Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Психологічні науки - Страница 1, Cортировка по популярности - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Одновимірне розупорядкування шаруватих структур металоксидних сполук на основі вісмуту - О.В. Федорова
Встановлено закономірності зміни характеристик дифракційної картини, спричинених одновимірними розупорядкуваннями (ОР) структури, на базі яких розроблено метод визначення типу ДП, величини їх концентрації та характеру взаємного розташування у цих кристалах.

Виявлення сигналів від космічних об'єктів в астрономічних телевізійних системах у сутінковий та денн - О.П. Литюга
Встановлено закономірності зміни характеристик дифракційної картини, спричинених одновимірними розупорядкуваннями (ОР) структури, на базі яких розроблено метод визначення типу ДП, величини їх концентрації та характеру взаємного розташування у цих кристалах.
Дисертації, автореферати » Психологічні науки

Психологічні науки - Страница 1, Cортировка по популярности

Cортировка по: популярности, названию

Книга Популярность Автор Розмір
Психофізіологічна "ціна" пізнавальної діяльності учнів 57 Г.Л. Заікіна 46.6 КБ
Психологія менеджменту в освіті (соціально-психологічний аспект) 41 Н.Л. Коломінський 57.4 КБ
Психологія стресостійкості особистості 22 В.М. Корольчук 156.3 КБ
Психолого-педагогічна корекція шкільної неуспішності молодших школярів 20 І.Ф. Муханова 39.0 КБ
Психологічні детермінанти конфліктної поведінки особистості 19 В.М. Радчук 7.6 КБ
Емоційний інтелект як чинник соціально-психологічної адаптації особистості до студентського середови 17 С.П. Дерев'янко 58.0 КБ
Психологічні механізми саморегуляції поведінки підлітків 16 Т.В. Кириченко 33.5 КБ
Психологічні умови формування професійної компетентності учнів професійно-технічних навчальних закла 14 І.М. Матійків 72.5 КБ
Використання спеціальних психологічних знань щодо неповнолітніх учасників досудового розслідування 13 О.Ю. Петечел 39.8 КБ
Корекція Я-концепції як умова подолання конфліктності у підлітків 13 С.Б. Кузікова 24.1 КБ
Психологія комунікативно-мовленнєвого розвитку дитини 13 Т.О. Піроженко 68.9 КБ
Соціально-психологічна адаптація підлітка до нових умов навчання 13 І.І. Бойко 39.7 КБ
Агресивні реакції та шляхи їх корекції в молодших школярів 12 О.Б. Бовть 35.0 КБ
Професійна самореалізація як чинник становлення особистості жінки 12 В.А. Гупаловська 71.7 КБ
Психологічні основи педагогічної взаємодії 12 Л.К. Велитченко 66.5 КБ
Психологічні особливості мотивації лідерства у підлітків 12 С.В. Походенко 21.9 КБ
Психологічні особливості ранньої шкільної дезадаптації і шляхи її подолання 12 Л.В. Дзюбко 34.6 КБ
Соціалізація статі як фактор розвитку Я-концепції 12 Т.В. Говорун 63.0 КБ
Психологічні особливості становлення життєвої перспективи в юнацькому віці 11 А.Є. Левенець 37.5 КБ
Соціально-психологічний імідж сучасного керівника 11 Т.В. Скрипаченко 29.6 КБ
Вплив акцентуацій характеру особистості на агресивність у підлітковому віці 10 О.З. Запухляк 31.3 КБ
Диспозиційна модель особистісної зрілості 10 О.С. Штепа 46.4 КБ
Діагностика та корекція агресивної поведінки молодших школярів з порушеннями психічного розвитку 10 В.І. Шебанова 32.4 КБ
Професійний стрес працівників органів внутрішніх справ України (концептуалізація, прогнозування, діа 10 О.В. Тімченко 53.2 КБ
Психологічні особливості емпатії підлітків 10 В.І. Кротенко 51.9 КБ
Психологічні особливості переживання суб'єктом юнацької кризи 10 Ю.І. Лановенко 62.1 КБ
Психологічні чинники вибору молодою людиною цивільного шлюбу 10 О.Я. Кляпець 34.1 КБ
Психолого-педагогічні причини лихослів'я та особливості його прояву у шкільному середовищі 10 Л.А. Широкорадюк 29.9 КБ
Розвиток і корекція мисленнєвих операцій у дітей різного віку та статі 10 Л.М. Цибух 28.7 КБ
Самооцінка та рівень домагань особистості як динамічна система 10 Г.І. Меднікова 30.7 КБ
Самопрезентація як засіб створення позитивного іміджу особистості 10 О.М. Капустюк 38.0 КБ
Соціально-психологічні детермінанти синдрому "професійного вигорання" у вчителів 10 Т.В. Зайчикова 32.2 КБ
Становлення і розвиток вітчизняної експериментальної психології (на матеріалі Південноукраїнського р 10 Л.Н. Акімова 31.6 КБ
Стратегії подолання життєвих криз в юнацькому віці 10 Є.О. Варбан 55.0 КБ
Гендерні чинники сприйняття друкованої сексуально забарвленої реклами 9 О.С. Козлова 31.3 КБ
Емоційна стійкість людини та її діагностика 9 І.Ф. Аршава 129.5 КБ
Психологічна підготовка особового складу спеціальних підрозділів ОВС до дій в екстремальних ситуація 9 М.Г. Логачов 21.4 КБ
Психологічні механізми подолання дезадаптаційних переживань студентів-першокурсників 9 Л.В. Литвинова 34.4 КБ
Психологічні чинники розвитку професійної ідентичності майбутніх практичних психологів 9 І.А. Дружиніна 42.3 КБ
Психологія розвитку інтелекту в ранній юності 9 М.Л. Смульсон 63.5 КБ
Психологія розуміння творчих задач 9 А.Б. Коваленко 53.9 КБ
Психолого-педагогічні основи ресоціалізації депривованих підлітків 9 Я.О. Гошовський 101.0 КБ
Синдром емоційного вигоряння вчителя 9 Н.М. Булатевич 39.1 КБ
Соціально-психологічні чинники виникнення та розвитку прийомного батьківства 9 Г.М. Бевз 37.1 КБ
Спостереження і спостережливість як умови формування екологічного мислення молодших школярів 9 М.М. Філоненко 34.1 КБ
Внутрішньоособистісні конфлікти студентнів у період навчання у вузі 8 Г.М. Дубчак 31.9 КБ
Емоційне ставлення до себе та ровесників як чинник особистісного розвитку дитини дошкільного віку 8 І.О. Лапченко 37.2 КБ
Емпатія як фактор ефективності педагогічного спілкування 8 Т.В. Василишина 20.8 КБ
Особливості переживання соціального страху з різними рівнями мотивації досягнень у юнацькому віці 8 В.А. Гузенко 39.8 КБ
Особливості формування уявлень про майбутню сім'ю у старшокласників 8 Т.А. Демидова 47.4 КБ
Професійна деформація співробітників органів внутрішніх справ і шляхи її корекції 8 Ю.В. Александров 30.8 КБ
Психологічні детермінанти сексуальної поведінки підлітків 8 О.В. Сечейко 29.1 КБ
Психологічні засоби профілактики "професійного вигорання" вчителя 8 Н.В. Назарук 56.3 КБ
Психологічні основи особистісного зростання підлітків 8 І.С. Булах 70.4 КБ
Психологічні основи особистісного становлення дошкільника 8 О.Л. Кононко 59.7 КБ
Психологічні основи становлення образу світу дітей шкільного віку 8 І.М. Бушай 132.4 КБ
Психологічні особливості формування навичок самообслуговування в учнів молодших класів допоміжної шк 8 О.В. Мамічева 28.9 КБ
Психологічні умови розвитку музичних здібностей у дітей старшого дошкільного віку 8 О.В. Руденко 50.6 КБ
Психологічні чинники емоційного вигорання слідчих Служби безпеки України 8 Л.М. Леженіна 61.4 КБ
Психологія візуального мислення 8 С.М. Симоненко 199.1 КБ
Психолого-педагогічні умови становлення самостійності у дітей раннього віку 8 З.В. Гуріна 45.3 КБ
Формування позитивної Я-концепції особистості майбутніх практичних психологів у процесі професійної 8 І.П. Андрійчук 36.1 КБ
Креативність як чинник професійної успішності керівника дошкільного навчального закладу 7 Ю.С. Манилюк 38.1 КБ
Психодіагностика професійної придатності майбутнього практичного психолога 7 Н.А. Сургунд 44.9 КБ
Психологічні засади профілактики делінквентності неповнолітніх 7 Р.І. Благута 31.4 КБ
Психологічні особливості військовослужбовців строкової служби з ознаками девіантної поведінки 7 О.М. Овчар 35.6 КБ
Психологічні особливості мотивації підприємницької діяльності 7 Н.Ю. Худякова 59.6 КБ
Психологічні особливості самосприйняття як фактор соціалізації підлітків 7 Джун Ван 667.8 КБ
Психологічні особливості сприймання музичних творів молодшими школярами 7 Л.Г. Макарова 38.3 КБ
Психологічні умови оптимізації спілкування батьків з дітьми дошкільного віку 7 О.В. Горецька 73.2 КБ
Психологічні умови формування відповідального ставлення до материнства у дівчат старшого шкільного в 7 О.В. Тіунова 57.7 КБ
Психологічні фактори емоційної дезадаптації молодших школярів 7 М.І. Тіхонова 83.3 КБ
Психологічні чинники розвитку життєтворчої активності особистості в дорослому віці 7 В.М. Ямницький 62.2 КБ
Розвиток моральної свідомості та самосвідомості в молодшому шкільному віці 7 Р.В. Павелків 136.8 КБ
Розвиток творчих здібностей дошкільників засобами терапевтичної метафори 7 І.М. Міхіна 37.2 КБ
Соціально-психологічні умови подолання комунікативних бар'єрів студентської молоді 7 Г.Л. Федосова 36.9 КБ
Соціально-психологічні фактори динаміки агресивної поведінки молоді 7 О.Ю. Дроздов 28.1 КБ
Формування емоційної стійкості у ранньому юнацькому віці 7 О.М. Рева 159.0 КБ
Ціннісні орієнтації у системі особистісних якостей студентів вищого педагогічного навчального заклад 7 Н.О. Антонова 367.3 КБ
Юридико-психологічні засади розслідування злочинів, вчинених із особливою жорстокістю 7 Максим Олександрович Гребенюк 40.9 КБ
Взаємодія слідчого з органом дізнання в системі МВС України (організаційно-правовий та психологічний 6 І.В. Озерський 30.4 КБ
Діагностика та формування творчого математичного мислення молодших школярів 6 Л.Й. Скалич 40.0 КБ
Індивідуально-типологічні чинники адаптивності особистості 6 О.В. Кузнєцова 96.9 КБ
Конфлікти у діяльності працівників органів внутрішніх справ і шляхи їх подолання (соціально-психолог 6 І.В. Ващенко 93.4 КБ
Особливості використання почуття гумору як ресурсу психологічного подолання 6 О.О. Зайва 41.6 КБ
Психолінгвістичні засоби розвитку пізнавальної сфери студентів в умовах оволодіння іноземною мовою 6 Т.М. Ширяєва 63.7 КБ
Психологічний аналіз інноваційного потенціалу особистості 6 Ю.О. Власенко 33.3 КБ
Психологічні детермінанти та психокорекція шкільних страхів у молодших школярів 6 О.М. Скляренко 35.9 КБ
Психологічні основи розвитку емпатії людини 6 Л.П. Журавльова 89.5 КБ
Психологічні особливості конфліктів у процесі спільної учбової діяльності студентів 6 І.А. Коваль 30.1 КБ
Психологічні особливості особистісної релігійності 6 О.О. Войнівська 33.9 КБ
Психологічні особливості самоактуалізації особистості майбутніх психологів і педагогів 6 Л.М. Кобильнік 36.0 КБ
Психологічні особливості становлення особистісної зрілості старшокласників 6 Л.В. Потапчук 47.4 КБ
Психологічні особливості становлення професійної ідентичності майбутніх медсестер 6 М.І. Попіль 37.1 КБ
Психологічні особливості та адаптаційні можливості ліворуких дітей в учбовій діяльності 6 Лариса Миколаївна Чеканська 52.1 КБ
Психологічні особливості формування комунікативних здібностей у майбутніх вчителів 6 Н.Р. Вітюк 83.3 КБ
Психологія відносин особистості й держави 6 Н.В. Хазратова 74.3 КБ
Психологія навчального спілкування 6 Т.Д. Щербан 60.4 КБ
Розвиток організаторських здібностей особистості в підлітковому віці 6 А.В. Поденко 63.1 КБ
Розвиток особистості майбутнього психолога-практика засобами корекційно-виховного впливу 6 Т.І. Білуха 33.6 КБ
Соціально-психологічна адаптованість творчої особистості 6 О.О. Вельдбрехт 84.9 КБ
Соціально-психологічні детермінанти віктимної поведінки неповнолітніх жертв сексуальних злочинів 6 Ю.В. Воронова 34.7 КБ
Соціально-психологічні умови формування комунікативної толерантності у викладача вищого навчального 6 А.Г. Скок 46.3 КБ
Соціально-психологічні чинники життєвого цілепокладання студентської молоді 6 М.М. Копотун 52.8 КБ
Внутрішній діалог як механізм творчого мислення 5 О.В. Диса 31.2 КБ
Ділове спілкування як чинник результативності діяльності педагогічного колективу 5 О.Є. Яновська 40.9 КБ
Етносоціальні уявлення в структурі "Я"-концепції університетської молоді 5 О.М. Васильченко 39.9 КБ
Моральна саморегуляція як умова попередження девіантної поведінки підлітків 5 Н.М. Апетик 46.8 КБ
Моральний вибір як умова становлення самосвідомості особистості підлітка 5 Л.М. Сокол 43.7 КБ
Особливості межових психічних станів молодших школярів у процесі навчальної діяльності 5 О.І. Макух 43.4 КБ
Особливості мотиваційної сфери старшокласників з різним рівнем навчальних досягнень 5 Н.Л. Руда 82.8 КБ
Професійна "Я-концепція" майбутніх фахівців правоохоронної діяльності 5 П.В. Макаренко 48.6 КБ
Психологічна готовність старших підлітків та юнацтва до подружніх взаємовідносин 5 А.О. Денисенко 36.5 КБ
Психологічний аналіз системи дитячо-батьківських стосунків у парадигмі глибинної психології 5 Д.І. Іванов 31.5 КБ
Психологічні детермінанти професійного стресу у представників професії типу "людина - людина" 5 О.А. Кириленко 31.1 КБ