Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Фізико-хімічні властивості наноструктурованих металевих електродів на основі нікелю у процесах елект - О.П. Шевченко
Досліджено процеси електрохімічного виділення водню та відновлення певних органічних сполук на наноструктурних металевих електродах типу кластер - глобула - поверхня та на комбінованих масивах з хрому, бісмуту, платини з використанням вольтамперометричного та хронопотенціометричного методів аналізу. За методом самоузгодження поля Хартрі - Фока у наближенні MNDO, AM1, PM3 змодельовано електронні механізми процесів відновлення об'єктів дослідження. Установлено, що для наноструктурних електродів процес розкладу води з утворенням газоподібної водневої фази відбувається на вершинах кластерних елементів - наноструктурованої поверхні. Для наноструктурованих електродів розраховано за вакууму коефіцієнт підсилення поля, значення якого досягає величини 160. Зроблено висновок, що постачальником утвореного водню на електроді є розряд не лише гідроксоній-іонів, а одночасно і молекул води. Показано, що нікелеві електроди, модифіковані металічними нанорозмірними частинками, придатні для ефективного відновлення хлороцтових і бензойних кислот, нітробензолу, ацетонітрилу, тіамін-броміду. Розраховано кінетичні параметри процесів електровідновлення, кількість електронів, коефіцієнти дифузії. Проведені квантово-хімічні розрахунки електрохімічних процесів відновлення добре корелюють з вольтамперометричними результатами досліджень.

Зміни ліпідного складу, вмісту продуктів переокиснення компонентів плазматичних мембран кардіоміоцит - Н.М. Василинчук
Досліджено процеси електрохімічного виділення водню та відновлення певних органічних сполук на наноструктурних металевих електродах типу кластер - глобула - поверхня та на комбінованих масивах з хрому, бісмуту, платини з використанням вольтамперометричного та хронопотенціометричного методів аналізу. За методом самоузгодження поля Хартрі - Фока у наближенні MNDO, AM1, PM3 змодельовано електронні механізми процесів відновлення об'єктів дослідження. Установлено, що для наноструктурних електродів процес розкладу води з утворенням газоподібної водневої фази відбувається на вершинах кластерних елементів - наноструктурованої поверхні. Для наноструктурованих електродів розраховано за вакууму коефіцієнт підсилення поля, значення якого досягає величини 160. Зроблено висновок, що постачальником утвореного водню на електроді є розряд не лише гідроксоній-іонів, а одночасно і молекул води. Показано, що нікелеві електроди, модифіковані металічними нанорозмірними частинками, придатні для ефективного відновлення хлороцтових і бензойних кислот, нітробензолу, ацетонітрилу, тіамін-броміду. Розраховано кінетичні параметри процесів електровідновлення, кількість електронів, коефіцієнти дифузії. Проведені квантово-хімічні розрахунки електрохімічних процесів відновлення добре корелюють з вольтамперометричними результатами досліджень.
Дисертації, автореферати » Архітектура

Архітектура - Страница 1, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Архітектура дерев'яних римо-католицьких храмів Галичини другої половини ХVII - першої половини ХХ ст О.В. Мер'є 60.3 КБ
Архітектура єврейських театрів України. Принципи типології та проектування Б.В. Гой 30.8 КБ
Архітектура й містобудування України доби Гетьманщини (Особливості становлення і розвитку. 1648 - 17 В.В. Вечерський 30.9 КБ
Архітектура комплексів громадсько-житлової забудови міст півдня України кінця XVIII - початку ХХ ст. Н.В. Мельник 45.0 КБ
Архітектура монастирів чину Святого Василія Великого в Україні та їх місце в розвитку української ар Л.Я. Чень 29.2 КБ
Архітектура периметральної забудови ринкових площ міст та містечок Галичини у кінці XVIII - на почат О.В. Рибчинський 31.1 КБ
Архітектура українських храмів-ротонд другої половини Х - першої половини XIV століть Ю.Р. Диба 33.0 КБ
Архітектура цивільних будівель на основі відкритих збірних конструктивних систем О.С. Слєпцов 32.4 КБ
Архітектурна ідея та засоби її формування в творчій діяльності архітектора О.В. Конопльова 30.5 КБ
Архітектурна композиція в світлі міфопоетики С.О. Шубович 51.4 КБ
Архітектурна композиція в світлі міфопоетики Світлана Олександрівна Шубович 32.9 КБ
Архітектурна спадщина України у творчості Наполеона Орди: іконографія та принципи використання І.В. Березіна 36.0 КБ
Архітектурний ордер у забудові Львова XVI - XVII ст. (принципи застосування і методи реставрації) О.Б. Білінська 33.7 КБ
Архітектурно-композиційна єдність різнонаправлених осьових структур О.Є. Фондорко 26.9 КБ
Архітектурно-композиційні закономірності садибно-паркових утворень Київщини кінця XVIII - початку ХХ В.Я. Маланюк 28.3 КБ
Архітектурно-композиційні прийоми мусульманських громадських будівель Криму XIII - XVIII ст. М.Ю. Сапунова 37.7 КБ
Архітектурно-ландшафтний уклад садибно-паркових комплексів Галичини (кінця ХVІІІ - початку ХХ століт Н.С. Соснова 33.8 КБ
Архітектурно-планувальна організація житлових висотних будівель в Лівані (на прикладі Бейрута) К.І. Ель-Саббаг 42.6 КБ
Архітектурно-планувальна організація інтер'єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску) Асем Саллюм 51.6 КБ
Архітектурно-планувальна організація малих готелів в умовах природних комплексів О.М. Карасьова 45.4 КБ
Архітектурно-планувальна організація міської забудови у зоні впливу транспортно-пересадочних вузлів В.А. Щурова 35.1 КБ
Архітектурно-планувальна організація прибережної забудови приморських міст України (на прикладі м. О Н.М. Яременко 27.2 КБ
Архітектурно-планувальна структура містечок Галичини, закладених у другій половині XVI - XVII століт С.І. Топилко 37.5 КБ
Архітектурно-планувальна структура хрестово-баневих церков ХІІ - ХІІІ ст. Давнього Галича Ю.В. Лукомський 42.8 КБ
Архітектурно-планувальне формування центрів образотворчого мистецтва А.А. Харитонова 1,012.2 КБ
Архітектурно-планувальне формування яхтових комплексів О.Є. Богомолов 308.6 КБ
Архітектурно-просторова організація єврейських містобудівних комплексів XV поч. XX ст. у структурі і М.В. Поліщук 29.5 КБ
Архітектурно-просторова організація світлового середовища української церкви М.Б. Яців 31.3 КБ
Архітектурно-просторова організація стольних городів Галицької землі XI - XIII століть В.М. Петрик 40.2 КБ
Архітектурно-просторовий уклад єврейських дільниць у містах та містечках Галичини у кінці XVIII - на Х.С. Бойко 38.3 КБ
Архітектурно-просторові особливості формування вулиці Хрещатик в Києві (ХІХ - ХХ ст.) Г.В. Шевцова 24.0 КБ
Архітектурно-типологічні принципи формування духовних освітніх закладів української греко-католицько Р.З. Стоцько 33.7 КБ
Архітектурно-художні аспекти формування дитячих дошкільних закладів (на прикладі Одеси) А.О. Кадуріна 30.9 КБ
Архітектурно-художні принципи формування світло-кольорового середовища сучасного міста В.П. Дубинський 30.6 КБ
Архітектурно-художні характеристики римсько-католицьких храмів на південній та східній Україні (кіне М.П. Кіба 35.0 КБ
Вплив етнографічних чинників на архітектурну організацію рекреаційного простору Гуцульщини (на прикл Г.М. Юрчишин 27.0 КБ
Вплив європейської архітектури на планування та забудову міст Палестини (кінець XIX - середина ХХ ст Абдель Кадер Хасан 38.4 КБ
Вплив конструктивних факторів на архітектуру українських баневих церков Р.Б. Гнідець 36.1 КБ
Вплив психологічного чинника на архітектуру сучасних індивідуальних житлових будинків в умовах Украї Марина Вікторівна Омельяненко 20.6 КБ
Гармонічність еволюційної динаміки самоорганізації містобудівних систем В.О. Тімохін 82.2 КБ
Держпром у контексті світової архітектури О.О. Швиденко 43.6 КБ
Дизайн архітектурного середовища історичних кварталів міста П.А. Нагорний 40.5 КБ
Еволюційні тенденції в теорії та методології регіонального планування Ю.М. Білоконь 49.2 КБ
Еволюція композиційних прийомів формування внутрішнього простору православних храмів Слобожанщини XV І.С. Дерев'янко 34.6 КБ
Еволюція пластичної мови стиля Ар Деко у вітчизняній архітектурі кінця 20-х - 50-х рр. XX ст. І.І. Крейзер 31.0 КБ
Еволюція середньовічного житла Кам'янця-Подільського в урбаністичному контексті О.А. Пламеницька 50.5 КБ
Екологічні принципи формування житлового середовища (на прикладі Йорданії) Таррад Моханнад Сулаіман 31.3 КБ
Еколого-містобудівне обгрунтування сталого розвитку урбанізованих територій України І.І. Устінова 294.6 КБ
Ерго-дизайнерські засоби удосконалення архітектурного середовища міста (на прикладі малоповерхневої О.В. Мироненко 38.6 КБ
Ергономічні особливості удосконалення внутрішніх інтер'єрних просторів А.В. Скороходова 32.1 КБ
Ергономічні принципи формування архітектурного середовища реабілітаційних центрів Я.С. Родик 27.5 КБ
Історизм в архітектурі Одеси другої половини XIX - початку XX ст. (стильові та композиційні аспекти) О.Л. Моргун 36.4 КБ
Історико-мистецькі особливості храмової архітектури Волині XVII - XVIII століття О.О. Лесик 18.2 КБ
Історико-містобудівне формування Китаївського комплексу в контексті розвитку Києва Х - початку ХХІ с А.О. Ізотов 30.9 КБ
Історико-теоретичні аспекти типології громадських будівель мусульманської архітектури Криму ХІІІ - Х Ю.Г. Сющук 27.4 КБ
Історичні чинники формування композиції міських центрів Йорданії Раваждех Тайсір Мостафа Абдуль Кадір 31.7 КБ
Колористика в системі композиційних засобів архітектури модерну в Україні І.І. Селищева 36.2 КБ
Композиційні аспекти формування квартальної забудови Львова кінця XVIII - початку ХХ століть Юлія Володимирівна Ідак 37.3 КБ
Композиційні принципи формування міських садів України В.М. Дударець 18.4 КБ
Композиційно-просторові принципи формування ансамблів 30 - 50-их рр. ХХ ст. в історичних центрах міс О.В. Губанов 43.0 КБ
Композиція архітектурного середовища як вираження "цілого" - "єдиного" Ю.В. Чепелюк 33.5 КБ
Методи архітектурного моделювання міських громадсько-транспортних вузлів О.В. Рябова 31.7 КБ
Методи інформаційного аналізу морфології міського середовища (на прикладі міста Харкова) С.Г. Чечельницький 31.9 КБ
Методи оцінки і вибору рішень у процесі архітектурних досліджень сельбищних територій міст Ю.О. Хараборська 33.8 КБ
Методика архітектурного формування загальноміської системи торговельного обслуговування (на прикладі О.Ю. Сазонова 39.1 КБ
Методика архітектурної реабілітації міського середовища Донбасу, що містить порушені території Т.В. Таболіна 44.6 КБ
Методика реконструкції античного міста (на прикладі Херсонеса Таврійського) І.А. Снітко 31.8 КБ
Методика формування і оцінки функціонально-планувальної організації готельних комплексів на ранніх с Ю.В. Лисенька 124.3 КБ
Методичні основи оптимізації функціонально-територіальної структури сільськогосподарського адміністр О.В. Левченко 31.2 КБ
Методичні основи оптимізації функціонально-територіальної структури сільськогосподарського адміністр О.В. Левченко 29.1 КБ
Методичні основи реконструкції композиційних структур історичних міст (на прикладі міст Центральної Г.О. Осиченко 33.3 КБ
Методичні проблеми формування регіональних рекреаційних систем (на прикладі Полтавської області) В.В. Шулик 31.5 КБ
Методологічні основи екологічної реабілітації архітектурного середовища міста Ю.М. Шкодовський 72.3 КБ
Методологічні основи збереження та регенерації заповідних архітектурних комплексів історичних міст ( М.В. Бевз 76.7 КБ
Методологічні основи оптимізації архітектурного середовища В.П. Мироненко 43.5 КБ
Методологічні основи розвитку архітектурно - будівельних систем (в умовах реформування житлової та м В.А. Абизов 54.0 КБ
Методологічні основи формування рекреаційних систем в Україні В.В. Шулик 86.0 КБ
Методологія аналізу та оцінка естетичної якості морфологічних властивостей архітектурних об'єктів О.О. Фоменко 50.1 КБ
Національна ідентичність в архітектурі громадських центрів столичних міст в умовах ідеологічної дете Б.С. Черкес 65.1 КБ
Національні аспекти теорії архітектури (на прикладі України) О.В. Чепелик 24.2 КБ
Об'єкти дитячого дошкільного та позашкільного виховання надмалої місткості в житловому середовищі О.М. Юрчишин 46.9 КБ
Об'ємно-планувальна структура будівель багатопрофільних університетів (на прикладі Кіпру) Р.В. Колозалі 22.8 КБ
Об'ємно-просторова організація торговельних комплексів на основі реновації промислових будівель Ю.О. Супрунович 30.2 КБ
Основи формування архітектури водно-розважальних комплексів Д.В. Єжов 34.8 КБ
Особливості архітектури Львова наприкінці XVIII - першої половини XIX ст. (стильові тенденції та тип Х.І. Ковальчук 28.8 КБ
Особливості збереження і регенерації історико-архітектурного середовища в умовах надмірної вологості Франтішек Курілла 39.8 КБ
Особливості проектування житла для людей похилого віку та інвалідів (на прикладі країн Аль-Шама) Омар Мустафа Ахмад Аломарі 39.1 КБ
Особливості розвитку колористики сільського житла Галичини (друга пол. XIX ст. - XXI ст.) Д.І. Войтович 129.3 КБ
Особливості розвитку української архітектури пострадянського періоду (1991 - 2001 рр.) Р.Б. Франків 31.9 КБ
Особливості семантики у формуванні образу представницької архітектури України О.А. Трошкіна 45.8 КБ
Особливості типологічної еволюції дерев'яної храмової архітектури на території Півдня України сер. X О.В. Харлан 1.64 МБ
Особливості формування дизайну міського простору в зонах впливу станцій метрополітену (на прикладі м М.Ю. Блінова 33.5 КБ
Охорона, регенерація та використання архітектурного потенціалу в контексті розвитку історичного регі Т.М. Гарнік 33.8 КБ
Палацово-паркові ансамблі Волині 2-ї пол. XVIII-XIX століть (передумови, напрями, закономірності арх О.Л. Михайлишин 23.7 КБ
Палацово-паркові ансамблі Полтавщини ХVІІІ - ХІХ століть Л.С. Шевченко 32.5 КБ
Передумови і тенденції стильового розвитку храмової архітектури Слобожанщини (друга половина XIX-поч І.В. Бондаренко 22.3 КБ
Підвищення енергоефективності житлових будинків на основі оптимізації їх форми Т.О. Кащенко 32.8 КБ
Планувально-композиційний уклад поселень німецьких переселенців в Галичині кінця XVIII - початку ХХ О.П. Олешко 22.0 КБ
Поетичний образ архітектурно-предметного середовища (на прикладі української народної архітектури) Х.П. Крамарчук 126.1 КБ
Православні монастирські комплекси України (Принципи функціональної і естетичної реабілітації) Н.С. Мірошник 19.4 КБ
Принципи архітектури спілки Ф.Фельнера і Г.Гельмера і їх розвиток в Україні Олексій Вікторович Проскуряков 39.2 КБ
Принципи архітектурно-ландшафтної організації історичних міст України (на прикладі міста Умань) Ю.І. Єгоров 32.1 КБ
Принципи архітектурно-планувальних рішень житлових будинків 30-х рр. ХХ ст. в м.Києві та їх використ Т.М. Ладан 27.8 КБ
Принципи архітектурно-планувальних рішень православних духовних навчальних закладів О.І. Жовква 33.2 КБ
Принципи архітектурно-планувальних рішень соціально-реабілітаційних центрів (для безпритульних дітей А.О. Ахаїмова 35.5 КБ
Принципи архітектурно-планувальної організації виставкових комплексів О.С. Савицька 32.0 КБ
Принципи архітектурно-планувальної організації об'єктів громадського обслуговування в умовах реконст Г.А. Андріанова 38.6 КБ
Принципи архітектурно-типологічного вдосконалення шкільних будівель з врахуванням енергозаощаджуванн Л.О. Шулдан 42.8 КБ
Принципи архітектурної організації і регенерації міст Лівану (на прикладі міста Тир) Бітар Шаріф Жаміль 32.7 КБ
Принципи ергономічного формування архітектурного середовища помешкань для інвалідів І.О. Данчак 57.7 КБ
Принципи історико-архітектурного формування фортифікаційних комплексів Волині О.П. Берлач 41.8 КБ
Принципи комплексного формування підприємств дрібнороздрібної торгівлі Г.В. Кузьміна 33.2 КБ
Принципи містобудівного використання територій в умовах деградації річки Людмила Іванівна Рубан 30.5 КБ
Принципи планування організації транскордонних територій України Ю.М. Білоконь 17.0 КБ
Принципи пропорціонування в архітектурних типах громадських будівель і споруд України О.П. Кордунян 42.5 КБ