Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Психологічні науки - Страница 10, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Вдосконалення технології доменної плавки на підставі контролю газодинамічних властивостей шихтових м - О.М. Тищенко
Розвинуто наукові засади контролю газодинамічних властивостей шихтових матеріалів, які оцінюються за допомогою пропускання через шар шихти звукових коливань і визначення коефіцієнта звукопроникності. Установлено найбільш прийнятну частоту звукових коливань для визначення газодинамічних властивостей сипких матеріалів в інтервалах частот 200 - 1 200 Гц. Доведено, що об'єктивно характеризує газопроникність шихтових матеріалів змінювання амплітуди звукових коливань з частотою 200 Гц. Визначено коефіцієнти звукопроникності різних компонентів доменної шихти, а саме: коксу, агломерату, котунів, антрациту й шихтових сумішей різного фракційного складу. Найбільший коефіцієнт звукопроникності k = 2,58 характеризує кокс. Найменший коефіцієнт k = 0,49 має агломерат з вмістом дрібняку 40 %. Установлено функціональний зв'язок між критерієм гідродинамічної подібності Ейлера і безрозмірним коефіцієнтом звукопроникності для умов доменної печі. Здійснено цілеспрямований вибір режимів завантаження доменної печі залежно від коефіцієнта звукопроникності шихтових матеріалів.

Збереженіть плодів томата різних генотипів залежно від температурних умов та стиглості - О.М. Михальська
Розвинуто наукові засади контролю газодинамічних властивостей шихтових матеріалів, які оцінюються за допомогою пропускання через шар шихти звукових коливань і визначення коефіцієнта звукопроникності. Установлено найбільш прийнятну частоту звукових коливань для визначення газодинамічних властивостей сипких матеріалів в інтервалах частот 200 - 1 200 Гц. Доведено, що об'єктивно характеризує газопроникність шихтових матеріалів змінювання амплітуди звукових коливань з частотою 200 Гц. Визначено коефіцієнти звукопроникності різних компонентів доменної шихти, а саме: коксу, агломерату, котунів, антрациту й шихтових сумішей різного фракційного складу. Найбільший коефіцієнт звукопроникності k = 2,58 характеризує кокс. Найменший коефіцієнт k = 0,49 має агломерат з вмістом дрібняку 40 %. Установлено функціональний зв'язок між критерієм гідродинамічної подібності Ейлера і безрозмірним коефіцієнтом звукопроникності для умов доменної печі. Здійснено цілеспрямований вибір режимів завантаження доменної печі залежно від коефіцієнта звукопроникності шихтових матеріалів.
Дисертації, автореферати » Психологічні науки

Психологічні науки - Страница 10, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Стилі організації подружнього життя представників творчих професій Л.Л. Пучкова 33.2 КБ
Стиль педагогічного спілкування вчителя початкових класів школи-інтернату як чинник мотивації учіння М.М. Кулеша 43.9 КБ
Стратегії подолання життєвих криз в юнацькому віці Є.О. Варбан 55.0 КБ
Стратегії подолання старшокласниками проявів агресії однолітків у міжособистісній взаємодії Елеонора Всеволодівна Кіричевська 52.6 КБ
Стратегії розуміння учнями творчих задач у звичайних та ускладнених умовах Ю.А. Гулько 34.3 КБ
Стратегії та механізми психологічної адаптації особистості до умов перехідного періоду в суспільстві О.Л. Луценко 30.4 КБ
Структура та функції цільового компонента спрямованості особистості Я.В. Васильєв 60.8 КБ
Структура, детермінанти та функції емоційно-оціночного ставлення до життя Д.К. Корольов 26.2 КБ
Структурно-динамічна організація індивідуального досвіду О.М. Лактіонов 56.6 КБ
Структурно-динамічні ознаки "я-тексту" особистості Ю.О. Масієнко 31.8 КБ
Структурно-динамічні особливості розвитку Я-концепції молодшого школяра О.О. Жигайло 38.7 КБ
Структурно-функціональна організація інтелекту особистості Л.В. Засєкіна 52.8 КБ
Суб'єктивна інтерпретація ситуацій як чинник міжособистісних конфліктів І.В. Кошова 53.6 КБ
Суб'єктивна семантика колористичної стратегії в образотворчій діяльності Т.А. Вовнянко 32.9 КБ
Суб'єктивні чинники тілесного розвитку осіб із різним соціальним статусом Г.О. Найдьонова 56.3 КБ
Судово-психологічна експертиза неповнолітніх обвинувачуваних за агресивні злочини О.В. Ярош 97.7 КБ
Сучасні тенденції психологічного супроводу діяльності реабілітаційних закладів освіти в країнах Захі В.В. Соколов 1.46 МБ
Тактико-психологічне забезпечення очної ставки С.М. Лозова 25.3 КБ
Теоретико-методичні засади педагогічної психогігієни С.І. Болтівець 60.0 КБ
Теоретико-методологічні засади дослідження психічних станів людини В.М. Юрченко 78.9 КБ
Теоретико-психологічні засади управління персоналом органів внутрішніх справ В.І. Барко 70.5 КБ
Теоретичне, клініко-діагностичне, медико-психологічне, психотехнічне та психопатологічне обгрунтуван В.В. Чугунов 77.0 КБ
Теоретичні та методичні засади складання психологічного портрета особи, яка становить оперативно-слу О.І. Діденко 26.2 КБ
Теоретичні та прикладні засади професійно-психологічного тренінгу працівників органів внутрішніх спр Л.І. Мороз 84.0 КБ
Типологія психологічних механізмів самоконституювання суб'єкта А.В. Маричева 33.6 КБ
Трансформація задуму в процесі образотворчої діяльності молодших школярів Н.В. Медведева 42.4 КБ
Трансформація уявлень про "Я"-концепцію у крос-культурних психологічних дослідженнях О.М. Кочубейник 29.0 КБ
Університетська психологія в Україні в першій половині XIX століття С.В. Пухно 29.0 КБ
Управління ціннісно-нормативними конфліктами у військових колективах (психологічний аспект) В.Л. Семенюк 33.9 КБ
Усвідомлення особистісного досвіду майбутніми педагогами як чинник формування їх професійної ідентич К.С. Тороп 44.5 КБ
Установки статевої взаємодії у кримінальному та нормативному середовищі неповнолітніх Н.Є. Афанасьєва 31.3 КБ
Участь у скаутському русі як психологічна умова розвитку національної самосвідомості підлітків Н.О. Євдокимова 28.3 КБ
Фактор часу в "психологічному профілі" керівника А.В. Молдаванова 85.3 КБ
Фактори ефективності оперативної пам'яті у діяльності персоналу енергосистем Т.С. Сапєльнікова 28.9 КБ
Феномен опорів як проблема в глибинно-психологічній груповій корекції О.О. Святка 42.9 КБ
Феномен психологічного дистанціювання як прояв просторово-часової організації внутрішнього світу люд О.В. Шевякова 68.1 КБ
Формування "образу Я" працівників ОВС у процесі професійного становлення Я.В. Мацегора 39.6 КБ
Формування адекватної поведінки працівниками ОВС у ризиконебезпечних ситуаціях виконання оперативно- М.О. Чуносов 40.0 КБ
Формування в майбутніх психологів інтелектуальної готовності до розв'язування консультативних задач М.В. Бадалова 237.7 КБ
Формування в учнів молодшого шкільного віку уявлення про здоров'я як особистісну цінність Ольга Владиславівна Гнатюк 50.4 КБ
Формування в учнів старших класів прийомів діалогічного читання художнього тексту 38.1 КБ
Формування гендерної ідентичності студенток педагогічного коледжу Т.В. Кубриченко 33.5 КБ
Формування готовності майбутніх практичних психологів до консультативної роботи із старшокласниками Я.В. Чаплак 46.4 КБ
Формування гуманістичної спрямованості особистості майбутнього практичного психолога Т.М. Данилова 30.4 КБ
Формування емоційної стійкості у ранньому юнацькому віці О.М. Рева 159.0 КБ
Формування життєвих перспектив у ранній юності Г.В. Рудь 75.7 КБ
Формування здатності до професійного самозростання студентів в умовах інноваційного навчання В.В. Завірюха 38.6 КБ
Формування здатності до фасилітаційних впливів у майбутніх практичних психологів О.О. Кондрашихіна 49.0 КБ
Формування індивідуального досвіду роз'вязування мислительних задач у студентів вищого педагогічного І.М. Лялюк 52.4 КБ
Формування когнітивних структур особистості як проблема педагогічної психології І.М. Заярна 2.4 КБ
Формування комунікативних якостей особистості майбутнього фахівця податкової міліції у вищому навчал С.М. Богдан 43.0 КБ
Формування комунікативного потенціалу майбутнього вчителя іноземної мови засобами культурологічно ор І.А. Мамчур 36.4 КБ
Формування комунікативної компетентності майбутнього менеджера у процесі професійної підготовки В.П. Черевко 40.2 КБ
Формування культури мовленнєвого спілкування у професійній діяльності майбутніх психологів Т.І. Ханецька 70.5 КБ
Формування лідерської спрямованості особистості майбутнього офіцера Збройних Сил України А.Ю. Видай 29.0 КБ
Формування механізмів саморегуляції студентів в іншомовному просторі С.П. Тетерук 35.1 КБ
Формування мисленнєвої стратегії аналогізування в учнів 6 - 8 класів у процесі навчання фізичної гео О.І. Бедлінський 67.6 КБ
Формування мовленнєвої компетентності майбутніх психологів у процесі професійної підготовки Ю.А. Паскевська 32.2 КБ
Формування морально-етичної відповідальності особистості майбутнього практичного психолога І.Г. Тимощук 31.7 КБ
Формування мотивації досягнення успіху у спортивно обдарованої молоді Борис Борисович Шаповалов 38.3 КБ
Формування мотиваційно-вольової готовності дітей шестирічного віку із загальним недорозвиненням мовл І.В. Мартиненко 63.1 КБ
Формування мотивів природоохоронної діяльності у молодших школярів Н.В. Жук 34.3 КБ
Формування навичок ділового спілкування в учнів професійно-технічних закладів освіти Г.О. Славтіч 19.8 КБ
Формування організаторських здібностей у майбутніх керівників прикордонних підрозділів (психологічни Л.М. Мотозюк 36.8 КБ
Формування особистісної готовності старшокласників до вибору професії психолога Н.О. Мосол 43.8 КБ
Формування особистісної готовності учнів загальноосвітньої школи до підприємницької діяльності Н.А. Побірченко 35.6 КБ
Формування пізнавальної активності як засіб розвитку індивідуальності дошкільників І.С. Литвиненко 38.9 КБ
Формування позитивного соціально-психологічного клімату у військових колективах підрозділів охорони В.М. Денісов 72.1 КБ
Формування позитивної емоційної орієнтації Я-образу засобами психокорекції Л.В. Вереіна 145.7 КБ
Формування позитивної Я-концепції особистості майбутніх практичних психологів у процесі професійної І.П. Андрійчук 36.1 КБ
Формування професійних ціннісних орієнтацій майбутніх учителів у процесі вивчення психологічних дисц О.Б. Мартинюк 48.8 КБ
Формування професійно важливих якостей газодимозахисників-рятувальників МНС України В.П. Бут 33.3 КБ
Формування професійно-значущих пізнавальних якостей майбутніх слідчих у вищих навчальних закладах МВ О.Ф. Конуп 33.2 КБ
Формування професійної готовності офіцерів-прикордонників до творчого вирішення завдань управлінсько С.М. Будник 32.6 КБ
Формування професійної свідомості практичних психологів у системі вищої освіти Н.Ф. Шевченко 63.2 КБ
Формування психологічної готовністі працівників органів внутрішніх справ до застосування табельної в Михайло Олексійович Чміль 33.4 КБ
Формування психологічної готовності вихованців інтернатних закладів до створення сім'ї О.Б. Кізь 46.3 КБ
Формування психологічної готовності військовослужбовців внутрішніх військ МВС України до діяльності В.А. Молотай 33.5 КБ
Формування психологічної готовності вчителя до регуляції взаємин між старшокласниками Н.О. Прядко 35.9 КБ
Формування психологічної готовності до охорони громадського порядку курсантів вищих навчальних закла О.В. Каверін 41.6 КБ
Формування психологічної готовності жінки до материнства Н.В. Даниленко 92.3 КБ
Формування психологічної готовності заступника директора школи до взаємодії з учителями в умовах кон Тетяна Михайлівна Дзюба 39.5 КБ
Формування психологічної готовності керівників закладів середньої освіти до прийняття управлінських О.О. Тополенко 39.5 КБ
Формування психологічної готовності керівників освітніх організацій до управління атестацією педагог А.В. Вознюк 29.6 КБ
Формування психологічної готовності майбутніх аудиторів до професійної діяльності Е.Я. Лукаш 40.1 КБ
Формування психологічної готовності майбутніх вчителів початкових класів до профілактики і корекції А.В. Кірейчев 35.5 КБ
Формування психологічної готовності майбутніх інженерів-прикордонників до професійної діяльності Л.О. Матохнюк 96.4 КБ
Формування психологічної готовності майбутніх учителів до інтерактивної взаємодії з учнями В.А. Терещенко 91.8 КБ
Формування психологічної готовності майбутніх фахівців з вищою освітою до використання комп'ютерної А.А. Гулеватий 39.2 КБ
Формування психологічної готовності майбутніх юристів до професійної діяльності Ю.Ю. Бойко 132.4 КБ
Формування психологічної готовності майбутнього вчителя до профорієнтаційної роботи у школі І.М. Чорна 39.1 КБ
Формування психологічної готовності музичного керівника до роботи з музично обдарованими дітьми стар О.М. Мазаненко 37.0 КБ
Формування психологічної готовності педагогів до роботи з ліворукими дітьми і дітьми-лівшами у почат І.Ю. Василенко 42.7 КБ
Формування психологічної готовності персоналу освітніх організацій до роботи в конкурентоздатній упр О.А. Філь 37.1 КБ
Формування психологічної готовності студентів до ділового спілкування іноземними мовами С.М. Бучацька 106.5 КБ
Формування психологічної готовності студентів педагогічних університетів до професійно-управлінськог О.П. Щотка 39.0 КБ
Формування психологічної готовності учнів спеціалізованих загальноосвітніх закладів міліції до навча І.О. Машук 62.8 КБ
Формування психологічної готовності членів громадських формувань до охорони державного кордону І.Е. Ковальська 49.7 КБ
Формування психологічної компетентності викладачів іноземних мов вищих військових навчальних закладі О.А. Войтюк 66.2 КБ
Формування психологічної культури керівників загальноосвітніх шкіл у системі післядипломної освіти Г.М. Кот 41.4 КБ
Формування психосексуальної культури студентської молоді 17 - 19 років Л.М. Гридковець 49.4 КБ
Формування рефлексивних механізмів цілеутворення у процесі розв'язання професійно-психологічних завд І.Я. Мельничук 28.5 КБ
Формування сенсорних образів на основі нюхових відчуттів О.В. Костюченко 129.6 КБ
Формування смислоутворюючих мотивів навчальної діяльності майбутніх психологів в процесі професійної З.О. Ржевська-Штефан 35.6 КБ
Формування у майбутніх менеджерів здатності до прийняття управлінських рішень Наталя Миколаївна Надюк 36.9 КБ
Формування у майбутніх організаторів-тренерів психологічної готовності до прийняття рішень у екстрем О.В. Хуртенко 82.2 КБ
Формування у молодших школярів мотивів учіння (на матеріалі природознавства) О.М. Паламар 35.4 КБ
Формування у працівників податкової міліції здатності до саморегуляції в емоціогенних умовах О.В. Плотко 42.4 КБ
Формування у старшокласників здатності до самореалізації В.В. Зарицька 35.8 КБ
Формування у студентів психологічної готовності до використання комп'ютерних технологій у професійні В.М. Мазур 126.4 КБ
Формування фрустраційної толерантності у менеджерів освіти в умовах спільної діяльності Ю.В. Попик 77.8 КБ
Функції особистісних прагнень в переживанні молодою людиною суб'єктивного благополуччя Е.І. Кологривова 47.0 КБ
Ціннісна детермінація морального становлення особистості в юнацькому віці Н.В. Павлик 93.8 КБ
Ціннісна система та мотиваційна спрямованість осіб з ендогенною депресією Я.І. Поторій 30.3 КБ
Ціннісні орієнтації у системі особистісних якостей студентів вищого педагогічного навчального заклад Н.О. Антонова 367.3 КБ