов'язаний з лініями виродження зон. Розвинуто теорію критичних станів вихрової решітки у надпровідниках другого роду без припущення про перпендикулярність магнітних полів і струмів зразку. Це дозволило розв'язати задачі для тонких плоских надпровідників у зовнішньому магнітному полі, перпендикулярному їх площині, а саме: побудовано теорію ефекту струшування для прямокутних надпровідних пластин, вивчено критичні стани у зразках з анізотропним пінінгом вихрових ліній, а також за наявності фазового переходу порядок - безладдя у вихровій решітці. Досліджено критичні стани у довгій надпровідній пластині у похилому магнітному полі.

Структурно-функціональні особливості статевого диморфізму покритонасінних роздільностатевих видів фл - Н.І. Попіль
Установлено нові ефекти, за допомогою яких можна виявляти лінії виродження електронних зон у металах з центром інверсії. Показано, що лінія виродження зон, яка є джерелом ненульової фази Беррі, призводить до зсуву за енерегією квазікласичного спектра електрона у магнітному полі. Цей зсув, а отже і лінію виродження зон, можна виявити за вимірами фази осциляційних явищ у магнітному полі (ефекти де Гааза - ван Альфена, Шубникова - де Гааза). Установлено, що магнітна сприйнятливість електронів зазнає гігантської аномалії у разі проходження рівня Фермі через точки електронного топологічного переходу, який взаємопов'язаний з лініями виродження зон. Розвинуто теорію критичних станів вихрової решітки у надпровідниках другого роду без припущення про перпендикулярність магнітних полів і струмів зразку. Це дозволило розв'язати задачі для тонких плоских надпровідників у зовнішньому магнітному полі, перпендикулярному їх площині, а саме: побудовано теорію ефекту струшування для прямокутних надпровідних пластин, вивчено критичні стани у зразках з анізотропним пінінгом вихрових ліній, а також за наявності фазового переходу порядок - безладдя у вихровій решітці. Досліджено критичні стани у довгій надпровідній пластині у похилому магнітному полі.
Дисертації, автореферати » Психологічні науки

Психологічні науки - Страница 2, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Зміни у мотиваційній сфері особистості слідчих на ранніх стадіях професіоналізації Н.І. Ковальчишина 54.8 КБ
Ідеї аналітичної психології К.Г.Юнга в дослідженні проблем особистісного розвитку В.І. Колесникова 35.7 КБ
Ідентифікація та її вияв у особистісній проблемі суб'єкта С.Ш. Раджабова 52.0 КБ
Імідж працівника міліції як чинник розвитку правосвідомості громадян І.В. Воробйова 46.4 КБ
Імпліцитні типології політичних лідерів у свідомості електорату України О.В. Петрунько 34.9 КБ
Індивідуалізація профорієнтаційної роботи зі старшокласниками Т.М. Пазюченко 29.8 КБ
Індивідуальні відмінності емоційності у співвідношенні з особливостями інтелекту Ю.Г. Черножук 34.0 КБ
Індивідуальні особливості емоційного самоконтролю старшокласників Т.А. Пашко 305.2 КБ
Індивідуальні та гендерні відмінності альтруїзму-егоїзму особистості І.М. Багмет 32.8 КБ
Індивідуально-особистісні детермінанти емоційних переживань у психотравмуючій ситуації О.А. Будницька 26.3 КБ
Індивідуально-особистісні особливості менеджерів середньої ланки в кризових ситуаціях: психодинамічн Н.В. Родіна 38.5 КБ
Індивідуально-психологічні відмінності переживання почуття провини Л.В. Софіна 49.4 КБ
Індивідуально-психологічні особливості агресивності особистості І.С. Мазоха 78.1 КБ
Індивідуально-психологічні особливості когнітивно-стильових характеристик навчальної діяльності студ О.Б. Напрасна 32.2 КБ
Індивідуально-психологічні особливості пам'яті як фактор успішності професійної діяльності І.В. Бандурка 26.9 КБ
Індивідуально-психологічні та нейропсихологічні особливості молоді з адиктивною поведінкою Б.М. Ткач 100.2 КБ
Індивідуально-типові особливості комунікативної креативності Р.В. Бєлоусова 35.4 КБ
Індивідуально-типологічні особливості моторних компонентів у мнемічній переробці інформації Д.С. Волков 155.2 КБ
Індивідуально-типологічні особливості схильності до ризику С.В. Бикова 642.7 КБ
Індивідуально-типологічні чинники адаптивності особистості О.В. Кузнєцова 96.9 КБ
Інженерно-психологічне забезпечення професійного відбору до державної пожежної охорони України В.В. Вареник 27.7 КБ
Інструментальне спілкування як чинник успішності сумісної ігрової діяльності (на прикладі кваліфіков О.І. Кудерміна 30.3 КБ
Інтеграція комунікативних та творчих компонентів у структурі самосвідомості особистості О.М. Гавалешко 29.5 КБ
Інтернет-середовище як фактор психологічного розвитку комунікативного потенціалу особистості В.М. Фатурова 43.5 КБ
Інтраперсональні конфлікти у діяльності соціальних працівників А.В. Кунцевська 41.8 КБ
Категорія норми у дослідженні та регулюванні функціональних станів людини Л.М. Балабанова 55.1 КБ
Клініко-психологічні особливості депресивних розладів у жінок на тлі інволюції та їх психокорекція Т.Г. Редько 46.3 КБ
Клініко-психологічні особливості пацієнтів з ішемічною хворобою серця О.Л. Кулик 47.0 КБ
Клініко-психопатологічні та патопсихологічні особливості пацієнтів з дефектами і деформаціями обличч Лариса Олександрівна Герасименко 35.1 КБ
Клініко-психопатологічні та патопсихологічні особливості підлітків-правопорушників і їх психотерапев Р.І. Ісаков 45.7 КБ
Когнітивний ресурс підвищення стрес-стійкості кваліфікованих спортсменів (на прикладі студентів ВНЗ А.Б. Колосов 46.2 КБ
Когнітивний стиль особистості як чинник процесу розуміння тексту Л.І. Романовська 38.0 КБ
Когнітивний стиль як чинник розвитку інтелектуального потенціалу майбутнього практичного психолога Олександр Петрович Пісоцький 56.0 КБ
Когнітивний стиль як чинник розвитку пам'яті молодшого школяра О.В. Скориніна 29.1 КБ
Когнітивні стилі як чинник професійного становлення майбутніх психологів Л.Л. Жердецька 36.9 КБ
Когнітивні чинники сприйняття студентством політичної реклами Т.Р. Ворначева 31.4 КБ
Когнітивні чинники суїцидальної поведінки підлітків О.Г. Лосієвська 36.5 КБ
Колективне несвідоме як глибинна детермінанта етнічного менталітету Ю.Я. Мединська 33.1 КБ
Конфлікти у діяльності працівників органів внутрішніх справ і шляхи їх подолання (соціально-психолог І.В. Ващенко 93.4 КБ
Корекція особистісних дисгармоній психодинамічно неконгруентних старшокласників Л.В. Помиткіна 347.9 КБ
Корекція психічного розвитку в процесі навчання молодших школярів з аномаліями зору Е.В. Тиха 37.4 КБ
Корекція психофізичного розвитку глухих дітей старшого дошкільного віку Я.В. Крет 31.8 КБ
Корекція Я-концепції як умова подолання конфліктності у підлітків С.Б. Кузікова 24.1 КБ
Креативне мислення як чинник соціалізації дітей молодшого шкільного віку Ю.В. Курята 139.9 КБ
Креативність як чинник професійної успішності керівника дошкільного навчального закладу Ю.С. Манилюк 38.1 КБ
Креативність як чинник розвитку професійно-комунікативних здібностей майбутніх психологів Т.М. Розова 62.5 КБ
Криптографія як метод формування психологічного комфорту менеджерів Ю.А. Коцюк 46.9 КБ
Крос-культурні дослідження структури міжетнічних відносин О.Х. Аймаганбетова 46.8 КБ
Лінгвістична психотерапія Н.Ф. Каліна 25.4 КБ
Медико-психологічна реабілітація психовегетативних розладів у робітників атомно-енергетичного компле Н.О. Трегубова 38.8 КБ
Медико-психологічна характеристика невротичних розладів у музично-педагогічних працівників О.І. Осокіна 50.8 КБ
Медико-психологічна характеристика різних форм соматоформних розладів (психодіагностичні особливості О.С. Баженов 28.6 КБ
Медико-психологічна характеристика структури соматоформних розладів в амбулаторно-поліклінічній прак О.С. Чумаченко 58.1 КБ
Медико-психологічні аспекти аутоагресивної поведінки самотніх осіб О.О. Ільяшенко 39.0 КБ
Метафоричність казки як засіб активного соціально-психологічного навчання В.Л. Солодухов 116.4 КБ
Механізми психологічного впливу кінематографічного відеоряду на глядача М.І. Яновський 38.2 КБ
Механізми рефлексії у процесі розвитку суб'єктності людини І.О. Котик 43.3 КБ
Мистецький ідеал як чинник професійного становлення майбутніх учителів музики Ірина Ігорівна Бойчук 31.9 КБ
Міфологічний компонент ментальності особистості в культурно-історичній психології О.В. Яремчук 36.7 КБ
Моделювання конфліктних ситуацій як засіб оптимізації міжособистісних стосунків в педагогічному коле Л.М. Романкова 39.7 КБ
Моделювання мотивації пізнавальної діяльності підлітка в умовах навчання іноземної мови Марина Вікторівна Яковлєва 35.0 КБ
Модульно-розвивальна система як об'єкт соціально-психологічного аналізу О.Є. Гуменюк 19.3 КБ
Мономіф як психологічна передумова формування української ментальності Г.Ю. Парходько 96.8 КБ
Моральна саморегуляція як умова попередження девіантної поведінки підлітків Н.М. Апетик 46.8 КБ
Моральний вибір як умова становлення самосвідомості особистості підлітка Л.М. Сокол 43.7 КБ
Мотиваційно-смислове структурування майбутнього як механізм наративної ідентичності студентської мол К.О. Черемних 50.7 КБ
Мотивація вдосконалення управлінської діяльності директора школи Т.В. Панчук 26.8 КБ
Мотивація до професійної діяльності військовослужбовців-жінок у Державній прикордонній службі Україн О.С. Кальчук 42.3 КБ
Мотивація творчої активності технічно обдарованих підлітків О.О. Музика 24.3 КБ
Напрями та засоби забезпечення професійної захищенності практичних психологів ОВС України О.М. Шевченко 25.9 КБ
Наслідування як психологічний механізм розвитку творчих здібностей у дошкільному віці Н.Ф. Портницька 175.7 КБ
Національна ідентифікація у становленні Я-образу особистості О.В. Шевченко 45.3 КБ
Невротичні розлади у працівників вугільної галузі (клініка, діагностика, принципи відновної терапії Г.О. Григорович 33.9 КБ
Невротичні, особистісні і сексуальні розлади в овдовілих чоловіків без партнерки та їх психотерапевт М.В. Бовт 26.2 КБ
Невротичні, особистісні й сексуальні розлади у розлучених самотніх чоловіків та їх психотерапевтична С.М. Гібнер 52.6 КБ
Негативні психічні стани та реакції працівників аварійно-рятувальних підрозділів МНС України в умова С.М. Миронець 43.6 КБ
Нозогенії при артеріальній гіпертензії І.В. Дроздова 61.3 КБ
Обмежена осудність осіб із психопатичними розладами: юридико-психологічна характеристика М.Й. Цепінь 30.0 КБ
Образ "Я" як регулятор подружніх взаємин Н.О. Давидюк 105.4 КБ
Образ фізичного Я: становлення та деформації у пацієнтів з косметичними вадами Р.В. Моляко 38.6 КБ
Образна символіка як чинник розвитку творчого потенціалу молодшого школяра М.О. Шопіна 28.0 КБ
Образні компоненти в структурі становлення писемного мовлення дітей Т.А. Російчук 30.5 КБ
Оптимізація адаптаційних можливостей людини у психофізіологічному забезпеченні діяльності О.М. Кокун 47.0 КБ
Оптимізація психічних станів студентів у навчальній діяльності засобами музичного впливу І.В. Волженцева 45.1 КБ
Організаційні умови застосування технології психологічного впливу в системі владних відносин М.М. Поліщук 27.9 КБ
Організаційно-методичні та психологічні засади вдосконалення діяльності працівників експертно-кримін Ю.П. Тимошенко 29.2 КБ
Організаційно-правові та індивідуально-психологічні умови ефективності професійної діяльності праців Оніщенко 43.3 КБ
Організаційно-психологічні детермінанти лідерства в органах внутрішніх справ України А.В. Кобера 31.1 КБ
Організаційно-психологічні особливості професійної діяльності офіцерів-психологів органів охорони де Є.В. Стасюк 89.5 КБ
Організаційно-психологічні умови прогнозування професійної придатності військовослужбовців-контрактн А.І. Черняк 30.0 КБ
Організаційно-управлінські аспекти соціально-психологічної адаптації молодих офіцерів І.В. Каськов 34.4 КБ
Основи діалогічного підходу у психологічній науці й практиці Г.В. Дьяконов 115.6 КБ
Основи психогігієнічного забезпечення гуманістично орієнтованої професійної підготовки студентів Володимир Іванович Носков 60.4 КБ
Основні конструкти симптомокомплексу психологічної жертви (на прикладі казусних та деліктних особист Г.Л. Труханов 55.0 КБ
Особистісна психокорекція майбутнього практичного психолога засобами активного соціально-психологічн Б.Б. Іваненко 33.6 КБ
Особистісна рефлексія як чинник соціального становлення підлітків Т.В. Комар 39.3 КБ
Особистісна саморегуляція дорослих у сім'ях з розумово відсталими дітьми-інвалідами М.І. Радченко 39.0 КБ
Особистісне змінювання в процесі професійної підготовки студентів-психологів О.О. Міненко 35.7 КБ
Особистісне самовизначення старшокласника в системі розвивального навчання Ю.А. Лець 32.6 КБ
Особистісний підхід у допрофесійній підготовці учнів гімназій з вивченням східних мов М.В. Бастун 66.1 КБ
Особистісний підхід у профільному навчанні старшокласників В.В. Рибалка 42.9 КБ
Особистісний симптомокомплекс стресостійкості/стресовразливості у військовослужбовців служби правопо В.І. Мозговий 37.2 КБ
Особистісні детермінанти гуманізації взаємин у педагогічному процесі Н.В. Носова 42.0 КБ
Особистісні детермінанти інтерпретації молодшими школярами музичного тексту Я.Г. Пономаренко 29.1 КБ
Особистісні детермінанти розв'язання конфліктних ситуацій у пізньому юнацькому віці Н.О. Макарчук 53.2 КБ
Особистісні детермінанти успішної професійної підготовки майбутніх підприємців Н.М. Кульбіда 37.6 КБ
Особистісні детермінанти формування стилю педагогічного спілкування у майбутніх учителів Ю.В. Уварова 37.0 КБ
Особистісні зміни в умовах позбавлення волі О.Д. Питлюк-Смеречинська 39.4 КБ
Особистісні кореляти успішності інтерпретації хореографічного тексту О.О. Семак 34.1 КБ
Особистісні особливості жінок-жертв подружнього насильства (Синдром побитої жінки) О.Д. Шинкаренко 31.4 КБ
Особистісні особливості хворих, які перенесли інфаркт міокарда із зупинкою кровообігу Е.В. Крайніков 21.5 КБ
Особистісні страхи призовників та їх психодіагностика В.В. Косік 32.7 КБ
Особистісні фактори ефективності управлінської діяльності військового керівника В.С. Афанасенко 21.9 КБ
Особистісні характеристики юнацтва з різними формами обдарованості О.В. Бобир 38.9 КБ
Особистісні чинники оптимізації процесу підготовки курсантів до військово-професійної діяльності Т.І. Олійник 26.3 КБ