Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Мистецтвознавство - Страница 1, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Фізичні процеси в гетеропереходах на основі шаруватих кристалів халькогенідів галію, індію та олова - Валерій Миколайович Катеринчук


Анодне розчинення і пасивація d-перехідних металів та їх сплавів у водних розчинах електролітів - Н.В. Вязовікіна
Дисертації, автореферати » Мистецтвознавство

Мистецтвознавство - Страница 1, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
"Високий стиль" хорового концерту кінця XVII - XVIII ст.: до проблеми музично-поетичної цілісності Є.В. Ігнатенко 36.9 КБ
"Картина світу" в системі категорій аналізу музики (на прикладі української музичної культури) І.А. Романюк 47.6 КБ
"Присвята Жовтню" (№2) і "Першотравнева" (№3) симфонії Д.Шостаковича в контексті часу. Дослідницька Н.О. Лісняк 58.5 КБ
"Цвіт папороті" Євгена Станковича: проблема жанру Р. Станкович-Спольська 36.9 КБ
Ars nova: вимір та раціоналізація музичного часопростору Т.М. Бринь 39.7 КБ
Австрійський театр у Львові (1789 - 1872): історія, музичний репертуар, оперне виконавство, культурн Т.Л. Мазепа 33.0 КБ
Автодескриптивний текст у музиці та метод його дослідження у творчості І.С.Баха І.Г. Ігнатченко 33.3 КБ
Авторський стиль Й.Брамса (теоретико-методологічний та аналітичний аспекти) Олена Сергіївна Садовнікова 42.5 КБ
Академічне народно-інструментальне ансамблеве мистецтво України ХХ ст.: історико-виконавський аспект Л.М. Пасічняк 31.1 КБ
Акторське "переживання в ролі" як творчий процес М.М. Барнич 57.7 КБ
Акторське мистецтво В.М.Чистякової як явище української театральної культури ХХ сторіччя Сергій Іванович Гордєєв 44.5 КБ
Актуальне інтонування як виконавська проблема Т.Б. Вєркіна 34.1 КБ
Анатоль Вахнянин і становлення музичного професіоналізму в Галичині (друга половина XIX - початок XX Я.Р. Горак 39.2 КБ
Англійська комічна опера середини ХХ століття в контексті національної художньої традиції О.В. Петрова 38.4 КБ
Ансамблево-виконавська творчість бандуриста: мистецтвознавчий та психолого-педагогічний аспекти Л.С. Мандзюк 35.9 КБ
Антропософські тенденції в українському мистецтві 20-х рр. ХХ ст. Л.Р. Вежбовська 46.0 КБ
Артистична спадщина С.Рахманінова та її вплив на фортепіанне мистецтво ХХ століття Ю.К. Попов 37.2 КБ
Архітектоніка фільму: Режисерські засоби і способи формування структури екранного видовища В.Г. Горпенко 49.3 КБ
Аспекти вияву композиторської індивідуальності у сучасній культурі (на матеріалі творчості В.С.Губар І.С. Драч 70.0 КБ
Б.М.Лятошинський і Д.Д.Шостакович: порівняльно-типологічний аналіз творчості Д.А. Канєвська 36.4 КБ
Балада й специфіка її перетворення у західноєвропейському музичному романтизмі В.В. Жимолостнова 29.9 КБ
Балетмейстерське мистецтво і становлення української сценічної хореографії у контексті розвитку євро П.М. Білаш 28.4 КБ
Бандурне мистецтво як культурне надбання сучасності Н.В. Морозевич 37.0 КБ
Баянне мистецтво в музичній культурі України (друга половина ХХ століття) Р.І. Безугла 31.1 КБ
Баянне мистецтво України: тенденції розвитку оригінальної музики та індивідуальне втілення жанрово-с А.Я. Сташевський 41.2 КБ
Баянний ансамблево-оркестровий інструменталізм в історичній стильовій проекції С.Т. Калмиков 35.5 КБ
Біблійні цикли Осипа Сорохтея: проблема індивідуального творчого методу О.В. Макойда 28.8 КБ
Біографічний міф митця початку XX століття в романі "Доктор Фаустус" Т. Манна І.В. Пюра 29.3 КБ
Благодійна діяльність в культурі України в контексті вітчизняних і європейських традицій (кінець ХХ Н.А. Колосова 35.4 КБ
Богослужбове хорове виконавство Галичини ХІХ століття Ж.Й. Зваричук 90.1 КБ
Богослужебний спів в музичній культурі Чернігівщини на початку ХХ століття Л.О. Дорохіна 38.3 КБ
Варіантність та її композиційні закономірності (на прикладі інструментальної музики українських і ро О.О. Верба 35.8 КБ
Василіянське піснярство кінця ХІХ - першої половини ХХ ст. як феномен галицької музичної культури І.М. Матійчин 40.6 КБ
Василь Витвицький: музикознавча та композиторська спадщина Л.В. Лехник 37.0 КБ
Веризм та його аналогії в музичному мистецтві Європи і Китаю Лю Бінцян 29.5 КБ
Весняна обрядовість Західного Поділля в контексті української культури О.С. Смоляк 66.5 КБ
Взаємовпливи історико-культурних процесів Заходу і Сходу в XVIII-XX ст. (на прикладах художньої куль Е.М. Кучменко 40.2 КБ
Взаємодія гетерогенності та адитивності в регіональній музичній культурі Дніпропетровщини: від виток С.А. Щітова 34.1 КБ
Взаємодія композиторської, виконавської та педагогічної шкіл у фортепіанному мистецтві Придніпров'я С.В. Хананаєв 32.2 КБ
Взаємодія культур "Сходу" і "Заходу" як фактор становлення світової культури В.В. Демещенко 43.1 КБ
Взаємодія стильових елементів в'єтнамської та європейської музики (на прикладі творчості ряду композ Данг Нгок Занг Куан 29.2 КБ
Вибрані осмогласні жанри української сакральної монодії Н.І. Сиротинська 33.0 КБ
Виконавська інтерпретація в аспекті психології особистості музиканта-артиста Т.О. Сирятська 46.5 КБ
Виконавська інтерпретація фактури прелюдій Ф.Шопена Л.О. Касьяненко 29.9 КБ
Виконавська піаністична школа як рід культурної традиції Ж.В. Дедусенко 31.8 КБ
Виконавський аналіз музичного твору: теоретичний і практико-методичний аспекти (на прикладі діяльнос Д.В. Вечер 39.4 КБ
Виконавсько-методичні засади фортепіанної школи Вілема Курца як джерело розвитку львівської піаністи Л.І. Садова 36.0 КБ
Виражальні засоби мовного дискурсу у метахудожньому контексті А.П. Овчиннікова 56.3 КБ
Вишивка в народному одязі Українських Карпат XX століття (художні особливості) Л.Я. Семчук 46.0 КБ
Відродження традиційних свят та обрядів в сучасних умовах культурного життя Криму Л.В. Узунова 27.5 КБ
Відтворення пленерних ефектів у фортепіанній музиці І.Г. Довжинець 70.5 КБ
Візуальні й морфологічні закономірності орнаменту гуцульської різьби та їх використання в сучасній м І.А. Юрченко 26.8 КБ
Вікові аспекти композиторської життєтворчості Н.В. Савицька 87.5 КБ
Віолончельна творчість В.Барвінського в контексті розвитку жанру в українській музиці першої половин Г.В. Жук 32.3 КБ
Віолончельні сонати Л.ван Бетховена (ансамблеві закономірності жанру) О.К. Зав'ялова 38.2 КБ
Вокальна основа хорового мистецтва: історичний та теоретичний аспекти В.В. Михайлець 28.4 КБ
Вокальна творчість актора драматичного театру: мистецтвознавчий та психолого-педагогічний аспекти С.С. Сгібнева 34.3 КБ
Вокальне виконавство в системі музичного мистецтва естради Наталя Володимирівна Дрожжина 42.1 КБ
Вокальний цикл у жанрово-видовій специфіці камерного співу Л.М. Горелік 28.1 КБ
Вокальні мініатюри К.Дебюссі на слова П.Верлена в контексті камерно-вокальної творчості композитора С.В. Луковська 37.1 КБ
Вокальні національні традиції та проблема перехідних тонів А.Я. Кулієва 37.1 КБ
Вокально-виконавська творчість Н.Є. Гребенюк 38.8 КБ
Вокально-педагогічна творчість, як передумова виконавської діяльності співака Ї. Чжан 39.6 КБ
Володимир Горовиць в культурному середовищі Києва кінця XIX - початку XX століття Ю.А. Зільберман 35.6 КБ
Г.М.Хоткевич і українська театральна культура кінця XIX - початку XX століття Я.В. Партола 43.1 КБ
Галицький музичний бідермаєр (на матеріалі фортепіанних творів з нотних колекцій Львова XIX ст.) З.С. Жмуркевич 58.2 КБ
Гедонізм та аскетизм у динаміці культури В.Б. Жадан 39.8 КБ
Генеза естрадного вокально-ансамблевого виконавства та шляхи його професіоналізації С.В. Чєрнікова 44.7 КБ
Генеза і розвиток традиційних форм українського співоцтва К.П. Черемський 38.1 КБ
Генезис духового та ударного інструментального виконавства України П.Ф. Круль 53.8 КБ
Гетьмансько-старшинське середовище і культурно-музичне життя в Україні другої половини ХVII - XVIII Л.І. Баранівська 42.9 КБ
Гітарна традиція Львова як складова академічного народно-інструментального мистецтва України В.Л. Сидоренко 33.5 КБ
Гобелен у контексті українського образотворчого мистецтва 1960 - 1990-х рр. О.Я. Ямборко 29.9 КБ
Гомілетичні традиції духовних кантат Йогана Себастіана Баха К.М. Бєрдєнникова 27.9 КБ
Гончарські осередки Кульчина та Рокити кінця ХІХ - ХХ ст. (Історія, типологія, художні особливості) Н.В. Кубицька 29.7 КБ
Гостинність в українській побутовій культурі ХІХ ст. В.А. Русавська 41.9 КБ
Гра на флейті як художній феномен В.Ю. Дзисюк 32.8 КБ
Грецький розспів у контексті російської церковно-співацької практики середини XVII - XVIII століть Т.М. Каплун 30.7 КБ
Гуцульський театр Гната Хоткевича як мистецький та етносоціокультурний феномен О.Д. Шлемко 45.5 КБ
Декор традиційної української кераміки XVIII - першої половини ХХ століття (іконографія, домінантні Г.М. Івашків 29.5 КБ
Декоративне різьблення у сакральному мистецтві Закарпаття XVIII- XIX ст. (Історія. Типологія. Художн М.В. Приймич 35.0 КБ
Декоративно-прикладне мистецтво кримських татар ХV - першої половини ХХ ст. (етапи розвитку, типолог Н.М. Акчуріна-Муфтієва 62.5 КБ
Дерев'яний та металевий декор у міській архітектурі Гуцульщини і Покуття наприкінці XIX - у першій т А.Г. Радченко 38.7 КБ
Дереворізи кириличних книг Галичини XVII ст. та відображення в них образів Христа і Богородиці В.В. Стасенко 37.3 КБ
Джаззінг як форма взаємодії академічного та "третього" пластів у джазі О.В. Воропаєва 52.5 КБ
Джерелознавчий аспект дослідження творчої лабораторії Анатолія Кос-Анатольського (на матеріалах архі О.Є. Гнатишин 24.1 КБ
Дизайн споживчої упаковки в Україні: стандарт та ексклюзив О.В. Ганоцька 40.6 КБ
Динаміка самовизначення митця в контексті російського та українського соціокультурного простору перш А.І. Кретов 37.0 КБ
Диригентсько-хорова освіта в музичній культурі України другої половини XX століття А.К. Мартинюк 32.7 КБ
Диригентсько-хорове мистецтво Галичини другої половини XIX - першої третини XX століття Л.В. Мороз 28.4 КБ
Дискурс стилю в ретроспективі української видовищної і драматичної культури Н.П. Чечель 63.0 КБ
Діалектика міфологеми і нова міфологія музичного романтизму О.Г. Рощенко 64.9 КБ
Діалог слова і музики у співтворчості Івана Карабиця та Бориса Олійника О.М. Галузевська 34.3 КБ
Діалог як музично-культурологічний феномен: методологічні аспекти сучасного музикознавства О.І. Самойленко 62.8 КБ
Діалогічність як принцип стильового мислення в музиці 2-ої половини XX ст. (на прикладі творчості Р. О.П. Кучма 41.5 КБ
Діяльність видавництва "Карпати" в краєзнавчому русі України (1945 - 1991 рр.) Г.П. Біланич 31.4 КБ
Діяльність кафедри музикології Львівського університету (1912 - 1939 рр.) у контексті європейської а У.Б. Граб 28.3 КБ
Дніпропетровська піаністична школа. Генезис та еволюція Тетяна Олександрівна Медведнікова 56.4 КБ
Драматургія хорових сцен в операх В.Губаренка (на прикладі "Загибелі ескадри", "Пам'ятай мене", "Вій О.М. Батовська 30.7 КБ
Духова музика України у XVIII - XIX століттях Ю.А. Рудчук 32.8 КБ
Еволюція виконавської техніки в українській баянній школі (друга половина XX століття) В.Ф. Князєв 35.4 КБ
Еволюція візантійської традиції в іконографії літургійного шитва пізнього середньовіччя Ю.Г. Гріднєва 37.6 КБ
Еволюція вокального циклу та закономірності циклоутворення (на прикладі творів Р. Шумана, Х. Вольфа, Н.О. Говорухіна 37.7 КБ
Еволюція ідеалу краси в динаміці української моди (кінець XIX - початок XXI століття) Ю.А. Шестопалова 37.9 КБ
Еволюція політичної культури в незалежній Україні (гендерний аспект) І.Ф. Андронова 36.5 КБ
Еволюція просторових систем українського драматичного театру: типи організації, функції, людина (від О.Б. Островерх 25.8 КБ
Еволюція салонної музики в європейській культурі О.А. Антонець 37.4 КБ
Еволюція східноукраїнського лялькового вертепу Т.А. Зінов'єва 37.6 КБ
Еволюція функціонально-ділової графіки в контексті графічного дизайну Ю.В. Золотухін 46.1 КБ
Екзистенційні мотиви світобачення модерністського майстра (на матеріалі камерної музики 20-х років Х І.Б. Савчук 41.4 КБ
Екологічний плакат: становлення та розвиток (за матеріалами Міжнародних трієнале "4-й Блок") О.М. Северіна 40.8 КБ
Експериментаторські тенденції в радянському дизайні 1970 - 1980-х років О.Д. Бейлах 117.1 КБ
Експресіонізм в контексті видової специфіки мистецтва Т.Г. Кохан 37.3 КБ
Елегія в музиці: досвід жанрового моделювання (на матеріалі творів російських композиторів XIX - XX О.В. Курчанова 39.0 КБ
Елементарний контрапункт в теорії строгого стилю І.М. Приходько 31.9 КБ