Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Архітектура - Страница 2, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Аналіз та верифікація MSC-систем за допомогою мереж Петрі - Л.Є. Матвєєва
Уперше побудовано алгортим перекладу опису проектованої системи мовою MSC2000 у мережі Петрі та доведено його коректність за допомогою алгебри процесів, а саме - бісмуляційну еквівалентність вхідних MSC діаграм і синтезованої за цими діаграмами мережі Петрі. За цього визначено формальну семантику базового елемента мови MSC2000-<умова>(condition). Розроблено й обгрунтовано оригінальні алгоритми аналізу та верифікації формальної моделі у вигляді мережі Петрі, що використовують метод TSS розв'язання систем лінійних однорідних і неоднорідних діафантових рівнянь над множиною натуральних чисел, а саме: алгоритм верифікації певних властивостей мереж Петрі, зокрема, (структурної обмеженості), L3-живості, досяжності, наявності дедлоків; алгортим побудови S- і T-варіантів мережі Петрі; алгоритм пошуку пасток і тупиків асиметричної мережі Петрі. Рекомендовано здійснювати аналіз зменшеної складності її динамічних властивостей, який має проводитися за допомогою розв'язання рівняння стану. Уперше запропоновано визначення інваріантності властивостей базової моделі як мережі Петрі, яке використовується для створення оригінальної методики пошуку конфліктів функціональностей проектованої системи.

Дослідження властивостей та розробка складів мас глинувмісних дисперсних систем в тонкокерамічному в - О.І. Ткаля
Уперше побудовано алгортим перекладу опису проектованої системи мовою MSC2000 у мережі Петрі та доведено його коректність за допомогою алгебри процесів, а саме - бісмуляційну еквівалентність вхідних MSC діаграм і синтезованої за цими діаграмами мережі Петрі. За цього визначено формальну семантику базового елемента мови MSC2000-<умова>(condition). Розроблено й обгрунтовано оригінальні алгоритми аналізу та верифікації формальної моделі у вигляді мережі Петрі, що використовують метод TSS розв'язання систем лінійних однорідних і неоднорідних діафантових рівнянь над множиною натуральних чисел, а саме: алгоритм верифікації певних властивостей мереж Петрі, зокрема, (структурної обмеженості), L3-живості, досяжності, наявності дедлоків; алгортим побудови S- і T-варіантів мережі Петрі; алгоритм пошуку пасток і тупиків асиметричної мережі Петрі. Рекомендовано здійснювати аналіз зменшеної складності її динамічних властивостей, який має проводитися за допомогою розв'язання рівняння стану. Уперше запропоновано визначення інваріантності властивостей базової моделі як мережі Петрі, яке використовується для створення оригінальної методики пошуку конфліктів функціональностей проектованої системи.
Дисертації, автореферати » Архітектура

Архітектура - Страница 2, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Принципи реконструкції архітектурних споруд історичних ансамблів малих міст Західної України Н.А. Лещенко 24.7 КБ
Принципи реконструкції промислових територій великих міст Донбасу Ю.В. Лубенченко 57.8 КБ
Принципи реставрації пам'яток архітектури Лівану першої половини XX століття Кобейссі Хуссейн 30.3 КБ
Принципи розвитку архітектурної типології українського театру В.І. Проскуряков 68.5 КБ
Принципи та методи оптимізації функціонально-планувального розвитку вищих навчальних закладів в існу Г.Л. Ковальська 23.5 КБ
Принципи формування архітектури православного парафіяльного храму південно-західного регіону України Н.А. Плахотна 29.3 КБ
Принципи формування архітектури сільського житла німецьких колоністів 1772 - 1939 рр. в Галичині Л.Б. Гнесь 36.9 КБ
Принципи формування архітектури шкіл з нетрадиційними методами навчання О.М. Дячок 15.4 КБ
Принципи формування архітектурно-планувальних рішень сільського садибного житла Західного Поділля О.І. Колодрубська 38.1 КБ
Принципи формування архітектурного середовища дитячих освітньо-виховних закладів Т.К. Ернст 26.1 КБ
Принципи формування водно-туристичних комплексів в умовах Причорномор'я України С.О. Ніканоров 766.1 КБ
Принципи формування житлових комплексів в умовах антропогенного впливу середовища В.А. Яровий 47.3 КБ
Принципи формування комфортного світлового архітектурного середовища у країнах Арабського Сходу Хуссейн Рамез Мехді 38.0 КБ
Принципи формування центрів професійно-трудової реабілітації інвалідів та інших маломобільних груп н О.В. Прокопенко 30.9 КБ
Принципи функціонально- планувальної організації приморських громадських центрів Бейрутської агломер Халед Абу Таам 35.1 КБ
Принципи функціонально-просторової організації мобільних об'єктів експрес- обслуговування Ю.С. Рябець 44.1 КБ
Природно-ландшафтні фактори архітектурно-просторової еволюції історичних міст Волині І.В. Потапчук 54.2 КБ
Регенерація житлового середовища районів багатоповерхневої забудови 1970 - 80 рр. (на прикладі Львов О.Я. Чабанюк 38.1 КБ
Регіональні особливості реабілітації міського середовища Ю.М. Шкодовський 44.9 КБ
Регіональні традиції архітектури житлового середовища у країнах Аль-Шаму Хусам Халіль Бадра 31.3 КБ
Реформування архітектурно-методологічної бази проектування об'єктів соціокультурного призначення в с В.В. Куцевич 1.75 МБ
Розвиток архітектури прибуткових будинків Львова 1772 - 1918 рр. О.І. Сільник 42.0 КБ
Розвиток архітектури садибного житла Львова у першій третині ХХ ст. І.А. Березовецька 35.4 КБ
Розвиток розпланувально-композиційної структури середмістя Івано-Франківська у XVII - XX ст. З.В. Лукомська 38.5 КБ
Розвиток урбаністичного середовища львівського Середмістя у 2 половині XIII - на початку XX століть Р.І. Могитич 35.0 КБ
Розміщення житлової забудови на намивних територіях відносно динаміки підземних вод О.А. Крижанівський 30.5 КБ
Роль традицій у формуванні архітектури житлової забудови в сучасних містах Йорданії М. Аль-Хаддад 29.3 КБ
Романтичний метод у західноєвропейській архітектурі XIX століття І.В. Кудряшова 39.5 КБ
Рух як формотвірний фактор в архітектурній композиції (актуальність і генетичні передумови) Г.Л. Коптєва 35.9 КБ
Семіотика архітектурно-пейзажних формоутворень доби класицизму в Україні на прикладі білоцерківськог Р.О. Косаревська 43.5 КБ
Середовищний підхід і програми участі в архітектурі 1960-1990 р. О.І. Гелла 27.6 КБ
Сецесія в архітектурі Станіславова кінця XIX - початку XX століття Л.К. Поліщук 38.1 КБ
Стандартизація і оцінка комфортності житла Г.В. Літошенко 279.6 КБ
Становлення архітектурно-проектної справи в містах Слобідської України (друга половина XVIII - почат Л.В. Качемцева 38.8 КБ
Становлення історичних досліджень архітектури України (кінець XIX - початок XX століть) М.Е. Гончаренко 20.1 КБ
Стилістичні та архітектурно-композиційні аспекти розвитку архітектури Львова періоду історизму у XIX С.М. Лінда 18.4 КБ
Стильові особливості палацових та садибно-паркових ансамблів Галичини кінця XVIII - першої половини Н.Я. Левкович 27.2 КБ
Стильові риси архітектури провінційного католицького барокового храму (на прикладі костьолів Київщин О.О. Горбик 50.1 КБ
Структура та функції колористики предметно-просторового середовища (регіональні особливості) Н.В. Ігнатьєва 33.8 КБ
Структурні принципи композиційного моделювання об'єднаних вокзальних комплексів І.В. Древаль 25.8 КБ
Структурно-функціональне і композиційне моделювання навчальних комплексів (на прикладі університету) П.А. Солобай 23.8 КБ
Суть і місце деконструктивізму в архітектурі ХХ ст. О.Ю. Криворучко 40.4 КБ
Творча спадщина Євгена Нагірного та її значення для розвитку архітектури України Л.С. Грицюк 31.6 КБ
Творчий процес в архітектурі (логічні та інтуїтивні аспекти) Н.І. Криворучко 31.0 КБ
Техностиль в архітектурному формоутворенні і дизайні (друга половина XIX - XX ст.) М.І. Розенфельд 35.9 КБ
Типи фактур в архітектурі Львова 1870-х - 1930-х рр. та принципи їх сучасного збереження Т.Є. Казанцева 42.6 КБ
Типологічні засади архітектурно-планувальної структури соціального та комерційного житла Т.М. Заславець 36.7 КБ
Традиції формоутворення в цивільній архітектурі Ірану Морадшелех Абдулбахі 34.0 КБ
Удосконалення еколого-естетичних властивостей архітектурного середовища великих міст (ландшафтний ас С.П. Цигичко 33.6 КБ
Удосконалення композиційних прийомів формування рекреаційного середовища для дітей в сучасному місті О.Ю. Усачова 44.8 КБ
Український іконостас XVIII - XIX ст. у структурі православного храму. Архітектурно-мистецька сутніс С.В. Оляніна 27.4 КБ
Український національно-романтичний напрям модерну в архітектурі Харкова Б.І. Божинський 82.4 КБ
Урбоекологічний підхід в архітектурному формоутворенні середовища (на прикладі Йорданії) Махмуд Алі Хассан Аль Субех 40.9 КБ
Формально-теоретична структура архітектурного простору (на прикладі енергетичних комплексів) Л.В. Сівко 33.1 КБ
Формування архітектури житла в умовах соціальних трансформацій (на прикладі житлової архітектури Льв О.І. Моркляник 31.9 КБ
Формування архітектури міст Ємену VІІ - ХІХ століть Каузі Алі Мохаммед 27.2 КБ
Формування архітектури мурованих церков Галичини кінці ХVІІІ - початку ХХ ст.(на прикладі Львівської Г.Є. Бобош 40.2 КБ
Формування архітектури Трускавця у XIX - першій половині XX ст. (на прикладі курортної забудови) Х.Р. Харчук 40.8 КБ
Формування архітектури університетських центрів XIX - першої третини XX століття (На прикладі Україн О.В. Ольховська 55.9 КБ
Формування архітектурно-ландшафтного середовища міста в арабських країнах (на прикладі Лівану) Шехаді Алі Хассан 50.7 КБ
Формування архітектурного середовища вищих навчальних закладів другої половини XIX - першої половини О.С. Стасюк 32.4 КБ
Формування візуально-проникних внутрішніх просторових структур Г.Н. Ушаков 25.5 КБ
Формування експозиційних будівель і споруд зоопарків України Г.А. Мельник 34.0 КБ
Формування і розвиток традицій православного культового зодчества Слобідської України (кін. XVII - п О.О. Єрошкіна 28.8 КБ
Формування інтер'єру громадських будівель кінця ХІХ - початку ХХ ст. (на прикладі Харківщини і Полта Н.Є. Новосельчук 32.9 КБ
Формування колористичного образу архітектури Харкова (версія історичного розвитку) В.І. Каменський 33.5 КБ
Формування ландшафтного та планувально-композиційного укладу монастирських садів Галичини (Х - серед В.Я. Тарас 27.6 КБ
Формування мережі і типів лікувально-профілактичних закладів в сучасних соціальних умовах великого м В.В. Русін 21.6 КБ
Формування народного житлового будівництва Східного Поділля в ХХ ст. В.В. Смоляк 51.3 КБ
Формування та збереження архітектури громадських просторів у структурі житлових будинків Львова рубе О.Ю. Лисенко 42.6 КБ
Формування функціонально-планувальної структури міст - центрів Донецько-Макіївської агломерації в ум М.Я. Ксеневич 29.6 КБ
Функціонально-планувальна реабілітація забудови порушених територій (на прикладі Донецько-Макіївсько І.М. Лобов 56.5 КБ
Функціонально-планувальна структура житлових і громадських будівель з урахуванням вимог людей з інва Юрій Віталійович Скляренко 44.1 КБ
Художній метал у формуванні архітектури палаців XVIII - XIX ст. м.Львова В.В. Базилевич 41.4 КБ