Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Архітектура - Страница 1, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Математичне моделювання процесу тепловиділення в пружно-пластичних циліндричних тілах при циклічному - Н.М. Волосова
Проведено математичне моделювання процесу тепловиділення в пружно-пластичних циліндричних тілах за циклічного навантаження та запропоновано ефективний числовий метод розв'язання нестаціонарних зв'язаних двовимірних задач теорії термо-пружно-пластичності. Розроблено спрямовану на використання числових методів дослідження математичну модель кількісного опису нестаціонарних термомеханічних процесів у тілах циліндричної форми та циліндричних оболонках за дії циклічних навантажень з урахуванням пружно-пластичного характеру поведінки матеріалу. Розроблено з використанням методу покомпонентного розщеплення та теорії наближення функцій сплайнами (кубічних В-сплайнів і напружених сплайнів), що описують в запропонованій математичній моделі температуру та напружено-деформований стан у тілі, метод числового моделювання нестаціонарних термомеханічних процесів у циліндричних тілах за циклічних навантажень. Одержано розв'язки важливих класів зв'язаних задач про визначення та дослідження термомеханічної поведінки конкретних тіл циліндричної форми та циліндричних оболонок за умов нестаціонарного навантаження, виявлено нові дані й закономірності, зокрема, пов'язані з еволюцією параметрів термомеханічного стану тіл у процесі циклічного навантаження у зв'язку зі змінами температурного поля за пружно-пластичного деформування. Розроблено різницеві схеми підвищеної точності для апроксимації перших похідних і мішаних похідних другого порядку, які призводять до методик одержання результатів за істотно менших обсягів обчислень. Встановлено межі застосування запропонованих методик і розрахункових схем визначення температурного та механічного полів. Визначено раціональні режими термообробки конкретних елементів металургійних і машинобудівних конструкцій з метою забезпечення мінімізації часу обробки за обмежень на напруження, рівномірності нагрівання виробів або їх заданих областей. Результати наукового дослідження використано під час розробки технології виконання регламентних ремонтних робіт на діючому обладанні з метою зміцнення та подовження термінів його експлуатації.

Аналіз генетичного різноманіття та спадковості господарських ознак сортів різних типів озимого трити - О.О. Крайнов
Проведено математичне моделювання процесу тепловиділення в пружно-пластичних циліндричних тілах за циклічного навантаження та запропоновано ефективний числовий метод розв'язання нестаціонарних зв'язаних двовимірних задач теорії термо-пружно-пластичності. Розроблено спрямовану на використання числових методів дослідження математичну модель кількісного опису нестаціонарних термомеханічних процесів у тілах циліндричної форми та циліндричних оболонках за дії циклічних навантажень з урахуванням пружно-пластичного характеру поведінки матеріалу. Розроблено з використанням методу покомпонентного розщеплення та теорії наближення функцій сплайнами (кубічних В-сплайнів і напружених сплайнів), що описують в запропонованій математичній моделі температуру та напружено-деформований стан у тілі, метод числового моделювання нестаціонарних термомеханічних процесів у циліндричних тілах за циклічних навантажень. Одержано розв'язки важливих класів зв'язаних задач про визначення та дослідження термомеханічної поведінки конкретних тіл циліндричної форми та циліндричних оболонок за умов нестаціонарного навантаження, виявлено нові дані й закономірності, зокрема, пов'язані з еволюцією параметрів термомеханічного стану тіл у процесі циклічного навантаження у зв'язку зі змінами температурного поля за пружно-пластичного деформування. Розроблено різницеві схеми підвищеної точності для апроксимації перших похідних і мішаних похідних другого порядку, які призводять до методик одержання результатів за істотно менших обсягів обчислень. Встановлено межі застосування запропонованих методик і розрахункових схем визначення температурного та механічного полів. Визначено раціональні режими термообробки конкретних елементів металургійних і машинобудівних конструкцій з метою забезпечення мінімізації часу обробки за обмежень на напруження, рівномірності нагрівання виробів або їх заданих областей. Результати наукового дослідження використано під час розробки технології виконання регламентних ремонтних робіт на діючому обладанні з метою зміцнення та подовження термінів його експлуатації.
Дисертації, автореферати » Архітектура

Архітектура - Страница 1, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Архітектура дерев'яних римо-католицьких храмів Галичини другої половини ХVII - першої половини ХХ ст О.В. Мер'є 60.3 КБ
Архітектура єврейських театрів України. Принципи типології та проектування Б.В. Гой 30.8 КБ
Архітектура й містобудування України доби Гетьманщини (Особливості становлення і розвитку. 1648 - 17 В.В. Вечерський 30.9 КБ
Архітектура комплексів громадсько-житлової забудови міст півдня України кінця XVIII - початку ХХ ст. Н.В. Мельник 45.0 КБ
Архітектура монастирів чину Святого Василія Великого в Україні та їх місце в розвитку української ар Л.Я. Чень 29.2 КБ
Архітектура периметральної забудови ринкових площ міст та містечок Галичини у кінці XVIII - на почат О.В. Рибчинський 31.1 КБ
Архітектура українських храмів-ротонд другої половини Х - першої половини XIV століть Ю.Р. Диба 33.0 КБ
Архітектура цивільних будівель на основі відкритих збірних конструктивних систем О.С. Слєпцов 32.4 КБ
Архітектурна ідея та засоби її формування в творчій діяльності архітектора О.В. Конопльова 30.5 КБ
Архітектурна композиція в світлі міфопоетики С.О. Шубович 51.4 КБ
Архітектурна композиція в світлі міфопоетики Світлана Олександрівна Шубович 32.9 КБ
Архітектурна спадщина України у творчості Наполеона Орди: іконографія та принципи використання І.В. Березіна 36.0 КБ
Архітектурний ордер у забудові Львова XVI - XVII ст. (принципи застосування і методи реставрації) О.Б. Білінська 33.7 КБ
Архітектурно-композиційна єдність різнонаправлених осьових структур О.Є. Фондорко 26.9 КБ
Архітектурно-композиційні закономірності садибно-паркових утворень Київщини кінця XVIII - початку ХХ В.Я. Маланюк 28.3 КБ
Архітектурно-композиційні прийоми мусульманських громадських будівель Криму XIII - XVIII ст. М.Ю. Сапунова 37.7 КБ
Архітектурно-ландшафтний уклад садибно-паркових комплексів Галичини (кінця ХVІІІ - початку ХХ століт Н.С. Соснова 33.8 КБ
Архітектурно-планувальна організація житлових висотних будівель в Лівані (на прикладі Бейрута) К.І. Ель-Саббаг 42.6 КБ
Архітектурно-планувальна організація інтер'єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску) Асем Саллюм 51.6 КБ
Архітектурно-планувальна організація малих готелів в умовах природних комплексів О.М. Карасьова 45.4 КБ
Архітектурно-планувальна організація міської забудови у зоні впливу транспортно-пересадочних вузлів В.А. Щурова 35.1 КБ
Архітектурно-планувальна організація прибережної забудови приморських міст України (на прикладі м. О Н.М. Яременко 27.2 КБ
Архітектурно-планувальна структура містечок Галичини, закладених у другій половині XVI - XVII століт С.І. Топилко 37.5 КБ
Архітектурно-планувальна структура хрестово-баневих церков ХІІ - ХІІІ ст. Давнього Галича Ю.В. Лукомський 42.8 КБ
Архітектурно-планувальне формування центрів образотворчого мистецтва А.А. Харитонова 1,012.2 КБ
Архітектурно-планувальне формування яхтових комплексів О.Є. Богомолов 308.6 КБ
Архітектурно-просторова організація єврейських містобудівних комплексів XV поч. XX ст. у структурі і М.В. Поліщук 29.5 КБ
Архітектурно-просторова організація світлового середовища української церкви М.Б. Яців 31.3 КБ
Архітектурно-просторова організація стольних городів Галицької землі XI - XIII століть В.М. Петрик 40.2 КБ
Архітектурно-просторовий уклад єврейських дільниць у містах та містечках Галичини у кінці XVIII - на Х.С. Бойко 38.3 КБ
Архітектурно-просторові особливості формування вулиці Хрещатик в Києві (ХІХ - ХХ ст.) Г.В. Шевцова 24.0 КБ
Архітектурно-типологічні принципи формування духовних освітніх закладів української греко-католицько Р.З. Стоцько 33.7 КБ
Архітектурно-художні аспекти формування дитячих дошкільних закладів (на прикладі Одеси) А.О. Кадуріна 30.9 КБ
Архітектурно-художні принципи формування світло-кольорового середовища сучасного міста В.П. Дубинський 30.6 КБ
Архітектурно-художні характеристики римсько-католицьких храмів на південній та східній Україні (кіне М.П. Кіба 35.0 КБ
Вплив етнографічних чинників на архітектурну організацію рекреаційного простору Гуцульщини (на прикл Г.М. Юрчишин 27.0 КБ
Вплив європейської архітектури на планування та забудову міст Палестини (кінець XIX - середина ХХ ст Абдель Кадер Хасан 38.4 КБ
Вплив конструктивних факторів на архітектуру українських баневих церков Р.Б. Гнідець 36.1 КБ
Вплив психологічного чинника на архітектуру сучасних індивідуальних житлових будинків в умовах Украї Марина Вікторівна Омельяненко 20.6 КБ
Гармонічність еволюційної динаміки самоорганізації містобудівних систем В.О. Тімохін 82.2 КБ
Держпром у контексті світової архітектури О.О. Швиденко 43.6 КБ
Дизайн архітектурного середовища історичних кварталів міста П.А. Нагорний 40.5 КБ
Еволюційні тенденції в теорії та методології регіонального планування Ю.М. Білоконь 49.2 КБ
Еволюція композиційних прийомів формування внутрішнього простору православних храмів Слобожанщини XV І.С. Дерев'янко 34.6 КБ
Еволюція пластичної мови стиля Ар Деко у вітчизняній архітектурі кінця 20-х - 50-х рр. XX ст. І.І. Крейзер 31.0 КБ
Еволюція середньовічного житла Кам'янця-Подільського в урбаністичному контексті О.А. Пламеницька 50.5 КБ
Екологічні принципи формування житлового середовища (на прикладі Йорданії) Таррад Моханнад Сулаіман 31.3 КБ
Еколого-містобудівне обгрунтування сталого розвитку урбанізованих територій України І.І. Устінова 294.6 КБ
Ерго-дизайнерські засоби удосконалення архітектурного середовища міста (на прикладі малоповерхневої О.В. Мироненко 38.6 КБ
Ергономічні особливості удосконалення внутрішніх інтер'єрних просторів А.В. Скороходова 32.1 КБ
Ергономічні принципи формування архітектурного середовища реабілітаційних центрів Я.С. Родик 27.5 КБ
Історизм в архітектурі Одеси другої половини XIX - початку XX ст. (стильові та композиційні аспекти) О.Л. Моргун 36.4 КБ
Історико-мистецькі особливості храмової архітектури Волині XVII - XVIII століття О.О. Лесик 18.2 КБ
Історико-містобудівне формування Китаївського комплексу в контексті розвитку Києва Х - початку ХХІ с А.О. Ізотов 30.9 КБ
Історико-теоретичні аспекти типології громадських будівель мусульманської архітектури Криму ХІІІ - Х Ю.Г. Сющук 27.4 КБ
Історичні чинники формування композиції міських центрів Йорданії Раваждех Тайсір Мостафа Абдуль Кадір 31.7 КБ
Колористика в системі композиційних засобів архітектури модерну в Україні І.І. Селищева 36.2 КБ
Композиційні аспекти формування квартальної забудови Львова кінця XVIII - початку ХХ століть Юлія Володимирівна Ідак 37.3 КБ
Композиційні принципи формування міських садів України В.М. Дударець 18.4 КБ
Композиційно-просторові принципи формування ансамблів 30 - 50-их рр. ХХ ст. в історичних центрах міс О.В. Губанов 43.0 КБ
Композиція архітектурного середовища як вираження "цілого" - "єдиного" Ю.В. Чепелюк 33.5 КБ
Методи архітектурного моделювання міських громадсько-транспортних вузлів О.В. Рябова 31.7 КБ
Методи інформаційного аналізу морфології міського середовища (на прикладі міста Харкова) С.Г. Чечельницький 31.9 КБ
Методи оцінки і вибору рішень у процесі архітектурних досліджень сельбищних територій міст Ю.О. Хараборська 33.8 КБ
Методика архітектурного формування загальноміської системи торговельного обслуговування (на прикладі О.Ю. Сазонова 39.1 КБ
Методика архітектурної реабілітації міського середовища Донбасу, що містить порушені території Т.В. Таболіна 44.6 КБ
Методика реконструкції античного міста (на прикладі Херсонеса Таврійського) І.А. Снітко 31.8 КБ
Методика формування і оцінки функціонально-планувальної організації готельних комплексів на ранніх с Ю.В. Лисенька 124.3 КБ
Методичні основи оптимізації функціонально-територіальної структури сільськогосподарського адміністр О.В. Левченко 31.2 КБ
Методичні основи оптимізації функціонально-територіальної структури сільськогосподарського адміністр О.В. Левченко 29.1 КБ
Методичні основи реконструкції композиційних структур історичних міст (на прикладі міст Центральної Г.О. Осиченко 33.3 КБ
Методичні проблеми формування регіональних рекреаційних систем (на прикладі Полтавської області) В.В. Шулик 31.5 КБ
Методологічні основи екологічної реабілітації архітектурного середовища міста Ю.М. Шкодовський 72.3 КБ
Методологічні основи збереження та регенерації заповідних архітектурних комплексів історичних міст ( М.В. Бевз 76.7 КБ
Методологічні основи оптимізації архітектурного середовища В.П. Мироненко 43.5 КБ
Методологічні основи розвитку архітектурно - будівельних систем (в умовах реформування житлової та м В.А. Абизов 54.0 КБ
Методологічні основи формування рекреаційних систем в Україні В.В. Шулик 86.0 КБ
Методологія аналізу та оцінка естетичної якості морфологічних властивостей архітектурних об'єктів О.О. Фоменко 50.1 КБ
Національна ідентичність в архітектурі громадських центрів столичних міст в умовах ідеологічної дете Б.С. Черкес 65.1 КБ
Національні аспекти теорії архітектури (на прикладі України) О.В. Чепелик 24.2 КБ
Об'єкти дитячого дошкільного та позашкільного виховання надмалої місткості в житловому середовищі О.М. Юрчишин 46.9 КБ
Об'ємно-планувальна структура будівель багатопрофільних університетів (на прикладі Кіпру) Р.В. Колозалі 22.8 КБ
Об'ємно-просторова організація торговельних комплексів на основі реновації промислових будівель Ю.О. Супрунович 30.2 КБ
Основи формування архітектури водно-розважальних комплексів Д.В. Єжов 34.8 КБ
Особливості архітектури Львова наприкінці XVIII - першої половини XIX ст. (стильові тенденції та тип Х.І. Ковальчук 28.8 КБ
Особливості збереження і регенерації історико-архітектурного середовища в умовах надмірної вологості Франтішек Курілла 39.8 КБ
Особливості проектування житла для людей похилого віку та інвалідів (на прикладі країн Аль-Шама) Омар Мустафа Ахмад Аломарі 39.1 КБ
Особливості розвитку колористики сільського житла Галичини (друга пол. XIX ст. - XXI ст.) Д.І. Войтович 129.3 КБ
Особливості розвитку української архітектури пострадянського періоду (1991 - 2001 рр.) Р.Б. Франків 31.9 КБ
Особливості семантики у формуванні образу представницької архітектури України О.А. Трошкіна 45.8 КБ
Особливості типологічної еволюції дерев'яної храмової архітектури на території Півдня України сер. X О.В. Харлан 1.64 МБ
Особливості формування дизайну міського простору в зонах впливу станцій метрополітену (на прикладі м М.Ю. Блінова 33.5 КБ
Охорона, регенерація та використання архітектурного потенціалу в контексті розвитку історичного регі Т.М. Гарнік 33.8 КБ
Палацово-паркові ансамблі Волині 2-ї пол. XVIII-XIX століть (передумови, напрями, закономірності арх О.Л. Михайлишин 23.7 КБ
Палацово-паркові ансамблі Полтавщини ХVІІІ - ХІХ століть Л.С. Шевченко 32.5 КБ
Передумови і тенденції стильового розвитку храмової архітектури Слобожанщини (друга половина XIX-поч І.В. Бондаренко 22.3 КБ
Підвищення енергоефективності житлових будинків на основі оптимізації їх форми Т.О. Кащенко 32.8 КБ
Планувально-композиційний уклад поселень німецьких переселенців в Галичині кінця XVIII - початку ХХ О.П. Олешко 22.0 КБ
Поетичний образ архітектурно-предметного середовища (на прикладі української народної архітектури) Х.П. Крамарчук 126.1 КБ
Православні монастирські комплекси України (Принципи функціональної і естетичної реабілітації) Н.С. Мірошник 19.4 КБ
Принципи архітектури спілки Ф.Фельнера і Г.Гельмера і їх розвиток в Україні Олексій Вікторович Проскуряков 39.2 КБ
Принципи архітектурно-ландшафтної організації історичних міст України (на прикладі міста Умань) Ю.І. Єгоров 32.1 КБ
Принципи архітектурно-планувальних рішень житлових будинків 30-х рр. ХХ ст. в м.Києві та їх використ Т.М. Ладан 27.8 КБ
Принципи архітектурно-планувальних рішень православних духовних навчальних закладів О.І. Жовква 33.2 КБ
Принципи архітектурно-планувальних рішень соціально-реабілітаційних центрів (для безпритульних дітей А.О. Ахаїмова 35.5 КБ
Принципи архітектурно-планувальної організації виставкових комплексів О.С. Савицька 32.0 КБ
Принципи архітектурно-планувальної організації об'єктів громадського обслуговування в умовах реконст Г.А. Андріанова 38.6 КБ
Принципи архітектурно-типологічного вдосконалення шкільних будівель з врахуванням енергозаощаджуванн Л.О. Шулдан 42.8 КБ
Принципи архітектурної організації і регенерації міст Лівану (на прикладі міста Тир) Бітар Шаріф Жаміль 32.7 КБ
Принципи ергономічного формування архітектурного середовища помешкань для інвалідів І.О. Данчак 57.7 КБ
Принципи історико-архітектурного формування фортифікаційних комплексів Волині О.П. Берлач 41.8 КБ
Принципи комплексного формування підприємств дрібнороздрібної торгівлі Г.В. Кузьміна 33.2 КБ
Принципи містобудівного використання територій в умовах деградації річки Людмила Іванівна Рубан 30.5 КБ
Принципи планування організації транскордонних територій України Ю.М. Білоконь 17.0 КБ
Принципи пропорціонування в архітектурних типах громадських будівель і споруд України О.П. Кордунян 42.5 КБ